Álláslehetőségek az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsődében

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

 • óvodapedagógus
 • óvodai dajka
 • kisgyermeknevelő
 • bölcsődei dajka
 • konyhai kisegítő

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. augusztus 13., a munkakörök legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthetők be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Óvodai dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Kisgyermeknevelő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Bölcsődei dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Konyhai kisegítő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

„Felelős állattartás elősegítése” pályázat

Felhívás!

Tájékoztatom a Tisztelt állattartókat, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter „Felelős állattartás elősegítése” címen pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással történő beoltására és transzponderrel történő megjelölésére.

A pályázati kiírás indokoltsága és célja Magyarország Kormánya eltökélt a magyar falvakban élők életminőségének javítása, így ezzel összefüggésben kistelepüléseink fejlesztése iránt. Emellett a Kormány kiemelt figyelmet fordít az állatvédelem területére, a felelős állattartás népszerűsítésére.

A támogatás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltatónál1 állatorvosi tevékenységet végző, (FELIR2 azonosítóval rendelkező állatorvos, a továbbiakban: állatorvos) állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

Bordány Nagyközség Önkormányzata – amennyiben a lakosság részéről igény érkezik – szeretné benyújtani támogatási kérelmét a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című pályázatra annak érdekében, hogy a lakosság számára biztosítsa a tulajdonukban lévő állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzett ivartalanítását, veszettség elleni védőoltását és transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését.

Felhívom a Tisztelt állattartók figyelmét, hogy aki a pályázat keretében szeretne élni a fentiekben ismertetett pályázatban történő részvétellel, igényét 2021. július 10. napjáig személyesen jelezze a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök: 08.00-16.00, péntek: 08.00.-12.00), továbbá a Faluházban: kedd, csütörtök: 11-19, szerda, péntek: 8-16.

A pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdés és észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Polgármesteri Hivatal: e-mail: bordany@bordany.hu, tel.: 06-62/588-510

Tisztelt állattartók, kérem Önöket, mint felelős állattartókat, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel.

Segítőkész együttműködésüket köszönöm!

Tanács Gábor
polgármester

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A 2021. június havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2021.05.31-én lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat 2021.06.08-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban.

Az átutalással fizetők 2021. 05.20-án kapták meg a számlát, kérem aki nem utalta az 2021.06.08-ig pótolja.

Köszönettel: Czombos Kriszta

Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását.  Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok felhasználásával a KSH tesz eleget az Európai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az összeírás keretében – a 2020-as agrárcenzus folytatásaként – a gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelentősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhetően annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válaszadóknak azokat nem kell megadniuk.

Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisztikai módszerrel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.

A kérdőívet két módon is kitölthetik az érintettek. Az összeírás május 15-25. között online, a www.maja.ksh.hu oldalon keresztül zajlik. „A járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felületet. A KSH valamennyi érintett részére május 14-ig elektronikus vagy postai levélben megküldi a belépéshez szükséges kódot” – hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a KSH statisztikai tanácsadója. Május 26. és június 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel mindazokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehetőségével. „A járványhelyzetre való tekintettel idén ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon keresztül is adatot szolgáltathatnak” – tette hozzá Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb május 25. éjfélig online kitöltik és véglegesítik, nyereményjátékban vehetnek részt, aminek keretében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek.

Kiemelt egyéni gazdaságok felmérése. Az egyéni gazdaságok összeírásával egyidőben tartja a KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gazdaságokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájékoztatja a KSH az összeírásról, számukra május 15. és június 15. között kötelező az online adatszolgáltatás, az összeírók az e felvételben érintetteket nem keresik fel.

Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a www.ksh.hu oldal nyújt további tájékoztatást.

Felhívás iparűzési adó bevallására

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2020-as évről 2021. május 31-ig kell benyújtani a helyi iparűzési adóbevallást és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a különbözetet is, mely a 2020. évre megállapított adó és a 2020-as évre már bevallott előlegrészletek pozitív különbözete. Tájékoztatjuk, hogy a helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő őstermelői nyilatkozatot (amellyel azt igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységéből származó 2020. évi árbevétele nem haladta meg 600.000 Ft-ot) az estleges tavalyi terméskieséstől függetlenül is be kell nyújtani. Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbevallási kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A mai napon 2021.05.10-én a felsősök is visszatértek az iskolába, így a mai naptól minden gyermeknek a megrendelt étkezés jár.

A májusi és júniusi étkezési térítési díj befizetése:

2021.05.25-én (kedden) és 2021.05.27-én (csütörtökön) lesz a Polgármesteri Hivatalban.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Szünetel az áramszolgáltatás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. a 0400839175 (6795 Bordány, Kossuth utca ) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog. Időszakok: 2021.05.13. 08:00 – 16:00, 2021.05.17. 08:00 – 16:00. Területek: Bordány Kossuth utca 109-169,110-170; Teréz utca 13-27,36-50/m.

Berendezéseiket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen! Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Bordány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus) (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01-től 2026.07.31-ig szól. Olvassa el a részleteket Ön is!

Intézményvezető munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

EGÉSZSÉGPERCEK: Fókuszban az Idősek Táplálkozása

Az egészséges táplálkozásra egész életünkön át törekednünk kell! A táplálkozás minden életkorban, így időskorban is nagy jelentőségű. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) definíciója alapján a 65 évnél idősebb személyeket nevezzük időskorúaknak.

„Az öregedés folyamatával számos élettani hatás következik be, amihez a táplálkozásnak igazodnia kell. Ilyen például a rágási nehézség, látás-hallás és az ízlés romlása, megváltozik a nyál mennyisége és minősége, a nyelés is nehezítetté válhat. Gyakoribb az étvágytalanság, ezáltal az alultápláltság, gyengül az immunrendszer, csökken a szomjúságérzet és a szervezet hormonszintjei is megváltoznak. Ahogy idősödünk, úgy általánosságban elmondható, hogy fokozatosan csökken a fizikai aktivitás, az emésztés és az anyagcsere is lassul, romlik a tápanyagok felszívódásának hatásfoka. Mindezek hatással vannak arra, hogy a szervezetünk mennyi energiát és milyen tápanyagoknak a bevitelét igényli.”1

Az időskor kívánalmainak megfelelő táplálkozással a cél a testi-szellemi hanyatlás késleltetése és a betegségek kialakulásának megelőzése, vagy a már kialakult betegség súlyosbodásának lassítása. A legújabb nemzeti táplálkozási ajánlást az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) dolgozott ki elsősorban a 60 éve felettiek számára 60+ EGÉSZSÉG néven1. A következőekben bemutatom a kiadvány főbb üzeneteit, „Mi az egészséges táplálkozás 8 alapszabálya idős korban?”.

 1. szabály: kiegyensúlyozott ENERGIA-EGYENSÚLY. Hogy mekkora energiabevitelre (kalóriára) van szükségünk több tényező befolyásolja. Például, hogy mennyire vagyunk aktívak egy nap. Ha sokat mozgunk, akkor több energiát igényel a szervezetünk. Viszont, ha egész nap ülünk és nem végzünk testmozgást, akkor alacsonyabb az energiaigényünk. Azonban, ha egész nap fekszünk, akkor is energiát használ fel a szervezetünk például a légzéshez, az agy és a szív működéséhez is. Ha több energiát fogyasztunk, mint amennyit a szervezetünk igényel, akkor testsúlyunk gyarapodni fog. Ha pedig kevesebb energiát fogyasztunk, akkor fogyni fogunk.

Az étkezés ritmusa is nagyon fontos. Napi 5 étkezéssel elkerülhető a fokozott éhségérzet és a nassolás, illetve a túlevés, ami gyakran súlygyarapodáshoz vezethet. Étkezések között minimum 2 óra, maximum 4 óra teljen el. Ez elősegíti a vércukorszint normalizálását, ami hozzájárul a cukorbetegség megelőzéséhez.

 1. szabály: ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS fogyasztása MINDEN NAP. Minél többféle zöldséget-gyümölcsöt fogyasztunk egy nap, annál többféle hasznos tápanyaghoz juttatjuk a szervezetünket. Rendszeres fogyasztásukkal csökkenthető egyes betegségek kialakulásának kockázata, mint például a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, és a túlsúly, elhízás. Naponta legalább 4 adag (összesen 400 gramm) zöldséget és gyümölcsöt fogyasszon el, ebből legalább 1 adag nyers legyen. Minden étkezés tartalmazhat változatos formában, minél többféle zöldséget, gyümölcsöt. Példa az ajánlás betartásához:
 • Reggelire a szendvics/kenyér mellé fogyasszunk friss zöldséget, mint retek, uborka, paradicsom, paprika.
 • Tízóraira vagy uzsonnára egy doboz joghurthoz vagy pár evőkanál túróhoz keverjen hozzá gyümölcsöt, például szeletekre vágott almát, narancsot, banánt vagy meggyet.
 • Ebédre köretnek készítsen párolt zöldségköretet, például kevés olajon megfuttatott zöldborsót, brokkolit. Készítsen rakott zöldbabot, esetleg spenótos-tejszínes tésztát.
 • Vacsorára a tojásrántottához keverjen paprikát, hagymát és fogyasszon mellé csemege uborkát/ecetes céklát, vagy valamilyen friss kerti veteményt.
 1. szabály: TELJES ÉRTÉKŰ GABONÁK fogyasztása MINDEN NAP. A gabonafélék és a belőlük készült élelmiszerek (kenyér, tészta, pékáru) az étrendek fő elemei közé tartoznak. A javaslat, hogy naponta 3 adag gabonafélét (búza, rozs, köles, hajdina stb.), gabonából készült élelmiszert, a lehető legváltozatosabban fogyasszunk. Ebből a 3 adagból legalább 1 adag teljes értékű legyen. A teljes értékű (hántolatlan) gabonák és a belőlük készült ételek: barnarizs, teljes kiőrlésű kenyér/tészta, zabkása, stb. A magas rost tartalmú ételek, így a teljes értékű gabonák és ételek fogyasztása mellett a bőséges folyadékfogyasztás nagyon fontos, a székrekedés elkerülése érdekében. A kivitelezéshez pár praktika:
 • Reggelire teljes kiőrlésű lisztből készült túrós palacsintát készítsen, vagy zabpehelyből, kölesből készítsen kását, amit mákkal, citrommal és túróval is tud ízesíteni.
 • A töltött, rakott ételekhez hántolt rizs helyett használjon barnarizst, bulgurt vagy kölest.
 1. szabály: ÁLLATI EREDETŰ FEHÉRJE fogyasztása lehetőleg MINDEN FŐÉTKEZÉSKOR. Tej, tejtermék, hal és tojás gyakrabban kerüljön a tányérra, mint hús, húskészítmény. Hetente legfeljebb 500 gramm vörös húst (pl. marha, sertés, bárány, kecske) és/vagy vöröshús-készítményt fogyasszon. Részesítse előnyben a fehér húsokat (pl. csirke, pulyka). Húskészítményeket lehetőleg ne fogyasszon minden nap. A minél magasabb hús tartalmú és minél alacsonyabb zsír- és sótartalmú húskészítményeket válassza.
 2. szabály: TEJ, TEJTERMÉKEK fogyasztása MINDEN NAP. A tej és tejtermékek mindennapi fogyasztása azért különösen fontos a 60 év felettiek számára, mert az izomépítő állati fehérjéken túl nagyobb mennyiségben tartalmaznak a csontok egészségének fenntartásához hozzájáruló kalciumot, illetve a kalcium beépítéséhez szükséges D-vitamint. Naponta 0,5 l tejet vagy ennek megfelelő mennyiségű (600 mg) kalciumot tartalmazó tejterméket fogyasszon el. Válassza az alacsonyabb zsírtartalmú (félzsíros, sovány) és hozzáadott cukrot nem, vagy csak kis mennyiségben tartalmazó termékeket. A tejben, tejtermékekben különböző mértékben megtalálható tejcukorra (laktózra) való „érzékenység” (valójában intolerancia) idősebb korban gyakoribb. Ha tej-, tejtermékek fogyasztása után puffad vagy görcsös hasfájást, hasmenést tapasztal, forduljon háziorvosához.
 3. szabály: NAPI 2 LITER FOLYADÉK fogyasztása. Indítsa a napot egy pohár vízzel, ébredés után. Legyen kikészítve otthon egy pohár víz az asztalra. Ha szem előtt van, nagyobb valószínűséggel fogyasztja majd el. Minden étkezéshez igyon vizet: kortyolhat a pohárból egy-egy falat között is. Testmozgás, séta előtt és után mindig igyon egy pohár vizet.
 4. szabály: KEVESEBB HOZZÁADOTT CUKOR, SÓ ÉS TELÍTETT ZSÍR fogyasztása. Mindig olvassa el az élelmiszerek csomagolásán az összetevők listáját. Ritkábban fogyasszon olyan élelmiszereket, melyek az alábbiak valamelyikét tartalmazzák: kristálycukor, porcukor, nádcukor, répacukor (szacharóz); gyümölcscukor (fruktóz); szőlőcukor (glükóz); malátacukor (maltóz); barnacukor. A legkönnyebben úgy csökkentheti a cukorfogyasztását, ha minél kevesebb csomagolt, feldolgozott élelmiszert fogyaszt, és ha minél kevesebb cukrot, szirupot, mézet használ az ételek, italok készítéséhez.

Túlzott sófogyasztás csökkentése érdekében használjon friss vagy szárított fűszereket, savanyú ízű ételízesítőket (pl. citromlevet, ecetet) a só egy részének helyettesítésére. Kóstolja meg az ételt, mielőtt a sószóróért nyúl. A friss zöldségeket ne sózza meg, tanulja meg élvezni a természetes ízüket. Ha magas sótartalmú összetevőket (kolbászt, sajtot, pácolt hús- és haltermékeket stb.) használ, akkor ne adjon plusz sót az ételhez. Tejben, joghurtban pácolás, zöldségekkel, fokhagymával, gombával, gyümölcsökkel való tűzdelés, párolás esetén kevesebb sót is elég a húsokhoz adnia.

 1. szabály: VÁLTOZATOSSÁG, IDÉNYSZERŰSÉG. Részesítse előnyben a helyi és szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és felhasználásuk során törekedjen a változatosságra.

A jelenlegi táplálkozási szokásainkon kis lépésekben, fokozatosan kell változtatni! Így sokkal valószínűbb, hogy hosszú távon, eredményesen és erőfeszítés nélkül tudjuk kialakítani egészséges életmódunkat!

Pécsi Bianka

EFI dietetikus

1Forrás: OGYÉI: 60+ EGÉSZSÉG – Új Nemzeti Táplálkozási Ajánlás Időseknek (Készült az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” elnevezésű projekt keretében) Budapest, 2020. Az ingyenes kiadvány elérhető a https://merokanal.hu/60pluszegeszseg/ weboldalon.

„Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című, EFOP-1.8.19-17-2017-00019 azonosítószámú projekt támogatásában.

 

Segít a koronavírus elleni oltás online regisztrációjában a Faluház

A védőoltás felvételéhez előzetes regisztráció szükséges. Aki szeretné beoltatni magát, de nincs lehetősége az adminisztráció elvégzésére, annak a Faluházban segítenek. Az intézmény segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik szeretnének regisztrálni a koronavírus elleni oltásra (https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra), azonban számítógép és egyéb infokommunikációs eszköz hiányában ezt nem tudják megtenni. Elsősorban telefonon a 06-62/588-516-os, vagy a 06-30 /965-0771-es telefonszámon várják az érdeklődőket. A jelentkezés során az alábbi adatokat kell megadni: név, lakcím, életkor, e-mail cím, telefonszám, TAJ szám.

Könyvtárost keres a Faluház

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A Munka törvénykönyve szerinti jogviszony időtartama határozott idejű 2023.07.31. napjáig tartó, helyettesítés idejére szóló munkaviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. május 17., elbírálásának határideje 2021. május 31. A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

Részletek az alábbi felhívásban:

könyvtáros álláspályázat2021.pdf

Felhívás a kozigallas.gov.hu oldalon

Tavaszi fotópályázat!

Tavaszváró fotópályázatot hirdet a bordányi Faluház és Könyvtár! Mutasd meg legkedvesebb tavaszi pillanatod! Hangolódjunk együtt ebben a változékony időben! Az elkészült képeket a faluhaz.bordany@gmail.com email címre várjuk május 10-ig. Beküldött képekre a Faluház és Könyvtár facebook oldalán lehet szavazni május 12-től 14-ig. A három legtöbb szavazatot kapott kép nyereményben részesül.

“SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat! Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384, E-mail: panasz@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. “Minden információt bizalmasan kezelünk!”

“PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”

Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. “Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülő!

A kormány újabb bejelentése szerint 2021.04.19-től az alsó tagozatos iskolások mehetnek iskolába. Az iskolai étkezés az alsósoknak visszaáll a rendkívüli helyzet előtti állapotra. Az iskolai étkezés számláját az alsó tagozatosok részére készítem el. A márciusi és az április elejei jóváírás a májusi előleg számlán fog megjelenni.

A felső tagozatosoknak továbbra is lehetőséget biztosítunk az ebéd elvitelére, amennyiben 2021.04.16. péntek 17 óráig jelzi a következő email címen: kriszta@bordany.hu vagy a 06-30/6255542-es telefonszámon.

Amennyiben igényét nem jelzi az étkezés automatikusan lemondásra kerül.

Azon felső tagozatosok, akik a rendkívüli helyzetben elvitték az ebédet, azoknak a számla kiállítása megtörtént.

Az étkezési térítési díj befizetésére a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség:

2021. április 20. (kedd) 8-16 óráig

2021. április 22. (csütörtök) 8-16 óráig

2021. április 27. (kedd) 8-16 óráig

2021. április 29. (csütörtök) 8-16 óráig

Az átutalással fizetők 2021. április 19-én e-mailben fogják megkapni a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Karbantartás miatt üzemszünet várható

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. április. hó. 14.–én és 15.–én  nagyközségünkben ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási, és víztározó medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez az ALFÖLDVÍZ Zrt. A Település egyes részein a jelzett napokon 09:00-tól 15:00- óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat. A vízminőség javítása céljából tett intézkedéseink alatt együttműködését, türelmét köszönjük.

EGÉSZSÉGPERCEK: Fókuszban a Dohányzás

Magyarországon minden ötödik ember dohányzással összefüggő betegségben veszíti el életét. A dohányzás növeli a három leggyakoribb halálokot: a szív- és érrendszeri betegségeket, a rosszindulatú daganatos megbetegedéseket és a krónikus obstruktív légúti betegségeket. Ennek egyik oka, hogy a cigarettafüstben több mint 4000 különböző kémiai anyag található, ami nem csak a dohányzók, hanem azok környezetében élők egészségét is károsítja. A függőség miatt a leszokás nem mindig könnyű, de többfajta támogatás is segítséget nyújthat.

Mi van a cigarettafüstben?

A dohányfüstben találhatunk például WC tisztítókban használt ammóniát, patkányirtókban lévő arzént, rovarölő szerként használt nikotint, elemgyártásban használt kadmiumot, az aszfalthoz hasonló kátrányt és a tökéletlen égéskor keletkező szén-monoxidot. Annyi különféle vegyület van a cigarettafüstben, mintha egy bevásárlóközpont háztartási vegyszereket (pl. Domestos, Flóraszept stb.) tartartalmazó polca lángra kapna. A több ezer vegyület magából a dohánynövényből és annak termesztésekor, a feldolgozáskor, a cigaretta gyártásakor használt vegyszerekből, valamint a cigaretta égési termékeiből származik. A füst és az abban lévő káros vegyületek kedvezőtlenül befolyásolják testünk sejtjeinek működését és betegségeket okoznak.

Milyen betegségek alakulhatnak ki?

A dohányzás hatására jelentősen fokozódik a szív- és érrendszeri megbetegedések (pl. szívinfarktus, magasvérnyomás-betegség, érelmeszesedés, érelzáródás, stroke), a daganatok (különösen a tüdő-, szájüregi, gége-, nyelőcső- és hólyagrák) és az idült légúti szűkülettel járó tüdőbetegség (COPD) kockázata. A nemdohányzókhoz képest a napi húsz szál cigarettát elszívók körében 15-ször gyakoribb a tüdőrák és 12-szer gyakoribb a COPD. A dohányzás nem csak a betegségek kialakulását, hanem az azok okozta halálozás esélyét is növeli. Hazánkban minden ötödik ember dohányzással összefüggő betegségben veszíti el életét. A tüdőrákban elhunytak 90 százaléka dohányzott.

A passzív dohányzás is káros?

A cigarettafüst nem csak az aktív dohányzókat, hanem azok környezetében lévőket is károsítja. A passzív dohányosok a környezeti dohányfüstöt lélegzik be. Ebben a füstben is rendkívül nagy az egészségkárosító mérgező anyagok és rákkeltők mennyisége. Egyes megfigyelések alapján a dohányzással összefüggésben elhunytak közül minden negyedik személy passzív dohányzó volt, aki élete során nem dohányzott.

Miért érdemes abbahagyni a dohányzást?

Mindenkinek magában érdemes megválaszolnia ezt a kérdést, hogy személyes értékei, céljai és motivációja felszínre kerülhessen vagy megerősödjön. Általánosságban megállapítható azonban, hogy a leszokást követően egyértelműen javulni fog az egészségünk. A dohányzás abbahagyása után már órákon-napokon belül rendeződik a vérnyomás és a pulzusszám, javul a végtagok keringése, csökken a szívinfarktus kockázata, tisztul a tüdő, javul az ízlés és szaglás, nő a szervezet energiaszintje. Egy év elteltével a szívinfarktus kockázata feleződik, majd öt év elteltével megközelíti a nemdohányzók kockázatát. A tüdőrák esetében a feleződés ideje öt-tíz év, és tíz-tizenöt év alatt közelíti meg a soha nem dohányzók kockázatát. Mindezek mellett még hosszasan lehetne sorolni azokat az egészségügyi, gazdasági és társas kapcsolati pozitív hatásokat, amik a leszokásnak köszönhetők.

 

Mire van szükség a leszokáshoz?

A cél, hogy megszabaduljunk függőségünktől és káros szokásunktól. Ehhez megfelelő tudásra, motivációra és támogató környezetre van szükségünk. Hiteles forrásokból olvassunk minél többet a dohányzásleszokásról, gyógyszeres és nem gyógyszeres támogatási lehetőségekről, a leszokás útján felmerülő nehézségekről és azok leküzdésének módszereiről. Erősítsük motivációnkat és elhatározásunkat a dohányzás abbahagyásával kapcsolatban. Tegyük fel magunkban például a következő kérdéseket: Mi nem jó a dohányzásban? A dohányzás milyen káros hatását veszem észre magamon? Mit nyerek a leszokással? Miért és kiért szeretnék leszokni? Ismerjük meg dohányzási szokásainkat, ezért vezessünk dohányzási naplót. Tanuljunk stressz csökkentő technikákat, gyűjtsük össze testi és lelki egészségünket szolgáló örömforrásainkat, mozogjunk naponta legalább 30 percet. Keressünk olyan személyeket, akik támogatnak a leszokásban. Környezetünket készítsük fel a leszokásra pl. mossuk ki füstös ruháinkat, pakoljuk el a dohányzásra emlékeztető tárgyakat, mondjuk el családunknak, barátainknak és akár munkatársainknak is, hogy szeretnénk a dohányzás rabságából kiszabadulni.

Kitől kérhetek tanácsot a leszokással kapcsolatban?

Tanácsot kaphatunk például a Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda munkatársaitól, háziorvosunktól, a területi tüdőgondozó tüdőgyógyász szakorvosától, pszichológustól, már sikeresen leszokott ismerősünktől is. A dohányzásról való leszokásnak az első és nagyon fontos lépése, hogy a dohányos eldöntse, és tényleg komolyan is gondolja, hogy leszokik a dohányzásról.

Szakmai segítséggel könnyebb és eredményesebb a leszokás!

A szakemberek segítenek erősíteni a leszokás iránti motivációt, eltökéltségét. Segítenek kidolgozni a leszokás első lépéseit és leküzdeni a leszokás nehézségeit. Segítenek új szokásokat kialakítani és megelőzni a visszaesést. Ha le szeretne szokni és segítségre van szüksége, akkor keresse fel EFI irodánkat, írjon nekünk az efi.morahalom@gmail.com címre vagy hívjon minket a +36703718663 számon. A 06-80-44-20-44 ingyenes zöld számon szakképzett pszichológusok segítenek a leszokásban, akikkel előre egyeztetett időben hetente beszélgetnek a leszokni vágyó dohányosok. Telefonos alkalmazások is segíthetnek a leszokásban (pl. Dohányzásról leszokás applikáció). További hasznos információkért látogasson el a leteszemacigit.hu weboldalra.

“Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című, EFOP-1.8.19-17-2017-00019 azonosítószámú projekt támogatásában.

Április 3-án szombaton zárva a hulladékudvar

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. április 2., 2021. április 3. és 2021. április 5. napján az FBH-NP Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarokban, hulladéklerakókban és a hulladékátrakókban a lakossági hulladékátvétel szünetel.

A fentiek alapján 2021. április 3-án (szombaton) a bordányi hulladékudvar is ZÁRVA tart.

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladékelhelyezésnek minősül!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésére, változások, panaszok bejelentésére az alábbi elérhetőségek egyikén vagy személyes ügyfélszolgálatunkon van lehetőség.

Társaságunk központi elérhetőségei:

FBH-NP Nonprofit Kft.

Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Telefonszám: 06-79/524-821

Web: www.fbhnpkft.hu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support