Pályázat udvaros munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet udvaros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű,  2019. március 1-től 2019. december 31-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti 20 óra. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 27. Olvassa el a részleteket Ön is!

Udvaros munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Állati melléktermékekkel kapcsolatos általános tudnivaló

Tájékoztatjuk a tisztelt állattartókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről rendelkező 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosult: „Az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve annak szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti éves jelentési kötelezettséget elektronikus úton köteles teljesíteni.” E rendelkezés értelmében a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról rendelkező 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17. § (2)-,(3) bekezdés által előírt éves állati eredetű melléktermék jelentést papír alapon már nem lehet megtenni. Az Agrárminisztérium élelmiszer-felügyeletért felelős államtitkár rendelkezése alapján a tárgyi jelentés felületének hivatkozása az alábbi: https://allatimellektermek.nebih.gov.hu

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019. februárban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
eva.kiss@egyenlobanasmod.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2019. február 8-án: 9:00-13:00 óra között.
2019. februá 22-én: 9:00-13.00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2019. február 14-én: 09:00-13:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás

József Attila Városi Könyvtár – 6900 Makó, Szent János tér 19/A.
Tel: 06/62/212-253
2019. február 26-án: 10:00-14:00 óra között.

Értesítés tervezett áramszünetről

Tisztelt Bordányiak!

Oszlopcserék és hálózatbővítések miatt számítani kell időszakos áramszünetre az év első hónapjaiban. Az NKM áramszolgáltatójának munkatársai minden esetben igyekeznek az áramszünetek időtartamát a lehető legminimálisabb mértékre csökkenteni azért, hogy a fogyasztók a legkevesebbet érezzék a munkavégzésből. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról az ügyfelek a www.nkmaram.hu oldalon az Online ügyfélszolgálat/ Tervezett áramszünetek menüpont alatt tájékozódhatnak. Az áramkimaradások időpontjait az alábbiakban közöljük:

Utca Házszám Időpont
Bordány dűlő 65. – 155 2019.02.13.    08:00 – 14:00
50/M – 138
Bordány dűlő 65. – 141. 2019.02.13.    08:00 – 14:00
60/1. – 136.
Bordány dűlő 147. – 243. 2019.02.14.    08:00 – 16:00
144/M – 244.
tanya 167. – 2019.02.14.    08:00 – 16:00
Béke dűlő 0 FGSZ Zrt. 2019.02.26.    08:00 – 15:00
Ipar dűlő 467. – 2019.02.26.    08:00 – 15:00
102. –
Kulipintyó 77. – 2019.02.26.    08:00 – 15:00
Seregélyes dűlő 63. – 65/M. 2019.02.26.    08:00 – 15:00
62. –
Sia dűlő 9. – 25. 2019.02.26.    08:00 – 15:00
18. – 22.
Béke dűlő 0 FGSZ Zrt. 2019.02.27.    08:00 – 15:00
Ipar dűlő 467. – 2019.02.27.    08:00 – 15:00
102. –
Kulipintyó 77. – 2019.02.27.    08:00 – 15:00
Seregélyes dűlő 63. – 65/M. 2019.02.27.    08:00 – 15:00
62. –
Sia dűlő 9. – 25. 2019.02.27.    08:00 – 15:00
18. – 22.

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 18., elbírálásának határideje 2019. február 19. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Nyilvános értékelő felület

A Településképi Arculati Kézikönyv és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
monitorozásához

 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete széleskörű partnerségi egyeztetési eljárást követően 2017. december 20. napján a 151/2017. (XII.20.)Ö.r. számú határozatával fogadta el Bordány Településképi Arculati Kézikönyvét, majd ezt követően 2019. január 21. napján megalkotta a településkép védelméről szóló 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendeletét.

A Bordány Településképi Arculati Kézikönyv illetve a településkép védelméről szóló rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, monitorozása és elemzése érdekében az Önkormányzat érékelő felületet működtet.

A szabályzók gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerült véleményét, tapasztalatait, javaslatait az E-papír (https://epapir.gov.hu) felületen keresztül, vagy e-mailben (bordany@bordany.hu) küldött levelével oszthatja meg az Önkormányzattal.

Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Az Önkormányzat várja megtisztelő visszajelzéseit.

Pályázat bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 8. Olvassa el a részleteket Ön is!

Bölcsődei dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Bölcsődei dajka munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

Bővül a Falugazdász ügyfélfogadási ideje Bordányban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megküldte az új ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatóját önkormányzatunknak. Ezek alapján a hatékonyabb működés érdekében egyes települések ügyfélfogadását módosították a magasabb szintű kiszolgálás érdekében. Bordány esetében szerencsére pozitív változással jár mindez, gazdáink így még könnyebben tudják elérni a NAK szolgáltatását.

Településünkön február 4-től, hétfőtől szerdáig 08.00-tól 16.30 óráig, csütörtökön 12.00-tól 16.00 óráig, pénteken 8.00-tól 12.00 óráig várja az ügyfeleket a falugazdász a Bordányi Faluházban.

Díjmentesen szállítják el a karácsonyi fenyőket

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január 15-én és február 12-én díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019. januárban

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019. január hónapban:

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
csongrad@egyenlobanasmod.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2019. január 11-én, pénteken: 9:00-13:00 óra között.
2019. január 25-én, pénteken: 9:00-13.00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2019. január 17-én, csütörtökön: 09:00-13:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás

SINOSZ Hódmezővásárhelyi Szervezete – 6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.
Tel: 06/70/377-5740
2019. január 29-én, kedden: 13:00-17:00 óra között.

Tájékoztatás a települési jegyző által lefolytatott vízügyi hatósági eljárásáról, különös tekintettel a kutakkal kapcsolatos engedélyeztetési eljárásra

Jelentős lakossági érdeklődés mutatkozik kutak létesítési és fennmaradási engedélyezésének eljárásával kapcsolatban. Számos ellentmondásos, sok esetben pontatlan hír jelent meg a témával kapcsolatban, az országos médiában és a közösségi hálón is. Ezen témakörrel kapcsolatban szeretnék jelen cikkel tájékoztatás nyújtani.

Mint ahogy az az országos sajtóban is megjelent az engedély nélkül létesített kutakat engedélyeztetni kell 2018. december 31-ig. Ennek a határidőnek a kitolásáról nyújtottak be a parlamenthez egy törvénymódosító javaslatot, aminek elfogadásával a kérelmek új benyújtási határideje 2020. december 31-re módosult. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a [jelen törvénymódosítás: 2018. évi CXXI. törvény] hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekről tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének vízügyi hatósági engedélye szükséges:

 1. kútlétesítéséhez, üzembe helyezéséhez, fennmaradásához,
 2. kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
 3. háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A legnagyobb lakossági érdeklődés a 1. pontban meghatározott kutak létesítésére, fennmaradására vonatkozó szabályok iránt mutatkozik, ennek okán jelen tájékoztatás következő részében a kutakra vonatkozó szabályok kerülnek bemutatásra: Elsőként fontos leszögezni, hogy a jogalkotó nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a kút milyen technológiával készült;  függetlenül attól, hogy a kút fúrt vagy ásott, a jogszabály vízügyi hatósági eljárás lefolytatását teszi kötelezővé. A vízügyi hatósági eljárás lefolytatását a jogszabály két szerv között osztja meg; egyrészt, bizonyos kutak tekintetében, kút helye szerint illetékes (1) települési jegyző-, egyéb feltételek fennállása esetén pedig a kút helye szerint illetékes (2) katasztrófavédelmi igazgatóság jár el a kutak vízügyi hatósági engedélyeztetési ügyeiben. A vonatkozó jogszabály értelmében azon kutak tartoznak a települési jegyző hatáskörébe amelyek, (egyéb feltételek fennállásán túl):

 • karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek,
 • házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálják,
 • nem gazdasági céllal üzemelnek.

Amennyiben a meghatározott feltételek bármelyike nem áll fent, a kúttal kapcsolatos vízügyi hatósági ügyben az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el. Példának okáért amennyiben a kúttal olyan mezőgazdasági terményeket öntöznek, amelyek értékesítésre szánnak a kút ebben az esetben gazdasági célt szolgál, ennek okán ezen kút esetében illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel.

A jegyző hatáskörébe tartozó kutak tekintetében négyféle típusú eljárás indítható:

 1. kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárása,
 2. kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása,
 3. kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása,
 4. kút vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárása.

A fenti engedélyek megadása iránti kérelemnyomtatványok a település honlapján (www.bordany.hu/ Polgármesteri Hivatal/ Nyomtatványok/ Egyéb nyomtatványok) elérhetőek, kitölthető .doc formátumban letölthetők, illetve a Bordányi Polgármester Hivatal ügyfélpultjánál személyesen is átvehetők. A kérelemnyomtatványok tartalmazzák az adott ügyben csatolandó mellékletek felsorolását, illetve a kérelem benyújtásához szükséges minden fontosabb információt. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi jogszabályozás értelmében a létesítési-, üzembehelyezési-, fennmaradási-, és megszüntetési engedélykérelemhez nem szükséges csatolni a létesítendő, vagy meglévő kút tervdokumentációját. A jogszabály a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember nyilatkozatát írja elő csatolandó dokumentumként. Így a kérelem benyújtásához elegendő, ha megfelelő végzettséggel rendelkező szakember a kérelmet aláírja és ezzel büntetőjogi felelősséget vállal a beadványban megjelölt műszaki adatok valódiságtartalmáért. Újonnan épített kutak esetében a létesítési engedély beszerzését követően a létesítőnek üzembehelyezési engedélyt kell beszereznie, vagyis ebben az esetben az eljárás kétlépcsős. Kiemelést érdemel, hogy amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését szolgálja az üzemeltetési- vagy fennmaradási kérelem elbírálásának szükséges feltétele a víz minőségét tanúsító vízminőség- vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatának csatolása. A vízminőség- vizsgálatot Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 1. Népegészségügyi Osztályának előzetes véleményének kikérést követően akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni, majd a vizsgálat eredményét ugyanezen szervezeti egység részére állásfoglalás céljából megküldeni. Ezen állásfoglalás birtokában nyújtható be a települési jegyző részére az üzemeltetési- vagy fennmaradási engedély. A jegyző előtt lefolytatott vízügyi hatósági eljárás illetékköteles eljárás. Az eljárás lefolytatásáért általános tételű közigazgatási eljárási illeték kell fizetni, melynek összege: 3.000,-Forint. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében, aki 2020. december 31. napjáig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kútra, annak 2021. január 1. napjától vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság összege jogi személy esetén az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-ig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Forintig, természetes személy esetén 300.000,- Forintig terjedhet.

Sok kérdés érkezett arra vonatkozóan, hogy bizonyos talpmélység feletti kutak esetében is kell-e hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatni. A jelenleg hatályos szabályozás ilyen kitételt tartalmaz, a kút talpmélysége nem befolyásolja az engedélyeztetési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Amennyiben a kút korábban kiadott, igazolható érvényes engedéllyel rendelkezik, kút létesítésére, fennmaradására vonatkozóan újabb hatósági eljárást nem kell kezdeményezni. Ebben az esetben az engedélyeztetési eljárás csak abban az esetben kell ismételten megindítani, amennyiben a hatóság az engedélyt valamilyen oknál fogva visszavonja. Amennyiben a kút létesítője, vagy meghatalmazottja Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartással (KÜNY) (korábbi elnevezéssel ügyfélkapu), – gazdálkodó szervezet esetén cégkapus  regisztrációval – rendelkezik; a kérelem – megfelelő adattartalommal – az E-papír (https://epapir.gov.hu/) felületen keresztül elektronikus formában is benyújtható. Elektronikus benyújtás esetén is szükséges a kérelem elbírálásához szükséges mellékleteket csatolni.

Jelen tájékoztatás a lakosságot érintő legfontosabb információkat tartalmazza, a vízjogi hatósági engedélyeztetési eljárás további részletszabályai az alábbi jogszabályokban megtalálhatóak:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
 • az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
 • az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Bordány, 2019. január 02.

Dr. Fodor Ákos
jegyző

Január havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Bordány Nagyközség Önkormányzatának átmeneti rendelete alapján az iskolai étkezési térítési díjak a következők:

Térítési díjak  2019. január 1-től:

 • MENZA (csak ebéd) 294,- Ft + ÁFA
 • Tízórai + ebéd: 397,- Ft + ÁFA
 • Ebéd + uzsonna:  369,- Ft + ÁFA
 • Napközi (tízórai+ebéd+uzsonna) 472,- Ft + ÁFA

2019. január havi étkezési térítési díj előleg befizetése, valamint az ebédjegyek átvétele

2019. január 7-én (hétfőn) 8-16 óráig,

2019. január 8-án (kedden) 8-16 óráig,

2019. január 10-én (csütörtökön) 8-16 óráig

a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehetséges.

A január havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Amennyiben az ebédet nem fizeti be, az étkezést nem tudjuk biztosítani.

 

Bordány, 2018. december 21.

Czombos Krisztina sk.
élelmezésvezető
30/62-55-542

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

 Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytatódik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereink 2018. december 12-től 2019. január 10-ig a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A tervanyaggal kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban.

A fórum 2019. január 02-án 16 óra 30 perctől a Faluházban kerül megrendezésre.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

Tanács Gábor

polgármester

 

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2019. január 3-tól 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 27., elbírálásának határideje 2019. január 2. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Idősek védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet!

Az elmúlt héten több időskorú személyt keresett fel otthonában egy jól szituált kedves hölgy azzal a szándékkal, hogy ágynemű garnitúrát adjon el kedvező áron részükre.

Minden esetben ugyanazt a tájékoztatást adta. Elmondta, hogy a bordányi Faluházban árubemutatóra került sor, ahová meghívást kapott az érintett személy (pontos nevet és címet tudott), azonban valami oknál fogva valószínű, hogy a meghívót nem kapta meg. 
A rendezvényen 3 szerencsés személy részére kisorsolásra került egy kedvezményes vásárlási lehetőség (120.000 Ft helyett fél áron juthat hozzá 2 db jó minőségű ágynemű garnitúrához), melyből az egyik nyertes a felkeresett személy. Felhívja a hölgy a figyelmet arra, hogy az ajándék más személyre át nem ruházható.
A lakáson belül bonyolódik le az üzlet, a vételárról az alábbi címre kerül kiállításra nyugta: Armando és R-Zsike Kft.

Kérjük időseinket, hogy házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket ne engedjenek be otthonukba!

Tájékoztató településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

Tisztelt Bordányi Lakosok!

Befejező stádiumba jutott a településkép védelméről szóló 2016. évi XXIV törvény rendelkezései alapján megalkotandó Bordány települést érintő településkép védelméről szóló rendelet előkészítése.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai értelmében a rendelet- tervezettel kapcsolatban partnerségi egyeztetési eljárásra, ezen belül lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórumot 2019. január 2. napján 16 órától, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár (Bordány, Park tér 1.) épületében tartjuk.

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabályozza. A partnerségi eljárás szabályai értelmében a lakosok (partnerek) 2019. január 11. napjáig terjeszthetik elő véleményüket a rendelet- tervezettel kapcsolatban, amelyeket elektronikusan, postán vagy személyesen juttathatnak el a Bordányi Polgármesteri Hivatalhoz.

A településképi rendelet- tervezet az alábbi linken megtekinthető: Településképi rendelet Bordány

Tisztelettel:

Tanács Gábor
polgármester

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, helyettesítés céljából 2019.01.01-től 2021.05.16-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 18. A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Pedagógiai asszisztens munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support