Szúnyogirtás huszonharmadikán, napnyugta után

A földön és a levegőből országszerte folyamatosan permetezik a szúnyogokat. Az utóbbi hetek esőzései, majd a hirtelen jött forróság miatt szinte mindenhol rengeteg a vérszívó rovar.

„A kormány pluszforrásokat biztosít a Belügyminisztérium rendelkezésére annak érdekében, hogy a szúnyoggyérítésre rendelkezésre álló források semmilyen tekintetben ne képezzék akadályát a hatékony szúnyogirtásnak” – közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Bordányban az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül kerül sor szúnyogirtásra. Az Önkormányzat kezdeményezésére a földi kémiai védekezés 2019. július 23-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapoknak július 24-ét, vagy 25-ét jelölte ki a munkát végző PMG Szúnyogkontroll Konzorcium.

“Bordányban tizennégyen foglalkoznak méhekkel. A mai napon várhatóan minden bordányi méhész értesítése megtörténik, így semmi akadálya nem lesz a munkálatok elvégzésének” – mondta el Tanács Gábor polgármester.

Az országos szúnyoggyérítést áprilisban kezdték meg, de az áldatlan állapotok miatt júniusban a kormány 825 millió forint plusz pénzt adott a katasztrófavédelemnek, hogy kezelje a szúnyoghelyzetet. A szakemberek szerint a probléma az, hogy Magyarországon hagyományosan 98 százalékban a kifejlett szúnyogokat irtják, főleg légi úton.

Ezzel szemben Nyugat-Európában a lárvákat pusztítják földi irtással, megakadályozva a szúnyogok kifejlődését, ebből fakadóan a szúnyogok által terjesztett betegségek terjedését, másrészt sokkal kevesebb mérgező anyaggal terhelik a környezetet. A helyzet viszont valószínűleg hamarosan megváltozik, mivel a légi szúnyogirtás várhatóan 2020-tól megszűnik.

Az irtást irányító katasztrófavédelem megerősítette, előreláthatóan arra kell számítani, hogy az Európai Unió területén 2020-tól megszűnik a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Az országos szúnyoggyérítési program során jelenleg is már mintegy 40 százalékban földi úton valósul meg az irtószer kijuttatása. Ennek előnye, hogy az irtás így nem korlátozódik a napnyugta időszakára, hanem egész éjszaka folytatható vele a vérszívók permetezése.

Magyarországon továbbra sincs ok aggodalomra, jelenleg mintegy ötvenféle szúnyog van, amelyek közül 3-4 az úgynevezett csípőszúnyog. Ezek egyike az ázsiai tigrisszúnyog, amely a legtöbb kórokozót terjeszti. Az M1 Híradónak nyilatkozó infektológus szerint Magyarországon továbbra sincs ok az aggodalomra.

Szlávik János elmondta: nagyon ritkák azok a betegségek, amelyeket szúnyogok visznek át, a betegek 99 százaléka pedig magától meggyógyul. A csípések ellen azonban mindenképpen érdemes védekezni.

Hasznos lehet a ház körüli állóvizeket is minimálisra csökkenteni, például ki kell önteni az esővizes hordót vagy kitisztítani az ereszcsatornát, hogy újabb lárvák már ne kelhessenek ki – közölte az M1 Híradója.

Az önkormányzat közel négyszáz köbméter fát igényelt a szociálisan rászorulók részére

Településünk képviselő-testülete július 11-én reggel fél nyolckor tartott rendkívüli ülést a Községházán. Az ülést azért hívta össze Tanács Gábor polgármester, mert több pályázat benyújtása miatt azonnal dönteniük kellett képviselőinknek.

Első napirendként arról született döntés, hogy az önkormányzat az „Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati kiírására ismételten pályázatot kíván benyújtani Mint ismeretes, a képviselő-testület még a június 11-én megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a park megépítésére kiírt korábbi közbeszerzést eredménytelennek nyilvánítja, mivel az önkormányzat pótfedezetet sem saját, sem egyéb forrásból nem tud biztosítani, a rendelkezésre álló fedezet összegét nem áll módjában megemelni és így a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Az új pályázat már az emelt összegű igényt tartalmazza majd, amennyiben ismét támogatás kap az elképzelés reményeink szerint önkormányzati önerő nélkül valósulhat meg a beruházás. 

A második napirendben a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázat benyújtását kezdeményezte a testület. Úgy döntöttek, hogy a maximálisan igényelhető 393 m3 lágy lombos fajtájú tűzifára nyújt be igényt az önkormányzat, biztosítva  a kötelező önerőt. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a rászorulóktól sem az önrész, sem az igen magas szállítási költség ellenére sem fog ellenszolgáltatást kérni.

A harmadik napirendi pontban döntés született arról, hogy egy az önkormányzat és az NKM Mobilitás Kft. közötti megállapodás keretében az elektromos üzemű autók töltésére alkalmas váltóáramú, álló kivitelű töltő oszlopot létesítenek a Faluház parkolójában. A testületi ülésen elhangzott, hogy a Bordányban létesítendő töltőállomást a finn Ensto gyártja majd. A cégről tudni kell, hogy az egyik legmegbízhatóbb termékcsalád fejlesztője és gyártója, sok éves tapasztalattal, a világ vezető e-mobilitás szolgáltatói által használt és támogatott és ajánlott berendezésekkel, a fejlett skandináv piacon piacvezető mintegy 30%-os részesedéssel. A töltő a prémium kategóriát képviseli a váltóáramú töltőoszlopok között esztétikus, letisztult megjelenésével és magas műszaki színvonalával. A beruházás az ősz elején valósulhat meg.

A képviselő-testület tárgyalta a Vadgesztenye Étterem bérlőjének kérelmét, amelyben Nagyapáti Károlyné a konyha felújítását kezdeményezte. A testület úgy döntött, hogy a felújítás költségét a bérleti díj terhére számolja majd el a vállalkozóval. A munkálatoknak július 15. és 21. között kell megvalósulniuk.

Az energiahatékonyság növelése volt a célja az utolsó napirendi pontban tárgyaltaknak. A testület felhatalmazta a polgármestert a Park tér 4. szám alatti önkormányzati bérlakások napelem rendszerrel való ellátásának megoldására. Az árajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég azonnal megkezdheti a kivitelezést annak érdekében, hogy kihasználva a magas napsütéses órák számát minél több áramot tudjanak termelni az új napelemek, csökkentve ezzel a magas áramköltséget.

Több, mint egy kilométer belterületi út alapja készül el

Bordány Nagyközség Önkormányzata a tavalyi év végén kezdte meg a még burkolatlan belterületi utcák portalanításával összefüggő munkálatokat. Bordányban tizennégy utca – összesen közel két és fél kilométeres útszakasz – vár még szilárd burkolatra.   Tavaly decemberben a Bartók Béla utca, Benke Gedeon utca, Hunyadi János tér, Liszt Ferenc utca és Móra Ferenc utca földes úttal rendelkező szakaszán végeztek felújítási munkákat. Folytatva a tavaly megkezdett munkát most újabb utcákban kezdődött meg az utak karbantartása a településen. A képviselő-testület döntése értelmében ezúttal a Juhász Gyula, Építő, Toldy, Széchenyi, Petőfi utca, illetve a Deák téren készülnek el augusztus 31-ig az ideiglenes útalapok. Összesen közel 1200 méternyi út rendbetétele valósulhat meg, segítve a közlekedést. A beruházással párhuzamosan megindult a külterületi utak javítása is. A kitermelt földet a dűlőutak feltöltésére használják fel. Jelenleg a Mező dűlőben folynak a munkálatok, amelyet nagyban megnehezít a százaság, szinte lehetetlen tömöríteni a kiszállított homokot, jól jönne rá egy kis eső. A beruházást az önkormányzat saját erőből valósítja meg, az utak szilárd burkolattal való ellátásához településünk a Magyar Falu programból vár segítséget.

(Fotó: Délmagyarország, Frank Yvette

Képviselőink kezdeményezik, hogy Bordányban is legyen falusi CSOK

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete június 27-én, csütörtökön tartotta soron következő testületi ülését. A délután öt órakor kezdődő tanácskozásra az Apraja falva Óvoda és Bölcsődében került sor.

A képviselők a meghívó szerint nyolc napirendet tárgyaltak. Elsőként a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről hallgatták meg a polgármester beszámolóját. Tanács Gábor szóbeli kiegészítőjében tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy vételi ajánlatot küldött a 3A Takarékszövetkezetnek a szövetkezet bordányi fiók épületének megvásárlására. Tájékoztatójában elmondta, hogy a Szegedi Kistérség orvosi ügyelettel kapcsolatosan kereste meg az önkormányzatot, amelynek lényege, hogy az ügyeleti rendszer működéséhez a továbbiakban hozzájárulást kérnek. Ez éves szinten körülbelül egy millió forint költséget jelent majd a településnek, szükséges a korábbi együttműködési megállapodás módosítása. 

A következő napirendben az új Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök elfogadására került sor, amely az összes véleményezést követően szavazott meg a testület, és a kihirdetést követő harmincadik naptól válik majd hatályossá. Várkonyi Gábor településmérnök a szavazás előtt elmondta, hogy az új Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök, azaz a Településszerkezeti terv valamint a Helyi Építési Szabályzat tervezési és véleményezési eljárása lezárult. Az állami főépítész végső véleménye alapján, az abban foglalt korrekciók megtörténtek, amelyet részletesen ismertet is.. 

A képviselők a következő napirendben módosították az idei önkormányzati költségvetési rendeletet, amelyre a különböző ágazati pótlék változások, támogatások változásai miatt volt szükség. A módosítás miatt közel tizenhárom millió forinttal emelkedett a település éves költségvetésének bevételi és kiadási oldala is. 

A következő két napirend az Apraja falva Óvodáról és Bölcsődéről szólt. A negyedik napirendi pontban az intézmény vezetője számolt be a 2018/2019 évi nevelési évről, az ötödik napirendi pontban pedig a következő nevelési év munkatervének jóváhagyásáról döntött a testület. A gyermeklétszám csökkenése miatt a fegyelmezett költségvetés miatt csak öt csoport indításához járult hozzá a képviselő-testület, de amennyiben növekszik az óvodai beiratkozók száma, lehetőség nyílik majd a hatodik csoport beindítására is. A mini csoportban 25 fős, a kiscsoportban 26 fős csoportlétszámmal, a középső csoportban 25 fős csoportlétszámmal, a két nagycsoportban 25-25 fős csoportlétszámmal történő működtetést engedélyezték, valamint hozzájárultak az év közbeni további felvételhez a törvényi maximum eléréséig.

A hatodik napirendi pontban a faluházvezető számolt be az idei Bordányi Falunapok rendezvényéről, míg a hetedik napirendi pontban Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló összefoglalót tárgyalhatták. A bizottság legutóbbi ülésén a Bordányi Falunapokat, mint helyi értéket vette nyilvántartásba.

Az egyebek napirendi pontban döntés született a Bordány Sportkör sportfejlesztési program megvalósításához, eszközbeszerzéshez szükséges önrész biztosításáról.

A képviselők ugyancsak döntöttek egy felterjesztés benyújtásáról. A testülete kezdeményezte, hogy Bordány nagyközség kerüljön felvételre az un. Falusi CSOK programba. A döntés előzménye, hogy mint arról korábban is beszámoltunk, a település kimaradt a Falusi CSOK program támogatott települései közül annak ellenére, hogy Bordány jelentős külterülettel rendelkezik, közel négyszáz tanya található a falu négy dűlőjében. Sajnos a tanyák állapota több esetben nem felel meg az alapvető lakhatási feltételeknek, mindenképpen támogatni kellene ezen tanyák megvásárlásának, és felújításának lehetőségét. A képviselők úgy gondolják, hogy a Kormány elképzelése jó, azonban a Falusi CSOK programot függetlenül a statisztikai adatoktól ki kellene terjeszteni a magyar vidék legmeghatározóbb területére a tanyavilágra, segítve a tanyasi életforma megmaradását, megújulását.  A felterjesztést Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, és Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosának is megküldi majd településünk polgármestere.

(Fotó: vasarhely24.com)

Megújult a bordányi templom sisakja

Az idén száztizedik születésnapját ünneplő Szent István király plébánia templomunk sok szép esemény tanúja volt az elmúlt évtizedekben. A templomok küldetése az oda betérők lelki gazdagítása, de szépségével a nem hívők számára is élményt,  e világon túli üzenetet hordoz. Nemcsak belsejével, hanem külső megjelenésével is jel egy faluban. Jel, mely mutatja egy település igényességét, lelki gazdagságát és Istenbe vetett hitét. A település fejlődését figyelve pedig nem lehet szó nélkül hagyni azokat a kiemelkedő szépségű helyeket, melyeknek szépítése gondozása a falu igényességét jelzi.Az idei esztendőben az egyházközség szerette volna a templom tornyát felújítani. Elsősorban az állagmegóvás miatt, de esztétikailag is szükséges volt a toronysisak átfestése és a további rozsdásodás elleni megóvása. Janes Zoltán atya az önkormányzat segítségét is kérte a felújításhoz. A bordányi képviselő-testület 1 270 ezer forinttal járult hozzá a munkálatok elvégzéséhez, illetve vállalták a korábbi díszkivilágítás cseréjét is, amelyre legkésőbb a Szt. István napi búcsúig sor is kerül majd. A fennmaradó összeget a bordányi hívek adták össze. Reményeink szerint a két rétegben felhordott réz alapú festék sok sok évig lesz egyrészt dísze, másrészt védelmezője a toronysisaknak.

A templom alapkövét 1907. áprilisában tették le, majd 1909. augusztus 20-án szentelték fel a torony gömbjét és keresztjét. A templom felszentelésére 1910. április 24-én Szt. György napján kerülhetett csak sor, miután az Építő Bizottság  2 800 korona alapítványt biztosított. “Ettől fogva a községi Elöljáróság a „Dudáskápolna” elnevezést megszüntette és „Kistemplomtanya Központ” lett az új település neve. Ugyanazon évben, 1910. május havában helyi lelkészség (expositum) is létesült Kistemplomtanyán.”

1962-63-ban javították először a tornyot, 1975-ben villamosították a harangokat. 1977-ben ismét javítási és mázolási munkán esett át a toronysisak. 1987-ben új, vörösréz lemezből készült kereszt és gömb került a toronyra, melynek formája és mérete teljesen megegyezett az előzővel.

Lezajlott a harmadik Morajlás fesztivál

Szombaton sikeresen lezajlott a Kulturális és Szabadidős Egyesület és a Bordányi Gyermek-és ifjúsági Önkormányzat Morajlás Ifjúsági Fesztiválja a Park téren. A programba több más a fiatalokkal foglalkozó szervezet is bekapcsolódott, többek között az Új Nemzedék Központ, valamint az Alternatíva Egyesület sátras megjelenéssel színesítette a programot. Az est sztárvendége a The Biebers volt. Puskás Petiék jóval a koncert előtt érkeztek a településre, így a fellépés előtt még arra is volt idejük, hogy focimeccset játszanak a helyi fiatalokkal. A meccs eredményére pontosan senki nem emlékszik.  Az a hír járja, hogy Biebersék a zenében azért jobbak, mint a fociban. A Bordány Sportkör utánpótlás válogatottjának tagjai közül ketten pedig most is megvillantották tehetségüket, Tanács Olivér és Vas Nimród többször uralták a pályát. Olyan nagyszerű produkciók tették egésszé a nap programját, mint a Musicbangers, Lukács Gergely slam-poetry előadása, az üllési Rézhúros Banda és a Fonó Néptáncegyüttes. Egy-egy táncos produkcióval színpadra léptek zákányszéki és szatymazi fiatalok is. Az ifjú tehetségek elvarázsolták a közönséget. Mindkét csoport kreatív és egyedi koreográfiát tervezett és adott elő, összeszokott mozgásukkal magukra vonva a parkban lévő fiatalok tekintetét.

Az este programját a Kjartan and the Hét Hat Club koncertje zárta. Az együttes a legkülönfélébb népi zenék pörgős, bulizós átiratát játszotta, amely jó talpalávalónak bizonyult, a közönség késő estig örömmel ropta a táncot.

A rendezvényen készült fotók között a Bordányi Ifjúsági Információs Pont közösségi oldalán böngészhetnek.


Online ügyintézés alternatíváinak bemutatása

Az önkormányzati elektronikus ügyintézésről már több ízben számoltunk be olvasóinknak. Ennek kiegészítéseként mostanra elkészültek rövid, egyperces animációs kisfilmek is, amelyek egy-egy, a mindennapi életben is előforduló szituáción keresztül mutatják be a korábbi, esetenként időigényes vagy fáradságos személyes ügyintézés kényelmes, online alternatíváját. Ezeket tesszük most közzé:

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Ingyenes Tanulástechnika tábor a Család és KarrierPONT szervezésében

Bár még alig ért véget az iskola, érdemes már egy kicsit a következő tanévekre is gondolni. Egy új lehetőséget próbálhatnak ki Bordányban azok a vállalkozó kedvű általános iskola felső tagozatos vagy középiskolás diákok, akik szeretnének minél hatékonyabban és eredményesebben tanulni, fejlődni.

A tábort vezető szakemberek számtalanszor tapasztalják, hogy a diákoknak nehezükre esik megszervezni az otthoni, segítség nélküli, önálló tanulást, azonban eljön az az életkor, amikor a tanulónak már egyedül kell tudnia tanulni, megállapítania tanulandó tantárgyak sorrendjét, fontosságát, nehézségét. Találkoznak olyan jó képességű gyerekekkel is, akiknek valamiért mégis problémát jelent a tananyag elsajátítása és visszaadása.

A szülők is sokszor érzik, hogy felsős gyermekük nem tud önállóan tanulni, az érdemjegyek nincsenek összhangban a tanulásra fordított idővel, nehezen motiválhatóak, nem szeretnek tanulni gyermekeik.

A tanulási kudarcok egyik oka lehet, hogy kevesebb figyelem jut arra, hogy hogyan tanuljanak meg tanulni a diákok. Minden gyermek egyedi, ezért mindenkinek más a tanulási stílusa. Az iskolában hallott tananyag átadása során kevésbé van lehetőség arra, hogy ezeket a különbözőségeket maradéktalanul figyelembe vegyék, ezért a diákoknak a tanulás során nehézséget jelenthet az, hogy először át kell alakítaniuk a hallott anyagot a saját tanulási stílusukhoz. A tábor alkalmával az egyéni tanulási stílusok megismerésére, a meglévők erősítésére törekszenek és az ehhez illeszkedő tanulási módszerek átadására. A tanulás folyamatában további készségek együttes jelenléte szükséges (figyelem, emlékezet, motiváció), melynek erősítésére további hangsúlyt fektetnek. Nem elég elsajátítani a tananyagot, az ismeretek feldolgozását követően a tananyag rögzítéséhez, valamint a felelés, dolgozatírás során a megtanultak minél pontosabb visszaadásához is segítséget nyújtanak. Mind az elsajátítás, mind pedig a visszaadás során nehézséget jelenthet a stressz. A tábor céljai között szerepel továbbá, mindezen stressz hatékony csökkentésének megtanítása is.

A trénerek és a Család és KarrierPONT munkatársai elkötelezettek abban, hogy a táborban jó hangulatban segítsenek a résztvevőknek megismerni önmagukat, a számukra megfelelő tanulási stílust, minél több, hatékony és élményalapú tanulási technikát, hogy megtapasztalhassák a tanulás örömét és eredményességét. Amennyiben a gyermekek sikereket tudnak elérni, megtapasztalhatják hatékonyságukat tanulmányaikban.

A Tanulástechnika tábor időpontja és helyszíne: 2019. augusztus 12-16., Faluház. A részvétel ingyenes! Bővebb információ és jelentkezés: Család és KarrierPONT (Faluház) – Bálintné Gyuris Ágnes (E-mail: csakpont@bordany.hu, Tel.: +36/30/907-3654)

Beszámoló a 2019-es Pünkösd Feszt eseményeiről

Idén immár huszonhetedik alkalommal került megrendezésre Bordányban a pünkösdi faluünnep, melyben számos helyi kezdeményezés, esemény került beépítésre. Június 7-én, pénteken délután hivatalosan is megnyitotta kapuit a négy napon át tartó Pünkösd Feszt. A rendezvény előtt az ÖNO épületében a „12 hónap kincsei” című kiállítást mutatták be az érdeklődőknek. Az ünnepség megnyitójára a Szent István téren került sor, amely Tanács Gábor polgármester köszöntőjével, Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke és B. Nagy László Országgyűlési képviselő ünnepi beszédével vette kezdetét. A megnyitót követően került átadásra a díszpolgári cím. Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete idén Godó Lajosnak ítélte oda az elismerést.

Ezt követően a mazsorettesek és mórahalmi fúvósok kíséretében átvonultak Apraja-falvára, ahol átadásra került a megújult óvodai és bölcsődei épületrész. Az ünnepséget az óvodás gyerekek műsora, a mazsorettek és a Sajtkukac duó gyermekzenekar előadása színesítette.

A szalagot Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Tanács Gábor polgármester, valamint Lázárné Borbola Márta óvodavezető vágták át. Az átadót követően a jelenlévők birtokba vehették az új épületet.

A Pünkösd Feszt második napján, június 8-án zenétől és vidámságtól volt hangos a Park tér. Ezen a napon tartotta 16. Népzenei találkozóját a Borostyán Dalkör, amely a szabadtéri sátor alatt került megrendezésre. Sok vendéget fogadhattunk, akik bemutatták műsoraikat, ezzel is emelve a nap hangulatát, valamint a vacsora és az azt követő mulatság sem maradhatott el.

A népzenei találkozóval egyidejűleg zajlott a Foliaplast-Bordány SK-Ruzsa megyei III. osztályú labdarúgó mérkőzés, amely a hazaiak javára 6-0-ra végződött.

A vasárnapi program 9 órakor a sportcsarnokban kezdődött a XV. Szabó Ferenc férfi kézilabda emléktorna mérkőzéseivel, amin három csapat vett részt. A torna olyan családias hangulatú volt, hogy mindhárom csapat – a Tiszaalpár, a Kiskunfélegyháza és a Bordány is – első helyezést kapott.

Eközben a templomban 9:30-tól elsőáldozás és ünnepi szentmise kezdődött.

Délután a Park téren motoros találkozóval és felvonulással folytatódott a programsorozat, ezt követően kiállítás megnyitókra került sor a Faluházban. A rendezvény ideje alatt folyamatosan megtekinthették a bögrekiállítást és az iskola tanulóinak műveit.

A színpadi produkciók 15:00-kor kezdődtek, először az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatták be műsorszámaikat. A diákműsort követően a Buke Reikon karate egyesület tagjai tartottak karate bemutatót. Ezután a Borostyán Dalkör lépett színpadra. 17 órakor az algyői Parlando Énekegyüttes operett- és sanzon bemutatója szórakoztatta a nézőközönséget. Fellépett még az X-Faktorból megismert Kocsis Tibor. Ezután az ugyancsak X-Faktorból megismert Stolen Beat együttes tartott élő koncertet. Az estet a Suncity Brass fúvószenekar zárta az egy órás élő koncerttel, mellyel a nézőközönséget is táncra perdítették. A hajnalig tartó utcabálra a Coco Bongo zenekar adta a talpalávalót.

A hétfői nap hagyományosan a mezei futóversennyel indult, a verseny 9:00 óra után vette kezdetét, amelyen a jó időnek köszönhetően 862 futó állt rajthoz. A futást megelőző percekben került sor a „Bordány Sportjáért“ díj átadására, melyet idén Sándor Zoltán vehetett át a helyi sportért végzett példamutató, lelkiismeretes munkájának elismeréseként.

A futóversenyen nyolc különböző kategóriában díjazták a leggyorsabbakat. Kölyök korcsoportban a lányok közül az 1. helyezést Rácz Milana Alexa, a 2. helyezést Csuka Dorka, a 3. helyezést Tóth Veronika vitte el, a fiúk közül 1. helyezett Lakatos Nikolász, 2. helyezett Dankó Barnabás, 3. helyezett Horváth András lett.

Gyerek korcsoportban lányok közül az 1. helyezett Nógrádi Lilla, a 2. helyezett Nógrádi Blanka, a 3. helyezett Mosó Cynthia lett, míg a fiuknál 1. helyen Hődör Dávid Zalán, 2. helyen Balogh Dominik, a 3. helyen pedig Pigniczki Máté ért célba.

Nebuló korcsoport lány kategóriában az 1. helyezett Mosó Sophia, a 2. helyezett Magyar Lili, a 3. helyezett Sándor Anna lett, a fiúknál 1. helyen Farkas Samu Dániel, 2. helyen Bernáth Erik, végül 3. helyen Vőneki Barnabás végzett.

Junior korcsoportban a női részlegen 1. helyezett Dobó Evelin, 2. Valkár Anna, 3. Kálmán Anita lett, a férfiaknál 1. helyen Rácz Gellért, 2. helyen Czékus Péter, 3. helyen Martonosi Kristóf ért célba.

Fiatal felnőtt kategória női résztvevőiből 1. helyezett Tóth Éva, 2. helyezett Godó Edit, 3. helyezett pedig Csurgóné Zsemberi Adrienn lett, férfiaknál 1. helyezett Makra Zsolt, 2. helyezett Popovics Marcell, 3. helyezett pedig Bálint Máté lett.

Felnőtt kategória női résztvevőiből 1. helyezett Pesti Erika, 2. helyezett Nógrádiné Bálint Melinda, 3. helyezett Molnár Tímea lett, míg a férfiak közül 1. helyezett Dániel Artúr József, 2. helyezett Nógrádi Zsolt, 3. helyen Rózsa Róbert végzett.

Szenior kategóriában női részlegen 1. helyezett Balogh Magdolna, 2. helyen Sólyáné Sárközi Ágnes, 3. helyen Kocsis Erzsébet végzett, míg a férfiaknál 1. helyezett Vőneki Zoltán, 2. helyezett Rácz Róbert, 3. helyezett Borbély Imre lett.

Szépkorú kategóriában a női részlegen 1. helyezett Joó Kálmánné, 2. helyezett Császár Antalné, 3. helyezett Szabó Lászlóné lett, míg a férfiaknál 1. helyezett Kálmán Szilveszter, 2. helyezett Sándor György, 3. helyezett Fogl Ferenc lett.

Legfiatalabb induló lányok részéről Újvári Gréti, míg a fiúk részéről Undi Benedek volt. A legidősebb induló női résztvevő Tóth Györgyné, míg a férfiak részéről Sándor György volt.

Az alsós osztályok közül a legtöbb embert a 3. a osztály, a második legtöbb embert az 1. osztály, a harmadik legtöbb embert a 2. osztály mozgósította. A felsős osztályok közül a legtöbb embert az 5. osztály, a második legtöbb embert a 7.b osztály, a harmadik legtöbb embert a 7.a. osztály toborozta a Pünkösd Feszt Mezei futóversenyén. Jutalmuk 40.000-30.000-20.000 Ft osztálypénz. Gratulálunk a nyerteseknek!

A futóverseny után a zákányszéki Zabosfa zöldség-gyümölcs turmixait lehetett megkóstolni. A Faluházban lehetőség nyílt a doktornők szervezésében Inbody testösszetétel mérésre. A futás után megmaradt felesleges energiákat Gut Gabival vezethették le a tornázni vágyók.

Kerékpárkerékpár állapotfelmérésre is lehetőség nyílt a Bordány Bikes és Tari Attila jóvoltából. Ezen kı́vül görkoris bemutató volt Lavner Endrével, a Viking Korisuli oktatójával, valamint rendőrségi bemutató Dr. Pőcze Tünde rendőr őrnaggyal. Kálmán Kamilla a Cifra Szoba vezetője kézműves foglalkozást tartott, de a bordányi Család és KarrierPONT is képviseltette magát a játékos délelőttön.

A sportcsarnokban 10 órától az V. Börcsök József kézilabda emléktornán merhették össze tudásukat a csapatok. Az első helyet idén a Mórahalom 2 hódította el, második a MóBoUpgrade, harmadik Kiskunfélegyháza lett, negyedik a Bordány2, végül ötödik helyen a Bordány1 csapata végzett.

A délutáni programok 15 órakor kezdődtek Varga Rudi és bandájával, akik csaknem 2 órán keresztül szórakoztatták a közönséget.

A bordányi CSAKpont szervezésében gyermekfoglalkoztató várta a kicsiket és nagyobbakat.

A koncert után került sor a Foliaplast-Bordány SK utánpótlás focistáinak díjazására. A Foliaplast-Bordány SK labdarúgói az eddigi évekhez képest is sportolói létszámban és az eredményekben is előreléptek. A 2018/19-es évadban összesen 178 aktív sportoló vett részt a klub mindennapjaiban a legkisebbektől egészen a felnőttekig!

U7-es, U9-es focistáink Kis Levente vezetésével a Bozsik Program küzdelmeiben, illetve a Megyei Liga sorozatban vesznek részt szép eredményekkel. Az U11-es és az U13-as korosztály Retek Flórián edző munkájának köszönhetően készül fel a Bozsik Program eseményeire, illetve a nagyobb korosztály képviselői már az előkészítő bajnokságban is szerepelnek. U19-es gárdánk feljutó csapatként ért el szép sikert, Puskás István együttese 6. helyet szerezte meg a korosztályos bajnokságban. Női felnőtt csapatunk, Rácz Tamás edzővel egy nagyon szép hatodik pozícióval zárta a szezont, ami az egyesület eddigi legjobb eredménye. Megye III-as felnőtt focistáink, Rácz Zoltán csapatvezető vezetésével a tegnapi napon aratott győzelmüknek is köszönhetően jövőre is jogot szereztek a harmadosztályú indulásra. Megyei I. osztályban a Foliaplast-Bordány SK a negyedik helyet szerezte meg. Dr. Tóth János edző csapata az elmúlt közel húsz év legjobb eredményét állította be ezzel, hiszen legutóbb ebben a pozícióban az 1999/2000-es bajnokságban zárt a gárda.

17 órakor a Zsombói néptáncegyüttes következett. A táncműsor után Szabó Ádám lépett színpadra, aki 5 év elteltével ismét visszatért Bordányba. A Zaporozsec zenekar egy pörgős bulit rendezett a Park téren a koncertjével. Az estet és az idei Pünkösd Fesztet a USNK élő koncertje zárta. A rapduó várva várt fellépését a lányok sikoltozva fogadták, a koncert után kígyózó sorban várták, hogy közös fényképet készíthessenek az énekesekkel.

A fesztivál alatt lebomló ökopohárból ihattak üdítőt, valamint rizstányérból ehettek ételeket a bordányiak.

A Pünkösd Feszt támogatói voltak: Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány, Bordány Nagyközség Önkormányzata, Bordány Sportjáért Alapítvány, Cifra Szoba, Coop Szeged Zrt., Császár Béláné, Csillagvirág Bt., Egérház Alapítvány, Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet, M és Társa Kft., Mester Alkusz Kft., Pintér Tibor, Privát ABC – Bordány, Rácz Gyula péksége, Stop Cukrászda, Virág-Dísznövény Áruda Bordány.

Köszönjük támogatóink segítségét!

Könyvtárunk vendége volt Fábián Janka és Mohai Gábor

Május 25-én Fábián Janka írónő volt a bordányi Faluház és Könyvtár vendége. Az író-olvasó találkozó során az érdeklődők megismerkedhettek az írónő műveivel, munkásságával, valamint bemutatta friss, Aranykönyv díjas Rózsalugas című könyvét. A jó hangulatú beszélgetést Fődiné Éva nyugdíjas könyvtáros vezette. Június 17-én, hétfőn a bordányi Faluház vendége volt Mohai Gábor rádiós és televíziós bemondó, előadóművész. A művész egy felejthetetlen előadóesttel ajándékozta meg a bordányi közönséget. Szécsi Margit mellett hallhattunk még többek között József Attilától, Petőfitől, Weöres Sándortól, Nagy Lászlótól és Bede Annától is verset. Olyan átéléssel adta elő ezeket a verscsokrokat, amely magával ragadta a közönséget. Köszönjük ezt a tartalmas, lelket melengető estet Mohai Gábornak. A rendezvény az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosítószámú, Új tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében pályázat keretében valósult meg.

A jövő havi Ötórai tea rendezvény 2019. július 10-én szerdán 17.00 órától lesz, a következő író-olvasó találkozóra 2019. szeptember 3-án, kedden kerül sor, ahol a vendég Grecsó Krisztián író lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support