Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A november havi étkezési térítési díj befizetése 2021.10.26-án (kedden)
és 2021.10.28-án (csütörtökön) lesz a Polgármesteri Hivatalban 8-16 óráig.

Az átutalással fizetők továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Adóügyi ügyintéző állás

A Bordányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama határozott idejű, helyettesítés céljából 2021.11.15-től tartós távollét idejéig tartó közszolgálati jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 8. A munkakör legkorábban 2021. november 15. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Adóügyi ügyintéző munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Megjelent a 2022-ben induló Agrárkörnyezetgazdálkodás kifizetés pályázati felhívás, melyre mezőgazdasági termelők pályázhatnak

A pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január 1. – 2024. december 31.

A támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető, aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül 2021. október 25-től 2021. november 25-ig terjedő időszakban.  A felhívás szerinti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

A támogatásban a VPAKG2015-höz hasonlóan 16 tematikus előíráscsomagból lehet választani, (horizontális – mindenki számára elérhető -, valamint zonális – azaz csak bizonyos feltételeknek megfelelő területeken gazdálkodók számára elérhető).

A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Tehát valamennyi érintett területet 3 m-es pontossággal fel kell mérni, s az így kapott shape filokat fel kell tölteni az elektronikus felületre. Amennyiben a gazdálkodó korábbi támogatási ciklusban is részt vett, s az eredeti shape filok megfelelőek, úgy azokat is használhatja továbbra is, csak a mérési jegyzőkönyveket aktualizálnia kell.

Fontos a méréseknél, hogy ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a dió, gesztenye és hagyományos gyümölcsösöket külön kötelezettségvállalással érintett területbe kell lemérni, és megnevezni.

Az AKG-ba bevinni kívánt ültetvények maximális életkora max. 26 év lehet, kivéve szőlő, dió, gesztenye és hagyományos gyümölcsös. Igazolást erről nem kell csatolni, mert a hivatalok ezt egymás között letisztázzák.

 1. január 1-ig el nem telepített ültetvénnyel is lehet pályázni. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy az ültetvény legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig eltelepítésre kerül. (Ekkor a levélanalízis választható előírás nem igényelhető).

Amennyiben minden választható előírást vállal a gazdálkodó, akkor az alábbi támogatási összegekre lehet pályázni a horizontális tematikus előíráscsoportban:

Előíráscsoport euró/év
horizontális szántó 338
horizontális gyep 282
horizontális ültetvény almatermésű 1095
horizontális ültetvény egyéb gyümölcs 950
horizontális ültetvény szőlő 1075

 

A pályázati felhívás további fontos tudnivalóiról, az előíráscsoportokban kötelező és választható előírásairól 2021. október 11-én hétfőn este 6 órától tájékoztatót tartok a Bordányi Faluházban.

Halmágyi Tiborné NAK-1447 szaktanácsadó

Ivóvíz hálózat karbantartás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. október. hó. 11–én és 12–én  Bordány Településen, az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási és víztározó medence tisztítási munkálatokat végeznek. A Település egyes részein a jelzett napokon 09:00-tól 15:00 – óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat. A vízminőség javítása céljából tett intézkedéseink alatt együttműködésüket, türelmüket köszönjük.

Pályázat gondozó (támogató szolgálat gépkocsivezető) munkakör betöltésére

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó (támogató szolgálat gépkocsivezető) munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2021.10.25-től 2022.10.24-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2021. október 18. A munkakör legkorábban 2021. október 25. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Gondozó (támogató szolgálat gépkocsivezető) munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Őszi ebzárlat és legeltetési tilalom

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8.§ (5) pontja alapján a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2021. október 02. napjától kezdődően 2021. október 22. napjáig Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az őszi kampány keretén belül a csalétekbe ágyazott oltóanyag repülőgépes- és kézi kiszórása 2021. október 2. és október 7. között történik.

 

 

Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leírtakat hiánytalanul be kell
tartani:

 • az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg a
  kutyákat megkötve úgy kell tartani, azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák megkötését mellőzni lehet, ha az állatok onnan nem szökhetnek ki,
 • a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
 • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredmény vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
 • érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testület ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól,
 • az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
 • az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem
  tartható,
 • az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban tilos.

 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a fentiek maradéktalan betartására.

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

Az október havi étkezési térítési díj befizetése 2021.09.28-án (kedden)
és 2021.09.30-án (csütörtökön) a Polgármesteri Hivatalban 8-16 óráig lesz.

Az átutalással fizetők  továbbra is e-mailben kapják meg a számlát.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A szeptember havi étkezési térítési díj befizetése

2021.08.31-én (kedden)
és 2021.09.02-án (csütörtökön)

a Polgármesteri Hivatalban 8-16 óráig lesz.

Az átutalással fizetők e-mailben kapják meg a számlát. Aki nem adta le vagy nem töltött ki az étkezési nyilatkozatot 2021.08.27-ig leadhatja a hivatalban.

Amennyiben a nyilatkozat hiányosan van kitöltve, nem tudunk a gyermeknek étkezést biztosítani.

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Fontos felhívás adófizetéssel kapcsolatban

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy adófizetési kötelezettségükről szóló értesítőket elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adóhatóság. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok, a szövetkezetek és az ügyvédi irodák. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem vett iratok kézbesítettnek minősülnek. Ezért fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) második félévi összegének fizetési határideje 2021. szeptember 15. Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!  

 

Polgármesteri Hivatal

Iparűzési adóelőleg mérséklésének lehetősége

Az adózó az iparűzési adóelőleg esedékességének időpontjáig (2021. szeptember 15-ig) benyújtott kérelmében a helyi iparűzési adóelőleg módosítását kérheti az önkormányzati adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (2020-as adóév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója (például mezőgazdasági őstermelők esetében az idei terméskiesés miatt) nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg mérséklés kérelemre történik, annak benyújtásának lehetősége jogvesztő, így a 2021. szeptemberi előlegfizetés tekintetében 2021. szeptember 15-ig állt fent a kérelem benyújtás lehetősége. Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére!

Bordányi Polgármesteri Hivatal

Elektronikus fizetési szolgáltatás a helyi adóban is

Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy országosan bevezetésre került az előző évben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER), melynek következtében a helyi adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé. Bordány Nagyközség honlapján elérhető e-ügyintézés felületről, vagy a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. iparűzési adó, kommunális adó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló kötelezettség is befizethető.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően csak saját adófolyószámlájukon fennálló fizetési kötelezettségüket tudják teljesíteni, családtagét csak abban az esetben, ha azt megelőzően meghatalmazást hivatalunk részére benyújtottak. Amennyiben a kapott értesítőn feltüntetett összeg nem jelenik meg a felületen, kérem adategyeztetés céljából szíveskedjenek felkeresni adóhatóságunkat.

Az elektronikus befizetés részletes leírása honlapunkon megtalálható.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ)

Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer legújabb elemével elsősorban a fiatalokat szeretnék megszólítani, de nemtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhet. Fizetés a kiképzés alatt is jár.

Új szolgálati lehetőséget indít a Magyar Honvédség – tájékoztatta a Délmagyarországot a honvédség szegedi toborzóirodája. A kiképzés a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz hasonlóan 6 hónapig tart. Az első két hónapban a jelentkezők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak a képzési helyszínen, vagy más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat.

Elsősorban olyan fiatalok érdeklődését várják, akik idén nem kerülhettek be a felsőoktatásba. A jelentkezők lehetőséget kapnak, hogy a honvédségnél helyezkedjenek el és katonai felkészítésen vegyenek részt.

Minden olyan magyar állampolgár jelentkezését is várják, aki legalább 18 és legfeljebb 65 éves, van bejelentett belföldi lakóhelye, rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.

A kiképzések szeptember 15-én kezdődnek, ehhez a tervek szerint az ország minden megyéjében és Budapesten is biztosítanak helyszínt.

A résztvevők az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred katonáitól sajátíthatják el a legfontosabb ismereteket. A második hónap után az önkéntesek ugyanott folytathatják az általános kiképzést, vagy specializálódhatnak egy szakterületre, így akár ejtőernyős vagy búvár képzést is kaphatnak, de megtanulhatnak harcjárművet kezelni is.

A hat hónap alatt (és utána is) bárki választhat más szolgálati formát: dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja. A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg, jelenleg bruttó 167 ezer forint. Aki a program második részében speciális területet választ, már a garantált bérminimumot kapja havi fizetésként, amely jelenleg bruttó 219 ezer forint. Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevőknek. Jelentkezni legkésőbb augusztus 31-ig lehet a megyeszékhelyek toborzó irodáiban. Ez Szegeden a Dr. Boross József utca 5 szám alatt található.


 1. Alapgondolatok
 • Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik
 • Magyarországnak is szüksége van olyan önkéntesekre, akik támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza a segítségnyújtástól
 • A sorkatonaság felfüggesztése óta felnőtt egy generáció, amely nem rendelkezik személyes tapasztalattal a honvédelemről – ez most a program révén megváltozhat
 • Az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatójaként a honvédség stabil megélhetést kínál, akár átmenetileg, akár hosszútávon
 1. Jelentkezés, szerződéskötés
 • Nagykorú, belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezhetnek, legalább általános iskolai végzettséggel
 • A szerződéskötést háziorvosi és pszichológiai vizsgálatok előzik meg, erkölcsi bizonyítvány is szükséges
 • Személyesen és online is lehet jelentkezni, augusztus 31-ig
 • A szerződés 6 hónapra szól, 3 hónap próbaidővel
 • A jogviszony nem hosszabbítható meg, viszont bármikor felbontható
 • Már a fél éves szolgálat alatt is át lehet jelentkezni szerződéses katonának, illetve műveleti vagy területvédelmi tartalékosnak
 1. A szolgálat részletei
 • A kiképzések szeptember 15-én indulnak (napi 8 órában), a lakhelyhez legközelebbi helyszínen
 • Első ciklus (2 hónap): a területvédelmi zászlóaljaknál 5 hét alapkiképzés és 2 hét lövész alapképzés + 1 hét adminisztrációs időszak

 

 • Második ciklus (4 hónap):
  1. az önkéntes katona választhat, hogy marad ugyanott és folytatja az általános kiképzést,
  2. vagy műveleti besorolású katonai szervezetnél folytatja, ahol az alakulat fegyvernemének megfelelő szakkiképzésben vesz részt, mint pl.: ejtőernyős kiképzés; búvár kiképzés; speciális lövész képzés; különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép vezetésére, kezelésére történő felkészítés; stb.
  3. A szakkiképzéshez egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság szükséges
 • Aki teljesítette az ÖKSZ programot és pályáját szerződéses vagy tartalékos katonaként folytatja, jelentkezhet misszióba is

 

 1. Juttatások
 • A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori minimálbérnek felel meg, ami jelenleg bruttó 167.400,- Ft (nettó: 111.055,- Ft)
 • Aki a program második részében specializálódik, a garantált bérminimumot kapja, amely jelenleg bruttó 219.000, – Ft (nettó: 145.635,- Ft) – ha ez másik városban van, természetesen laktanyai elhelyezést is kap
 • Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, a katonáknak járó vásárlási kedvezmények, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevőknek

Jelentkezés Csongrád-Csanád megyében:

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI

NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

12.HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA

6724 Szeged, Dr. Boross József utca 5.

Postacím:6701 Szeged, Pf.:377

Telefon:06-62-554-070; Fax:06-62-554-078

E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartása

Hétfő – csütörtök:     8:00 – 15:30

Péntek:                      8:00 – 12:00

A Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodája: onlinetoborzo@mil.hu

MAGYAR HONVÉDSÉG – ÖKSZ

 

Álláslehetőségek az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsődében

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

 • óvodapedagógus
 • óvodai dajka
 • kisgyermeknevelő
 • bölcsődei dajka
 • konyhai kisegítő

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. augusztus 13., a munkakörök legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthetők be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Óvodai dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Kisgyermeknevelő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Bölcsődei dajka munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Konyhai kisegítő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

„Felelős állattartás elősegítése” pályázat

Felhívás!

Tájékoztatom a Tisztelt állattartókat, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter „Felelős állattartás elősegítése” címen pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással történő beoltására és transzponderrel történő megjelölésére.

A pályázati kiírás indokoltsága és célja Magyarország Kormánya eltökélt a magyar falvakban élők életminőségének javítása, így ezzel összefüggésben kistelepüléseink fejlesztése iránt. Emellett a Kormány kiemelt figyelmet fordít az állatvédelem területére, a felelős állattartás népszerűsítésére.

A támogatás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltatónál1 állatorvosi tevékenységet végző, (FELIR2 azonosítóval rendelkező állatorvos, a továbbiakban: állatorvos) állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

Bordány Nagyközség Önkormányzata – amennyiben a lakosság részéről igény érkezik – szeretné benyújtani támogatási kérelmét a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című pályázatra annak érdekében, hogy a lakosság számára biztosítsa a tulajdonukban lévő állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzett ivartalanítását, veszettség elleni védőoltását és transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését.

Felhívom a Tisztelt állattartók figyelmét, hogy aki a pályázat keretében szeretne élni a fentiekben ismertetett pályázatban történő részvétellel, igényét 2021. július 10. napjáig személyesen jelezze a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök: 08.00-16.00, péntek: 08.00.-12.00), továbbá a Faluházban: kedd, csütörtök: 11-19, szerda, péntek: 8-16.

A pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdés és észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Polgármesteri Hivatal: e-mail: bordany@bordany.hu, tel.: 06-62/588-510

Tisztelt állattartók, kérem Önöket, mint felelős állattartókat, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel.

Segítőkész együttműködésüket köszönöm!

Tanács Gábor
polgármester

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A 2021. június havi iskolai térítési díj befizetési határideje 2021.05.31-én lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat 2021.06.08-ig pótolja a Polgármesteri Hivatalban.

Az átutalással fizetők 2021. 05.20-án kapták meg a számlát, kérem aki nem utalta az 2021.06.08-ig pótolja.

Köszönettel: Czombos Kriszta

Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását.  Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok felhasználásával a KSH tesz eleget az Európai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az összeírás keretében – a 2020-as agrárcenzus folytatásaként – a gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelentősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhetően annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válaszadóknak azokat nem kell megadniuk.

Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisztikai módszerrel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.

A kérdőívet két módon is kitölthetik az érintettek. Az összeírás május 15-25. között online, a www.maja.ksh.hu oldalon keresztül zajlik. „A járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felületet. A KSH valamennyi érintett részére május 14-ig elektronikus vagy postai levélben megküldi a belépéshez szükséges kódot” – hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a KSH statisztikai tanácsadója. Május 26. és június 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel mindazokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehetőségével. „A járványhelyzetre való tekintettel idén ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon keresztül is adatot szolgáltathatnak” – tette hozzá Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb május 25. éjfélig online kitöltik és véglegesítik, nyereményjátékban vehetnek részt, aminek keretében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek.

Kiemelt egyéni gazdaságok felmérése. Az egyéni gazdaságok összeírásával egyidőben tartja a KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gazdaságokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájékoztatja a KSH az összeírásról, számukra május 15. és június 15. között kötelező az online adatszolgáltatás, az összeírók az e felvételben érintetteket nem keresik fel.

Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a www.ksh.hu oldal nyújt további tájékoztatást.

Felhívás iparűzési adó bevallására

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2020-as évről 2021. május 31-ig kell benyújtani a helyi iparűzési adóbevallást és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a különbözetet is, mely a 2020. évre megállapított adó és a 2020-as évre már bevallott előlegrészletek pozitív különbözete. Tájékoztatjuk, hogy a helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő őstermelői nyilatkozatot (amellyel azt igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységéből származó 2020. évi árbevétele nem haladta meg 600.000 Ft-ot) az estleges tavalyi terméskieséstől függetlenül is be kell nyújtani. Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbevallási kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support