Nagyközségünk köszöntötte legifjabb lakóit

Tanács Gábor polgármester köszöntötte a tavaly született babákat és szüleiket a Faluház nagytermében április 10-én. A családokat számos ajándékkal is várták az esemény szervezői: vásárlási utalvány, babatabló, cukor- és tartósítószer mentes Legjava almalekvár, a Cifra Szoba felajánlásával textilből készült elefánt került a környezetbarát táskákba. A zártkörű esemény után ingyenes rendezvényre várta a bordányi Család és KarrierPONT a helyi és környező településekről érkező kisgyermekes családokat.
Szabó-Petrik Andrea mozgásfejlesztő gyógypedagógus, a Gubancoló szakembere volt az esemény vendége. Mérföldkövek és tévhitek: „Semmi baj, anyuka! Majd kinövi” címmel tartott interaktív előadást. Az előadó rávilágított a mozgásfejlesztés rövid és hosszú távú céljaira, fontosságára és lehetőségeire. A program ideje alatt Táncolj Babám! elnevezésű táncos foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, ahol mozgás, torna, tánc és sok nevetés várta őket, majd gyümölcs, frissen sült finom péksütemény és tea mellett kötetlenül beszélgethettek a résztvevők egymással és a meghívott szakemberrel is.

Rendkívüli ülésen döntöttek a közbeszerzés kiírásáról

Soron kívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők az Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció beruházás közbeszerzési eljárásának újbóli kiírásáról. A korábbi eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani a beérkezett magas árajánlatok miatt, amit az önkormányzat nem tudott volna megfinanszíroz-ni. Az április 10-én megtartott ülésen a képviselők elfogadták az Összefoglaló tájékoztatót, illetve magát az ajánlattételi felhívást is. A kivitelezési szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladata az “Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció” elnevezésű a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00016 kódszámú pályázat keretében megvalósítani kívánt látogatóközpont kialakítása és a park területén a szükséges földmunka elvégzése. A régészeti park “védművekkel” övezett területére a toronnyal hangsúlyozott bejárati csarnokkal ellátott látogatóközpont épületének kialakítása a cél. Innen indul az akadálymentes gyalogsétány, amely a Park összes látnivalóját egy útvonalra felfűzve vezet végig. A látogatóközpont udvari homlokzata előtt foglalkoztató, illetve gyakorló játéktér kerül kialakításra, amely helyet adhat a Park profiljába illeszkedő különféle szabadtéri eseményeknek. A látogatóközpontban lesz az információs pult – kapcsolódva a bejárati csarnokhoz –, valamint a szociális helyiségek. Ugyanitt kerülnek kialakításra a kétnemű látogatói vizesblokkok az akadálymentes wc-vel. A Park kulturális szerepének kiteljesítésére és a közönséggel való aktív párbeszédek helyeként lesz az épületben foglalkoztató és előadóterem. A kiállító és előadótermekből külső terek érintése nélkül is elérhetők a látogatói vizesblokkok. A kapu feletti magasleshez (kilátótoronyhoz) keletről földsánc csatlakozik, ennek tetejéről lehet feljutni az alsó kilátó szintre, ahonnan falépcső vezet tovább a második emeletre. A toronyból jól áttekinthető a falurekonstrukció és a tanösvénnyel feltárt, a táj ősi állapotát idéző láprét. A közelítően 8-as alakú kerített terület északi részén a meglévő árkon túl kap helyet a rekonstruált szarmata falu. Megépülnek a Park működtetéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények is, így a tárolók, raktárak, stb. A teljesítés határideje 2020. április 30.

321 embert mozgatott meg az idei Tollasmaraton

Április 6-án rendezték meg a 24 órás VII. Tollasmaratont. Idén a többszörös diákolimpiai bajnok Bakacsi Nikolett és Vér Zsófi duo ütögetésével vette kezdetét a maratoni játék. Ezt követően az általános iskolások foglalhatták el a pályát tanóráik keretein belül. A délutáni edzést követően szombat reggel 8 óráig mindenki szabadon használhatta a termet. A környék településeiről is sokan érkeztek, de azért a résztvevők többsége bordányi volt. Meg kell említeni, hogy az eseményre Békéscsabáról is egyre többen látogatnak el. Idén már 13 fővel képviseltették magukat. A maratonon részt vevők száma az elmúlt években a következőképpen alakult: 2016-ban 269 fő, 2017-ben 352, 2018-ban 317 fő, míg ebben az évben 321 résztvevő jelent meg a sporteseményen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult a tollascsapat anyagi hátterének biztosításához.

2012 ÓTA MÁR KÖZEL KÉTEZER-KÉTSZÁZ FÁVAL GAZDAGODOTT NAGYKÖZSÉGÜNK KÖZTERÜLETE – Újabb 208 fa ültetése kezdődött meg Bordányban

Több, mint 200 facsemete érkezett hétfőn reggel településünkre. A gömb-, magas- és virágoskőriseket, oszlopos szilfákat, vérszilvafákat kedden kezdték el kiültetni nagyközségünk utcáira, tereire. A több éve tartó telepítés célja, hogy annyi új telepítésű fa legyen Bordányban, amennyi annak lakossága.
Több mint kétszáz facsemete talál ezekben a napokban otthonra Bordányban. Kiss-Patik Péter, településünk alpolgármestere elmondta: –Néhány év alatt annyi fát szeretnének telepíteni, amennyi lakója van Bordánynak. – Ez 3300 fát jelent. Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy ősszel és tavasszal nagy mennyiségű fát ültetünk. Az önkormányzat által 2012-ben életre hívott fásítási program eredményeként számos területen újult meg az utcakép. 2015 őszén a főút és a kerékpárút közé gömbkőrisek kerültek, tavaly a Kossuth utca kerékpárút felőli oldalán a bicikliút és a lakóházak közötti területre oszlopos szilfákat telepítettek. Pusztaszilfák árnyékolják a kerékpárút melletti szakaszokat is. Az elmúlt hét évben összesen már közel kétezer-kétszáz fa elültetésével gazdagodott a nagyközség. – sorolta az alpolgármester. A legújabb szállítmány – egész pontosan 208 fa, gömb-, magas- és virágoskőris, oszlopos szilfa és vérszilvafa – hétfőn érkezett, a munkálatok javában zajlanak. Tovább bővül az állomány a Széchenyi utcában, megszépül a Jókai utca teljes szakaszán és a Juhász Gyula utcában is megkezdődik a növények telepítése. A hiányzó vagy az elmúlt években kiszáradt fákat is pótolja az önkormányzat. A fásítással a település képviselő-testülete azt szeretné elérni, hogy csökkenjen a por- és zajszennyezés, valamint egységesebb utcakép alakuljon ki és így még vonzóbbá tegye nagyközségünket a látogatók és a helyiek számára egyaránt.

Ingyenes program kisgyermekes családok részére

Április 10-én szerdán 10 órától köszönti Tanács Gábor polgármester a tavaly született babákat és szüleiket a Faluház nagytermében. A zártkörű esemény után 10.30-tól ingyenes rendezvényre hívja és várja a helyi Család és KarrierPONT a helyi és környező településekről érkező kisgyermekes családokat. Szabó-Petrik Andrea mozgásfejlesztő gyógypedagógus, a Gubancoló szakembere lesz az esemény vendége. Mérföld-kövek és tévhitek: „Semmi baj, anyuka! Majd kinövi…!!” címmel tart interaktív előadást. A szakembertől megtudhatják a résztvevők, hogy mi az, ami valóban átlagosnak tekinthető bizonyos életkorokban, miért is nagyon fontos a kisgyermekek mozgásának fejlesztése, szükség esetén milyen módszerek segíthetnek. A program ideje alatt Táncolj Babám! táncos foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek, ahol mozgás, torna, tánc és sok nevetés várja őket.

Nagyközségünk fejlesztési tervei 2021-2027 között

A hazai fejlesztéspolitikai szereplők, így a megyei önkormányzat és Bordány Nagyközség Önkormányzata is megkezdte a felkészülést a 2021-2027 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra, amelynek fontos elemei lesznek a kohéziós források. A tervek összeállításában fontos szerepük van a megyei önkormányzatoknak, akik a korábbi időszakhoz hasonlóan települési igényekre alapozva állítják össze a megye fejlesztési terveit. A tervezés jelenlegi szakaszában nem konkrét projekteket, hanem intézkedéseket, beavatkozásokat gyűjtöttek.
Bordányban a legfontosabb tíz intézkedési területként jelölték meg a belterületi út, kerékpárút, járda felújítását, építését amelynek keretében sor kerülhetne a teljes belterületi úthálózatának felújítására, valamint a belterületi kerékpárút felújítására. Tervek között szerepel a belterületi járdák felújítása és új járdaszakaszok meg-építése, továbbá a burkolatlan utak aszfaltozása is. Felmerült egy új kerékpársáv kialakítása a Benke Gedeon utcában, továbbá ide sorolódott a Bordányt-Zákányszékkel összekötő kerékpárút belterületi szakaszának megépítése is.
A következő intézkedés a belterületi csapadékvíz elvezetés nevet viseli. Ennek az intézkedéscsomagnak lehet része többek között a meglévő csapadékvíz elvezető csatornák fel-újítása, szükséges burkolása. Az új osztású utcákban csapadékvíz elvezető csatornák kialakítására is sor kerülhetne, és a Dudás utcai csatornához kapcsolódó záportó kialakítása is megvalósulhatna.
A zöldterületek, zöldfelületek intézkedés keretein belül Bordány nagyközség közparkjainak locsolórend-szerrel való ellátása, füvesítés, fásítás szerepel.
A következő intézkedési csomag az Okos város, okos település, okos térség fejlesztések (IKT) címmel már a jövőbe mutat. Ebben olyan fejlesztési elképzelések szerepelnek, mint a nagyközség belterületén található közparkokban, főbb közlekedési csomópontokban wi-fi pontok kialakítása, a meglévők fejlesztése. Okos ligetek kialakításával például vezérelhető sportpálya világítást, infópontok, töltőállomások kialakítását célozzák meg. Szerepel az elképzelések között egy elektromos autótöltő állomás kialakítása is. A Bordány Kártya továbbfejlesztése, elfogadóhelyek bővítése, szoftverfejlesztések ugyancsak ennek az intézkedésnek a keretei között valósulhatnak meg. Az okos életkörülmények megteremtése az okos település keretében címet viselő tervek a személyes biztonságot és az egészségügyi kondíciókat javító intézkedéseket, a turisztikát, az aktív kulturális, szabadidős és közösségi élményeket fejlesztő programokat, a lakhatás körülményeit javító folyamatokat, valamint az ezeket támogató IKT megoldásokat támogatnák. Bordány nagyközség okos kormányzásának kialakítása is a célok között szerepel. Ennek kapcsán nyílt, átlátható és részvételen alapuló döntési folyamatok megtervezése/adoptálása, ezek IKT alapú támogatása valósulhatna meg a jövőben. Elsősorban a gazdálkodók mindennapjait könnyítenék meg a természeti adatokat érzékelő és az előrejelzést segítő megfigyelési pontok, illetve egy az adatokat összegző központ kialakítása.
A közbiztonság intézkedés keretében a kamerarendszer fejlesztése, új megfigyelési pontok kialakítása szerepel, de a fejlesztési ciklus végére a polgárőr autó cseréjével is számol az önkormányzat.
A helyi termékértékesítés, helyi piacok, helyi közétkeztetés elnevezésű intézkedéshez Bordány elsősorban a közétkeztetést megreformáló terveket adott le. A célok között szerepel a helyi termékértékesítés koncentrálása, bio alapanyagok előállítása a REL segítségével a helyi hasznosulás segítése. A közétkeztetést biztosító konyha felújítása, az új igényeknek való kialakítása kiemelt feladata lesz a következő éveknek. Új módszerek meghonosítása a konyhában, alacsonyabb hőmérsékleten való főzés, bioalapanyagok használata, önkiszolgáló étkeztetés bevezetése, tálalási módszerek megreformálása is szerepel az elképzelések között.
Az önkormányzat nagyívű tervét a szociális infrastruktúra és szolgáltatások című intézkedésben szerepelteti. Figyelve az idősek problémáira a bentlakásos idősgondozás feltételeinek megteremtése, új az ellátást biztosító intézmény kialakítása került fókuszba. A nappali ellátás, otthonápolás, gondozás feltételeinek javítása, az ehhez szükséges infrastrukturális eszközök biztosítása ugyancsak kiemelt fejlesztési irány az anyagban.
A vízközmű rendszerek felújítás, ivóvíz hálózatok és ivóvízminőség nevet viselő intézkedés keretében Bordány ivóvízhálózatának felújítása, a régi csövek cseréje szerepel, de ugyancsak a tervek között van a Bordányi kiskertekben további ivóvíz bekötések lehetőségének megteremtése is.
A kilencedik intézkedés térségi közösségi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások címmel érhető el. Ezen intézkedésben többek között olyan tervek szerepelnek, mint autóbusz pályaudvar és autóbusz forduló kialakítása. A Szeged-Kiskunhalas vonalon, illetve a Bordány-Mórahalom vonalon a település közigazgatási határain belül lévő buszmegállókba buszvárók és ahol szükséges buszöblök, járdaszigetek kialakítása is a célok között van, mint ahogyan az összes buszmegálló akadálymentesítése is.
A Bordány-Zákányszék közötti kerékpárút megépítése a már meglévő tervek alapján ugyancsak szerepel az intézkedések között, hiszen ez a Közúti fejlesztések intézkedés első legfontosabb eleme. Ugyancsak prioritás a Bordány-Zákányszék közötti közút kátyúzása és új aszfaltréteggel való burkolása. Bordány belterületi szakaszán a sebességcsillapítás érdekében járdaszigetek építését tervezik a település bevezető szakaszain, továbbá a gyalogátkelőhelyeknél valamint az útkereszteződéseknél. A Szeged-Kiskunhalas közötti közút felújítása, új aszfaltréteggel való ellátása a bordányi tervekben is szerepel, bár ez jócskán túlmutat a település lehetőségein. Bízunk abban, hogy a következő Eu-s költségvetési ciklus forrásaiból számtalan jó ötlet, terv valósulhat meg, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

Ajánlja fel adója 1%-át bordányi szervezeteknek

A Magyarországon adózó magánszemélyek és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelem-adójuk 1%-át egy nonprofit szervezetnek, újabb 1%-át pedig valamelyik egyháznak vagy költségvetési előirányzatnak ajánlják. Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetik. A törvényalkotónak az volt a célja, hogy az adófizető a befizetett adójának legalább egy részét arra a területre irányíthassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szüksége van. Tehát mint minden évben, így az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ben a Nemzeti Tehetség Programnak). Felhívjuk a figyelmet, hogy a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019. évben is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig. A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
2019-ben személyi jövedelemadójának 1 %-át a következő bordányi civil szervezetek és alapítványok javára ajánlhatja fel: Bordány Ifjúságáért Alapítvány adószáma: 18461637-1-06; Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány adószáma: 18465411-1-06; Bordány Sportjáért Alapítvány adószáma: 18456406-1-06; Bordány Sportkör adószáma: 19079646-1-06; Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület adószáma: 18286681-1-06; Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18464520-1-06; Bordányi Polgárőr Csoport adószáma: 18460863-1-06; Egérház Alapítvány adószáma: 18478190-2-06; Kulturális és Szabadidős Egyesület adószáma: 18464551-2-06; Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Bordányi Klubja adószáma: 19082318-1-06.
Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogram segítségével. Papíros formában nyilatkozatát postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be.

Legyél TE is tudatos energiafelhasználó!

Március 19-én a bordányi 8. osztályos diákok interaktív környezetvédelmi órákon vettek részt a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft munkatársának vezetésével. A foglalkozás kezdetén olyan fontos átfogó fogalmakról esett szó, mint az energia, megújuló és nem megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, energiatakarékosság. Egy kisfilm bemutatta, hogy számtalan lehetőségünk nyílik arra a hétköznapokban, hogyan is lehetünk tudatos energiafelhasználók. Érdekes kísérletek és mérések is részét képezték a programnak. A villamos energia csapata a LED és a Halogén izzók fogyasztását és hőtermelését hasonlították össze fogyasztásmérő és infrahőmérő segítségével. Méréseik eredményeiből kiderült, hogy a halogén izzó ötször annyi energiát fogyaszt, mint a LED típusú társa. A hőenergia csapata a szigetelés jelentőségét tudta alátámasztani mérési eredményeivel. Vízforralóban felmelegített, majd szigetelt és szigeteletlen csészékbe öntött víz lehűlését mérték. Megbeszélték, hogy a tapasztalatokat hogyan tudják a mindennapjaikban felhasználni. Az ivóvíz csapata a csöpögő csapokból elfolyó víz mennyiségét kutatta. Méréseikből kiderült, hogy egy hónap alatt akár 1000 l víz is elfolyhat egy csöpögő csapon keresztül, ami akár 600 Ft plusz kiadással növelheti a vízszámlát. Abban is egyetértettek a diákok, hogy jelentős mennyiségű víz megspórolható, ha a fogmosás ideje alatt elzárjuk csapot. A csoportok a kísérletek eredményei révén megtapasztalhatták, hogy érdemes odafigyelni, tudatosan alkalmazni a hatékonyabb módszereket, hiszen nemcsak a környezetünknek, bolygónknak tehetünk jót, hanem pénztárcánknak is.

Egy minibankkal ér fel a bordányi automata – TELEPÜLÉSÜNK ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ

Magyarországon elsőként Bordányba került telepítésre egy olyan ATM, amely mind készpénz befizetésre, mind készpénz kifizetésre alkalmas. A K&H Bank Zrt. jóvoltából, településünk önkormányzatának támogatásával a Faluházban került elhelyezésre a gépezet, amely a nap minden órájában a bordányiak, illetve a környéken élők számára is rendelkezésre áll. Mivel a beüzemelést követően azonnal felkerült a bank ATM térképére is, sok átutazó is használja már az automatát. Mindazon vállalkozók, őstermelők és természetesen egyszerű magánszemélyek is jól ki tudják használni az automata szolgáltatásait, akik rendelkeznek készpénz bevétellel, és ezt szeretnék saját számlájukon elhelyezni. Ehhez nem kell másik településre utazniuk, vagy egy bankfiókban sorban állniuk: az automatába befizetett összeg azonnal megjelenik számlájukon, így azt azon nyomban tovább tudják utalni, vagy akár le is tudják ott kötni.

Kiállítás, színes műsorok a Bordányi Kultúra Napján

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat március 23-án rendezi meg a 17. Bordányi Kultúra Napját. Az ifjúsági önkormányzat fennállása óta elkötelezett a helyi kulturális értékek megőrzése és örökítése mellett. Ennek apropóján jött létre a rendezvény, melyen helyi alkotó közösségek, helyi művészek és a művészeti iskola növendékei készülnek különleges produkciókkal, illetve képzőművészeti ki-állítással. A most szombati rendezvény különlegessége, hogy a Borostyán Dalkör mellett testvértelepülésünk, Detta dalköre elfogadta meghívásunkat és idén a kultúra napján is színpadra áll településünkön. Minden produkció előadója régóta készül az előadásra, így biztosan színvonalas produkciókat láthatunk a Faluház színpadán. Szeretettel várunk minden művészet és kultúra iránt érdeklődőt március 23-án 17 órára a Faluház nagy-termébe, hogy együtt nézzük meg a helyi tehetségek kulturális munkáját.

Lajkó Bálint ifjúsági polgármester

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support