Nyilvános értékelő felület

A Településképi Arculati Kézikönyv és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
monitorozásához

 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete széleskörű partnerségi egyeztetési eljárást követően 2017. december 20. napján a 151/2017. (XII.20.)Ö.r. számú határozatával fogadta el Bordány Településképi Arculati Kézikönyvét, majd ezt követően 2019. január 21. napján megalkotta a településkép védelméről szóló 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendeletét.

A Bordány Településképi Arculati Kézikönyv illetve a településkép védelméről szóló rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, monitorozása és elemzése érdekében az Önkormányzat érékelő felületet működtet.

A szabályzók gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerült véleményét, tapasztalatait, javaslatait az E-papír (https://epapir.gov.hu) felületen keresztül, vagy e-mailben (bordany@bordany.hu) küldött levelével oszthatja meg az Önkormányzattal.

Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Az Önkormányzat várja megtisztelő visszajelzéseit.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. lakossági tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Társaságunk ezúton kíván tájékoztatást adni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedésével kapcsolatban. Mint ismert, a jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő
feladatokat.
Az NHKV Zrt. díjhátralékok csökkentése érdekében 2018. január 1. napjától ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot. A számla esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítja, amellyel a díjtartozások rendezését kívánja megkönnyíteni késedelmi kamat és behajtási költség-átalány felszámítása nélkül.
A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan lehetőség van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások bejelentésére is, az ügyfeleket a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium megbízásából személyesen felkereső változáskezelő munkatársaknál.
Természetesen az FBH-NP Nonprofit Kft., mint közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak munkatársai mindenben állnak ügyfeleink rendelkezésére megszokott elérhetőségeinken.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztatás lomtalanításról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A FBH-NP Nonprofit Kft, mint közszolgáltató, feladata a szolgáltatás területén évente 2 alkalommal a lomtalanítás megszervezése. Az eddig előre meghatározott 2 időpont helyett 2018. július 1-től a közszolgáltató alvállalkozója havonta több alkalommal is lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételére Bordány egész területén az alábbi időpontokban. A szolgáltatás továbbra is évi 2 alkalommal ingyenes a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek számára.

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
12. 02. 13. 11. 15. 13.
19. 16. 20. 18. 22. 20.
26. 23. 27. 25. 29. 27.

 

A lomtalanítás keretében elszállításra kerülnek a használt bútorok, feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, textíliák. Fontos, hogy a lom olyan formában és méretben kerüljön kihelyezésre, hogy azt egy ember képes legyen a hulladékszállító jármű gyűjtőjébe berakni, másképp nem kerül elszállításra a kihelyezett hulladék. (Nagyobb bútorok darabokra szedve, ruhák, egyéb textíliák zsákba rakva, egyéb lécek, csövek kötegelve)

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 • elektromos, elektronikai készülékek (TV, hűtő, mikrohullámú sütő)
 • építési, bontási hulladék
 • mezőgazdasági, ipari hulladék
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs, festék, olaj maradványok
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

A lomtalanítás folyamata:

 • az ügyfél a +36-70/489-5656 számon bejelenti igényét a Négyforrás Nonprofit Kft-nél.
 • az adatok és a díjtartozás ellenőrzését követően időpontot egyeztetnek
 • az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi a lomhulladékot a megfelelő módon az ingatlan elé, melyet az alvállalkozó autója elszállít.

A lomhulladékba nem tartozó hulladékot továbbra is elhelyezhetik a helyi hulladékudvarban nyitva tartási időben.

Bordányi hulladékudvar nyitva tartása: szombat 8-14 óra

Elérhetősége: 30/768-0304

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása Csongrád megyében 2018. július hónapban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport? 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520
kissevadr@invitel.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2018. július 13-án:   9:00-13:00 óra között.
2018. július 27-én:   9:00-13:00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2018. július 5-én:  12:00-16:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás

Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat    – 6760 Kistelek, Tisza u. 1.

Tel: 06/62/259-440.

 1. július 19-én: 10:00-14:00 óra között.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatója a települési hulladékszállítási rendről

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-70/489-5656 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
 3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:

 • a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét,
 • elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek,
 • nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
 • kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeikhez.

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését Bordány területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

 • kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
 • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék:

 • fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:

 • zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptár

Bordány 2018

Hónap 05 06 07 08 09 10 11 12
Begyűjtési nap 15 12 10 7 4 4 13 11
Begyűjtési nap 29 26 24 21 18 16
Begyűjtési nap 30

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napjai:

 • Belterületen: csütörtöki napon
 • Külterületen: minden hónap első keddi és szerdai napján történik.

A külterületi megbontás dűlőnként:

 

Kedd Szerda
Béke dűlő Mező dűlő
Seregélyes dűlő Bordány dűlő
Kiskertek

 

Szelektív hulladékgyűjtés

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használatáról, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel.

 

Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:

műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)

papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),

fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),

fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

 

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább.

 

A szelektíven gyűjtés hulladékszállítás páratlan heteken, keddi napon történik.

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a Négyforrás Nonprofit Közhasznú Kft., aki Társaságunk alvállalkozója.

 

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Fórum a Helyi Építési Szabályzatunk módosításáról

Tisztelt Lakosunk!

Helyi Építési Szabályzatunk önkormányzati fejlesztési igények miatt módosításra szorul.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik.

Az eljárás első lépése a tervanyag partnerségi véleményezése, melynek keretében partnereinknek 2017. december 1.-től kezdődően 17 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal építésügyi irodájába.

A módosításról lakossági fórumot is tartunk 2017. december 11.-én 18 órakor a Faluházban, ahol véleményeiket személyesen is elmondhatják vagy írásban jelezhetik a fórumot követő 8 napon belül az önkormányzat felé.

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A módosítás tervanyaga „pdf” formátumban innen letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt vagy a térképen Bordányra kattintva, a „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)

A partnerségi egyeztetés keretében kerül sor az Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésére, amellyel kapcsolatos véleményeket az érintettek a fent meghatározott időszakon belül valamint a fent meghatározott módon, illetve a partnerségi egyeztetés keretében szóban is előadhatják.

 

Tanács Gábor, polgármester

Még november 15-én, szerdán is szállítják a zöld hulladékot!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a településüzemeltetésben dolgozók a holnapi nap folyamán is elszállítják a házak elé kihelyezett zöld hulladékokat. Mint azt biztosan sokan látták, hogy főként a falevelek és a kerti hulladékok összegyűjtése miatt a szokásos mennyiség többszöröse került kihelyezésre a házak elé, így a mai napon nem tudták minden utcából elszállítani a zsákokat a munkások. Kérjük szóljanak egymásnak, megértésüket köszönjük!

Novemberben és decemberben havonta csak egy alkalommal lesz zöldhulladék gyűjtés

Bordány Nagyközség Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a következő hónapokban, így novemberben és decemberben havonta csak egy alkalommal lesz zöldhulladék gyűjtés. Most még ugyan a falevelekből jelentős mennyiségű hulladék keletkezik, azonban az előttünk álló téli hónapokban egyre kevesebb komposztálható anyag keletkezik, így egészen február végéig havi egy-egy alkalommal lehet kirakni a házak elé az ilyen típusú zsákokat. A 2017. évi gyűjtési időpontok a következőek:

November 14. (kedd)

December 12. (kedd)

Amennyiben zöld zsákra lenne szükségük, mert esetlegesen nem kaptak, vagy nagyobb mennyiségű hulladékot szeretnének kirakni a következőkben, akkor kérjük keressék a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultját, ahol továbbra is díjmenetesen biztosítják a bordányi lakosok részére a zsákokat.

A gyűjtési időpontokról értesítsék rokonaikat, szomszédaikat!

Segítségüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

 

Szemétszállítási szerződés szüneteltetés – december 23-ig jelezhetik igényüket

Azok a bordányi ingatlantulajdonosok, akik szüneteltetni szeretnék 2017. január 1-től a szemétszállítási szerződésüket, azoknak a korábbi gyakorlat szerint december 23-ig jelezni kell azt a szolgáltató felé. Kihelyezett ügyfélszolgálat ebben az évben már nem lesz a Faluházban.

 A Négyforrás Kft. az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu vagy pedig a negyforraskft@forraskut.hu email címre várja ezen igények beérkezését. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell a szerződő ügyfél azonosítóját, nevét, címét és a szerződés megszüntetésének kezdő dátumát, időtartamát és csatolni kell a www.bordany.hu oldalról letölthető adatlapot is. A Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál személyes segítséget nyújtunk.

2017 – ben továbbra is minden hónap utolsó csütörtöki napján 9.30 – 11.30 óra között várják az ügyfeleket a Faluházban.

Szemétszállítás szüneteltetése nyilatkozat

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support