Újabb kilencvenhat fát mentettünk meg a kivágástól

Nagy sikerrel zárult a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat október 16-ára meghirdetett papírhulladék gyűjtő akciója. A fiatalok a telepüzemeltetésben dolgozó munkatársakkal közösen összesen majdnem 8 tonna papírt gyűjtöttek össze a nap folyamán. A lakosságtól nagy mennyiségű újságpapírt, reklámkiadványt gyűjtöttek be, míg a vállalkozóktól csomagolóanyagokat, elsősorban kartondobozokat sikerült elszállítani.

Az ifjúsági önkormányzat tagjai mellett közösségi szolgálatos fiatalok, önkéntesek és a településüzemeltetés munkatársai vettek részt a gyűjtésben, a papír elszállítását a Négyforrás Nonprofit Kft. oldotta meg. Külön köszönet illeti Vas Sándort, aki gyifős szülőként saját gépjárművel kapcsolódott be a gyűjtésbe, hogy a papír összeszedéssel minél előbb végezhessenek a fiatalok.

A szombati akciónak köszönhetően közel száz termetes fa életét mentették meg a bordányiak a kivágástól. Az ifjúsági önkormányzat megalakulása óta statisztikát vezet a gyűjtés eredményeiről. Ebből tudjuk, hogy eddig majdnem 160 tonna papírt gyűjtött össze, így fiataljaink 2 híján 1900 termetes fa életét mentették meg! Mivel az újrahasznosításból származó papír előállításához feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség, mint a fából készült új papíréhoz, így ezidáig közel 5 ezer köbméter vizet és majdnem 43 ezer liter kőolajat is megtakarítottunk!

Pályázat tanulói támogatásra 2021

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

– akik nehéz anyagi körülmények között élnek.

– a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 300 %-át (85.500 Ft-ot).

– előnyt élvez az tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.

A „Pályázati adatlap 2021.” letölthető a bordany.com honlapról.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • iskolalátogatási igazolás
  • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2020. évi adóbevallás)
  • tanulmányi eredményről szóló igazolás

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 22.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2021.”

1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk október 22-én a Faluházban

Bordány Nagyközség Önkormányzata az Ádám Jenő Általános Iskolával közösen emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseiről.
Október 22-én délelőtt 10 órától a bordányi Faluház színháztermében emlékműsorral készülnek az iskola 7. évfolyamos tanulói. A színpadon megelevenednek majd az 56-os események. Az iskolások műsorát követően az ünneplő tömeg a Honvéd utcába vonul, ahol az iskolánál álló Pesti srác szobránál az iskola nevében Ocskó Zoltán igazgató és Kálmán László igazgatóhelyettes, az önkormányzat nevében Tanács Gábor polgármester és Kiss-Patik Péter alpolgármester, illetve a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat nevében Lehel Máté és Gábor Zalán Sándor ifjúsági képviselők helyezik el a megemlékezés koszorúit. A Pesti srác szobor Juha Richárd Attila szobrász alkotása, melyet 2017-ben avattak a nagyközségben és azóta minden évben itt rójuk le tiszteletünket az ’56-os szabadságharc hősei előtt.

Egy kalózhajó várja majd a gyerekeket az Alkotmány téren

Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületének korábbi döntése alapján a végéhez közeledik az Alkotmány téri játszótér fejlesztési projekt. Még nyáron döntött úgy a testület, hogy a kondipark telepítése miatt megszüntetett területen új, kisebb gyerekek számára hasznos játszóeszközöket telepítenek.

„Több szempontot is igyekeztünk figyelembe venni a játékok kiválasztásánál. Az egyik ilyen volt, hogy egy komplex, többfunkciós biztonságos eszköz kapjon helyet a téren, a másik pedig az, hogy egy újszerű, modern kivitelben tudjon ez megjelenni. Bízunk benne, hogy ez a méretében is látványos „kalózhajó” közkedvelt játszóponttá válik majd a kisgyermekes családok számára” – mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester.
A következő hetekben először az ütéscsillapító rész kialakítása zajlik majd. A tervek szerint decemberben vehetik birtokba a gyerekek a képen látható kalandvárat, amelyben egy négyoldalú torony, csúszda, kötélhíd, ferde mászóháló és mászóka kap helyet, illetve a kalózhajó orr részénél található krétatáblára rajzolhatnak majd a gyerekek. A korábban lebontott, nyolcvanas évek végén telepített hinták pótlására egy normál és bébihintával ellátott eszköz is telepítésre kerül. Minden eszköz fém tartószerkezetből fog állni, így az időtállósága is jóval hosszabb lesz, mint korábban a más helyszíneken telepített fa játékok esetében.

Október 19-én háláját és tiszteletét nyilvánítja ki településünk az időseknek

Október hónapban tartjuk az idősek napját, mely a szeretet, és a megbecsülés ünnepe. Az a dolgunk, hogy megtanuljuk mi magunk, és megtanítsuk a gyermekeinknek, a következő generációnak tisztelni az időseket. Ezen alkalomból a Bordányi Önkormányzat és intézményei szeretettel meghívnak minden kedves bordányi időskorút egy közös ünneplésre, melynek helyszíne Faluház, időpontja: 2021.10.19. (kedd) 14 óra. Az ünnepségre színes műsorral készülnek az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde óvodásai, valamint az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A Családi Kisfesztiválról jól ismert Bata Krisztina is újra fellép településünk deszkáin „Operett gyöngyszemek” előadásával. A program végén az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ dolgozói kis vendéglátással készülnek. Illetve apró meglepetések is várnak a programon résztvevő idősekre. Mindenkit szeretettel várunk!

A hétvégi vasgyűjtést elhalasztja, de a jövő hétvégi papírgyűjtést megtartja a GYIFÖ

Az október 16-i (szombati) hulladékgyűjtésben csak a papír összegyűjtését végzi majd az ifjúsági önkormányzat, a fémhulladékok összegyűjtésére a tervek szerint jövő tavasszal kerül majd sor.
Az ifjúsági önkormányzat kéri, hogy a háztartásban felgyülemlett papírhulladékot legkésőbb 8 óráig helyezzék ki a házak elé, ahonnan 8 és 12 óra között a hulladékgyűjtésben résztvevő fiatalok elszállítják. Fontos, hogy csak a belterületen járják a fiatalok az utcákat, ha külterületről szeretné felajánlani, a lent megadott elérhetőségek egyikén kérjük, jelezze azt felénk október 15-ig! Amennyiben nagyobb mennyiségű papírhulladékot szeretne leadni (akár belterületen, akár külterületen), azt is előzetesen jelezze a GYIFÖ felé az alábbi elérhetőségek egyikén október 15-ig! Kérjük, adja meg nevét, a papírhulladék helyét és mennyiségét is: vida.patricia@bordany.hu vagy le hel.mate@bordany.hu email címen, vagy az ifjúsági ön-kormányzat hivatalos facebook oldalán, üzenetben (https: //www.facebook.com/biipbordany).
Kedves fiatalok! Lehetőségetek van az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére is a papírhulladék-gyűjtési akció alatt! Ehhez nem kell mást tennetek, mint jelezni felénk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. További információk a bordany.com és a GYIFÖ hivatalos közösségi oldalain!

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A pályázat a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (érettségiző, vagy már érettségizettek) számára, a 2021/ 2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozik. A pályázat beadása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik (EPER), amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) lehet benyújtani 2021. november 5. napjáig. Ügyintéző: Gyémánt Éva, telefonszám: 62/588-514. A pályázatról bővebb tájékoztató a bordany.com honlapon olvasható.

Az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Tanszék hallgatói látogattak Bordányba

Az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Tanszék nappali tagozatos közösségszervező és könyvtárostanár hallgatói, valamint oktatóik látogattak el szeptember 30-án Bordányba. A több mint 120 fős csapat egy tanszéki kirándulás keretében érkezett nagyközségünkbe. A leendő kulturális szakemberek a délelőtt folyamán a településen folyó közösségfejlesztési folyamatokba, valamint a kulturális és ifjúsági életbe kaptak betekintést egy előadás keretében, de bejárhatták a Faluházat, valamint a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot is. A települést Tanács Gábor polgármester, a Faluházban folyó szakmai munkát pedig Börcsök Roland faluházvezető mutatta be. A vendégek az ebédet a Vadgesztenye Étteremben költötték el, majd megtekintették a BordanyHostel ifjúsági szállást. A délután folyamán 8 csapatban közösségépítő csapatvetélkedőn vehettek részt a diákok. Többek közt verses köszöntőt kellett írniuk egy falunap megnyitójára, táncot kellett betanulniuk, önkénteseket kellett toborozniuk szintén a falunapra, de végül egy közös zenei produkció előadásába is be kellett kapcsolódniuk.

Kérdőívet kell kitölteni egy elektromos rollerért és egy belépőjegyért

Bordány Nagyközség Önkormányzata az ifjúsági önkormányzattal közösen pályázott sikeresen az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft-hez. A pályázat komplex ifjúsági fejlesztésekről szól, ennek megalapozó anyaga egy ifjúságkutatás megszervezése, amelynek keretében a napokban egy kérdőívet kézhez kapnak a fiatalok. Ennek feldolgozását követően egy tanulmány készül, bemutatva többek között a fiatalok élethelyzetét. Ez a szakmai anyag jó alapja lehet az elkövetkező időszak ifjúságpolitikai koncepciójának elkészítésekor is.
Minden 12-25 év közötti bordányi fiatal, aki kitölti a kérdőívet és azt a Faluházban vagy bármelyik ifjúsági önkormányzatos képviselőnek leadja, egyből egy belépőjegyet kap az év szülinapi bulijának nevezett eseményre. Ráadásul ha minden kérdésre válaszol, egy sorsjegyet is kap, amellyel megnyerheti Bordány kedvenc elektromos rollerét egy Xiaomi mi Electric Scooter Essential-t, amelyet az Egérház Alapítvány ajánlott fel. Részletek hamarosan!

Gyuris Ernő 24 évi polgárőr elnöki tisztségéből vonult vissza

2021 július 4-én beszámoló közgyűlést tartott az előző évben végrehajtott feladatokról a Bordányi Polgárőr Csoport elnöke. 2020 évben 4712 óra időtartamban, 18 206 km-t megtéve járőrözött a csoport tagsága. Költségvetésünk kiegyensúlyozott, hiánymentes. Köszönhetően az Önkormányzat valamint a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége által nyújtott pénzügyi támogatásnak.

Fő napirendi pont – képviselők mandátumának lejárta miatt – a vezetőség választás volt. A polgárőr csoport elnökének többségi szavazattal Turner Sándort választotta meg a tagság. Elnökhelyettesnek Szabó Gyulát, titkárnak Fodor Istvánnét választották ismételten. Felügyelő Bizottság elnökének Gyuris Ernőt, tagjainak Kálmán Sándort és Pintér Zoltánt szavazták meg. Gyuris Ernő 24 évi polgárőr elnöki tisztségéből visszavonult. Köszönjük az eddigi munkáját, segítő közreműködésére ezután is számít a tagság.

Az elnök a +36 30/621-6220-as telefonszámon áll a lakosság szolgálatára, melyen bármikor hívható. A polgárőr járőrautóban lévő telefonszám: +36 30/995-1954, ezen az ügyeletes polgárőr érhető el.

 

Polgárőr Csoport elnöksége

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support