Tájékoztatás lomtalanításról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A FBH-NP Nonprofit Kft, mint közszolgáltató, feladata a szolgáltatás területén évente 2 alkalommal a lomtalanítás megszervezése. Az eddig előre meghatározott 2 időpont helyett 2018. július 1-től a közszolgáltató alvállalkozója havonta több alkalommal is lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételére Bordány egész területén az alábbi időpontokban. A szolgáltatás továbbra is évi 2 alkalommal ingyenes a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek számára.

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
12. 02. 13. 11. 15. 13.
19. 16. 20. 18. 22. 20.
26. 23. 27. 25. 29. 27.

 

A lomtalanítás keretében elszállításra kerülnek a használt bútorok, feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, textíliák. Fontos, hogy a lom olyan formában és méretben kerüljön kihelyezésre, hogy azt egy ember képes legyen a hulladékszállító jármű gyűjtőjébe berakni, másképp nem kerül elszállításra a kihelyezett hulladék. (Nagyobb bútorok darabokra szedve, ruhák, egyéb textíliák zsákba rakva, egyéb lécek, csövek kötegelve)

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 • elektromos, elektronikai készülékek (TV, hűtő, mikrohullámú sütő)
 • építési, bontási hulladék
 • mezőgazdasági, ipari hulladék
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs, festék, olaj maradványok
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

A lomtalanítás folyamata:

 • az ügyfél a +36-70/489-5656 számon bejelenti igényét a Négyforrás Nonprofit Kft-nél.
 • az adatok és a díjtartozás ellenőrzését követően időpontot egyeztetnek
 • az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi a lomhulladékot a megfelelő módon az ingatlan elé, melyet az alvállalkozó autója elszállít.

A lomhulladékba nem tartozó hulladékot továbbra is elhelyezhetik a helyi hulladékudvarban nyitva tartási időben.

Bordányi hulladékudvar nyitva tartása: szombat 8-14 óra

Elérhetősége: 30/768-0304

Kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás Mórahalmon

2018. július 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig Mórahalmon kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadást végző közjegyzők névsora:

2018. július 05. Dr. Kopcsányi Katalin
2018. július 12. Dr. Hüvös Ferenc
2018. július 19. Dr. Kopcsányi Katalin
2018. július 26. Dr. Hüvös Ferenc
2018. augusztus 02. Dr. Kopcsányi Katalin
2018. augusztus 09. Dr. Hüvös Ferenc
2018. augusztus 16. Dr. Kopcsányi Katalin
2018. augusztus 23. Dr. Hüvös Ferenc
2018. augusztus 30. Dr. Kopcsányi Katalin
2018. szeptember 06. Dr. Hüvös Ferenc
2018. szeptember 13. Dr. Kopcsányi Katalin
2018. szeptember 20. Dr. Hüvös Ferenc
2018. szeptember 27. Dr. Kopcsányi Katalin

Dr. Kopcsányi Katalin elérhetősége: 30/903-6906
Dr. Hüvös Ferenc elérhetősége: 30/919-9865

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása Csongrád megyében 2018. július hónapban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport? 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520
kissevadr@invitel.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2018. július 13-án:   9:00-13:00 óra között.
2018. július 27-én:   9:00-13:00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2018. július 5-én:  12:00-16:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás

Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat    – 6760 Kistelek, Tisza u. 1.

Tel: 06/62/259-440.

 1. július 19-én: 10:00-14:00 óra között.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatója a települési hulladékszállítási rendről

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-70/489-5656 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
 3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:

 • a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét,
 • elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek,
 • nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
 • kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeikhez.

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését Bordány területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

 • kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
 • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék:

 • fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:

 • zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptár

Bordány 2018

Hónap 05 06 07 08 09 10 11 12
Begyűjtési nap 15 12 10 7 4 4 13 11
Begyűjtési nap 29 26 24 21 18 16
Begyűjtési nap 30

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napjai:

 • Belterületen: csütörtöki napon
 • Külterületen: minden hónap első keddi és szerdai napján történik.

A külterületi megbontás dűlőnként:

 

Kedd Szerda
Béke dűlő Mező dűlő
Seregélyes dűlő Bordány dűlő
Kiskertek

 

Szelektív hulladékgyűjtés

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használatáról, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel.

 

Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:

műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)

papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),

fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),

fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

 

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább.

 

A szelektíven gyűjtés hulladékszállítás páratlan heteken, keddi napon történik.

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a Négyforrás Nonprofit Közhasznú Kft., aki Társaságunk alvállalkozója.

 

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2018.08.31-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti 35 óra. A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 27. A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Nyári diákmunka 2018

A korai munkatapasztalat- és jövedelemszerzés elősegítésére – a Nemzetgazdasági Minisztérium által az elmúlt években indított munkaerőpiaci programok tapasztalatait felhasználva – 2018-ban ismét meghirdetik a központi nyári diákmunka programot.

A program már diákkorban ösztönzi a fiatalok munkához jutását, valamint a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja, továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére. A munka révén szerzett sikerélmény a későbbi munkaszocializációs folyamatot is segíti.

A programba azok a 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton tanulnak, foglalkoztatási, illetve vállalkozási jogviszonyuk nincsen és közvetítéskérőként regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain.

Az önkormányzati munkavállalás esetében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható és a munkabér és a szociális hozzájárulási adó teljes összegét megtéríti a program. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében havonta 135.375 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 forint vehető figyelembe.

A járási hivatal foglalkoztatási osztályának tájékoztatója itt olvasható.

Bordányban az önkormányzati intézmények vesznek részt a nyári diákmunka programban. 2018. július hónapra még várjuk az érdeklődők jelentkezését. Jelentkezni Sándor Gyuláné humánpolitikai ügyintézőnél lehet a sandorne @ bordany.hu e-mail címen vagy a +36 30 548 3907-es telefonszámon!

Álhír terjed a lakossági energetikai beruházások kapcsán

Hetek óta álhír terjed olyan hiteltelen internetes oldalakon és közösségi média profilokon lakossági energetikai támogatások kapcsán, melyek sem impresszummal, sem kapcsolati információval nem rendelkeznek. A Magyar Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a tartalomtól és azt javasolja mindenkinek, hogy ellenőrizze az információ forrását, mielőtt tovább terjeszti a hírt.

Hosszabb idő óta újra és újra használják különböző, hiteltelen portálok saját tartalmuk olvasottságának növelése érdekében azt a hírt, mely szerint lakossági korszerűsítési támogatást lehetne igényelni. A hír alapjaként a Hazai Hatékonyság programcsomagot jelölik meg. A Magyar Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a hír terjesztőitől, és felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy álhír. A hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok tudatosan ferdítik el az eredeti információt saját olvasottságuk és népszerűségük növelése érdekében. Kérjük jelentsék az illetékes hatóságoknak mind az álhírt terjesztő portálokat, mind a közösségi oldalak profiljait.

Május havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2018. május havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére április 23-án (hétfőn) 8-16 óráig, április 24 -én (kedden) 8-16 óráig, április 26-án (csütörtökön) 8-16 óráig, április 27-én (pénteken) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség. A május havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Csoportos közvilágítás csere – munkakezdés bejelentése

A Nemzeti Közművek Zrt. ezúton is tájékoztatja  a lakosságot, hogy  az NKM Áramhálózati Kft. az NKM Áramszolgáltató Zrt. megbízásából Bordány településen csoportos közvilágítási fényforrás cserét végez. A cserére kijelölt fényforrás típus : 35, 70, 100, 150 W-os nátrium izzó. A munka kezdésének időpontja 2018.március .30.

Iskola igazgatói pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-tól 2023.08.15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható!

Irodalmi pályázatot hirdet a Faluház

A Faluház és Könyvtár irodalmi pályázatot hirdet „Szülőföld” címmel. Várunk minden olyan szülőföld témájú írásműveket, amelyeket még sehol, sem írásban, sem elektronikus úton nem tettek közzé. Terjedelme maximum 1 db A/4-es lapon elférő magyar nyelven írott (nyomtatott, 12-es nagyságú betűvel) próza vagy vers. Pályázhat bárki, korhatár nincs. A műveket zárt borítékban kérjük leadni a Faluház és Könyvtár információs pultjánál elhelyezett urnába. A borítékra jeligét írjon minden résztvevő, a nevét és a lakcímét egy mellékelt lapra írja és azt is a borítékba zárja. Leadási határidő 2018. április 11. (költészet napja), az eredményhirdetésre május 20-án kerül majd sor. A pályaműveket irodalmár szakemberek válogatják és értékelik. Bővebb információ a 62/588-516-os telefonszámon, a faluhaz @ bordany . hu e-mail címen, vagy személyesen a Faluház ügyfélpultjánál (6795 Bordány, Park tér 1.) kérhető. Minden alkotónak jó munkát kívánunk!

Március havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Kedves Szülők! Értesítjük, hogy a 2018. március havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére február 22-én (csütörtökön) 8-16 óráig, február 23-án (pénteken) 8-12 óráig, február 26-án (hétfőn) 8-16 óráig és február 27-én (kedden) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége. A  március havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Ajánlja fel adója 1%-át a bordányi civileknek

A Magyarországon adózó magánszemélyek és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelemadójuk 1%-át egy nonprofit szervezetnek, újabb 1%-át pedig valamelyik egyháznak vagy költségvetési előirányzatnak ajánlják. A törvényalkotónak az volt a célja, hogy az adófizető a befizetett adójának legalább egy részét arra a területre irányíthassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szüksége van. Tehát mint minden évben, így 2018-ban is felajánlhatja adójának 1+1%-át. Az adóbevallás benyújtása mellett érdemes az 1%-ról is rendelkeznünk, hiszen ha ezt elmulasztjuk, akkor ez a pénz az államkasszába kerül, és nem a településünkön hasznosul. 2018-ban személyi jövedelemadójának 1 %- át a következő bordányi civil szervezetek és alapítványok javára ajánlhatja fel:

 • Bordány Ifjúságáért Alapítvány adószáma: 18461637-1-06;
 • Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány adószáma: 18465411-1-06;
 • Bordány Sportjáért Alapítvány adószáma: 18456406-1-06;
 • Bordány Sportkör adószáma: 19079646-1-06;
 • Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület adószáma: 18286681-1-06;
 • Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18464520-1-06;
 • Bordányi Polgárőr Csoport adószáma: 18460863-1-06;
 • Egérház Alapítvány adószáma: 18478190-2-06;
 • Kulturális és Szabadidős Egyesület adószáma: 18464551-2-06;
 • Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Bordányi Klubja adószáma: 19082318-1-06.

Figyeljen a határidőkre is, mert míg az egyéni vállalkozók bevallásának benyújtási határideje február 26., addig az egyéni vállalkozói tevékenységet nem végző magánszemélyeknek (a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezetteknek is) a bevallást május 22-éig kell benyújtaniuk. A rendelkezési nyilatkozatát önállóan egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz. Köszönjük!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support