Működik a digitális ovi

A Koronavírus betegség (COVID-19) miatti járványügyi intézkedések részeként az óvoda működése március 23-tól nem a megszokott kerékvágásban történik. Intézményünkben jelenleg nincsenek gyermekek. Az új helyzetben igyekeztünk jól hasznosítani a hirtelen megnövekedett szabad kapacitásunkat. Míg a dajka nénik folyamatosan takarítanak és fertőtlenítenek, a konyhánk pedig hat gyermek részére ebédet főz, amit a szülők elszállítanak, addig az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők felkészültek a home office munkavégzésre, az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásában megfogalmazottak alapján: „A gyermekközpontú óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermeki személyiség kibontakozását, melyben az óvodapedagógus személyisége meghatározó. Egy olyan helyzetben, amikor az óvodapedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a gyermekekkel, más együttműködési formában érvényesítheti a nevelésben az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás gyermekhez, családhoz illesztett megoldásait. Az óvodapedagógusok a szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlhatnak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak. Ezért kérjük, hogy az infokommunikációs eszközök használatával online nyújtsanak segítséget és támogatást a szülők részére.”

Az új helyzethez alkalmazkodva az első feladatunk az volt, hogy az intézmény pedagógusaival közösen meghatároztuk azokat az irányvonalakat, amely szerint meg tudjuk szervezni az online nevelést.

A bölcsődei és az óvodai csoportokban már korábban is működtek zárt Facebook csoportok, hogy az információk minél hamarabb célba érjenek. Most is ezeken a csatornákon keresztül jutnak el az ajánlások a szülőkhöz. A pedagógusok megtervezik a témaheteket, amik igazodnak az évszakokhoz és az ünnepekhez, azokat lebontják egy-egy területre: játék; mozgás; ének-zene, énekes játék; verselés, mesélés; rajzolás, mintázás, kézimunka; a külső világ tevékeny megismerése. Ezekhez a területekhez csatolnak kisebb feladatokat, ötleteket, linkeket, amiket a szülők is könnyedén meg tudnak valósítani otthon a gyermekeikkel. Képekkel, zenei anyagokkal, videókkal segítik a mozgásos tevékenységek, játékok megvalósítását.

A közelgő húsvéti ünnep alkalmával kreatív csomagokat állítottak össze a csoportok dolgozói, amit most az otthonukban, együtt tudnak elkészíteni a családok. A visszajelzések a szülők és gyermekek részéről pozitívak, ami nagy örömmel tölti el nevelőtestületünk tagjait, hiszen mindannyiunknak nagyon hiányoznak a kicsikéink. A napok telnek, az online óvoda és bölcsőde reményeink szerint átmenetileg működik csak, hiszen intézményünk életében a május az egyik leghangsúlyosabb hónap. Anyák napja, gyermeknap, tanévzárók, nagycsoportosok búcsúztatása és a várva várt pizsama parti még előttünk áll. Bízunk benne, hogy hamarosan túljutva a mostani nehézségeken, együtt készülhetünk közös programjainkra, még akkor is, ha a szükséges óvintézkedések miatt, ezek esetleg csak később kerülhetnek megrendezésre. Addig, hogy hasznosan töltsük a várakozási időt, lefestjük az óvoda és bölcsőde körüli kerítést. Ünneplőbe öltöztetjük az intézményünket, arra a napra, amikor biztonságosan újra birtokba vehetjük. Addig is nagyon vigyázzunk egymásra és magunkra.

Lázárné Borbola Márta intézményvezető

Bordány várhatóan 11,5 millió forintot fizet be a védekezési alapba

A koronavírus járvány elleni eredményes fellépés érdekében szükséges védekezés miatt átcsoportosításra van szükség a költségvetésben.  A kormány létrehozta a járvány elleni védekezést célzó és a gazdaságvédelmi alapot – jelentette be a szombati kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

Közös teherviselésre kötelezik a politikai pártokat, a multinacionális kereskedelmi láncokat, a bankokat és az önkormányzatokat is. Az önkormányzatoknak a gépjárműadó-bevételüket kell betenniük a járvány elleni védekezésre létrehozott alapba, ami a miniszter szerint 34 milliárd forintot jelent összességében. 

A bordányi költségvetésben a gépjárműadó soron az idei évre 28 millió 750 ezer forint bevételt terveztek, ebből most is mint a korábbi  években tovább kell utalni az államnak az adó 60%-át, ez esetben 17 millió 250 ezer forintot.

A mostani bejelentés szerint a fennmaradó 40%-ot is át kell majd adnia az önkormányzatnak, a pénz a járvány elleni védekezésre létrehozott alapba kerül. Ez azt jelenti, hogy a bordányiak által befizetett közel harminc millió forint adóból az eddig a településen maradt rész, azaz a 11,5 millió forint is a védekezésre fordítódik majd.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy Bordányban a helyi adók túlnyomó része az intézmények működtetésére költődik, kiegészítve az állami normatívákat. Teljesen természetes, hogy a kormány döntését követően az önkormányzatnak is felül kell vizsgálnia a falu költségvetését. A képviselő-testület mindent megtesz a költségek csökkentése és a költségvetés egyensúlyban tartása érdekében. Ezt úgy szeretnék megvalósítani, hogy minden önkormányzati feladat továbbra is magas színvonalon valósulhasson meg, és a racionalizálás ne járjon munkahelyek megszűnésével.  

A veszélyhelyzet miatt bajban a helyi őstermelők és a vállalkozók is

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a veszélyhelyzet ideje alatt a gazdasági folyamatokat is. Látszik, hogy minden szektorban megnehezedik az élet. A településen a legnehezebb helyzetben az őstermelők vannak, akik ilyenkor tavasszal amúgy is eléggé ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, hiszen a késői fagyok tönkretehetik a termést. Most a vírus járvány miatt még nehezebben tudnak boldogulni: nagyon nehéz munkaerőt találni, és minden bizonnyal nehézségeik lesznek az értékesítésben is. 

Azon, hogy a gazdáknak milyen módon tudna segíteni az önkormányzat, már elkezdett dolgozni a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság. Javaslataikat várhatóan heteken belül leteszik majd az asztalra.

A vállalkozók közül a szolgáltatók kerültek talán a legnehezebb helyzetbe az elmúlt időszakban. Jelentősen csökkent a bevételük, és vannak olyan vállalkozások, amelyek szinte teljesen leálltak a forgalomcsökkenés miatt. Az önkormányzatnak nagyon szűkösek a lehetőségei, elsőként arról született döntés, hogy az önkormányzati bérleményekben ne kelljen bérleti díjat fizetni a veszélyhelyzet ideje alatt. Figyelembe véve az önkormányzat lehetőségeit az önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága azon dolgozik, hogy a helyi vállalkozások számára is további kedvezményeket tudjon biztosítani, illetve hogy az önkormányzat ösztönzőkkel segítsen a veszélyhelyzet utáni minél gyorsabb újrakezdésben.

Sokak dolgoznak alkalmazottként akár helyben akár a környező településeken. Félő, hogy a gazdasági válság hatással lesz az ő foglalkoztatásukra is. Csak bízni tudunk abban, hogy a bordányiak nem vesztik el nagy számban a munkahelyeiket. Amennyiben bármelyik család nehéz helyzetbe kerül természetesen az önkormányzat lehetőségeihez képest minden módon próbál majd segíteni, amellyel kiegészítheti a kormány gazdaságvédelmi programját.

Ingyen hirdethet! Adjon el háztól, szállítson ki a vevőinek

A veszélyhelyzet miatt nem nyit újra a Dózsa téri kispiac és egyelőre a termelői piac sem a Kistemplomtanya téren. A helyi termelők számára továbbra is a háztól értékesítést, illetve a házhozszállítással való eladást javasolja az önkormányzat annál is inkább mert az elmúlt napokban jelentős csökkent a közterületeken a forgalom, a kijárási korlátozás érvénybelépését követően egyre kevesebben járnak többek között vásárolni is.

A koronavírus járvány miatt mind a Dózsa téren, mind a Kistemplomtanya téren a korábban meghirdetett helyi rendelkezések maradtak érvényben, azaz továbbra sem működik hivatalos piac. Ennek több oka van. Egyrészt a járvány miatt olyan plusz intézkedéseket kellene bevezetni, amelyeket jelenleg kapacitáshiány miatt nem tud megvalósítani az önkormányzat. Másrészt a piacon korábban is nagyon kevesen árultak zöldséget vagy gyümölcsöt sokkal jelentősebb volt a ruházati és iparcikk értékesítés.

A helyi termelők számára jó hír viszont, hogy az önkormányzat a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt nem kér közterület használati díjat azoktól, aki saját portájuk elé pakolják ki portékájukat. Ezért azt javasoljuk, ha bármilyen termékük van eladó azt értékesítsék a háztól. Ugyancsak megfontolandó, remek lehetőség, hogy heti egy-két alkalommal előre rendelést követően a gazda házhoz szállítja a terményeit a vevőknek. (Figyelem a különböző műszaki cikket, használati tárgyakat árusítóknak továbbra is engedélyt kell kérniük és közterület használati díjat kell fizetniük!)

Mivel a faluban nem olyan nagyok a távolságok, sokkal biztonságosabbnak tartjuk a háztól való értékesítést, még inkább a házhozszállítással történő értékesítést mint a piacozást. Így egyszerre nem találkoznak sokan egy adott területen, nem kell attól félni, hogy túl közel kerülnek egymáshoz a vevők. A településre a piac miatt máshonnan nem érkeznek eladók, így a vírus terjedésének akadályozása érdekében továbbra is alacsony lesz a külső kontaktok száma.

Az önkormányzat ingyenesen biztosít hirdetési lehetőséget minden bordányi gazdának, akik 100 karakterben tudják közzétenni mijük van eladó és megadva telefonszámukat azt akár előrendelhetik is tőlük a vásárlók. A hirdetések a település honlapján, illetve a hetente megjelenő Bordányi Hírekben lesznek elérhetőek! A hirdetéseket a naplo@bordany.hu email címen vagy a 30/6216317 telefonszámon tudják leadni.

Készül a település 2024-ig szóló gazdasági programja

Az önkormányzati választásokat követően az újonnan megválasztott képviselő-testületnek hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a jogszabályoknak megfelelően gazdasági programban kell rögzítenie. Minden gazdasági program vagy fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy esetlegesen az azt meghaladó időszakra szól, tehát a bordányi képviselőknek egy legalább 2024-ig szóló programot kell elfogadniuk. Ez a program helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. Mivel a törvény szerint a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül el kell, hogy fogadja, a bordányi elképzeléseket is legkésőbb április 20-ig kell tárgyalni, és elfogadni . 

“Az új gazdasági program teljes egészében a korábbira épül, annak felülvizsgálata, folytatása lesz.” – mondta el Tanács Gábor polgármester.

“A stratégiai célok nem változtak, eredetileg úgy tervezték a képviselő-testület tagjaival, hogy finomhangolásokra kerül sor” – tudtuk meg a településvezetőtől.

A legnagyobb bizonytalanságot a korona vírus járvány miatti kialakult gazdasági helyzet okozza. Egyre jobban úgy tűnik, hogy a településeknek még nagyobb hangsúlyt kell majd helyezniük az önellátásra, a belső piacok erősítésére, illetve a mezőgazdaságban megtermelt zöldség és gyümölcs feldolgozására.

Bizakodásra ad okot, hogy nemrég jelentették be hogy a kormány egy nagy gazdaság újraindítási akciótervet készít. A terv azt célozza, hogy az ország összes monetáris és fiskális erőforrását a gazdaság újraindítása érdekében úgy használják majd fel, hogy ez által a lehető legnagyobb lökést adják a magyar gazdaságnak. Az akciótervet várhatóan április 6-án jelentik be, így annak elemei így még beépíthetőek lesznek a bordányi programba is.

Szociális központunk munkatársai segítik a mindennapokat

A COVID-19 pandémia egy új, ideiglenesen 2019-nCoV elnevezésű, humán koronavírus-fertőzés miatt kitört világjárvány, amely március 4-én érte el Magyarországot. A járvány kezdetekor kihirdetett veszélyhelyzettel különleges jogrend és számos óvintézkedés is életbe lépett hazánkban. Az első magyar beteg, – aki meghalt a betegségben március 15-én – egy 75 éves férfi volt, március 25-én egy 37 éves fiatalember szomorú haláláról tudósított a magyar média.

Bordányban szerencsére még nem volt koronavírusos beteg, és hogy ez így is maradhasson településünkön is számos intézkedés született. A védekezés mellett kiemelten fontos az idősek, betegek ellátása. A legnagyobb feladatot most a szociális ágazatban dolgozó kollégáink végzik, akik a veszélyhelyzet kihirdetését követően továbbra is nap mint nap ellátják feladatukat.

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ munkatársainak kiemelt szerepe van a Bordányban élő idősek ellátásában elsősorban a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, továbbá a tanyagondnoki szolgálat és a támogató szolgálat működésében.

Naponta jelenleg 124 főnek viszik ki az ebédet, egy átlagos napon 45-50 főnek oldják meg a bevásárlást vagy a gyógyszerek kiváltását. A tanyagondnoki szolgálat autói egy nap alatt közel 180 kilométer utat járnak be, hogy minden a falut körülölelő dűlőkben élőhöz eljussanak, valamilyen módon segíteni tudjanak. 

Szerencsére az idősek közül egyre többen maradnak otthon, és kérnek  segítséget, valamilyen támogatást. Ha Ön idős, vagy beteg és segítségre szorul, vagy a környezetében, szomszédságában tud olyanról, akinek gondoskodásra van szüksége, kérjük jelezze azt az 588-090-es telefonszámon. 

Mivel az önkormányzat illetve az intézmények kapacitásai végesek, örömmel veszünk mindenféle segítséget! Ha Ön vállalná, hogy segítséget nyújt a mindennapi ellátásban, vagy akár veszélyhelyzet idején, kérjük jelezze azt ezen az űrlapon, hogy az önkormányzat munkatársai fel tudják venni Önnel a kapcsolatot.  (Az illusztrációnak használt kép tavaly készült Bordányban. Fotó: Gyuris János)

A legtöbben telefonon intéznek most ügyet

A Bordányi Polgármesteri Hivatalban a koronavírus járvány miatt, a térség összes hivatalához hasonlóan az ügyfélfogadási rend teljesen megváltozott. Az ügyfelek telefonon, interneten keresztül tudnak közvetlenül ügyet intézni, de természetesen a személyes ügyintézésre is lehetőség van, azonban csak előre egyeztetett időpontban.

Az elektronikus felületeken továbbra is zavartalanul folyik az ügyintézés, nem tapasztalható nagyobb kiugrás az így intézett ügyek számában sem. Mind a vállalkozók, mind a magánszemélyek rutinszerűen használják a megszokott csatornákat.

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején az tapasztalható, hogy a legtöbben telefonon intéznek ügyet, és csak akkor kerül sor személyes ügyintézésre, ha más módon nem lehet azt megoldani. Az esetek túlnyomó részében azonban sikerül olyan megoldást találni, ami miatt az ügyfélnek nem kell bemennie a hivatalba, így a személyes ügyintézések száma napi 5-10 között mozog.

Azt gondolnánk, hogy a legtöbb személyes jelenlétet igénylő ügy elsősorban szociális jellegű. Annál is inkább, mert a nehéz helyzetben élők túlnyomó része nem tud elektronikusan beadni szociális kérelmet. A hivatalban meghonosított gyakorlat azonban szerencsére a találkozásmentes ügyintézésnek kedvez: a telefonon jelzett problémáról egy hivatalos feljegyzés készül, amely nyomán szinte azonnal megtörténik a kérelem elbírálása is. A szociális támogatások döntő többségben utalvány formájában, és postán érkeznek meg a rászorultak részére. Pénzügyi segítség megítélésénél a hivatal az átutalást részesíti előnyben. Aki nem rendelkezik bankszámlával, továbbra is igénybe veheti a pénztárat, ilyenkor is egyeztetett időpontban zajlik az ügyfélkiszolgálás. 

Személyes kontaktust leginkább az anyakönyvi ügyek igényelnek. Ez esetben is jól működik az egyeztetett időpontra való érkezés. A szakügyintéző kolléga a telefonos vagy e-mailes előzetes egyeztetésnek köszönhetően az ügyfél megérkezéséig már elő tudja készíteni az ügyet, így az ügyfél beérkezésekor már sorban állás nélkül gyorsan tud lezajlani a folyamat. Alapelvárás, hogy minden személyes találkozó esetén a hivatal munkatársai a kiadott protokoll szerint járjanak el, minimalizálva a vírus terjedésnek lehetőségét.

A hivatal ügyfélfogadási rendjének átalakítása nem jelenti azt, hogy megállt volna a belső, úgynevezett háttérmunka: az ott dolgozók ugyanúgy végzik napi feladataikat, mint korábban. Van lehetőségük arra is, hogy a munka nagy részét távmunkában végezzék. A technikai fejlesztésnek köszönhetően otthonról közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek a hivatali szerverhez, ennek köszönhetően a különböző adatbázisokhoz. A hivatalban használt kormányzati rendszeren keresztül pedig akár digitális aláírás használatával  valósulhat meg az ügymenet.

Az adatszolgáltatási határidőket viszont nehéz sok esetben tartani, annak ellenére, hogy a hivatal munkatársai mindent megtesznek ennek érdekében. Több időbe telik egy-egy szükséges dokumentum, vagy adat beszerzése, mivel a társhatóságok nagy része is átállt az úgynevezett “home office” rendszerre, amely nem minden esetben működik még zökkenőmentesen. Ugyancsak nehézkesebb egy-egy árajánlat, vagy szakmai anyag beszerzése is, hiszen sok cégnél szabadságolásokat vezettek be. Az adatszolgáltatások száma sem csökkent, az önkormányzati intézményeknek egyenlőre nincs könnyítés e téren, pedig az állami intézmények esetében már figyelembe veszik a veszélyhelyzet miatti feladattorlódást.

A fentiekből is látszik, és mégegyszer fontos kiemelni, hogy a Bordányi Polgármesteri Hivatal nem zárt be, azaz ugyanúgy folynak a napi ügyek, mint korábban. Éppen az ügyfelek érdekében került sor az ügyfélfogadási rend átalakítására, a telefonos, az elektronikus  ügyintézés előtérbe helyezésére, amellyel az esetleges sorban állást, az ügyfelek személyes találkozásainak számát, ez által a vírus terjedését próbálják a minimumra csökkenteni. 

A hivatal telefonszáma: (62) 588-510, elektronikus levelezési címe: bordany@bordany.hu. Ezeken az elérhetőségeken tud legkönnyebben kapcsolatot létesíteni a bent dolgozókkal. A polgármesteri hivatal és a bordányi intézmények ügyfélfogadási rend változásáról szóló tudósításunkat – az összes hivatali és intézményi elérhetőséggel – a Bordányi Hírek legutóbbi rendkívüli számában olvashatják el, amely mint mindig, most is elérhető digitálisan is.

Eltűntek a nagy fenyők, újra kell álmodni a községháza előtti teret

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a klímaváltozás és az ennek következtében legyengült fákat pusztító betegség miatt száradtak ki a községháza előtti fenyőfák, amelyeket múlt hét csütörtökön vágtak ki a megbízott vállalkozó szakemberei. Az arra járókat most egy teljesen más kép fogadja mint korábban, így talán rá se lehet ismerni a környékre, hiszen szinte az épülettel egy idős fák nagyon régóta díszítették a közterületet, megszoktuk őket. Sajnos nem volt mit tenni. A kivágás mellett a tuskózás is megtörtént, így semmi akadálya annak, hogy az épület előtti terület megújuljon. A terület megtervezésével mindenképpen egy tájépítészt szeretne megbízni a polgármester, annál is inkább, mivel az épületfelújítás és a bővítés tervezésekor még nem számoltak a fák kivágásával, így a tervek erre vonatkozóan nem tartalmaznak javaslatokat. A régi fenyők helyére mindenképpen a helyi rendeletekben meghatározott őshonos fafajok közül kell majd választani, hogy konkrétan milyen fa lenne a legideálisabb, arról viszont szakembereknek kell dönteni, figyelembe véve annak növekedési ütemét, magasságát, lombkoronájának és gyökérzetének nagyságát, és természetesen az új időjárási körülményeknek való megfelelését, ellenállóképességét is.  Jó hír, hogy az iskola nyolcadik osztályosainak szülői munkaközössége jelezte, hogy a gyerekekkel közösen vállalnák, hogy fákat ültetnek az épület elé, ezzel megszakítva a korábbi hagyományt amikor is a ballagó gyerekek héliummal töltött kívánság lufikat engedtek az égbe, ezzel is károsítva a környezetet. Bíznak abban, hogy ezentúl minden ballagó osztály fákat ültet majd, ezzel is hozzájárulva a környezetvédelemhez, illetve  globális felmelegedés ütemének csökkentéséhez.

Közel 150 méter járda épült meg az óvodánál

Miközben az óvoda és bölcsőde hétfőtől előreláthatólag teljesen bezárja kapuit, mivel a gyerekek távol maradnak a SARS-CoV-2 vírus miatti elővigyázatosságból, az intézmény életében egy fontos esemény valósulhatott meg a hét folyamán. Bordány Nagyközség Önkormányzata saját forrásból épített járdát az épület Benke utcai oldalánál, azt összekötve a Rákóczi utcai főbejárattal, így az új épületszárny most már nemcsak gyalogosan, de akár babakocsival is könnyedén megközelíthető lesz.  A tavaly átadott két új csoportszoba akkor csak az udvaron belül kapott járdát, az utcafronton akkor nem volt lehetőség megépíteni a gyalogutat. 

A kivitelezést a településüzemeltetésben dolgozók és a közmunkaprogramban résztvevők közösen valósították meg. A közel százötven méter hosszú járdaszakasz így szinte csak az anyagköltségből valósulhatott meg.

A fejlesztési munkálatok tovább folytatódtak az intézményben, ugyanis pályázati forrásból kerülhet sor a régi öltözők és mosdók felújítására. A fejlesztést eredetileg a nyári szünetre tervezték, a jelenlegi helyzet azonban felülírhatja a tavaly elkészített ütemtervet.

Kipusztulnak a közel hetven éves fenyők

A Polgármesteri Hivatal előtti fenyőfák levelei először elsárgultak, majd lehullottak. Jelenleg a négy fa közül kettő már biztosan menthetetlen.  Sajnos egymás után pusztulnak el a közel hetven évvel ezelőtt ültetett mára hatalmasra nőtt fenyők. Ez a szomorú jelenség az éghajlat változással és a fenyőfélék botanikai sajátosságával áll kapcsolatban. A fenyőfélékre jellemző, hogy gyökereik sekélyen helyezkednek el, nem hatolnak le mélyen a talajba. A korábbi évtizedekben öntözés nélkül nevelt fenyők az elmúlt forró aszályos nyarak, tartósan száraz őszi, tavaszi hónapok alatt erős stresszhatás alá kerültek. Nyáron magas, gyakran 40 °C-nál magasabb tartós hőhatásnak, alacsony páratartalmú légköri viszonyoknak, fokozott UV sugárzásnak és száraz, vízszegény talajnak voltak kitéve. Ilyen viszonyok között a fenyők legyengülnek, asszimilációjuk, növekedésük lelassul, természetes ellenálló képességük csökken. Különösen jellemzőek a fokozott gyengülési tünetek a tűző napon, déli fekvésű helyeken szabadon álló fenyők esetében, melyeket 10 és 16 óra között nem óvja még mozgó árnyék sem. Ráadásul a legyengült fenyőket könnyebben támadják meg különféle kórokozók is, esetünkben, mivel a korona belsejében az idősebb tűleveleken jelent meg a tünet, a pusztulást vélhetően a tűkarcgomba okozta.

A kiszáradt fákat március végéig vágják majd ki és helyettük a tereprendezést követően ültetnek majd új facsemetéket az önkormányzat szakemberei. 

A Faluház parkjában, az Óvoda udvarában és a Szociális Központ előtt is vannak beteg fák, amelyeket sajnos ki kell majd vágni, ezek helyett is újakat ültetnek majd.

A témával kapcsolatosan itt olvashat egy érdekes cikket.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support