November elsején a hősi halottakra emlékeztek Bordányban

Az 1990-ben felavatott emlékműnél koszorúztak az egyházközség, az önkormányzat és az ifjúsági önkormányzat képviselői november elsején Bordányban a Szt. István téren.

A II. világháborúban elesett bordányi áldozatok emlékére az idén immár harmincadik éve felállított emlékmű fekete gránitlapokkal fedett talapzatára az elesett bordányi hősök nevei vannak bevésve. A négy órakor kezdődő szentmisént követően a Szt. István térre vonultak át az emlékezők, akik szerettükre emlékezve helyezték el a megemlékezés virágait, mécseseit. Az egyházközség nevében Ocskó Zoltán és Lajkó Csaba, az önkormányzat nevében Tanács Gábor és Kiss-Patik Péter, míg az ifjúsági önkormányzat nevében Bálint Hanga Rea és Valkár Anna koszorúztak.

A hónap utolsó csütörtökén ülésezett a Képviselő-testület

A hónap utolsó csütörtökén ülésezett Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. A Faluház dísztermében megtartott ülésen a képviselők betartva a koronavírus miatti protokollt összesen tizenhét napirendi pontot tárgyaltak.
Elsőként a polgármester beszámolója hangzott el a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről. A polgármester tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A második napirendi pontban az önkormányzat fenntartásában működő nevelési- oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntöttek képviselőink.
Módosult az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 15/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet. A módosításáról a harmadik napirendi pontban döntött a képviselő-testület.
A következő, immár negyedik napi-rendi pontban a szilárd burkolatú úthálózat fejlesztéséhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározásáról döntöttek, míg az ötödik napirendi pontban a civil szervezeteknek helyi kezdeményezések támogatásáról döntöttek a beérkezett beszámolók és igények alapján.
A hatodik napirendi pont a település térfigyelő kamerarendszerének fejlesztéséről szólt. A képviselők megvitatták a beérkezett javaslatokat, igényeket, és ennek nyomán határozták meg azokat a pontokat, ahová új kamerák telepítését kezdeményezik.
Jóváhagyásra került a Nemzeti Földügyi Központtal megkötendő megállapodás, erről a hetedik napirendi pontban döntöttek képviselőink. A nyolcadik napirendben Bordány Nagyközség Önkormányzata és a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet között fennálló megállapodás módosításáról született döntés, míg a következő napirendi pontban a Bordány Sportkör kérelmét bírálták el. A tizedik napirendben is a Sportkör egyik pályázatával kapcsolatosan született döntés. A sportöltöző felújításához bővítéséhez kapcsolódó térítésmentes épület használatról kellett döntést hozni.
A tizenegyedik napirendi pontban a fogászati alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításáról döntöttek, míg a tizenkettedikben a Gyermekorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosítását szavazták meg a képviselők.
A tizenharmadik napirendi pontban a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megtárgyalására került sor. A következő napirendben is térségi ügyek kerültek az asztalra, ugyanis a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának megtárgyalása zajlott.
A képviselő-testület a következőkben tárgyalta, majd elfogadta az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2019. évi szakmai beszámolóját.
Ugyancsak elfogadásra került az a Beszámoló is, amely az önkormányzati adóhatóság 2020. évi tevékenységéről szólt. A tizenhatodik napirend keretében kerültek először vitára a 2021. évi adópolitikai irányelvek. A képviselő-testület a következőkben dönthet majd a jövő évi adópolitikáról, amelyhez a lakosság véleményére is kíváncsiak.
A képviselő-testület, ha minden rendben zajlik legközelebb november végén ülésezik.

Hosszú évek után jövőre minden bizonnyal változnak a helyi adórendeletek

Az idei évet jelentősen meghatározó koronavírus járvány gazdasági hatásai önkormányzatunkra is rávetültek, mint ahogy arról korábban is beszámoltunk. A falu működését is át kell gondolnia a képviselő-testületnek, figyelembe véve a helyi költségvetés helyzetét. Megkerülhetetlenné vált nem csak a költségek csökkentése, de a bevételek növelése érdekében a helyi adórendelet felülvizsgálata is. A tervek szerint a következő év elejétől változnának az adózás feltételei Bordányban, így a jövő évi költségvetést már a tervezett bevételek ismeretében lehetne majd elfogadni.
Az adórendelet módosítása előtt a képviselő-testület mindenképpen szeretne egy széles körű egyeztetést. A képviselők a helyben élő, és adófizető polgárok véleményének figyelembevételével fognának hozzá az adó rendeletek módosításához.
A most hatályban lévő adórendeletek, és a benne szereplő adómértékek több mint tízévesek. Hosszú ideje nem változott semmi, még az inflációt sem követték az adómértékek. Szerencsére a jól átgondolt költségtakarékos gazdálkodás, valamint a jelentős összegű fejlesztési pályázatok azt nem is tették szükségessé. Eddig. A koronavírus járvány kapcsán elrendelt központi adóelvonások és módosítások azonban megkerülhetetlenné tették mind a helyi költségvetés felülvizsgálatát, mind a bordányi adórendelet felülvizsgálatát. A cél egy olyan feltételrendszer megteremtése, ami a megváltozott körülmények között is biztosítja a település biztonságos finanszírozását, de senkire nem ró elviselhetetlen közterhet. Bordány nagyközségnek adó- és egyéb bevételei viszonylag szerénynek mondhatók, az egy főre eső terhek a térségben nem számítanak magasnak. A kommunális adó mértéke településünkön a legalacsonyabb a környéken, az iparűzési adó kulcsa minden településen ugyanekkora, és az idei évtől minden más magyarországi településhez hasonlóan nálunk is teljesen továbbutalásra kerül a védekezési alapba a gépjárműadó teljes mértéke. Mivel korábban is tovább kellett már utalni az adó 60%-át, jelenleg a 40% adóelvonás már “csak” 11,5 millió forint bevételkiesést jelent a falu kincstárából.
A fenti okok miatt műhelymunka keretében zajlanak egyeztetések mind bizottsági, mind igazgatási szinteken, ahová minél több véleményt, javaslatot szeretnének becsatornázni a döntés előtt. Ilyen lehetőség lehet az a kérdőív, amelyet a napokban minden bordányi háztartás megkap. A kérdések megválaszolásával nagyban segíthetik a következő adórendelet megalapozott előkészítését, hiszen a végső döntést meghozó képviselők közvetlenül láthatják az itt élő polgárok véleményét, javaslatait. A kérdőíveket november 15-ig lehet kitöltve visszajuttatni az intézményekben kihelyezett gyűjtődobozokba, vagy kitölteni az alábbi weboldalon: https://forms.gle/F6EAZbDQ1yCCzur47.

Bezárt az óvoda, és tovább szigorodnak az intézmények szolgáltatásainak feltételei

Bizonyára már értesültek arról, hogy az őszi iskolai szünet előtt két nappal a Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde bezárta kapuit a koronavírus megjelenése miatt. Szerencsére egyelőre nincs nagyobb baj, azonban sajnos a dolgozók között lett pozitív teszttel rendelkező beteg, így a vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében a bezárás mellett döntött a fenntartó önkormányzat. Az időközben a koronavírusra utaló tünetekkel rendelkező óvodai dolgozók tesztelése folyamatban van, így a tervezett november eleji nyitáskor csak olyan dolgozó áll majd munkába, akinek negatív tesztje van, és egészséges.
A településen egyelőre tíz alatt van az igazolt fertőzöttek száma, és jelenleg mindenki saját otthonában, karanténban gyógyul.
A bordányi lakosok biztonsága érdekében az önkormányzati intézményekben továbbra is szigorú feltételei vannak a szolgáltatások igénybevételének. Mindenütt kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, illetve az intézmények bejáratánál elhelyezett fertőtlenítő-állomásokon a kézfertőtlenítés! Az intézmények termeiben a bejáratoknál kihelyezett táblán jelzik az ott maximálisan bent tartózkodók számát. A vírus továbbterjedése esetén az intézményekben a tavaszi időszakhoz hasonló korlátozások léphetnek életbe, amelyekről a bejáratoknál tájékoztatják a lakosságot.
A vírus jelenléte miatt mindenkit arra kérünk, hogy a fertőzés lassítása, megállítása érdekében, ha nem szükséges, ne mozduljanak ki otthonról, ne utazzanak el távolabbi helyekre, ne vegyenek részt 20 főnél nagyobb tömegeket megmozgató, vagy zsúfolt rendezvényeken. Az ügyintézések során részesítsék előnyben a telefonos, elektronikus kapcsolattartást! Mindig viseljenek maszkot, rendszeresen mossanak kezet, használják az intézményekben, üzletekben kihelyezett kézfertőtlenítőket!

Négynapos kikapcsolódáson vettek részt a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai

Az országot és a régiókat behálózó járványhelyzet a civil szervezetek számára is nagyon komoly problémákat okozott. A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai egészségének védelmében a tervezett programokból azokat választottuk, amelyek biztonsággal megszervezhetők.
Tavasz óta készültünk, hogy a Balatonfüredi Annabella szállóban tartandó négynapos fesztiválon részt vehessünk, melyet a járvány „miatt” áthelyeztek októberre. A várakozásunk nem volt hiábavaló, hiszen térségünkből huszonöten sikeresen vettünk részt az eseményen, amely nagyon kellemesnek bizonyult. Az időjárás az ott tartózkodás során „kegyes” volt velünk, mivel a kisvonatozáson nem fagytunk meg, a hajókiránduláson a széllel is dacoltunk, de utána sikerült “felmelegednünk”. A Tihanyba történt kiránduláson a napsütés segített a jó hangulatunkon. A sok séta a Tagora sétányon mindenki számára felüdülést és feltöltődést jelentett. Napközben a Richter programmal ismerkedtünk, valamint lehetőségünk volt ingyenes hallásvizsgálatra, illetve Rummikub játékban is részt vettünk. A teljes utazásunk zavartalanul telt. Betartottuk az előírt utasításokat és maszkot viseltünk. Reméljük, hogy minden megelőzésünk sikeresnek bizonyul.
Egy másik igen fontos és sok előkészületet igénylő eseményen is túl vagyunk. Október 23-án megtartottuk a majd két évtizede tartó Barátság napi rendezvényünket. Tudjuk, hogy a komoly járvány aggodalomra adott okot, de figyelmeztettük társainkat, hogy tartsák be az általános járványügyi megelőző szabályokat, mert ezekkel az intézkedésekkel a többi társunkat is védjük!

Szalai Antal, a Nyugdíjas klub vezetője

Mozgó film, mozgó klub ellátogatott a Szeged TV stúdiójába

A Mozgó film, mozgó klub havi szakkör tizenegyedik, utolsóelőtti alkalmával a csoport a Szeged TV stúdiójába látogatott. A foglalkozásra október 20-án került sor, ahol Fischer Gábor, a Szegedi TV műszaki vezetője kalauzolta el a jelenlévőket.

A csoport megnézhette a stúdiókat és a helyiségeket, ahol összevágják és rendezik az adásokat, műsorokat.

A szakkör résztvevői ott jártunkkor éppen Dr. Katona Márta csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus professzorral, Szeged díszpolgárával készülő portré beszélgetés előkészületeibe csöppentek bele, ami kapcsán betekintést nyerhettek a világítás, hangosítás és a különféle stúdió berendezések szerepébe. A híradó stúdiójában a súgógép működését ismerhették meg a résztvevők, valamint a közel 30 éve a szakmában ténykedő Fischer Gábor anekdotáiból és szakmai tanácsaiból tehettek szert új tudásra.

Akadt néhány bátor jelentkező, akik pár percre a híradós szerepét felvállalva megtapasztalhatták a súgógépről hírolvasás fortélyát. Ezt követően a csoport láthatta, hogy a televízió munkatársai hogyan alakítanak át egy teljes stúdiót pillanatok alatt egy másik program felvételéhez, valamint a greenbox techikával is megismerkedhettek. A foglalkozás során mindenki számtalan hasznos szakmai ismerettel gyarapodott.

forrás: https://nmi.hu/

Mozgáskorlátozott parkolót alakítottak ki a hivatal előtt

A Bordányi Polgármesteri Hivatal előtt az egyik parkolót mozgáskorlátozott parkolóvá alakították át a napokban. A táblával, felfestéssel jelzett területen ezentúl csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező autós parkolhat majd. A parkoló kialakítása nem végleges, a hivatalbővítéssel egyidejűleg várhatóan változni fog majd az egész épület előtti terület elrendezése.

A munkálatokat megelőzően a hivatal dolgozói a régi, már elnyíló napvirágok helyére árvácskákat ültettek, ismét széppé varázsolva a közteret. A sokszínű virágok reményeink szerint egészen jövő kora nyárig díszítik majd a hivatal elejét, amikor is ismét virágcserére kerül majd sor. 

Hosszútávon, az új turisztikai attrakciókkal harmonizáló környezet és kertek kialakítása is tervben van településünkön, ráadásul ez a szépészeti beavatkozás majd nem csak a polgármesteri  hivatal, hanem az összes intézmény és közpark esetében megtörténik a jövőben. 

Szinte teljesen befejeződött a belterületi útépítés első szakasza

Mint arról korábban beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években zajló csatornázási és ivóvízminőség-javító munkálatokkal egyidejűleg folyamatos előkészítő munkát végzett azzal kapcsolatosan, hogy  a következő években a szilárd útburkolattal nem rendelkező utcákban is megindulhasson egy helyi szintű, a lakosság együttműködésével megvalósuló útépítési program. A projekt megvalósításához önkormányzati forrás mellett pályázati forrásra, és lakossági befizetésre is szükség van.

Az útépítési programot két szakaszra bontották, az első ütemhez jelentős pályázati forrást sikerült szerezni, ami az mellett, hogy nagymértékben csökkenti a szükséges lakossági hozzájárulás mértékét, lehetővé tette az aszfaltozási munkálatok megkezdését a Bartók Béla, a Benke Gedeon, a Liszt Ferenc, a Móra Ferenc és a Petőfi utcákban valamint a Hunyadi téren.  A Magyar Falu Programban megnyert útfejlesztési pályázat keretében most összesen  közel 1200 méter út készül el. Az aszfaltozást követően még az útpadka feltöltés zajlik, illetve a közlekedési táblák kihelyezése van még folyamatban.

Újabb helyi szigorítások a koronavírus bordányi megjelenése miatt

Kedves Bordányiak! Sajnálattal tájékoztatom Önöket, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal járási tisztifőorvosa értesített arról, hogy településünkön is megjelent a koronavírus. A fertőzöttek jelenleg otthonukban karanténban gyógyulnak. Ugyancsak vannak karanténban olyan bordányiak is, akik noha nem fertőződtek, de érintkeztek olyan személyekkel, akik az új koronavírus betegségben szenvednek. 

A vírus megjelenése miatt kérem Önöket, hogy csak a legszükségesebb ügyet intézzék, és amennyiben arra lehetőségük van, maradjanak otthon! Az ügyintézések során részesítsék előnyben a telefonos, elektronikus kapcsolattartást! Amikor csak lehet az ügyintézést ne személyesen intézzék. Mindig viseljenek maszkot, rendszeresen mossanak kezet, használják az intézményekben, üzletekben kihelyezett kézfertőtlenítőket! Mellőzzék a készpénzes fizetést, ha csak tehetik érintős bankkártyával fizessenek, vagy banki utalással teljesítsék a fizetnivalókat! 

A fertőzés lassítása, megállítása érdekében, ha nem szükséges, ne mozduljanak ki otthonról, ne utazzanak el távolabbi helyekre, ne vegyenek részt nagy tömegeket megmozgató, vagy zsúfolt rendezvényeken. Javaslom Önöknek a több mint 20 fős magánrendezvények elkerülését is.

Kérem fokozottan figyeljenek a közösségi távolságtartásra, amely a fertőzés lassítására, illetve megállítására irányul: családtagjaikon kívül a többi embertársuktól mindig tartsák a legalább 1,5 -2 méteres távolságot. Kerüljék a testi érintkezést, mellőzzék a kézfogást, közös eszközök használatát! Ha bevásárolni mennek, ha csak tehetik válasszanak csendesebb időszakot, ne a reggeli zsúfoltság idején induljanak útnak.

A bordányi lakosok biztonsága érdekében az önkormányzati intézményekben továbbra is szigorú feltételei vannak a szolgáltatások igénybevételének. Mindenütt kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, illetve az intézmények bejáratánál elhelyezett fertőtlenítő-állomásokon a kézfertőtlenítés. Minden intézmény rendelkezik gyors testhőmérő eszközökkel is, az intézménybe való belépés előtt ellenőrizhetik a testhőmérsékletet, és a lázas embereket nem engedik tovább a bejáratnál. 

Rendkívüli intézkedésként kötelezővé tettem a maszk használatot a piactéren, megnöveljük a közterületek fertőtlenítésének gyakoriságát. A Faluház és a Szociális és Egészségügyi Központ egész területén kötelező mindenki számára a maszk használat, korlátozásra kerül a termekben, könyvtárban együttesen tartózkodók száma: az intézménynek – figyelembe véve a közösségi távolságtartás szabályait – korlátoznia kell a közösségi terekben az egyszerre tartózkodók számát, amelyet minden terem bejáratánál jól láthatóan fel kell tüntetni. Ennek megfelelően a székeket mindig a távolságtartás szabályai szerint helyezik el a munkatársak a termekben, kérjük azokat ne mozgassák!

Rendkívül fontos, hogy fertőző betegség tünetei esetén (köhögés, magas láz, fejfájás, szaglás, ízlelés elvesztése) ne hagyják el az otthonaikat, ne menjenek közösségbe! A gyermekeket se engedjék el iskolába, ne vigyék bölcsődébe, óvodába! A betegségről telefonon haladéktalanul értesítsék a gyermekorvosukat, háziorvosukat!

Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Tanács Gábor, polgármester

Kirándulás Lego országban

Szeptember 30-án a Vuk és Tücsök csoportos gyermekekkel ellátogattunk a Faluházba, ahol papírszínház formájában az óvodások egyik közkedvelt meséjét A kiskakas gyémánt félkrajcárja című történetet láthattuk. Az interaktív előadáson az előzetes ismereteikre építve minden gyermek az egyes jelenetekhez érve kukorékolva idézhette a kiskakas szavait. Ezt követően kis csoportokat alkotva lego készleteket kaptunk, melyből a mese egy-egy emlékezetes pillanatát, helyszínét, szereplőjét építettük meg. Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk a programon!

Tóth Leila óvodapedagógus

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support