Mint ahogy azt korábban megírtuk a Képviselő- testület kommunális adókedvezmény ügyében döntést hozott. A döntés értelmében azon kommunális adó fizetésére kötelezett személyek, akik az Önkormányzat irányába elektronikus ügyintézést vállalnak, továbbá vállalják, hogy az Önkormányzat irányába fennálló fizetési kötelezettségüknek nem készpénzben tesznek eleget, 25-%-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény már 2019. július 1. napjától érvényesíthető, így a 2019. II. felében esedékessé váló kommunális adó mértéke már csökkenthető. 

Hogyan érvényesíthető az adókedvezmény?

  1. A kedvezmény érvényesítésének elsődleges feltétele, hogy az adózónak rendelkeznie kell un. Ügyfélkapus elérhetőséggel. Az Ügyfélkapun történő regisztráció menetéről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu_regisztracio.html

https://ugyfelkapu.gov.hu

  1. Az ügyfélkapu segítségével a magánszemélynek az un. Rendelkezési Nyilvántartás felületén (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) be kell állítania (rendelkeznie kell), hogy a közigazgatási szervek irányába elektronikus, interneten történő ügyintézést vállal. Ezt a Rendelkezési Nyilvántartás Alaprendelkezés megnevezésű menüpontban lehet megtenni.
  2. Az adózónak az un. Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhető Adatbejelentés a magányszemély kommunális adójáról nevű, ASP ADÓ 033 számú nyomtatvány szükséges részeit ki kell töltenie és a nyomtatvány IX. részében be kell jelölnie az adókedvezmény jogcímét, mindezeket követően azt elektronikus úton be kell küldenie az önkormányzati adóhatóság irányába.

A kedvezmény igénybevételéhez készített képes segédlet a Bordány település hivatalos honlapján a dokumentumok menüben (http://bordany.com/index.php/documents/) megtalálható. A segédlet címe: Segédlet a 25%-os kommunális adókedvezmény igénybevételéhez. Amennyiben az adózó fenti nyilatkozatokat 2019. június 30. napjáig megteszi, az ettől a naptól kezdve előírásra kerülő kommunális adó mértéke 25%-al csökken. Lehetőség van a később csatlakozóknak is a kedvezményt igénybe venni. Bárki, aki egy adott adóév január 1. napjáig a fenti nyilatkozatokat megteszi, az adott adóévre igénybe veheti a kedvezményt. A nyilatkozatokat nem szükséges minden évben megismételni, egyszeri bejelentkezést követően a kedvezmény folyamatosan érvényesül. Fontos megjegyezni, hogy fenti nyilatkozatok megtétele azt jelenti, hogy az ügyfél ezt követően valamennyi hatósági üggyel kapcsolatos beadványát elektronikus formában kell benyújtania az Önkormányzat irányában és az Önkormányzat is minden hatósági küldeményt nem papír alapon, hanem elektronikusan küld meg az ügyfél Ügyfélkapus tárhelyére. Az elektronikus kapcsolattartás csakis Ügyfékapun keresztül un. biztonságos kézbesítési szolgáltatón keresztül történhet, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak. Kiemelést érdemel továbbá, hogy az adókedvezmény igénybevételének ideje alatt az ügyfél köteles minden Önkormányzat irányába fennálló fizetési kötelezettségének nem készpénzben törtnő fizetési eszközzel eleget tenni. Vagyis az adózó akkor jogosult az adókedvezmény igénybe venni, ha fizetési kötelezettségét, banki utalással, ATM-be törtnő befizetéssel illetve bankkártyával teljesíti. Amennyiben az adózó a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételeket nem teljesíti, (pl: nem elektronikusan tart kapcsolatot az Önkormányzattal vagy készpénz fizetési eszközt használ) elesik az adókedvezménytől, a pótlékokkal növelt teljes összegű kommunális adót kell az érintett adóévre vonatkozóan megfizetnie, illetve a jogosulatlan kedvezmény igénybevétele bírság kirovását is maga után vonhatja.  

Bordányi Polgármesteri Hivatal

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support