Településképi rendelet módosítás közzététele

Kedves Bordányiak! 

Bordány Nagyközség Önkormányzata előkészítette a településkép védelméről szóló 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítását. A rendelettervezet szövegét az Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint partnerségi egyeztetésre bocsátja. 

A partnerségi egyeztetés keretében az Önkormányzat a tervezetet a www.bordany.hu internetes felületen a „közlemények” menüpont alatt véleményezés céljából közzéteszi. A rendelettervezet papír alapon a Bordányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is megtekinthető. 

Véleményüket, javaslatukat 2022. január 24. napjáig elektronikus úton vagy írásban is jelezhetik a Bordányi Polgármester Hivatal irányába. 

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 18/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelete rögzíti.

Településképi rendelet módosítás közzététel

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A január havi étkezési térítési díj befizetése 2022.01.04-én (kedden), 2022.01.06-án (csütörtökön), valamint 2022.01.11-én (kedden) a Polgármesteri Hivatalban lesz 8-16 óráig. Az átutalással fizetők továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Az ünnepek ideje alatt zárva a hulladékudvar

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a bordányi hulladékudvar december 23-tól zárva tart! Nyitás 2022. január 8. (szombat). További információ az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati telefonszámán: (79)524-821.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást a két ünnep közötti munkanapokon:
2021. december 27. – 2021. december 30.
• 6500 Baja, Tóth Kálmán utca 14/B – 8:00 – 12:00
• 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
o 2021. december 27. – 08:00 – 14:00
o 2021. december 28. – 08:00 – 14:00
o 2021. december 29. – 08:00 – 20:00
o 2021. december 30. – 08:00 – 14:00

2021. december 31. (péntek):
• 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. (08:00 – 14:00)

Amennyiben bárminemű kérdése, kérése merülne fel, úgy kérjük írásban jelezze Társaságunk felé az alábbi
elérhetőségek egyikén:
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Tájékoztató a hulladékudvarok ünnepi nyitva tartásáról

Ünnepi nyitvatartás

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A 2021. december havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2021.11.30-án lejárt. Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat 2021.12.10-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban. Az átutalással fizetőket kérem, aki nem utalta az 2021.12.10-ig pótolja.

Köszönettel: Czombos Kriszta

Pályázat közösségszervező munkakör betöltésére

Bordány Nagyközség Önkormányzata a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján pályázatot hirdet közösségszervező munkakör betöltésére. A jogviszony időtartama határozott idejű 2022.12.31-ig tartó a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatási jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. december 22. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. Az alkalmazásra és a bér megállapítására az Önkormányzat kulturális intézményére vonatkozó szabályok alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján kerül sor.

Olvassa el a részleteket Ön is!

Közösségszervező munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A jogviszony időtartama határozott idejű 2022.01.01-től 2022.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti 20 órás. A pályázat benyújtásának határideje 2021. december 22., a munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Kisgyermeknevelő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Megváltozott a rehabilitációs ügyfélfogadási rend

A Csongrádon, Kisteleken, Mórahalmon és Makón tartott foglalkozási rehabilitációs ügyfélfogadás 2021. november 22-től szünetel, ezért a munkatársak ezen időpontot követően ügyfeleikkel telefonon, levélben és digitálisan tartják a kapcsolatot, látják el az együttműködéssel és munkaközvetítéssel kapcsolatos ügyintézői feladatokat.

A megváltozott munkaképességű ügyfelek munkatársainkat az alábbi telefonszámokon érhetik el: 62/680-771, a 62/680-773 és a 62/680-763.

Személyes egyeztetés az alábbi ügyfélszolgálati helyen lehetséges: Szeged; 6723 Szeged, Sólyom utca 2. (62/680-750). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig, kedd: 8-12 óráig, szerda 8-16 óráig, péntek 8-12-óráig. Személyes megjelenés előtt javasoljuk az előzetes telefonos bejelentkezést!

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!
A december havi étkezési térítési díj befizetése 2021.11.25-én (csütörtökön) és 2021.11.30-án (kedden) a Polgármesteri Hivatalban lesz 8-16 óráig. Az átutalással fizetők  továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.
Czombos Kriszta
élelmezésvezető

További szigorítások Csongrád-Csanád megyében a madárinfluenza járvány terjedése miatt

Több Csongrád-Csanád megyei járás teljes területére kiterjesztette a víziszárnyas baromfik betelepítési és mozgatási tilalmát az országos főállatorvos. Az előírás alól kizárólag az azonnali vágásra történő szállítás jelent kivételt. Az intézkedés célja a madárinfluenza járvány további gyors terjedésének megakadályozása, ezáltal a baromfiágazatot érintő gazdasági kár mérséklése.

Az elmúlt napokban a szomszédos Bács-Kiskun megye egyre nagyobb területén és több mint tíz gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza (H5N1) vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma. A védő- és megfigyelési körzetben érvényben lévő, minden baromfifajra érvényes mozgatási tilalmon túl az országos főállatorvos újabb szigorításokról döntött a járvány további gyors tovább terjedésének megakadályozása érdekében. A döntés értelmében Bács-Kiskun megye teljes, valamint Csongrád-Csanád megye csongrádi, kisteleki és mórahalmi járásainak területén a madárinfluenza miatt jelenleg korlátozás alatt nem álló területeken is elrendelte a víziszárnyas baromfik betelepítési és mozgatási tilalmát. Ez alól egyedül az azonnali vágásra történő szállítás jelent kivételt. A kiterjesztett korlátozás az egyéb baromfifajokat egyelőre nem érinti!

A vonuló vadmadarak miatt a betegség folyamatosan fokozott veszélyt jelent a baromfiállományokra. A járványvédelmi intézkedések betartása kiemelten fontos. A betegséggel, valamint a védekezéssel kapcsolatos legfontosabb információk elérhetők tematikus oldalunkon: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.

Egyéni gazdaságok összeírása

November 15-én kezdi meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók november 25-ig online, azt követően pedig december 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre. A járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnék kérni válaszadókat, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felületet. A KSH valamennyi érintett részére november 15-ig elektronikus vagy postai levélben megküldi a belépéshez szükséges kódot. Az összeírók az aktuális járványügyi szabályok betartásával végzik munkájukat, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érintettek az összeírókkal egyeztetve, telefonon keresztül is szolgáltathassanak adatokat. Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb november 25. éj-félig online küldik be, nyereményjátékban vehetnek részt, aminek keretében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek. Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a https://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!
A 2021. november havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2021.10.31-én lejárt. Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat 2021.11.04-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban. Az átutalással fizetőket kérem, aki nem utalta az 2021.11.04-ig pótolja.
Köszönettel: Czombos Kriszta

A nem megfelelő vegyes hulladék nem kerül elszállításra

A Négyforrás Nonprofit Kft. munkatársai szeretné felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe TILOS hamut, fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot rakni. Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot lát az edényben a rakodó nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során keletkező sérülésekért nem tudnak felelősséget vállalni. Szíves megértésüket és együttműködésüket előre is köszönik a cég munkatársai!

Rendkívüli szünet miatti iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!
Rendkívüli szünet lesz az iskolában 2021.11.02-től 2021.11.05-ig. A gyermekek számára megrendelt ebédet el lehet vinni az étteremből, vagy le lehet mondani. A lemondásokat csak írásban tudom elfogadni, melyre a következő módon van lehetőség legkésőbb 31-én vasárnap 13:00-ig: kriszta@bordany.hu e-mail címen, sms-ben (+36306255542), messengeren, viberen.
Czombos Kriszta

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A november havi étkezési térítési díj befizetése 2021.10.26-án (kedden)
és 2021.10.28-án (csütörtökön) lesz a Polgármesteri Hivatalban 8-16 óráig.

Az átutalással fizetők továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Adóügyi ügyintéző állás

A Bordányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama határozott idejű, helyettesítés céljából 2021.11.15-től tartós távollét idejéig tartó közszolgálati jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 8. A munkakör legkorábban 2021. november 15. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Adóügyi ügyintéző munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Megjelent a 2022-ben induló Agrárkörnyezetgazdálkodás kifizetés pályázati felhívás, melyre mezőgazdasági termelők pályázhatnak

A pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január 1. – 2024. december 31.

A támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető, aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül 2021. október 25-től 2021. november 25-ig terjedő időszakban.  A felhívás szerinti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

A támogatásban a VPAKG2015-höz hasonlóan 16 tematikus előíráscsomagból lehet választani, (horizontális – mindenki számára elérhető -, valamint zonális – azaz csak bizonyos feltételeknek megfelelő területeken gazdálkodók számára elérhető).

A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Tehát valamennyi érintett területet 3 m-es pontossággal fel kell mérni, s az így kapott shape filokat fel kell tölteni az elektronikus felületre. Amennyiben a gazdálkodó korábbi támogatási ciklusban is részt vett, s az eredeti shape filok megfelelőek, úgy azokat is használhatja továbbra is, csak a mérési jegyzőkönyveket aktualizálnia kell.

Fontos a méréseknél, hogy ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a dió, gesztenye és hagyományos gyümölcsösöket külön kötelezettségvállalással érintett területbe kell lemérni, és megnevezni.

Az AKG-ba bevinni kívánt ültetvények maximális életkora max. 26 év lehet, kivéve szőlő, dió, gesztenye és hagyományos gyümölcsös. Igazolást erről nem kell csatolni, mert a hivatalok ezt egymás között letisztázzák.

  1. január 1-ig el nem telepített ültetvénnyel is lehet pályázni. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy az ültetvény legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig eltelepítésre kerül. (Ekkor a levélanalízis választható előírás nem igényelhető).

Amennyiben minden választható előírást vállal a gazdálkodó, akkor az alábbi támogatási összegekre lehet pályázni a horizontális tematikus előíráscsoportban:

Előíráscsoport euró/év
horizontális szántó 338
horizontális gyep 282
horizontális ültetvény almatermésű 1095
horizontális ültetvény egyéb gyümölcs 950
horizontális ültetvény szőlő 1075

 

A pályázati felhívás további fontos tudnivalóiról, az előíráscsoportokban kötelező és választható előírásairól 2021. október 11-én hétfőn este 6 órától tájékoztatót tartok a Bordányi Faluházban.

Halmágyi Tiborné NAK-1447 szaktanácsadó

Ivóvíz hálózat karbantartás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. október. hó. 11–én és 12–én  Bordány Településen, az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási és víztározó medence tisztítási munkálatokat végeznek. A Település egyes részein a jelzett napokon 09:00-tól 15:00 – óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat. A vízminőség javítása céljából tett intézkedéseink alatt együttműködésüket, türelmüket köszönjük.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support