Terítéken többek közt a pénz és a víz ügyei

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 15-én tartotta soron következő ülését. A Faluház dísztermében megtartott ülésen minden képviselő jelen volt. A kiküldött napirendben tizenegy pont szerepelt, de az egyebek során további három témával is foglalkoztak a képviselők.

Elsőként a két képviselő-testületi ülés közötti fontos eseményekről, polgármesteri döntésekről szóló beszámolót, majd a polgármester szabadság ütemtervét fogadták el a képviselők. Ezt követően a beérkezett civil beszámolókat értékelték, majd a polgárőrség számára ítélték meg az idei támogatást, amely 700 ezer forintot jelent.

Az önkormányzati testület jóváhagyta a 2018.évi  közfoglalkoztatási tervet, elfogadták a Helyi Építési Szabályzat módosítását. A képviselők tárgyaltak még társulási megállapodás módosításáról, az óvoda szervezeti és működési szabályzatának változásáról. Meghallgatták a helyi értéktár bizottság beszámolóját, valamint döntöttek egy állami földterület megvásárlásáról is.

A képviselőtestület elé most került az önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetése, ennek  bizottsági majd testületi vitáját követően elfogadta a képviselő-testület az idei büdzsét.  Bordány az idei évben 676.789.379 forintból gazdálkodhat, ezzel a bevételi és kiadási főösszeggel fogadták el a költségvetést, amely az elmúlt évek takarékos és tervszerű gazdálkodásának köszönhetően most sem tartalmaz hiányt.

Jó hír, hogy nem kerül sor adóemelésre, az önkormányzati szolgáltatások tekintetében sem történik emelés. Ezentúl a hivatali időn túli házasságkötés is ingyenes lesz azon párok számára, akik közül az egyikük rendelkezik bordányi lakcímkártyával. A képviselőtestület módosította a ravatalozó használatának díját is, ezentúl csak 15 ezer forintot kell majd fizetni annak igénybevételéért.

Az ülés végén több közérdekű ügyet is tárgyaltak a képviselők. Dr. Fodor Ákos jegyző a kerékpárút a közútkezelőnek való átadási lehetőségeiről tájékoztatta a képviselőket, itt nem született döntés. Balogh Ferenc az ivóvíz minőségével kapcsolatban kért szót. A képviselő-testület írásban keresi meg a szolgáltatót a vízminőség javítása érdekében. Kiss-Patik Péter alpolgármester a bordányi takarékszövetkezeti fiók nyitva tartás csökkenése ügyében szólalt fel. A képviselők szeretnének bővebb információt kérni a pénzintézettől, hogy mi indokolta ennek a döntésnek a bevezetését. Nagyon sok helyi ügyfélnek jelent ez problémát, ezért a képviselők szeretnék elérni, hogy újra visszaálljon a mindennapi nyitva tartás, ezért ismételten felveszik a kapcsolatot a takarék vezetésével. A képviselő-testület a tervek szerint legközelebb március végén ülésezik majd. Sok szeretettel várnak mindenkit akkor is!

Az év első képviselő-testületi ülése február 15-én lesz

A tavaly év végi ülésükön fogadták el képviselőink Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi ülés-, munka- és rendezvénytervét. Tanács Gábor polgármester az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.§-a alapján terjesztette elő a javaslatot. A munkaterv alapján az idén február 15-én ül össze a képviselő-testület. A délután öt órakor kezdődő ülésen a legfontosabb napirend minden bizonnyal a 2018. évi költségvetés elfogadása lesz. Jó hír, hogy a településen nem várhatóak adóemelések, az önkormányzat működése stabil, kiegyensúlyozott. Problémaként korábban a polgármester a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat említette, ahol noha 100% támogatási intenzitást sikerült elnyerni, a jelentős építőanyag áremelkedések, továbbá a béremelkedések miatt jelentősen drágulhatnak ezek a beruházások. A két éve kalkulált költségvetés tervezetek itt már sajnos nem érvényesek, szükség lehet majd külső források bevonására az önerő biztosításához.

A költségvetés elfogadása előtt településünk első számú vezetője a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről;valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az önkormányzat bizottságainak döntéseiről szóló tájékoztatóját tárgyalják majd. Napirendre kerül a civil szervezetek működésének értékelése, és ekkor döntenek a 2018. évi helyi kezdeményezések támogatásáról is. Ezen a csütörtökön várhatóan jóváhagyják a 2018. évi közfoglalkoztatási tervet is. Információnk szerint két mintaprojektben összesen tizenketten dolgoznak majd közfoglalkoztatottként településünkön. Két beszámolót is meghallgathatnak a képviselők: elsőként a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről, majd ezt követően a Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről.

A testületi ülések nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várnak a Faluház dísztermében!

Családbarát munkahely díjat nyert az óvoda és a szociális központ

Kedden délelőtt Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban adták át az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Családbarát munkahely pályázat díjait. Kiemelten támogatták az olyan gyakorlatokat, amelyek a gyermeket váró vagy kisgyermeket nevelő nők mellett az apákra vagy az idős, beteg hozzátartozókat ápoló munkavállalókra is gondoltak. Az elismerést idén 45 szervezet, intézmény, illetve cég képviselője vehette át. A nyertesek között egyedüli óvodaként volt jelen az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, de a szociális szférából a szintén bordányi Integrált Szociális és Egészségügyi Központot is díjazták. Két intézményünk így jogosulttá vált a Családbarát Munkahely cím használatára, de emellett pénzbeli támogatást is elnyertek. Az óvodában ebből a nevelői szoba korszerűsítését, eszközökkel való bővítését tervezik, de csapatépítő képzés, a dolgozókra és családtagjaikra hangsúlyt helyező, több generációt felölelő közös családi program megvalósítását is tervezik. A szociális központ szünidei gyermekfelület megszervezését tervezi, de szerepel a tervek között apa-fia program, családi nap, szakmai tréningek, munkahelyi egészségmegőrző programok megvalósítása, valamint az intézmény helyiségében játszósarok kialakítása is. Az elismerést és a díjakat Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár és dr. Beneda Attila államtitkár helyettes adták át. Gratulálunk a nyerteseknek!

Elstartolt a legnagyobb energetikai projektünk

Július 18-án jelent meg településünk honlapján a „Bordányi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindulásáról szóló közlemény. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szerencsésen halad a folyamat, hamarosan kiválasztásra kerül a kivitelező, aki megkezdheti az önkormányzati intézmények korszerűsítését.
Mint arról már korábban is beszámoltunk, sikeres pályázatnak köszönhetően az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában és a sportcsarnokban a nyílászárók cseréje valósulhat meg: korszerű műanyag nyílászárókra cserélik a fém ajtókat, ablakokat. Sor kerül a homlokzati hőszigetelésekre, illetve a magastető hőszigetelésére. Ennek a pályázatnak köszönhetően megvalósul a kazánház és a hőközpont felújítása, az épületegyüttesbe korszerű kondenzációs kazánok beépítésére kerül sor, valamint a megnövekedett energiaigények kielégítésére további, összesen 20 kWp teljesítményű napelemes rendszert is telepítenek. Az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ (ISZEK) egy 5 kWp teljesítményű, az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal egy-egy 10 kWp teljesítményű napelemes rendszerrel bővül, amellyel ezekben az intézményekben is szinte ingyenessé válhat az elektromos áram használata.
A községháza esetében további fejlesztésekre is sor kerül. Az utólagos külső oldali hőszigetelés, födém és homlokzatok szigetelése, nyílászárók cseréje , a fűtési rendszer korszerűsítése, kondenzációs kazán beépítése, valamint a projektszintű akadálymentesítés valósul meg az épületben. Az ajánlatok benyújtásának határideje augusztus 3., 10 óra. Ezt követően a közbeszerzési bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülésen választja majd ki a nyertes ajánlattévőt.
Bordányban ez lesz az első pályázati projekt, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásának köszönhetően valósulhat meg. A tervek szerint a kivitelező az iskola magastető hőszigetelésével és a nyílászáró cserékkel kezdi meg a munkát annak érdekében, hogy a fejlesztés minél kisebb mértékben zavarja majd a diákokat a tanulásban. A munkákat a Szegedi Tankerülettel is egyeztetni kell majd.

Tájékoztató a kül- és belterületen történő égetés szabályairól

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.)  BM rendelet 226. § (1) értelmében: „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.” A külterületen történő égetést tehát a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. Tűzgyújtási tilalom időszakában azonban irányított égetés nem engedélyezhető.

Eszerint az eljárás menete a következő:

A kérelmet háromezer forint illetékbélyeggel ellátva, legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Bordány esetében ez a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6728 Szeged, Napos út 4.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A határozat a kézhezvételtől számított 15. napon válik jogerőssé. A kérelmezőnek, ha az égetés engedélyezett időpontja korábbi, mint a határozat jogerőre emelkedésének időpontja, akkor személyesen be kell menni a Katasztrófavédelmi Kirendeltségre, ahol le tud mondani a fellebbezési jogáról, ezzel a határozat jogerőssé válik és az égetés szabályosan elvégezhető.

A kérelmen lehetőség van pótnap megjelölésére az előre nem látható rossz időjárási viszonyokra tekintettel.

A kérelem mellékleteként csatolni kell a tulajdoni lap vagy földhasználati lap másolati példányát is (nem hiteles másolat is elfogadott). Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Kérelem nyomtatvány a csongrad.katasztrofavedelem.hu honlapról tölthető le.

A belterületi égetést Bordányban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendelet szabályozza, amely értelmében a belterületen való égetés tilos. Ugyanis a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 18. §-a értelmében: A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el, aki Bordány Nagyközség belterületén avart, kerti-, vagy más hulladékot éget. Ezen rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást megvalósító személyekkel szemben közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség.

 

Dr. Fodor Ákos ,  jegyző    

Ötmilliós bírságot kaphat, akinek a kertjében parlagfű nő

Kérem a Tisztelt Lakosságot, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban, használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű irtását folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 31-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű elleni védekezés betartását bejelentés alapján vagy saját kezdeményezésre helyszíni ellenőrzés keretében belterületen a jegyző, külterületen az ingatlanügyi hatóság végez. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a jegyző, külterületen a Járási Hivatal közérdekű védekezést rendel el, amelynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Járási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság mértéke 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet.

Kérem az érintetteket, hogy a parlagfű irtásával tegyenek meg mindent egészséges környezetünkért!

Dr. Fodor Ákos, jegyző

Tanyások figyelem: lehet készülni a pályázatokra

Három tanyafejlesztési pályázat is megjelent a napokban, összesen 807 millió forintos kerettel. Az egyik a települési és térségi fejlesztés, amelyre 327 millió forintot szánnak. Ezt önkormányzatok, egyházi jogi személyek, civil és nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására 380 millió forintot jut, pályázónként maximum 3 millió forintot lehet kapni. További 100 millió forintot adnak a tanyák lakóépületének felújítására, melynek mértéke maximum 4 millió forint lehet. A kérelmeket augusztus 7-én reggel 8 órától lehet benyújtani.

Állampolgársági eskü az összetartozás napján a Pünkösd Feszt keretében

A bordányi ünnepi események keretében, június 4-én, az összetartozás napján tett állampolgársági esküt Rácz János. A Marosvásárhelyen született fiatalember 26 éves, három éve él Bordányban. Az ünnepélyes eskütételre párjával és két kislányával érkezett a Faluház dísztermébe, ahol a polgármester előtt tett esküt.  Ő már a kétszázötvenedik állampolgár, aki Bordányt választotta az eskü helyszínéül. A nagyközségben legtöbbször az itt, vagy a  testvértelepüléseken élő magyarok tesznek esküt, Csókáról, Dettáról és Hódegyházáról érkeztek így hozzánk a legtöbben az elmúlt években. János az első, aki egy faluünnep keretében, és egyben az összetartozás napján vált állampolgárrá! Gratulálunk!

Ünnepélyes keretek között megnyílt a huszonötödik falunap Bordányban

Június 1-jén csütörtökön délután a Szent István téren Tanács Gábor polgármester köszöntőjével, és B. Nagy László országgyűlési képviselő ünnepi beszédével hivatalosan is megnyílt a huszonötödik bordányi falunapok,

Tanács Gábor megnyitójában az éppen 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett.  1947. június 1-jén az akkori Kistemplomtanyaközpont önállósulási törekvéseinek újabb állomását jelentette, hogy az anyaközség Dorozsma, ezen a napon kirendeltséget nyitott a településen. A kirendeltség lényeges hatáskörű közigazgatási feladatokat látott el a tanyaközpont területén. Később ennek is köszönhetően vált önálló településsé Bordány. A polgármester ezen időszak fejlődésére, az akkori emberek izgatott tenni akarására emlékezett, és reményét fejezte ki, hogy most,  pontosan hetven év eltelte után az itt élők ugyanilyen örömmel és izgalommal várják a több, mint 400 millió forintos fejlesztéseket, amelynek köszönhetően egy zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem kialakítására kerül sor. Megújul az iskola, bővül az óvoda és bölcsőde, valamint a községháza épülete, és egy látogató központ is kialakul a település Dorozsma felöli oldalán.

A megnyitóünnepség részeként átadásra került a díszpolgári cím, valamint a Bordány községért emlékérmek. A képviselő-testület 2017-ben Illés Máriának, az idén 15 éves Borostyán Dalkör vezetőjének adományozta a díszpolgári címet a nyugdíjas évek melletti sok-sok éves önkéntes munkájának elismeréseként.

A civil szférából Szabó Gyula polgárőr, a vállalkozói szférából Bálint László őstermelő, a Gazdakör vezetője, míg a közszférából Masírné Tanács Erika köztisztviselő vehették át az emlékérmeket példamutató és egyben a községért végzett ugyancsak több évtizedes munkájukért.

Az ünnepség a Szent István Király Templomban koncerttel folytatódott, majd a faluházban kiállítások is nyíltak az ünnep első napján.

Észrevételeiket várják a mezőőrök

Minden héten hétfőn, 10 és 12 óra között tartanak fogadóórát mezőőreink a Védelmi Központban (Benke Gedeon utca 33.). A településen foglalkoztatott két mezőőr elsősorban a külterülettel kapcsolatos ügyekben várja a lakosok észrevételeit, bejelentéseit legyen szó az utak állapotáról, kóbor jószágokról, vagy termény, esetleg eszközlopásokról. Kérjük a lakosságot akkor is értesítsék a mezei járőrszolgálatot, ha a tanyás térségben rendszeresen látnak idegeneket, vagy gyanús autót. A fogadóórákon kívül továbbra is tehetnek telefonos bejelentést: Gyuris Ernő: (30) 958-70-12; K. Tóth János: (30) 768-03-04.