Pályázat szakács munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 21. A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Szakács munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 8. A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A június havi iskolai étkezési térítési díj befizetési határideje 2019.05.31-én lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat a héten a Polgármesteri Hivatalban pótolja.

Köszönettel:

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Pályázat gondozó munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2021. augusztus 28-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás teljes munkaidős, heti 40 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 11., elbírálásának határideje 2019. június 12. Olvassa el a részleteket Ön is!

Gondozó munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti szakaszban van.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2018. december 12. és 2019. január 10. között már lehetősége volt a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

Az időközben beérkezett partnerségi és államigazgatási vélemények alapján átdolgozásra került a dokumentáció, melyet újra megtekinthetnek és véleményt alkothatnak, még az elfogadása előtt. Kérem, amennyiben észrevételük van a tervanyaggal kapcsolatosan, azt 2019. május 28-ig tegyék meg.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

 

Tanács Gábor
polgármester

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 23., elbírálásának határideje 2019. május 24. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére. A jogviszony határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, heti 40 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. április 26., elbírálásának határideje 2019. április 29. Olvassa el a részleteket Ön is!

Terápiás munkatárs munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen, és fizessen kevesebb kommunális adót!

Mint ahogy azt korábban megírtuk a Képviselő- testület kommunális adókedvezmény ügyében döntést hozott. A döntés értelmében azon kommunális adó fizetésére kötelezett személyek, akik az Önkormányzat irányába elektronikus ügyintézést vállalnak, továbbá vállalják, hogy az Önkormányzat irányába fennálló fizetési kötelezettségüknek nem készpénzben tesznek eleget, 25-%-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény már 2019. július 1. napjától érvényesíthető, így a 2019. II. felében esedékessé váló kommunális adó mértéke már csökkenthető. 

Hogyan érvényesíthető az adókedvezmény?

 1. A kedvezmény érvényesítésének elsődleges feltétele, hogy az adózónak rendelkeznie kell un. Ügyfélkapus elérhetőséggel. Az Ügyfélkapun történő regisztráció menetéről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu_regisztracio.html

https://ugyfelkapu.gov.hu

 1. Az ügyfélkapu segítségével a magánszemélynek az un. Rendelkezési Nyilvántartás felületén (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) be kell állítania (rendelkeznie kell), hogy a közigazgatási szervek irányába elektronikus, interneten történő ügyintézést vállal. Ezt a Rendelkezési Nyilvántartás Alaprendelkezés megnevezésű menüpontban lehet megtenni.
 2. Az adózónak az un. Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhető Adatbejelentés a magányszemély kommunális adójáról nevű, ASP ADÓ 033 számú nyomtatvány szükséges részeit ki kell töltenie és a nyomtatvány IX. részében be kell jelölnie az adókedvezmény jogcímét, mindezeket követően azt elektronikus úton be kell küldenie az önkormányzati adóhatóság irányába.

A kedvezmény igénybevételéhez készített képes segédlet a Bordány település hivatalos honlapján a dokumentumok menüben (http://bordany.com/index.php/documents/) megtalálható. A segédlet címe: Segédlet a 25%-os kommunális adókedvezmény igénybevételéhez. Amennyiben az adózó fenti nyilatkozatokat 2019. június 30. napjáig megteszi, az ettől a naptól kezdve előírásra kerülő kommunális adó mértéke 25%-al csökken. Lehetőség van a később csatlakozóknak is a kedvezményt igénybe venni. Bárki, aki egy adott adóév január 1. napjáig a fenti nyilatkozatokat megteszi, az adott adóévre igénybe veheti a kedvezményt. A nyilatkozatokat nem szükséges minden évben megismételni, egyszeri bejelentkezést követően a kedvezmény folyamatosan érvényesül. Fontos megjegyezni, hogy fenti nyilatkozatok megtétele azt jelenti, hogy az ügyfél ezt követően valamennyi hatósági üggyel kapcsolatos beadványát elektronikus formában kell benyújtania az Önkormányzat irányában és az Önkormányzat is minden hatósági küldeményt nem papír alapon, hanem elektronikusan küld meg az ügyfél Ügyfélkapus tárhelyére. Az elektronikus kapcsolattartás csakis Ügyfékapun keresztül un. biztonságos kézbesítési szolgáltatón keresztül történhet, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak. Kiemelést érdemel továbbá, hogy az adókedvezmény igénybevételének ideje alatt az ügyfél köteles minden Önkormányzat irányába fennálló fizetési kötelezettségének nem készpénzben törtnő fizetési eszközzel eleget tenni. Vagyis az adózó akkor jogosult az adókedvezmény igénybe venni, ha fizetési kötelezettségét, banki utalással, ATM-be törtnő befizetéssel illetve bankkártyával teljesíti. Amennyiben az adózó a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételeket nem teljesíti, (pl: nem elektronikusan tart kapcsolatot az Önkormányzattal vagy készpénz fizetési eszközt használ) elesik az adókedvezménytől, a pótlékokkal növelt teljes összegű kommunális adót kell az érintett adóévre vonatkozóan megfizetnie, illetve a jogosulatlan kedvezmény igénybevétele bírság kirovását is maga után vonhatja.  

Bordányi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-70/489-5656 tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
 3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is:

 • Belterületen: csütörtöki napon
 • Külterületen: minden hónap első keddi és szerdai napján történik.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (zsákos) elszállítása páros heteken, keddi napon történik.

 

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiségben Bordány község területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

 • maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
 • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el!

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020 januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöld naptár Bordány 2019.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 18., elbírálásának határideje 2019. február 19. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 8. Olvassa el a részleteket Ön is!

Bölcsődei dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Bölcsődei dajka munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

Bővül a Falugazdász ügyfélfogadási ideje Bordányban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megküldte az új ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatóját önkormányzatunknak. Ezek alapján a hatékonyabb működés érdekében egyes települések ügyfélfogadását módosították a magasabb szintű kiszolgálás érdekében. Bordány esetében szerencsére pozitív változással jár mindez, gazdáink így még könnyebben tudják elérni a NAK szolgáltatását.

Településünkön február 4-től, hétfőtől szerdáig 08.00-tól 16.30 óráig, csütörtökön 12.00-tól 16.00 óráig, pénteken 8.00-tól 12.00 óráig várja az ügyfeleket a falugazdász a Bordányi Faluházban.

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytatódik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereink 2018. december 12-től 2019. január 10-ig a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A tervanyaggal kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban.

A fórum 2019. január 02-án 16 óra 30 perctől a Faluházban kerül megrendezésre.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

Tanács Gábor
polgármester

 

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2019. január 3-tól 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 27., elbírálásának határideje 2019. január 2. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Idősek védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet!

Az elmúlt héten több időskorú személyt keresett fel otthonában egy jól szituált kedves hölgy azzal a szándékkal, hogy ágynemű garnitúrát adjon el kedvező áron részükre.

Minden esetben ugyanazt a tájékoztatást adta. Elmondta, hogy a bordányi Faluházban árubemutatóra került sor, ahová meghívást kapott az érintett személy (pontos nevet és címet tudott), azonban valami oknál fogva valószínű, hogy a meghívót nem kapta meg. 
A rendezvényen 3 szerencsés személy részére kisorsolásra került egy kedvezményes vásárlási lehetőség (120.000 Ft helyett fél áron juthat hozzá 2 db jó minőségű ágynemű garnitúrához), melyből az egyik nyertes a felkeresett személy. Felhívja a hölgy a figyelmet arra, hogy az ajándék más személyre át nem ruházható.
A lakáson belül bonyolódik le az üzlet, a vételárról az alábbi címre kerül kiállításra nyugta: Armando és R-Zsike Kft.

Kérjük időseinket, hogy házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket ne engedjenek be otthonukba!

Tájékoztató településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

Tisztelt Bordányi Lakosok!

Befejező stádiumba jutott a településkép védelméről szóló 2016. évi XXIV törvény rendelkezései alapján megalkotandó Bordány települést érintő településkép védelméről szóló rendelet előkészítése.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai értelmében a rendelet- tervezettel kapcsolatban partnerségi egyeztetési eljárásra, ezen belül lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórumot 2019. január 2. napján 16 órától, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár (Bordány, Park tér 1.) épületében tartjuk.

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabályozza. A partnerségi eljárás szabályai értelmében a lakosok (partnerek) 2019. január 11. napjáig terjeszthetik elő véleményüket a rendelet- tervezettel kapcsolatban, amelyeket elektronikusan, postán vagy személyesen juttathatnak el a Bordányi Polgármesteri Hivatalhoz.

A településképi rendelet- tervezet az alábbi linken megtekinthető: Településképi rendelet Bordány

Tisztelettel:

Tanács Gábor
polgármester

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support