Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete május 29-én, szerdán tartotta soron következő ülését. Településünk képviselőinek tizenhárom napirendet kellett megtárgyalnia. Elsőként Tanács Gábor polgármester számolt be a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről. A képviselőknek tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.

A második napirendi pontban Bordány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására került sor. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a nap folyamán. A módosításra a tavalyi évről áthozott pénzmaradvány beépítése miatt került sor. A pénzmaradvány összegét a már korábbi kötelezettségekre, illetve különböző fejlesztések megvalósítására használja majd fel az önkormányzat

A harmadik napirend az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról szólt. A negyedik napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása történt meg. a képviselők elfogadták az önkormányzat adósságállományának, adósságot keletkeztető ügyeletek kimutatásáról szóló anyagot. Jó hír, hogy a településnek semmiféle adóssága, és adósságállománya sincs. Ebben a napirendi pontban fogadták el a település vagyonkimutatását is, valamint napirendre került az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint részesedések alakulásának kimutatását bemutató 

Ismét napirendre került az új Településfejlesztési Koncepció is. A testület döntésének megfelelően lezárásra került a településrendezési eszközök készítése véleményezési szakasz, továbbá a testület döntése nyomán megtörtént a tervanyag végső véleményezésre bocsátása is. Várhatóan a következő testületi ülésen fogadják el a végleges, már véleményezett verziót, azaz ezt követően lesz hatályos.

A hatodik napirendi pontban a képviselő testület a Benke Gedeon u. 27. szám alatti ingatlan megvásárlásáról tárgyalt. A testület úgy döntött ajánlatot tesz a 3A Takarékszövetkezetnek a szövetkezet tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan. A tárgyalások lefolytatásával a polgármestert bízták meg.

A hetedik napirendi pontban a képviselők beszámolókat hallgathattak meg. Elsőként a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, majd az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról.

A következő napirendi pont a Fogászati alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításról szólt, majd ezt követően az önkormányzati alapítású Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el a testület.

A tizedik napirendi pontban a Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése történt meg, majd a következő napirendi pontban ismét egy beszámoló következett. A bordányi falunapok előkészületéről szóló előterjesztést Börcsök Roland intézményvezető ismertette a képviselőkkel. A tizenkettedik napirendi pontban egyéb kisebb ügyek tárgyalására, illetve tájékoztatókra került sor, majd ezt követően a polgármester zárt ülést rendelt el. A tizenharmadik napirendi pontban ugyanis a Díszpolgári címmel és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak kiválasztása került sor. 

A képviselő-testület a tervek szerint legközelebb június utolsó csütörtökén ül össze, természetesen, ha szükséges, a képviselők rendkívüli ülésen is dönthetnek a települést érintő fontos ügyekről.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support