A helyi fiatalok pizzázás mellett mondták el véleményüket több témában

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIFÖ) együttműködve a pécsváradi Fiatalok a részvételért Egyesülettel a #newpartychipants című program keretében szervezte meg “Pizzázz a polgikkal” eseményét. Az Európai Unió Erasmus+ Programja által támogatott projekt keretében öt település gyermek- és ifjúsági önkormányzatai működnek együtt, és szerveznek külön-külön a településeiken ifjúsági programokat, majd együtt Levél községben egy országos találkozót az idén júniusban.

Bordányban a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban (biip) öt témában kérték ki a fiatalok véleményét a GYIFÖ-sök, majd az itt beérkezett vélemények alapján alakítják tovább programjaikat, működtetik az ifjúsági közösségi teret.

Tanács Gábor Bordány polgármestere elmondta, hogy nagyon örül a fiatalok aktivitásának, és a beérkezett véleményeknek és ötleteknek, hiszen a települési önkormányzat is ezen vélemények figyelembevételével tudja még jobban működtetni a település fiatalok által is használt tereit, és a most megfogalmazottak, valamint a korábbi ifjúságkutatás eredményeit felhasználva tudják majd meghatározni a következő évek ifjúságpolitikáját. 

Az egyik asztalnál a téma a Gyermek- és Ifjúsági Nap (GYIN) volt. A fiatalok arról ötleteltek, milyen is lenne egy ideális program. Az ifjúsági önkormányzat a délután során megfogalmazott igényeket igyekszik beépíteni az idei GYIN programtervébe annak érdekében, hogy minél több helyi fiatal érezze jól magát a nekik szerveződő eseményen. 

Vida Patrícia ifjúsági polgármester a biip közösség oldalán mindenkinek megköszönte a részvételt, sikeresnek nyilvánítva az eseményt. Az ifjúsági vezető elmondta, hogy az ifjúsági testület az elhangzottakat a következő ülésén összegzi majd. 

A GYIFÖ ezen a rendezvényen mutatta be és kóstoltatta meg a fiatalokkal az ifjúsági képviselők kedvenc pizzáját, amely mától az Enni-Kék pizzéria & cukrászda étlapjára is felkerült, így bárki megkóstolhatja.

(Fotó: Noha a pizza elfogyott a tányérokról, a fiatalok tovább beszélgettek a biipben)

Bérlakás felújításra nyertünk támogatást, új nyílászárókat és falszigetelést kap a Park téri kétlakásos épület

A Magyar Falu Programból nyert támogatást településünk a Park téri, jelenleg bérlakásként használt épület felújítására. A kicsivel több, mint húsz millió forintból az 1976-ban épült kétszintes épület homlokzati hőszigetelést és nemesvakolatot, illetve gyöngykavicsos lábazati vakolatot kap. Megújulnak a régi fa nyílászárók, az új ablakokra redőnyök és szúnyoghálók kerülnek majd.

A fejlesztés részeként a régi alumínium elektromos vezetékek továbbá a csatlakozó dugaljak és kapcsolók is kicserélésre kerülnek. Jó hír, hogy a felújítási munkálatok zárásaként a teljes épületbelső festése is megvalósul majd.

Harminc fát nyertünk a településfásítási programban, közel kétszázat már elültettünk az idén

A Településüzemeltetési Központ munkatársai az elmúlt hetekben ültettek el százkilencven darab fát a település különböző pontjain, és hamarosan még harminc fát ültethetnek el egy sikeres pályázatnak köszönhetően.

Tovább folytatódik a település zöldítése. A korábbi elképzeléseknek megfelelően újabb fasorokkal bővül a település, hozzájárulva a globális felmelegedés lassításához. A Kossuth utcában a kiszáradt oszlopos szilfák helyett valamint a korábbi fasor meghosszabbításaként harminc darab szeleste hársfát, illetve ugyancsak a Kossuth utca északi felén valamint a Petőfi utcai fasor pótlásaként hatvan darab gömbkőrist ültettek a településüzemeltetés munkásai. Száz darab pusztaszil került elültetésre a kerékpárút Szeged felé tartó szakasza mellett.

A jövőhét közepén pedig a temetőhöz vezető út, és a temető melletti területen kerülnek elültetésre azok a korai juharfák, amelyeket az önkormányzat a Településfásítási program keretében meghirdetett pályázaton nyert el. Ezeket a fákat április 25-én, hétfőn szállítja le a kertészet.

Klímákkal szerelik fel a szálláshelyet

Korábban számoltunk be róla örömmel, hogy az Egérház Alapítvány sikeresen pályázott az általa működtetett közösségi szálláshely felújítására. Az Európai Uniós LEADER forrásnak köszönhetően a szálláshely felújítása mellett az épület udvarában egy rekreációs tér kialakítását, valamint egy rendezvénysátor vásárlását is megvalósíthatják majd.

A hét saját fürdőszobával ellátott szobában a hónap elején kezdték meg a klímák telepítését, ezt követően a napelemek felszerelésére illetve a belső festésre is hamarosan sor kerül.

A tervek szerint az alapítvány további saját forrás felhasználásával cseréli majd a matracokat, az új arculathoz igazítva új textíliák (ágyneműk, törölközők) is beszerzésre kerülnek.

A település központjában kialakított hostel nagy népszerűségnek örvend, a 4 és 5 ágyas szobákban egyszerre összesen 32 vendéget tudnak elszállásolni. A Bordány Hostel ideális nagyobb rendezvények, képzések, találkozók lebonyolítására, de számos alkalommal szállnak itt meg átutazó turisták, a település eseményeire érkezők vagy éppen a lakodalmas násznép távolból érkező tagjai is.

Folytatódik a Járdaépítési Program – új járdák építésére lehet támogatást kérni

Március 24-én döntött a képviselő-testület a Közösségi Járdaépítési Program folytatásáról, egyúttal a 2022. évi keret és pályázat meghirdetéséről. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. őszén hirdette meg először ezt a közösségi projektet, hiszen a település vezetése együttműködve a lakossággal évek óta kiemelt figyelmet fordít a megfelelő, rendezett településkép fenntartására, fejlesztésére. A rendezett ingatlanok, tiszta közterületek hosszú évek óta fontos ismérvei nagyközségünknek. Számos közösségi és lakossági program szolgálja ezek megvalósulását, így például a 2012-ben életre hívott fásítási program is, melynek eredményeként ez idáig közel kettőezer-hétszáz fa kiültetésére, telepítésére került sor. A fák ültetése az mellett, hogy javítja a településképet fontos szerepet játszik a por- és zajcsökkentésben is. Az aktuális kezdeményezés a belterületi ingatlanok előtti járdaépítéseket szeretné ösztönözni oly módon, hogy az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges sódert és cementet biztosítja a kivitelezéshez, a lakosság pedig munkájával járul hozzá a fejlesztéshez. A program az mellett, hogy járdák épülnek, fontos közösségi szereppel is bír, hiszen a szomszédok, kisebb lakóközösségek összefogásával megvalósuló fejlesztés során tovább erősödhet a bordányi lakosság közösségi szemlélete is.

Az önkormányzat az elmúlt időszakhoz hasonlóan ismét 1 millió forintot különített el a programra, az idei évre elkülönített keretre már be is lehet nyújtani a pályázatokat, kérelmeket. A támogatás a járda megépítéséhez szükséges építőanyag biztosításával történik. 1 m2 járda építéséhez 25 kg cementet és 0,15 m3 sódert biztosít az önkormányzat. A járdát Bordány Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlannal határos közterületen kell megépíteni. A járdát minimum 1,2 m szélességű, „babakocsi barát” járdaként kell megépíteni – szélesebb járda építhető, de az feletti járdarészhez térítés nem adható -, beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. A benyújtott kérelmeknél egyrészt előnyt jelent, ha az újonnan építendő járda építése a lakók, szomszédok együttműködése kapcsán minél nagyobb összefüggő területen valósul meg.

A részletes felhívás már elérhető itt weboldalunkon, a pályázatokat ADATLAP-on kell benyújtani. A benyújtás határideje 2022 április 22. (péntek). A beérkezett kérelmekről ezt követően dönt a testület, a járdát az időjárási körülményeket figyelembe vétele mellett 2022. október 15. kell majd elkészíteni.

Felújítják a Zákányszéki átkötő út bordányi szakaszát

Szerdán a Délmagyarország hasábjain olvashattunk egy igazán jó hírt. Arról tudósítottak, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) keretében több pályázat is pozitív elbírálásban részesült, ennek köszönhetően hamarosan újabb utak, intézmények újulhatnak meg a Homokhátságon.

A településünk által benyújtott pályázatokról még nincs hír, azonban a Magyar Közút Kht. által benyújtott több megyei út felújítás is támogatást kapott. Számunkra legfontosabb talán a Bordány és Zákányszék közötti út korábban nem rendbe tett mintegy három kilométeres szakaszának teljes körű felújítása, hiszen erre 554 millió forintot kapott a közútkezelést végző cég.

További jó hír, hogy a sokak által ugyancsak rendszeresen használt Forráskút-Balástya közötti útszakasz felújítása is megtörténhet. Az autópályára felvezető útszakasz rendbetételére több mint 1,2 milliárd forintból kerülhet majd sor az elkövetkező időszakban.

Részbeni támogatást kapott a bölcsődeépítés terve

Örömmel számoltunk be a pályázat benyújtásáról, és most még nagyobb örömmel írunk annak sikeréről. Településünk a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében új bölcsődei férőhelyek létrehozását célzó pályázatot nyújtott be. A Miniszterelnökség levélben tájékoztatta Bordány Nagyközség Önkormányzatát, hogy  támogatja a nagyközség elképzeléseit, és hozzájárul egy új bölcsőde megépítéséhez. A támogatási összeg azonban elmarad az igényelttől, ezért az önkormányzat kérelmet nyújtott be a döntés felülvizsgálatára, hiszen közel kilencven millió forinttal kevesebb összegből nem tudnánk az elképzelések szerint megvalósítani a fejlesztést. A tervek szerint az óvoda melletti területen egy modern, 250 négyzetméteres épület emelkedhet majd, amelyben 2 db csoportszobát alakítanak ki, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, tejkonyhával és melegítő konyhával együtt. 

A terveket a Lechner tudásközpont készítette el, a velük történő szerződéskötést követően megkezdődik a tudásközpont mintatervének a helyi adottságokhoz való adoptálása, és, amennyiben a kiegészítő támogatásról szóló döntés is megszületik, a közbeszerzés kiírása. Ezt követően indulhat majd meg az építkezés. A fejleményekről a későbbiek során folyamatosan beszámolunk majd.

A Kohesión utánanézhetünk a környékünkön megvalósult EU-s projekteknek

Az Euronews tudósított róla, hogy az elmúlt hét év másfél millió darab uniós kohéziós projektje vált böngészhetővé az Európai Bizottság új weblapján, a Kohesión. Az EU polgárai, az újságírók vagy a kutatók számára is elérhetővé vált az összes az unió 27 tagállamában 2014 óta megvalósított kohéziós projekt rövid leírása.

Az egyenlőre csak angol, de hamarosan magyar nyelven is elérhető honlapon leglátványosabban egy interaktív térképen kereshetünk, de a Kohesio legnagyobb erőssége – mint ahogy arra Magyar Ádám cikkében felhívja a figyelmet – a keresőmotor: rengeteg projekt között részletes szűrési rendszerrel lehet ugyanis keresni.

Mi is gyorsan rákerestünk a térkép segítségével a Bordányban megvalósult vagy folyamatban lévő projektekre. Örömmel láttuk, hogy az Európai Unió számos a nagyközségünkben megfogalmazott tervet, elképzelést támogatott az elmúlt hét év során.

Sikeres volt a Nemzetközi Könyvajándék Nap

A bordányi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár idén először csatlakozott a “Nemzetközi Könyvajándék Nap” elnevezésű, önkéntes kezdeményezéshez, melyet február 14-én ünnepelnek. Három gyűjtőponton várták az adomány gyerekkönyveket: az Ádám Jenő Általános Iskolában, az Apraja-falva Óvodában és a Faluház könyvtárában. Az akció célja, hogy az összegyűjtött könyveket olyan gyerekek számára ajándékozzák tovább, akiknek nincs vagy korlátozottan van lehetőségük mesekönyvekhez jutni. Így talán még több gyermek felfedezi és megszereti az olvasást. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a civileknek, akik könyv adományaikkal segítették ezt a kezdeményezést. 56 könyvcsomag (összesen 75 ajándék könyv) várja, hogy eljussanak új gazdáikhoz, a gyerekekhez, a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmából!

Hatalmas segítség érkezik a külterületi utak felújításához

Február 15-én késő délután érkezett a jó hír a Bordányi Polgármesteri Hivatalhoz amelyben a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint támogató arról értesítette az önkormányzatot, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra készített pályázat támogatást kapott és összesen 294 561 557 Ft vissza nem térítendő forrást biztosítanak a bordányi tervekhez. A képviselő-testület korábbi döntése szerint a falu a megvalósításhoz további 19 593 580 Ft önerőt tesz hozzá. 

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felújítandó szakaszokon mart aszfalt burkolaton közlekedhetnek majd az arra járók, az út szélessége egységesen mindenütt 3,50 m lesz. Az út padkák rendezése is megtörténik, a padkák szélessége mindkét oldalon további egy-egy méteres lesz. A tervek alapján az utak az alábbi rétegezéssel készülnek el: a meglévő, tömörített altalajra szőtt geotextília kerül. Ezt követi egy 25 centiméteres mechanikai stabilizációs útalap, ami várhatóan darált betonból készül, majd erre kerül még további 6 cm mart aszfalt. Ahol szükséges, természetesen az altalajt is cserélik, illetve stabilizálják.

Tanács Gábor, polgármester elmondta:

A közel száz kilométeres külterületi úthálózatból ez a felújítás egy fontos előrelépést jelent. Olyan szakaszokat tudtunk bevonni a projektbe, amelyek a szakemberek szerint már a településrendezési dokumentációkban is a legnagyobb forgalmú részekként voltak feltüntetve, azaz KÖu-3 helyi gyűjtőút, kiemelt dűlőút besorolásúak. A tervek ezen megalapozó dokumentációk alapján készülhettek el.

A polgármester bízik abban, hogy a megkezdett útfelújítási program a későbbiekben is folytatódhat és újabb szakaszok stabilizációja valósulhat meg az elkövetkező években. 

A munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődhetnek meg, a fizikai befejezés tervezett napja 2024. március 7. A projekt előrehaladásáról természetesen folyamatosan mi is beszámolunk majd.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support