Bordány Nagyközség Önkormányzata október 26-án, csütörtökön délután tartotta soron következő ülését. Ekkor született döntés többek között az önkormányzat tulajdonában álló Park téri ingatlan önerős bérlakásokként való kialakításáról is. Elsőként beszámolót hallgathattak meg a képviselők a két ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, valamint tájékoztató hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét, majd ezt követően a Szervezeti és Működési Szabályzatukról szóló rendelet is módosításra került. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról a negyedik napirendben döntöttek. Ezt követően Dr. Fodor Ákos, jegyző előterjesztését követően Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására került sor.
Az Ős-Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció megvalósítása érdekében szükséges rendezési terv módosításáról a hatodik napirendben tárgyaltak. Az előterjesztés itt is elfogadásra került. Tanács Gábor polgármester két beszámolót is jegyzett, elsőként a település középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtásáról, majd pedig a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről szóló előterjesztését tárta a képviselők elé.
Döntés született a Bordány Park tér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló beruházásról. A képviselő-testület az önerőből megvalósuló beruházás keretében két különálló bérlakást alakít ki az idén megvásárolt ingatlanban. A képviselők elfogadták azt az előterjesztést, amely szerint az önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Ignis típusú személygépkocsit a Védőnői szolgálat részére adják át üzembentartásra. Tárgyaltak még többek között a Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló beszámolójáról is.
A képviselő-testület következő ülésére november utolsó csütörtökén kerül majd sor, ahol terítékre kerül Bordány Nagyközség Önkormányzata adórendeleteinek felülvizsgálata is. A téma fontossága miatt vegyenek részt Önök is a nyilvános ülésen, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.