Pénteken zárva tart a Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. január 17-én pénteken egész napos áramszünet miatt a Bordányi Polgármesteri Hivatal zárva tart. Ezen a napon a Mórahalmi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadása szintén szünetel.

Az áramkimaradás érinti a Faluház és Könyvtárat is, amely emiatt csak 15:00-20:00 óra között tart nyitva.

A kellemetlenségek miatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

A nitrát-adatszolgáltatás már megtehető!

A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján kell az előző évi, azaz a 2019-es naptári évre vonatkozóan adatot szolgáltatni 2020. január 1.-2020. március 31. között. Az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatosan a falugazdászok és a szaktanácsadók is segítséget nyújtanak.

A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az ország egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart a naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a 9/2015. (III.13) FM rendelet mellékletében szereplő gazdálkodási naplóban, vagy annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban. A napló és kitöltési útmutatója elérhető a www.szechenyi2020.hu weboldalon. Továbbá a kamara is segíti a gazdálkodókat egy online gazdálkodási naplóval.

Javasoljuk a gazdálkodási napló vezetését, mivel ez a dokumentum más támogatási jogcímek, intézkedések (pl. Natura 2000 gyep, termeléshez kötött támogatás, VP AKG/ÖKO támogatás) esetén ezen nyomtatvány vezetése kötelező,  illetve egyéb jogszabályi kötelezettség esetén is alkalmazható (pl. permetezési napló). Ezáltal tehát mentesül párhuzamos nyilvántartás vezetése alól. A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján kell az előző évi, azaz a 2019 naptári évre vonatkozóan adatot szolgáltatni a fenti tevékenységet végzőknek 2020. január 1.-2020. március 31. között.

Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton lehet teljesíteni. A nyomtatvány elektronikus kitöltésének megkezdéséhez telepíteni szükséges a legfrissebb Java és ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, melyek a NÉBIH honlapjáról is letölthetők, ugyanúgy, mint a nitrát-adatszolgáltatás benyújtásához szükséges aktuális nyomtatvány.

Fontos, hogy az érintettek az aktuális nyomtatványt töltsék ki és küldjék be az ügyfélkapun, mert ennek hiányában dokumentuma nem érkezik meg a NÉBIH-hez. A beküldést követően három üzenetet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre, melyből kettőt az ügyfélkapu küld a harmadik dokumentum feladója a NÉBIH. Amennyiben a NÉBIH által küldött visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, kérjük, jelezze ezt az akg@nebih.gov.hu email címre. Az első és a harmadik igazolást szükséges megőrizni (javasoljuk áttöltésüket az ügyfélkapus tartós tárhelyre). Nagyobb gazdaságok esetében lehetőség van xml állomány feltöltésére. Ezt is kizárólag az ÁNYK keretprogramban tudják megtenni.

Az adatszolgáltatás minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek, azaz a „0” adatszolgáltatást is szükséges.
Az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatosan falugazdászok és a szaktanácsadók is segítséget nyújtanak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő adatokkal kitöltött gazdálkodási napló hiányában a falugazdászok sem tudnak kellő segítséget nyújtani.

Az adatlap benyújtásához szükséges az ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási száma, adóazonosító jele, vagy adószáma, KSH azonosítója, és amennyiben állattartó teleppel rendelkezik a gazdálkodó, úgy a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel) azonosítók.  Amennyiben az ügyfél átad vagy átvesz szervestrágyát úgy tudni kell az átadó, vagy átvevő ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási számát is. (A magánszemély háztartási igényét meghaladó állatlétszám: a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja.) A területek nitrátérzékenységéről a www.mepar.hu oldalon a terület blokkjának tulajdonságai alapján lehet tájékozódni.

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki, melynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000-100 000 forint közötti összeg.

NAK/Sztahura Erzsébet

Az anyatehéntartás-támogatáshoz kapcsolódó szaporítási események bejelentése

A 2019. évi egységeskérelem-felületen benyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (uniós), valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás esetében a támogatási évet követő év január 30. napjáig be kell jelenteni minden érintett szaporítási eseményt.

A két támogatási jogcímnél a támogatás elnyeréséhez a gazdálkodók kötelesek a szaporítási eseményekre vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni a NÉBIH Termékenyítési Rendszerébe (TER). Ezt papíralapon vagy weben keresztül tudják megvalósítani. A portal.nebih.gov.hu/enar (https://portal.nebih.gov.hu/enar) oldalon elérhetők a letölthető papíralapú bizonylatok (2201 Termékenyítési napló, 2204 Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő lapja, 2210 Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő és módosító lapja) és kitöltési útmutatóik. Az embrió-átültetések bejelentését csak arra jogosult, a NÉBIH embrió alrendszeréhez hozzáféréssel rendelkező szakember tudja elvégezni, aki egyébként magát a tevékenységet is végezte. A szigorú számadású bizonylatnak minősülő termékenyítési jegyet a mesterséges termékenyítésekről a NÉBIH-nél regisztrált inszeminátorok állítják ki, akik az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-től szerzik be a sorszámozott tömböket. Papíralapon az alábbi címre kell a bizonylatokat beküldeni: NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397. Segítséget a gazdálkodók az enarufsz@nebih.gov.hu (mailto:enarufsz@nebih.gov.hu) E-mail címen, vagy a 06-1-336-9050 telefonszámon kérhetnek.
Minden gazdálkodó számára javasoljuk a NÉBIH által biztosított webes bizonylatrögzítő felületek használatát, amelyet az érintett tenyészet tartója – magánszemélyként saját jogon, vagy magánszemély meghatalmazottja, cégek esetében kizárólag a meghatalmazott magánszemély – ügyfélkapun keresztül elektronikusan érhet el a portal.nebih.gov.hu oldalról indulva az alábbiak szerint. Az oldal tetején jobbra felülről lefelé a második zöld mezőben található „ÜGYFÉLPROFIL FELÜGYELETI DÍJ” feliratra kattintva a https://upr.nebih.gov.hu/login  (https://upr.nebih.gov.hu/login) oldal nyílik meg, amelyen baloldalon a szintén zöld „Bejelentkezés” fülön lehet továbblépni. A következő feladat a „Központi Azonosítási Ügynök” felületen az elektronikus azonosítás módjának kiválasztása, mint minden más állami elektronikus rendszerbe történő belépéskor. Az azonosítás általában ügyfélkapun keresztül történik. Sikeres azonosítást követően jobb oldalon felül a belépő ügyfél neve alatt a legördülő menüben lehet kiválasztani, hogy saját jogon, vagy meghatalmazottként melyik meghatalmazó nevében fog ügyintézést végezni a felhasználó a rendszerben.

Január végéig tart a webGN benyújtási időszaka!

A 2020. évi adatszolgáltatásban a 2019.ben az alábbi támogatásokat igénybe vevők érintettek:
–    VP AKG kifizetés (2015, 2016)
–    VP ÖKO támogatása (2015, 2018)
–    VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
–    VP Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
–    Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB)
–    VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (NTB)
–    ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatások környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (10 éves kötelezettség miatt)

Több támogatás igénybevétele esetén is egyetlen, de új (2019-es) elektronikus nyomtatványt kell letölteni és kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. Az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogram a NÉBIH honlapjáról letölthető, ugyanúgy, mint a webGN aktuális nyomtatványa. A beküldés akkor sikeres, ha három üzenet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre. Amennyiben a harmadik visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, javasolt jelezni az akg@nebih.gov.hu email címre. A mulasztás az előző évi támogatási összeg 15 százalékának elvesztését eredményezi. Továbbá, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése is elvárt (VP-AKG/VPÖKO szántó és ültetvény földhasználat), ott a webGN beküldésének hiánya további 15 százalékos levonást eredményez.

(NAK/Sztahura E.)

80 órás Növényvédelmi Tanfolyam Bordányban

A NAK Nonprofit Kft. februárban 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot indít Bordányban támogatott képzés formájában, 2020. február 6-tól. Jelentkezni 2020. január 31-ig lehet. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár közös őstermelői igazolványon szereplő tag, vagy családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen. Az érdeklődők jelentkezhetnek önállóan a https://www.naknonprofit.hu/kepzesek internetes oldalon, regisztráció után, a szükséges dokumentumok olvasható formában digitalizálás (szkennelés, fotózás) utáni feltöltése mellett, de kérhetik falugazdász segítségét is. A jelentkezéshez feltétlenül szükségesek az alábbi dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya és betétlap), általános iskolai bizonyítvány, MÁK ügyfél-azonosítót tartalmazó nyilvántartásba vételi határozat, pontosan megadott, „élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés díját (7056 Ft) meg kell fizetni.

Családi gazdaság vezetőjének, vagy tagjának a családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozatot, erdőgazdálkodónak az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány/szemlemásolatot, cég vagy egyéni vállalkozás vezető tisztségviselőjének a cégkivonatot, agrártevékenységet végző vállalkozás munkavállalójaként a munkáltatói igazolást szükséges szkennelni és feltölteni.

Foglalj időpontot és intézd ügyeidet kényelmesen Bordányban a K&H Banknál

Már foglalhatsz időpontot 2020. január 24-re (péntek) az 588-510-es telefonszámon, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül Bordányban intézhesd banki ügyeidet. Magánszemélyek és cégek számára is lehetőség van új számla nyitására is! Jelezd mihamarabb igényedet ezzel kapcsolatosan, hogy a pénzintézet az igényeidhez leginkább megfelelő munkatársat tudja biztosítani erre a napra.

Áramszünet Bordány egyes területein január 17-én!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni 2020.01.17-én 08:00 – 15:00-ig, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog alábbi területeken: Bordány Beltelek utca 3,2,16; Benke Gedeon utca 33-61,30-70;Erkel utca 9-21,10-22; Kossuth utca 71; Kölcsey utca 1-19,2-20; Mező dűlő 63-63/M,60;Móra Ferenc utca 1-31,2-30; Park tér 1-5,2-4; Petőfi utca 1-31,2-36. Berendezéseiket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a „hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen! Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván! 

Üdvözlettel: NKM Áramhálózati Kft.

Január havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2020. január havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

2020. január 6-án (hétfőn) 8-16 óráig,

2020. január 7-én (kedden) 8-16 óráig,

2020. január 9-én (csütörtökön) 8-16 óráig,

2020. január 10-én (pénteken) 8-12 óráig,

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

2020. január 1-től az ebédjegy megszűnik!

Czombos Krisztina
élelmezésvezető
0630/62-55-542

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A december havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2019.11.29-én lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítésdíjat 2019.12.05-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban. 

Az átutalással fizetőket kérem, aki nem kapta meg levelemet nézze meg a spamek között.

Köszönettel:

Czombos Kriszta

 

Foglalj időpontot és intézd ügyeidet kényelmesen Bordányban a K&H Banknál

Már foglalhatsz időpontot 2019. december 13-ra (péntek) az 588-510-es telefonszámon, hogy kényelmesen, sorbanállás nélkül Bordányban intézhesd banki ügyeidet. Magánszemélyek és cégek számára is lehetőség van új számla nyitására! Jelezd mihamarabb igényedet ezzel kapcsolatosan, hogy a pénzintézet az igényeidhez leginkább megfelelő munkatársat tudja biztosítani erre a napra.

Változik a zöld- és az újrahasznosítható hulladék gyűjtésének rendje

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton szeretnénk felhívni a belterületen lévő ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1-jével a zöldhulladék gyűjtésének gyakorlatában az alábbiak lesznek érvényesek:

 • csak a közszolgáltató által biztosított zöldhulladékos zsákokban kihelyezett hulladékot áll módunkba elszállítani (zsákot a helyi önkormányzatoknál, illetve személyesen a Négyforrás Kft ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni)
 • ingatlanonként maximálisan 5 zsák, vagy 5 kéve helyezhető ki alkalmanként – ettől nagyobb mennyiséget kihelyezni csak indokolt (pl.: viharkár) esetében lehet, melyet kérünk bejelenteni a +36704895656-os telefonszámon.

A fenti változásokra kapacitás hiány miatt van szükség, bővítésre pedig jelenleg nincs a Kft-nek lehetősége.

Segítségként szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni a zöldhulladék házi komposztálásához!

Mit is jelent komposztálni és miért jó az Nekem?

A komposztálás egy egyszerű, mindennapi, de hatékony módja, hogy az ember személyesen is tegyen a bolygóért. Egyrészt természetes módja annak, hogy megújítsuk a talajéletet, tápanyaggal, humusszal gazdagítsuk a földet. A gazdag talajélet által egészségesebb növényeket termelhetünk, így magunkat is egészségesebbé tehetjük. A komposztálás másik nagy előnye a Föld számára, hogy legalább 30-40 százalékkal csökkenthetjük a háztartási hulladékunkat, így kevesebbet kell elszállítani kevesebb kőolaj árán, kevesebb hulladék sorsáról kell gondoskodni és jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó szén-dioxidot von ki a légkörből és tárol tartósan értékes humusz formájában.

A komposztálással elkerülhető a lomb, kerti hulladék elégetése is, így megóvhat bennünket a levegőszennyezéstől, ami az országot rendszeresen sújtja.

A komposztálás tehát sokszorosan hasznos az emberiség és a Föld számára is.

A komposztálás otthoni körülmények között könnyen elkezdhető, nincs nagy szerszámigénye, nem kell hozzá jelentős beruházás. Kertes házban a keletkező lombnak, fűnyesedéknek és a konyhai zöldhulladéknak egy pár négyzetméternyi hely elég a kert egy árnyékosabb helyén. Egyszerűen komposzthalomban is érlelhetünk, csak ez nagyobb helyet foglal, előnyösebb egy kezeletlen fa vagy más anyagú komposztálót építeni. Eszköznek a vasvilla és lapát vagy ásó, a szállításhoz-gyűjtéshez kerti talicska és gereblye kell csak. A komposztálás során is legyünk tudatos vásárlók, vagyis ne költsük a pénzünket és a Föld erőforrásait feleslegesen komposztforgató szerszámra, oltóanyagra vagy haszontalan gépekre.

A komposztálás levegő jelenlétében zajló folyamat, korhadás, amely leginkább az erdei avar évente ismétlődő bomlásához hasonló. A természetes folyamatokat a zöld és a barna összetevők megfelelő keverésével utánozhatjuk. Ha csak fűnyesedéket fogunk komposztálni, könnyen bűzös rothadás lehet a vége, de a nedves konyhai hulladék is erre a sorsra juthat. Ilyenkor segítenek a „barna” részek: száraz falevél, szalma (lehetőleg szecskázva), fűrészpor, fanyesedék, amelyet közé keverünk. Fontos, hogy az anyagok ne legyenek vegyszerekkel kezeltek, mert például a gombaölővel kezelt fa fűrészpora megöli a komposztban élő gombákat is. A lomb a legjobb, akár magában is használható nyersanyag; ha nagy fáink vannak és több köbméternyi avarra számíthatunk ősszel, érdemes lombkomposztálót építeni, ami 1-2 méter átmérőjű, kerítésből készített kör, pár oszloppal megerősítve. A levegő szabadon átjárja benne a lombot, természetes módon képződik az alján a komposzt, tavaszra a lomb a felére-negyedére összeesik. Nem igaz, hogy a dió vagy gesztenyefa levelét nem lehet komposztálni, ezek sem ártanak növényeinknek, ha legalább fél-egy évig érlelődtek. A kerti és konyhai hulladékokat tartalmazó keveréket időnként át lehet forgatni, megkeverni, ez levegővel telíti a készülő komposztot, meggyorsítja az érést.

A talaj és növényeink számára hihetetlenül hasznos dolog a komposzt. Javítja a talaj szerkezetét, vízháztartását, hőtartását és levegőgazdálkodását, csökken az erózió és a porosodás. A komposzt tápanyaggal, hormonokkal gazdagítja a talajéletet, növeli a növények ellenálló képességét, csökkenti a növényvédelmi költségeket, sőt lehetővé teszi a vegyszermentes termesztést is. A kerti munka bizonyítottan a legegészségesebb, testre és lélekre is ható fizikai tevékenység, a komposztálás pedig nagyszerű családi program lehet, a gyermekeink világlátását, a bolygó iránti felelősségüket fejleszti, megmutatja a természet körfolyamatainak csodáját.

Mint a legtöbb életmódváltás, a komposztálás is egy egyszerű lépéssel kezdődik: meg kell értenünk a hasznosságát, rá kell szánnunk magunkat, ezután már csak el kell kezdeni!

Mi kerülhet a komposztálóba?

 • a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 /köbméter), növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt,
 • toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz, újságpapír nem!) gyapjú-, pamut és lenvászon
 • levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növények, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.

Mi nem kerülhet a komposztba?

 • festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
 • szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
 • ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak – ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek miatt
 • fertőzött, beteg növények
 • húsevő állatok alól származó alom – szintén a fertőzés veszélye miatt
 • veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú utak melletti növényi hulladék (fű, falevél, stb.)

Mi kell a komposztáláshoz? 

Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A komposztálás alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag levegőtlenné válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, a komposzt rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegős tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok (pl. szalma, ágnyesedék) bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű helyet keressünk számára. A víz is igen fontos tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék közötti térből a levegőt, és nem lesz elegendő oxigén a rendszerben. A szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi.

A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható. Vegyünk a kezünkbe egy maréknyi komposztot:

 • ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle, akkor túl nedves
 • ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz
 • ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor megfelelő a nedvességtartalma

Komposztálás lépései

 •  A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez használjunk egy megfelelő nagyságú fedővel ellátott tárolóedényt, amit nyáron naponta, télen hetente ürítsünk.
 • A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülőanyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész komposztunk rakjunk belőle egy keveset a folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa). Ezek javítják a komposzt minőségét, megkötik a helytelen kezelés miatt keletkező kellemetlen szagú gázokat is. A házi komposztálásnál nincs szükség különleges serkentő anyagra, mivel földel, illetve nem teljesen érett komposzttal ugyanolyan jól beindíthatjuk a folyamatot.
 • Keverés: A bomlási folyamat első szakaszának végén (5-6. hét) keverjük ismét jól össze a komposzthalmunkat. Hogy jobb minőségű komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük. A keverések alkalmával a marokpróbával tudjuk ellenőrizni, és szükség esetén beállítani a nedvességtartalmat.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük és Boldog Újévet kíván a Négyforrás Nonprofit Kft!

December havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

A 2019. december havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

2019. november 25-én (hétfőn) 8-16 óráig,

2019. november 26-án (kedden) 8-16 óráig,

2019.november 28-án (csütörtökön) 8-16 óráig,

2019.november 29-én (pénteken) 8-12 óráig,

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

A december havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Az átutalással fizetőket kérem, aki nem kapta meg levelemet nézze meg a spamek között.

Köszönettel:

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű,  2020.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás részmunkaidős, heti 35 órás. A pályázat benyújtásának határideje 2019. december 7. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

November havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2019. november havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

2019. október 28-án (hétfőn) 8-16 óráig,

2019. október 29-én (kedden) 8-16 óráig,

2019. október 31-én (csütörtökön) 8-16 óráig,

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

A november havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Változást minden hónap 20-ig írásban tudunk elfogadni a Polgármesteri Hivatalban.

Bordány, 2019. október 21.

Czombos Krisztina
élelmezésvezető
0630/62-55-542

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support