Összesen kétszáznyolcvannégymillió-hétszázhuszonnyolcezer forinttal emelkedett településünk önkormányzatának idei költségvetése a sikeres pályázatoknak köszönhetően. A támogatási összegek megérkeztek a nagyközség bankszámlájára, így az idei költségvetés bevételi és kiadási oldalát is szükség volt ennek megfelelően módosítani. Természetesen nem csak erről szavazhattak képviselőink a legutóbbi ülésükön.
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete november 18-án, csütörtökön közmeghallgatással egybekötött soros testületi ülést tartott. A szokásos időpontban, délután öt órakor kezdődő ülésen kilenc napirendi pontot terveztek. Elsőként a polgármester beszámolóját hallgathatták meg a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről. A képviselők tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendben az idei évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására került sor. A költségvetésbe beépítésre kerültek az idei elnyert pályázatok támogatási összegei is: A 2021. évi nyári diákmunkák támogatására 1.757.700,- Ft, a települési önkormányzatot megillető szociális tűzifa támogatásra 2.674.620,- Ft, a TOP Csatorna pályázatra 200.000.000,- Ft, Magyar Falu Program keretében nyert közösségszervező tevékenységre 3.980.266,- Ft és a közterület fejlesztése 9.105.900,- Ft, a felelős állattartás elősegítésére 1.497.327,- Ft, a Nemzeti Művelődési Intézettől a közművelődés támogatására 2.000.000,-; és végül, de nem utolsó sorban a Tér-Zene programok megvalósítására 7.498.726,- Ft támogatási összeggel számolhat a falu kincstára.
A harmadik napirendi pontban az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor, míg a negyedik napirendi pontban a képviselők a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót véleményezhették. Az ötödik napirendi pontban a polgármester adott tájékoztatást az Alföldvíz Zrt. és a Magyar Állam között zajló integrációs folyamatról illetve az Alföldvíz Zrt. által kért adatszolgáltatásáról. A hatodik napirendi pontban a testület döntött a Bordány 0108 hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan megszerzéséről. Kezdeményezték, hogy az állam adja ingyenesen önkormányzati tulajdonba a 190 négyzetméteres földterületet, amelyet jelenleg is útként használnak az arra járók. Ezen útszakasz a Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatba bevont terület, ennek okán szükségessé vált a terület tulajdonviszonyainak rendezése.
A hetedik napirendi pontban az MTTSZ Bordányi Klub kérelmét bírálták el, míg a nyolcadik napirendi pontban a Bursa Hungarica pályázatok elbírálására került sor. Minden beérkező pályázat támogatást nyert, hat bordányi fiatal kaphat havi ösztöndíjat az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.
Az egyebek napirendben még hat további téma kerül a képviselők asztalára. A képviselők döntöttek a Mezőőri szolgálat megerősítéséről: további egy fő foglalkoztatását kezdeményezte a képviselő-testület, aki december elsejétől egyelőre négyórás munkaidőkeretben segíti a helyi feladatok ellátását. Döntés született még többek között egy kisbusz pályázatból történő beszerzésének támogatásáról, az egyházközség kérelme alapján az orgona felújítás önkormányzati támogatásáról. Még a veszélyhelyzetben saját hatáskörben döntött a polgármester az önkormányzati tulajdonú épületek vállalkozói bérleti díjának felfüggesztéséről. A képviselők most úgy döntöttek, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, és január elsejétől újra fizetniük kell a bérlőknek a megállapított bérleti díjakat. A képviselő-testület egyhangú döntéssel jóváhagyta a Szegedi Tankerület és az önkormányzat között létrejövő megállapodást, ennek értelmében az önkormányzat saját önerőből 4.174.254,- Ft támogatást biztosít a bordányi általános iskola fűtéskorszerűsítésének pályázati forrásból történő megvalósításához. Az iskolát működtető Szegedi Tankerület 29.968.499,-Ft támogatást nyert az iskolai épület régi fűtési rendszerének korszerűsítésére. Ezt az összeget kellett kiegészíteni annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulhasson.

A képviselő-testület a tervek szerint az idén még egyszer ülésezik december 16-án, csütörtökön. Az ülés mint mindig, most is nyilvános.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support