Kisbusz vásárlására sajnos nem, az ősfalu megépítésére viszont kapunk pályázati pénzt

Önkormányzatunk folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, és megpróbál élni azokkal, legyen szó felújításról, vagy építésről, eszközbeszerzésről vagy programról.

Az elmúlt időszakban is számos pályázat sikerének köszönhetően zajlottak programok a faluban, de ilyen támogatási forrásnak köszönhetően valósulhat meg többek között a napokban bejelentett aszfaltozás is.

Most két újabb pályázat eredményéről kapott értesítést a polgármesteri hivatal. Forráshiány miatt nem támogatták az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ munkáját segítő egy kilenc személyes kisbusz beszerzését. Mint arról már korábban is beszámoltunk, régóta jelent gondot a támogató szolgálat  munkatársainak, a napi rendszerességű szállítási feladat. Sérült gyerekeket szállítanak ugyanis különböző vizsgálatokra, fejlesztésekre illetve a különböző ellátó intézményekbe, azonban ezt a feladatot már több éve az intézmény régi Peugeot-jával oldják meg, amely a magas gyermeklétszám miatt szinte megoldhatatlan feladat. Az öreg gépkocsival naponta többet is kell fordulni, és bizonyos esetekben a mozgásában korlátozott gyermek az autóba való beültetése is gondot jelent. A pályázatot sokszor sok helyre beadta vagy az intézmény vagy az önkormányzat, és így lesz ez a továbbiakban is. Önerőből nincs pénz a négy falu sérült gyerekeinek szállítását végző autó beszerzésére. 

A Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Intézethez a beérkezett pályázati igény a rendelkezésre álló forrás közel hatszorosa volt, így minden bizonnyal jövőre is kiírásra kerül a pályázat.

Sikerről tájékoztatta a bordányi önkormányzatot a Csongrád Megyei Közgyűlés. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására nyújtotta be ismételten pályázatát a falu, ugyanis a korábban már megítélt pénzből nem lehetett volna befejezni a beruházást.

Rendkívül jó hír, hogy a támogató úgy döntött, hogy az emelt összeggel is támogatja a bordányi elképzeléseket, így a döntés kézhezvételét követően azonnal megkezdődött a közbeszerzés előkészítése annak érdekében, hogy hamarosan ki tudják választani a legkedvezőbb ajánlattevőt, és megkezdődhessen az ősfalu megépítése

– tudtuk meg a polgármestertől.

A településvezető elmondta szinte minden megjelenő pályázatot beadnak, ami a falu fejlődését szolgálhatja, jelenleg is két újabb pályázat írása zajlik a hivatalban. Hogy pontosan milyen projekteken dolgoznak, arról a következőkben mi is beszámolunk.

Utat épít és óvodai öltözőket javít az önkormányzat

A napokban két beruházásra is ajánlatokat kért több vállalkozótól Bordány Nagyközség Önkormányzata. A Magyar Falu program keretében nyert a település forrást belterületi utak aszfaltozására. Az elkövetkező hónapokban a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég készítheti el az útburkolatot a Hunyadi János téren, a Beke Gedeon utca és a Móra Ferenc utca még burkolatlan szakaszán, a Bartók Béla utcában, valamint a Liszt Ferenc utcában.

A meglévő útalapra összesen közel kétszáz köbméternyi aszfalt kerül leterítésre 5 cm-es vastagságban, és az utak mentén több, mint ezer négyzetméter útpadka kialakítása valósul meg. A kivitelezési munkák befejezésének határideje 2020. október 15. lesz.

A másik fejlesztésére a Belügyminisztériumtól elnyert pályázati forrás ad lehetőséget. Ennek keretében az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde négy csoportszobájához tartozó régi vizesblokkok felújítására, valamint gázkazán cserére kerülne sor. Ebben az esetben is a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat, a munkákat pedig május 31-ig kell majd befejezni.

Díjakkal ismerték el településünk munkáját

Bordány immár nyolcadik éve minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz és szervez évről-évre különböző kerékpáros és autómentes programokat a településen. Ezt a szervezőmunkát ismerték el 2019. december 16-án az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap zárórendezvényén az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Az eseményen Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár adta át a legjobb szervező önkormányzatoknak szóló elismeréseket és a legszorgosabb helyi szervezőknek járó díjakat. Bordány Nagyközség Önkormányzat példaértékű hozzájárulását oklevéllel ismerték el, melyet Kiss-Patik Péter alpolgármester vett át. Továbbá a tíz legszorgosabb helyi szervező munkatárs kimagasló teljesítményét is díjazták. Ezt a díjat és egy kerékpárt Börcsök Roland, a Faluház és Könyvtár vezetője vehette át.

Ötletpályázat a régi takarék épület hasznosításra

Az önkormányzat egy a település számára fontos kezdeményezés megvalósítása esetén akár kedvezményes bérleti díjért is biztosítja az épületet az ötlet(ek) megvalósulásához. 

A feladat, hogy maximum 20 oldalban minél részletesebben írja le mit, kivel, hogyan és miből szeretne megvalósítani, és ez miért jó a falunak, az itt élőknek? Kérjük az alábbi pályázati kiírás alapján, válaszolva az abban megfogalmazott kérdésekre mutassa be az ötletet!

 1. Ötletpályázat kiírója: Bordány Nagyközség Önkormányzata (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44.)
 2. Ötletpályázat lebonyolítója: Bordány Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44.)
 3. Ötletpályázat tárgya: A Bordány, Benke Gedeon utca 27. szám alatti megüresedett régi takarékszövetkezeti épület jövőbeli hasznosítására vonatkozó ötletpályázat
 4. Ötletpályázat célja:
  • Olyan pályázók felkutatása, akik az általuk javasolt ötlet megvalósítására, finanszírozására vagy az elkészült objektum működtetésére is vállalkoznának akár az önkormányzat nagyobb támogatása nélkül, piaci alapú megállapodással is.
  • A megüresedő épületbe új funkció keresése.
  • Az új funkcióval összhangban az épület felújítását, szükség szerinti átalakítsát, és finanszírozási lehetőségét tartalmazó javaslat.
  • A szolgáltató ház funkciójú épület értékeinek tiszteletben tartása mellett a javasolt új felhasználás a mai kor műszaki követelményeinek megfelelően legyen megvalósítható.
  • Lehetőség szerint a nagyközség mindennapi életének szerves része legyen az épület.
 5. Részvétel feltételei:
  • Az ötletpályázat résztvevője lehet:
   • természetes személy, vállalkozás, civil szervezet, alapítvány
   • aki pályázatát határidőben benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.
 6. Határidők
  • Az ötletpályázat meghirdetése: 2019. november 14.
  • Az épület megtekintése: e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban.
  • Pályaművek benyújtásának határideje: 2020. március 25. 16 óra.
  • Pályázat eredményének kihirdetése: a pályaművek benyújtását követő 30 napon belül.
 7. Kérdések, válaszok
  • A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a bordany@bordany.hu email címre küldhetik meg.
  • A kérdésekre adott válaszokat minden pályázó számára e-mailben küldi meg a Kiíró.
  • A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
  • A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt – a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével – módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.
 8. Pályázatok benyújtása
  • A pályázatokat postai úton, futárral, személyesen vagy a bordany@bordany.hu e-mail címre küldve elektronikusan lehet benyújtani.
  • A pályázatok benyújtási időpontjaként a konkrét beérkezést, tehát nem a feladás időpontját (pld. postai bélyegző  kelte) vesszük figyelembe!
  • A benyújtási határidőn túl érkezett pályaműveket a Kiíró a pályázatból kizárja.
 9. Pályázatok díjazása
  • A nyertes pályázóval Bordány Nagyközség Önkormányzata tárgyalásokat követően hasznosítási/bérleti szerződést köt, támogatva a pályázatban megfogalmazott tervek megvalósítását.
  • A Kiíró eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályázatot sem talál díjazásra alkalmasnak.
 10. Eredményhirdetés
  • A Kiíró a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a pályázat eredményét kihirdeti.
  • Az eredményhirdetés pontos idejéről és helyéről e-mailben tájékoztatja a pályázókat.
 11. Benyújtandó munkarészek, formai követelmények
  • A benyújtandó pályázatok terjedelme mellékletekkel együtt maximum 20 oldal lehet.
  • A benyújtandó dokumentum formai követelményére vonatkozóan a Kiíró nem tesz külön megkötést, de az anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
   • Ötletterv címe
   • Pályázó neve, címe, elérhetősége
   • Pályázó és/vagy megvalósító bemutatkozása
   • Az ötlet részletes bemutatása (Kérjük mutassa be milyen szolgáltatást szeretne az épületben megvalósítani)
   • A célcsoport bemutatása (Kérjük röviden mutassa be kinek szól az Ön által tervezett szolgáltatás. Amenyniben nem csak bordányiakat kíván elérni, kérjük ezt kiemelten jelezze!)
   • A szükséges épület átalakítások részletes bemutatása, külön kiemelve miben számít az önkormányzat segítségére, és mi az, amelyet saját forrásból valósít meg (Ha az átalakításról vannak rajzai, fotói, ábrái, kérjük csatolja!)
   • A szükséges épületfelújítások részletes bemutatása, , külön kiemelve miben számít az önkormányzat segítségére, és mi az, amelyet saját forrásból valósít meg
   • Mekkora időtávra tervez, mennyi ideig használná az épületet? Kérjük vegye figyelembe befektetéseinek megtérülési idejét is a kalkuláció során!)
   • Piacelemzés
   • Van-e jelenleg hasonló vagy ugyanilyen szolgáltatás a településen? Az ön ötlete miben különbözik ezektől?
   • Milyen árakon érhető el ez a szolgáltatás
   • Ütemezés (Az ön által tervezett szolgáltatás a tervek szerint mikortól érhető majd el az itt élők számára. Ha van lehetősége időterv becsatolására, az mindenképpen átláthatóbbá teszi az ötlet-terv bemutatását)
   • Együttműködők bemutatása (Kérjük sorolja fel, és mutassa be az ön által felvázolt szolgáltatáshoz milyen együttműködő partnereket szeretne bevonni, illetve kik azok, akikkel kötelezően együtt kell működnie (ha vannak ilyenek). A bevont partnerek feladatait is jelezze a projektfolyamat egészében.)
   • Költségterv bemutatása (Kérjük mutassa be az ötlet a projekt időszakára vonatkozó költségtervét  bevételek és kiadások tekintetében.)
 12. Bírálati szempontok
  • Az ötletpályázat megvalósíthatósága, gazdaságossága,
  • az ötlet megvalósításához szükséges források lehetőségének felkutatására tett javaslat,
  • az ötlet saját forrásból történő megvalósításának mértéke,
  • az ötlet minél kisebb önkormányzati támogatást igényeljen, esetlegesen a településnek bevételeket teremtsen
  • a települési környezetbe illeszkedő hasznosítás,
  •  többfunkciós, közösségi célokat is szolgáló hasznosítás
  • az épület szolgáltató házi jellegének figyelembevétele.

Pályázati felhívás „Pályázat tanulói támogatásra 2019.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákoknak

– akik nehéz anyagi körülmények között élnek.

– a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át (71.250 Ft-ot).

– előnyt élvez az tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázati lap letölthető a bordany.com honlapról.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • iskolalátogatási igazolás
 • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2018. évi adóbevallás)
 • tanulmányi eredményről szóló igazolás

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 20.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2019.”

Országos Könyvtári Napok voltak Bordányban

2019. szeptember 30. és október 14. között zajlottak az Országos Könyvtári Napok programjai Bordányban. Idén a programsorozat témája a környezetvédelem volt. Szeptember 30-án és október 1-jén Bálintné Gyuris Ágnes tartott egy interaktív bemutatót az ökológiai lábnyomról az általános iskola 8. osztályos diákjainak. A foglalkozás elején a diákok megtekintettek egy videót a témával kapcsolatban, majd közösen megvitatták a látottakat, elmondták elképzeléseiket. Október 2-án, szerdán az iskola 4. osztályosai vettek részt egy környezetvédelemmel kapcsolatos könyvtári foglalkozáson, ahol plakátot készítettek, puzzle-t raktak ki és csapatonként tartottak egy előadást a környezetvédelemről. Csütörtökön a baba-mama klubban Zsemberyné Mucs Katalin hordozási tanácsadó tartott bemutatót a mosható pelenkákról a környezettudatos gyermeknevelés jegyében. Péntek délelőtt Apraja-falvára látogatott Mazsola és Tádé, a két terápiás kutya Erdélyi Noémi vezetésével. A gyerekek nagy örömmel és szeretettel fogadták a kutyusokat és kapcsolódtak bele a bemutatóba. Péntek délután a rajzpályázat eredményhirdetése zajlott. Az alsósok közül 1. helyezést ért el Fábián Hanna (4.a) és Hódi Nóra (4.a) rajza, 2. lett Bóta Máté (4.b) és Gyémánt Gergő (4.b), a 3. helyezett pedig Peták Hanna (4.b) és Szabó Iza (4.b) lett. A felsősök csoportjában első helyezett lett Komjáti Tamara Melissza (6.). Gratulálunk minden résztvevőnek. Szombat délután Könyves Szombatot rendeztünk a Könyvtárban. Az érdeklődők Kiss János tanár úrral papírvirágokat készíthettek, a rendezvény ideje alatt a leselejtezett könyvekből lehetett vásárolni. Településünk is csatlakozott az „Ültess fát, olvass alatta könyvet” országos programhoz, így október 8-án, a felolvasóest keretében a Faluház parkjában elültettünk egy csörgőfát. A Könyvtári Napok zárásaként október 14-én, hétfőn az általános iskola 1. és 2. osztályos diákjai vettek részt a Lóca együttes zenés környezetvédelmi előadásán, ahol megismerkedtek Diómanóval. A rendezvény a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával valósult meg.

Megújulhatnak az óvoda régi öltözői is

Örömmel számolhatunk be arról, hogy községünk közel 20 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztérium az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázatán. A május végén benyújtott pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatást lehetett igényelni, amelyhez kicsivel több, mint egymillió forint önerőt vállalt az önkormányzat.

A projekt keretében az óvoda régi négy öltözőjét és a hozzá kapcsolódó vizesblokkokat újítják fel teljesen. Kicserélésre kerül az aljzat, a fűtéskorszerűsítést követően ez a terület is rákapcsolódik majd az épület padlófűtésére, amely egy új kondenzációs kazánt kap. Az energiahatékonyság érdekében ezeket a tereket is LED lámpákkal szerelik fel.

A várhatóan a nyári szünet alatt zajló felújítás során új burkolatok, nyílászárók és szerelvények kerülnek majd beépítésre az új óvoda legrégebbi épület szárnyában.

Ezzel a fejlesztéssel már teljesen megújul a bordányi óvoda belseje, és minden bizonnyal a térség legszebb óvodája lesz.

Rengeteg pozitív vélemény érkezett az iskolaudvar terveihez

Mint arról már korábban is beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére szeptember elejére elkészültek az iskolaudvar felújításának vázlattervei, amelyeket a kecskeversenyen tekinthettek meg az érdeklődők. A terveket Simó Anna és Ádász Flóra készítették, figyelembe véve az udvar adottságait. A tervek rajzolásánál kiemelt szempont volt, hogy az udvar ne legyen túlzsúfolt, a gyerekek mozgásigényét is ki tudja elégíteni. Külön figyelem irányult arra, hogy iskolánk művészeti iskola, így lehetőség legyen az udvaron a különböző művészeti ágak bemutatkozására. A terület alkalmassá válik kisebb szabadtéri rendezvények megrendezésére is. 

A tervekről a kecskeversenyen résztvevők véleményt mondhattak. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. A gyerekek közül többen hitetlenkedtek, azaz elképzelni sem tudják, hogy ilyen szép udvaruk lehet. A hónap során a tervezők bevonásával folytatódik majd a véleményezés.

Tanács Gábor polgármester elmondta, noha az iskola fenntartási és működtetési feladatait teljes mértékben a Szegedi Tankerület vette át, az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a bordányi iskola fejlesztését. A Bordány Ifjúságáért Alapítvány és az iskolát működtető tankerület is maximálisan a fejlesztés mellé állt. Jelenleg pályázati forrást keresnek, melyből a remények szerint minél előbb meg tud valósulni a gyerekek és a pedagógusok közös álma. 

A polgármester szeretne még pár egyeztetést lefolytatni elsősorban a gyerekekkel, hiszen -mint mondta- ez a projekt róluk szól. A beérkezett további javaslatok, ötletek természetesen beépítésre kerülnek a koncepcióba. Ezt követően megkezdődik a kiviteli tervek elkészítése, ezután a végleges költségvetés is rendelkezésre állhat majd. 

Az iskolaudvar fejlesztéséhez az önkormányzat senkitől nem kér pénzt, ha valaki szeretné támogatni az elképzeléseket, azt az iskola alapítványán keresztül teheti meg vagy az adójuk 1%-ának felajánlásával (adószám: 18461637-1-06), vagy közvetlenül a Bordány Ifjúságáért Alapítvány bankszámlaszámára való utalással (57600022-10051148).

Jelentkezési lehetőség portugál csereprogramra

December 11-20 között Portugáliában szerveznek ifjúsági csereprogramot, ahová 18-30 év közötti angolul beszélő fiatalokat várnak. A Helyszín Monção. Résztvevő országok: Románia, Ciprus, Törökország, Portugália, Spanyolország, Magyarország, Szerbia, Olaszország. Magyarországról a Kulturális és Szabadidős Egyesületet képviselve összesen 5 fő ( 4 résztvevő egy kísérővel) utazhat ki a programra, amely szinte teljes egészében költségmentes. A szállás, étkezés, és a programok költségét az Európai Unió Erasmus+ programja finanszírozza, ahogyan várhatóan az utazási költséget is (azonban ezt befolyásolhatja a repülőjegy ára). Ha valaki szeretne jelentkezni a programra, az ezen a jelentkezési lapon teheti meg október 23-ig! 

Kültéri kondiparkokkal erősít a falu

Még 2016-ban nyújtott be pályázatot önkormányzatunk a Nemzeti Sportközpontokhoz két kondipark kialakítására, az egyiket a Hunyadi térre, a másik a Deák térre tervezve. Utóbbihoz egy 200 méteres rekortán futópálya is kapcsolódna. A pályázatok elbírálása folyamatos, eddig se az elutasításról, sem a támogatásról nem kapott az önkormányzat értesítést, tehát reménykedünk.

Időközben a Leader pályázatok keretében is lehetőség nyílt szabadidős fejlesztésekre, így újabb pályázat készült el. Mivel a korábbi pályázatból – ha sikerül támogatást kapunk – valószínűleg csak az egyik helyszínen épülhet meg a kültéri fitneszpark, az új pályázatban a Hunyadi térre és az Alkotmány térre tervezték a beruházásokat. Tehát, ha mindkét pályázat megvalósul akkor a Hunyadi téren, az Alkotmány téren és a Deék téren is lehetőség nyílik majd izmaink fejlesztésére, átmozgatására.

A most megpályázandó kondiparkok kialakítása lehetővé teszi, hogy ott akár egy osztály tornaórája is elvégezhető legyen. Eszközkialakítása ideális korosztálytól függetlenül minden izomcsoport átmozgatására, így mindenkinek ajánljuk. Ráadásul egyszerűen színesíthetők az edzésgyakorlatok a különböző edzéseszközök, mint például a TRX, kettlebell vagy a medicinlabda bevonásával. Jó hír, hogy egyszerre akár 20 ember is sportolhat a kondieszközökön, 1:1 pihenőidővel.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support