Felhívás adófizetésre

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy a gépjármű határozatokat és adófizetési kötelezettségükről szóló értesítőket elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adóhatóság.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok, a szövetkezetek és az ügyvédi irodák.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem vett iratok kézbesítettnek minősülnek.

Ezért fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó és a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) első félévi összegének fizetési határideje 2020. március 16.

Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Polgármesteri Hivatal

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A március havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2020.02.28-án lejárt. Kérem, aki nem fizette be vagy nem utalta a térítési díjat, az 2020.03.05-ig pótolja.

Köszönettel: Czombos Kriszta

Értesítés óvodai és bölcsődei beiratkozásról

Kedves Szülők!

Értesítem Önöket az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde intézménybe való beiratkozás időpontjáról.

Óvodai és bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre:
2020. április 22. és 23-án 8-17 óráig történik.

Szükséges dokumentumok:

  • A gyermek lakcímkártyája ás TAJ kártyája
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • A szülő lakcímkártyája és személyi igazolványa
  • Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási jogcímét igazoló okirat, keresőtevékenység igazolása.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelés alapján.

 

Bordány, 2020. február 28.

 

Lázárné Borbola Márta
intézményvezető

Változás az építéshatósági feladatok ellátásában

Településünkön a bejelentés köteles, illetve az építési engedélyhez kötött építéshatósági feladatok ellátása 2020. február 29-ig Mórahalom Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozott. Ezen ügyek intézésére helyben a Bordányi Polgármesteri Hivatalban csütörtöki napokon Maroster Emília ügyintéző tartott ügyfélfogadást.

Kormányzati intézkedések következtében a hatáskör megváltozott, 2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a Csongrád Megyei Kormányhivatal (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) látja el. Az ügyintézéssel kapcsolatban jelenleg bővebb tájékoztatást nem tudunk nyújtani. Felvilágosítást kérni a 62/680-129-es telefonszámon, vagy e-mailben a daroczi.krisztina@csongrad.gov.hu címen lehet.

Személyes ügyintézésre a fenti címen, telefonon történt egyeztetést követően van lehetőség

Az építési feladatokhoz kapcsolódó településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, valamint a településképi véleményezési eljárás lefolytatása továbbra is önkormányzatunk hatáskörébe tartozik. Az ezzel kapcsolatos helyi szabályok az ide vonatkozó önkormányzati rendeletben találhatóak.

Szünetel a villamosenergia-szolgáltatás

Tisztelt NKM Áramhálózati Kft Ügyfele!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog. Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a „hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen! Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván! 

2020.03.02. 08:00 – 14:00 

időszakban az alábbi területeken:

Bordány

Bem utca 3-23,20-28; Bordány dűlő 1-165,2-166;

Kossuth utca 1-23,2; Külterület Bonavitus Kft;

Mező dűlő 1-59,2-56/m;

 

 

Rotary Club Mórahalom Papírra vetve pályázata

A Rotary Club Mórahalom Papírra vetve címmel kötetlen témájú pályázatot hirdet szépirodalmi és képzőművészeti alkotások antológiai kiadására. A pályázat célja: a homokháti kötődésű fiatalok ösztönzése arra, hogy gondolataikat, érzéseiket fejezzék ki a művészet nyelvén, ezáltal megmutatva a bennük rejlő tehetséget. Pályázz Te is!

Tüdőszűrés pótalkalmak

Kedves Bordányiak! A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházának Tüdőgondozó Intézete a januárban elmaradt lakossági tüdőszűrés pótlását 2020. február 17-19. között (hétfő-szerda) 9.30-tól 14.30-ig tartja Bordányban a Faluház előtt! Egyúttal kérik azokat, akik január 21-23. között (kedd-csütörtök) vettek részt a szűrésen, hogy a gép meghibásodása miatt ismételten keressék fel a tüdőszűrést!

Néptánctanfolyam megbeszélése

2020-ban az Új tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében című EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosítószámú pályázat keretében néptánc oktatás indul a Faluházban. A táncokat Zádori Zsuzsanna és Hajnal János, az Üllési FONÓ Néptáncegyüttes tanárai tanítják majd. Az előzetes jelentkezések után az első megbeszélő foglalkozást 2020. február 8-án, szombaton 13.00 órától tartják a Faluházban. Minden jelentkezőt, érdeklődőt szeretettel várnak!

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A február havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2020.01.31-én lejárt. Kérem, aki nem fizette be vagy nem utalta a térítésdíjat 2020.02.06-ig pótolja.

Köszönettel:

Czombos Kriszta

Megszűnik a települési ügysegéd kihelyezett ügyfélfogadása

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  a járás valamennyi településén a Mórahalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya települési ügysegédjeinek a kihelyezett ügyfélfogadása 2020. február 1-től kezdődően  megszűnik.

A járásszékhelyen:
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., 

és a Kormányablakokban:
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.; 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17

az ügyfélfogadás változatlan az alábbiak szerint: 

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-12:00 

 

Szociális ügyekben az ügyintézőket telefonon a 62/681-353 számon tudják elérni. 

Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető

 

Mobilizált Kormányablak ügyfélszolgálat 2020. évben Bordányban a Faluház előtt az alábbi időpontokban lesz majd elérhető:

Ügyfélfogadási időpontok:

2020. március 16. (hétfő)
2020. április 20. (hétfő)
2020. május 18. (hétfő)
2020. június 15. (hétfő)
2020. július 20. (hétfő)
2020. augusztus 17. (hétfő)
2020.szeptember 21. (hétfő)
2020. október 19. (hétfő)
2020. november 16. (hétfő)
2020. december 21. (hétfő)

Ügyfélfogadás helyszíne: Bordány, Faluház előtt (Park tér 1.)

Ügyfélfogadási idő:  8.00-10.30 óra között

Tájékoztató a járási ügyintézés változásáról.pdf

Pályázat földmérő munkakör betöltésére

Bordány Nagyközség Önkormányzata állást hirdet ingatlanrendezői minősítéssel rendelkező földmérő munkakör betöltésére. A munkaviszony időtartama négy hónapos határozott időre szóló, teljes munkaidejű munkaszerződés. Főbb feladatok a telekalakítási eljárások (telekmegosztás, telekegyesítés, telekcsoport újraosztás, telekhatárrendezés) teljeskörű lebonyolítása, ingatlan-nyilvántartási térkép korrekciójával kapcsolatos eljárások lebonyolítása, valamint kisajátítási eljárásokhoz szükséges földmérési munkák illetve vázrajzok, számítások elvégzése. A pályázat benyújtásának határideje 2020. február 24. A munkakör a benyújtási határidőt követő három héten belül tölthető be.

Olvassa el a részleteket Ön is!

Földmérő munkakör pályázati kiírása.pdf

Tájékoztatás áramkimaradásról/üzemzavarról

Tisztelt Bordányiak!

Az NKM Áramhálózati Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a téli időjárás helyenként átmeneti problémát okoz a villamosenergia-szolgáltatásban. Hálózatunkon a jelentős jegesedés és zúzmara leradkodás következtében zárlatok és vezetékszakadások fordulhatnak elő. Ezen hibák elhárításán szakembereink folyamatosan dolgoznak, azonban előfordulhat az is, hogy hosszabb-rövidebb ideig áramkimaradások jelentkeznek, amelyek elhárításáig kérjük ügyfeleink megértését és szíves türelmét!

NKM Áramhálózati Kft.

Pénteken zárva tart a Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. január 17-én pénteken egész napos áramszünet miatt a Bordányi Polgármesteri Hivatal zárva tart. Ezen a napon a Mórahalmi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadása szintén szünetel.

Az áramkimaradás érinti a Faluház és Könyvtárat is, amely emiatt csak 15:00-20:00 óra között tart nyitva.

A kellemetlenségek miatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

A nitrát-adatszolgáltatás már megtehető!

A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján kell az előző évi, azaz a 2019-es naptári évre vonatkozóan adatot szolgáltatni 2020. január 1.-2020. március 31. között. Az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatosan a falugazdászok és a szaktanácsadók is segítséget nyújtanak.

A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az ország egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart a naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a 9/2015. (III.13) FM rendelet mellékletében szereplő gazdálkodási naplóban, vagy annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban. A napló és kitöltési útmutatója elérhető a www.szechenyi2020.hu weboldalon. Továbbá a kamara is segíti a gazdálkodókat egy online gazdálkodási naplóval.

Javasoljuk a gazdálkodási napló vezetését, mivel ez a dokumentum más támogatási jogcímek, intézkedések (pl. Natura 2000 gyep, termeléshez kötött támogatás, VP AKG/ÖKO támogatás) esetén ezen nyomtatvány vezetése kötelező,  illetve egyéb jogszabályi kötelezettség esetén is alkalmazható (pl. permetezési napló). Ezáltal tehát mentesül párhuzamos nyilvántartás vezetése alól. A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján kell az előző évi, azaz a 2019 naptári évre vonatkozóan adatot szolgáltatni a fenti tevékenységet végzőknek 2020. január 1.-2020. március 31. között.

Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton lehet teljesíteni. A nyomtatvány elektronikus kitöltésének megkezdéséhez telepíteni szükséges a legfrissebb Java és ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, melyek a NÉBIH honlapjáról is letölthetők, ugyanúgy, mint a nitrát-adatszolgáltatás benyújtásához szükséges aktuális nyomtatvány.

Fontos, hogy az érintettek az aktuális nyomtatványt töltsék ki és küldjék be az ügyfélkapun, mert ennek hiányában dokumentuma nem érkezik meg a NÉBIH-hez. A beküldést követően három üzenetet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre, melyből kettőt az ügyfélkapu küld a harmadik dokumentum feladója a NÉBIH. Amennyiben a NÉBIH által küldött visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, kérjük, jelezze ezt az akg@nebih.gov.hu email címre. Az első és a harmadik igazolást szükséges megőrizni (javasoljuk áttöltésüket az ügyfélkapus tartós tárhelyre). Nagyobb gazdaságok esetében lehetőség van xml állomány feltöltésére. Ezt is kizárólag az ÁNYK keretprogramban tudják megtenni.

Az adatszolgáltatás minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek, azaz a „0” adatszolgáltatást is szükséges.
Az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatosan falugazdászok és a szaktanácsadók is segítséget nyújtanak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő adatokkal kitöltött gazdálkodási napló hiányában a falugazdászok sem tudnak kellő segítséget nyújtani.

Az adatlap benyújtásához szükséges az ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási száma, adóazonosító jele, vagy adószáma, KSH azonosítója, és amennyiben állattartó teleppel rendelkezik a gazdálkodó, úgy a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel) azonosítók.  Amennyiben az ügyfél átad vagy átvesz szervestrágyát úgy tudni kell az átadó, vagy átvevő ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási számát is. (A magánszemély háztartási igényét meghaladó állatlétszám: a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja.) A területek nitrátérzékenységéről a www.mepar.hu oldalon a terület blokkjának tulajdonságai alapján lehet tájékozódni.

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki, melynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000-100 000 forint közötti összeg.

NAK/Sztahura Erzsébet

Az anyatehéntartás-támogatáshoz kapcsolódó szaporítási események bejelentése

A 2019. évi egységeskérelem-felületen benyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (uniós), valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás esetében a támogatási évet követő év január 30. napjáig be kell jelenteni minden érintett szaporítási eseményt.

A két támogatási jogcímnél a támogatás elnyeréséhez a gazdálkodók kötelesek a szaporítási eseményekre vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni a NÉBIH Termékenyítési Rendszerébe (TER). Ezt papíralapon vagy weben keresztül tudják megvalósítani. A portal.nebih.gov.hu/enar (https://portal.nebih.gov.hu/enar) oldalon elérhetők a letölthető papíralapú bizonylatok (2201 Termékenyítési napló, 2204 Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő lapja, 2210 Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő és módosító lapja) és kitöltési útmutatóik. Az embrió-átültetések bejelentését csak arra jogosult, a NÉBIH embrió alrendszeréhez hozzáféréssel rendelkező szakember tudja elvégezni, aki egyébként magát a tevékenységet is végezte. A szigorú számadású bizonylatnak minősülő termékenyítési jegyet a mesterséges termékenyítésekről a NÉBIH-nél regisztrált inszeminátorok állítják ki, akik az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-től szerzik be a sorszámozott tömböket. Papíralapon az alábbi címre kell a bizonylatokat beküldeni: NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397. Segítséget a gazdálkodók az enarufsz@nebih.gov.hu (mailto:enarufsz@nebih.gov.hu) E-mail címen, vagy a 06-1-336-9050 telefonszámon kérhetnek.
Minden gazdálkodó számára javasoljuk a NÉBIH által biztosított webes bizonylatrögzítő felületek használatát, amelyet az érintett tenyészet tartója – magánszemélyként saját jogon, vagy magánszemély meghatalmazottja, cégek esetében kizárólag a meghatalmazott magánszemély – ügyfélkapun keresztül elektronikusan érhet el a portal.nebih.gov.hu oldalról indulva az alábbiak szerint. Az oldal tetején jobbra felülről lefelé a második zöld mezőben található „ÜGYFÉLPROFIL FELÜGYELETI DÍJ” feliratra kattintva a https://upr.nebih.gov.hu/login  (https://upr.nebih.gov.hu/login) oldal nyílik meg, amelyen baloldalon a szintén zöld „Bejelentkezés” fülön lehet továbblépni. A következő feladat a „Központi Azonosítási Ügynök” felületen az elektronikus azonosítás módjának kiválasztása, mint minden más állami elektronikus rendszerbe történő belépéskor. Az azonosítás általában ügyfélkapun keresztül történik. Sikeres azonosítást követően jobb oldalon felül a belépő ügyfél neve alatt a legördülő menüben lehet kiválasztani, hogy saját jogon, vagy meghatalmazottként melyik meghatalmazó nevében fog ügyintézést végezni a felhasználó a rendszerben.

Január végéig tart a webGN benyújtási időszaka!

A 2020. évi adatszolgáltatásban a 2019.ben az alábbi támogatásokat igénybe vevők érintettek:
–    VP AKG kifizetés (2015, 2016)
–    VP ÖKO támogatása (2015, 2018)
–    VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
–    VP Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
–    Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB)
–    VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (NTB)
–    ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatások környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (10 éves kötelezettség miatt)

Több támogatás igénybevétele esetén is egyetlen, de új (2019-es) elektronikus nyomtatványt kell letölteni és kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. Az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogram a NÉBIH honlapjáról letölthető, ugyanúgy, mint a webGN aktuális nyomtatványa. A beküldés akkor sikeres, ha három üzenet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre. Amennyiben a harmadik visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, javasolt jelezni az akg@nebih.gov.hu email címre. A mulasztás az előző évi támogatási összeg 15 százalékának elvesztését eredményezi. Továbbá, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése is elvárt (VP-AKG/VPÖKO szántó és ültetvény földhasználat), ott a webGN beküldésének hiánya további 15 százalékos levonást eredményez.

(NAK/Sztahura E.)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support