Tisztelt Bordányi zártkerti ingatlantulajdonosok!

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) a zártkerti ingatlanokat érintően is a földekre vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő. Mivel a zártkerti ingatlanok nem kezelhetők azonos módon a termőföldekkel, a tulajdonosok részéről határozott igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos különös szabályok megalkotása. Ennek érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 2015. május 2-ától hatályos 89/A. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos 2017. december 31-ig kezdeményezhesse zártkerti ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, akár annak csak egy meghatározott részére is. Az Inytv. 89/A. § (1) bekezdése szerint: A tulajdonos – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.” A zártkerti ingatlan tulajdonosának kérelmére, a végrehajtási rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, megelőző engedélyezési eljárás nélkül átvezethető az ingatlan művelési ága művelés alól kivett területként, s ennek eredményeként a zártkerti ingatlanok nem esnek a Földforgalmi tv. szerinti föld, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) szerinti termőföld kategóriába. Ebben az esetben a termőföldnek minősülő zártkerti földrészlet művelési ága a termőföld más célú hasznosítása nélkül változtatható meg kivett megnevezésűre, vagyis ez nem jelenti ténylegesen a termőföld más célú hasznosítását. Az Inytv. módosítása során nem volt jogalkotói cél, hogy – a művelési ág változási eljárást megelőzően – a termőföldek igénybevétele esetére irányadó földvédelmi engedélyezési eljárást le kelljen folytatni. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50/A. § (1) bekezdése szerint a meghatározott formanyomtatványon, a meghatározott adattartalommal a járási hivatalnál (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.) kell benyújtani. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a kérelmet valamennyi tulajdonosnak alá kell írnia. Fontos megjegyezni továbbá azt is, ha az ingatlanra – a vezetékjogon kívül – bármilyen jog (özvegyi jog, haszonélvezeti jog, jelzálogjog stb.) van bejegyezve, akkor a kérelemhez a jog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell. Az Inyvhr. 50. § (1) bekezdése f) és g) pontjai értelmében a zártkerti földrészlet kivett megnevezése lehet „zárkerti művelés alól kivett terület” vagy „zártkerti művelés alól kivett terület” úgy, hogy mellette feltüntetésre kerül a fennálló épület fő rendeltetésének jellege is. Az Inytv. 89/A. §-a szerinti zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes! Azonban fontos megjegyezni, ha az ingatlan-nyilvántartásban az adott ingatlanon (zártkerten) nincs épület feltűntetve, akkor az épületfeltüntetés miatt az eljárás már nem díjmentes! Az Inyvhr. 50/D. § alapján, ha az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott művelési ágak szerint nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a kérelem tartalmára és a kérelemhez csatolandó okiratokra az épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni. Javasolható a tulajdonosoknak, hogy a kérelem benyújtását megelőzően előzetesen tájékozódjon a meglévő és fel nem tüntetett építmény esetén Mórahalom Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatóságánál, a beépíthetőség mértékét illetően. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az Ön ingatlana zártkert megjelöléssel van feltűntetve. Amennyiben a fent leírtak alapján az ingatlanát kivonja művelés alól, akkor az ingatlan kikerül a Földforgalmi tv. hatálya alól, így egy esetleges adásvétel során egyáltalán nem kell az adásvételi szerződést kifüggeszteni, továbbá az adásvétel rögtön végbe megy és nem tart 4-8 hónapig. Amennyiben kérdése van az eljárással kapcsolatban, kérem keresse a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalán Földhivatali Osztályát (62/681-380).

Tisztelettel:

Nótárius Szakmai Egyesület

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support