Az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde intézménybe való beiratkozás a 2017/2018- as tanévre: 2017. április 19-én és 20-án, 6:30-tól 17 óráig történik. Kérjük, hozza magával szükséges dokumentumait: a szülő és a gyermek személyi azonosítója (ha a gyermeknek van) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; a gyermek TAJ-kártyája; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat; a gyermek egészségi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.). A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, a 2011. évi CXC. törvény  (Nkt.) 8. § (2) a nemzeti köznevelésről alapján.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail