Két új csoportszobával és konyhával bővült a bordányi óvoda és bölcsőde

Június 7-én, pénteken a bordányi Pünkösd Feszt megnyitó ünnepségét követően az ünneplő tömeg mazsorettek  és fúvósok kíséretében a bordányi Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde épületéhez vonult át, ahol ünnepélyes keretek között vehették birtokba a helyi gyerekek és az ott dolgozók azt a két új csoportszobát, valamint a kibővített konyhát, amelyet TOP forrás segítségével tudott megvalósítani a helyi önkormányzat. A szalagot Kakas Béla a Csongrád Megyei közgyűlés elnöke, Tanács Gábor polgármester és Lázárné Borbola Márta intézményvezető vágták át. A két csoportszobának köszönhetően újra egy épületegyüttesben tudnak majd foglalkozni az óvodásokkal a szakemberek, mint ismeretes, korábban a magas létszám miatt a Dózsa téri Közösségi Ház épületében voltak elhelyezve a nagycsoportos ovisok. A konyha bővítésére azért került sor, mert annak kapacitása nem volt elegendő az egész bölcsődei és óvodai létszám ellátásához. A most mind alapterületében, mind eszközeiben kibővült konyhában már minden gyermekre tudnak majd főzni az épületben, nem kell külső szolgáltatót igénybe venni.

A szalagátvágást követően mindenki bejárhatta a csoportszobákat és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségeket. Ezt követően különböző foglalkozások, ugrálóvár és a Sajtkukac együttes koncertje szórakoztatták a gyerekeket.

Godó Lajos lett Bordány új díszpolgára

Godó Lajos vehette át Bordányban a hagyományosan pünkösdkor megrendezésre kerülő faluünnep megnyitóünnepségén a díszpolgári címet. A díjat Tanács Gábor polgármester, B. Nagy László országgyűlési képviselő, és Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke adták át.

Bordány Nagyközség érdekében végzett kimagasló közéleti és a településhez kötődő példamutató tevékenységének elismeréseként a képviselő-testület 2019. évben Godó Lajos kőműves mesternek adományozta a Díszpolgári címet. Bordány Községért emlékéremmel három ember munkáját szerette volna elismerni az önkormányzat. Farkasné Lippai Ágotának, a szociális központ vezetőjének a közszférában, Ráczné Tanács Arankának, egyéni vállalkozónak a gazdasági szférában és Juhász Dezsőnek, a dalkör tagjának a civil szférában végzett tevékenységét jutalmazta ezzel a kitüntetéssel a képviselőtestület.

Godó Lajos Bordányban született. Édesapja Godó Lajos földműves, aki tsz-dolgozóként ment nyugdíjba; édesanyja Galzó-Polyák Margit, aki a Szegedi Textilművekben dolgozott. Két testvére született, János öccse, akit elvesztettek, valamint Margit húga, aki Szegeden él családjával. Szülei egyszerű körülmények között nevelték szorgalomra és kitartásra.
Az általános iskola elvégzése után kőművestanulónak jelentkezett, melyet 1971-ben végzett el.
A honvédségi kitérő után kőművesként dolgozott, 1979. május 2. óta önálló kisiparos. Az építőipari szakközépiskolát 1979-ben végezte el, ezután ács-állványozó szakképesítést és kőműves mestervizsgát szerzett. Feleségével, Fehér Évivel 1982-ben ismerkedett meg, akinek sokat köszönhet, hiszen ő biztosítja a „hátországot” a vállalkozása sikeres működéséhez.
Előző házasságából született Judit gyermeküket közösen nevelték fel, aki Mórahalmon pedagógus, ott lakik a családjával. Zoltán fiuk mérnök informatikus, jelenleg Svájcban dolgozik. Edit lányuk fordító-tolmács mesterképzést végzett, jelenleg egy országos kiadónál dolgozik korrektorként. 3 unokájukat a családi összejöveteleken nagy szeretettel dédelgetik. Gyermekeiket nemcsak szorgalomra, kitartásra, hanem az egymás iránti gondoskodásra, szeretetre is nevelték, a mai napig minden születésnapot, évfordulót együtt ünnepelnek, nagyon fontos számukra az összetartó család.
Szakmai pályafutása kezdetén tanáraitól sokat tanult, ezért ért meg benne, hogy a tudását átadja a következő generációknak. Szakoktatóként közel 50 kőművestanulót, technikust oktatott 30 éven keresztül. Közülük többen ma már elismert vállalkozók.
Kőművesként több mint 200 lakóházat épített. A településen társadalmi munkákban is részt vett, segédkezett a járdaépítésben, az önkormányzati épületek, valamint a Sportcsarnok és a Védelmi Központ felújításában. Szakmai elismerései: kiváló kisiparos, majd 2017-ben aranykoszorús mester. 2015. óta nyugdíjas, de emellett jelenleg is dolgozik.
Kisiskolás korától kezdve életét meghatározta a sport szeretete. 10 éven keresztül volt a bordányi labdarúgócsapat csapatkapitánya, valamint tagja annak a csapatnak, amely kiharcolta a megye I. osztályba való feljutást. A sporttal való kapcsolata nem szűnt meg, a Bordány Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 2001-ben kapta meg a Bordány Községért emlékérmet, majd 2016-ban a Bordány Sportjáért díjat. A család anyagi lehetőségeihez mérten igyekeznek segíteni a bordányi sportolókat, hiszen a sport szeretetének örökítése mellett fontosnak tartja a jelenlegi, valamint az eljövendő generáció támogatását is.

Az idén is három “Bordány községért” díjat adományozott a képviselő-testület. A vállalkozói szférából Ráczné Tanács Aranka CBA üzlettulajdonos, a közférából Farkasné Lippai Ágota intézményvezető, míg a civil szférából Juhász Dezső vehették át az elismerést.

Ráczné Tanács Aranka édesanyja, édesapja nyugdíjas földművesek. Egy testvére van. Férje Rácz Gyula, a Bordányi Pékség tulajdonosa. Két felnőtt gyermekük van. Általános iskolai tanulmányait a zákányszéki iskolában végezte, Szegeden a Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában 1983-ban érettségizett. A Füszért-nél 1986-ig árufogalmi előadóként dolgozott, itt 1985-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. Zákányszéken a Tanácsházán pénzügyi előadó, 1989-től a bordányi Előre Szakszövetkezet tagja volt a megszűnésig. 1991-ben bálásruha üzletet, később élelmiszerboltot nyitott. 1991. augusztus 20-ra a Bordányi Pékségben újra indult a kenyérsütés. A CBA Privát Boltot 1999. október 24-én nyitotta meg, mely jelenleg is a település lakossága rendelkezésére áll. A CBA- hálózat tagjaként Ezüst Éremmel jutalmazták.
A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának külsős tagja volt 4 évig. Az Egérház Alapítvány, illetve a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma tagjaként is tevékenykedik.

Juhász Dezső Kiskundorozsmán született, szülei földművesek voltak.
Felesége Molnár Teréz, nyugdíjas közalkalmazott. Egy gyermekük és két unokájuk van. Általános iskolába helyben, a Kőiskolába járt, Szegeden fémcsiszoló szakmunkás képesítést szerzett. A szülei gazdaságában kezdett dolgozni, lelkesen ápolta édesapja szőlőültetvényét. A katonaidő kitöltését követően 1961-től Szegeden a Paprikafeldolgozóban, majd a Kéziszerszámgyárban dolgozott. Idősödő szülei megsegítésére 1970. évtől ismét a saját gazdaságban és a helyi Előre Szakszövetkezetben mezőgazdasági munkát végzett. 1999-től nyugdíjas. A zene iránti szeretete családi eredetű, édesanyja szépen énekelt. Kisiskolásként a tanítónője fedezte fel szép hangját, zenei tehetségét. Iskolai versenyeken sokszor szerepelt, a saját készítésű hegedűn játszott társainak. A katonaságnál harmonikán játszott, a leszerelés után zenei képzésben részesült elismert színházi zenésztől. A Rendező Iroda szervezésében családi rendezvényeken, bálakon zenélt zenekarával a részvevőknek. Játszik: harmonikán, gitáron, tubán, szintetizátoron és dobol is. A Borostyán Dalkör tagja. 8 éve megszerette a tekerőlantot, a hangszerrel az énekesek kísérőjeként is szerepel. Sok-sok belföldi és külföldi fellépés, verseny résztvevője. Büszke arra, hogy a dalkör énekesei az ő kísérete mellett szereztek érmes helyezéseket. 14 éven keresztül volt a Templom kántora. 2014-ben megkapta a „Bordány Kultúrájáért” elismerést.
Jelenleg is saját gazdaságában tevékenykedik, főleg a gyümölcsösét műveli, a facsemetéket maga nemesíti.

Farkasné Lippai Ágota édesapja Lippai Géza nyugdíjas gépjárművezető, édesanyja Takács Angéla Irén nyugdíjas pénzügyi előadó. Két testvére van: Géza és Árpád. Férjével Farkas Róberttel jelenleg Balástyán élnek, aki a
Sándorfalvi Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Általános iskolai tanulmányait Bordányban végezte, Szegeden a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolában érettségizett, és technikusi képesítést szerzett. A Szegedi Tudomány Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Általános Szociális Munkás szakán 2003-ban szerzett diplomát gyermekvédelmi szakirányú szakképesítéssel. Támogató szolgálat szolgálatvezetői képesítést szerzett, majd Szociális szakvizsgát tett Idősek
szociális ellátása szakirányon. Ismereteit rendszeresen bővíti különböző szakmai képzésekkel. A Bordányi Polgármesteri Hivatalban szociális asszisztensként kezdett dolgozni, 2005. január
1-től az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ intézményvezetője. A bordányi Szavazatszámláló Bizottság választott tagjaként a választások lebonyolításában vett részt 2005 és 2010 között. Mindennapi munkája mellett részt vett a testvértelepülésekkel közös határon átnyúló pályázatok lebonyolításában. Közreműködött a települési pályázatok előkészítésében és megvalósításában is. Ezek céljai pl. kapcsolaterősítő közösségi programok
megvalósítása, játszótér kialakítása, rászoruló gyermekek helyi táboroztatása voltak.
Részt vett az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ épületeinek infrastruktúrális fejlesztéseiben, nagyértékű tárgyi eszközeinek beszerzéseiben. Ötletgazdája volt a Szent Márk napi búzaszentelési hagyomány helyi felelevenítésének, amelynek megvalósítását már 6. éve
fogja össze. A helyi idősügyi tanács tagja.
Legfőbb feladatának a közösségért végzett tenni akarást tartja. Fontos számára, hogy munkájával segítse az időseket, betegeket és rászoruló embertársait. Munkájához való viszonyát jól kifejezik Teréz anya szavai:
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.”


Már lehet nevezni a mezei futóversenyre

Június 10-én, hétfőn a Pünkösd Feszt zárónapjának reggelén minden bordányit és ide érkező vendéget a mezei futóversenyre várják a szervezők. A 3600 méteres távot már huszonhét éve minden évben egyszer lefutják a bordányiak, ez a hagyomány folytatódhat idén is. Rekorddöntést is előirányoztak a verseny szervezői, szeretnék, ha minél többen a rajthoz állnának. Az útvonal is több éve változatlan, Bordány bel- és külterületi útjain kell most is végigfutni. Nevezési díj nincs, a verseny ingyenes. 2018-tól ezen a versenyen is chipes időmérést alkalmaznak, amely nagyban segíti a szervezők munkáját, hiszen nyolc kategóriában hirdetnek majd eredményt. A modern technika megkönnyíti az összesítéseket, és gyors eredményhirdetést tesz lehetővé. Nagyon fontos, hogy a futóversenyre lehetőség van előnevezni 2019. május 30-tól június 9-én 19 óráig az interneten keresztül itt: darktiming.hu/bordany. A nevezésről a rendszer e-mailben értesítést küld, de a darktiming.hu/bordany/eddig oldalon is nyomon követhető a nevezések alakulása. Az előnevezetteknek csupán a rajtszámaikat kell átvenniük a helyszínen 7.30 és 8.30 között, de persze helyszíni nevezésre is van lehetőség ugyanebben az időben. 8.40-től a mezei futóversenyre melegíthetünk be Gut Gabival, a verseny pedig a tervek szerint 9 órakor veszi kezdetét. A futók az idén is egy-egy bordányi iskolás osztályért futhatnak, továbbá hagyomány, hogy mind az alsós, mind a felsős osztályok közül a legtöbb embert mozgósító osztályt jutalmazzák.

Az eseményről bővebben honlapunk események oldalán olvashat!

A futóverseny után kerékpár regisztrációra, kerékpár állapotfelmérésre is lehetőség nyílik a Koffeinkerékpár – Bordány Bikes és Tari Attila jóvoltából. Ezen kívül görkoris bemutató, valamint görkorcsolya oktatás is lesz Lavner Endrével, a Viking Korisuli oktatójával. Dr. Pőcze Tünde rendőr őrnagy tart rendőrségi bemutatót a rendezvényen résztvevőknek.

A programokon való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Mezei Futóverseny 2019 – versenykiírás.pdf

Mezei futóverseny 2019 útvonalterv.pdf

Prevenciós nap: egészségtudatosság, egészséges életmód, prevenció Pünkösdkor

Prevenciós nap: egészségtudatosság, egészséges életmód, prevenció Pünkösdkor

A PünkösdFeszt hétfői sportnapján az egészség is középpontba kerül, köszönhetően Dr. Frányó Ildikó és Dr. Takács Ildikó háziorvosoknak. 8 órától a program teljes ideje alatt a Zabosfa KerTÉSZ Kft. standjánál zöldség-gyümölcs alapú smoothie italok kóstolására lesz lehetősége a kilátogatóknak. A délelőtt folyamán 8-12 óráig sor kerül az InBody Testösszetétel mérésére is. Az Inbody a jelenleg létező legprecízebb bioimpedancia elvén működő testösszetétel mérő készülék. A testösszetétel-méréssel meghatározzuk, hogy a test hány százaléka zsír, valamint ebből mennyi található a belső szerveken, illetve hány százalékban alkotja izom a szervezetet. 8.40-től a Mezei futóversenyre melegíthetünk be Gut Gabival. Aki esetleg nem nevez be a futásra ne csüggedjen, hiszen 9.15-9.45-ig életmód tanácsadáson vehet részt melynek címe “Tippek, hogy jobban érezd magad a bőrödben”, melyet szintén a pörgős és mindig életvidám motivációs tréner tart majd. A futóversenyt követően, 10 órától egy órás Gut Gabi Pünkösdi tornán vehetünk részt hatékony gyakorlatokkal, fergeteges hangulattal. Sokan már ismerhetik, hiszen minden héten csütörtökön 17 órától tart teltházas órákat a bordányi sportcsarnokban. Akik esetleg még nem vettek részt a tornákon, most kipróbálhatják, akik pedig lelkes résztvevői buzdítsanak mindenkit arra, hogy bátran próbálja ki ezt a fajta mozgásformát! Gyere Te is próbáld ki! A futóverseny után kerékpár regisztrációra, kerékpár állapotfelmérésre is lehetőség nyílik a Koffeinkerékpár – Bordány Bikes és Tari Attila jóvoltából. Ezen kívül görkoris bemutató, valamint görkorcsolya oktatás is lesz Lavner Endrével, a Viking Korisuli oktatójával. Dr. Pőcze Tünde rendőr őrnagy tart rendőrségi bemutatót a rendezvényen résztvevőknek.

A programokon való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan. – A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

974-en szavaztak Bordányban – a Fidesz-KDNP kapta a voksok 60,54%-át

A hétvégén európai parlamenti választásokat tartottak Magyarországon, mely a negyedik ilyen jellegű voksolás az ország történetében. A választás egyfordulós, listás szavazás volt. Az ország az Európai Parlament javaslata alapján a 2019-es választásokat követően is 21 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.

A bordányi választópolgárok összesen kilenc lista közül választhattak. A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő bordányi választópolgárok száma 2 635 fő volt, amelyből 974-en (36,96%) éltek is szavazati jogukkal.

A június 26-án megtartott választáson a legtöbb szavazatot a FIDESZ-KDNP listája kapta, 586-an (60,54%) tettek ikszet a párt neve mellé. A második hely elég szoros volt, csupán egy szavazaton múlott a sorrend. Az MSZP-PÁRBESZÉD listájára 85-en (8,78%), míg a Demokratikus Koalíció listájára 84-en (8,68%) szavaztak. A MOMENTUM 82 szavazattal (8,47%) lett a negyedik, ami ugyancsak szoros eredményt jelent, hiszen a párt listája csupán 3 szavazattal maradt le a második helyről. A MI HAZÁNK összesen 59 bordányi voksot gyűjtött be (6,10%), a többi induló párt pedig mind-mind 5%-nál kevesebb arányban szerzett szavazatot nagyközségünkben, rájuk összesen 72 szavazat érkezett. Érdekesség még, hogy hat bordányi polgár dobott be érvénytelen szavazólapot az urnába. Ők vagy több lista mellé tettek ikszet, vagy nem ikszeltek, talán mert nem volt számukra támogatható párt az idei európai parlamenti képviselő választáson.

A Mórahalmi járásban összesen 10042 fő ment el szavazni, a legtöbben Mórahalmon (52%-os részvételi arány), a legkevesebben Ásotthalmon (35,28%) járultak az urnák elé. Bordány a választási aktivitásban az utolsó előtti helyet szerezte meg (974 fő, 36,96%). A megyei átlagtól is elmaradtunk, Csongrád megyében a 43,90% volt a szavazáson megjelent választópolgárok aránya.Forrás: valasztas.hu

Újabb kalandok várnak rád a nyári szünidőben

Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is szeretne a nyári szünet idejére programlehetőséget biztosítani az általános- és középiskolás fiataloknak. Elsőként médiatáborra (június 24-28.) kerül sor, majd az ezt követő héten (július 1-5.) zajlik a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor. Július 8-12. között úszótábor várja a sportot szerető fiatalokat, szintén ugyanekkor 15-18 év közötti fiatalok számára ingyenes önismereti táborok is lesznek Bordányban. Július 15-19., valamint 22-26. között több tábor is zajlik majd. Az előbbi héten Kuckoló, az utóbbi időpontban pedig Kézműves táboron vehetnek rész a gyerekek. Ugyan-akkor mind a két héten át tart majd a Ficánka úszótábor. Ezt követően foci- és divattábor következik. Az előbbi július 29. és augusztus 4. között, míg az utóbbi július 29. és augusztus 2. között kerül megrendezésre. Augusztus 5-9. között kincskereső táborba (hittantábor) várják a gyerekeket, augusztus 12-16. között pedig az úszótábor második turnusa zajlik majd. Augusztus 26- 30. között a nyár második görkoris tábora kerül megrendezésre. A programok időpontjai már véglegesek, a részletes jelentkezési feltételek, részvételi díjak, bővebb információk elérhetőek a Faluházban, a településen elhelyezett plakátokon, illetve a www.bordany.hu weboldalon és a település facebook oldalán. A táborokra jelentkezni május 24. péntektől lehet. Tedd meg mihamarabb, le ne csússz róla!

06.24-28. MÉDIATÁBOR

A tábor alatt a résztvevők megismerkednek a fotózás, a videózás, a színjátszás, a modellkedés, a cikkírás, a kiadványszerkesztés és a videóvágás alapjaival. Ellátogatnak a Bikali élményparkba is. A kalandokból a tervek szerint egy kisfilmet is összeállítanak. A táborba 12-18 év közötti fiúkat és lányokat várnak, maximum 15 főt. Részvételi díj 8.500 Ft/fő, mely tartalmazza az ebédet és az uzsonnát. Jelentkezni a Bordányi Faluház ügyfélpultjánál, érdeklődni Gyuris Jánosnál lehet az 588-516-os telefonszámon.

07.01-05. NYÁRI NAPKÖZIS ÉS FALUVÉDŐ TÁBOR

A Kulturális és Szabadidős Egyesület a Faluházzal közösen szervezi meg Nyári Napközis és Faluvédő Táborát 2019-ben is. 1. osztályba beiratkozott és 5. osztályt végzett gyerekeket várnak. Maximum 40 fő jelentkezését tudjuk fogadni. A tábor költsége 8.500 Ft/fő. Jelentkezni a Faluház információs pultjánál lehet, ahol további, bővebb információ is kérhető.

07.08-12. ÚSZÓTÁBOR

Az úszást oktatja Kiss Csaba úszásoktató. Leendő 1. osztályostól várják a jelentkezőket. A tábor díja 12.000 Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget és a belépőt. Érdeklődni Kiss Csabánál lehet a 0630/401-0713-as telefonszámon. Jelentkezni a tábor kezdését megelőző napig lehet a Faluház ügyfélpultjánál.

07.08-10.; 07.11-13. ÖNISMERETI TÁBOROK

Ingyenes táborozási lehetőség 15 és 18 év közötti fiatalok számára. A tábor lényege, hogy barátkozzunk, beszélgessünk, alkossunk együtt, formáljunk véleményt. A jelmondata: Érezd jól magad! Dönts okosan! Feel good! Think smart!” A tábor időpontja 2019. július 8-10-ig vagy 11-13, helyszíne a Bordányi Faluház lesz. Jelentkezni az ipanodrugs@gmail.com e-mail címen lehet. A jelentkezés határideje 2019. május 31. Az ingyenes táborokba 15-18 éves fiatalok jelentkezését várják, jelentkezni pedig az ipanodrugs@gmail.com e-mail címen május 31-ig.

07.15-19. és 07.22-26. FICÁNKA ÚSZÓTÁBOR

Úszótábort szervezünk idén újra Mórahalomra. Az úszást oktatja Honti Tamás. Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének megtanulni úszni vagy a meglévő tudásukat szeretnék tovább fejleszteni. Középső csoportos óvodás kortól lehet jelentkezni. A tábor költsége 32.000Ft/fő/2 hét. A költség tartalmazza a busz, belépő és oktatás költségét. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Mészárosné Gyuris Zsuzsanna 30/850-4743 vagy Veszelkáné Czékus Erika 30/578-9195.

07.15-19. GÖRKORIS TÁBOR

A Viking Korisuli csapata görkoris sporttábort szervez Bordányban. Napi 2x görkorcsolya, napi 2x étkezés (ebéd+uzsonna), roller, foci, kosár, filmvetítés. Görkorcsolyát, felszerelést tudunk biztosítani. 4 éves kortól kezdő és haladó szinten. Ár: 9000 Ft/hét vagy 2500 Ft/nap. Táborvezető: Lavner Endre okleveles görkorcsolya oktató. Jelentkezni a Faluházban. Fizetés az első napon. További infó: +36-20-555-3333; Fb: vikingkorisuli

07.15-19. KUCKOLÓ TÁBOR

A kuckoló nyári tábort különféle játékokkal töltik a résztvevők. A számítógépes és PlayStation játékok mellett számos szabadidős tevékenység vár a tábor lakóira: ping-pong, speedminton, lábtenisz, biliárd, csocsó, társasjátékok, kerékpártúra. Jelentkezni 10 éves kortól lehet. A tábor költsége 8.500 Ft/fő. Jelentkezni a Faluház információs pultjánál lehet, ahol további, bővebb információ is kérhető.

07.22-26. KÉZMŰVES TÁBOR

A táborba azokat a gyerekeket várjuk, akik szívesen foglalkoznak papírral, érdeklődnek a különféle technikák iránt, melyek elsajátításával fejleszthetik kreativitásukat és önálló alkotásokat hozhatnak létre. 1-8. osztályos gyerekek jelentkezését várják. A tábor költsége 8.500 Ft/fő. Jelentkezni a Faluház információs pultjánál lehet, ahol további, bővebb információ is kérhető.

07.29-08.04. FOCITÁBOR

A Bordány Sportkör az idei évben is focitábort szervez a gyerekek, fiatalok részére. A foci mellett számos szabadidős program is várja majd a táborlakókat. Az idei program a tavalyihoz hasonlóan két részből fog állni. Hétfőtől csütörtökig Bordányban, péntektől vasárnapig pedig Zánkán fog zajlani a tábor. 7-19 éves korig várják a résztvevőket. Részvételi díj: Hétfőtől csütörtökig 7.000 Ft, hétfőtől vasárnapig 18.000 Ft. Bordányban a napi kétszeri étkezés, Zánkán pedig a teljes ellátás biztosított. Jelentkezni a Faluház információs pultjánál lehet, további információ Kiss-Patik Pétertől kérhető a 30/747-2068-as telefonszámon.

07.30-08.02. DIVATTÁBOR

Ha szeretsz varrni, szereted a színes anyagokat, gombokat, gyöngyöket. Ha szeretnéd megtudni, hogy hogyan dobhatod fel a ruháidat egy apró kiegészítővel. Ha szereted az ékszereket és a divatkiegészítőket, akkor csatlakozz hozzánk, hogy együtt alkothassunk! Ebben a táborban ötletes és praktikus tárgyakat, kiegészítőket készítünk és varrunk. A tábor legfőbb mottója az újrahasznosítás. Régi farmer ruhadarabokból készítünk újakat és díszítjük kalocsai hímzéssel, amit mindenki saját egyéniségének megfelelően díszíthet, gyöngyökkel, gombokkal, flitterekkel. Kalapot, táskát készítünk, de ha a saját farmered szeretnéd hímezni az sem gond. A tábor második napján Kalocsára utazunk, ahol a Tájházban Tárlatvezető segítségével megismerkedünk ezzel a híres hímzés technikájával és egy interaktív foglalkozáson is részt veszünk. A tábor ideje alatt varrógéppel is varrunk. Korlátozott számban áll rendelkezésre varrógép, ezért, ha van saját géped hozd magaddal, hogy később otthon is tudj dolgozni vele. A tábort a hét folyamán készült divatrajzokból készült kiállítás megnyitóval és a kis divattervezők által készített ékszerekből, kiegészítőkből és ruhákból összeállított bemutató zár. Jelentkezés 10 éves kortól. Maximum 10 fő jelentkezését tudjuk fogadni. Részvételi díj 15.000 Ft, amely tartalmazza a szükséges alapanyagokat, eszközöket, étkezést. A kalocsai kirándulás útiköltségét, belépőt és az interaktív foglalkozást. Táborvezető: Kálmán Kamilla Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet a Faluház ügyfélpultjánál 2019. július 10-ig.

08.05-09. KINCSKERESŐ TÁBOR (HITTANTÁBOR)

A tábort általános iskolás hittanosainak szervezi a bordányi plébánia. 1-8. osztályos gyerekeket várnak, max. 30 főt. Részvételi díj: 8000Ft, amely magában foglalja az étkezési költségeket. Tájékoztatás Gábor Tamás hittanártól (30/479-9840) és Bálintné Gyuris Ágnestől (30/907-3654 ) kérhető. Jelentkezés: 2019. július 7-ig 3000 Ft előleg befizetésével.

08.12-16. ÚSZÓTÁBOR

Az úszást oktatja Kiss Csaba úszásoktató. Leendő 1 osztályostól várják a jelentkezőket. A tábor díja 12.000 Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget és a belépőt. Érdeklődni Kiss Csabánál lehet a 0630/401-0713-as telefonszámon. Jelentkezni a tábor kezdését megelőző napig lehet a Faluház ügyfélpultjánál.

08.26-30. GÖRKORIS TÁBOR

A Viking Korisuli csapata görkoris sporttábort szervez Bordányban. Napi 2x görkorcsolya, napi 2x étkezés (ebéd+uzsonna), roller, foci, kosár, filmvetítés. Görkorcsolyát, felszerelést tudunk biztosítani. 4 éves kortól kezdő és haladó szinten. Ár: 9000 Ft/hét vagy 2500 Ft/nap. Táborvezető: Lavner Endre okleveles görkorcsolya oktató. Jelentkezni a Faluházban. Fizetés az első napon. További infó: +36-20-555-3333; Fb: vikingkorisuli

Exkluzív fellépők színesítik idén is a Pünkösd Fesztet

Településünkön a Pünkösd Feszt mindig az év legjobban várt rendezvénysorozata, ráadásul minden évben sztárfellépők színesítik a programot. Idén is olyan nevekkel találkozhatunk június 9-10-én a nagyszínpadon, mint például a Stolen Beat, aki a tavalyi X-Faktor második helyezettje lett. Az újjáalakult zenekar bekerült a neves Nagy-Szín-Pad tehetségkutató versenybe is. Ők talán az idei Nagy-Szín-Pad! mezőny legfiatalabb tehetségei, akik semmit sem akarnak jobban, mint zenélni és szórakoztatni. Pörgős bulira számíthatunk a Zaporozsec koncertjén is. A trió ma már ismert név nem csak a Vas megye könnyűzenei koncertjein, fesztiváljain, hanem országosan is. Többek között olyan zenekarok társaságában lépett már színpadra, mint a Kispál és a Borz, a PUF, a Quimby, Péterfy Bori vagy a 30Y. 90 perces élő koncerttel kápráztatják majd el a helybélieket. Az USNK egy erdélyi magyar rap-duó, akik az X-Faktor nyolcadik évadának győztesei, ők lépnek majd fel a Pünkösd Feszt záróműsoraként. Több dalt is kiadtak, amelyek közül a leghíresebb a Posztolj című szám lett. A tehetségkutatóban szerzett győzelmet követően különdíjként megkapták a lehetőséget, hogy felléphetnek a 2019-es Sziget Fesztiválon. A fiúk bejutottak a Duna eurovíziós dalválasztó műsorába, A Dal 2019-be, a Posztolj! című dalukkal, melyet ByeAlex és Somogyvári Dániel szerzett nekik. A több, mint egy órás élő koncertjükkel a bordányiakat is elbűvölik majd.

Nevezz ismerősöket és gyarapítsd az osztálypénzt

Június 10-én, a Pünkösd Feszt zárónapjának reggelén minden bordányit és ide érkező vendéget a mezei futóversenyre várják a szervezők. A 3600 méteres távot már huszonhét éve minden évben egyszer lefutják a bordányiak, ez a hagyomány folytatódhat idén is. Rekorddöntést is előirányoztak a verseny szervezői, szeretnék, ha minél többen a rajthoz állnának. Az útvonal is több éve változatlan, Bordány bel- és külterületi útjain kell most is végigfutni. Nevezési díj nincs, a verseny ingyenes. Az idei évtől ezen a versenyen is chipes időmérést alkalmaznak, amely nagyban segíti a szervezők munkáját, hiszen nyolc kategóriában hirdetnek majd eredményt. A modern technika megkönnyíti az összesítéseket, és gyors eredményhirdetést tesz lehetővé. Nagyon fontos, hogy a futóversenyre lehetőség van előnevezni 2019. május 27-től június 9-én 19 óráig az interneten keresztül itt: darktiming.hu/bordany. A verseny 9 órakor veszi kezdetét, a futók az idén is egy-egy bordányi iskolás osztályért futhatnak. Továbbá hagyomány, hogy mind az alsós, mind a felsős osztályok közül a legtöbb embert mozgósító osztályt jutalmazzák.

Ki kapja meg 2019-ben a Bordány Díszpolgára címet?

Bordány Nagyközség Önkormányzata minden évben díszpolgári címet, és a településért végzett munkáért kitüntető címeket adományoz, amelyeket községünk ünnepén, ünnepélyes keretek között adnak át a díjazottaknak. A kitüntető címek adományozásával fejezik ki a nagyrabecsülést azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a nagyközség lakossága, a település hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak. A Díszpolgári cím, illetve „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról szóló rendelet szerint cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, az önkormányzati intézmények, és Bordány község lakosai is. Az adományozásra vonatkozó, indoklással ellátott javaslatokat a Faluház információs pultjánál elhelyezett gyűjtődobozba lehet bedobni. Amennyiben javaslatot kíván előterjeszteni, kérjük azt legkésőbb május 27-ig tegye meg, vagy elektronikus üzenetben küldje meg a tanacs.gabor@bordany.hu e-mail címre! A díszpolgári cím emlékplakettből, oklevélből és Szent István szobrának kicsinyített másából áll. Az emlékplakett 12 cm átmérőjű bronzérme, amelynek előlapján Bordány címere látható, hátlapján a cím viselőjének neve és az adományozás időpontja olvasható. Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő- testület határozatának szövege és a község pecsétje.
Évente négy emlékérem adományozható, amelyből egyet-egyet kap a bordányi közszolgálati szféra, a bordányi civil szféra, a bordányi gazdasági szféra és a nem bordányi bel- és külkapcsolati szféra elismert képviselője. A „Bordány Községért” elismerés bronz emlékplakettből, oklevélből és tárgyjutalomból áll. Az emlékplakett 10 cm átmérőjű bronzérem, amelynek előlapján Bordány címere „Bordány Községért Emlékérem” felirattal, hátlapján Démétér a földből sarjadó növényi élet istennője látható. Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő-testület határozatának szövege és a község pecsétje található.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support