Megvan a pénz a záportóra és 1974 méter esővízelvezető csatorna megépítésére

A napokban érkezett jó hír a Pénzügyminisztérium regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságáról önkormányzatunkhoz. Az értesítésben a Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra elkészített pályázat támogatásáról tájékoztatják az önkormányzatot, a bordányi fejlesztési elképzeléseket kétszáz millió forinttal támogatják a Széchenyi2020 program keretében.

A támogatásnak köszönhetően a Dudás utcában a Zákányszéki utca és a Honvéd utca közötti szakaszon épül nyílt burkolt medrű esővíz elvezető csatorna. Ugyanilyen profilú esővíz elvezető csatorna épül még a Benke Gedeon utcában a Kossuth utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon , valamint az Arany János utcában a 9. és a 12. számú ingatlanok közötti szakaszon is.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az Erkel utca Teréz utca felőli végében található Bordányi csatorna a település belterületének mintegy egyharmad részéről fogadja a keletkező vizeket. Állapota és kapacitása nem megfelelő ezért szükségessé vált annak is a rekonstrukciója.  A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert forrásnak köszönhetően most ez is megvalósulhat.

A településvezető kiemelte, hogy a Dudás utcai főgyűjtő csatorna Bordány település Kossuth utcától délre fekvő belterületéről érkező vizeit fogadja és vezeti le. Ez a település mintegy kétharmad része, tehát jelentős vízmennyiség terheli a befogadó csatornákat. Ennek szabályozása kapcsán és annak érdekében, hogy a településen keletkező esővizet minél nagyobb arányban itt is tarthassuk, a Dudás utcai csatorna és a befogadó, Seregélyes csatorna találkozásánál egy záportó kialakítására kerül sor. Ennek a tározónak a tervezett kapacitása kétezer köbméter.

A beruházás természetesen még később, majd csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődhet meg. Először még csak a támogatási szerződés aláírására kerülhet sor, majd azt követően kezdődhet meg az előkészítő munka.

Diákönkormányzati nap az iskolában

Idén június 14–én rendeztük iskolánkban a DÖK napot. A program a szokásos bazárral kezdődött. Mindenki elhozhatta otthonról megunt, vagy elhasználódott játékát, könyveit, csecsebecséit. Lehetett virágot, süteményt, csipszet venni, és még számtalan felsorolhatatlan apróság cserélt gazdát. Az iskola tantermeiben lehetőség volt sakkozni, társasjátékozni, amőbázni, filmet nézni. A tornateremben tollasoztak a gyerekek, volt ping-pong, a játszótéren kerékpáros ügyességi versenyen vehettek részt az érdeklődők. A Bordányért Baráti Kör felajánlása révén egész délelőtt légvár várta a gyerekeket. Az ugrálóvár végig teljes kihasználtsággal működött. Török Tilda tanárnő felajánlásából lufihajtogatás is volt, a gyerekek nem kis örömére. Az iskola vezetősége és a gyerekek nevében köszönjük ezeket a felajánlásokat! A tanár-diák mérkőzésre szintén ezen a napon került sor. Idén két nagyon erős csapat mérte össze erejét egy baráti mérkőzésen, melynek felejthetetlen pillanatait még sokáig emlegetjük! Lehetőség volt gólyalábazni és kipróbálni a családi papucsot. Ez utóbbi egy síléchez hasonló játék, amelyre egyszerre három gyerek rögzíti fel a lábát, és ha sikerül együtt mozogni, akkor a „papucs” elindul. Ezt a játékot is szívesen használták a délelőtt folyamán a gyerekek. A napot tovább színesítették a lovas fogatok, amelyek megszervezését köszönjük Masír Jánosnak! Volt olyan gyerek, akit háromszor is megkocsikáztattak. A gyerekek és tanárok nevében minden segítőnek és támogatónknak köszönjük ezt a tartalmas programot! Nagyszerű élmény volt a sok munkával eltöltött nap után!

Lázárné Borbola Márta vezeti tovább az Apraja-Falva Óvodát és Bölcsődét

Az önkormányzat képviselő-testülete az idei első, júniusi ülésén döntött a bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről, az intézményvezető mandátuma ugyanis lejárt. A kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, az előkészítő bizottság javaslatára Lázárné Borbola Márta szakmai elképzeléseit a képviselő-testület egyhangú igen szavazattal támogatta, így ő viheti tovább az óvoda ügyeit az elkövetkező öt évben. Tanács Gábor polgármester amellett, hogy megköszönte a vezető és az intézményben dolgozó összes kolléga munkáját, örömét fejezte ki azért, hogy a megkezdett szakmai munka folytatódni fog. A magas színvonalú munkának köszönhetően az óvoda számos címet tudhat magáénak, jó azt látni, hogy milyen elkötelezett mindenki a gyerekekért és a szakmai színvonal emelkedéséért is – mondta. A településvezető úgy látja, hogy egy jól összeszokott csapat dolgozik minden nap azért, hogy a településen élő gyermekek biztonságos, rendezett körülmények között fejlődhessenek, miközben a szülők dolgoznak, megteremtve a család jövőjét.
Az óvoda és bölcsőde a település egyik legnagyobb önkormányzati fenntartású intézménye, a képviselők minden egyes döntésnél figyelnek arra, hogy megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani a szakmai munkához akár oly módon is, hogy a normatív állami forrásoknál nagyobb összeggel járulnak hozzá az óvoda működéséhez. Az intézményt folyamatosan bővítették, fejlesztették is az elmúlt időszakban. Mind az új épületszárny megépítése, mind a konyhabővítés a gyerekek életkörülményeinek javulását szolgálták, akik idejük nagy részét ezen épületek falai között töltik. Ezúton is gratulálunk intézményvezető asszony kinevezéséhez!

Június 24-én ülésezett újra a képviselő-testület

A járványhelyzet javulásának köszönhetően június 15-től újra ülésezhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, megszűnt a polgármesterekre delegált döntési jogkör. A kormányrendeletet a miniszterelnök aláírásával a Magyar Közlöny június 5-én éjjel megjelent száma tartalmazta. A kabinet a koronavírus-világjárványra hivatkozva, saját hatáskörben módosította korábban a többi között a katasztrófavédelmi tör-vényt, amelynek alapján a képviselő-testületek jogköreit a polgármesterek gyakorolhatták.
A bordányi képviselő-testület a járványhelyzet miatt legutóbb 2020. november 29-én ülésezett, a mostani ülésük egyik legfontosabb napirendi pontja éppen az elmúlt időszakban hozott polgármesteri döntésekről valamint a képviselő-testület nevében hozott döntésekről szóló beszámoló volt. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nevében eljárva összesen közel húsz határozatot hozott. Annak ellenére, hogy a testület nem ülésezett, minden fontos döntésről előzetesen tájékoztatta a képviselőket, szinte minden döntés esetében kikérte az adott bizottságok véleményét is. A kommunikáció telefonon vagy interneten zajlott. A polgármesteri beszámoló így nem okozott nagyobb meglepetést a testület ülésén, hiszen a képviselők tudtak a döntésekről, sok esetben részt vettek az előkészítő munkában is.
A több mint húsz napirend tárgyalása eléggé el-húzódott. A képviselők elfogadták az idei költségvetés módosítását, óvodavezetőt választottak, döntöttek többek között az óvoda szabályzatainak módosításáról is. Számos tájékoztatót is meg-vitattak, így például az elmúlt időszak munkájáról szóló rendőrségi beszámoló, az önkormányzati társulások elmúlt évi tevékenységéről szóló szakmai anyagok is képviselőink elé kerültek.
Döntés született újabb pályázatok benyújtásáról: míg a településüzemeltetés számára egy kisteherautó beszerzését célozták meg, addig a még nyitva lévő Leader felhívásokra egy szabad-időpark kialakításának megvalósítását célzó támogatási kérelmet szeretnének benyújtani. Két további kiemelt fejlesztés is zöld utat kapott a testületi ülésen, amennyiben a pályázati felhívás lehetővé teszi a zártkertek ivóvíz hálózatának bővítését, valamint a dűlőutak javítását szeretné megvalósítani a képviselő-testület hazai vagy uniós források bevonásával.
Az elmúlt időszakra tervezett és eddig elmaradt testületi anyagokat a szeptemberi ülésen tárgyal-ja majd a testület. Hacsak nem kerül sor rendkívüli ülésre képviselőink legközelebb a nyári szünet után találkoznak majd. Az az ülés is minden bizonnyal a szokásosnál is sokkal hosszabb lesz.

Díjeső az idei tanévzárón, hatan kaptak kitüntetést

Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola június 21-én hétfőn tartotta tanévzáró ünnepségét. A délután öt órakor kezdődő eseményen hagyományosan átadásra kerültek a Bordány Sportjáért Alapítvány és Bordány Nagyközség Önkormányzata által alapított “Jó tanuló – jó sportoló” díjak. Az idén a szokásostól eltérően többen, az alsó és felső osztályokból összesen hatan vehették át a kitüntetést, amely az emléklapon és emlékplaketten kívül egy-egy tízezer forintos vásárlási utalvánnyal is jár. Az iskola negyedik osztályából Fodor Nóra, Csuka Bertold és Nógrádi Blanka, a nyolcadik osztályokból pedig Béres Dorina, Sándor Márton és Nógrádi Gergő vehették át a kitüntetéseket, amelyeket az adományozók nevében idén is Tanács Gábor polgármester adott át.

Levendula palántákat ültettek a főút melletti gömbkőris fák tövéhez

Mint arról korábban beszámoltunk önkormányzatunk 300 tő levendula palántát vásárolt, amit a településüzemeltetés munkatársai a Kossuth utcán az elmúlt napokban elültettek. A nagyközség vezetősége abban bízik, hogy egy-két éven belül gyönyörűen virágzó levendulabokrok színesítik a település központját.
A gömbkőris fák tövéhez rézsűköveket helyeztek ki, ezekbe kerültek az új növények. A gyomosodás csökkentése érdekében a virágtartók alá geotextil került, ezt követően virágfölddel kevert homokkal töltötték fel a kő tárolókat, amelybe egyenként két-két darab konténeres levendula tőt helyeztek el.
A kora tavasztól késő őszig virágzó növény szinte egész évben díszíteni fogja főutcánkat. Így az idelátogatóknak vagy településünkön átutazóknak is szép látványt nyújt, ráadásul jellegzetes, nyugtató hatású illatával még hangulatosabbá teszi a településen élő családok mindennapjait.

A Meg nem született gyermekek emlékművének megáldása a templomkertben

Néhány héttel ezelőtt a bordányi templomba érkezett az a vándorszobor, mely a meg nem született gyermekekre és emberi méltóságukra irányítja figyelmünket. Egy – korunkat sajnos nagyon érintő – tény, az abortuszok egyre növekvő száma adta apropóját e szobor elkészültének. Most a mi templomunkban is látható volt….
Ennek érkezése, itt léte egy régi tervemet erősítette meg. Hónapokkal ezelőtt kaptam két nagyon régi márvány síremléket az egyik papbarátomtól. Az ottani temetőből ezek elévülés miatt kikerültek, a családok már nem gondozták, talán már nincsenek hozzátartozók sem, s így e két felszabadult síremlék gazdátlan maradt. Ekkor jött a lehetőség, hogy ezeket megszerezzem. Tudtam, hogy Bordányban és Zákányszéken jó helyet találok nekik. Néhány nap gondolkodás és egy belső indíttatás után, kirajzolódott: nem egyházi ünnepnek, nem helyi, vagy országos hősnek, sem Trianonnak nem szeretnék emléket állítani. Van ennél sokkal fontosabb, emberi, mélyebb téma is: az abortuszok áldozatainak és a halvaszületett vagy nagyon korán elhunyt gyermekeknek szeretnék emléket állítani.
Több dolog is indokolja, fontossá teszi ezt a döntést. Elsősorban kihangsúlyozza, hogy az abortusz áldozatai SZEMÉLYEK, EMBEREK. Akiknek egy vagy két szülő döntése alapján nem adták meg a lehetőséget az életre. Hogy ők nem csak sejtek és kromoszómák, hanem Isten ajándékai, melyeket valakik nem fogadtak el… de sokan elfogadnák pedig…
A másik oka, nemcsak a magzatok sérülnek és „semmisülnek meg” ebben, hanem akkor – vagy később – az anya és apa is. Akik vagy a rossz döntésüket gyászolják, vagy a valamiért el-hunyt kis életet…
Szeretném, ha ez az emlékmű gyógyító hely lenne településünk lakóinak. Azoknak, akik valamilyen módon érintve vannak e témában. Egy rossz döntéssel vagy egy tragédiával kell együtt élniük. Isten szeretné meggyógyítani az Ő szívüket, kapcsolatukat is! Ez a hely lehetőség… az odaállásra, oda-gondolásra. Egy hely, ahol lehet gyászolni, emlékezni, megállni, bocsánatot kérni… Mert a mai törvények nem engedik meg, hogy ezt a magzat sírjához kimenve megtegyük.
Kívánom azt a gyógyulást az érintettek számára, melyet csak Isten kegyelme és szeretete képes megadni.
S ezúton szeretném megköszönni Lajkó Antal műkövesnek precíz munkáját, valamint a Bordányi Baráti Kör támogatását, akik terveim mellé álltak, s lehetővé tették, hogy ez a régi, elfeledett síremlék megújuljon, s talán sokak szívébe gyógyulást, az újrakezdés örömét adja.

Zoltán atya

2021. június 20-án, a szentmise után került sor az emlékmű megáldására.

Vers- és mesemondó verseny, valamint rajzpályázat az óvodában

Óvodánk életében fontos szerepet kap az anyanyelvi nevelés. A vers és mese mindennap jelen van az életünkben bármilyen témakörben is tevékenykednek a gyerekek. Ezt egészíti ki a hagyományokhoz híven tavasszal megrendezésre kerülő vers- és mesemondó verseny. Az idei évben 14 lelkes óvodást hallgatott meg a zsűri. Fődi Lászlóné Éva néninek, Veresné Gyuris Alexandrának és Károlyi Annának nehéz dolga volt, mert jobbnál jobb verseket hallhattak. Döntésük alapján a mini csoportban I. helyezett lett: Mihálffy Luca. Kiscsoportban I. helyezett: Szabó Ádám, II. helyezett: Berta Hanna. Középső csoportban: I. helyezett: Szilágyi Zselyke, II. helyezett: Simon Titusz, III. helyezett: Kovács Ábel. A nagycsoportban I. helyezett: Szabó Dóra, II. helyezett: Sádt Zénó, III. helyezett: Gyuris Maja. Részt vett a versenyen: Ottlik Vivien Lara, Szabó Bejke Etelka, Kovács Petra, Kovács Tímea, Lajkó Léna.
A rajz pályázatra 26 alkotás érkezett, melynek témája a „Kedvenc mesém” volt. A sok színes rajz közül a kiscsoportban I. helyezett: Bogár Judit lett. A középső csoportban I. helyezett: Szabó Bejke Etelka. II. helyezett: Gyuris Fanni. III. helyezett: Révész Benedek. A nagycsoportban I. helyezett: Kovács Petra. II. helyezett: Szécsényi Zita. III. helyezett: Kovács Tímea. További résztvevők voltak: Szebellédi Dóra, Simon Titusz, Kovács Ábel, Dobó Dávid, Szilágyi Zselyke, Gyuris Maja, Szabó Dóra, Tokai-Varga Noémi, Ménesi Olivér, Majzik Noel, Lajkó Léna, Kószó Dorina, Katona Kitti, Kocsispéter Dávid, Dobó Lilla, Juhász Léna, Katona Olivér, Hajdú Blanka, Horváth Máté. Gratulálunk a helyezetteknek, résztvevőknek. Köszönjük a felkészítő szülők munkáját és a zsűri segítségét.

Mészárosné Gyuris Zsuzsanna, óvodapedagógus

Van még lehetőség nyári táborozásra

Bordány Nagyközség Önkormányzata az idei évben is remek program lehetőségeket kínál a nyári szünet idejére az általános- és középiskolás fiataloknak. Lapzártakor a Médiatábor, a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor, a Kuckoló Tábor, a Divattábor és a Ficánka Úszótábor teljesen megtelt.
Ettől függetlenül nem kell teljesen elcsüggedni azoknak, akik még nem találták ki mit is csináljon gyermekük a nyári szünidőben.
Az augusztus 9-13. között tartandó Kincskereső Táborba (hittantábor) még két szabad hely volt, melynek részvételi díja 12.000 Ft. Tájékoztatás Gábor Tamás hittanártól (30/479-98 40) és Bálintné Gyuris Ágnestől (30/907-3654) kérhető.
A görkorcsolya Tábor július 12-16. és augusztus 09-13. között még mindig tudja fogadni a fiatalok jelentkezését. A tábor díja 14.000 Ft/hét vagy 3.500 Ft/nap. Fizetés a tábor helyszínén. Táborvezető: Lavner Endre okleveles görkorcsolya oktató. Jelentkezni a Faluház 62/588-516-os illetve a 30/965-0771 elérhetőségein lehet. További infó: 20/555-3333.
A Lurkó Sziget Nyári Táborába is van még szabad hely, ami július 26-30. kerül megrendezésre, ami nem „csak” gyerekfelügyeletet kínál, hanem élménydús programokat, jóleső kikapcsolódást, rengeteg játékot és szórakozást. A várt korosztály kb. 5-12 év. Részvételi díj: 24.000 Ft/fő. Érdeklődni és jelentkezni Husztáné Rózsa Krisztina táborszervezőnél lehet a 30/953-3183-as telefonszámon vagy az info@lurkosziget.hu e-mail címen.
A foci kedvelők sem maradtak le településünk első számú Nyári Focitáboráról, ami augusztus 02. és 05. között Bordányban, augusztus 06-08. között pedig Balatonfűzfőn lesz megtartva, ahol az edzések mellett részt vesznek az ott szervezett focikupán is. 5-14 éves korig várják a résztvevő fiúkat és lányokat. Részvételi díj: 12.000 Ft/fő (hétfőtől-csütörtökig), 18.000 Ft/fő (péntek-vasárnap). Jelentkezni a Bordány Sportkör online felületein lehet, további információ Kiss-Patik Pétertől kérhető a 30/747-2068-as telefonszámon.
Azok, akik szívesen foglalkoznak festékkel, zsírkrétával, ragasztóval, papírral és egyéb anyagokkal még jelentkezhetnek az augusztus 02-06. között zajló Kézműves Táborba. Ide 2-8. osztályos gyerekek jelentkezését várják. A tábor költsége 14.000 Ft/fő. Jelentkezni a 62/588-516-os illetve a 30/965-0771-es telefonszámon lehet.
A „Mozdulj rá!” nyári napközis táborba olyan 5-10 éves gyerekeket várnak augusztus 02-06. között, akik szeretnek mozogni és játszani. A tábor programjában szerepel: játékos mozgás, túrázás, kirándulás és kreatív kézműves foglalkozások. A tábor költsége 15.000 Ft/fő. Érdeklődni és jelentkezni lehet Mészárosné Gyuris Zsuzsannánál a 30/850-4743-as vagy Veszelkáné Czékus Erikánál a 30/578-9195-ös telefonszámokon.

A táborozáshoz szükséges szülői nyilatkozat letölthető az alábbiakban:

SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ

Pizsi partival zárták az évet a ballagó apróságok

A várva várt pizsi parti június 4-én lett megrendezve a ballagó gyerekek számára. Immár hagyománnyá váló program meghatározó a gyerekek életében, hiszen ezen a napon nem csak nappal, hanem egy egész éjszakát töltenek a gyerekek az óvodában izgalmakkal teli programokkal. Az estét lovaskocsikázással kezdtük meg, ezúton is szeretnénk megköszönni a közreműködést a bordányi Lóbarátok körének. Kocsikázás után az óvodában CsipkeVanessza várt ránk, aki egy szülinapi ünneplésre hívott meg bennünket. Az ünnepi vacsorára a pizzát a konyhai dolgozók készítették el, a tortát pedig az SZMK-s szülők, Szabóné Gyuris Bernadett és Sádt Anikó. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni a segítségüket, továbbá Zádori Gábor és családja számára is, akiktől epret kaptunk csemegének. A vacsora közben CsipkeVanesszát elrabolta a rossz tündér, így az est további programja az volt, hogy CsipkeVanesszát megmentsük és felébresszük az álomból, amit rászórt a tündér. A lovaskocsikázás ideje alatt az óvoda dolgozói berendezték az óvoda udvarát különböző állomásokkal. A keresést az elejtett orsó fonala segítette, miközben találkoztunk királyfival, udvarhölggyel, tündérekkel, krokodilokkal, boszikkal és sárkányokkal is. Nagyon izgalmas kalandban volt részünk, és a gyerekek is nagyon élvezték, ahogy a sötétben zseblámpa segítségével kerestük CsipkeVanesszát. Végül sikeresen megtaláltuk, felébresztettük, aki hálája jeléül nekünk adta a fele vagyonát és királyságát. A sikeres megmentést követően pedig közösen megnéztük a Csipkerózsika című mesét, reggel pedig a szülők várták a gyerekeket, akik alig győzték elmesélni, a sok-sok élményt az éjszakáról.

Tücsök csoport

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support