Pályázat bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 8. Olvassa el a részleteket Ön is!

Bölcsődei dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Bölcsődei dajka munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

Bővül a Falugazdász ügyfélfogadási ideje Bordányban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megküldte az új ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatóját önkormányzatunknak. Ezek alapján a hatékonyabb működés érdekében egyes települések ügyfélfogadását módosították a magasabb szintű kiszolgálás érdekében. Bordány esetében szerencsére pozitív változással jár mindez, gazdáink így még könnyebben tudják elérni a NAK szolgáltatását.

Településünkön február 4-től, hétfőtől szerdáig 08.00-tól 16.30 óráig, csütörtökön 12.00-tól 16.00 óráig, pénteken 8.00-tól 12.00 óráig várja az ügyfeleket a falugazdász a Bordányi Faluházban.

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytatódik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereink 2018. december 12-től 2019. január 10-ig a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A tervanyaggal kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban.

A fórum 2019. január 02-án 16 óra 30 perctől a Faluházban kerül megrendezésre.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

Tanács Gábor
polgármester

 

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2019. január 3-tól 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 27., elbírálásának határideje 2019. január 2. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Idősek védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet!

Az elmúlt héten több időskorú személyt keresett fel otthonában egy jól szituált kedves hölgy azzal a szándékkal, hogy ágynemű garnitúrát adjon el kedvező áron részükre.

Minden esetben ugyanazt a tájékoztatást adta. Elmondta, hogy a bordányi Faluházban árubemutatóra került sor, ahová meghívást kapott az érintett személy (pontos nevet és címet tudott), azonban valami oknál fogva valószínű, hogy a meghívót nem kapta meg. 
A rendezvényen 3 szerencsés személy részére kisorsolásra került egy kedvezményes vásárlási lehetőség (120.000 Ft helyett fél áron juthat hozzá 2 db jó minőségű ágynemű garnitúrához), melyből az egyik nyertes a felkeresett személy. Felhívja a hölgy a figyelmet arra, hogy az ajándék más személyre át nem ruházható.
A lakáson belül bonyolódik le az üzlet, a vételárról az alábbi címre kerül kiállításra nyugta: Armando és R-Zsike Kft.

Kérjük időseinket, hogy házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket ne engedjenek be otthonukba!

Tájékoztató településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

Tisztelt Bordányi Lakosok!

Befejező stádiumba jutott a településkép védelméről szóló 2016. évi XXIV törvény rendelkezései alapján megalkotandó Bordány települést érintő településkép védelméről szóló rendelet előkészítése.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai értelmében a rendelet- tervezettel kapcsolatban partnerségi egyeztetési eljárásra, ezen belül lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórumot 2019. január 2. napján 16 órától, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár (Bordány, Park tér 1.) épületében tartjuk.

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabályozza. A partnerségi eljárás szabályai értelmében a lakosok (partnerek) 2019. január 11. napjáig terjeszthetik elő véleményüket a rendelet- tervezettel kapcsolatban, amelyeket elektronikusan, postán vagy személyesen juttathatnak el a Bordányi Polgármesteri Hivatalhoz.

A településképi rendelet- tervezet az alábbi linken megtekinthető: Településképi rendelet Bordány

Tisztelettel:

Tanács Gábor
polgármester

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, helyettesítés céljából 2019.01.01-től 2021.05.16-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 18. A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Pedagógiai asszisztens munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2018. december 1-től 2019. szeptember 2-ig  tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 26., elbírálásának határideje 2018. november 27. A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Védőnő munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű 2019.05.31. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 21., elbírálásának határideje 2018. november 28. A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Könyvtáros munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Könyvtáros munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

A Kistemplom-Tanya Vadásztársaság közérdekű információi

A Kistemplom-Tanya Vadásztársaság 2018-2019. évi vadászati ütemterve az alábbiak szerint alakul: nyúlra, fácánra 2018.11.03. és 2018.12.29. között minden szombaton vadászhatnak. Csak fácánra 2019.01.05. és 2019.01.12. szombati időpontokban, dúvadra 2019.01.19.-2019.02.02 között, míg fácánra, dúvadra 2019.02.09 és 2019.02.16 dátumokon ritkíthatják az állományt. A társasvadászat minden esetben reggel 8 órakor veszi kezdetét szombatonként a Bordányi Kispuska Lőtéren. A vadászatokon csak érvényes vadászjegy, fegyvertartási engedély és sebkötöző csomag jelenlétében lehet részt venni, amit a vadászat vezetője a beiratkozás során ellenőriz. Az egyesület a változás jogát mindenkor fenntartja!

Foglalkoztatási tanácsadás

A Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében” című projekt keretein belül minden páros héten kedden délután ügyfélfogadást tart a bordányi Faluház és Könyvtárban 13:00 – 15:30 között, mely kereteiben ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt. Következő időpontok: október 30.; november 13., 27.; december 11.
Felmerülő kérdéseivel keresse Papp Krisztina mentort a 0630/5588-944-es telefonszámon vagy a pappkrisztina@morahalom.hu e-mail címen.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. lakossági tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Társaságunk ezúton kíván tájékoztatást adni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedésével kapcsolatban. Mint ismert, a jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő
feladatokat.
Az NHKV Zrt. díjhátralékok csökkentése érdekében 2018. január 1. napjától ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot. A számla esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítja, amellyel a díjtartozások rendezését kívánja megkönnyíteni késedelmi kamat és behajtási költség-átalány felszámítása nélkül.
A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan lehetőség van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások bejelentésére is, az ügyfeleket a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium megbízásából személyesen felkereső változáskezelő munkatársaknál.
Természetesen az FBH-NP Nonprofit Kft., mint közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak munkatársai mindenben állnak ügyfeleink rendelkezésére megszokott elérhetőségeinken.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Szeptember havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2018. szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére augusztus 28-án (kedden) 8-16 óráig, augusztus 29-én (szerdán) 8-16 óráig és augusztus 30-án (csütörtökön) 8-16 óráig FALUHÁZBAN van lehetőség. A szeptember havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2018.09.01-től 2019.07.31-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti 35 óra. A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 23. A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support