A Mikulásnak tudnak képeslapot küldeni a gyerekek

A Faluház és Könyvtár előterében, az ajtóval szemben található a Mikulás postaládája, amelyet a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hozott el egyenesen az Északi sarkról. A postaládába a Mikulás képeslapokat vár, amelyeknek az egyik oldalára a gyerekek nevét várja, és pár mondatot arról milyen évük is volt az idén, és hogy jók voltak-e. A másik oldal a kreativitásé. Ide gyerekrajzokat vár a Mikulás. A rajzokból majd kiállítás is készül, és minden beküldő kis meglepetésre is számíthat.

Kis időre elbúcsúzik a napló

Kis időre elbúcsúzik a Bordányi Napló is. Pénteken érkezik a postaládákba az utolsó szám az idén. Az emelkedő rezsiköltségek és a papír árának folyamatos emelkedése miatt a Bordányi Napló nyomdaköltségei is folyamatosan emelkednek. A drágulás miatt döntött úgy a képviselő-testület, hogy a közel ötven milliós megtakarítási csomag részeként a helyi lap kiadását is szünetelteti. A helyben készülő Bordányi Hírek időszakosan továbbra is kiadásra kerülnek, a település friss hírei pedig a bordany.hu honlapon, a homokhátságszive közösségi oldalon valamint a mobil applikáción leszek azonnal elérhetőek. Bízunk benne, hogy a költségvetési egyensúly visszaállása lehetővé teszi kedvenc helyi lapunk újbóli nyomdai megjelentetését is.

Pályaorientációs börze a Faluházban

November 17-én 17 órakor a helyi általános iskola Pályaorientációs börzét rendezett a nyolcadik osztályos tanulóknak és minden érdeklődőnek. A rendezvényt az iskola intézményvezetője nyitotta meg, aki bemutatójában tájékoztatta a megjelent szülőket és tanulókat az aktuális tennivalókról és a fontosabb időpontokról.

Megismerkedhettek a résztvevők az írásbeli vizsgákra jelentkezés online lehetőségével ügyfélkapun keresztül, valamint a szülői adatbegyűjtő programmal, amely segítségével a otthonról intézhető a jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges adatfelvétel. Ocskó Zoltán prezentációját követően tizennégy intézmény képviselőitől kaphattak első kézből információkat a tanulók.

Márton nap az óvodában 

Ebben az évben is megemlékeztünk a Márton napról az óvodánkban. Azon a héten a tevékenységeink a liba, és az ehhez a naphoz kapcsolódó szokások, hagyományok, népi megfigyelések köré épültek fel.

Beszélgettünk a liba jellemzőiről, testfelépítéséről, táplálkozásáról, minél több oldalról közelítettük meg ezt a témakört. Készítettünk többféle technikával libákat, libaanyót, amelyekkel a folyosót díszítettük. A gyerekek a kukorica morzsolást is kipróbálhatták, majd  sétáltunk is morzsolt kukoricán, amivel sikerült jól megmasszírozni a talpacskákat. A  kislibák a csőrükkel ( ujjakkal) csipegették fel a kukoricaszemeket, és válogatták szét a különböző színű kukorica szemeket. A csutkával is lehetett talpat masszírozni, és egy más hátát is, ami jó móka volt a gyerekek számára. Igazi liba tollat is kipróbálhatták hogyan lehet fújni. Közben persze énekeltünk, mondókáztunk, és megismerkedtünk Márton legendájával is.

Séta közben testközelből is megfigyeltük a libákat, és hallhattuk a hangjukat is.

Hét végére minden csoportban elkészültek a liba fejdíszek, és a lámpások is minden kisgyereknek. Ehhez a naphoz kapcsolódó egyik szokás, hogy aki ezen a napon libát nem eszik, egész évben éhezik. Ezért aztán liba lakoma is készült a délelőtt folyamán. Igaz nem liba húst, de liba síros kenyeret ehettek a gyerekek, amire liba formájú őrölt paprikát szórtunk, így reméljük senki nem fog éhezni.

Miután elfogyasztottuk a finom lakomát, mindenki megkapta a libás fejdíszt és indultak is a „kislibák” az udvarra miközben énekeltük közösen a Száz liba egy sorban kezdetű dalt. Körbe jártuk az udvart a kislibákkal, majd minden csoport előadta azt a mondókát, verset, amit erre az alkalomra tanult.

Ekkor következett a meglepetés, amikor is két ügyes Méhecske csoportos kisgyerek elmesélte nekünk Márton történetét, hogy hogyan lett a katonából püspök, és miért  kerül Márton napkor a liba az asztalra.

A mese után jött a liba pásztor, aki beterelte az összes kislibát a libaólba, ami az ovi foci pálya volt. Itt bújt el Márton a libák között. Egyszer csak jöttek a dajka nénik jelmezekbe, és Mártont keresték. A libák persze hangos gágogásukkal elárulták hol van ő, és meg is találták, majd püspökké avatták. Ekkor következett még egy meglepetés, mert Gabi néni egy nagyon szép dalt énekelt el nekünk, ami erről a történetről szólt. Meghatódva hallgattuk végig a szép dalt, majd mindenki a kezébe vette a saját lámpását, amelyekben már égtek a mécsesek, és elindult sétálva, lámpásokkal.

                                                                                                                             Tücsök csoport

Díszíts adventi ablakot!

2022-ben sem maradhat el a már negyedik éve útjára indított közösségi kezdeményezésünk. Ismételten az adventi időszakban naponta a település egy-egy pontján egy a dátum számával ellátott, feldíszített ablak fénye villan fel, amely napról-napra haladva egy nagy, közös adventi kalendáriumot alkot majd meg.

Bárki csatlakozhat (magánszemély, intézmény, bolt, üzlet) 2022-ben is a játékhoz, akár úgy, hogy ablakdíszt készít, akár úgy, hogy a faluban sétálva megkeresi az aznapi ablakot, és lefotózza. Hogy melyik nap hol található a sorszámmal ellátott kidíszített világító ablak, az meglepetés, szenteste pedig ismét szeretnénk, ha egyszerre világítana majd az összes ablak.

Jelentkezni a faluház e-mail címre küldött, névvel és telefonos elérhetőséggel ellátott üzenettel lehet november 30-ig! 

Ha van olyan nap december 1. és 24. között, amikor szívesen díszítenél ablakot, akkor az üzenetben ezt is jelöld meg, próbáljuk figyelembe venni!

Eljöt-Tök? – Családi délután volt az Óvodában 

Az óvoda hagyományai közé tartozik a szülők és gyerekek által évről évre nagyon várt Tökfesztivál. Idén mindez október 21-én pénteken került megrendezésre. A szokásokhoz híven a programokat a nagycsoportosok (Méhecske és Napsugár csoport) nagysikerű Tűztánca nyitotta meg. Minden érkező család egy menetlevelet kapott, amibe együtt gyűjthették a pontokat. Akik minden állomást teljesítettek, egy nyereményjátékon vehettek részt. „Tökfaragó” és „Tökös ételek” versenyére is sor került, amin a nyertesek sok szép ajándékkal tértek haza. A délután programja voltak még többek között a tökös-teke; célba dobó; tök talicskázó verseny; pókos akadály háló; kulcskeresés a kukoricában; agyagozás; kézműveskedés; arcfestés; valamint csillámtetoválás. A nagy játékban megéhezett résztvevők zsíros kenyérrel és sült tökkel olthatták éhségüket. Miután besötétedett, a lámpásokkal kivilágított udvarra megérkeztek a Boszorkányok. Az óvoda dolgozói egy látványos tánccal készültek, jól meglepve a vendégeket. Végül az eredményhirdetés zárta a délután eseményeit. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek, illetve szeretnénk megköszönni a szülők támogatását, hogy ez az izgalmas program idén is ilyen sikeresen zárult.

                                                                                      Horváthné Kálmán Zita, intézményvezető-helyettes

A képviselő-testület október végén ülésezett

Településünk önkormányzatának képviselő-testülete legutóbb október 27-én ülésezett. A testület a Faluház dísztermében tanácskozott. Az első napirendben beszámoló hangzott el a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, a képviselők tájékoztatót hallgattak meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.

A második napirendi pontban két vendéget is vártak: Szenti Szabolcs r. alezredest a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjét és Dobó Attila r. őrnagyot, őrsparancsnokot, akik a rendőrség éves beszámolóját tartották meg. A beszámolót követően a harmadik napirend során módosították az önkormányzat idei költségvetését. A módosításra az állami normatíva változások miatt került sor, amelyet mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges volt módosítani. 

A negyedik napirendben a képviselők tárgyalták és elfogadták az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az önkormányzat belső ellenőre a képviselő- testület szerveivel kapcsolatos feladatok ellátása címen ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg melyek egy része érinti a Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) gyakorlati alkalmazását. A fentieken túlmenően Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály törvényességi Felügyeleti Osztály a CS/B01/04130-2/2022. számú szakmai segítségnyújtás keretében felhívta Önkormányzatunk figyelmét, hogy a helyi népszavazás kezdeményezésének eljárásánál a rendeletalkotási felhatalmazás kizárólag a kezdeményező választópolgárok számra terjed ki, ennek okán szükségessé vált ennek rendeletben történő szabályozása illetve a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése. Ezen megállapítások illetve a jogszabály alkalmazásának gyakorlata során felmerült tapasztalatok tették indokolttá a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

A következő, immár ötödik napirendi pontban a temetőkről és a temetőfenntartásról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására került sor, a hatodik napirendi pont során a település jegyzője a településképi arculati kézikönyvre és a településképi rendeletre érkezett véleményeket ismertetette, majd ezt követően a településképi rendelet módosítására került sor.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete legközelebb november 24. napján (csütörtök) 17 órakor tartja soron következő testületi ülését.

A napirendi pontok között számos érdekes témát találhatunk. Az első és legfontosabb az Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata lesz. A képviselők most döntenek majd arról változtatnak-e, és ha igen mennyivel a helyi adók összegén. Érinti az adóügyeket egy következő napirend is, beszámolót hallgathatnak meg a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről. Most a novemberi ülésen döntenek a beérkezett Bursa Hungarica pályázatokról és sor kerül az Általános iskolai körzetek meghatározásának véleményezésére is. Az energiacsökkentés érdekében az önkormányzat összhangban a Kormány intézkedéseivel minden bizonnyal elrendeli az igazgatási szünetet a Bordányi Polgármesteri Hivatalban is, erről is csütörtökön születik döntés.

Döntenek még az IKSZT önállóságának év végével történő megszüntetéséről és az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosításáról.

Iskolai beszámoló mesemondó versenyről

Október végén mesemondó versenyt rendeztünk iskolánkban, alsó tagozatos diákjaink számára. Nagyon sok kisgyerek készült lelkesen a versenyre, öröm volt hallgatni a szebbnél szebb meséket.

Helyezések az 1. osztályban: I. Tari Luca és Horváth András; II. Tóth Laura; III. Katona Olivér és Simon Titusz. 2. osztályosok eredményei: I. Gyuris Maja; II. Lajkó Léna és Kovács Petra Szimonetta. A 3. osztályban elért eredmények: I. Szabó Csenge; II. Dobó Lívia és Szarvas Lora; III. Rácz Milana Alexa, Zádori Bernadett Anita és Vas Magor Benedek. A 4. osztály dobogósai: I. Avramucz Kincső; II. Horváth Georgina és Schmidt Hanna.

Üllésre, a területi versenyre továbbjutott: Horváth András (1.o) , Tari Luca (1. o), Szabó Csenge (3. o) és Avramucz Kincső (4. o). A verseny november 16-án került megrendezésre, kis versenyzőink ügyesen, bátran képviselték iskolánkat. Közülük Horváth András különdíjban részesült.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

A faluház délutánonként továbbra is nyitva tart

A Faluház és Könyvtár a helyi rendelkezések szerint november 1. és december 18. között a lakossági kérésre megváltoztatott délutánonkénti nyitva tartással (4 órás munkarenddel) működik tovább. Az óraállítást követően délután 2-től 6 óráig lesz nyitva a ház. Az épület fűtését az elektromos fűtő berendezésekkel oldják meg.  Az adventi vásárok is megrendezésre kerülnek majd a Park téren, ezt most is, mint mindig a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat szervezi meg, amelyhez a faluház munkatársai természetesen segítséget nyújtanak. Fontos változás, hogy a vásárokat követően, 2023. január 8-ig az intézmény zárva tart majd.

2023. január 9. és április 15. közötti nyitva tartást elsősorban a községi könyvtárra és az ügyfélszolgálatra minimalizálódik, 4 órás munkarendben lokális fűtési megoldásokkal folyamatosan figyelve a rendelkezésre álló (a napelemek által megtermelt) energiamennyiséget. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont pedig 2022. december 19. és 2023. április 15. között zárva tart majd.

Lézerharc is lesz a toborzó napon

A Magyar Honvédség térségünkben most először szervezi meg a Honvédelmi és toborzó napot Bordányban. A november 5-én faluháznál megrendezésre kerülő programsorozat sok érdekességet tartogat magában. A rendezvény 10 órától 15 óráig tart. A megnyitó után Bordány vonatkozásában hadtörténeti előadáson vehetnek részt. Élménybeszámolóval egybekötött előadást hallgathatnak meg az olimpikon és 17-szeres magyar bajnok súlyemelő Dr. Nagy Péter tartalékos hadnagy előadásában: Miért jó katonának lenni? A programot színesíti Nagy Rita őrmester Kick-Boksz junior világ-bajnok és 13 szoros magyar bajnok bemutatkozása, a bátrabbak akár az erejüket is össze mérhetik az őr-mester asszonnyal. A kilátogató érdeklődők 1848-as hagyományőrző katonákkal is megismerkedhetnek. A rendezvényen lehetőség lesz a Honvédség Laser Tag pályájának kipróbálására amelyhez négy fős csapatok jelentkezését várjuk a gyifo@bordany.hu email címre, illetve a helyszínen. Aki még ezek után is érez magában kihívást, az akadálypályán és a lézerpuska céllövészetben is megmutathatja rátermettségét. A rendezvény egész időtartama alatt a kisebbeket rajzverseny, a felnőtteket a Szegedi Hadipark fegyver kiállítása várja.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support