25%-al csökken a kommunális adó mértéke az elektronikus kapcsolattartást és fizetési módot választó bordányi családoknak

Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete tegnap este tartotta 2019. évi első rendes ülését a Bordányi Faluházban. Tanács Gábor polgármester elsőként beszámolt a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről és külön tájékoztatta a helyi honatyákat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Külön kiemelte, hogy a helyi takarékfiók megszűnése miatt egyre több pénzintézet lát lehetőséget a bordányi ügyfelek megszólításában. Az önkormányzat és a számlavezető pénzintézet K&H Bank Zrt. között is folyamatosan zajlanak a tárgyalások annak érdekében, hogy helyben is, megfelelő körülmények között színvonalas szolgáltatást lehessen igénybe venni. Ennek első lépéseként már beszámolt arról, hogy az már biztos, hogy a K&H Bank egy új automatát fog kihelyezni Bordányba, de ez mellett zajlanak a tárgyalások arról is, hogy milyen feltételek mellett lehet időszakosan kihelyezett ügyfélnapokat tartani annak érdekében, hogy az idősebb, nyugdíjas korosztálynak vagy az elektronikus ügyintézést még jelenleg kevésbé ismerő lakosoknak ne kelljen utazniuk, vagy egy buszból intézni ügyeiket. Döntöttek a képviselők a talajterhelési díj módosításáról, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet is felülvizsgálták a képviselők. Az elfogadott rendelet értelmében ezentúl 25%-os kedvezmény jár minden adóalanynak ebből a közteherből, aki vállalja, hogy a továbbiakban az önkormányzat irányába elektronikus kapcsolattartást választ és befizetéseit nem készpénzben, azaz utalással, bankkártyával, vagy ATM-en keresztül teljesíti. A döntés az mellett, hogy pozitívan ösztönzi a helyi adófizetőket az elektronikus ügyintézésre a Polgármesteri Hivatal részéről idő- és költségmegtakarítással is jár, hiszen ezentúl kevesebb csekket kell például legyártani, a felmerülő adminisztráció költségek is minimalizálhatóak. A bordányi családok a következő napokban értesülhetnek majd a kedvezmény igénybevételének pontos szabályairól. Értékelésre kerültek a civil szervezetekkel, egyesületekkel kötött megállapodások és elfogadásra került a 2019. évi helyi kezdeményezések támogatása is. Jóváhagyták a képviselők az ez évi közfoglalkoztatási tervet, az ülés legfontosabb napirendjeként pedig a 2019. évi költségvetését tárgyalták és fogadták el egyhangúlag a testület tagjai. A nagyközség önkormányzatának ez évi költségvetésének főösszege 702 millió forint, az elmúlt évek takarékos és racionális gazdálkodásának köszönhetően ismét hiány nélküli büdzséből gazdálkodhat a település. A jelenleg is futó pályázati programok mellett a költségvetésben helyet kaptak a korábban már meghatározott fejlesztési irányokra szánt keretek, amelyek biztosítják azt, hogy újabb beruházások is megvalósulhassanak. A testületi tagoknak fontos döntést kellett hozniuk az „Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció” beruházás tárgyában. Itt új közbeszerzési eljárás megindítása fog történni, a tavaszi időszakban várhatóan ez a fejlesztés is útjára indulhat. Elfogadásra került az idei közbeszerzési terv, beszámoló hangzott el a települési értéktár bizottság tevékenységéről is. A képviselőtestület legközelebb rendes ülésen március 28-án ülésezik.

Jól haladnak a tárgyalások a K&H Bankkal, nem maradunk ATM nélkül

A mai napon sikeres és előremutató tárgyalások zajlottak Bordány Nagyközség Önkormányzata és a K&H Bank között. A Polgármesteri Hivatalban a bank részéről Szűcs Ildikó Ágnes fiókigazgató, Prjevara Zsuzsanna szenior banki tanácsadó és Verdon Bálint a pénzintézet önkormányzati kapcsolattartója tárgyalt önkormányzatunk vezetőségével.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a legfontosabb cél mindenképpen az önkormányzat és a bank között 2005 óta meglévő jó kapcsolat továbberősítése, és ezek kiterjesztése a település egészére. Közösen olyan megoldásokat keresnek, amelyek segítik a helyi vállalkozókat, az őstermelőket, a lakosságot.

Prioritásként a bankautomata került napirendre. A bank vállalta, hogy egy önkormányzati tulajdonú intézménybe kihelyezi saját automatáját. Jó hír, hogy a számlavezetéseket is kedvezményesen kínálja a bank, a kedvező díjak már most is megtekinthetők a pénzintézet honlapján.

Hamarosan tájékoztató előadássorozat indul Bordányban, amelyeken a vállalkozók, az őstermelők és a lakosság is tájékoztatást, segítséget kap a K&H Banktól.

Felmerült időszakosan kihelyezett ügyfélpont megnyitásának lehetősége is. Erről a közeljövőben még egyeztetnek a felek, és ezt követően a lakosság is tájékoztatást kap majd.

A K&H Bank hitelezésben, befektetési lehetőségekben és természetesen biztosítások terén is teljeskörűen a helyiek szolgálatában áll.

A K&H Bank Magyarország egyik vezető bankja mind a lakossági szolgáltatások terén, mind a vállalati szegmensben. Okos megoldásaival, internetes ügyfélkapcsolati rendszerével most is az élmezőnyben jár. Ezek továbbfejlesztése, és új innovatív megoldások bevezetése pedig folyamatos. Ha Ön is bankváltáson gondolkodik, mindenképpen várja meg a közeljövőben megjelenő tájékoztatókat, információs napokat.


Család és KarrierPONT-tal bővült nagyközségünk

Január 25-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Család- és KarrierPONT Bordányban, melynek fő célja a nők családi, társadalmi és munkaerőpiaci szerepeinek összeegyeztetése, illetve annak segítése. Az eseményen az ünnepélyes köszöntő beszédeket követően Dr. Bene Tamás a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségének elnöke, Sánta János a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület projektmenedzsere és Börcsök Roland az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár vezetője ünnepélyesen átadták a Faluházban kialakításra került központot, melyet állófogadás követett. Amíg a gyerekek játszhattak, a felnőttek tanácsadásokon vehettek részt. Délután 5 órától pedig a Csiga Duó szórakoztatta a résztvevőket. A Család és KarrierPONT egy olyan hely, ahol gyermekbarát környezetben, segítőkész tanácsadók együttműködésével egyénre szabott megoldásokat keresnek azoknak, akik a gyermekvállalás vagy hosszas betegápolás után szeretnének újra bekapcsolódni a munka világába. A KarrierPONT célja a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés segítése is, amely egyaránt erősíti a keresleti és kínálati oldalt.
A jövőben tanácsadásokkal, előadásokkal, képzésekkel, workshopokkal várják majd a Mórahalmi járás területéről érkező ügyfeleket településünkön. Február folyamán ingyenes életvezetési és jogi tanácsadás indul. Február 18-án pedig a cégkapu használatáról és szabályairól, bevallás tervezetekről, adó 1 %-ról, és elektronikus ügyintézésről szóló ingyenes előadásra várják az érdeklődőket.

Digitális írástudás fejlesztése nagyközségünkben

A Faluház és Könyvtár valamint a Bordányi Ifjúsági Információs Pont több digitális eszközhasználatot fejlesztő tanfolyam megvalósítását tervezi 2019-ben is. A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” program keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk a gödöllői Vezetőképző Akadémia Kft. közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 25 napig, a gyorsított, hétvégi tanfolyamok két egymást követő hétvégén 23 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak középiskolával, felső-oktatási intézménnyel tanulói/hallga-tói jogviszonyban, valamint a képzéssel egy időben hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informatikai képzésben. A résztvevők elsajátíthatják az okoseszköz (tablet vagy okos-telefon) használatát, a képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak, illetve a képzés során használt tabletet vagy okostelefont a tanfolyam végeztével saját használatra megkapják. A 65 évnél idősebbeknek 2018 decemberében indult el a „Digitalizáció az aktív idősekért” program. A képzés célja, hogy a foglalkozásokon résztvevők elsajátítsák az alapvető digitális eszközök magabiztos használatát. A foglalkozások végére a résztvevők képesek lesznek interneten információkat keresni, alapvető ügyeket intézni online, közösségi médiát és videótelefonálásra alkalmas eszközöket használni. A foglalkozásokra való jelentkezésnek semmilyen előfeltétele nincs. Ez a képzési program azoknak az otthonukat elhagyni képes 65. életévüket betöltött aktív időseknek szól, akik még egyáltalán nem használtak ilyen eszközöket, de olyanok jelentkezését is várjuk, akik ugyan használják már, de mégsem biztosak tudásukban. Amennyiben érdeklődik a képzések iránt, kérjük keresse kollégáinkat személyesen a Faluház információs pultjánál, telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es telefonszámon.

Rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület

Az előzetes tervvel ellentétben már januárban összeült Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. Január 21-én négy napirendet tárgyaltak a képviselők. Elsőként pályázat benyújtásáról kellett szavazniuk. A belügyminiszter hirdetett pályázatot kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, amelynek be-nyújtási feltétele volt, hogy testületi határozat szülessen az ügyben még a benyújtási határidő, azaz január 25-e előtt.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a december 13-i társulási tanácsülésén döntött arról, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ szociális étkeztetés szociális konyha feladatait kiegészíti a népkonyha szociális alapszolgáltatási feladatellátási formával és Ásotthalmon, Mórahalmon, Zákányszéken, Öttömösön és Pusztamérgesen kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartás módosítását március 1-től. A döntés miatt a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása is szükségessé vált, ezt hagyta most jóvá a bordányi testület is.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. (Vtv.) törvény 44/C. § alapján a települési önkormányzat köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, közszolgáltatást szervezni és fenntartani. Bordányban az Önkormányzat által 2014. január 1. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján folyik a közművel össze nem gyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szolgáltatást továbbra is Arany János sándorfalvi egyéni vállalkozóval végezteti el. A megkötött szerződésben kisebb módosításokra került sor, illetve 2023. december 31. napjáig meg is hosszabbították.
Végül a Településkép védelméről szóló rendeletet is megalkották és elfogadták a képviselők.
A képviselő-testület soron következő ülésére február 14-én kerül majd sor. A napirendek közül a legfontosabb minden bizonnyal az idei évi költségvetés tárgyalása, illetve elfogadása lesz.

Ezentúl esküvői dobozt is kapnak ajándékba az ifjú házasok Bordányban

Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestületének döntése értelmében 2018. januárjától ingyenes a házasságkötés a településen akkor, ha legalább az ifjúpár egyik tagja Bordányban él. Új elemként, a korábbi kezdeményezést kiegészítve apró gesztusként úgynevezett esküvői dobozt is ajándékoz jövőben a friss házasoknak a homokháti önkormányzat. Ez a tervek szerint tartalmazna egy kis üveg mézet, egy gyűrűpárnát, egyedi kis ajándéktárgyat, gyümölcslevet vagy lekvárt, közös programra szóló belépőt, valamint néhány Bordányhoz köthető emléket. A doboz tervezése és kivitelezése már megkezdődött, az első esküvőre március hónapban kerül sor nagyközségünkben, ott már átadásra kerül ez a fajta meglepetés. „Bízunk benne, hogy ezzel az apró ajándékkal a települési önkormányzat is hozzájárulhat a nagy nap örömteli pillanataihoz és egyúttal egy örök emlék lesz a bordányi házasságkötés a fiataloknak” – mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester. A tervek szerint februárban az elkészült végleges ajándékdobozt és annak tartalmát sajtó nyilvános eseményen mutatják be az érdeklődőknek.  

Tavasszal befejeződik az óvoda és bölcsőde fejlesztése

A külső munkálatok nagy részével már elkészültek a kivitelező cég munkatársai az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde bővítése és fejlesztése kapcsán, jelenleg a téli, hidegebb időszakban a belső munkálatok zajlanak az épületben. Bordány Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően két új korszerű csoport szobával bővül az épület a Benke Gedeon utcai oldalon, így a következő nevelési évtől hosszú idő után újra egy intézményben lehetnek a gyerekek a legkisebbektől egészen a nagyokig. Az épület külső része már javarészt elkészült, a szakemberek a ezen szárny tetőszerkezetével, a falak vakolásával, a külső festéssel még a tavalyi év végén végeztek, most az épület belsejében zajló fűtéshez és gépészethez kapcsolódó munkálatok zajlódnak. A százötvenmillió forintból megvalósuló fejlesztés másik fontos eleme a bölcsődei konyha bővítése. Ez az épületrész a Rákóczi utcai oldalon került kialakításra, a korábbi konyhai rész jelentős mértékű bővítésével.  Itt is a gépészeti és egyéb belső munkálatok vannak soron, a külső rész már itt is szinte elnyerte végleges formáját. Az megnyert támogatásnak köszönhetően eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik, így a konyha-technikai eszközök és a csoport szobai bútorok beszerzése mind-mind a projekt keretében kerülnek megvásárlásra. Vannak még folyamatban lévő engedélyeztetési és tervezési munkálatok az áramfejlesztés kapcsán, de ezek is várhatóan heteken belül megoldódnak, így hamarosan a konyhatechnikai eszközök tesztüzeme is elindulhat az intézményben. „Az elmúlt időszak egyik legfontosabb fejlesztése, hogy bővíteni tudjuk az óvodánkat és bölcsődénket. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a gyereklétszám növekedése miatt már régóta indokolt ez a fejlesztés Bordányban. Eddig is egy nagyon jól működő és szép óvodánk és bölcsink volt, de a jövőben még komfortosabb körülmények között érezhetik majd magukat a gyerekek és ezáltal a kisgyermekes családok nagyközségünkben” – mondta el Tanács Gábor polgármester.  

Újabb fiókokat zár be a 3A Takarék, esély sincs a bordányi megmentésére?

Február elsejével újabb kirendeltségeket, fiókokat zár be a 3A Takarékszövetkezet. Egyre kisebb az esély a bordányi fiók újranyitására, noha az önkormányzat a lakossággal karöltve minden követ próbál megmozgatni az ügy érdekében.

Mint megtudtuk az előzetes elképzelések ellenére az üllési fiókba január 1-től nem a bordányit, hanem a zsanait olvasztották be. Sokan a buszközlekedés miatt arra számítottak, hogy ha már összevonás, akkor az üllési, vagy a dorozsmai fiók jön majd szóba, hiszen a bordányiaknak Zákányszékre átjutni a keresztirányú buszközlekedés miatt nem éppen gyors megoldás. Sajnos ezt sem vették figyelembe.

Még az év végén, de már a lakossági fórumot követően a 3A-nál közölték, hogy a bordányi fiókot az év első napjával a zákányszékivel vonják össze. Karácsony előtt gyorsan össze is pakoltak az épületben, szerencsére a fények még nem teljesen hunytak ki, és az automata is üzemel. A bankfiók bezárása azonban bizonyára nagy csalódás a hűséges ügyfeleknek, akiknek most másik településre kell átjárniuk, vagy ki kell várni a sort a takarékbusznál. A beolvasztás miatt a bordányi kirendeltség újranyitásának lehetősége a közel 600 támogató aláírás ellenére is egyre távolabb került.

A 3A Takarékszövetkezet napokban közzétett újabb tájékoztatója nyomán kiderült, hogy folytatódik a racionalizáció, a jelenleg működő kilencvenhárom fiókjából újabb tízet zár be a pénzintézet, kettőben pedig felére csökken a nyitvatartási idő. A tizenkét most érintett kirendeltségből további öt ismét – Bordányhoz hasonló – 3 ezer fő feletti településen működik. A  cibakházi kirendeltség (ott élő lakosok száma. 3918 fő) összevonásra kerül a tiszaföldvári kirendeltséggel, a csépai kirendeltség összevonásra kerül a kunszentmártoni kirendeltséggel, a jászfelsőszentgyörgyi és a jászteleki kirendeltségek összevonásra kerültek a jászberényi kirendeltséggel, a kengyeli kirendeltség (3538 fő) összevonásra kerül a martfűi kirendeltséggel, az örményesi kirendeltség összevonásra kerül a törökszentmiklósi kirendeltséggel, a rákócziújfalui kirendeltség összevonásra kerül a rákóczifalvi kirendeltséggel,  a tiszaderzsi kirendeltség összevonásra kerül az abádszalóki kirendeltséggel, a tiszapüspöki kirendeltség összevonásra kerül a szolnoki kirendeltséggel, továbbá a zagyvarékasi kirendeltség (3440 fő) összevonásra kerül az újszászi kirendeltséggel. A jászladányi kirendeltség (5485 fő) nyitva tartása két naposra, míg a szajoli kirendeltség (3733 fő) nyitva tartása három naposra csökken majd.

Korábban a bordányi és a forráskúti, előtte a ruzsai, pusztamérgesi, zsanai, pusztaszeri, balotaszállási és öttömösi kirendeltségeket, azt megelőzően egy szegedi, valamint a debreceni és kiskunfélegyházi fiókokat zárták be. Számos kirendeltség működik csökkentett (heti 2-3 napos) nyitva tartással, de ezeken a településeken szerencsére még ha korlátozottan is, de elérhető a vidék bankja.

Más takarékszövetkezetek is fiókracionalizációt hajtanak végre. Például a Békés Takarék várhatóan a megyében lévő 67 fiók egyharmadát, köztük a lőkösházi kirendeltséget is bezárja február végétől. A Korona Takarék február elsejétől 39 településen zárja be fiókját, miután egy hullámban tavaly már végrehajtott összevonásokat. A B3 takarék 17 fiókját zárja be január végével, miközben pénzkiadó automaták megszüntetését illetve technikai üzemszünetét is bejelentették. A Pátria Takarékszövetkezet hat fiókja már csak napi egy napot tart nyitva januártól, míg tavaly az év végével négy fiókot véglegesen ott is bezártak. Az M7 takarék is fiókokat zár be. Példaként a szövetkezet vonyarcvashegyi fiókát említhetjük, amely január 2-án összevonásra került a gyenesdiási fiókkal. Még decemberben a Centrál Takarék is fiókbezárásokról döntött, így többek között idén márciusban Szilvásváradon is bezár a helyi fiók. A Nyugat Takarék november végén, december elején összesen 37 fiók bezárásáról jelentetett meg tájékoztatót honlapján.Köztük van Fertőrákos, vagy Kópháza is.

A takarékszövetkezeti hálózat racionalizálása következtében várhatóan még további 100-150 kirendeltség fog véglegesen bezárni az idén októberig, amikor is a tervek szerint egyetlen univerzális nagybankká olvasztják össze a takarékokat.

Ennek a nagybanknak vélhetően már nem lesz bordányi kirendeltsége. Sajnos.

2017-ben a legtöbb helyi fiókja a takarékoknak volt, szám szerint 1140. A második helyen az OTP Bank állt 382, míg a harmadikon a K&H Bank Zrt. 207 fiókkal. A takarékok egy nagyobb hullámban már 2017 végén is bezártak vidéki kirendeltségeket, most, ahogy ezt tavaly év végén a TakarékBank Zrt. be is jelentette, akár a vidéki fiókjaik harmadára (az ún. kirendeltségekre) lakat kerülhet.

A legérdekesebb kezdeményezése most a MagNetBanknak van, amely szinte azonnal reagált a takarékszövetkezetek által okozott lakossági dilemmára: azaz valaki maradjon a takarékszövetkezetnél, vagy most váltson? A közösségi bank Házhozszámláját bárki on-line igényelheti, és a szerződést házhoz viszik aláírni. Így utazás nélkül intézhető a bankváltás. A fiatalok nagy része, aki eddig a takarékoknál bankolt, biztosan váltani fog, hiszen a díjnyertes mobil applikáció vagy netbank vonzza majd őket. És ők azok, akik egyáltalán nem szeretnek bankfiókba menni. Az idősebb korosztálynak, ha megbarátkozik az internetes ügyintézéssel ugyancsak vonzó lehet bank, aki most az utazás nélküli szerződéskötéssel egyedülálló szolgáltatást nyújt.

A K&H Bank Zrt. K&H start extra számlacsomagja a vonzó 455 forint / hó akciós díjával a vállalkozókat célozza, de a lakosságnak is ajánlanak nagyon kedvező számlacsomagokat, és online bankszámla igénylés is elérhető. Ha már helyben nem érhető el a fiók, és úgy is utazni kell, nem mindegy, hogy mennyiért bankolhatunk.

A modern banki környezetet biztosítja ügyfeleinek az OTP Bank is, aki ugyancsak online számlanyitást nyújt. Rugalmasan alakítható számla ajánlatai, és személyre szabható számlacsomagjai minden bizonnyal elgondolkodtatják a takarék kedveszegett vagy kiábrándult ügyfeleit.

Ezen a hétvégén ismét Start Kupa a Sportcsarnokban

Január 5-én, szombaton kezdetét vette a Start 2019 Kupa sorozat Bordányban. A Bordány Sportkör szervezésében megvalósuló eseményen elsőként az U12-es korosztályok csapatai mérkőztek meg a kupáért. A nevező nyolc csapat között volt a DAFC Szeged, a Kiskőrösi LC és egyesületünk két-két gárdával, valamint a kecskeméti SC Hírös-Ép és a vajdasági AFK Ada is elindult az év eleji utánpótlás viadalon. A csoportkör már több szoros összecsapást is hozott, de a két helyosztón is csak egy gól döntött. „Piros” csapatunknak – amely több 2008-as és 2009-es játékossal állt fel – elsődleges célja a rutinszerzés volt. Ők a nyolcadik helyen végeztek. „Fehér” együttes játékosai a bronzérmet szerezték meg. A Start 2019 Kupa U12-es korosztályának küzdelmeit végül az SC Hírős-Ép Kecskemét gárdája nyerte meg, miután a döntőben 4-2-re verte a Kiskőrösi LC „Piros” garnitúráját. Január 6-án, vasárnap is folytatódott a kupasorozat, ekkor a női U18-as csapatok küzdöttek meg a Start 2019 Kupáért. A hat csapatos viadalon a SZEOL SC, a Szentesi Kinizsi, a Székkutasi TC, a Kiskőrösi LC és két bordányi együttes képviseltette magát. A csoportküzdelmeket a Foliaplast-Bordány SK „Fehér” és a Szentesi Kinizsi gárdája nyerte meg, az elődöntő másik két résztvevője a Székkutasi TC és a Foliaplast-Bordány SK „Piros” csapata volt. A sorsolás szeszélyének köszönhetően a két bordányi együttes egymás ellen játszotta az elődöntőt, itt egy góllal a világosabb mezes különítmény nyert és jutott a döntőbe, míg a másik ágon a Székkutas diadalmaskodott a Szentes ellenében. A bronzmeccs döntetlennel zárult, a büntetőpárbaj viszont a Szentesnek sikerült jobban, így ők szerezték meg a harmadik helyet, a bordányi „Piros” csapat negyedik lett. A döntő végig kiélezett helyzeteket hozott, ugyanis a félidőben még a Székkutas vezetett, de a második félidei jobb játékának és helyzet kihasználásának köszönhetően a Foliaplast-Bordány SK „Fehér” együttese 2-1-re nyert, így megszerezte a Start 2019 Kupát.
Most hétvégén sincs megállás, szombaton 8:30-tól az U13-as csapatoké, míg vasárnap reggel fél kilenctől az U19-es gárdáké a terep. A részletes sorsolás megtekinthető a facebook.com/bordanysk közösségi oldalon. Sok szeretettel várnak minden szurkolót mindkét nap a Bordányi Sportcsarnokba!

Retro Buliba várják az örökifjakat február elsején

Az idei évben is megrendezésre kerül a Retro Buli, amelyre az idén immár tizennegyedik alkalommal kerülhet sor a Faluház nagytermében. A rendezvény sztárvendég az UFO együttes lesz! A korábbi évektől eltérően a programot már nem a Kulturális és Szabadidős Egyesület szervezi, ezt a feladatot egy külső rendezvényszervező vette át, aki tovább szeretné folytatni a hagyományokat. Nyitás kilenc órától, a nagyteremben a 80-as, 90-es évek zenéi szólnak majd. Dj Boki mellett még egy meglepetésvendég is keveri a zenéket a pult mögött. A sztárvendég 23.00-tól lép színpadra. A helyszínen büfé üzemel, a belépőjegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni 1500 forintért.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support