Szeptember havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Kedves Szülők! Értesítjük, hogy a 2017. szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére augusztus 28-án (hétfőn) 8-16 óráig, augusztus 29-én (kedden) 8-16 óráig, augusztus 31-én (csütörtökön) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége. A  szeptember havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2017. szeptember 1-től 2019. október 31-ig  tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. Olvassa el a részleteket Ön is!

munkakor_vedono.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Hatósági ügyintéző állás

A Bordányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. Olvassa el a részleteket Ön is!

hatosagi_ugyintezo_allas.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Családsegítő állás

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. Olvassa el a részleteket Ön is!

csaladsegito_munkakor.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tájékoztató a kül- és belterületen történő égetés szabályairól

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.)  BM rendelet 226. § (1) értelmében: „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.” A külterületen történő égetést tehát a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. Tűzgyújtási tilalom időszakában azonban irányított égetés nem engedélyezhető.

Eszerint az eljárás menete a következő:

A kérelmet háromezer forint illetékbélyeggel ellátva, legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Bordány esetében ez a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6728 Szeged, Napos út 4.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A határozat a kézhezvételtől számított 15. napon válik jogerőssé. A kérelmezőnek, ha az égetés engedélyezett időpontja korábbi, mint a határozat jogerőre emelkedésének időpontja, akkor személyesen be kell menni a Katasztrófavédelmi Kirendeltségre, ahol le tud mondani a fellebbezési jogáról, ezzel a határozat jogerőssé válik és az égetés szabályosan elvégezhető.

A kérelmen lehetőség van pótnap megjelölésére az előre nem látható rossz időjárási viszonyokra tekintettel.

A kérelem mellékleteként csatolni kell a tulajdoni lap vagy földhasználati lap másolati példányát is (nem hiteles másolat is elfogadott). Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Kérelem nyomtatvány a csongrad.katasztrofavedelem.hu honlapról tölthető le.

A belterületi égetést Bordányban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendelet szabályozza, amely értelmében a belterületen való égetés tilos. Ugyanis a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 18. §-a értelmében: A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el, aki Bordány Nagyközség belterületén avart, kerti-, vagy más hulladékot éget. Ezen rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást megvalósító személyekkel szemben közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség.

Dr. Fodor Ákos
jegyző

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Adóügyi ügyintéző állás

A Bordányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. Olvassa el a részleteket Ön is!

adougyi_ugyintezo.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Június havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a június havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére május 26-án (pénteken) 8-12 óráig, május 29-én (hétfőn) 8-16 óráig, május 30-án (kedden) 8-16 óráig a Bordányi Polgármesteri Hivatalban van lehetőség. A június havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tájékoztató a települési szilárd hulladékszállítás közszolgáltatással kapcsolatos változásokról

A képviselő-testület március 30-i soros ülésén módosította a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati rendeleteket. A közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjkedvezmény, szüneteltetést érintő változások:

 1. Az Önkormányzat a 70. életévet betöltött egyedül élő ingatlantulajdonos részére kérelemre a 120 literes gyűjtőedény ürítésére megállapított díj 50 %-ának erejéig díjkedvezményt biztosít.
 2. Kérelemre szüneteltethető a kötelező közszolgáltatás igénybevétele ha az ingatlanban az ingatlantulajdonos nem tartózkodik és ingatlant más sem használja. A díjkedvezmény, illetve a díjfizetés szüneteltetés közszolgáltató általi megállapításához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be. A Jegyző a feltételek fennállása esetén igazolást állít ki, amelyet megküld a kérelmező, illetve a közszolgáltató részére.

Fontos:

 • a Jegyző a kérelemben foglaltakat ellenőrizheti,
 • a feltételek megváltozását a jogosult 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a Jegyzőnek,
 • a díjkedvezmény igénybevételének kezdetétől a gyűjtőedényben 60 l űrtartalmú szilárd hulladék helyezhető ki a szállításra,
 • a szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek nincs díjhátraléka,
 • szüneteltetés esetén az igazolás kiadását a feltételek naptári éven túli fennállása esetén a következő év első hónapjában ismételten kérelmezni szükséges,
 • az ingatlantulajdonos szüneteltetésre vonatkozó igényét – annak kezdő időpontját legalább 10 munkanappal megelőzően szükséges bejelenteni a Jegyző részére.

Dr. Fodor Ákos, jegyző

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Május havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők! 

Értesítjük, hogy a 2017. május havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére április 24-én (hétfőn) 8-16 óráig, április 25-én (kedden) 8-16 óráig, április 27-én (csütörtökön) 8-16 óráig és április 28-án (pénteken) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A  május havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Iskola igazgatói pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-tól 2022.08.15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ajánlja fel adója 1%-át a bordányi civileknek

A Magyarországon adózó magánszemélyek, és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelemadójuk 1%-át egy nonprofit szervezetnek, újabb 1%-át pedig valamelyik egyháznak vagy költségvetési előirányzatnak ajánlják. A törvényalkotónak az volt a célja, hogy az adófizető a befizetett adójának legalább egy részét arra a területre irányíthassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szüksége van. Tehát, mint minden évben, 2017-ben is felajánlhatja adójának 1+1%-át. Az adóbevallás benyújtása mellett érdemes az 1%-ról is rendelkeznünk, hiszen ha ezt elmulasztjuk, akkor ez a pénz az államkasszába kerül, és nem a településünkön hasznosul. 2017-ben személyi jövedelemadójának 1 %- át a következő bordányi civil szervezetek és alapítványok javára ajánlhatja fel:

 • Bordány Ifjúságáért Alapítvány Adószáma: 18461637-1-06;
 • Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Adószáma: 18465411-1-06;
 • Bordány Sportjáért Alapítvány Adószáma: 18456406-1-06;
 • Bordány Sportkör Adószáma: 19079646-1-06;
 • Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület Adószáma: 18286681-1-06;
 • Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület Adószáma: 18474990-1-06;
 • Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány Adószáma: 18464520-1-06;
 • Bordányi Polgárőr Csoport Adószáma: 18460863-1-06;
 • Egérház Alapítvány Adószáma: 18478190-2-06;
 • Kulturális és Szabadidős Egyesület Adószáma: 18464551-2-06;
 • Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja Adószáma: 19082318-1-06.

Figyeljen a határidőkre is, mert ha május 22-e után küldi be a rendelkező nyilatkozatot, az nem lesz érvényes! Munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolva 2017. május 10-ig a munkáltatónak átadva, vagy a külön- álló rendelkezési nyilatkozatát önállóan 2017. május 22-ig egy lezárt, adóazonosító adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz. Köszönjük!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Megkezdődik a vadon élő rókák tavaszi veszettség elleni immunizálása

2017. április 1-15. között zajlik hazánkban a rókák tavaszi, veszettség elleni orális vakcinázása, adta ki erről tájékoztatóját a NÉBIH.  A kampány célja, hogy a vadon élő rókák minél nagyobb arányban védetté váljanak a betegséggel szemben. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől 21 napig ebzárlat és legeltetési tilalom lesz.

A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. Zoonózis (állatról emberre terjedő betegség), humán megbetegedés azonban 1994 óta nem történt hazánkban, köszönhetően többek közt annak, hogy az állategészségügyi hatóság ’92 óta rendszeresen, évente két alkalommal megszervezi a rókák vakcinázását.

A vakcinázott területeken piros színű plakátok tájékoztatják a lakosságot az immunizációs kampányról. A csalétkeket kisrepülőgépekről szórják ki – a lakott területek kivételével – az ország területének mintegy kétharmadán. A repülőgép személyzete a csalik kiszórását lakott területen kívül is szünetelteti, ha a repülési útvonalon kirándulókat, mezőgazdasági munkát végző embereket látnak.

A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium bliszterben található az oltóanyag. A vakcina kutyára és macskára nem veszélyes, azonban elfogyasztása veszettség elleni védettséget sem alakít ki ezekben a fajokban. Annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett oltóanyagot az érintett területeken, a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe.

Az Európai Bizottság célkitűzése, hogy 2020-ra az EU valamennyi tagállamában felszámolják a betegséget. A mentesség elérésében, valamint közegészségügyi szempontból is kiemelt szerepe van a kutyák évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltásának, emellett javasolt a nem kizárólag lakásban tartott (kijáró) macskák megelőző veszettség elleni oltása is.

További információk, valamint a vakcinázással érintett települések listája – megyei bontásban – hamarosan elérhető a NÉBIH honlapján.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Panaszok és közérdekű bejelentések a kormányhivatallal/járási hivatallal kapcsolatban

Hirdetmény

a panaszok és közérdekű bejelentések lehetőségéről és rendjéről

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Panasztörvény alapján panasznak, közérdekű bejelentésnek minősülő beadványaikat/bejelentéseiket, melyek tartalmuk szerint a kormányhivatallal/járási hivatallal kapcsolatban szakmai, működési, illetve dolgozó elleni bejelentések:

– szóban, – személyesen vagy telefonon –, illetve

– írásban – postai vagy elektronikus úton –

az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Szóban:

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Tel.:62/681-350

6782 Mórahalom, István király út 1/a. Tel.: 62/681-390

6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. Tel.: 62/681-356, valamint

Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Öttömös, Ruzsa, Pusztamérges, Üllés, Zákányszék, Zsombó községek Polgármesteri Hivatalaiban működő ügysegédeknél.

Írásban:

6782 Mórahalom, Pf. 4.

Elektronikus úton:

vezeto.morahalom kukac csongrad pont gov pont hu e-mail címen.

Dr. Szántó Mária

hivatalvezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Mórahalmi Járási Hivatala

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

A CSMKH Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatója

Tájékoztató

 

I. CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának elérhetősége

A CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya felhívja a Tisztelt Partnerei figyelmét, hogy osztályunk elérhetősége megváltozott (elhelyezése változatlanul: Mórahalom, István kir. út 1/A.). 

 1. január 1-jét követően a következő központi számon érhetik el az osztály munkatársait:

Tel: 62/681-393

Email: foglalkoztatas.morahalom@csongrad.gov.hu

 

 II.„Egyesített művelési ág változási eljárás”

Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy jogszabályváltozás következtében megszűnt az „egyesített művelési ág változási eljárás”. Az ügyfélnek külön kell kérnie a földminősítési eljárást, a változási vázrajz záradékolását (amennyiben az szükséges), majd ezen eljárások lezárása után az ingatlan-nyilvántartási átvezetést. Az egyes eljárások nem vonják maguk után a következő eljárási szakasz hivatalból való elintézését, annak kérelmezése az ügyfél érdeke és felelőssége. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az ingatlan-nyilvántartási állapot eltér a természetbeni állapottól és ez határszemle vagy más eljárás kapcsán hivatalból megállapításra kerül, az földvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

További tájékoztatásért kérjük, forduljanak a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Földhivatali Osztályához ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8:00-17:00,

kedd-csütörtök: 8:00-16:00,

péntek: 8:00-12:00

 

III. Tájékoztató a fogyasztóvédelmi hatóságokkal kapcsolatos változásokról

 1. január 1-jétől általános első fokú fogyasztóvédelmi hatóság a járási hivatal, egyes kiemeltebb ügykörökben pl.: e-kereskedelem, piacfelügyelet az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal, míg másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok az alábbiak:

 • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok
 • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások
 • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek
 • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel
 • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése
 • Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése
 • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése
 • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget
 • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató
 • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre
 • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve
 • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

 

Fogyasztóvédelmi ügyekben ügyfélfogadást a járási hivatal a Mórahalom, Szentháromság tér 1. szám alatt a 009.számú irodában az alábbiak szerint tart:

Hétfő: 8-17 óra

Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16 óra

Péntek: 8-12 óra

 

IV. Tájékoztató az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) kapcsolódó digitális önrendelkezés lehetőségének biztosításáról kormányablakokban

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) egy olyan egységes informatikai környezet, mely a legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel biztosítja az egészségügyi ágazaton belüli hatékony kommunikációt. A digitális önrendelkezés keretében minden állampolgárnak lehetősége nyílik, hogy rendelkezhessen az EESZT-be kerülő egészségügyi adatainak hozzáférhetőségéről. Kiemelkedő jelentőségű, hogy ne csupán online felületen legyen biztosítva az állampolgárok számára a digitális önrendelkezés lehetősége, hanem személyes ügyintézés keretében a kormányablakoknál is.

 1. február 15-től a kormányablakokban ezen szolgáltatás is elérhetővé válik. A Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablaka a Mórahalom, Millenniumi sétány 17. sz. alatt várja ügyfeleit.

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi elérhetőségeken keresheti:

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520

kissevadr@invitel.hu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail