Május havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

É R T E S Í T É S

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2019. május havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

április 25-én (csütörtökön) 8-16 óráig,
április 26-án (pénteken) 8-12 óráig,
április 29-én (hétfőn) 8-16 óráig,
április 30-án (kedden) 8-16 óráig

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

A május havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Változást minden hónap 20-ig írásban tudunk elfogadni a Polgármesteri Hivatalban.

 

Bordány, 2019. április 15.

Czombos Krisztina sk.
élelmezésvezető
30/62-55-542

Pályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére. A jogviszony határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, heti 40 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. április 26., elbírálásának határideje 2019. április 29. Olvassa el a részleteket Ön is!

Terápiás munkatárs munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Értesítés tervezett áramszünetről

Tisztelt Bordányiak!

Oszlopcserék és hálózatbővítések miatt számítani kell időszakos áramszünetre az év első felében. Az NKM áramszolgáltatójának munkatársai minden esetben igyekeznek az áramszünetek időtartamát a lehető legminimálisabb mértékre csökkenteni azért, hogy a fogyasztók a legkevesebbet érezzék a munkavégzésből. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról az ügyfelek a www.nkmaram.hu oldalon az Online ügyfélszolgálat/ Tervezett áramszünetek menüpont alatt tájékozódhatnak. Az áramkimaradások időpontjait az alábbiakban közöljük:

2019.04.11. csütörtök 08:00 – 16:00
Alkotmány tér 1. – 3., 2. – 2.
Arany János utca 3. – 11., 2. – 12.
Beltelek utca 3. – 3., 2. – 16.
Bem utca 1. – 13., 2. – 18.
Benke Gedeon utca 1. – 61., 2. – 70.
Bordány dűlő 97. – 201., 28 – 248.
Deák tér 1. – 11., 2. – 8.
Dózsa tér 3. – 5., 2. – 4.
Dudás utca 1. – 93., 2. – 108.
Építő utca 1. – 23., 2. – 14.
Erkel utca 9. – 21., 10. – 22.
Fenyő sor 5., 57., 69.
Gesztenye sor 25. –
Honvéd utca 1. – 21., 2. – 12.
Jókai u. folytatása a Széchenyi u. kereszteződés után 3db kert –
Jókai utca 1. – 13., 2. – 10.
József Attila utca 1. – 17., 2. – 20.
Juhász Gyula utca 7. – 9., 12. – 18. valamint 315/4, 315/13, 315/25, 315/49.
Kistemplomtanya tér 61/A
Kölcsey utca 1. – 19., 2. – 20.
Kossuth utca 25. – 107., 4. – 84.
Külterület 1. – 1.
Liszt Ferenc utca 9/m
Mező dűlő 60., 63., 63/M
Móra Ferenc utca 1. – 31., 2. – 30.
Október huszonharmadika utca 3.
Orgona köz 59.
Park tér 1. – 5., 4. – 4.
Petőfi utca 1. – 31., 2. – 36.
Rákóczi Ferenc utca 38. – 38.
Rákóczi Ferenc utca 1. – 79., 2. – 60.
Széchenyi utca 15. – 19., 14. – 18.
Széchenyi utca 1. – 11., 2/A. – 8.
Szent István tér 1. – 1., 2. – 2.
tanya 140/15, 184/M, 525 –
Teréz utca 29. – 29.
Toldy utca 1. – 21., 2. – 24. valamint 315/17.
Űrhajós utca 1. – 17., 2. – 16.
Virág utca 1. – 11., 6. – 12.
Zákányszéki út 1. – 23., 2. – 28.

2019.04.12. péntek 08:00 – 16:00
Széchenyi utca 15. – 19., 14. – 18.
Jókai utca 1. – 13., 2. – 10.
Jókai u. folytatása a Széchenyi u. kereszteződés után 3db kert
Rákóczi Ferenc utca 38. – 38.

Ebzárlat és legeltetési tilalom nagyközségünkben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Bordány nagyközség területére a rókák veszettség elleni orális immunizálására tekintettel 2019. március 30-tól 2019. április 20-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leírtakat hiánytalanul be kell tartani: az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák megkötését mellőzni lehet, ha állatok onnan nem szökhetnek ki. A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, katasztrófamentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól; a felsorolt területeken tilos továbbá a legeltetés. Az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható; az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen, és fizessen kevesebb kommunális adót!

Mint ahogy azt korábban megírtuk a Képviselő- testület kommunális adókedvezmény ügyében döntést hozott. A döntés értelmében azon kommunális adó fizetésére kötelezett személyek, akik az Önkormányzat irányába elektronikus ügyintézést vállalnak, továbbá vállalják, hogy az Önkormányzat irányába fennálló fizetési kötelezettségüknek nem készpénzben tesznek eleget, 25-%-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény már 2019. július 1. napjától érvényesíthető, így a 2019. II. felében esedékessé váló kommunális adó mértéke már csökkenthető. 

Hogyan érvényesíthető az adókedvezmény?

 1. A kedvezmény érvényesítésének elsődleges feltétele, hogy az adózónak rendelkeznie kell un. Ügyfélkapus elérhetőséggel. Az Ügyfélkapun történő regisztráció menetéről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu_regisztracio.html

https://ugyfelkapu.gov.hu

 1. Az ügyfélkapu segítségével a magánszemélynek az un. Rendelkezési Nyilvántartás felületén (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) be kell állítania (rendelkeznie kell), hogy a közigazgatási szervek irányába elektronikus, interneten történő ügyintézést vállal. Ezt a Rendelkezési Nyilvántartás Alaprendelkezés megnevezésű menüpontban lehet megtenni.
 2. Az adózónak az un. Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhető Adatbejelentés a magányszemély kommunális adójáról nevű, ASP ADÓ 033 számú nyomtatvány szükséges részeit ki kell töltenie és a nyomtatvány IX. részében be kell jelölnie az adókedvezmény jogcímét, mindezeket követően azt elektronikus úton be kell küldenie az önkormányzati adóhatóság irányába.

A kedvezmény igénybevételéhez készített képes segédlet a Bordány település hivatalos honlapján a dokumentumok menüben (http://bordany.com/index.php/documents/) megtalálható. A segédlet címe: Segédlet a 25%-os kommunális adókedvezmény igénybevételéhez. Amennyiben az adózó fenti nyilatkozatokat 2019. június 30. napjáig megteszi, az ettől a naptól kezdve előírásra kerülő kommunális adó mértéke 25%-al csökken. Lehetőség van a később csatlakozóknak is a kedvezményt igénybe venni. Bárki, aki egy adott adóév január 1. napjáig a fenti nyilatkozatokat megteszi, az adott adóévre igénybe veheti a kedvezményt. A nyilatkozatokat nem szükséges minden évben megismételni, egyszeri bejelentkezést követően a kedvezmény folyamatosan érvényesül. Fontos megjegyezni, hogy fenti nyilatkozatok megtétele azt jelenti, hogy az ügyfél ezt követően valamennyi hatósági üggyel kapcsolatos beadványát elektronikus formában kell benyújtania az Önkormányzat irányában és az Önkormányzat is minden hatósági küldeményt nem papír alapon, hanem elektronikusan küld meg az ügyfél Ügyfélkapus tárhelyére. Az elektronikus kapcsolattartás csakis Ügyfékapun keresztül un. biztonságos kézbesítési szolgáltatón keresztül történhet, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak. Kiemelést érdemel továbbá, hogy az adókedvezmény igénybevételének ideje alatt az ügyfél köteles minden Önkormányzat irányába fennálló fizetési kötelezettségének nem készpénzben törtnő fizetési eszközzel eleget tenni. Vagyis az adózó akkor jogosult az adókedvezmény igénybe venni, ha fizetési kötelezettségét, banki utalással, ATM-be törtnő befizetéssel illetve bankkártyával teljesíti. Amennyiben az adózó a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételeket nem teljesíti, (pl: nem elektronikusan tart kapcsolatot az Önkormányzattal vagy készpénz fizetési eszközt használ) elesik az adókedvezménytől, a pótlékokkal növelt teljes összegű kommunális adót kell az érintett adóévre vonatkozóan megfizetnie, illetve a jogosulatlan kedvezmény igénybevétele bírság kirovását is maga után vonhatja.  

Bordányi Polgármesteri Hivatal

Felhívás talajterhelési díj bevallására és megfizetésére

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akiket talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési díj bevallási, valamint díjfizetési kötelezettségüknek 2019. március 31-ig szíveskedjenek eleget tenni. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a Bordányi Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) kérhető, továbbá a bordany.com honlapról letölthető. A bevallás elektronikus formában is benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu /nyitolap weboldalon az önkormányzat kiválasztását követően az „ügyindítás” menüpontban.

Értesítés óvodai és bölcsődei beiratkozásról

Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.
E-mail: ovoda@bordany.hu
Tel: 62/588-075

 

Kedves Szülők!

Értesítem Önöket az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde intézménybe való beiratkozás időpontjáról.

Óvodai és bölcsődei beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre:

 1. április 15. és 16-án 8-17 óráig történik.

Szükséges dokumentumok:

 • A gyermek lakcímkártyája ás TAJ kártyája
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • A szülő lakcímkártyája és személyi igazolványa
 • Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási jogcímét igazoló okirat, keresőtevékenység igazolása.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelés alapján.

Bordány, 2019. február 28.

Lázárné Borbola Márta
intézményvezető

 

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-70/489-5656 tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
 3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is:

 • Belterületen: csütörtöki napon
 • Külterületen: minden hónap első keddi és szerdai napján történik.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (zsákos) elszállítása páros heteken, keddi napon történik.

 

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiségben Bordány község területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

 • maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
 • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el!

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020 januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöld naptár Bordány 2019.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019. márciusban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
eva.kiss@egyenlobanasmod.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2019. március 8-án: 9:00-13:00 óra között.
2019. március 22-én: 9:00-13.00 óra között.

 

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2019. március 14-én: 9:00-13:00 óra között.

 

Járási ügyfélfogadás
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
6760 Kistelek, Tisza u. 1.
Tel: 06/62/259-440
2019. március 26-án: 10:00-14:00 óra között.

Felhívás adófizetési kötelezettségre

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy a gépjármű határozatokat és adófizetési kötelezettségükről szóló értesítőket mostantól elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adóhatóság. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok, a szövetkezetek és az ügyvédi irodák. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem vett iratok kézbesítettnek minősülnek. Ezért fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)! Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó és a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) első félévi összegének fizetési határideje 2019. március 18. Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Polgármesteri Hivatal

Képviselők és polgármester választási tájékoztató

Bordány Nagyközség Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) rendelkezései alapján a körzetek felülvizsgálata, illetve a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása során megválasztható képviselők számának megállapítása tárgyában határozatot hozott.

1/2019.(II.11.) „Bordány Nagyközség közigazgatási területén működő szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét felülvizsgáltam és megállapítom:
Szavazókörök száma: 3.

1. számú szavazókör (6795 Bordány, Park tér 1., akadálymentes): Arany János utca, Bartók Béla utca, Beltelek utca, Benke Gedeon utca, Erkel utca, Hunyadi János tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Liszt Ferenc utca, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Park tér, Petői utca, Szent István tér, Tessedik Sámuel utca. Választópolgárok száma: 894 fő.

2. számú szavazókör (6795 Bordány, Park tér 1., akadálymentes): Alkotmány tér, Bem utca, Deák tér, Dózsa tér, Dudás utca, Építő utca, Honvéd utca, Jókai utca, József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kistemplomtanya tér, Október huszonharmadika utca, Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi utca, Teréz utca, Toldy utca, Űrhajós utca, Virág utca, Zákányszéki út. Választópolgárok száma: 894 fő.

3. számúszavazókör (6795 Bordány, Park tér 1., akadálymentes): Akác sor, Béke dűlő, Bordány dűlő, Diósor, Fenyő sor, Gesztenye sor, Liliom köz, Mandula sor, Mező dűlő, Mogyoró sor, Orgona köz, Platán sor, Seregélyes dűlő. Választópolgárok száma: 901 fő.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok (4 fő) szavazásának lebonyolítására a 001. számú szavazókört kijelölöm.” 2/2019.(II.11.) „A Bordányi Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, hogy Bordány Nagyközségben a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása során az egyéni listás választási rendszerben Bordány nagyközségben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.”

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a határozatok teljes szövege a Bordányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.bordany.com honlapon elérhető.

Dr. Fodor Ákos
HVI vezető.

Pályázat udvaros munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet udvaros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű,  2019. március 1-től 2019. december 31-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti 20 óra. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 27. Olvassa el a részleteket Ön is!

Udvaros munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Állati melléktermékekkel kapcsolatos általános tudnivaló

Tájékoztatjuk a tisztelt állattartókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről rendelkező 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosult: „Az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve annak szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti éves jelentési kötelezettséget elektronikus úton köteles teljesíteni.” E rendelkezés értelmében a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról rendelkező 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17. § (2)-,(3) bekezdés által előírt éves állati eredetű melléktermék jelentést papír alapon már nem lehet megtenni. Az Agrárminisztérium élelmiszer-felügyeletért felelős államtitkár rendelkezése alapján a tárgyi jelentés felületének hivatkozása az alábbi: https://allatimellektermek.nebih.gov.hu

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019. februárban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
eva.kiss@egyenlobanasmod.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2019. február 8-án: 9:00-13:00 óra között.
2019. februá 22-én: 9:00-13.00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2019. február 14-én: 09:00-13:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás

József Attila Városi Könyvtár – 6900 Makó, Szent János tér 19/A.
Tel: 06/62/212-253
2019. február 26-án: 10:00-14:00 óra között.

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 18., elbírálásának határideje 2019. február 19. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Nyilvános értékelő felület

A Településképi Arculati Kézikönyv és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
monitorozásához

 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete széleskörű partnerségi egyeztetési eljárást követően 2017. december 20. napján a 151/2017. (XII.20.)Ö.r. számú határozatával fogadta el Bordány Településképi Arculati Kézikönyvét, majd ezt követően 2019. január 21. napján megalkotta a településkép védelméről szóló 1/2019. (I.22.) számú önkormányzati rendeletét.

A Bordány Településképi Arculati Kézikönyv illetve a településkép védelméről szóló rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, monitorozása és elemzése érdekében az Önkormányzat érékelő felületet működtet.

A szabályzók gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerült véleményét, tapasztalatait, javaslatait az E-papír (https://epapir.gov.hu) felületen keresztül, vagy e-mailben (bordany@bordany.hu) küldött levelével oszthatja meg az Önkormányzattal.

Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Az Önkormányzat várja megtisztelő visszajelzéseit.

Pályázat bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 8. Olvassa el a részleteket Ön is!

Bölcsődei dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Bölcsődei dajka munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

Bővül a Falugazdász ügyfélfogadási ideje Bordányban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megküldte az új ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatóját önkormányzatunknak. Ezek alapján a hatékonyabb működés érdekében egyes települések ügyfélfogadását módosították a magasabb szintű kiszolgálás érdekében. Bordány esetében szerencsére pozitív változással jár mindez, gazdáink így még könnyebben tudják elérni a NAK szolgáltatását.

Településünkön február 4-től, hétfőtől szerdáig 08.00-tól 16.30 óráig, csütörtökön 12.00-tól 16.00 óráig, pénteken 8.00-tól 12.00 óráig várja az ügyfeleket a falugazdász a Bordányi Faluházban.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support