Őszi ebzárlat és legeltetési tilalom

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8.§ (5) pontja alapján a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2022 október 1. napjától kezdődően 2022. október 21. napjáig Csongrád-Csanád megye közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Az őszi kampány keretén belül a csalétekbe ágyazott oltóanyag repülőgépes- és kézi kiszórása zajlik.

A határozat teljes szövege itt érhető el.

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2022.09.01-től 2023.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2022. auguszuts 24. A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Toborzás országos népszámlálásban való közreműködésre

A 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára számlálóbiztosok, felülvizsgálók jelentkezését várja Bordány Nagyközség Jegyzője:

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata: körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten), a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.), e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent: legalább középfokú végzettség, magabiztos számítógépes ismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség, az összeírás területén való helyismeret, rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele: a jelentkező kiválasztása, az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, keresse fel a Polgármesteri Hivatalt. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Dr. Fodor Ákos
jegyző

Nyári diákmunka 2022

“Nyári diákmunka 2022” elnevezéssel munkaerőpiaci program indul. 2022. 07. hóra vagy 08. hóra lehet jelentkezni, azoknak a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákoknak, akik vállalják a napi 6 órai munkavégzést.
Részletek a mellékelt tájékoztatóban.

Tájékoztató_önkormányzatok_alairt_IMT

2022. II. félévi zöldhulladékos zsákosztás

Tisztelt Bordányi Lakosok!

  1. II. félévre előre kiosztásra kerülnek a biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok.

Az ingyenes zsákokat II. félévre előre 2022. június hónapjában minden belterületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél számára kiosztjuk, illetve azok átvehetőek lesznek a Négyforrás Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 72., posta épület), valamint a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán.

Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk, vagy banki átutalásról szóló dokumentum, az új előfizetések esetében a közszolgáltató által kiállított bejelentőlap bemutatása.

A zsákok kiosztása Bordány esetében:

  • 2022. június 09. (csütörtök) délután 13.30 – 18 óráig a Faluház és Könyvtárban (Bordány, Park tér 1.)
  • 2022. június 16. (csütörtök) délután 13.30 – 18 óráig a Faluház és Könyvtárban (Bordány, Park tér 1.)

Ezen időpontokban aki nem tudja átvenni a zsákokat, a Négyforrás Nonprofit Kft. irodájában (Forráskút, Fő u. 72.) vagy a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán is átveheti ügyfélfogadási időben.

Négyforrás Nonprofit Kft.

Hulladékgyűjtési naptár és útmutató 2022

BELTERÜLETI KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉSE

Minden hét csütörtöki napja

 

KÜLTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTÉSI IDŐPONTJAI

  • SEREGÉLYES DŰLŐBEN, BÉKE DŰLŐBEN, KISKERTEKBEN

Hulladékgyűjtés napja: MINDEN HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKI napján.

Kommunális és szelektív hulladék gyűjtése.

  • MEZŐ DŰLŐBEN, BORDÁNY DŰLŐBEN

Hulladékgyűjtés napja: MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDAI napján.

Kommunális és szelektív hulladék gyűjtése.

Könyvtárost keres a Faluház

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A Munka törvénykönyve szerinti jogviszony időtartama határozott idejű, helyettesítés céljából 2022.06.01-től 2023.07.31-ig tartó munkaviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2022. május 20., elbírálásának határideje 2022. május 31. A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

Részletek az alábbi felhívásban:

könyvtáros álláspályázat2022.pdf

Felhívás a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat gondozó munkakör betöltésére

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2025.03.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 30 órás. A pályázat benyújtásának határideje 2022. május 9., elbírálásának határideje 2022. május 12. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Olvassa el a részleteket Ön is!

Gondozó munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A jogviszony időtartama határozott idejű 2022.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 óra. A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 31., elbírálásának határideje 2022. április 1. A munkakör legkorábban  a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Olvassa el a részleteket Ön is!

Kisgyermeknevelő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

MVM Démász Áramhálózati Kft. gallyazással kapcsolatos tájékoztatója

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. arra törekszik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás folyamatos és zavartalan legyen. A villamosenergia-hálózaton fellépő üzemzavarok jelentős részét a villamos hálózat biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak okozzák. Ezért nélkülözhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének tisztán tartása, a növényzet biztonsági ritkítása, ami a hatályos törvényi rendelkezések értelmében az ingatlantulajdonos kötelessége.  

Az elektromos vezetékek környezetének, a biztonsági övezetnek a tisztán tartásával megelőzhetők a rövid idejű áramkimaradások, az elhúzódó üzemzavarok és a fákkal kapcsolatos áramütéses balesetek. Az ingatlantulajdonos kötelessége, hogy figyelemmel kísérje, az ingatlanján lévő fák és magas növények nincsenek-e túl közel az elektromos vezetékekhez, és hogy szükség esetén gondoskodjon a növényzet eltávolításáról. A lakossági ügyfeleket ellátó kisfeszültségű hálózat esetén a biztonsági övezet határa a vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mért 1 méteres távolság. A gallyak a vegetációs időszakban 0,3 méterre közelíthetik meg a vezetéket.

Amennyiben az ingatlantulajdonos nem végzi el a közcélú villamos hálózatokat veszélyesen megközelítő fák kellő mértékű gallyazását, a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás biztosítása érdekében az MVM Démász szerződött gallyazó partnereivel elvégezteti azt. Gallyazó partnereink a légvezetékek biztonsága érdekében a fák ágait minden esetben a szükséges mértékig távolítják el, figyelembe véve az adott fafajta növekedési ütemét. Belterületen a levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodik. Külterületen gallyazó partnerünk a nyesedéket nem szállítja el, annak elszállítására és felhasználására az ingatlan tulajdonosa jogosult.

Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, fatelepítéskor figyelembe venni, és a vezetékek közelébe csak olyan fákat ültetni, amelyek az évek múlásával sem veszélyeztetik az elektromos hálózatot.

Az elektromos hálózatra alacsony kockázatot jelentő fajok: őszibarack, birs, gömbjuhar, gömbkőris, gömbakác, tiszafa, bukszus, berkenyefajták.

Magasra növő fajok, amelyeket célszerű az elektromos hálózattól dőléstávolságon kívülre telepíteni: fenyő, nyár, dió, mandula, cseresznye, meggy, szilva, alma, körte, sárgabarack, mogyorófa.

Abban az esetben, ha a gallyazásról az MVM Démász gondoskodik, nem minden esetben tudunk figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat. Javasoljuk, hogy a gallyazást a minden szempontból optimális eredmény érdekében az ingatlantulajdonos végezze, vagy bízza gyakorlattal rendelkező, minősített szakemberre.  Telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 62 565 600, 1-es menüpont) tudunk adni elérhetőséget gallyazó partnereinkhez. A gallyazás költségét mindig a szolgáltatás megrendelője viseli. Fontos tudni, hogy a gallyazás idejére feszültségmentesíteni kell az elektromos hálózatot az élet védelme és a vagyonbiztonság megőrzése érdekében.

Hatályos törvényi rendelkezések: 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) alapján az MVM Démász Áramhálózati Kft. a növények vegetációs idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére. 

A gallyazásról rendelkezik még a 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről.

Forrás: https://www.mvmhalozat.hu/aram/oldalak/3458

MVM-Gallyazási-védőövezet paraméterei

Megfigyelési körzet feloldás

2021. novemberében – a madárinfluenza járvány megjelenése és gyors terjedése miatt megfigyelési körzet elrendelése vált szükségessé környékünkön is. Ez utóbbi rendelkezést szüntette meg most a NÉBIH:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a magas patogenitású madárinfluenza betegség miatt Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Balástya, Baks, Csengele, Kistelek, Opusztaszer, Pusztaszer, Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó,  Szatymaz  települések teljes közigazgatási területeire a CS/101/03459-4/2021., CS/101/03618-3/2021., CS/101/03837-14/2021., CS/101/00326-2/2022.,  CS/101/00391-2/2022., CS/101/00414-2/2022. ügyiratszámú határozataival elrendelt  felügyeleti (megfigyelési) intézkedéseket 2022. február 10. naptól feloldja,  a felügyeleti (megfigyelési körzetet megszünteti.

 

530-2 felügyeleti körzet feloldása

Policemail hírlevél

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a ”Biztonságosabb Internet Napja” alkalmából hírlevelet adott ki, melyet az alábbiakban olvashatnak!

 

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A február havi étkezési térítési díj befizetése 2022.01.25-én (kedden) és 2022.01.27-én (csütörtökön) a Polgármesteri Hivatalban 8-16 óráig lesz.

Az átutalással fizetők továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A január havi étkezési térítési díj befizetése 2022.01.04-én (kedden), 2022.01.06-án (csütörtökön), valamint 2022.01.11-én (kedden) a Polgármesteri Hivatalban lesz 8-16 óráig. Az átutalással fizetők továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Az ünnepek ideje alatt zárva a hulladékudvar

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a bordányi hulladékudvar december 23-tól zárva tart! Nyitás 2022. január 8. (szombat). További információ az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati telefonszámán: (79)524-821.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást a két ünnep közötti munkanapokon:
2021. december 27. – 2021. december 30.
• 6500 Baja, Tóth Kálmán utca 14/B – 8:00 – 12:00
• 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
o 2021. december 27. – 08:00 – 14:00
o 2021. december 28. – 08:00 – 14:00
o 2021. december 29. – 08:00 – 20:00
o 2021. december 30. – 08:00 – 14:00

2021. december 31. (péntek):
• 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. (08:00 – 14:00)

Amennyiben bárminemű kérdése, kérése merülne fel, úgy kérjük írásban jelezze Társaságunk felé az alábbi
elérhetőségek egyikén:
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Tájékoztató a hulladékudvarok ünnepi nyitva tartásáról

Ünnepi nyitvatartás

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A 2021. december havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2021.11.30-án lejárt. Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat 2021.12.10-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban. Az átutalással fizetőket kérem, aki nem utalta az 2021.12.10-ig pótolja.

Köszönettel: Czombos Kriszta

Pályázat közösségszervező munkakör betöltésére

Bordány Nagyközség Önkormányzata a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján pályázatot hirdet közösségszervező munkakör betöltésére. A jogviszony időtartama határozott idejű 2022.12.31-ig tartó a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatási jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. december 22. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. Az alkalmazásra és a bér megállapítására az Önkormányzat kulturális intézményére vonatkozó szabályok alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján kerül sor.

Olvassa el a részleteket Ön is!

Közösségszervező munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support