A bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 145 (óvoda) férőhelyes. Intézményünkben 5 óvodai csoport működik. Pedagógiai Programunkban a hagyományok őrzése, az évszakok változása, a tapasztalati úton való tanulás kap hangsúlyos szerepet. Folyamatos napirenddel, homogén életkorú csoportokkal dolgozunk. 2010-től a 2 év feletti gyermekek részére 14 férőhelyszámmal egy bölcsődei csoport is megkezdte működését. Olyan gyermekeket nevelünk, aki egyedi személyiséggel és más-más családi hátérrel rendelkeznek, ezért életvitelük is különböző. A mi célunk, hogy testi és mentális egészségük, környezetük megóvása elsődleges szempontjaink közé tartozzon. Fejlődjenek testi, értelmi, érzelmi és szociális képességeik, így az óvodáskor végére éretté váljanak az iskolai élet megkezdésére. Az óvodának jó kapcsolatrendszere épült ki az utóbbi években mind a szülőkkel, más községek óvodai intézményeivel. Az Óvodák Kistérségi Egyesület (OKE) szervezésében rendszeresen részt veszünk a nagycsoportosokkal a homokháti gyermeknapi rendezvényen, képzések, programok szerveződnek a felnőtt dolgozóknak is. Az ünnepeinkre a pedagógusok együtt készülnek a gyermekekkel, nagyszülőkkel, pl.: Tökfesztivál, családi nap.

 • Óvodánk adataia
 • Óvodánk bemutatása
 • Személyi feltételek
 • Óvodaképünk
 • Dokumentumok
 • Rendezvények
 • TÁMOP-3.1.5-09
 • Az óvoda hivatalos elnevezése: APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

  Az óvoda működési helye: Bordány, Rákóczi u. 32-36. szám

  Az óvoda címe: 6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36. szám

  Az óvoda típusa: Napköziotthonos Óvoda

  Csoportjaink:

  • Napsugár
  • Katica
  • Vuk
  • Tücsök
  • Méhecske

  Óvodai férőhely: 145 fő

  Telefon: 06-62-588-075

  E-mail cím: ovoda@bordany.hu

  Honlap cím: www.bordany.com

  Az intézményvezető neve: Lázárné Borbola Márta

  Az óvoda fenntartója: Bordány Nagyközség Önkormányzata

  A fenntartó címe: 6795 Bordány, Benke Gedeon u.44.

  Alapító és felügyeleti szerv: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

  Az óvoda OM azonosítója: 202677

  Az óvodai és bölcsődei nevelés nyelve: magyar

  Nyitva tartás

  Óvodánk 6.30-17 óráig fogadja a gyermekeket.

  Bölcsődénk 7-17 óráig tart nyitva.

  Az iskola téli szünet idején és a nyári takarítás két hetében intézményünk zárva tart.

  Minden nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyről a szülőket 7 munkanappal korábban erről értesítjük.

 • Óvodánk az Alföld déli részén, Szegedtől 20 km-re, egy 3000 fő feletti lélekszámú községben található. Lakóinak egy része mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozik, másik része Szegedre jár, ill. helyi vállalkozásban tevékenykedik.

  A környező tanyákról számos kisgyermeket hordanak be óvodánkba. A családok változó anyagi háttérrel rendelkeznek. Megváltozott az értékszemlélet, egyre inkább az anyagi értékek dominálnak. A szülők idejét, és energiáját leköti az anyagi biztonság megteremtése a család számára, s így kevesebb idejük marad örömteli, biztonságot adó nevelő hatásokat biztosító együttes élményszerzésre, beszélgetésre, mesélésre. Ezért fokozottabban előtérbe kerül az óvoda szociális funkciója, de a gyermekek nevelése elsősorban a család joga, és kötelessége. Nagy figyelmet fordítunk a hátrány kompenzálására és az esélyegyenlőség kezelésére. Nevelőtestületünk megérti a családok gondjait, mentális és szociális problémáit, ezért ezek megoldásában együttműködünk a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal. A gyermekvédelmi felelős, az óvónők és a Gyermekjóléti Szolgálat együttes szakmai kapcsolattartása által segíteni tudjuk a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és családok körülményeinek javítását. A gyermekek személyiségfejlesztését, képességeik kibontakoztatását, a nevelési folyamat egészén belül, az egész napos óvodai ellátás keretein belül valósítjuk meg.

  Kiemelt helyet kap nevelőmunkánkban az egészséges életmódra való igény kialakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, a mozgásfejlesztés, valamint a néphagyományok ápolása.

  Szem előtt tartjuk a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, annak ütemét, és különös figyelmet fordítunk a differenciált fejlesztésre, az oktató – nevelő munkákban.

  Nevelőtestületünk nyitott az új módszerek, nevelési eljárások fogadására, az innovatív, inkluzív pedagógiánkkal elősegítjük a gyermekek minél harmonikusabb fejlődését. Nagyfokú, szociális érzékenységgel, szakmai hozzáértéssel, és a gyermeki jogok tiszteletben tartásával dolgozunk.

  Az óvoda tárgyi feltételei

  Az óvoda épülete:

  Az óvoda épülete a község kevésbé forgalmas, de jól frekventált részén helyezkedik el. Az óvoda épületével egybeépített bölcsőde, külön bejárattal rendelkezik. A bölcsőde és óvoda között az átjárhatóság biztosított. A bölcsőde 2010. szeptemberébenben megkezdte rendeltetésszerű működését. Az épület korszerű, esztétikus a XXI. századi oktatási intézményeknek megfelelő körülményekkel rendelkezik. A gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését, és fejlesztését, e tárgyi feltételek között biztosítani tudjuk.

  Az épület belső elrendezése, az óvodában folyó munka, és gyermekellátás igényeihez igazodik, ahol lehetőséget tudunk biztosítani a szülők fogadására is. A különleges ellátást és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására az épület megfelelően felújított, és eszközökkel ellátott.

  Intézményünk biztonságos működését segíti a tűzjelző és riasztó rendszer kiépítése.

  Az óvoda udvara:

  Az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Nagysága optimális. Ezen a nagy, tágas területen az árnyékolást hatalmas platánfák biztosítják. A gyermekek szabad, biztonságos mozgását, edzését változatos tevékenységét megfelelő méretű mászókák, hinták, fejlesztő játékok teszik lehetővé. Ezek nagyrészt beépített mozgásfejlesztő eszközök, melyek megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak.  Esztétikus udvari játékok szolgálják a gyermekek kényelmét, mozgás-és játékigényének kielégítését.

  Az udvaron került kialakításra egy multifunkciós sportpálya, mely a gyermekek mozgásfejlesztését segíti.

  Kialakításra került egy fedett pavilon, ahol a gyermekek rossz idő esetén is tudnak a szabad levegőn tartózkodni, illetve nyáron az erős napsugárzástól védi őket. Minden csoportszobának külön nagy terasza van, ahol mozgásos és csoportszobában megkezdett tevékenységeket lehet folytatni.

  A csoporttermek: 

  Megfelelnek az előírásoknak. A zsúfoltság csökkentésére, és a kuckósítás érdekében, galériákat hoztunk létre. A csoportszobák három funkciót töltenek be, a mozgás, a játék, valamint a napi háromszori étkezés színterei. A csoportszobák bútorzata megfelelő. A csoportok megvilágítását a nagy ablakok, valamint a korszerű világítótestek biztosítják. A gyermekek által használt tárgyak, eszközök, játékok, a gyermekek számára elérhető módon kerülnek elhelyezésre.

  A gyermekek öltözői:

  A folyosóról nyílnak. Minden öltöző berendezése alkalmas a gyermekek ruháinak, cipőinek megfelelő elhelyezésére és tárolására. Az öltözők új burkolata, esztétikus laminált padló.

  Az öltözőkből nyílnak a gyermekek mosdói, melyek energiatakarékos csaptelepekkel és esztétikus kialakítással szolgálják az óvodások igényeit.

  A folyosó:

  Innen nyílnak a csoportszobák, illetve az öltözők. Itt van lehetőségünk a gyermekek munkáinak kiállítására. Ebből nyílnak más helyiségek, a nevelői szoba, a vezetői iroda, az óvodatitkár irodája, a mozgáskorlátozottak részére kialakított mellékhelység.

  A tárgyaló helyiség:

  A nevelőtestület szakmai megbeszéléseinek színtere. Itt kerültek elhelyezésre az informatikai, és audiovizuális eszközeink.

  A fejlesztő szoba:

  Megfelelő bútorzattal és fejlesztő játékokkal felszerelt helyiség, ahol a fejlesztő pedagógus és logopédus nyugodt körülmények között végezheti munkáját.

  Só-szoba:

  Egy só-generátor és az egyik só-téglával borított fal biztosítja a gyermekek számára a szoba terápiás használatát. Játékokkal, ülőpárnákkal rendeztük be a helyiséget. A pedagógusok egy-egy mese vagy közös játék idejére vannak itt a gyermekekkel, miközben kihasználják  a só-szoba előnyeit.

  A mosókonyha:

  Automata mosógéppel és szárítógéppel felszerelt; vasalásra és szárításra is itt nyílik lehetőség.

 • Az intézmény dolgozói: 27 fő

  Óvodapedagógus: 11 fő

  Kisgyermeknevelő: 3 fő

  Pedagógiai asszisztens: 1 fő

  Dajka: 5 fő

  Bölcsődei dajka: 1 fő

  Óvodatitkár: 1 fő

  Élelmezésvezető: 1 fő

  Szakács: 2 fő

  Konyhai dolgozó: 1 fő

  Udvaros: 1 fő

 • „ A mi feladatunk,hogy hagyjuk szabadon megnyilvánulni, a lehető legkevesebb kényszerrel, hogy éreztessük vele gazdagságát, és felismertessük vele értékeit.”

  (Célestin Freinet)

  Óvodaképünk

  Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermekek harmadik életévétől, az iskolába lépésükig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és a tárgyi környezet biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. A gyermek személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

  Fontosnak tartjuk, hogy olyan óvodai életet szervezzünk, amely a szabadság és az ésszerű korlátok rendszere alapján biztonságot nyújt a gyermekeknek. Ez az alapja a testi, érzelmi, és szocializációs fejlődésüknek.

  Biztosítjuk az önérvényesítés, az alkalmazkodás harmóniájának kialakulását, ezzel fejlesztjük a gyermekek pozitív énképét. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

  Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Munkaközösségünkben megjelenik a környezet tudatos életmód alakításáért felelős munkacsoport. Intézményünk Madárbarát Óvoda címre pályázik.

  Nevelésünk átfogja a kiemelt figyelmet igénylő, és a különböző fejlettségi fokon álló gyermekek komplex nevelését, fejlesztését. Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális, és az értelmi képességek egyéni, és életkor-specifikus alakításáról, az egyéni készségek, képességek kibontakoztatásáról.

  Különös figyelmet fordítunk – a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak, és fejlettségnek megfelelő tevékenységekre – a mással nem helyettesíthető játékra.  A tevékenységeken keresztül nagy hangsúlyt kap, az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése, és a gyermekek egészséges fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet megteremtése.

  Feladatunk az esztétikus, élményekben gazdag óvodai környezetet megteremteni minden gyermek számára. Nyitottságunkkal biztosítjuk, hogy a szülők, gyermekük mindennapi óvodai életébe betekintést nyerhetnek. Olyan otthonos környezetet alakítunk ki, ahol mód van együttlétre, de az elkülönülésre is.

  Fontos feladatunknak tartjuk, hogy (szükség esetén) megteremtsük annak lehetőséget, hogy a nemzetiséghez tartozó gyermekek, a hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) gyermekek megismerhessék egymás kultúráját és anyanyelvét. Biztosítanunk kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését.

  Óvónőképünk

  Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelés kulcsszereplője az olyan óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára, akit a gyermekszeretet, a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértés, és a segítőkészség jellemez, valamint:

  • Felkészíti a gyermekeket az óvodából az iskolába való minél zökkenő mentesebb átlépésre.
  • Megvalósítja a pedagógiai integrációt, és elfogadja az inkluzív pedagógiát.
  • Differenciáltan értékeli, és fejleszti a gyermekeket, mert hiszi, hogy minden gyermek fejleszthető.
  • Tiszteletben tartja a gyermekek egyéniségét, személyiség jegyeiket, és másságát.
  • Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt jelent a gyermekek számára.
  • Megfelelő eszköztárral rendelkezik ahhoz, hogy cselekvéseken keresztül fejleszteni tudja a készségeket, képességeket.
  • Segítő odafigyeléssel együtt él a gyerekekkel, vidámságban, szeretetben, feltétel nélküli elfogadásban felismeri bennük az értékeket, tehetséget.
  • Legyen önálló, tevékeny, leleményes, rugalmas, figyelmes, kitartó, őszinte, kreatív, és minden jóra nyitott.

  Gyermekképünk

  Közös szemléletünk alapja, hogy minden gyermek a felnőttektől függő, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. Az Alapprogram a nevelésünk alapja. Mindig a gyermek személyiségére alapozva végezzük nevelő munkánkat, amely gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglévő hátrányai csökkenjenek Az egyénre való figyelés elengedhetetlen, hiszen a gyermekek különböző genetikai adottságokkal születnek, különböző körülmények között nevelődnek. A különbségek természetesek, melyeket tudomásul kell vennünk, akár érésük sajátos törvényszerűségeit, élményeiket, érzelmeiket, magatartásukat, értelmi képességeiket tekintve is, ezért a velük való bánásmód sem lehet azonos.

  A gyermekeinket életkori sajátosságaik, egyéni képességeik figyelembevételével differenciált módon, játékosan, főként tapasztalati úton szerzett megfigyeléseikre építve neveljük. Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Hisszük, hogy így kialakul az óvodás gyermekek tartása, önállósága; tevékennyé, önállóvá válnak. Jó érzéssel tölti el őket a felfedezés, a kreatív gondolkodás, és a rácsodálkozás öröme.

  Olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk, melyeknek meghatározó szerepe van a gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatásában, és elősegítik a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását.

  Nevelőmunkánkkal segítjük a gyermekeket az iskolai közösségbe, majd a társadalomba történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlesztésében. Óvodai nevelésünk nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

  Segítjük, és támogatjuk azon gyerekek fejlődését, akiknek fejlettségi szintje elmarad az átlagostól.

 • Pedagógiai program

  Szervezeti és Működési szabályzat

  Munkaterv 2020-2021

  Beszámoló a 2019-2020-es tanévről

  Házirend óvoda

  Gyakornoki szabályzat

  Helyi értékelési szabályzat

  Bölcsődei szakmai program

  Óvodavezetői pályázat Lázárné Borbola Márta

  Jegyzőkönyvek óvodavezetői pályázatról

 • Gyereknap

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”4″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Húsvéti nyílt nap

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”6″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Föld napja

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Madarak és fák napja

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”7″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Mikulás

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”8″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Szüret

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”9″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Tökfesztivál

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”10″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 • TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0041. – Pedagógus továbbképzés

  A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a pedagógiai kultúra korszerűsítése érdekében pedagógusok továbbképzését támogató pályázat jelent meg, melyen az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde 3.401.524 Ft támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

  A konstrukció célja a pedagógiai kultúra népszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer, stb.) eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.

  A pályázatban 1 fő pedagógus továbbképzése valósul meg.

  A program 2010. július 1-jétől 2012. július 31-ig valósul meg.

  Egyre nagyobb szükség van a közoktatásban, a gyermekek egyéni differenciált fejlesztésére. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a szarvasi Szent István Egyetem Pedagógiai Karán, fejlesztő óvodapedagógus, szakvizsgás képzésen vehetek részt. A TÁMOP 3.1.5. pályázat finanszírozza a tandíjamat, a szállásomat, a jegyzeteimet, egyszóval számomra teljesen ingyenes ez a négy féléves képzés.

  Kívánom mindenkinek, hogy hasonló feltételekkel lépjen az élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning) útjára.

  Lázárné Borbola Márta

  Sajtóközlemény_TÁMOP-3.1.5.pdf

  Fotódokumentáció_TÁMOP-3.1.5.pdf

  TÁMOP-3.1.4/08/2. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

  LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

  1. Elnyert támogatás.doc

  2. APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 .pdf

  3. NÉPI_HAGYOMÁNYAINK_A_MINDENNAPJAINKBAN[1].pdf

  4. Óvónök beszámolója (2010.08.31).pdf

  5. Projekt indítás (2009. 08. 05.).pdf

  6. projektzáró (2010.08.31).pdf

  7. SNI – saját innováció (2010.06.30).pdf

  8. Tökfesztivál (2009. 12. 28.).pdf

  9. A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba (2010. 05. 19.).pdf

  10. Detta (2010. 03. 18.).ppt

  11. Húsvéti projekt (2010. 06. 30).pdf

  12. Húsvétváró nyuszinap (2010. 04. 08.).ppt

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support