Pályázat szakács munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 29. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően (2019. október 30.) azonnal betölthető. Olvassa el a részleteket Ön is!

Szakács munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 29. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően (2019. október 30.) azonnal betölthető. Olvassa el a részleteket Ön is!

Konyhai kisegítő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

Az október havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2019. 09. 30-án lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítésdíjat 2019.10.03-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban.

Köszönettel: Czombos Kriszta

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rókákkal kapcsolatos vakcinázást végez Bordány közigazgatási területén kézi erővel történő kiszórással. Erre az időszakra (2019. október 5 – 2019. október 25-ig) a település teljes területén a hatóság legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el. Kérjük a fentiek maradéktalan betartását!

Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

 A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

– Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetlenül, se közvetve érintkezni.

– Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.

– A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

– Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.

– Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.

A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

– Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

– Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

– A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!

A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

 

   Dr. Vajda Lajos
  Országos Járványvédelmi Központ
Vezető

80 órás növényvédelmi alaptanfolyam

Októberben 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Zákányszéken a NAK Nonprofit Kft szervezésében, támogatott képzés formájában, 2019. október 10-től. Jelentkezni 2019. október 3-ig lehet. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár közös őstermelői igazolványon szereplő tag, vagy családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen. Az érdeklődők jelentkezhetnek önállóan a https://www.naknonprofit.hu/kepzesek internetes oldalon, regisztráció után, a szükséges dokumentumok olvasható formában digitalizálás (szkennelés, fotózás) utáni feltöltése mellett, de kérhetik falugazdász segítségét is. A jelentkezéshez feltétlenül szükségesek az alábbi dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya és betétlap), általános iskolai bizonyítvány, MÁK ügyfél-azonosítót tartalmazó nyilvántartásba vételi határozat, pontosan megadott, „élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés díját, (7056 Ft) meg kell fizetni.

Családi gazdaság vezetője, vagy tagja a családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozatot,
erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány/szemlemásolatot,
cég, vagy egyéni vállalkozás vezető tisztségviselőjének a cégkivonatot,
agrártevékenységet végző vállalkozás munkavállalójaként a munkáltatói igazolást szkenneli be és tölti fel.

Bővebb információ a falugazdász irodában, vagy a https://www.naknonprofit.hu/tartalom/id/kepzesek internetes oldalon a megyei képzésszervezőtől elérhető. A NAK Nonprofit Kft, mint felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000372/2014.

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új, kamarai kártyát.

További információ a nak.hu, a www.naknonprofit.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

Megjelenési lehetőség az induló jelölteknek

A Bordányi Naplóban és a Bordányi Hírekben a jelenlegi jogszabályok szerint nincs lehetőség politikai hirdetések megjelentetésére, azonban a Napló szeptemberi számában a korábbi gyakorlatnak megfelelően lehetőséget biztosítunk az induló polgármester- és képviselő jelölteknek a bemutatkozásra. Míg a polgármester jelölteknek fél oldal, addig a képviselő jelölteknek negyed oldalnyi terjedelemben lesz lehetőségük beszámolni a településért eddig végzett munkájukról, és ismertetni terveiket, elképzeléseiket. A szerkesztés és a nyomdai előkészítés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy Cambria betűtípus, 12-es betűméretet alkalmazzanak. Amennyiben fotót szeretnének csatolni a bemutatkozásához azt JPEG formátumban legyenek kedvesek megküldeni. Fontos, hogy a képnek a megadott terjedelembe kell beleférnie. Az anyagokat legkésőbb  szeptember 19. (csütörtök), 12 óráig kell megküldeni a naplo@bordany.hu e-mail címre.

Felhívás adófizetésre

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy az adófizetési kötelezettségükről szóló értesítőket 2019. évtől elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adóhatóság. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok, a szövetkezetek és az ügyvédi irodák. Kérjük, fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó és a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) második félévi összegének fizetési határideje 2019. szeptember 16. Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

 

Szeptember havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2019. szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

2019. augusztus 27-én (kedden) 8-16 óráig,

2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 8-16 óráig,

2019. augusztus 30-án (pénteken) 8-12 óráig,

a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A szeptember havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Tájékoztatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatásáról

A Kormány módosította a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet azon rendelkezéseit, mely alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére a tárgyév augusztus és november hónapjában pénzbeli támogatás kerül kifizetésre, a korábban Erzsébet utalvány formájában biztosított természetbeni támogatás helyett.

A támogatás folyósítására a tárgyév augusztus 25-ig, illetve november 25-éig kerül sor, lakossági folyószámlára történő utalással, vagy házipénztár útján történő kifizetéssel.

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kérelmezőket, hogy amennyiben a támogatás folyószámlára történő utalását kérik, az igénylésnek 2019. augusztus 16-ig a Polgármesteri Hivatalban átvehető, vagy a www.bordany.com honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével tegyenek eleget. Ellenkező esetben csak pénztárból történő kifizetés lehetséges, az ismert pénztári nyitva tartás alatt.

Fontos: Ha a támogatást a jogosult részére azért nem lehet folyósítani, mert a támogatást – a folyósítás megkísérlését követő 2 hónapon belül – nem vette át, a támogatást a központi költségvetésbe vissza kell fizetni, és későbbi kifizetése a jogosult részére nem lehetséges.

Dr. Fodor Ákos
jegyző

 

Megbízás lakossági folyószámlára történő utalásra

 

Pályázat szakács munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 21. A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Szakács munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 8. A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support