HOGYAN TANULJ JÓL? SEGÍTÜNK! – Élménydús tanulástechnika csoport középiskolások részére

Ingyenes élménydús tanulástechnika csoport indul középiskolások számára Bordányban a Faluházban. A tanfolyam során a résztvevő diákok elsajátíthatják hogyan növelhetik a tanulási motivációt, hogyan csökkenthetik a teljesítményszorongást, megismerhetnek figyelem- és memóriafejlesztő stratégiáikat valamint jegyzetkészítési és lényegkiemelési praktikákat, a tantárgyak megtanulásához szükséges fortélyokat. A módszerek elsajátításával és alkalmazásával hozzá járulhatnak a diákok, hogy rövidebb idő alatt mélyebb és tartósabb tudásra tegyenek szert, ezáltal eredményesebbek lehessenek. A foglalkozások szombatonként zajlanak 9.00-12.30 óráig. Időpontok: 2019. november 9., 16., 23., 30. Bővebb információ és jelentkezés: Faluház – Bordány, Park tér 1, telefon: +36/30/907-3654

A 2019. évi önkormányzati választás bordányi eredményei

2019. október 13-án, vasárnap került sor a 2019. évi önkormányzati választásokra, így településünkön is polgármestert, képviselőket választhattak a szavazópolgárok, akik mindezeken túl a megyei listára is leadhatták voksaikat.

A 2681 fő névjegyzékben szereplő választópolgárból összesen 949 fő jelent meg az urnák előtt, ami összesen 35,4%-os részvételi arányt jelent.

A polgármesterre leadott szavazatok száma 949 volt, amelyből 10 volt az érvénytelen szavazatok száma. A választópolgárok ismételten Tanács Gábornak adtak megbízatást, így 2019 és 2024 között ő tölti be ezt a tisztséget nagyközségünkben.

Polgármester-választás eredménye

A képviselő-testület tagjaira leadott voksok száma is megegyezik a polgármesterre leadott szavazatok számával, azaz itt is összesen 949 szavazólap került az urnákba. Az érvénytelen lapok száma itt 42 db volt. Bordány Nagyközség új képviselő-testülete: Kiss-Patik Péter, Szilágyiné Tari Gyöngyi, Dr. Juhász Anikó, Kálmán Lénárd, Frankné Varga Katalin, Fodor Csaba.

Bordány egyéni listás választás eredménye

A részletes szavazóköri eredmények, illetve a megyei listára leadott szavazatok eredményei megtekinthetőek a www.valasztas.hu weboldalon.

Időseinket köszöntötte az önkormányzat

2019. október 8-án került megrendezésre az Idősek Világnapja alkalmából a bordányi szépkorúak köszöntése a Faluházban. A rendezvényt hagyományosan Bordány Nagyközség Önkormányzata szervezte meg.

A polgármesteri köszöntő után a középső csoportos óvodások és az általános iskola tanulói szívet melengető műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. A délután baráti beszélgetéssel egybekötött vendéglátással zárult.

 Az eseményen az alábbi történet hangzott el:

Egyszer egy ember álmodott, hogy a homokban jár, Isten mellett. Előre lépve azt látta, hogy háta mögött dupla nyomokat hagy. Az egyik az Istené volt, a másik pedig a sajátja. Az ember megértette, hogy minden lábnyom egy napot jelent az életében. Akkor megállt, és visszanézett a lábnyomokra. Azt vette észre, hogy voltak egyes szakaszok, ahol csak egy lábnyomot látott kettő helyett. Visszatekintett egész életére. Felfedezte, hogy életének abban a szakaszaiban, ahol csak egy lábnyomot látott, a legnehezebb és legszomorúbb napjai voltak. Ez nem hagyta nyugodni a férfit, és megkérdezte felőle az Urat: Te azt ígérted, hogy mindennap velem maradsz! De most, ahogy visszatekintek életemre, a legnehezebb időszakokban csak egy pár lábnyomot látok. Miért nem tartottad meg ígéretedet? Nem tudom megérteni, miért van az, hogy amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád, éppen akkor hagytál magamra! Isten mosolyogva ezt mondta: Kedves Fiam, szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek téged, és sosem hagynálak el. Nézd csak meg még egyszer azokat a lábnyomokat: A nehézségeid és szenvedéseid idején enyémek voltak azok a lábnyomok. Én hordoztalak téged.

Ugye ismerősek ezek a nehéz kérdések: Miért a sok nehézség életünkben? Időnként miért nehéz az idős korban meglátni az örömet és a szépet? És a történetben benne van az egyszerű válasz: Igaz, hogy nehéz, de az úton nem járnak egyedül. Mert van Valaki, aki velünk együtt jár életünk útjain. Mindig.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm az önkormányzat és a helyi intézmények nevében bordányi időseinket.

Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető (ISZEK)

Az esemény fotóit településünk közösségi oldalán nézegethetik meg!

Megújulhatnak az óvoda régi öltözői is

Örömmel számolhatunk be arról, hogy községünk közel 20 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztérium az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázatán. A május végén benyújtott pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatást lehetett igényelni, amelyhez kicsivel több, mint egymillió forint önerőt vállalt az önkormányzat.

A projekt keretében az óvoda régi négy öltözőjét és a hozzá kapcsolódó vizesblokkokat újítják fel teljesen. Kicserélésre kerül az aljzat, a fűtéskorszerűsítést követően ez a terület is rákapcsolódik majd az épület padlófűtésére, amely egy új kondenzációs kazánt kap. Az energiahatékonyság érdekében ezeket a tereket is LED lámpákkal szerelik fel.

A várhatóan a nyári szünet alatt zajló felújítás során új burkolatok, nyílászárók és szerelvények kerülnek majd beépítésre az új óvoda legrégebbi épület szárnyában.

Ezzel a fejlesztéssel már teljesen megújul a bordányi óvoda belseje, és minden bizonnyal a térség legszebb óvodája lesz.

Rengeteg pozitív vélemény érkezett az iskolaudvar terveihez

Mint arról már korábban is beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére szeptember elejére elkészültek az iskolaudvar felújításának vázlattervei, amelyeket a kecskeversenyen tekinthettek meg az érdeklődők. A terveket Simó Anna és Ádász Flóra készítették, figyelembe véve az udvar adottságait. A tervek rajzolásánál kiemelt szempont volt, hogy az udvar ne legyen túlzsúfolt, a gyerekek mozgásigényét is ki tudja elégíteni. Külön figyelem irányult arra, hogy iskolánk művészeti iskola, így lehetőség legyen az udvaron a különböző művészeti ágak bemutatkozására. A terület alkalmassá válik kisebb szabadtéri rendezvények megrendezésére is. 

A tervekről a kecskeversenyen résztvevők véleményt mondhattak. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. A gyerekek közül többen hitetlenkedtek, azaz elképzelni sem tudják, hogy ilyen szép udvaruk lehet. A hónap során a tervezők bevonásával folytatódik majd a véleményezés.

Tanács Gábor polgármester elmondta, noha az iskola fenntartási és működtetési feladatait teljes mértékben a Szegedi Tankerület vette át, az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a bordányi iskola fejlesztését. A Bordány Ifjúságáért Alapítvány és az iskolát működtető tankerület is maximálisan a fejlesztés mellé állt. Jelenleg pályázati forrást keresnek, melyből a remények szerint minél előbb meg tud valósulni a gyerekek és a pedagógusok közös álma. 

A polgármester szeretne még pár egyeztetést lefolytatni elsősorban a gyerekekkel, hiszen -mint mondta- ez a projekt róluk szól. A beérkezett további javaslatok, ötletek természetesen beépítésre kerülnek a koncepcióba. Ezt követően megkezdődik a kiviteli tervek elkészítése, ezután a végleges költségvetés is rendelkezésre állhat majd. 

Az iskolaudvar fejlesztéséhez az önkormányzat senkitől nem kér pénzt, ha valaki szeretné támogatni az elképzeléseket, azt az iskola alapítványán keresztül teheti meg vagy az adójuk 1%-ának felajánlásával (adószám: 18461637-1-06), vagy közvetlenül a Bordány Ifjúságáért Alapítvány bankszámlaszámára való utalással (57600022-10051148).

Az idei évben is várják a pályázók jelentkezését a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra

Bordány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot rászoruló fiataloknak. A pályázat a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (érettségiző, vagy már érettségizettek) számára, a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozik. A pályázat beadása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik (EPER), amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, 2019. november 5. napjáig.

A pályázati felhívás, valamint bővebb információ az alábbi linken található: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Üllés felé hamarosan végeznek a kerékpárút felújítással

Régóta tervezett felújítás valósul meg a héten, a NORBO ÉP Kft. szakemberei hamarosan végig érnek a Bordányt Ülléssel összekötő kerékpárúton, ahol a megrongálódott aszfaltot cserélik. 

Közel százhuszonöt négyzetméter új aszfalt kerül leterítésre – a kerékpárút teljes szélességében javítanak annak érdekében, hogy a későbbiekben minél kevesebb zökkenő legyen az útfelületen.

A belterületi szakaszon és a Bordány-Kulipintyó csárda közötti szakaszon is javítani kellene a kerékpárutat, azonban azt csak a jövő évi költségvetés terhére tudja megvalósítani az önkormányzat. A legbalesetveszélyesebb részt azonban kijavítják a CBA bolt előtt, ami mindenképpen jó hír az arra kerekezőknek.

Jelentkezési lehetőség portugál csereprogramra

December 11-20 között Portugáliában szerveznek ifjúsági csereprogramot, ahová 18-30 év közötti angolul beszélő fiatalokat várnak. A Helyszín Monção. Résztvevő országok: Románia, Ciprus, Törökország, Portugália, Spanyolország, Magyarország, Szerbia, Olaszország. Magyarországról a Kulturális és Szabadidős Egyesületet képviselve összesen 5 fő utazhat ki a programra, amely szinte teljes egészében költségmentes. A szállás, étkezés, és a programok költségét az Európai Unió Erasmus+ programja finanszírozza, ahogyan várhatóan az utazási költséget is (azonban ezt befolyásolhatja a repülőjegy ára). Ha valaki szeretne jelentkezni a programra, az ezen a jelentkezési lapon teheti meg! 

Választási tudnivalók

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. A szavazással kapcsolatban néhány tudnivalóra hívjuk fel a választópolgárok figyelmét.

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

Szavazókörök helye, címe, valamint az oda tartozó közterületek nevei:

1. számú szavazókör: 6795 Bordány, Park tér 1. Faluház, Rendezvényterem
Arany János utca, Bartók Béla utca, Beltelek utca, Benke Gedeon utca, Erkel utca, Hunyadi János tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Liszt Ferenc utca, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Park tér, Petőfi utca, Szent István tér, Tessedik Sámuel utca.

2. számú szavazókör: 6795 Bordány, Park tér 1. Faluház, Biztos Kezdet Klub
Alkotmány tér, Bem utca, Deák tér, Dózsa tér, Dudás utca, Építő utca, Honvéd utca, Jókai utca, József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kistemplomtanya tér, Október huszonharmadika utca, Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi utca, Teréz utca, Toldy utca, Űrhajós utca, Virág utca, Zákányszéki út.

3. számú szavazókör: 6795 Bordány, Park tér 1. Faluház, Könyvtár
Akác sor, Béke dűlő, Bordány dűlő, Dió sor, Fenyő sor, Gesztenye sor, Liliom köz, Mandula sor, Mező dűlő, Mogyoró sor, Orgona köz, Platán sor, Seregélyes dűlő.

A szavazókörök akadálymentesítettek. A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör az 1. számú szavazókör.

Szavazatát 2019. október 13-án vasárnap reggel 6.00 órától este 19.00 óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:

 • érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
 • érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
 • érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
 • érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a tisztelt választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

A választópolgárok 3 szavazólapot fognak kapni:

 • Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap
 • Önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
 • A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap

A Polgármester megválasztására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni csak 1 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy X) lehet.

Polgármester-jelöltek:

 1. sorszám: Bitó Mátyás
 2. sorszám: Tanács Gábor

Bordányban a képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszám alapján – 6 tagú, tehát érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy X) lehet.

Egyéni listás jelöltek:

 1. sorszám: Kiss-Patik Péter
 2. sorszám: Frankné Varga Katalin
 3. sorszám: Szilágyiné Tari Gyöngyi
 4. sorszám: Fodor Csaba
 5. sorszám: Szűcsné Kneip Márta
 6. sorszám: Kálmán Lénárd
 7. sorszám: Balogh Ferenc
 8. sorszám: Dr. Juhász Anikó

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak 1 listára lehet.

A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listás szavazólap:

 1. sorszám: Demokratikus Koalíció
 2. sorszám: Magyar Szocialista Párt
 3. sorszám: Mi Hazánk Mozgalom
 4. sorszám: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
 5. sorszám: Momentum Mozgalom
 6. sorszám: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Érvényesen szavazni a lista neve felett lévő körbe tollal írt két egymást metsző vonallal (+ vagy X) lehet.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez legalább két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

Mozgóurna igénylése

Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; illetve az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be.

A napközbeni részvételről a Helyi Választási iroda 7 időpontban szolgáltat adatot, melyet a www.valasztas.hu honlapon lehet figyelemmel kísérni.

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a választás eredményét a Helyi Választási Bizottság határozattal állapítja meg. A határozatok a hirdetőtáblán, illetve a www.bordany.com honlapon közzétételre kerülnek.

Tisztelt Választópolgárok!

2019. október 13-án a szavazáson való részvétellel dönthetnek a helyi közügyek intézésére a választópolgárok felhatalmazása alapján megválasztásra kerülő polgármester személyéről és az önkormányzati képviselő-testület tagjairól. Kérem a választópolgárokat, hogy vasárnap minél többen éljenek választójoguk gyakorlásával.

Lezajlott a ciklus utolsó képviselő-testületi ülése

Október 3-án tartotta a 2014-ben megválasztott bordányi képviselő-testület utolsó ülését ebben a választási ciklusban. A Faluház dísztermében megtartott ülésen kilenc napirendi pontot tárgyaltak. 

Elsőként a polgármester számolt be a két képviselő-testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről. Tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.

A második napirendi pontban az önkormányzat költségvetésének módosításáról döntöttek. A módosításra a normatíva változások és a korábbi testületi döntések átvezetése miatt volt szükség, de beépítésre kerültek az időközben megnyert pályázatok is.

Ezt követően a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására került sor. A rendeletben többek között szabályozták a helyi tüzelő támogatás folyósításának feltételeit. A  polgármester szociális célú tűzifa- vagy szén támogatást állapíthat meg annak a rászoruló kérelmezőnek, akinek az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kettőszáz százalékát, egyedül élő esetén pedig a kettőszázötven százalékát. 

A negyedik és ötödik napirendi pontokban az önkormányzat közreműködésével működő társulások tevékenységéről, valamint a településen közszolgáltatást nyújtó egyes szolgáltatók tevékenységéről szóló beszámolókat vitatták meg, illetve fogadták el.

A hatodik napirendi pontban a Nemzeti Földügyi Központtal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról döntöttek. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan több földterületet bérel az államtól, ebben a megállapodásban a 0106/55 helyrajzi számú, rét művelési ágú és a 0144/19. helyrajzi számú szőlő művelési ágú földrészletek tekintetében állapodtak meg.

A hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület bizottságainak a 2014-2019. év közötti tevékenységről szóló beszámolóit fogadták el, míg a nyolcadik napirendi pontban az önkormányzat 2014-2019. év közötti időszakának, ciklusának értékelését tárgyalták, illetve fogadták el. Az egyéb napirendi pontban döntés született többek között a beérkezett járdaépítési pályázatok támogatásáról, a kerékpárút Bordány-Üllés közötti szakaszának felújításáról, az Alkotmány tér és a Park tér földes útjainak útalappal való ellátásáról, és két LEADER pályázat benyújtásáról is.

Tanács Gábor a testületi ülésen megköszönte minden képviselőnek, bizottsági tagoknak, és a jegyzőkönyv-vezetőknek is az ötéves munkáját, majd a testületi ülést és a 2014-2019-es önkormányzati ciklust is bezárta.

Az új képviselő-testület majd a választásokat követő 15 napon belül alakul meg, ezt követően fogadja el munkarendjét is. Erről természetesen mi is tájékoztatjuk majd olvasóinkat!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support