Összesen hétszáz millió forint érkezik kerékpárút fejlesztésre

A Bordányt Zsombóval és a Bordányt Zákányszékkel összekötő kerékpárutak fejlesztését nagyon régóta tervezi településünk. A Széchenyi Terv Plusz pályázat kiírására mindkét tervet benyújtotta önkormányzatunk. A jó hírt, a pályázati kérelmek támogatásáról szóló levelet október 3-án kézbesítették a Polgármesteri Hivatalba.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője mindkét projektet támogatásra érdemesnek ítélte. Míg az előbbit 220 millió forinttal, addig az utóbbi projektet 480 millió forinttal támogatják.

A teljes zsombói szakaszra a bordányi önkormányzat pályázott, míg a zákányszéki szakaszra a két önkormányzat külön-külön adott be pályázatot, így a bordányi fejlesztés csak a határútig valósul meg, onnantól a zákányszéki önkormányzat beruházásában épülhet meg az útszakasz.

Elsőként a járásközpont felé vezető út mellett indulhat meg a beruházás, hiszen itt a kerékpárút tervei már nagyon régóta rendelkezésre állnak, sőt az engedélyes terv is megvan, tehát hamarosan kiírásra kerülhet a közbeszerzés. A bordányi szakasz hossza 2776 méter.

A zsombói átkötő út melletti szakasz tervezése még folyamatban van, itt a két önkormányzat a megyével kötött szerződést a beruházás megvalósítására, a terveket a megyei önkormányzat készítteti el. A kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza: 2 220 fm

A két új szakasz megépítésével Bordány külterületi útjai mellett végig kerékpárút fog haladni, ezt követően – ha a kerékpáros beruházásokat tekintjük át – a meglévő útszakaszok folyamatos karbantartására, felújítására, valamit a település belterületi kerékpárút szakaszainak bővítésére kerülhet majd sor a jövőben. A Kossuth utcai 2,2 kilométeres szakasz felújítása van prioritásban, hiszen ez a legrégebben megépült kerékpárutunk.

Hamarosan 237 köbméter tűzifa érkezik

Még az év elején született döntés a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról. A polgármester javaslatára a képviselők összesen 357 köbméter tűzifa – pályázat keretében történő – beszerzéséről döntöttek, amelyhez köbméterenként ezer forint önerőt is vállalt az önkormányzat.

A napokban érkezett meg a Belügyminisztérium levele, amelyben arról tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a rászorulók számára összesen 237 köbméter tűzifa beszerzését támogatja a Magyar Kormány.

A tüzelőt legkésőbb február közepéig kell majd kiszállítani, de mivel az erdészettől is várhatóan két részletben érkezik meg az ingyen fa, azt a Településüzemeltetési Központ is csak két körben, a legrászorultabbaknak decemberben, majd azt követően január-februárban szállítják ki a szociálisan rászorultaknak.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány honlapunkról is letölthető.

Tavaly összesen több, mint száz család kapott tüzelőt, az önkormányzat akkor 234 köbméter fát nyert el, amelyet az Ásotthalmi Erdészetből szállítottak ki településünkre.

Október 17-én jön a kormányablakbusz

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető – a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes – mozgatható ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a  kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, továbbá lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről (a szükséges dokumentumokról, az eljárás költségeiről, ügyintézési határidőről).

A mobilizált kormányablakokban – többek között – az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés, parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele, útlevél igénylése, ügyfélkapu regisztráció.

A kormányablak busz legközelebb október 17-én, hétfőn 8 és 10.30 óra között a Faluház előtt várja a Bordányiakat. Érdemes most igénybe venni a helybe jövő szolgáltatást, mert legközelebb várhatóan majd csak jövőre érkezik hozzánk a busz.

Bejelentkezés az „új” KATA hatálya alá

Megjelent a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata törvény), melynek 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a tisztelt adózók figyelmét.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója („régi KATA”) 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak az új Kata törvény („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

A „régi KATA” megszűnése miatti változást nem kell külön bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos részt az adóhatóságunk a folyószámlákon letörölte.

Az „új KATÁ-t” kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja. Azok akik megfelelnek az „új KATA” feltételeinek, nem válnak automatikusan az „új KATA” alanyává. Ha az „új KATA” szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé is.

A bejelentést az E-Önkormányzati Portálon keresztül a bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványon legkésőbb az „új KATA” alá kerülést követő 45 napon belül, azaz 2022. október 15. napjáig kell megtenni. A nyomtatvány V. pontjában kell jelölni a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozó adózási módot. Az időarányos adórészek esedékessége 2022. október 15. napja, illetve 2023. január 15. napja lesz.

Az „új KATA-t” nem választó, vagy „új KATÁ-sként” az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak illetve akik nem tudnak az „új KATA”-ba belépni iparűzési adó záró bevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs.  Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz. Az adózó a 2023. május 31-éig benyújtandó iparűzési adóbevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni.

Szeretnénk külön felhívni a figyelmet arra, hogy nem elegendő a NAV-nál választani az „új KATÁ-t”, amennyiben a helyi iparűzési adóban is ilyen alapon kívánnak adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választották, úgy ezt az igényét az önkormányzati adóhatóságnál külön be kell jelenteniük.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére.

A faluháznál minden marad a régiben, csak az üzemeltetés feltételei változnak

A képviselő-testület döntése értelmében jövő év elsejétől a Faluház önállósága megszűnik és az intézmény településünk közösségi színtereként működik tovább. Ez azt jelenti, hogy a faluház nem szűnik meg, csak az önkormányzat szervezeti egységeként üzemel majd! A változtatással jelentősen csökken az adminisztráció, hiszen megszűnik a külön könyvelés, nem kell külön bankszámlát fenntartani, vagy például külön adószámmal számlákat kiállítani. Az intézménytípus változtatása jelentős könnyebbséget jelent majd a különböző programok szervezésénél, pályázati elszámolásoknál, és mivel nem kell intézményen belül külön kötelezettségvállalónak, ellenjegyzőnek és utalványozónak jelen lennie jelentősen olcsóbbá válhat, felgyorsulhat egy-egy pénzügyi folyamat is. 

Az intézmény immár ötven éve szolgálja hűséggel településünket, igen szép múltra tekint vissza. A művelődési ház sosem viselte senki vagy semmi nevét, mint a „kultúra háza” adott otthont minden rendezvénynek, legyen az szabadidős foglalkozás, egészségmegőrző program, vagy kötetlen szórakozás. Itt működött a filmszínház, a bordányi mozi. Az ezredforduló óta a házban kapott helyet a Teleház, a mai Bordányi Ifjúsági Információs Pont is. Az eredetileg átadott Művelődési Ház és Filmszínházból Faluház lett, most pedig azt szeretnénk, ha közösségi házként, a Kulturális Törvényben meghatározott néven Közösségi Színtér, Könyvtári, Információs és Közösségi Helyként működhessen tovább.

A névtől függetlenül ebben az épületben összpontosul minden, amire egy közösségnek szüksége van, a hagyományoknak és a modernizációnak jól meg kell férniük egymás mellett, A ház falai között hagyományőrző programok éppúgy működnek, mint településfejlesztő előadások, nyugdíjas rendezvények és ifjúsági programok. A Községi Könyvtár feladata, hogy közreműködjön az általános műveltség terjesztésében, az ízlés, életmód és az értékek közvetítésében, szakmai tájékozódásban, a szabadidő hasznos eltöltésében.

Településünk önkormányzata,  együttműködve minden intézménnyel, civil szervezettel azon dolgozik, hogy az egyre nehezedő gazdasági környezet ellenére működtetni tudja az épületet. Fontosnak tartjuk, hogy minél több alkotó közösség továbbra is saját otthonának tekintse az immár fél évszázados házat, a Falu házát.

Az energiaárak jelentős emelkedése nem csak a saját háztartásainkban, de a falu intézményeiben is jelentős spórolásra ösztönöznek. Addig tudunk nyújtózkodni, míg a takarónk ér. Amint látszik, hogy a rendelkezésre álló források mire elegendőek, kialakul a ház végleges új nyitva tartása, és ehhez igazodik majd a házban dolgozók létszáma is, Az előre tervezett átalakítási folyamatot az év végéig szerette volna megvalósítani az önkormányzat, azonban a rezsicsökkentés csökkentése aktuálissá tette a változtatást.  

Az önkormányzat mindent megtesz azért hogy a településen működő intézmények, így a Faluház és Könyvtár is zavartalanul működni tudjanak. Érdemes elolvasni a Bordányi Naplóban (augusztusi szám) vagy településünk honlapján a testületi ülésről szóló beszámolót, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mi a képviselők szándéka az ügyben. Nehézséget a rezsiárak elszabadulása okozhat, ez miatt szükség lehet a nyitvatartási idők korlátozására esetleg majd fagyszünet elrendelésére intézményeinkben, de ezekről még nem született döntés. A témáról külön cikkben írunk is.

Egy új szakember megtalálása nem könnyű feladat, főleg úgy, ha az elképzelések szerint az új vezetőnek, mint kulturális menedzsernek nem csak a faluház és könyvtár, hanem az ősfalu és a Hermina tanya működtetésében is aktív szerepet szánna a település vezetése. A pályázat már kiíródott, a jelentkezők közül reméljük a képviselő-testület minél előbb megtalálja és kinevezi a ház korábbi vezetőinek méltó utódját. Lapzártánkig két pályázat érkezett, a képviselők a hónap végén dönthetnek a kinevezésről. Mindaddig az épületben az előre tervezett tevékenységek folyamatosan működnek. Az általános nyitva tartás mind a ház, mind a könyvtár tekintetében a lakossági igényekhez igazodva a délutáni órákra változott, így ezentúl hétköznapokon munka és iskola után elérhetővé válnak a szolgáltatások. Szombaton és vasárnap pedig az előre meghirdetett programok alkalmával lesz nyitva az épület. Fontos, hogy a falugazdász  a szokásos ügyfélfogadási renddel várja a gazdákat.

Hamarosan kezdődik az új iskolai tanév

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 2022. augusztus 30-án tankönyvosztás lesz 7:30-17:00 óra között a 8-as teremben. Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekvédelmi határozatokat, a művészetoktatás kedvezményre jogosító egyéb dokumentumokat a tankönyvosztásra behozni szíveskedjenek.

Szeptember 1-én 8 órától tanévnyitó ünnepség kerül megrendezésre a Tornacsarnokban, melyet követően az 1. osztályosok szüleinek szülői értekezletet tartanak. Ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek és gyerekek ebéd után haza mennek, mivel utána nevelőtestületi értekezletet lesz.  A délutáni foglalkozások szeptember második napjával indulnak.

Az Alapfokú Művészeti Iskola munkáját a 2. héten kezdi, még van lehetőség a jelentkezések leadására.

Már a testületi ülésen is a rezsicsökkentés volt a fő téma

Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott augusztus 12-én, pénteken. A Községházán kora reggel megtartott ülést a polgármester eredetileg a külterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzés megindítása érdekében hívta össze, de természetesen más időszerű témák is napirendre kerültek.

Mint arról már korábban is beszámoltunk, egy útfelújítási pályázat lehetővé teszi több, mint hat kilométer földút megerősítését. A munkálatokat végző kivitelező kiválasztására azonban közbeszerzést kell kiírni, ennek az eljárásnak a megindításáról döntöttek a képviselők. A közbeszerzéssel párhuzamosan az út tényleges jogi határainak tisztázása lesz komoly feladat, ezeket a kiméréseket, illetve az érintett gazdákkal való egyeztetést az önkormányzat magára vállalta.

A második napirendi pont tárgyalását követően a képviselők hozzájárultak a 2022 évi költségvetési rendelet módosításához. Az előterjesztés szerint a korábban elfogadott 2022-évi bérleti díj emeléseket a képviselő testület a rezsi emelkedés miatt 2023. évre halasztotta el annak érdekében, hogy ezzel is támogassa a bérlakásokban lakókat.

A harmadik napirendi pontban is a várhatóan októbertől jelentősen emelkedő rezsiköltség miatti intézkedéscsomagot fogadott el a testület. Elsőként a képviselő- testület a kialakulóban lévő energiaválság miatt felkérte a polgármestert, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság tagjainak bevonásával haladéktalanul készítsék el az önkormányzat átfogó energiatakarékossági tervét, mely intézményekre lebontva tartalmazza a rendkívüli takarékoskodási intézkedéseket. Létszám racionalizálásra, az energiafogyasztás csökkentésére kell hogy sor kerüljön legkésőbb október elsejétől, mivel az önkormányzat jelenlegi gázvásárlási szerződése szeptember végével lejár. Az eddigi kedvező tarifa után, az új szerződéssel már minden bizonnyal jelentősen megnő a gáz köbméterenkénti ára, amely az összes intézményt figyelembe véve jelentős költség többlettel jár majd.

Ugyancsak az energiaválság miatt került előrébb az eredetileg szeptemberi ülésre tervezett döntés, amely az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárral kapcsolatos átfogó átalakítást irányozta elő. A képviselő-testület a jelenleg is több, mint 18 millió forintos önkormányzati plusz hozzájárulással működő intézmény kiadásainak jelentős csökkentését tűzte ki célul. Képviselőink a gázár jelentős, az előzetes hírek szerint kilencszeres emelkedése miatt a létszám egy fővel való azonnali csökkentéséről döntöttek. A képviselő-testület kérte az intézményvezetőt egy csökkentett nyitva tartás előkészítésre is. Január elsejétől pedig a korábban önállóan működő intézmény közösségi színtérként működik majd tovább. Az ezzel kapcsolatos szervezeti átalakulásról a minisztériumi állásfoglalást követően döntenek majd, az alapdokumentumok elkészítésével a jegyzőt bízták meg a képviselők, akik a mostani ülésen tárgyalták még a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet kérelmét, valamint döntöttek a járdafelújításra benyújtott lakossági pályázatok támogatásáról is.

A tervek szerint a legközelebbi képviselő-testületi ülésre szeptember elején kerül majd sor.

Számlálóbiztos-toborzás nagyközségünkben is

A 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára számlálóbiztosok, felülvizsgálók jelentkezését várja Bordány Nagyközség Jegyzője:

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata: körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten), a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.), e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent: legalább középfokú végzettség, magabiztos számítógépes ismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség, az összeírás területén való helyismeret, rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele: a jelentkező kiválasztása, az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, keresse fel a Polgármesteri Hivatalt.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.                                                                                                   

                                                                                                        

Egyre több autóval parkolunk, ez miatt kevesebb a hely, és módosítások is történtek

Mint arról korábban is beszámoltunk, mind a főúton, mind a Benke Gedeon utcában felfestése kerültek az útburkolati jelek. A Kossuth utcában változatlan formában úgynevezett felülfestése történt, a Benke Gedeon utcában azonban megváltoztak a parkolókiosztások, ezért nagyobb figyelemre lesz szükség a következő parkolás alkalmával.

A Faluház előtti parkolók nagyobb mélységűek lettek, ugyanis a korábbi járdaszakasz eltűnt. Itt a gyalogosforgalom közvetlenül a Faluház előtti területre lett átirányítva annak érdekében, hogy biztonságosabbá váljon a parkolás, és a hosszabb járművek is elférjenek.

A mozgáskorlátozott parkoló közvetlenül az elektromos töltőpontok mellé került, így sokkal jobb helykihasználás valósulhatott meg.

A csomagautomata előtti területen azonban maradt a járdasáv, kérjük itt vegyék figyelembe a fehér vonalat, ha parkolnak, mivel a gyalogosoknak el kell férniük az automata és a kocsi között.

A Kossuth utca túloldalán a pékség épülete melletti parkoló felfestése is megváltozott. A változtatást itt is a biztonságosabb közlekedés, valamint az épület melletti járda vonalának megtartása indokolta. A korábbi halszálkás megállást a párhuzamos parkolás váltotta fel, noha ezt még egyes autósok nem veszik figyelembe és továbbra is merőlegesen állnak be a parkolóba zavarva mind a gyalogjárda mind a közút forgalmát. (Képünkön: A kisebb autók merőlegesen is elférnek, de sajnos ez már nem szabályos)

A parkolási lehetőségeket  várhatóan tovább szigorítják majd. Sok parkolót használnak akár napokig autósok, akik nem állnak be az udvarba, vagy kihasználva a főút forgalmát itt parkolják le eladó (lerobbant) gépjárművüket. Jó megoldásnak ígérkezik, ha a kiépített parkolók nagy részében időkorlátot vezethetnek be, amely maximum 2 órás ingyenes parkolást tesz majd lehetővé a közterületeken. Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz nem csak a főúton, hanem például a Benke Gedeon utcában vagy a Petőfi utcában több hete egy helyben parkoló gépjárművekről is. Ugyancsak problémát okoznak a közparkokba beparkoló járművek. A Park téren és Alkotmány téren a zöldterületeken parkolnak autókkal. Várhatóan itt is bírságok kiszabásával lehet csökkenteni a szabályszegéseket.

Szalai Antal vehette át a Bordány Községért díjat

A vasárnapi faluünnep keretében adta át Tanács Gábor polgármester a Bordány Községért emlékérmet. A képviselő-testület döntése nyomán a díjat Szalai Antal, a bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője vehette át.

A díjátadást úgy ütemezték a szervezők, hogy minél többen jelen legyenek az eseményen, hiszen a Pünkösd Feszt két legnépszerűbb előadója Szandi és az Irigy Hónaljmirigy között, pontban nyolc órakor kerülhetett rá sor a nagyszínpadon.

Szalai Antal Pusztamérgesen született 1945. január 11-én. Édesapja a II. világháborúban esett el, így édesanyja egyedül nevelte fel a hét évvel idősebb nővérével együtt.

Az általános iskolát a lakóhelyén végezte el, majd Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett. Később szállítmányozási szakon tanult, amely a szakmai munkáját meghatározta egész életére. A Tisza Volán vállalatnál kezdett dolgozni az 1970-es Tiszai árvíz idején. 1990-ig egy eredményes csapatban végezte munkájáét. A Masped Rt. szegedi kirendeltségén nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig tevékenykedett.

Nős, felesége Dudás Dóra, akivel 2010-ben ismerkedtek meg és 2016-ban kötöttek házasságot. Egymást segítve és támogatva építették fel közös életüket. Két fia és 3 unokája van.

A közösségi munka mindig életének része volt, nyugdíjasként egyértelmű volt nyugdíjas klubhoz való csatlakozása 2010. évben. A bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klubot 2013. szeptembere óta vezeti. Sok közös élmény és munka köti a klubhoz, a klubtagokhoz. Úgy érzi, nehéz megfelelni az igényeknek, de számára jó érzés az örömet, jó kedvet megtapasztalni e körben.

Anti bácsi 2014. óta az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete elnökségének tagja, 2017. óta megyei elnöke. 2020. októberétől az Országos Szövetség Elnökségben alelnökként továbbra is lelkesen vesz részt a nyugdíjas közösség életében helyben és szélesebb körben is.

A képviselő-testület az idén csak egy kategóriában adományozott díjat, és a díszpolgári cím odaítéléséről sem döntöttek. Mint arról korábban is beszámoltunk már, folyamatban van a díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet átgondolása. Korábban minden évben döntöttek díszpolgári címről, és a településért végzett kiemelkedő munkát is több kategóriában ismerték el. Van olyan elképzelés, amely szerint a díszpolgári címet egy önkormányzati ciklusban csak egyszer ítélnék oda, és a Bordány községért elismeréseket is évente csak egy-egy kategóriában adnák át. Noha a helyi szabályozás még nem változott, a gyakorlatban a képviselők már egy új irányt követve döntöttek.

Arról, hogy a korábbi években kik kaptak kitüntetést, itt informálódhat.

A kép a díjátadáson készült. Tanács Gábor polgármester adja át a díjat a kitüntetett Szalai Antalnak. (Fotó: Gyuris János)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support