November 16-án, csütörtökön kora este zajlott a Falugyűlés a Faluház nagytermében, amelyet a hagyományoknak megfelelően az idén is akár interneten nyomon követhettek a bordányiak.
A közügyek iránt érdeklődőket Tanács Gábor polgármester köszöntötte. Prezentációjában elsőként a legfrissebb települési adatokat ismertette. Szeptemberben 78 fő volt a munkanélküliek száma, ez 3,45%-os rátát jelent, ami hosszú évek óta a legkedvezőbb adat. Ezt követően az idei év eddigi történéseit mutatta be, kiemelve a legfontosabbakat. A település idei évének legmeghatározóbb történéseként mindenképpen a megnyert pályázatokra hívta fel a figyelmet. Összesen több, mint négyszáz millió forintban sikerült fejlesztési pénzekhez jutnia nagyközségünknek. Megtudtuk, hogy a legfrissebb pályázati eredmény a Belügyminisztériumtól a Sportcsarnok felújítására elnyert támogatás. Ezek után a polgármester a kisebb, az idén megvalósult fejlesztésekről beszélt. Szó volt többek közt a járdaépítési programról, a fásításokról, az önkormányzati szociális szövetkezet létrehozásáról és a feldolgozó üzem beindításáról. Ez utóbbiról, illetve azt követően az idei év programjairól nézhettek meg a jelenlévők két összefoglaló kisfilmet.
A polgármester a beruházásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy az iskolai beruházás megkezdődött, a kivitelező megkezdte a nyílászárók cseréjét. A Bem utca felöli oldalon lezajlottak már az ajtó illetve az ablak cserék. Az óvodai közbeszerzés kiírás előtt áll. A turisztikai beruházásnál sajnos meg kell hosszabbítani az építési engedélyt, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzés kiírására. A sportcsarnok fejlesztésénél aláírásra került a támogatási szerződés.
A jövő évre tervezett feladatok közül a legfontosabbnak a megnyert pályázatok beruházásainak folytatását, megvalósítását nevezte. A kivetítőn bemutatta a hivatal felújítási terveit is. A látványterven az új bejáratot, és a bővítés részleteit is megcsodálhatták. A polgármester ugyancsak tervekkel prezentálta az óvoda felújítását. A pályázat keretében új csoportszobákat építenek a Benke Gedeon utca felől, míg a Rákóczi utcai fronton a bölcsőde konyha bővítése valósul meg. A következő képkockán már a szarmata kori falurekonstrukció tervei váltak láthatóvá.
A jövő évben is folytatódik a járdaépítés, a fásítás, startot vesz a belterületi útépítési program. A külterületi utak javítására jövőre is márciusban és novemberben kerül majd sor. Tervben van a Bordány-Üllés közötti kerékpárút javítása is. Két darab új bérlakás kialakítására, vagy az utcanévtáblák cseréjére is ígéretet tett a településvezető.
Fontos közlendők is elhangzottak. Elsőként a helyi médiára hívta fel a figyelmet, kérve a lakosságot, hogy forgassák a helyi újságokat, a Bordányi Híreket vagy a Bordányi Naplót. A település honlapja és a közösségi oldala is rendszeresen friss híreket közöl, ahogyan a bordányi híradó színes képkavalkádja is mindig bemutatja a helyi történéseket.
A jövő évben is több pályázatot szeretne benyújtani az önkormányzat. Útfelújításokra, turisztikai fejlesztésekre, sportöltöző bővítésre, helyi rendezvényekre, a testvértelepülésekkel közös határon átnyúló programokra készülnek majd projektek. A polgármester külön kiemelte a Bordány-Zákányszék közötti kerékpárút fontosságát, és ígéretet tett arra, hogy amennyiben lesz rá lehetőség benyújtják a megépítését célzó pályázatot. Szó volt még a hulladékszállításban, a hulladékudvar működésében várható módosításokról, a hulladékszigetre történő illegális lepakolásokról. A szelektív gyűjtés fontossága mellett a szemétégetések káros hatásaira is rámutatott községünk első embere. A Honvéd utcai parkolásra, az áramszünetekre és a közvilágítás hibáira is kitért a polgármester, majd a zsombói bekötőnél lévő buszmegállóba új buszvárót ígért, a gyártás csak Karácsonyra készül el. A falugyűlésen megtudtuk azt is, hogy az első fagyokkal megindul a külterületi útjavítás és azt is, hogy az összes külterületi utakat a Kormány döntése értelmében utcanevekkel látják majd el, várhatóan a jövő év első felében.
Két vendég is érkezett a Falugyűlésre. A településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatosan Várkonyi Gábor okleveles településmérnök tartott prezentációt, majd kérte a lakók véleményét a fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatosan. Őt Pap Ádám okleveles építész, építész vezető tervező, településrendezési vezető tervező, műemléki szakértő követte, aki a Településképi Arculati Kézikönyvről beszélt, ugyancsak kérve a lakosság közreműködését annak elkészítéséhez.
A polgármesterhez két kérdés, kérés érkezett a gyűlés végén. Az egyik hozzászóló a Hunyadi téren lévő napelemes lámpák javítását kérte, mert azok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A közel tíz éves világítótestek sajnos jelenleg nem működnek. A polgármester jelezte, hogy tud a problémáról és valószínűnek tartja, hogy a javítás nem segít, a lámpatestek cseréjére lesz szükség. Egy kis türelmet kért az ott élőktől, hogy megvizsgálják, van-e arra lehetőség, hogy a közvilágításhoz kapcsolják ezt a területet. A másik hozzászóló a Kossuth utcai nagy teherautó forgalomra hívta fel a figyelmet. A teher-gépjárművek magas számánál már csak a sebessé-gük az, ami megkeseríti az ott élők nyugalmát és biztonság érzetét. A Kossuth utcai lakos terelőszigetek kialakítására tett javaslatot, hasonlóan mint ahogy azt Zsombón megoldották. A polgármester válaszában elmondta, hogy a Kossuth utca nem az önkormányzat kezelésében van, noha vannak ilyen önkormányzati tervek, azok megvalósításához szükség van az állami útkezelőre is. Jelezte, hogy kérni fogja a rendőrség segítségét. A jelzett időszakokban fokozott igazoltatásokkal, sebességmérésekkel lehetne csökkenteni, vagy a szabályos sebességhatárok közé szorítani a forgalmat.
A képviselő-testület legközelebb november utolsó csütörtökén ülésezik majd. Ha valaki kedvet kapott a közügyekbe való betekintéshez, mindenképpen vegyen részt az ülésen, amely nyilvános.