Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok 2017. évi támogatására. Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákoknak, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. A támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft). Előnyt élvez az tanuló, aki előző két félévben a tanulmányi eredményátlaga elérje, vagy meghaladja a 3,5 átlagot. A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázatában kérjük feltüntetni a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail)! A pályázathoz csatolandó mellékletek: iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2016. évi adóbevallás), tanulmányi eredményről szóló igazolása, nyilatkozat a családban élők számáról (név, születési idő, foglalkozás). A pályázat 2017. november 20-ig nyújtható be. A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2017.”