A tavaly év végi ülésükön fogadták el képviselőink Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi ülés-, munka- és rendezvénytervét. Tanács Gábor polgármester az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.§-a alapján terjesztette elő a javaslatot. A munkaterv alapján az idén február 15-én ül össze a képviselő-testület. A délután öt órakor kezdődő ülésen a legfontosabb napirend minden bizonnyal a 2018. évi költségvetés elfogadása lesz. Jó hír, hogy a településen nem várhatóak adóemelések, az önkormányzat működése stabil, kiegyensúlyozott. Problémaként korábban a polgármester a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat említette, ahol noha 100% támogatási intenzitást sikerült elnyerni, a jelentős építőanyag áremelkedések, továbbá a béremelkedések miatt jelentősen drágulhatnak ezek a beruházások. A két éve kalkulált költségvetés tervezetek itt már sajnos nem érvényesek, szükség lehet majd külső források bevonására az önerő biztosításához.

A költségvetés elfogadása előtt településünk első számú vezetője a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről;valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az önkormányzat bizottságainak döntéseiről szóló tájékoztatóját tárgyalják majd. Napirendre kerül a civil szervezetek működésének értékelése, és ekkor döntenek a 2018. évi helyi kezdeményezések támogatásáról is. Ezen a csütörtökön várhatóan jóváhagyják a 2018. évi közfoglalkoztatási tervet is. Információnk szerint két mintaprojektben összesen tizenketten dolgoznak majd közfoglalkoztatottként településünkön. Két beszámolót is meghallgathatnak a képviselők: elsőként a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről, majd ezt követően a Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről.

A testületi ülések nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várnak a Faluház dísztermében!