Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű 2017.03.16. napjától előreláthatólag 2019.04.15. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 3., elbírálásának határideje 2017. március 14. A munkakör legkorábban 2017. március 16. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Könyvtáros álláspályázat.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása februárban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520
kissevadr@invitel.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő. Tel: 06 70/377-5720
2017. február  3-án:  9:00-13:00 óra között
2017. február 17-én:  9:00-13:00 óra között

Idősek Közösségi Központja – Senior Center 
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. február 23-án:  12:00-16:00 óra között

Járási ügyfélfogadás

Gondozási Központ

Szentes, Horváth Mihály u. 10.
2017. február 9-én:  10:00-14:00 óra között.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Értesítjük, hogy a 2017. február havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére január 26-án (csütörtökön) 8-16 óráig, január 27-én (péntek) 8-12 óráig, valamint január 30-31-én (hétfőn, kedden) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A  február  havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Utazzon az AGROmashExpora!

Megfelelő létszámú jelentkező esetén, a gazdaelőadások sorozat keretében utazást szerveznek Bordányból január 25-én (szerdán) a budapesti AGROmashExpora, Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági kiállítására! A szabad helyek függvényéig, de legkésőbb január 20-ig várja a jelentkezéseket Kiss-Patik Péter a 0630/747-2068-as telefonszámon mindazoktól, akik szívesen részt vennének az eseményen! Kérjük, amennyiben van olyan környékbeli családtagja, ismerőse, akivel szívesen részt venne a programon neki is jelezze, hiszen a bordányiak mellett a környező települések gazdáinak jelentkezését is szívesen fogadják!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása januárban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520
kissevadr@invitel.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő. Tel: 06 70/377-5720
2017. január 13-án:  9:00-13:00 óra között
2017. január 27-én:  9:00-13:00 óra között

Idősek Közösségi Központja – Senior Center 
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. január 19-én:  12:00-16:00 óra között

Járási ügyfélfogadás

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja 
Csongrád, Fő u. 64.
2017. január 31-én:  10:00-14:00 óra között.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Értesítjük, hogy a 2017. január havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére január 3-4-én (kedd, szerda) 8-16 óráig, január 5-én (csütörtök) 8-18 óráig, valamint január 6-án (péntek) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük.

A  január  havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Polgármesteri Hivatal

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Szemétszállítási szerződés szüneteltetés – december 23-ig jelezhetik igényüket

Azok a bordányi ingatlantulajdonosok, akik szüneteltetni szeretnék 2017. január 1-től a szemétszállítási szerződésüket, azoknak a korábbi gyakorlat szerint december 23-ig jelezni kell azt a szolgáltató felé. Kihelyezett ügyfélszolgálat ebben az évben már nem lesz a Faluházban.

 A Négyforrás Kft. az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu vagy pedig a negyforraskft@forraskut.hu email címre várja ezen igények beérkezését. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell a szerződő ügyfél azonosítóját, nevét, címét és a szerződés megszüntetésének kezdő dátumát, időtartamát és csatolni kell a www.bordany.hu oldalról letölthető adatlapot is. A Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál személyes segítséget nyújtunk.

2017 – ben továbbra is minden hónap utolsó csütörtöki napján 9.30 – 11.30 óra között várják az ügyfeleket a Faluházban.

Szemétszállítás szüneteltetése nyilatkozat

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kormányablakok és Okmányirodai Kirendeltségek november 30-ai nyitvatartása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy november 30-án, időközi leltár elvégezése miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal minden Kormányablaka és Okmányirodai Kirendeltsége az ezen a napon szokásos nyitva tartási rend helyett, egységesen, 12 óráig fogad ügyfeleket. Másnap, 2016. december 1-jén a megszokott nyitva tartás szerint folytatódik az ügyintézés. 

Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Mórahalom, 2016. november 16.

                                                                          Dr. Szántó Mária

                                                                                                         hivatalvezető

                                                                                                              CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Értesítjük, hogy a 2016. december havi gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére
2016. november 24-én, (csütörtökön) 800-1600 óráig

 1. november 25-én (pénteken) 800-1200 óráig
 2. november 29-én, (kedden) 800-1600 óráig 
 3. a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A  december  havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Az a jó vidéki levegő?! – A hulladékok otthoni égetése egyre nagyobb probléma, tegyünk ellene!

Önt is zavarja a kertekből, kéményekből felszálló fekete füst, a fákon, növényzeten megülő korom, a fanyar égett szag? Sokan nem tudják, de a kerti és háztartási hulladékok égetése illegális, nem beszélve arról, hogy erősen környezetszennyező, egészségkárosító tevékenység. A Humusz Szövetség kampánya nem csak a kockázatokra hívja fel a figyelmet, de tanácsokat is ad a megfelelő tüzelésre és hulladékkezelésre a http://humusz.hu/haziegetes oldalon.

Magyarország légszennyezettsége jelenleg Kínáéval vetekszik. Amint ősszel lehullanak az első falevelek, rögtön máglyára is kerülnek. A kerti hulladékok szabadtéri égetése a 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében tilos, a bírság minimum 100.000 Ft, de akár az 500.000 Ft-ig is terjedhet. Ugyanez a helyzet a szabadtéren és a kazánokban elégetett háztartási hulladékokkal is, azt azonban a 2010. évi levegő védelméről szolgáló kormányrendelet szabályozza.

Forrás: www.humusz.hu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tájékoztató állattartók részére a vízibaromfik és egyéb baromfik tartásáról

A H5 altípusba tartozó magas pathogenitású A típusú madárinfluenza vírusának hazai baromfiállományban történő kimutatása és az ebből eredő járványveszély szükségessé teszi, hogy az állattartók a járványvédelmi intézkedéseket a lehető legszigorúbban betartsák. A vízibaromfik tartása során a zárt tartás a technológiából adódóan és állatvédelmi szempontból sok esetben nem megvalósítható, így itt legnagyobb a veszély a vírus állományba történő bekerülésére.

A madárinfluenza elleni védekezés jogi alapját a 2008. évi XLVI. törvényben (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről), a 41/1997. (V.28.) FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzatban, valamint a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben foglaltak mellett baromfiban történő gyanú, vagy betegség megállapítás esetén a 2006/416/EK, valamint 2006/415/EK bizottsági határozat előírásai képezik.  

A vízibaromfi és egyéb baromfi állományok madárinfluenza elleni védelme érdekében a következő intézkedések betartása kötelező, illetve indokolt:

 • Az állattartó köteles bejelenteni állattartásának tényét a tartási hely, a tartott állatok fajának, létszámának, és hasznosítási irányának megjelölésével az állategészségügyi felügyeletet ellátó állatorvosnak.
 • A tervezett letelepítéseket előzetesen be kell jelentenie az illetékes járási állategészségügyi osztály – járási főállatorvosa számára.
 • Előzetesen írásbeli szerződést köteles kötni az ellátó állatorvossal, rendszeres telepi állatorvosi ellenőrzés kikötésével.
 • A házi kacsa, liba illetve egyéb vízibaromfi az egyéb baromfival (pl. házityúk, pulyka) vagy fogságban tartott madárral (pl. galamb) együtt illetve egy légtérben nem tartható.
 • A vadmadarak telepre bejutását, illetve az állatokkal való érintkezését minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni (madárháló alkalmazása, vadmadarak riasztása, stb.).
 • Részletes, naprakész telepi nyilvántartások vezetése kötelező: állomány-nyilvántartás, elhullási napló, kezelési napló, takarmányozási napló, jármű és személymozgások naplója, valamint a tartás során felmerülő minden lényeges adat és esemény nyilvántartása. Szükséges még a telepre vonatkozó részletes tartástechnológiai leírás, járványvédelmi terv, valamint tisztítási-fertőtlenítési utasítás megléte
 • A telepre idegen személyek belépése tilos.
 • A takarmány zárt tárolása, vadmadarak, rágcsálók hozzáférésének megakadályozása (pl. konténer) kiemelt fontosságú. A részben vagy teljes egészében szabadban tartott baromfi takarmányozását zárt, vagy legalább fedett helyen úgy kell megoldani, hogy a takarmányhoz vadon élő madarak ne férhessenek hozzá.
 • A felszíni vizek itatásra való felhasználása tilos, kizárólag a zárt rendszerű víznyerő hely elfogadható. Amennyiben a már letelepített állomány itatása más módon nem megvalósítható kedvező eredményű kockázatbecslés esetén a járási főállatorvos engedélyezheti más víz baromfi itatására történő felhasználását, de ebben az esetben a baromfi részére biztosított vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas engedélyezett vegyszerrel annak felhasználási útmutatója szerint kezelni kell. Az itató berendezések kialakítása és elhelyezése vadmadarak hozzáférését kizáró módon történhet.
 • Legeltetéses libatartás akkor engedélyezhető, ha a zárt tartás nem megoldható és a legalább a felsorolt intézkedéseket megvalósítják: Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad vízfelület, nádas. Az engedélyezés előtt legelőszemle tartása javasolt. A telep készüljön fel, hogy meg tudja oldani az állatok tartását és takarmányozását abban az esetben is, ha a legeltetés teljes tilalom alá kerül. A legeltetést is folytató állományok fokozott állategészségügyi felügyelet alatt tartása szükséges.
 • Tépésre kerülő állományoknál a járványveszély fokozott. A tépést a területileg illetékes járási főállatorvosnak előzetesen be kell jelenteni, és a tépés megkezdését hatósági engedélyhez kell kötni. Kiemelt kockázatot jelent tépőszemély, vagy tépőbrigádok munkavégzése a telepen.
 • A tömés, tömő személyek alkalmazása, és a tömésre kihelyezés kiemelt járványvédelmi kockázatot jelent. A kihelyezés csak a járási főállatorvos előzetes engedélye alapján lehetséges.
 • Valamennyi, az állatokkal kapcsolatba kerülő személy az állategészségügyi hatóságnak késedelem nélkül jelenteni köteles, amennyiben baromfiállományában vagy egyéb, fogságban tartott madarai esetében a takarmány- vagy a vízfogyasztás legalább 20%-kal csökken, vagy a tojástermelés két napnál hosszabb ideig több mint 5%-kal csökken, vagy a heti elhullás az állomány 3%-át meghaladja, vagy az állományon madárinfluenzára gyanút keltő tünetek jelentkeznek (pl. hirtelen nagyfokú elesettség, légzőszervi tünetek, vizenyős fejfüggelékek, stb.)
 • A hullagyűjtés és ártalmatlanítás kiemelt fontosságú. Az elhullások bejelentése, a hullák állatorvosi vizsgálata, zárt gyűjtése és tárolása, majd a vonatkozó jogszabályok (45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról, illetve 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) előírásainak megfelelő ártalmatlanítása szükséges. Madárinfluenza gyanúja esetén a hullákat elkülönítve kell gyűjteni és tárolni, azok az állategészségügyi hatóság utasításainak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.
 • Keltetőkben csak az ellenőrzés alatt álló törzsállománytól származó, megfelelő dokumentumokkal kísért, jelölt tojások fogadása és keltetése engedélyezett
 • Minden esetben kötelező a keltetőkből kikerülő napos állatok állatorvosi bizonyítvánnyal történő kiszállítása, a telepített állományok nyomonkövethetőségének biztosítása
 • A keltetői hulladékok (tojás, tojáshéj, leölt naposbaromfi) megfelelő ártalmatlanítása. ezek keltetőből történő kikerülésének megakadályozása.

Kérjük a fenti előírások szigorú betartását.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

November 15-ig meghosszabbították a Bursa Hungarica pályázatok beadási határidejét!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59 A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt…

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ortopédiai szűrővizsgálat

 

Ingyenesen igénybe vehető  ortopédiai szűrővizsgálatra hívjuk fel a kedves lakosság figyelmét.

A szűrővizsgálat időpontja: 2016. november 9. (szerda) 14 órától

Helyszín: Integrált Szociális és Egészségügyi Központ (Bordány, Kossuth utca 53/2.)

A vizsgálat érkezési sorrendben történik.

Kérjük, szíveskedjen jelezni részvételi szándékát személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken.

Tel.:62/588-090, email: iszek@bordany.hu.

 

Farkasné Lippai Ágota

intézményvezető

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázati felhívása

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

 • akik nehéz anyagi körülmények között élnek.
 • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft).
 • előnyt élvez az tanuló, aki előző két félévben a tanulmányi eredmény átlaga elérte vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázatában kérjük feltüntetni a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail)!

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • iskolalátogatási igazolás
 • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2015. évi adóbevallás)
 • tanulmányi eredményről szóló igazolása
 • nyilatkozat a családban élők számáról (név, születési idő, foglalkozás)

A pályázat benyújtható: 2016. november 21-ig. A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2016.“

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail