Pályázat terápiás munkatárs-intézményvezető munkakör betöltésére

Bordány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Olvassa el a részleteket Ön is!

A munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Virágos balkonok, virágos kertek – Virágos Magyarország verseny a lakosság részére

Az idén sem maradhat el hazánk sokéves hagyományokkal rendelkező környezetszépítő versenye, amelyben idén a virágos balkonok és előkertek mérik össze szépségüket. Ebben az évben a megszokottól eltérően nem települések és önkormányzatok, hanem magánszemélyek pályázatait várják. A megmérettetés célja, hogy megmutassák, milyen szépek az ország balkonjai és előkertjei, és milyen sokan tesznek azért, hogy saját környezetük szebb és vonzóbb legyen. Saját készítésű fényképek beküldésével bárki részt vehet a versenyen, két különböző kategóriában: Legvirágosabb balkon vagy Legvirágosabb előkert.

Részletek az alábbi tájékoztatóban, illetve a https://palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalon.

Viragos Magyarorszag verseny a lakossagnak versenyfelhivas_2020

Foglalkoztatási tanácsadás

A Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében” című projekt keretein belül minden páros héten kedden délután ügyfélfogadást tart a bordányi Faluház és Könyvtárban 13:00 – 15:30 között, mely kereteiben ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt. Következő időpontok: október 30.; november 13., 27.; december 11.
Felmerülő kérdéseivel keresse Papp Krisztina mentort a 0630/5588-944-es telefonszámon vagy a pappkrisztina@morahalom.hu e-mail címen.

Irodalmi pályázatot hirdet a Faluház

A Faluház és Könyvtár irodalmi pályázatot hirdet „Szülőföld” címmel. Várunk minden olyan szülőföld témájú írásműveket, amelyeket még sehol, sem írásban, sem elektronikus úton nem tettek közzé. Terjedelme maximum 1 db A/4-es lapon elférő magyar nyelven írott (nyomtatott, 12-es nagyságú betűvel) próza vagy vers. Pályázhat bárki, korhatár nincs. A műveket zárt borítékban kérjük leadni a Faluház és Könyvtár információs pultjánál elhelyezett urnába. A borítékra jeligét írjon minden résztvevő, a nevét és a lakcímét egy mellékelt lapra írja és azt is a borítékba zárja. Leadási határidő 2018. április 11. (költészet napja), az eredményhirdetésre május 20-án kerül majd sor. A pályaműveket irodalmár szakemberek válogatják és értékelik. Bővebb információ a 62/588-516-os telefonszámon, a faluhaz @ bordany . hu e-mail címen, vagy személyesen a Faluház ügyfélpultjánál (6795 Bordány, Park tér 1.) kérhető. Minden alkotónak jó munkát kívánunk!

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Bordány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Pályázati_kiiras_A_2018

Pályázati_kiiras_B_2018

Csatolandó dokumentumok:

jövedelemnyilatkozat

munkáltatói igazolás

nem rendszeres jövedelem

nyilatkozat elbíráláshoz

nyilatkozat önfenntartásról

Iskola igazgatói pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-tól 2022.08.15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható!

Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű 2017.03.16. napjától előreláthatólag 2019.04.15. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 3., elbírálásának határideje 2017. március 14. A munkakör legkorábban 2017. március 16. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Könyvtáros álláspályázat.pdf

November 15-ig meghosszabbították a Bursa Hungarica pályázatok beadási határidejét!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59 A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu 

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázati felhívása

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

 • akik nehéz anyagi körülmények között élnek.
 • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft).
 • előnyt élvez az tanuló, aki előző két félévben a tanulmányi eredmény átlaga elérte vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázatában kérjük feltüntetni a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail)!

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • iskolalátogatási igazolás
 • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2015. évi adóbevallás)
 • tanulmányi eredményről szóló igazolása
 • nyilatkozat a családban élők számáról (név, születési idő, foglalkozás)

A pályázat benyújtható: 2016. november 21-ig. A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2016.“

Hibalista készül a csatornázás kapcsán

Bordány Nagyközség Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy 2016. szeptember 30-ig minden olyan hibát jelentsenek be a Polgármesteri Hivatalban, amely a csatornázási munkálatokból adódhat. A bejelentéseket megtehetik a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál személyesen, telefonon az 588- 510-es számon, illetve e-mailen a bordany@bordany.hu címre eljuttatott elektronikus levél formájában. Kérjük, hogy bármilyen apró hibát is tapasztalnak, jelentsék be, hogy az október elején várható garanciális bejárás során ezeket jelezni tudjuk a kivitelezőnek. Együttműködésüket, segítségüket előre is köszönjük!

Tisztított ivóvíz hálózatba bocsátása július 12-től

Tisztelt Bordányi Lakosok!

Kedves Érintettek!

Bordány Nagyközség Önkormányzata 9 környékbeli települési önkormányzattal együtt a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként közös beruházást valósít meg a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására.
A beruházás eredményeként új – vas-, mangán-, arzén és ammónium-mentesítő – víztisztító technológia valósult meg a kapcsolódó létesítményekkel (épületek, kutak, műtárgyak) és a vízellátó hálózat tisztítási, fejlesztési és rekonstrukciós munkáival együtt Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék településeken annak érdekében, hogy a megváltozott vízminőségi határértékeknek a települési ivóvíz megfeleljen. Az új vízkezelési technológia tesztüzeme az utolsó szakaszba érkezett, a kivitelező Konzorcium a közegészségügyi hatósággal és az üzemeltető Alföldvíz Zrt-vel egyeztetve 2016. július 12-től megkezdi a tisztított ivóvíz hálózatba bocsátását.
Felhívjuk a település lakosainak figyelmét, hogy az új technológiáról érkező ivóvíz a korábban megszokottól eltérő lesz, köszönhetően a vízben oldott, a határértéket meghaladó alkotóelemek (vas, mangán, arzén) csökkentésének, eltávolításának. Ez a változás az ivóvíz érzékszervi paramétereiben (szín, szag, íz) alábbiak szerint lesz érzékelhető:

 • az ivóvíz jellegzetes fémes íze várhatóan megszűnik
 • az ivóvíz nem hagy sárgás-barnás, rozsdás foltot a tároló
  edényekben, szaniterekben
 • az ivóvízben alkalmanként, bizonyos időszakokban enyhe fertőtlenítőszer szag, íz jelentkezhet.

A fentiek az ivóvíz minőségét kizárólag pozitívan befolyásolják, így a lakosság egészséges, jó minőségű és az előírásoknak mindenben megfelelő ivóvízhez juthat. Átmenetileg, az átállást követő néhány hét során előfordulhat az ivóvíz érzékszervi tulajdonságainak ingadozása.
A víz minőségével vagy a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket közvetlenül az üzemeltető Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálati telefonszámán – 06-40-922-334 – vagy műszaki hibabejelentő számán – 06-80-922-333 – szíveskedjenek jelezni.

Köszönjük megértésüket és türelmüket az ivóvíz tisztító technológia teljes beüzemelése és az ehhez szükséges műszaki átállások időtartama során!

 

Tisztelettel:
A kivitelezést végző
Aquaprofit – Bauszer Konzorcium

lakossagi_tajekoztato_BRD

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű 2016.07.01-2017.05.01-ig (helyettesítés) tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.

Pályázat_Védőnő.pdf

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Bordány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus) (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.07.31-ig szól. Olvassa el a részleteket Ön is!

intézményvezető_pályázat_Apraja-Falva.pdf

Demokratikus részvétel a rurális térségekben

Projekt címe: Demokratikus részvétel a rurális térségekben

Project rövid neve: DERRUT

Azonosító: 569834-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT

A projektről_HU_Bordány

A projektről_ENG_Bordány

Program_HU_Bordány

Program_ENG_Bordány

Info_ENG_Bordány

Indul a csatorna érdekeltségi hozzájárulások visszafizetése

Az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséről szóló kiértesítések kikézbesítése elkezdődött. A visszaérkező nyilatkozatok alapján folyamatosan készülnek a banki átutalási és a készpénz kifizetési listák. A banki utalásokat a Társulat végzi, a visszautalások a listák beérkezési sorrendjében március végétől folyamatosan zajlanak.

A készpénzes visszafizetés a Pillér Takarékszövetkezet fiókjaiban történik. Mindenki csak a lakóhelye szerinti fiókban veheti majd át a pénzét. A zsombói külterületi teljes összegű visszafizetéssel érintett ingatlanok tulajdonosai április 11-től kereshetik fel a takarékszövetkezet fiókját. A zsombói belterületi ingatlanok és a forráskúti ingatlanok tulajdonosai április 18-tól vehetik fel a visszajáró érdekeltségi hozzájárulást.

Bordányban és Üllésen a helyi fiókokban a visszafizetés április 25-ével indul. A visszajáró összeg felvételére Forráskúton és Zsombón május 28-ig, Bordányban és Üllésen június 3-ig van lehetőség. Felhívom figyelmüket, hogy a pénz átvételekor legyen önöknél személyazonosságot igazoló okmány és lakcímkártya.

Ha kérdésük merül fel, telefonon érdeklődhetnek a 06-30/505-5859 és a 06-30/505-1013 telefonszámokon. Maróti Mihály, elnök

Tájékoztató az ingyenes közlekedésbiztonsági programról

Engedje meg, hogy tisztelettel felhívjuk a figyelmét, és egyben kérjük szíves együttműködését, valamint támogatását a 2016. március 1-jén elindított, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) közreműködésével megvalósított „A gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában” tárgyú projektben (továbbiakban: tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu program).

Az NKH által előkészített, 2016. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági programösszhangban a törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel – elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl. e-learning) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához, a közlekedésben rejlő balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attitűd fejlődjön, amelynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek száma országos szinten csökkenthető.

 A tanuloknak.hu programban évfolyamonként külön-külön tananyagot biztosítunk a tanulók részére, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára. Az idei programban újdonságként szerepelnek az „Közlekedési ismeretek oktatása óvodások számára”, diákok számára „„Az iskola rendőre” és az „Egy iskola egy polgárőr” programban résztvevő pedagógusok számára készült bűn- és baleset-megelőzést segítő módszertani kiegészítő tananyag és a „A diszkóbalesetek okait feltáró és azok megelőzését szolgáló digitális tananyag”.

A kreszfelfrissito.hu program keretében a felnőttek – „A”, „B”, „C”, „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint kerékpárral közlekedők – részére is biztosítunk ismeretfelújító képzéseket. A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön. Idén a felnőtteknek szóló programban is készültek új tananyagok: „Gépjárművek forgalomba helyezése és  időszakos műszaki vizsgálata ” és „Hivatásos gépjárművezetői ismeretek – A közúti árufuvarozói tevékenység alapjai ”, a „Biztonságos közlekedés kerekesszékkel” digitális tananyag, valamint a „Polgárőri alapismeretek – A baleset-megelőzés” ismeretanyagával bővített digitális tananyag.

A program során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

Annak érdekében, hogy a magánszemélyek még nagyobb kedvvel, motivációval vegyenek részt a Közlekedésbiztonsági programban, a képzést elvégzők közül hetvenezren ingyenesen elvégezhetnek egy e-learninges, hatóságilag akkreditált (hivatalos) kategóriás („AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „D”) elméleti képzést – például azzal a céllal, hogy vezetői engedélyt szerezzenek egy újabb kategóriában.

A cél megvalósítása érdekében kérjük, nyújtson széles körű tájékoztatást az Önkormányzata körzetébe tartozó köznevelési intézmények igazgatói, a vállalatok, cégek vezetői körében, és biztassa őket arra, hogy csatlakozzanak a tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu programokhoz.

 Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:

o   köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok

o   köznevelési intézményben tanuló diákok

o   a vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C”, „D” kategória) már rendelkező bármely személy,

o   a vezetői engedéllyel nem rendelkező felnőttek.

 Az előzetes regisztrációhoz kötött, ingyenes képzés 2016. március 1-jétől június 15-éig érhető el.

 Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és http://www.kreszfelfrissito.hu/ weboldalakon lehet.

Győri Gyula
elnök
Nemzeti Közlekedési Hatóság

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support