Készül a település 2023-ig szóló gazdasági programja

Az önkormányzati választásokat követően az újonnan megválasztott képviselő-testületnek hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a jogszabályoknak megfelelően gazdasági programban kell rögzítenie. Minden gazdasági program vagy fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy esetlegesen az azt meghaladó időszakra szól, tehát a bordányi képviselőknek egy legalább 2023-ig szóló programot kell elfogadniuk. Ez a program helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. Mivel a törvény szerint a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül el kell, hogy fogadja, a bordányi elképzeléseket is legkésőbb április 20-ig kell tárgyalni, és elfogadni . 

“Az új gazdasági program teljes egészében a korábbira épül, annak felülvizsgálata, folytatása lesz.” – mondta el Tanács Gábor polgármester.

A stratégiai célok nem változtak, eredetileg úgy tervezték a képviselőtestület tagjaival, hogy finomhangolásokra kerül sor. – tudtuk meg a településvezetőtől.

A legnagyobb bizonytalanságot a korona vírus járvány miatti kialakult gazdasági helyzet okozza. Egyre jobban úgy tűnik, hogy a településeknek még nagyobb hangsúlyt kell majd helyezniük az önellátásra, a belső piacok erősítésére, illetve a mezőgazdaságban megtermelt zöldség és gyümölcs feldolgozására.

Bizakodásra ad okot, hogy nemrég jelentették be hogy a kormány egy nagy gazdaság újraindítási akciótervet készít. A terv azt célozza, hogy az ország összes monetáris és fiskális erőforrását a gazdaság újraindítása érdekében úgy használják majd fel, hogy  ez által a lehető legnagyobb lökést adják a magyar gazdaságnak. Az akciótervet várhatóan április 6-án jelentik be, így annak elemei így még beépíthetőek lesznek a bordányi programba is.

Heten máris regisztráltak önkéntes feladatok elvégzésére

A koronavírus-betegség (COVID–19) szerencsére még nincs jelen a településünkön, de a nemzetközi helyzetet látva félő, hogy mi sem tudjuk majd elkerülni a vírust és egyszer csak megjelenik a betegség Bordányban is. Bízunk abban, hogy minél többen veszik komolyan a figyelmeztetéseket, és vigyázva magukra valamint egymásra sikerül megakadályozni a kór terjedését, a faluba való bejutását. Talán sosem lesz szükség komolyabb intézkedésekre, így akár arra, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóit más, veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatokra kelljen átcsoportosítani, vagy esetlegesen a helyi polgári védelmet mozgósítani, de az önkormányzatnak a legrosszabb eshetőségekre is fel kell készülnie. 

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy nagyon hálás az önkormányzati dolgozóknak, amiért az önkormányzat valamennyi intézménye precízen ellátja napi feladatát úgy, hogy teljesíteni tudják a veszélyhelyzet miatti plusz feladatokat is, noha az sokszor túlórával jár. Az egészségügyi és szociális ellátás a szakembereknek köszönhetően továbbra is zavartalanul biztosítva van. Az üzletekben folyamatosan azon dolgoznak, hogy a felvásárlási hullám ellenére is minél nagyobb választékkal várják a vásárlókat. Jó látni, hogy a fokozott igények ellenére minden szolgáltatás a megszokott színvonalon érhető el a faluban, mindenki türelmes, kedves a másikkal. Köszönet érte! 

Bordányra mindig is jellemző volt az összefogás és most a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet első napja óta is sok szép példáját láthatjuk településünkön az összefogásnak, az egymást segítésnek. 

A polgármester elmondta, hogy amennyiben a veszélyhelyzet során ténylegesen is megjelenik a baj – azaz esetlegesen több vírussal fertőzött beteget találnak a falu határain belül –, minden bizonnyal sokkal feszültebb lesz a helyzet, a sokasodó feladatok ellátása során előfordulhat, hogy az önkormányzati intézmények dolgozói és a polgári védelem helyi csapata mellett önkénteseket is be kell vonni egyes tevékenységekbe.  Ebben az esetben minden további segítő és ügyes kézre szükség lesz. Azt, hogy ki miben tudna segíteni jó már most előre látni. Tehát kimondottan az önkéntes segítők feltérképezése céljából készül egy adatbázis, ahová a bordányiak kötelezettség nélkül folyamatosan tudnak regisztrálni. A jelentkezési lap még csak az önkormányzat honlapján vált elérhetővé, és máris heten regisztráltak. A honlap mellett a közösségi oldalakon, illetve a helyi újságban is megjelenik majd a felhívás. Itt olyan feladatokra lehet jelentkezni, mint például a bevásárlás, ételkihordás, ételhordók mosogatása, de keresnek önkéntes gépjárművezetőt, vagy olyan személyeket is, akik különböző fertőtlenítési feladatokat látnának el, esetleg akik ideiglenesen befogadnának háziállatot.

Amennyiben valahol hiány lesz emberből, szükség lesz külsősök bevonására, az önkormányzat a jelentkezések alapján közvetlenül és azonnal meg tudja keresni azokat, akik vállalkoznak az adott feladatra, szívesen önkénteskednek. Kérjük a gyors kapcsolatfelvétel érdekében elsősorban telefonszámukat adják meg kontaktként.

Az adatbázisba itt, ezen az űrlapon lehet jelentkezni.

Dr. Janes Zoltán plébános tájékoztatója a híveknek!

Kedves bordányi lakosok!

Mint arról több fórumon is értesültek, az országunkat is veszélyeztető korona vírus miatt a püspöki kar rendelkezéseket hozott a templomi szertartásokkal kapcsolatban. Ezek szerint 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visszavonásáig a nyilvános liturgiákat (szentmisék, szentségek kiszolgáltatása) közös imádkozásokat (keresztutak, litániák, rózsafüzér) minden templomban felfüggesztjük. A már beíratott miseszándékok a régi rend visszaállása után kerülnek bemutatásra, erről időben tájékoztatást adunk. Templomunk napközben látogatható, hogy a kialakult helyzetben is a lelki feltöltődés és imádság helye lehessen.

A rendelkezések értelmében minden szertartás szünetel, kivéve a temetési szertartást, amelyet csak gyászmise nélkül lehet megtartani. A Húsvét ünnepének időpontja a járványhelyzet idején sem változik és nem ismert a rendelkezések visszavonásának ideje, ezért a húsvéti ünnepekről jelenleg még nem tudok pontos tájékoztatást adni. Kérem, hogy mindenki figyelje az egyházközség és a község híreit és internetes oldalait. Remélem, hogy az elsőáldozás (május 31.) és a bérmálás időpontja (május 10.) nem tolódik el. Kérem, hogy a vasárnapi Szentmisét mindenki otthonában, tevékenyen bekapcsolódva a televízió vagy rádióközvetítésbe imádkozza végig, töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban. Kérem Önöket, hogy a 7 órai harangszó megkondulásakor az Úrangyala imádság mellé imádkozzunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet az egészségügyben, az állam-és település igazgatásban, a kereskedelemben és a rendészetben dolgozókért! Sokat segítenek rajtunk, támogassuk mi is munkájukat imádságunkkal!

Az ismert elérhetőségen (+36/20/823-2502) továbbra is megtalálható vagyok, keressenek bizalommal! Bízom abban, hogy mihamarabb személyesen is együtt ünnepelhetjük a szentmiséket. Addig is kívánom mindannyiuk életére Isten áldását, jó egészséget, sok-sok türelmet, elfogadást. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Zoltán atya

Szociális központunk munkatársai segítik a mindennapokat

A COVID-19 pandémia egy új, ideiglenesen 2019-nCoV elnevezésű, humán koronavírus-fertőzés miatt kitört világjárvány, amely március 4-én érte el Magyarországot. A járvány kezdetekor kihirdetett veszélyhelyzettel különleges jogrend és számos óvintézkedés is életbe lépett hazánkban. Az első magyar beteg, – aki meghalt a betegségben március 15-én – egy 75 éves férfi volt, március 25-én egy 37 éves fiatalember szomorú haláláról tudósított a magyar média.

Bordányban szerencsére még nem volt koronavírusos beteg, és hogy ez így is maradhasson településünkön is számos intézkedés született. A védekezés mellett kiemelten fontos az idősek, betegek ellátása. A legnagyobb feladatot most a szociális ágazatban dolgozó kollégáink végzik, akik a veszélyhelyzet kihirdetését követően továbbra is nap mint nap ellátják feladatukat.

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ munkatársainak kiemelt szerepe van a Bordányban élő idősek ellátásában elsősorban a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, továbbá a tanyagondnoki szolgálat és a támogató szolgálat működésében.

Naponta jelenleg 124 főnek viszik ki az ebédet, egy átlagos napon 45-50 főnek oldják meg a bevásárlást vagy a gyógyszerek kiváltását. A tanyagondnoki szolgálat autói egy nap alatt közel 180 kilométer utat járnak be, hogy minden a falut körülölelő dűlőkben élőhöz eljussanak, valamilyen módon segíteni tudjanak. 

Szerencsére az idősek közül egyre többen maradnak otthon, és kérnek  segítséget, valamilyen támogatást. Ha Ön idős, vagy beteg és segítségre szorul, vagy a környezetében, szomszédságában tud olyanról, akinek gondoskodásra van szüksége, kérjük jelezze azt az 588-090-es telefonszámon. 

Mivel az önkormányzat illetve az intézmények kapacitásai végesek, örömmel veszünk mindenféle segítséget! Ha Ön vállalná, hogy segítséget nyújt a mindennapi ellátásban, vagy akár veszélyhelyzet idején, kérjük jelezze azt ezen az űrlapon, hogy az önkormányzat munkatársai fel tudják venni Önnel a kapcsolatot.  (Az illusztrációnak használt kép tavaly készült Bordányban. Fotó: Gyuris János)

Nem kell bérleti díjat fizetni a vállalkozóknak Bordányban

A SARS-CoV-2 koronavírus világ szinten történő robbanásszerű terjedése és Magyarországra történő elérkezése következtében döntött úgy a kormány, hogy veszélyhelyzet elrendeléséről határoz. A veszélyhelyzet kihirdetésével számos rendkívüli intézkedés született, amely hatással lesz a Bordányban működő vállalkozások egy részére is. Várhatóan többségük árbevétele jelentősen csökken.

Bordány Nagyközség Önkormányzata fontosnak tartja a helyben működő vállalkozókkal a partnerséget, jelen döntésével veszteségeik mérsékléséhez szeretne hozzájárulni. A döntés szerint a vészhelyzetre való tekintettel 2020. március 11-től visszavonásig a helyben működő vállalkozókkal kötött szerződésekben meghatározott bérleti díjakat elengedi.

Azon vállalkozóknak, akik a bérleti díjat már egész évre megfizették, a következő évben a veszélyhelyzet időszakára megfizetett bérleti díj összegével csökkentett díjat kell majd fizetniük.

Eltűntek a nagy fenyők, újra kell álmodni a községháza előtti teret

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a klímaváltozás és az ennek következtében legyengült fákat pusztító betegség miatt száradtak ki a községháza előtti fenyőfák, amelyeket múlt hét csütörtökön vágtak ki a megbízott vállalkozó szakemberei. Az arra járókat most egy teljesen más kép fogadja mint korábban, így talán rá se lehet ismerni a környékre, hiszen szinte az épülettel egy idős fák nagyon régóta díszítették a közterületet, megszoktuk őket. Sajnos nem volt mit tenni. A kivágás mellett a tuskózás is megtörtént, így semmi akadálya annak, hogy az épület előtti terület megújuljon. A terület megtervezésével mindenképpen egy tájépítészt szeretne megbízni a polgármester, annál is inkább, mivel az épületfelújítás és a bővítés tervezésekor még nem számoltak a fák kivágásával, így a tervek erre vonatkozóan nem tartalmaznak javaslatokat. A régi fenyők helyére mindenképpen a helyi rendeletekben meghatározott őshonos fafajok közül kell majd választani, hogy konkrétan milyen fa lenne a legideálisabb, arról viszont szakembereknek kell dönteni, figyelembe véve annak növekedési ütemét, magasságát, lombkoronájának és gyökérzetének nagyságát, és természetesen az új időjárási körülményeknek való megfelelését, ellenállóképességét is.  Jó hír, hogy az iskola nyolcadik osztályosainak szülői munkaközössége jelezte, hogy a gyerekekkel közösen vállalnák, hogy fákat ültetnek az épület elé, ezzel megszakítva a korábbi hagyományt amikor is a ballagó gyerekek héliummal töltött kívánság lufikat engedtek az égbe, ezzel is károsítva a környezetet. Bíznak abban, hogy ezentúl minden ballagó osztály fákat ültet majd, ezzel is hozzájárulva a környezetvédelemhez, illetve  globális felmelegedés ütemének csökkentéséhez.

Közel 150 méter járda épült meg az óvodánál

Miközben az óvoda és bölcsőde hétfőtől előreláthatólag teljesen bezárja kapuit, mivel a gyerekek távol maradnak a SARS-CoV-2 vírus miatti elővigyázatosságból, az intézmény életében egy fontos esemény valósulhatott meg a hét folyamán. Bordány Nagyközség Önkormányzata saját forrásból épített járdát az épület Benke utcai oldalánál, azt összekötve a Rákóczi utcai főbejárattal, így az új épületszárny most már nemcsak gyalogosan, de akár babakocsival is könnyedén megközelíthető lesz.  A tavaly átadott két új csoportszoba akkor csak az udvaron belül kapott járdát, az utcafronton akkor nem volt lehetőség megépíteni a gyalogutat. 

A kivitelezést a településüzemeltetésben dolgozók és a közmunkaprogramban résztvevők közösen valósították meg. A közel százötven méter hosszú járdaszakasz így szinte csak az anyagköltségből valósulhatott meg.

A fejlesztési munkálatok tovább folytatódtak az intézményben, ugyanis pályázati forrásból kerülhet sor a régi öltözők és mosdók felújítására. A fejlesztést eredetileg a nyári szünetre tervezték, a jelenlegi helyzet azonban felülírhatja a tavaly elkészített ütemtervet.

Hogyan lehet védekezni az ellen, hogy elkapjuk a fertőzést?

Ami a legfontosabb, ha lehet, maradjon otthon! Mosson alaposan kezet szappannal, és használjon legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt munkahelyre, vagy hazaérkezés után, tömegközlekedés után, ételkészítés előtt, étkezés előtt és a WC használata után. Ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, és azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet! Ha nincs zsebkendője, ne a kezébe, hanem a könyökhajlatába tüsszentsen. Üdvözléskor egy időre szokjon le a kézfogásról. Az egyik legfontosabb tanács: a kezével ne nyúljon a szájába, a szemébe, az orrába vagy az arcához, még ha nehéz is ez. Kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket, és az olyan helyeket, ahol sok ember van egymás-hoz közel. Felmosáshoz, takarításhoz is használjon fertőtlenítő tisztítószert. Szellőztessen gyakran. Kerülje az érintkezést a lázas betegekkel. Ha csak módja van rá vásárláskor használjon érintős bankkártyát, vásárlásból hazaérkezve pedig azonnal mosson kezet!

Tisztítsuk meg rendszeresen a mobil-telefonunkat is!
Egy átlagos napon a bevásárlókocsitól kezdve a kilincsekig rengeteg olyan felületet érintünk meg, melyeken vírusok vagy baktériumok tanyázhatnak, majd mintha mi sem történt volna, a mobilunkhoz nyúlunk, sőt gondolkodás nélkül az arcunkhoz is emeljük. Ezzel pedig a gyakori kézmosás ellenére is megnövelhetjük a fertőzések kockázatát. A telefon fertőtlenítése tehát sarkalatos pont lehet a védekezés szempontjából, de nem mindegy, hogy mivel végezzük, mert ha nem megfelelő esz-közt választunk, könnyen kárt tehetünk a készülékben. A következőkben végigvesszük, hogy mi az, ami alkalmas a célra.
Hacsak nem valamilyen speciális szennyeződésről van szó, akkor egy enyhén benedvesített mikroszálas törlőkendőt használj. Amennyiben nem vagy elégedett az eredménnyel, vagy fertőtleníteni is szeretnéd a felületet, ugyanezt a módszert követve ess neki szappanos vízzel is. Csak ügyelj rá, hogy a kendő valóban csak enyhén legyen nedves, és a folyadék ne jusson be a készülék nyílásaiba. A végén töröld szárazra.

Ha teheted maradj otthon!
Egyébként ha holnaptól mindenki otthon maradna, (de tényleg, nem érintkezne senkivel, csak akivel egy háztartásban lakik) akkor holnap/holnapután lenne az a nap, amikor valaki utoljára megkapta a fertőzést.
Majd kb. egy hónap múlva az utolsó ember is túl lenne a betegségen, a világ meg elkezdhetne gondolkodni azon, hogy hogyan tovább. Elmehetnénk már egy-egy rendezvényre, kinyitnának a boltok. De csakis akkor, ha holnaptól mindenki otthon maradna, még az is, aki úgy érzi, hogy fiatal és ha megkapja a fertőzést, akkor is maximum majd kiheveri.
Mert ez hiába igaz, hogy te kihevered, egészen addig, míg el nem zárod magad, tovább adhatod. Ezzel egy hosszú sor végén pedig hozzájárulhatsz valakinek vagy valakiknek a halálához. Ne azért maradj otthon, mert félsz a betegségtől, hanem mert nem akarsz ennek a láncnak az eleme lenni, aminek a végén valaki meghal. Kínában sem magától csökkent a betegek száma, hanem attól, hogy a gócpontokat bezárták.
De mi lenne, ha gondolkoznánk; hogy most rövid ideig igaz, nagyon rossz, de még az is jobb, mint ha hosszabb ideig áll fenn a jelenlegi rossz állapot.
Ne gondold, hogy a megoldás kívül van. Ne várj külső utasításra, tiltásra!
Ha teheted, maradj otthon, viselkedj úgy, mint aki egy közösségben él, amiért felelős! (forrás:facebook.com)

Tájékoztatás a szórakozó- és vendéglátó egységeket valamint a boltokat érintő korlátozásokról

2020. március 17. napján lépett hatályba az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében el-rendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet, amely a szolgáltató egységekre az alábbi szabályokat határozza meg:
1. Vendéglátó üzletben 15:00 óra után 06:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez alól mentességet jelent az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, annak megfizetése időtartamára.
2. A rendszeres zenés, táncos rendezvények hely-színén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszínén tartózkodni tilos. (Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül zárt körülmények között tartható meg.
3. Tilos a látogatása az előadóművészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, az ott foglalkoztatottak kivételével.
4. Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai termékeket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírtermékeket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével 15:00 óra után 06:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A Kormány rendelet rendelkezik arról, hogy a fenti pontok megsértése szabálysértés, mely esetén a rendőrség által pénzbírság szabható ki.

Változások a mindennapokban a rendkívüli intézkedések nyomán

A Kormány intézkedett az iskolák határozatlan idejű bezárásáról. A bordányi iskola bezárás miatt március 16-tól a gyermekétkeztetésben is változtatások történnek. Hétfőtől önkormányzatunk – mint a közétkeztetésért felelős – csak ebédet, és csak elvitelre tud biztosítani a diákok számára. A szülők vagy a gyerekek az ételt ételhordóban 11-13 óra között az étterem oldalbejáratánál vehetik át. Arra kéjük a szülőket, hogy amennyiben meg tudják oldani otthon az étkeztetést, az étteremtől megrendelt ebédet minél előbb mondják le, így nem kell azt kifizetniük. Hétfőre vonatkozóan vasárnap 12 óráig, a keddi naptól pedig minden megelőző nap 10 óráig a következő telefonszámon várják jelzésüket: (30) 6255542.

Az óvodai és bölcsődei ellátás a kormányzati döntés kihirdetéséig egyenlőre zavartalanul működik. Az óvoda munkatársai folyamatos és fokozott fertőtlenítésekkel és belső biztonsági szabályozókkal próbálják csökkenteni a kockázatokat. Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermeküket reggel az ajtóban adják át az óvodapedagógusnak, hazamenetelkor pedig ugyancsak ott várják meg, azaz ne menjenek be a folyosóra vagy az öltözőkbe! Kérjük aki meg tudja oldani, az ne vigye a gyermekét az intézménybe, előzetesen jelezze a távolmaradást az intézmény titkárságán (588-075-ös telefonszámon vagy az ovoda@bordany.hu e-mail címen). A hiányzás természetesen (amennyiben előzetes jelzés érkezett) a rendkívüli helyzetre való tekintettel igazoltnak számít. Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek nem vesz részt a bölcsődei, óvodai ellátásban, akkor az étkezést sem veheti igénybe, tehát annak elszállítására sincs lehetőség. Kérjük hétfőre vonatkozóan vasárnap 12 óráig jelezzék a távolmaradást annak érdekében, hogy az ebéd ne kerüljön felszámításra. Betegség esetén konzultáljon gyermekorvosával a rendelő által kiadott tájékoztatója szerint. Tünetes gyermek közösségbe ne menjen!

A Polgármesteri Hivatal folyamatosan, a korábbiak szerint tart ügyfélfogadást, azonban az ügyféltorlódás, illetve a várakozás elkerülése érdekében arra kérjük a lakosságot, hogy az 588-510-es telefonszámon, vagy a info@bordany.hu e-mail címen előzetesen egyeztessenek időpontot munkatársunkkal. Adóügyek esetén az 588-513 vagy az 588-528-as, szociális ügyek esetén az 588-514 vagy az 588-524-es telefonszámon tudnak közvetlenül beszélni az ügyintézőkkel. Kollégáink felkészültek arra, hogy az adott ügyet vagy telefonon vagy elektronikusan megoldják, így az ügyfeleknek nem kell kimozdulniuk otthonról.

A Faluház nyitva tartása hétfőtől szünetel, az ott tervezett, vagy előre meghirdetett programok későbbi időpontban kerülnek megrendezésre. A könyvtári kölcsönzési határidők automatikusan meghosszabbításra kerültek.

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ nyitva tartása zavartalan, a gondozottak ellátása folyamatosan zajlik. A nappali ellátásban résztvevők otthonközeli ellátásban részesülnek, ami azt jelenti, hogy az étkezést csak házhozszállítással tudják igénybe venni, a napi ügyek intézésében (például gyógyszerkiváltás, bevásárlás) pedig a gondozók segítségét vehetik igénybe. Ilyen igényüket az 588-090-es telefonszámon egyeztethetik kollégáinkkal. 

Az idősek egészségének védelme érdekében fontos, hogy amennyiben megoldható a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak otthon. Betegség gyanúja esetén telefonon konzultájon házi vagy gyermekorvosával. Ha van rá lehetőségük a gyógyszerárakban, üzletekben mindig érintős bankkártyával és ne készpénzzel fizessenek. Ha nem szükséges azonnal ügyet intézniük, halasszák azt el egy későbbi időpontra, vagy próbálják azt elektronikusan megoldani, akár telefonos segítséget is igénybe véve. Ahol csak lehet a papír alapú ügyintézés helyett válasszák az elektronikus ügyintézést!

A Kormány további intézkedései a jelenlegi közleményt természetesen felülírhatják, folyamatosan kövessék nyomon információs csatornáinkat!

Kedves Bordányiak! Kérem önöket, hogy fokozottan figyeljenek egymásra. Segítsék a vírus okozta intézkedések miatt esetlegesen nehéz helyzetbe kerülőket. Ha a szomszédságban idősek, egyedül élők laknak és úgy látják segítségre van szükségük, jelezzék azt a polgármesteri hivatal központi elérhetőségein, hogy munkatársaink intézkedni tudjanak. Fontos, hogy változtatva a napi rutinokon még inkább erősítsük meg egészségtudatunkat. Együnk még több egészséges, vitamindús ételt, mossunk a megszokottnál többször kezet, ne álljunk túl közel egymáshoz vásárlások  vagy ügyintézések során. Ahol csak lehet elektronikusan vagy telefonon intézzük ügyeinket. Fizessünk bankkártyával, kerüljük a készpénz használatát. Legyünk türelmesek egymással, és fogadjuk el az, ha valaki óvatosabb, és nem szeretne például kezet fogni. Ha nem muszáj, most ne utazzunk, ne menjünk nagyobb közösségbe. A leglényegesebb, hogy megőrizzük hidegvérünket, legyünk egymással továbbra is ugyanolyan kedvesek és elfogadóak mint eddig is voltunk! Önkormányzatunk figyelembe véve a Kormány intézkedéseit mindent megtesz annak érdekében, hogy védve közösségünk  érdekeit és egészségét minimalizálja a kockázatokat.

Tanács Gábor, polgármester

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support