Önkormányzatunk képviselő-testülete szeptember végén tartotta soron következő ülését. Szeptember 29-én a Faluház dísztermében megtartott tanácskozáson összesen tizenhét napirendi pont került az asztalra, egy pontot még az napirend elfogadása előtt visszavont a polgármester, az egyes adórendeletek módosításáról tárgyú előterjesztést a jegyző kérésére majd csak a következő ülésen tárgyalják.

Elsőként a két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri beszámoló hangzott el. A polgármester külön kiemelte, hogy a Bordány Sportjáért Alapítvány hivatalosan is megszűnt, vagyonát és feladatait a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány vette át. 

A második napirendben a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletet módosították. A korábbi 15 ezer forintos ruhautalvány, amelyet újszülött gyermekek kaptak támogatásként megszűnik, és helyette egy általánosabb a gyerekekre szabadon elkölthető 20 ezer forintos babautalvány biztosításáról döntöttek a képviselők.

A térítési- és szolgáltatási díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásával folytatódott a munka. Dr. Fodor Ákos jegyző elmondta, hogy az önkormányzat korábban kialakult rendeletalkotási gyakorlata szerint a településen alkalmazott térítési- és szolgáltatási díjakat minden esetben az éves költségvetési rendelet melléklete tartalmazta. A költségvetési rendeletben történő szabályozása a gyakorlati alkalmazás során számos esetben problémát okozott, ezért a jogszabályok átláthatósági alapelvének figyelembevételével a gyakorlati alkalmazás megkönnyítése érdekében indokolttá vált a díjakat a költségvetési rendelettől elkülönült formában szabályozni. 

A negyedik napirendi pontban is jegyző úr volt az előterjesztő. Elmondta, hogy rövid eljárás keretében folyamatban van a nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása. A tervanyag partnerségi véleményezése lezajlott, észrevétel nem érkezett.

A módosítás során az előkert méretének meghatározása kerül egyértelműbben meghatározásra, az új jogszabályoknak megfelelően, lakó- és településközpont övezetekben, valamint a Bartók Béla utcában feltüntetésre kerül a gázvezeték védőövezete. A képviselő-testület feladata lezárni a véleményezést határozat formájában, ezt követően kerülhet a teljes tervdokumentáció az Állami Főépítészhez záró véleményezésre, amely a Helyi Építési Szabályzatunk jóváhagyása előtti utolsó szakasz.

A testületi ülésen a képviselők többek között döntöttek a Forrás-4 szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás megszüntetéséről, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról, a Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról, a Bordányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításról, az Ős-Bordány Régészeti Park és Falurekonstrukciós projekt megvalósulása érdekében nyújtandó többletforrás biztosításáról,  víziközmű rendszer 2023-2037 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról, az Egyházközség kérelméről valamint a Polgárőrséggel kötött megállapodás módosításáról is. A testületi ülés során Kiss-Patik Péter beszámolt Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről is.

A képviselő-testület döntött a közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződés meghosszabbításáról. Az alapszerződés 2. számú módosítása határidő hosszabbításról szól 2023. május 31-ig. Ugyancsak döntés született a település közvilágításának korszerűsítésére benyújtott ajánlatokról. Itt az MVM Lumen ajánlatát támogatták a képviselők, és megbízták a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Napirenden volt még a földgáz szolgáltatás biztosítására benyújtott ajánlatokról szóló döntés meghozatala. A testületi ülés időtartama alatt sem érkezett ajánlat, a képviselők a polgármestert hatalmazták fel a később beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadására, majd az ezzel kapcsolatos ügymenet lebonyolítására. Azóta friss hír, hogy csupán egy ajánlat érkezett, a polgármester és az intézmények vezetői már alá is írták a gázellátási szerződést, így nem kell attól félni, hogy a gázórák leszerelésre kerülnének.

Döntés született az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár megbízott vezetői kinevezéséről is. Boldog Anna Fanni kulturális menedzser 2022. december 31-ig látja el megbízott vezetőként ezt a feladatot. Azt követően már az önkormányzat saját hatáskörben üzemelteti tovább az épületet, mint ahogy arról korábban is beszámoltunk a Faluház önállósága megszűnik majd. 

A testület döntött a csapadékvíz hálózat fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról, mivel már rendelkezésre állnak az engedélyes kiviteli tervek, semmi akadálya a munkálatok megkezdésének. Ugyancsak döntöttek a közvilágítás esetleges lekapcsolásával kapcsolatosan is. Amennyiben a többi, a dorozsmai kapcsoló állomáshoz tartozó település úgy dönt, hogy az energiatakarékosság jegyében éjfél és négy óra között lekapcsolják a közvilágítást, a bordányi önkormányzat ezt a döntést tudomásul veszi, és csatlakozik a többi településhez.

A tervek szerint legközelebb október utolsó csütörtökén ülésezik az önkormányzati testület. A bizottságok közül a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság viszont még biztos többször tanácsozik majd, hiszen nekik kell előkészíteni és elfogadni a település azonnali energiamegtakarításra és költségek csökkentésére ösztönző intézkedési tervét. Ezt a tervet az energiaválság által okozott költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a készítteti el a képviselő-testület, aki a javaslatokat tartalmazó úgynevezett draft tervet majd a soron következő ülésén tárgyalja.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support