Családi nap a Hermina tanyán

Október 7-én, szombaton családi napra várták a bordányiakat a Hermina tanyára, ahol első alkalommal került megrendezésre a Szármacsata névre keresztelt közösségi program is. A káposztához valókat az iskolai osztályok, az intézmények és természetesen az idősek számára az Egérház Alapítvány biztosította térítésmentesen.
A legsportosabbak futva érkeztek a helyszínre, a mezei futás a Park térről startolt, a cél természetesen a tanya volt. Összesen közel négyszáz futó állt rajthoz. A legtöbb embert megmozgató alsós és felsős osztály az ásotthalmi Dinó Parkba nyert ingyenes belépőt, a felajánlott összesen kétszázezer forint értékű jegyeken az iskola harmadik, negyedik, ötödik osztályai osztoznak majd.
A Hermina tanyán a töltöttkáposzta főző verseny mellett ugrálóvár és IPS várt a gyerekekre. A felnőtteket bormustra várta.
A nap sztárvendége és a káposztafőző verseny zsűrijének elnöke a Barátok Közt sorozatból is jól ismert Vili bácsi, azaz Várkonyi András volt, aki az Idősek napja alkalmából egy műsort is adott a tanyaudvaron lévőknek.
A főzőverseny győztese a Jóbarátok nevet viselő csapat lett. Külödíjakat is kiadott a zsűri: a legszebb tálalásért, a legkülönlegesebb ízért valamint a legjobb csapatmunkáért kaptak elismerést a csapatok.
A program nem jöhetett volna létre az Egérház Alapítvány jelentős anyagi támogatása nélkül! Külön köszönet jár az általános iskolának a szervezési feladatokba való aktív közreműködésért. Az idősek számára felajánlott töltöttkáposzta az ISZEK és az óvoda konyháiának köszönhetően készült el, ezúton is köszönjük!

Veteránjárműveket csodálhatunk

A Délalföldi Veteránjármű Egyesület szervezésében közel hatvan jármű érkezik településünkre október 14-én szombaton. A találkozó célja többek között a Kisapáti autógyűjtemény megtekintése, ezt követően pedig a Szarmata Régészeti Parkot barangolják be tárlatvezetés keretében a résztvevők.
Amíg a találkozóra érkező járművezetők a falu látnivalóival ismerkednek, autóikat és motorkerékpárjaikat a Kistemplomtanya téren parkolják le. 11-12.30 óra között így a régi gépek szerelmesei tudják majd megcsodálni a találkozón résztvevő veterán járműveket.

Az orvosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatos véleménykérés

A Homokháti járás polgármestereinek társulási tanácsa felelősen gondolkodik a térség egészségügyi alap- és szakellátásának jövőjéről. Tudomásul vesszük a változások szükségességét, azonban úgy gondoljuk, hogy a jövőbe mutató átalakítás a szolgáltatások színvonalának emelése kapcsán nyer értelmet.

Az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása, s az Országos Mentőszolgálat által történő átvétele sok előnyt rejthet magában. Ezzel együtt Térségünk nagy tanyás jellege, a határmentiségünk, az élénk turisztikai forgalmunk, a migrációs nyomás különleges kockázatokat rejt magában. Az országosan egységes formában meghatározott új rend illeszkedése a térség sajátosságaihoz folyamatos kontrollt igényel.

A társulási tanács valamennyi polgármester tagja úgy döntött, hogy – ezen kontroll megvalósítása érdekében – kérjük arra a lakosságot, hogy az ügyeleti rendszer tapasztalataival kapcsolatban adjanak információt a polgármesteri hivataloknak. Számítunk a pozitív tapasztalatokra épp úgy, mint az esetleges nehézségekre, kapacitáshiányra. Ezen információkat összesítjük, melyeket szakemberekkel és a döntéshozókkal később megvitatunk majd az ágazati döntéshozók felé szándékozunk továbbítani. Amennyiben a térség sajátosságai változtatási szükségletet idéznek elő, azt tárgyalásos úton kívánjuk érvényesíteni.

Kérjük tisztelettel, hogy az ügyeleti ellátás kapcsán szerzett tapasztalataikról a térség polgármestereinek titkárságára szíveskedjenek tájékoztatást adni.

Elérhetőségeink a következők:

  1. adott Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkársága
  2. info@morahalom.hu

Segítő közreműködésüket köszönjük.

Tisztelettel

A Homokháti Kistérség Társulási Tanácsa

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj́ pályázat

Önkormányzatunk Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj́ pályázatot hirdet rászoruló fiataloknak. A pályázat a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (érettségiző, vagy már érettségizettek) számára, a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozik. A pályázat beadása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik (EPER), amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) lehet benyújtani 2023. november 3. napjáig. Ügyintéző: Gyémánt Éva, telefonszám: 62/588-514.

Tájékoztatás: a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi A-típusú pályázati felhívásának feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján megváltoznak.

A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a  pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.

A pályázó hallgatói jogviszonyának fennállását és a pályázati dokumentációban foglalt kritériumoknak való megfelelőségét a pályázóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése szerint a kifizetés megkezdése előtt  ellenőrzi.

(Részletes tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán igényelhető.)

Rózsika néni kilencven éves

Bordány Nagyközség Önkormányzata és településünk minden lakója nevében köszöntötte Tanács Gábor polgármester, Dr. Fodor Ákos jegyző és Gyémánt Éva anyakönyvvezető Vajasdi-Nagy Károlynét aki a napokban ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A kis ünnepségre lányuk családjának házában kerül sor, ahová férjével érkeztek. A köszöntésbe időközben unokájuk is bekapcsolódott interneten, aki jelenleg külföldön dolgozik.

Az idős házaspár szeretett tanyájukban él, férje tavaly töltötte a kilencvenediket, és ugyancsak tavaly ünnepelték hetvenedik házassági évfordulójukat is.

Önkormányzati rendeleteket módosítottak a legutóbbi ülésen

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete szeptember 28-án tartotta közmeghallgatással egybekötött soros testületi ülését a Faluház és Könyvtár dísztermében.

Tanács Gábor polgármester tíz napirendi pont megtárgyalására hívta össze képviselőinket.

Elsőként a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről tartott beszámolót, a testület tájékoztást kapott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban a rendőrség a településen végzett munkájáról hallgattak meg Dobó Attila őrsparancsnok beszámolóját.

A harmadik napirendi pontban a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település tűzvédelmi helyzetről szóló beszámolóját tárgyalták.

A következő napirendi pont az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szólt. Új egységes rendelet megalkotása vált szükségessé, egyrészt a technikai módosítások, pontosítások miatt, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben foglalt – hiányzó -rendelkezések miatt. 

Módosult a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet is. Ezt az ötödik napirendi pontban tárgyalta a testület. Mint arról már korábban is beszámoltunk, július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer lépett életbe, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi. A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet valamint a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a két rendelet egyesítése látszott praktikusnak. Új egységes rendelet került megalkotásra, elfogadásra. 

A hatodik napirendi pontban a közművelődési rendelet módosítása került sor. A módosítás lényege, hogy ezentúl a közművelődési feladatokat szervezetileg az önkormányzat nem a faluház látja el.

A képviselők tárgyalták a Helyi építési szabályzat módosítását is. A módosítás során az Lke-1 övezetben a kialakítható legkisebb telekszélesség csökken 18 méterről 16 méterre, ami optimálisabb beépíthetőséget eredményez.  

A nyolcadik napirendi pontban a polgármester beszámolója hangzott el a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről. 

A sorban Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámoló következett, amelyet ugyancsak elfogadott a testület.

A tizedik, egyebek napirendi pontban három fontos témát tárgyaltak. Elsőként a település a Bursa Hungarica programhoz való idei évi csatlakozásáról döntöttek. Módosításra került a bölcsődeépítéssel kapcsolatos szerződés, ahol is beépítésre került egy plusz energetikai feltételnek való megfelelést rögzítő pont is. Felmerült továbbá az önkormányzati busz értékesítésének gondolata, az önkormányzat ugyanis egyre nagyobb ráfordítással tudja csak üzemeltetni a gépjárművet. Erről majd a későbbiekben születik döntés.

A képviselő-testület legközelebb október utolsó csütörtökén ül majd össze. A tervek szerint napirendre kerül az idei évi költségvetés módosítása, valamint ekkor tárgyalnak majd a település részvételével működő önkormányzati társulások tevékenységéről szóló beszámolókról is.

Családi nap a Hermina tanyán

Október 7-én, szombaton igazi családi nap vár a bordányiakra, hiszen ekkor kerül megrendezésre első alkalommal a Szármacsata névre keresztelt közösségi program, amely reggel 9.00 órakor a településen oly népszerű futóversennyel startol majd el a Park térről. Regisztrálni előzetesen nem kell a futóversenyre, kérünk mindenkit azonban, hogy a start előtt, 8.45-re érkezzen meg a Faluházhoz.
A futást követően, 10.00 órakor már a közkedvelt Hermina tanyán folytatódik a program, ahol egy töltött káposztafőző verseny veszi kezdetét. Lehetőség lesz a helyszínen a gyerekprogramokon való részvétel mellett a felnőtteknek egy bormustra keretében fröccsözni, borokat kóstolni is.
A nap sztárvendége és a zsűri elnöke a Barátok Közt sorozatból is jól ismert Vili bácsi, Várkonyi András lesz, aki az Idősek napja alkalmából bordalokhoz kapcsolódó műsort is ad majd a kilátogatóknak, az mellett, hogy végigjárja a csapatokat és megkóstolja a finomabbnál-finomabb töltött káposztákat. 14.00 óráig kell majd az ételeket leadni, eredményhirdetés és a nap zárása 15.00 órakor lesz.
A főzőversenyre jelentkezni már ma délutántól lehet a Faluházban, illetve online is lehet majd nevezni a hagyományteremtő programra.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ultrahang vizsgálattal

Őszi nőgyógyászati vizsgálatra és rákszűrésre várja a kedves bordányi és környékbeli települések lakóit Dr. Kajtár István szülész, nőgyógyász, szakvezető főorvos. Bordányban október 03-án (kedd) és október 19-én (csütörtök) 14 óra és 18 óra között, Üllésen október 26-án 8 órától kezdődnek a vizsgálatok, amelynek költsége 8000 forint. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet vételt, hurok levételt, felhelyezést, gyógyszerı́ratást, szakorvosi javaslatot is ad inkontinencia betéthez. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a bordányi Védőnői Szolgálatnál személyesen vagy telefonon, munkaidőben a 62/288-678, Eszternél a 30/33-81-647-es vagy Évinél a 30/ 19-79-135-ös számokon, Üllésen Icunál 30/506-26-83 számon.

Bordányi sikerek a röszkei lövészversenyen

Szeptember huszonharmadikán került megrendezésre a Vadász Barátok Lövészversenye Röszkén. A jó hangulatú versenyen az MTTSZ Bordány Lövészklub tagjai is szépen szerepeltek. Az alábbi bordányi eredmények születtek:

Női egyéni: 2. Mártáné Bodó Renáta, 5. Takács Alexandra

Férfi egyéni: 4. Molnár Csaba 

Csapatversenyben: 3. MTTSZ Bordány I. csapattagok:Fábián Lajos, Zádori Lajos, Juhász Balázs, Mártáné Bodó Renáta, Márta Gábor; 5. MTTSZ Bordány II. csapattagok: Molnár Csaba, Takács Alexandra, Juhász Péter, Kádár-Németh István, Márta Dominik

18 év alattiak a légfegyver kategóriában indultak.

Női egyéni: 2. Márta Nikolett

Férfi egyéni: 1. Márta Dominik, 3. Fábián Bence

Felújítási munkálatok az ISZEK-ben

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ főépülete (Bordány Kossuth utca 53/2)  szeptember 25-től (hétfő) felújítás miatt zárva tart, várhatóan október végéig. Az intézmény szolgáltatásai zavartalanul igénybevehetők az intézmény Bordány Szent István tér 1. szám alatti telephelyén (Régi Mihálffy iskola épülete). Telefonos elérhetőség ebben az időszakban: 62/288-187. A türelmüket ezúton is köszönjük!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support