Hárman szeretnék igazgatni a bordányi iskolát

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete pályázatot írt ki az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásának betöltésére, mert Simon Zoltánné Margitka augusztus közepétől nyugdíjba vonul. A megadott határidőig három pályázat érkezett be a tankerülethez. A pályázatokkal kapcsolatosan véleményezési joga van nevelőtestületnek, az alkalmazotti közösségnek, a szülői és diákközösségeknek és az önkormányzat képviselő-testületének is. Az igazgatót az oktatásért felelős miniszter felhatalmazása alapján és a nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkár nevezi ki, tehát neki van döntési joga az ügyben.

Tanács Gábor polgármestert a pályázatokkal kapcsolatosan kérdeztük. A településvezető elmondta, hogy egy hölgy és két férfi nyújtott be pályázatot a megadott határidőig. A pályázati anyagokat a napokban kapta meg a KLIK mórahalmi tankerületének vezetőjétől. Az önkormányzati képviselők a soron következő ülésen, április 28-án véleményezhetik a beadott elképzeléseket. A polgármester szerint mindhárom pályázat és pályázó más-más módon erős. Van, aki a helyismerete miatt, van aki az elképzelései, fejlesztési koncepciója vagy éppen a vezetői programjában megfogalmazott célok miatt lehet befutó. A három pályázó közül ketten keresték meg személyesen is a polgármestert a pályázat benyújtása előtt, és vázolták fel elképzeléseiket az iskola jövőjével kapcsolatban. Elmondta, hogy örömmel nyugtázta, hogy mindkét pályázó az önkormányzattal való szoros együttműködés híve. Megtudtuk, hogy a polgármester a pályázatokban leginkább a jelenlegi szakmai munka további erősítését, az innovációt, a fiatalok településen tartásának lehetőségeit keresi, arról olvasna szívesen. Szeretné, ha a jelenleg a járásban második legnagyobb iskola vezető szerepe megmaradna, sőt erősödne is. A következő öt évre kell tervezni, nem egyszerű a pályázók, de az őket véleményezők dolga sem. Az iskola, az itt élő gyerekek, családok jövője a tét. Egy-egy pályázati anyag jól tükrözi a vezető elképzeléseit, azt az ívet, amely a hagyományok tiszteletéből kiindulva, az együttműködéseken és szakmai irányításon át a kollégák érdekei és tanulók fejlődése melletti markáns kiállást célozza. A polgármester nagyon lényeges szempontnak tartja, hogy továbbra is minél több teljes munkaidőben a bordányi iskolában dolgozó pedagógus foglalkozzon a bordányi gyerekekkel, függetlenül attól milyen változások lesznek a KLIK területi vagy szervezeti működésében. Eddig ezt sikerült megvalósítani, a felelősség ebben az esetben is az új igazgató vállára kerül át.

Az iskola központi szerepének megőrzése, tudásközponttá alakítása, a felhalmozott tudás modern módszerekkel történő átadása, egy a hagyományokra építő, sokszínű iskola működése mind a diákok, mind a szülők, mind a pedagógusok számára szép jövőképet jelent, amelyet az önkormányzat továbbra is támogatni szeretne. Az igazgatójelöltek által megírt pályázatok mindenképp a legfontosabb mérföldkövek. A három anyag három nézőpontból közelít az iskola felé. A falun keresztül vezető, a közösen járható út a jó út, mondta a polgármester. A testületi meghallgatások alkalmával a személyes pályázói jelenlét minden bizonnyal tovább befolyásolja majd a képviselőket, akik akarva vagy akaratlanul hasonlítják majd a jelentkezőket mind szakmailag, mind emberileg a régi igazgatóhoz Margitkához, aki nyugdíjas éveit is aktívan tölti majd. Megtudtuk, hogy egy sorrendet kell a képviselő-testületnek felállítani a jelöltekkel kapcsolatosan, amelyet továbbítanak a tankerület számára. A végleges döntés Budapesten születik meg minden véleményező sorrendjét figyelembe véve, várhatóan az idei tanév végéig. Jelenleg a Mórahalmi Tankerülethez tíz iskola tartozik. Ebből hat iskolában, köztük a bordányiban is csak fenntartó, míg hármat működtet is, és további egy iskolában részben fenntartó, részben működtető szerepet is betölt a KLIK.

Csókán is megtartották az értéknapot

Mint arról már beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzat HUNG-2015/3563 azonosítószámú, „Határmenti határmente értékeink nyomában“ című projektje támogatásban részesült a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság jóvoltából. A hat hónapig tartó program során három határon túli testvértelepülésünkkel működik együtt nagyközségünk, a bánsági Detta városával, a vajdasági Csóka községgel, valamint a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel. Az értékgyűjtés módszertanának tapasztalatátadásában, hazai és külhoni értékgyűjtésben működtetésében, valamint a feltárt értékek népszerűsítésében dolgoznak majd együtt a szakemberek.
A projekt következő találkozójára április 5-én, kedden került sor Csókán. Az ottani értékgyűjtésbe bekapcsolódók megismerkedhettek a hungarikumok és helyi értékek törvényi szabályozásával, a Bordányi Értéktár Bizottság munkájával, településünk helyi értékeivel. A találkozón részt vett Balázs Ferenc Csóka község elnöke, valamint Tanács Gábor nagyközségünk polgármestere is. A program májusban Bordányban folytatódik majd, ahol a négy település szakemberei együtt dolgoznak és mutatkoznak majd be többek közt a falunapok keretében.

Ülésezett a testület, napirendre kerültek a csatorna aláírások is

A képviselő-testület március 31-én csütörtökön tartotta meg soron következő ülését. A polgármester a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolója után jóváhagyásra került a 2016. évi közbeszerzési terv, amelyben egyelőre egy tétel szerepel, a Széchenyi utcai kétlakásos bérlakás megépítése, de a remények szerint hamarosan bővülhet a lista az óvodabölcsőde fejlesztéssel, illetve az iskola és a polgármesteri hivatal fejlesztésével. A képviselők módosították a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, majd tájékoztatót hallgattak meg a hivatal épületének felújítási tervéről, továbbá a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről. A testület elé kerültek a hivatal felújításával kapcsolatos első tervek, többek között akadálymentesítésre és energetikai felújításra kerülne sor az épületben, de amennyiben erre lehetőség van a pályázati forrásból bővítések is megvalósulhatnak. Döntés született a Széchenyi utcát a Zákányszéki úttal összekötő útszakasz és hozzá kapcsolódó építési telkek kialakításáról is. A CSOK miatt megnövekedett az építési telkek iránti igény, ennek szeretne eleget tenni az önkormányzat.

A lakosok kiemelt figyelemmel kísérik a szennyvízberuházás utolsó szakaszát, és mint arról korábban a Bordányi Naplóban is beszámoltunk már, 204 aláírással érkezett követelés a megmaradt csatorna pénzek azonnali és egyösszegű visszafizetése tárgyában. A polgármesterhez eljuttatott kérelmet a településvezető most terjesztette a testület elé. A képviselő- testület egyhangúan támogatta a pénzmaradvány teljes összegű visszafizetését. Határozatban kérik a Forrás IV. Beruházó Víziközmű Társulatot, hogy a lakosság teljes körű és pontos tájékoztatása és megnyugtatása érdekében hozza nyilvánosságra a jelenleg a társulatnál rendelkezésre álló pénz- összeg nagyságát, az érdekeltségi területen még megvalósítandó beruházásokat és azok várható bekerülési költségét, az érdekeltségi területhez tartozó, még megvalósítandó bekötések számát és a megvalósulás helyét, továbbá a fejlesztések, helyreállítási munkálatok ütemezését. A képviselő-testület információt kér a társulattól arra vonatkozólag, hogy mikor várható az elszámolás, illetve a pénzmaradvány visszafizetése az érdekeltek számára. A képviselők kezdeményezték, hogy a társulat soron következő küldöttgyűlése tűzze napirendre a társulat pénzügyi helyzetéről szóló részletes beszámolót, és biztosítson lehetőséget minden érdekelt – kiemelten a követeléseket aláírók számára – a teljes körű adatbetekintésbe, a kérdéseik feltételére egy települési szinten megrendezett fórum keretében.

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a falugyűlésen felvetett lakossági javaslatokról is. Ezt követően a kérdésekre került sor. Balogh Ferenc képviselő lakossági megkeresésre a Dózsa téri világítás időkapcsolóval való felszerelését javasolta, hogy a fiatalok este tíz után már ne tartózkodjanak a téren, mert zavarják a környéken élőket. Jelezte, hogy többször marad felkapcsolva a világítás a Park téri sportpályánál is, megoldást kell találni a problémára. A Zákányszéki úton élők azzal keresték meg a képviselőt, hogy félnek, kimaradnak a fásítási programból, és zavarja őket a csatornafedők zörgése, illetve az áthaladó autók sebessége, míg a Kossuth utcában élők a gazdabolt előtt rendszeresen parkoló nagy autókra hívták fel a figyelmet, a biztonságos közlekedés érdekében forgalomlassítást szeretnének a központi részen. Tanács Gábor válaszában elmondta, hogy a Dózsa téri közvilágítás korszerűsítés az éjszakai rongálások megelőzését szolgálja, nem lenne célszerű 10 órától sötétbe burkolni a játszóteret. A Park téri teniszpálya világítás korszerűsítése folyamatban van, itt is ledes lámpák kerülnek majd felszerelésre, jelentősen csökkentve a világítás költségeit. A csatornafedők problémáját már jelezték a kivitelezőnek, aki a garanciális bejárást követően javítani fogja a hibákat. A főutca a két abc közötti szakaszának fejlesztésére tervek készülnek, azonban például újabb parkolók kialakítását csak pályázati forrásból tudja megvalósítani az önkormányzat. Kiss-Patik Péter alpolgármester elmondta, hogy a település fásítási programja ősszel folytatódik majd, ekkor kerülhet sor többek közt a Zákányszéki úton facsemeték ültetésére.

Az elő értéknappal kezdetét vette a hungarikum pályázat

Mint arról korábban beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság HUNG-2015 jelű pályázatára, a „Határmenti határmente értékeink nyomában“ című pályázat közel hárommillió forint támogatásban részesült. A projektben három határon túli testvértelepülésünkkel működik együtt nagyközségünk, a bánsági Detta városával, a vajdasági Csóka községgel, valamint a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel. Az értékgyűjtés módszertanának tapasztalatátadásában, hazai és külhoni értékgyűjtésben működtetésében, valamint a feltárt értékek népszerűsítésében dolgoznak majd együtt a szakemberek.

A projekt első programjára március 29-én, kedden került sor Dettán. Az ottani értékgyűjtésbe bekapcsolódók megismerkedhettek a hungarikumok és helyi értékek törvényi szabályozásával, a Bordányi Értéktár Bizottság munkájával, településünk helyi értékeivel. A találkozón részt vett Peter Roman Detta város polgármestere, valamint Tanács Gábor nagyközségünk első embere is. A szakmai program ebéddel, a kulturális központ megtekintésével, valamint közös sétával zárult az Anton Kratzer parkban.

A pályázat a jövő héten Csóka községben folytatódik majd, ahol szintén értéknapot tartanak majd a Bordányi Értéktár Bizottság tagjai.

A csatornaépítéssel kapcsolatos legfrissebb információk

Az elmúlt időszakban több fórumon, számtalan téves, vagy pontatlan információ jelent meg a csatorna beruházás zárásával, magával az elszámolással, és a pénzmaradvány összegével, annak visszafizetésével kapcsolatosan. Magánszemélyek és a Jobbik Üllési Alapszervezete aláírásgyűjtést is szerveztek annak érdekében, hogy a pénzmaradvány összege teljes mértékben és azonnal jusson vissza a lakossághoz. Az aláírók által megfogalmazott levelet az önkormányzat Képviselő-testülete a március végére tervezett ülésén tárgyalja majd. Bordány nagyközség polgármesterével a csatornázásról beszélgettünk.

Tanács Gábor, településünk polgármestere elmondta, hogy már most meg tudja erősíteni, hogy ugyanúgy ahogyan az aláírók, a többség, és a polgármesterek is azon vannak, hogy a fel nem használt pénzek teljes mértékben visszajussanak a lakosokhoz, hiszen mivel a társulás által kezelt pénz a lakosoké, kétség sem férhet hozzá, hogy a megmaradt forintokat egyenlő arányban a befizetők számára kell majd visszafizetni. Felhívta azonban a  figyelmet, hogy a teljes beruházás még nem zárult le, így egyelőre a végső számadatok sem ismertek. Az összes munka befejezését követően történhet majd meg a pénzmaradvány megállapítása, és ezt követően annak visszafizetése is. Sokan összekeverik a teljes beruházás zárását a pályázati projekt zárásával. Utóbbi valóban megtörtént, de sok érdekeltségi egység tulajdonosa még vár a csatorna bekötésekre. Ezek az ingatlanok sajnos nem kaphattak pályázati támogatást, de ugyan úgy az érdekeltségi területhez tartoznak – mondta el a településvezető.

A társulási tanács januárban az érdekeltségi hozzájárulás mértékének 35 ezer forinttal való csökkentéséről döntött, ez nem összekeverendő a pénzmaradvány (a visszafizetendő pénzmaradvány) összegével. A csökkentés alapvető indoka volt, hogy egyrészt segítse a lakosokat a mielőbbi hálózatra való rákötésben, másrészt tehermentesítse a társulást és így az önkormányzatokat is a kintlévőségek behajtásában. Aki rendben befizette az érdekeltségi hozzájárulást a társulásnak, a napokban 35 ezer forintot már vissza is fog kapni. Akinek elmaradása van, az elmaradás összegével csökkentett pénzt kaphatja meg.

Mind a négy település az érdekeltségi egységek arányában delegált képviselőket a társulási tanácsba, a döntéseknél mindig minden település legalább egy képviselőjének jelen kell lennie, így egyetlen település sem dönthet a másik település tudta nélkül. A települések együttműködését mindvégig a korrektség, kiegyensúlyozottság jellemezte, szinte minden döntés egyhangú szavazással született meg.

A beruházás során a szükséges önerő összege folyamatosan csökkent, hiszen mind a négy önkormányzat és a projektmenedzsment is folyamatosan figyelemmel kísérte a további pályázati lehetőségeket, előkészítette és benyújtotta azokat, éppen annak érdekében, hogy a lakosság terhei minél kisebb mértékűek lehessenek. A sikeres pályázati forrásoknak, valamint a költséghatékony működésnek köszönhetően valóban az eredetinél jóval alacsonyabb összegű hozzájárulást kell majd fizetniük a Bordányiaknak is a csatornahálózat és a tisztító megépítéséért. Az önerő csökkentésével egyidejűleg azonban kötelezettségeket is vállaltak a települések, ezeknek is meg kell valósulnia – tudtuk meg.

A lakosok által befizetett összeget kizárólag az előre a társulási alapszabályban meghatározott célokra, vagy azzal kapcsolatos kiegészítő munkálatokra lehet elkölteni. Jelenleg még három településen, így Forráskúton, Üllésen és Zsombón kerül sor közbeszerzési eljárások lefolytatására, bizonyos szakaszok vízjogi engedélyei ugyanis még csak a napokban érkeztek meg. Ezt követően kerülhet majd sor a hátralévő munkák kivitelezésére, továbbá a beruházás teljes körű zárására. Tanács Gábor a munkálatokról a következőket mondta: “Bordány esetében – mint ahogy azt a falugyűlésen is elmondtam – a hálózat kiépítése teljes körűen megvalósult, nálunk a garanciális munkák indulnak meg a jó idő beköszöntével, így többek közt útpadka feltöltések, útburkolat és aknatető javítások és esővíz elvezető árkok, átereszek javításai zajlanak majd. A belterület egy épület híján száz százalékosan csatornázottá vált, és további egy külterületi épület esetében is (annak a belterületbe való bevonását követően) megépülhet majd a szennyvíz csatorna. A négy falu közös beruházását sikeresnek, megvalósulását szép eredménynek gondolom. Tisztában vagyok azzal, hogy mindez nem valósulhatott volna meg a bordányi lakosok aktív közreműködése, és munkatársaim sokszor erőn felüli munkája nélkül, amelyet ezúton is köszönök! Minden szinte zökkenőmentesen zajlott, a lakosság példaértékűen összefogott, az építési folyamatok során türelmesen, megértően működtek együtt a kivitelezőkkel. A nagy többség becsületesen befizette a szükséges hozzájárulás mértékét, a társulás fegyelmezetten kezelte a pénzeket, a szükséges pénz folyamatosan rendelkezésre állt a munkálatok során. A társulat pénze jelenleg is banki betétekben van lekötve.”

A polgármester a szennyvízprojekt közel tíz éves időszakához viszonyított kis időre még a lakosok türelmét kérte. Elmondta, hogy azt gondolja a legnagyobb öröm az, hogy közös munka eredményeképpen visszajár majd a mindannyiunk által befizetett önrészből, amit valljunk be őszintén nyolc évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna. Minden polgármesternek az az érdeke, hogy a lakosok elégedettek legyenek, ezért nem érti, miért gondolja bárki is, hogy ezzel ellentétesen cselekednének vezetőik. A vállalásokat, a többség érdekeit azonban minden esetben figyelembe kell venni. Az útburkolatok teljes körű rendbetétele Bordányban például egy ilyen függőben lévő ügy, amit szeretne tisztázni és a település érdekeinek leginkább megfelelő módon megvalósítani. “Ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, és közös vállalásunkat tisztességesen zárni tudjuk, még időre van szükség. Örülök annak, ha kiállnak településünk érdekei mellett, fokozott érdeklődésük jó hatással volt a beruházás pontos, gyors és szakszerű megvalósulására is. A rémhírek, a rosszindulatú pletykák azonban pont az ellenkező hatást váltják ki, hiszen energiákat vonnak el. A még előttünk álló feladatokról hamarosan tájékoztatást kapnak a lakók, és ahogyan elkészül, minden a pénzügyi zárással kapcsolatos információt is közölni fogunk a Bordányi Napló hasábjain. A pénzmaradvány teljes (100%-os) összegét is minden lakos a zárást követő leghamarabbi időpontban megkapja majd!” – ígérte meg a polgármester.

Nagyívű kistérségi szintű pályázatot nyújtott be a KUSZA

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívására nyújtott be pályázatot a Kulturális és Szabadidős Egyesület (KUSZA) az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében. A pályázati projekt a homokháti kistérség ifjúsági önkormányzatai, ifjúsági referenseinek és civil szervezetei több mint egy évtizedes együttműködésének szakmai tapasztalataira épül. A fő cél a térségben élő fiatalok bevonása a helyi és térségi ifjúsági programok, rendezvények megtervezésébe és megszervezésébe, továbbá a különböző települések fiatalja közötti párbeszéd, közös gondolkodás, és értékteremtő cselekvés ösztönzése. A 38 hónaposra tervezett program során több mint húsz helyi közösségi esemény valósul meg, terveznek évenként egy-egy térségi szintű ifjúsági összművészeti kisfesztivált is.

Az aláírók türelmét kérik a polgármesterek

Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó polgármestere a szennyvíztársulat elnökével közösen adott ki közlemény-t. A közlemény egyik fő üzenete, hogy a szennyvízberuházásra a lakosok által befizetett hozzájárulásból a beruházás végén a pénzmaradványt a Társulat teljes mértékben visszafizeti tagjainak. A másik fontos üzenet, hogy a beruházás még nem zárult le, tehát a lakosság türelmét kérik a vezetők. A közleményt kedden juttatták el minden a beruházásban érdekelt belterületi lakos postaládájába, és közzétették azt a települések honlapjain is.

Mint ismeretes, részben pontatlan információk alapján a beruházással kapcsolatban jelenleg is folynak többek között a pénzmaradvány egészét visszakövetelő aláírásgyűjtések mind a négy településen. Az akciót forráskúti magánszemélyek lakossági kezdeményezésként indították el, ez a kezdeményezés terjedt tovább a többi három településre is, felkorbácsolva a kedélyeket. A polgármesterek által kiadott közlemény kiadásával a lakosság tájékoztatása és megnyugtatása a cél.

A polgármesterek felhívják a figyelmet, hogy a beruházás még folyamatban van, a pályázati szakasz is várhatóan csak 2016. második felében zárul majd le. Az ingatlanok tulajdonosai és az önkormányzatok a Társulás megalakításakor arra vállalkoztak, hogy megépítik az érintett ingatlanok csatornázását. Voltak azonban olyan belterületi és a belterületekhez kötődő külterületi szakaszok, amelyek nem voltak a pályázatból támogatottak. Ezeknek a szakaszoknak a megépítése előkészítés alatt van, amelynek a kivitelezése 2016-ban megkezdődik. A négy települést érintő szennyvízberuházás esetében a teljes befejezési időpont 2017-ben várható.

Mint arról korábban is beszámoltunk már a Társulat 2016. január 19-i küldöttgyűlésén egyhangú döntés született arról, hogy a 2007-ben elfogadott, és azóta többször módosított érdekeltségi hozzájárulás összege 35.000 Ft-tal csökkenjen. Ezt a döntést a küldöttek a hátralévő munkálatok várható költségének a figyelembe vételével határozták meg. Ez az összeg azonban még nem a pénzmaradvány összege, hiszen annak megállapítására és a lakosoknak történő kifizetésére csak a beruházás zárását követően kerülhet sor. A befizetett érdekeltségi hozzájárulásoknak a beruházásra még fel nem használt része pedig a Társulat számláján lekötve rendelkezésre áll a még hátralévő beruházások fedezeteként.

Sikeres pályázat, közel 3 millió forint támogatás

Határmenti határmente értékeink nyomában – közel három millió forint támogatásban részesült a testvértelepülésekkel együtt megvalósítandó bordányi hungarikum pályázat.

Bordány Nagyközség Önkormányzata 2013. szeptember 12-ei ülésén döntött a Helyi Értéktár Bizottság megalakításáról, létrehozásáról, mely 2014. január 21-én tartotta alakuló ülését. A bizottság a lakossági javaslatok figyelembe vételével a mai napig 18 helyi érték felvételéről döntött. Épített környezet kategóriában: Római Katolikus Templom, Szent István szobor, II. világháborús emlékmű, Szent György szobor és díszkút. Kulturális örökség kategóriában: a Honfoglaló magyar asszony lószerszám-garnitúrája, Vass Nándor régiség gyűjteménye, András Albert Szilárd régiség gyűjteménye, Benke Gedeon munkássága, Ádám Jenő munkássága, Mihálffy Lajos munkássága, Nagy Kálmánné-féle Hermina tanya és helytörténeti gyűjtemény, Szabadban álló keresztek Bordány területén. Ipari és műszaki megoldások kategóriában: a Kisapáti család veterán autói. Agrár és élelmiszer-gazdaság kategóriában: a bordányi szőlő, a bordányi őszibarack. Egészség és életmód kategóriában: Wagner Viktória munkássága. Természeti környezet kategóriában: Szibériai nőszirom, Kisfészkű aszat.

Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. november 16-án nyújtott be pályázatot a Herman Ottó Intézethez, melyet a pályázat kiírója február 3-án A HUNG-2015 jelű pályázat benyújtó felületén véglegesített 117 db befogadott pályázat közé soroltak.

A projektben három határon túli testvértelepülésünkkel működik együtt nagyközségünk, az erdélyi Detta városával, a vajdasági Csóka községgel, valamint a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel karöltve az értékgyűjtés módszertanának tapasztalatátadásában, hazai és külhoni értékgyűjtésben, külhoni értéktár létrehozásában, működtetésében, valamint a feltárt értékek népszerűsítésében dolgoznak a szakemberek. Mivel településünkön már működik helyi értéktár, az itt meglévő tudást szeretnénk megosztani, átadni.

A pályázat keretében helyszíni értéknap szervezését tevezik mind a három partnertelepülésen külön-külön. Az értéknapokon résztvevő, leendő külhoni értékgyűjtőknek módszertani segítséget nyújtanak az értékgyűjtés témakörében. Bemutatásra kerül a jogszabályi háttér és a helyi értéktár létrehozásának sajátságai. Emellett Bordány és más homokhátsági települések értékgyűjtő munkáját ismerhetik meg a résztvevők.

Értékműhelyt is szerveznek Bordányban, ahol az értéknapon résztvevő, a külhoni településeken a projektben értékgyűjtő munkát végző személyek vesznek részt. A műhelymunkát egy háromnapos, hosszú hétvégén kívánják megvalósítani, ahol mind a négy település szakemberei részt vesznek majd. Itt kerülne sor az értéknapokon elsajátított tudás elmélyítésére, az addig a külhoni településeken megkezdett munka bemutatására, a tapasztalatok megosztására, a tevékenységek facilitálására.

Az értékműhely után folytatódik az értékek gyűjtése a településeken, melynek csúcsa egy értékbemutató lenne szintén Bordányban. Kiállítás, interaktív kiállítás, kulturális produkciók, gasztronómia, kézműves tevékenységek, játszóház, népzene és néptánc is szerepel a háromnaposra tervezett programban. A projekt során újonnan beszerzésre kerülő kiállító paravánokon mutatják be a négy település értékeit. A bordányi értékek élőben is megtekinthetők lesznek, hiszen szervezett gyalogos és lovaskocsis turnusokat indítanak a nagyközség értékeinek felfedezésére. A program vezetésébe bevonják azokat a helyi szakembereket is, akik tudásuk és tapasztalataik révén át tudják adni azokat a legfontosabb információkat, amelyek fontosak a helyi természettel, épített környezettel, élő- és tanyavilággal kapcsolatosan. A helyszínen továbbra is várják a lakosság javaslatait is az értéktár bővítésére. Lehetőséget biztosítanak a régi fotók digitalizálásra, tárgyak fotóinak megörökítésére. A projekt végére egy közös magyar nyelvű kiadvány készül, mely bemutatja a program eredményeit, a négy település magyar értékeit.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának pályázatát a kiíró február 10-én 100%-os támogatásban részesítette, így közel három millió, egészen pontosan 2.999.560 Ft értékű támogatást nyert a Homokhátság szíveként is nevezett településünk. A program megvalósítását hamarosan megkezdik a szervezők, amelyről természetesen folyamatosan beszámolunk majd a www.bordany.hu weboldalon és a települési információs kiadványokban is.

 

Szennyvízcsatornázással kapcsolatos információk

Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat

Cégjegyzékszám: 06-16-000027

Adószám: 13953678-1-06

Székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74.


A kivitelezéssel kapcsolatos hibabejelentését, észrevételeit a következő e-mail címekre küldheti el:

forras4tarsulas (kukac) gmail.com

bordany (kukac) bordany.hu

A csatornahálózat működésével kapcsolatos észrevételeit, bejelentéseit továbbá számlázással kapcsolatos ügyeit az Alföldvíz Zrt. on-line ügyfélszolgálatán jelentheti be.

A szennyvízcsatornázással kapcsolatos további információk, dokumentumok:

A társulat beszámolói 2007-től megtalálhatók az Igazságügyi Minisztérium honlapján! Az adatok kereséséhez írja be a társulat adószámának első nyolc számjelét: 13953678


 A Forrás-IV Beruházó VKT közérdekű adatait tartalmazó dokumentumok:

Jegyzőkönyv_2016.09.06.

Küldöttgyűlési határozat

Pénzügyi elszámolás

Kiértesítő levél

2016. évi üzleti terv

Küldöttgyűlés jegyzőkönyv

Meghívókgy.2016. május 19.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.

Évesbeszámoló 2015.

2015. évi üzleti terv teljesítése

Társulat bevételei és kiadásai 2007-2015.

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

Alapszabály- társulat

HATÁROZATOK KÖNYVE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETforrásIV2012

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETForrásIV2013-1

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETForrásIV2014

Pénzügyi helyzet 2016. márc. 31-én

2015. évi üzleti terv teljesítése


A víziközmű társulat bordányi küldöttei:

Godó Lajos

Lovai Mihály

Masa István

Ocskóné Simon Mária

Szilágyiné Godó Mónika

Tanács Gábor

Helyi kezdeményezésekre pályázhatnak a civilek – február elején döntenek a bordányi közösségek támogatásáról

https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010389_691851510834864_1183065409_a.jpgBordány Nagyközség Önkormányzata február eleji ülésén tárgyalja a civil szervezetekkel, egyesületekkel kapcsolatos együttműködéseket, valamint ezen az ülésen döntenek a szervezeteket érintő 2015. évi helyi kezdeményezések támogatásáról is. A képviselő testület még 2013. őszén fogadta el a civil szervezetek helyi kezdeményezéseinek támogatásáról szóló új rendeletét, amely lehetőséget biztosít a Bordány nagyközségben tevékenykedő civil szervezetek helyi programjainak, kezdeményezéseinek támogatására. A település képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja, hogy támogassa a helyi közösségek munkáját, amely, ha szerény módon is, de hozzájárul egy-egy szervezet életéhez, program során felmerülő költséghez. A szervezetek a napokban kapnak tájékoztatást a támogatási lehetőségekről, a bejegyzett szervezeteknek, a tavalyi évi támogatásról február 1-ig kell elszámolniuk.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support