Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az év végi utolsó ülését december 20-án (szerdán) tartja.
Az ülés a szokásos polgármesteri be-számolóval kezdődik majd, Tanács Gábor a két képviselő-testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről ad számot; majd tájékoztatást tart a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. A képviselőknek rendelkezniük kell az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról, amely azt az időszakot fedi le, amíg nem kerülnek elfogadásra a jövő évi büdzsé számai. Általában az év utolsó ülésén fogadják el a következő év ülés-, munka és rendezvény tervét. Most sem lesz ez másképp, napirendre kerül majd az előterjesztés. A december végi ülésen fogadják el a falu településképi arculati kézikönyvét, amely a jövő év elejétől már hatályba is lép. A Településképi Arculati Kézikönyvek nevükhöz méltóan településeink sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeiket hivatottak bemutatni. A bordányi anyagot a falugyűlés keretében tartott fórumon ismerhették meg az itt lakók, a fórumon és azt követően beérkezett javaslatok alapján vált véglegessé az anyag, amit most a képviselő-testület a végleges formájában fogad el. A tervek szerint még ezen az ülésen kerülhet sor a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezésére és elfogadására is.
Kedves Bordányiak! Ha van olyan téma, amelyről szívesen hallanának bővebben, vagy kíváncsiak annak vitájára, vegyenek részt az év utolsó képviselő-testületi ülésén december 20-án 17 órától a Faluházban!