#newpartychipants

GYIFÖsök bevetésen: programelőkészítés Pécsváradon

Mint arról korábban mi is tudósítottunk, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részt vett a Zalaszentgróton megrendezett országos találkozón, ahol többek között arról is döntöttek a résztvevő gyermek- és ifjúsági önkormányzatok, hogy egy közös pályázati projektbe fognak. 

Az Európai Unió támogatta a projektelképzeléseket, és a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat (PIFÖ) elkezdte a program megszervezését. Előkészítő találkozót szerveztek, a január 14-16. között Pécsváradon zajló találkozóra a bordányi ifjúsági önkormányzat egy háromfős delegációt küldött.

A pályázati program, és egyben a rendezvénysorozat a #newpartychipants elnevezést kapta. Az előkészítés során a Lehel Máté ifjúsági alpolgármester vezette bordányi csoport az ország több pontjáról érkező többi ifjúsági  önkormányzatos fiatallal közösen egy több hónapos közös szakmai együttműködés részleteit dolgozta ki. Megállapodtak a helyi programok időpontjaiban, és véglegesítették az országos találkozó dátumát is. A tervek szerint  a gyermek- és ifjúsági önkormányzatok következő országos találkozója Levél településen kerül megrendezésre június  27-29. között.

A résztvevőknek lehetőségük van egymás helyi programjaiba való betekintésre is, bár a Bordányban, Levélen, Orosházán, Pécsváradon és Zalaszentgróton zajló helyi programokkal elsősorban a településen élő fiatalokat célozzák majd meg. A fiatalok azt szeretnék, hogy az általuk szervezett programok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, hiszen a fő cél a szervezetek, az ifjúsági önkormányzatok által végzett munka népszerűsítése, újabb segítők, önkéntesek bevonása lesz.

A találkozón résztvevő gyermek- és ifjúsági önkormányzatok képviselői döntöttek arról is, hogy a projektben résztvevő öt település mellett további településeket is bevonnának a programokba. Elsősorban a környezetükben működő ifjúsági önkormányzatok, vagy azokat létrehozni akaró közösségek jelentkezését várják leginkább.

A hétvégi szakmai előkészítő program a pécsváradi Fiatalok a részvételért Egyesület koordinálásával valósul meg. Az egyesület az Erasmus+ programba benyújtott pályázatát az Európai Unió támogatta.

Több, mint háromszázötven köbméter tűzifára pályáztunk

Folyamatosan halad a szociális tűzifa kiszállítása  a bordányi családoknak, miközben a Bordányi Polgármesteri Hivatal a képviselő testület legutóbbi döntésének megfelelően már az újabb pályázatot is benyújtotta a mai napon.  A belügyminisztérium által meghirdetett felhívásra az önkormányzat 357 köbméter lágy lombos tűzifát igényelt, amelyet majd sikeres pályázat esetén az év végén, jövő év elején tudnak kiosztani.

A tavalyi sikeres pályázatnak köszönhetően a tél folyamán összesen 100-110 család kap tüzelőt, az önkormányzat akkor 234 köbméter fát nyert el, amelyet az Ásotthalmi Erdészetből szállítottak ki településünkre. A tüzelőt legkésőbb február közepéig kell kiszállítani, jelenleg már kilencven családhoz kiszállította a Településüzemeltetési Központ az ingyen fát.

Bordányt Zákányszékkel és Zsombóval összekötő kerékpárút megépítésére pályáztunk

Régi tervek porolódtak le, amikor a pályázatírók belefogtak a Bordányt Zákányszékkel összekötő pályázat benyújtásába. A Magyar Falu program keretében végre lehetőség nyílik arra, hogy pályázzon a település, a lassan tíz éve elkészült és folyamatosan megújított tervek alapján készült el a benyújtott szakmai anyag.

A Bordány-Zákányszék közötti szakasz összesen 6253 méter hosszú lesz a tervek szerint. Ebből Bordánynak 2776 métert kell majd megépítenie. 

Megtudtuk, hogy a bordányi tervek – mivel már annyira régiek – várhatóan még a közbeszerzési eljárás kiírása előtt lejárnának, és azok hosszabbítására májust követően már nincs mód. Így a teljes tervanyagot meg kell újítani. Erre azonban felkészült a település, már a pályázatban is kitértek az új tervdokumentáció elkészítésének szükségességére.

A zákányszéki 3477 méter hosszú szakasz megépítésére a zákányszéki önkormányzat önállóan pályázik, de természetesen a megvalósítás során folyamatosan egyeztetnek majd mind a döntéshozók, mind a szakemberek.

Bordány Zsombóval konzorciumban pályázik a zsombói bekötőút melletti kerékpárút kialakítására. Itt még nem állnak rendelkezésre kész tervek, ezek majd nyertes pályázat esetén a projektidőszakban folyamatosan készülnek. A két képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról és támogatás esetén a több, mint két kilométer hosszú kerékpárút közös megépítéséről. 

A konzorciumi szerződést a két polgármester a napokban írta alá a Bordányi Polgármesteri Hivatalban.

Amennyiben a pályázat támogatást kap elmondhatjuk, hogy településünk minden irányból megközelíthető lesz kerékpárúton is. Bízunk a sikeres elbírálásban!

Közös programokat terveznek a régi Dorozsma településein

Mihállfy Béla Szeged-Kiskundorozsmai képviselő a napokban Bordányba látogatott, hogy megnézze a településünkön zajló fejlesztéseket, illetve egyeztessen a jövőbeni elképzelésekről, közös térségi programokról. A képviselőt Tanács Gábor polgármester fogadta.

A bordányi kötődésű fiatalember egyik élharcosa Kiskundorozsma korábbi lakott területeinek összefogásában, Kiskundorozsma (Dorozsma), Bordány (Dudáskápolna majd Kistemplomtanya), Üllés (Göbölyjárásközpont, majd Árpádközpont), Zsombó (Somboja vagy Szomboja) és Forráskút (Átokháza egy része, Forráskútdűllő, Gyapjasdűllő nevű határrészek) településekkel közös kulturális és szabadidős programok megvalósításában

Az egyeztetésen természetesen ez is szóba került, a tervek szerint várhatóan a tavasz folyamán valósulna meg egy olyan közös program, amely elsősorban a sportról, a kerékpározásról szól – kihasználva az újonnan megépült, a Sziksósfürdőt Bordánynal összekötő kerékpárút-szakaszt. (fotó: https://www.facebook.com/mihalffybela)

Elindult a GYIFÖ delegációja a pécsváradi előkészítő találkozóra

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat három tagja vesz részt a Pécsvárodon most hétvégén zajló találkozón, ahol a #newpartychipants elnevezésű program előkészítése zajlik. A találkozóra már kora reggel elindultak, mert a hivatalos program előtt még Pécsen tesznek egy rövid kirándulást. Többek között a Zsolnay Kulturális Negyedet nézik majd meg, amely a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt legnagyobb beruházása volt.

A Lehel Máté ifjúsági alpolgármester vezette bordányi csoport az ország több pontjáról érkező többi ifjúsági  önkormányzatos fiatalokkal közösen egy több hónapos közös szakmai együttműködés részleteit dolgozza ki. Az itt elfogadottak szerint zajlik majd mind a települési szintű kommunikációs munka Bordányban, Levélen, Orosházán, Pécsváradon és Zalaszentgróton, de a Pécsváradon elfogadottak alapján szervezik meg a gyermek- és ifjúsági önkormányzatok számára rendezendő országos találkozót is, amely az elképzelések szerint július közepén Levél településen kerül megrendezésre.

Lehel Máté, Gábor Zalán és Vas Nimród a bordányi ifjúsági önkormányzat programjait szeretné beilleszteni az elsősorban a hatékony kommunikációra, a fiatalok megszólítására fókuszáló közös programsorba. A hétvégén ugyanis a közös projekt határidők meghatározása mellett a helyi programok minél nagyobb részvétellel való megvalósítása lesz a kiemelt feladat. A hétvége során eldől majd, hogy a többség milyen kommunikációs felületek használatát preferálná, és többek között szabályozzák majd az egymás közötti kommunikációt is, ami a közös projekt sikeres megvalósítása szempontjából elengedhetetlen.

Minden bizonnyal elfogadásra kerül a levéli országos találkozó programja, és döntenek majd a projektben résztvevő öt település mellett további települések bevonásáról is.

A szakmai program a pécsváradi Fiatalok a részvételért Egyesület koordinálásával valósul meg. Az egyesület az Erasmus+ programba benyújtott pályázatát az Európai Unió támogatja.

Soron kívül üléseztek képviselőink az év eleji pályázati dömping miatt

Soron kívüli képviselő-testületi ülést hívott össze Tanács Gábor polgármester. A január 13-án, csütörtökön a Faluház dísztermében megtartott ülésen több napirendi pontot is tárgyaltak. A témák elsősorban pályázatok beadásához szükséges döntések voltak, de a testület tárgyalta a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítását is. Utóbbira azért volt szükség, mert a Bordány Sportjáért Alapítvány megszűnése miatt a közalapítvány vinné tovább a sportcélú alapítvány tevékenységét, a céljait beemelték az alaptevékenységek közé.

A pályázatok közül a Bordányt Zsombóval összekötő kerékpárút pályázata kapcsán az előző ülésen már elfogadott konzorciumi szerződést kellett módosítani, új együttműködőként a Magyar Közút is bekerült a megállapodásba. A képviselő-testület döntött újabb Magyar Falu pályázatok beadásáról. A temetők infrastrukturális fejlesztésének keretében a temető digitalizálására, az urnafal bővítésére és a kerítés javítására nyújt be pályázatot a falu. A tervek szerint a Park téri lakóházat szolgálati lakássá fejlesztené az önkormányzat, az épület felújítására lehet most pályázni, ebbe is belevágunk. A nyílászáró cserék, a hőszigetelés, esetlegesen hőszivattyú beszerelése komfortossá tehetné a régi épületet. A közterületi játszóterek fejlesztése keretében a Hunyadi téri játszótér bővítésére készül majd el pályázat. Kerékpárforgalmi létesítmény felújítására megjelent kiírás kapcsán a belterületi kerékpárút szakasz felújítását szeretnék megvalósítani. Kommunális eszköz beszerzésére is pályázunk, itt egy pótkocsis kistraktort és egy magassági ágvágót szeretne megvásárolni az önkormányzat a Település Üzemeltetési Központ számára. Az önkormányzati ingatlanok fejlesztésére is pályázunk, ebben a kategóriában egy garázs megépítését célozta meg a település vezetése. Az önkormányzati járdaépítési programban a Jókai utcában, a Dózsa téren és az Alkotmány téren épülne meg egy-egy járdaszakasz.

A napokban  jelent meg az önkormányzat szociális tűzifa vásárlását támogató Belügyminisztérium által kiírt új pályázat. A képviselők döntöttek a pályázat újbóli benyújtásáról. Ugyancsak a Belügyminisztériumhoz pályáznak majd az óvoda épületének napelem-rendszerének bővítésére. Ezt a korábbi bővítések indokolják.

Az önkormányzat határozatot hozott arról, hogy támogatja az iskolaépületek felújítását célzó, a Magyar Falu Programban kiírt pályázatot is, amelyet a területileg illetékes tankerületi központ tud benyújtani. A benyújtás feltétele a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonával rendelkező helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, amelyet most megadott a képviselő-testület. A képviselők szorgalmazták a belső festések megvalósítását, új eszközök beszerzését, és a kiírás által támogatható keretek között az iskolaudvar fejlesztését is.

Sokan költöznek a településre, ezért új bölcsőde építésre pályázott a falu

Január ötödikéig lehetett beadni azt a pályázatot, amely a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében új bölcsődei férőhelyek létrehozását célozta. Bordány Nagyközség Önkormányzata egy új bölcsőde létrehozását szeretné megvalósítani, amelyre pályázati forrás nélkül nem lenne lehetősége, ezért mindenképpen élt a pályázati lehetőséggel. Mivel szerencsére sokan Bordányban szeretnének családot alapítani egyre növekszik a gyereklétszám, és az óvoda épületében kialakított mini bölcsőde már nem tudja betölteni feladatát, hiszen sokkal több gyereknek igényelnének a szüleik ellátást.

A bölcsőde az óvoda melletti területen, a Jókai utcában épül meg, a terveket a Lechner tudásközpont mintatervei közül választották ki. A katalógusból a bölcsőde építési pályázaton támogatást nyerő önkormányzatok és egyházak választhatnak. A mintatervek alapján felépülő bölcsődék minőségi életteret, 21. századi nevelési igényeknek megfelelő, kényelmes és biztonságos környezetet biztosítanak a gyermekek és a bölcsődében dolgozók számára egyaránt. 

A 250 négyzetméteres épületben 2 db csoportszobát alakítanak majd ki, természetesen a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, tej konyhával és melegítő konyhával együtt. 

A fejlesztést követően az óvodai épületben lévő mini bölcsőde helyiségei pedig az ugyancsak emelkedő létszámú óvodai ellátást segíthetik, várhatóan a legkisebb óvodások veszik majd birtokba. Amint a pályázatról döntés születik azonnal tudósítunk majd róla.

A Faluházban zajlik a zöld zsákok osztása

A szolgáltató tájékoztatása alapján az első félévre előre kiosztásra kerülnek az ingyenes biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok. Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk, vagy banki átutalásról szóló dokumentum, az új előfizetések esetében a közszolgáltató által kiállított bejelentőlap bemutatása. A zsákok átvételére 2022. január 13-án és 20-án csütörtöki napokon délután 13.30 és 18 óra között lesz lehetőség a Bordányi Faluházban. 

Előfordulhat, hogy időnként sorba kell állni az átvétel során. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy mindig tartsák tiszteletben a közösségi távolságtartásra vonatkozó iránymutatásokat és viseljenek maszkot!

Ezen időpontokban, aki nem tudja átvenni a zsákokat, az a Négyforrás Nonprofit Kft. irodájában (Forráskút, Fő u. 72.) vagy a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán január 27-én 9.30-12 óra között a Faluházban veheti át.

Kedden a sárga zsákot és a fenyőfát viszik el, a zöldzsákot nem

Az FBH-NP Nonprofit Kft 2022. január 11-én és 18-án díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig azt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Január 11-én zöld zsákot ne helyezzenek ki, mert azt csak január 18-án szállítja el a szolgáltató.

Természetesen a sárga zsákok ezen a napon ugyancsak elszállításra kerülnek.

Most játszótéri fejlesztésről lehet véleményt mondani

Számos hasznos funkciója van az okostelefonra letölthető Bordány applikációnak, a legfontosabb talán a gyorshírek eljuttatása. de számos más menü is segítheti az itt élőket. Többek között apróhirdetéseket tudnak ingyenesen megjeleníteni településünk lakói, de az önkormányzat különböző felméréseket is közzétesz, amelyekkel a képviselő-testület döntéseit segíthetik. Egy-egy program szervezésével kapcsolatosan is megkérdezik majd a lakosságot, és természetesen magáról az applikációról is lehetett véleményt mondani.

Most a Hunyadi téri játszótér bővítésével kapcsolatosan lehet vélemény mondani, különböző játékok közül lehet kiválasztani azt, amelyiknek a válaszadó szerint a legjobban örülnének a bordányi gyerekek.

A szavazás eredménye természetesen nem kötelező érvényű, de jó támpontot jelenthet az önkormányzati bizottságok, vagy a képviselők munkájához, befolyásolhatja a lakosok véleménye a döntést.

Legutóbb a karácsonyi vásárokkal kapcsolatosan lehetett szavazni. A legtöbben támogatták egy karácsonyi tombola vagy lottó meghirdetését. Ha minden jól megy 2022-ben már egy plusz játékkal is kedveskednek majd a szervezők a Jótékonysági Karácsonyi Vásárokba kilátogatóknak, amivel nyerni is lehet.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support