Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki az önkormányzati választásokat. A választási értesítőt 2019. augusztus 23-ig kapja kézhez a választópolgár.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-étől 2019. október 13. 19.00 óráig tart.
A jelöltállítás időszaka a helyi önkormányzati választások esetében:
2019. augusztus 24. – 2019. szeptember 9. 16.00 óra

Átjelentkezési kérelem
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani.
Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri.
ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. AUG. 8. – 2019. OKT. 9. 16:00

Mozgóurna igénylése
Mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérhet, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri,
annak kérése nem teljesíthető.
A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. /Ve. 103.§ (1)-(3) bekezdés/
Határidő: a kérelem benyújtására
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-
én 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00
óráig vagy
– 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
-az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kell beérkeznie. Mozgóurna igénylése a helyi önkormányzati választásokra – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. AUG. 8. – 2019. OKT. 13. 12:00

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése (központi névjegyzéket érintő kérelem):
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.
A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
• online a valasztas.hu honlapon,
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában
A választópolgár által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Aki már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes. Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig kell benyújtania.
Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség. Ahhoz, hogy a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon 16.00 óráig be kell nyújtania.
FOGYATÉKOS VÁLASZTÓPOLGÁR SEGÍTÉSE BRAILLE-ÍRÁSOS SABLON
IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. AUG. 8. – 2019. OKT. 4. 16:00

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem benyújtásának szabályai
A kérelmet benyújthatja
• online a valasztas.hu honlapon,
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.
Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:
-csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
–külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support