Iskolatáskacsere-akció

A bordányi Karitász csoport az idén ismételten iskolatáskacsere-akciót szervez. Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a használt, de még jó állapotú iskolatáskák gazdát cserélhessenek. Az akció keretében a csoport önkéntesei a megjelölt időpontokban várják a feleslegessé vált használt, de még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, majd várják azokat is, akik szeretnék lecserélni régi iskolatáskájukat. A táskák leadásának nem feltétele másik táska elvitele, illetve az átvételnek sem feltétele cseretáska leadása. A táskákat augusztus 5-én (hétfőn) és 9-én (pénteken) 9-től 16 óráig fogadjuk, a helyszín Plébániánk hittanterme (Bordány, Kossuth u. 59.). Kérjük, hogy kezdeményezésünket támogassák, így eredményes lesz.

A Karitász csoport tagjai

A mezőgazdasági erő- és munkagépek 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatáról

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza a kötelezőaratási gépszemlére vonatkozó előírásokat:

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.

(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

További fontos információ, hogy az Aratási gépszemle Bejelentő-minta és az Aratási gépszemle Jegyzőkönyvminta már letölthetőa bordany.com Dokumentumok menüpont alatt.

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A június havi iskolai étkezési térítési díj befizetési határideje 2019.05.31-én lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat a héten a Polgármesteri Hivatalban pótolja.

Köszönettel:

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Pályázat gondozó munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2021. augusztus 28-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás teljes munkaidős, heti 40 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 11., elbírálásának határideje 2019. június 12. Olvassa el a részleteket Ön is!

Gondozó munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Egészségbiztosítási és nyugdíj ügyek – ügyfélfogadás Mórahalom

A CSMKH Szegedi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály egészségbiztosítási- és nyugdíj ügyekben történő kihelyezett ügyfélfogadási rendje megváltozik! 2019. május 23-tól kezdődően a Mórahalmi Kormányablakban (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. sz.) az ügyfélfogadási idő: csütörtökönként: 8.00-13.00 óráig lesz.

Dr. Szántó Mária
hivatalvezető
CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala

Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti szakaszban van.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2018. december 12. és 2019. január 10. között már lehetősége volt a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

Az időközben beérkezett partnerségi és államigazgatási vélemények alapján átdolgozásra került a dokumentáció, melyet újra megtekinthetnek és véleményt alkothatnak, még az elfogadása előtt. Kérem, amennyiben észrevételük van a tervanyaggal kapcsolatosan, azt 2019. május 28-ig tegyék meg.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

 

Tanács Gábor
polgármester

Helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2018-as évről 2019. május 31-ig kell benyújtani a helyi iparűzési adóbevallást és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a különbözetet is, mely a 2018. évre megállapított adó és a 2018-as évre már bevallott előlegrészletek valamint az előleg-kiegészítés pozitív különbözete. Tájékoztatjuk, hogy az őstermelői nyilatkozatot (amelylyel azt igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységéből származó 2018. évi árbevétele nem haladta meg 600.000 Ft-ot) az estleges tavalyi terméskieséstől függetlenül is be kell nyújtani. Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbevallási kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Álláskereső személyek munkába állásának támogatása

MUNKAADÓK – MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. Az együttműködés szolgáltatásai már 2017. júniusa óta elérhetőek a Mórahalmi járás, a Kisteleki járás, valamint a Szegedi járás 5 településén, melynek eredményeként 282 fő bevonása valósult meg.

A projekt keretében mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak szerint:

Munkáltatók részére foglalkoztatást segítő támogatásokat nyújtunk (bérköltség támogatás, foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás, illetve mobilitás támogatás).

A munkavállalók elhelyezkedést segítő támogatásokat vehetnek igénybe (a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogatása). A legfeljebb 6 hónapra kapható, a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű támogatás az önfoglalkoztatóvá válás elősegítését célozza.

Az előzőek mellett ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások is igénybe vehetőek, melyet a projekt keretében mentorunk, Oltányi Edit Gréta  (telefon 0670/3747222, cím 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.) nyújt minden érdeklődő számára. A mentor folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő cél minél több álláskereső személy munkába állásának, illetve az elhelyezkedett ügyfelek munkahely-megtartásának elősegítése. Előzetes időpont egyeztetésért keresse fel mentorunkat elérhetőségei valamelyikén.

A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatban további információ érhető el a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain, illetve a Paktumirodán (telefon: 06-30/5610039, cím 6782 Mórahalom, István király út 8.).

E-mail: paktumiroda@morahalom.hu

Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda

A projektről bővebb információt a http://www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum oldalon olvashatnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 23., elbírálásának határideje 2019. május 24. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Álláslehetőség az ifjúsági ponton

Munkatársat keresnek a felújított Bordányi Ifjúsági Információs Pontba. Főbb feladatok: Ifjúsági tér rendben- és nyitvatartása; programok szervezése; e-mailek megválaszolása; adatok rögzítése; postai-, irodai feladatok ellátása; ügyfelekkel való kapcsolattartás. Az álláshoz tartozó elvárások: angol társalgási nyelvtudás; felhasználói szintű számítógépes ismeretek; kiváló kommunikációs és fogalmazó képesség; precíz, rugalmas munkavégzés. Amit kínálnak: stabil munkalehetőség fiatalos környezetben; támogató szakmai környezet; tapasztalatszerzés pályakezdőknek. Önéletrajzát leadhatja nyitvatartási időben a Bordányi Faluház ügyfélpultjánál vagy elküldheti a biip@bordanynet.hu e-mail címre.

Felhívás talajterhelési díj bevallására, megfizetésére

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akiket talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési díj bevallási, valamint díjfizetési kötelezettségüknek 2019. március 31-ig kellett eleget tenni. Kérjük azon adózókat, akik ennek nem tettek eleget, haladéktalanul pótolni szíveskedjenek!
A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a Bordányi Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) kérhető, továbbá a www.bordany.com honlapról letölthető. A bevallás elektronikus formában is benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon az önkormányzat kiválasztását követően az „ügyindítás” menüpontban.
A bevallás benyújtásának elmulasztása természetes személyek esetében 200.000 Ft-ig, nem természetes személy adózók esetében 500.000 Ft összegig terjedő mulasztási bírságot vonhat maga után.

Felhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egyösszegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltételek mellett.
Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és olvassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz: nyilatkozat egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról; nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról; nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról.
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három lehetőség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.
Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is.
A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak a 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112. irodában (telefonszám: +36 30/165-4986). Felhívjuk figyelmüket, hogy itt csak a visszavásárlással kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség!
További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info @netzrt.hu e-mail címre, illetve a www.netzrt.hu. weboldalunkon.

Május havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

É R T E S Í T É S

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2019. május havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

április 25-én (csütörtökön) 8-16 óráig,
április 26-án (pénteken) 8-12 óráig,
április 29-én (hétfőn) 8-16 óráig,
április 30-án (kedden) 8-16 óráig

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

A május havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Változást minden hónap 20-ig írásban tudunk elfogadni a Polgármesteri Hivatalban.

 

Bordány, 2019. április 15.

Czombos Krisztina sk.
élelmezésvezető
30/62-55-542

Pályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére. A jogviszony határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, heti 40 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. április 26., elbírálásának határideje 2019. április 29. Olvassa el a részleteket Ön is!

Terápiás munkatárs munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Értesítés tervezett áramszünetről

Tisztelt Bordányiak!

Oszlopcserék és hálózatbővítések miatt számítani kell időszakos áramszünetre az év első felében. Az NKM áramszolgáltatójának munkatársai minden esetben igyekeznek az áramszünetek időtartamát a lehető legminimálisabb mértékre csökkenteni azért, hogy a fogyasztók a legkevesebbet érezzék a munkavégzésből. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról az ügyfelek a www.nkmaram.hu oldalon az Online ügyfélszolgálat/ Tervezett áramszünetek menüpont alatt tájékozódhatnak. Az áramkimaradások időpontjait az alábbiakban közöljük:

2019.04.11. csütörtök 08:00 – 16:00
Alkotmány tér 1. – 3., 2. – 2.
Arany János utca 3. – 11., 2. – 12.
Beltelek utca 3. – 3., 2. – 16.
Bem utca 1. – 13., 2. – 18.
Benke Gedeon utca 1. – 61., 2. – 70.
Bordány dűlő 97. – 201., 28 – 248.
Deák tér 1. – 11., 2. – 8.
Dózsa tér 3. – 5., 2. – 4.
Dudás utca 1. – 93., 2. – 108.
Építő utca 1. – 23., 2. – 14.
Erkel utca 9. – 21., 10. – 22.
Fenyő sor 5., 57., 69.
Gesztenye sor 25. –
Honvéd utca 1. – 21., 2. – 12.
Jókai u. folytatása a Széchenyi u. kereszteződés után 3db kert –
Jókai utca 1. – 13., 2. – 10.
József Attila utca 1. – 17., 2. – 20.
Juhász Gyula utca 7. – 9., 12. – 18. valamint 315/4, 315/13, 315/25, 315/49.
Kistemplomtanya tér 61/A
Kölcsey utca 1. – 19., 2. – 20.
Kossuth utca 25. – 107., 4. – 84.
Külterület 1. – 1.
Liszt Ferenc utca 9/m
Mező dűlő 60., 63., 63/M
Móra Ferenc utca 1. – 31., 2. – 30.
Október huszonharmadika utca 3.
Orgona köz 59.
Park tér 1. – 5., 4. – 4.
Petőfi utca 1. – 31., 2. – 36.
Rákóczi Ferenc utca 38. – 38.
Rákóczi Ferenc utca 1. – 79., 2. – 60.
Széchenyi utca 15. – 19., 14. – 18.
Széchenyi utca 1. – 11., 2/A. – 8.
Szent István tér 1. – 1., 2. – 2.
tanya 140/15, 184/M, 525 –
Teréz utca 29. – 29.
Toldy utca 1. – 21., 2. – 24. valamint 315/17.
Űrhajós utca 1. – 17., 2. – 16.
Virág utca 1. – 11., 6. – 12.
Zákányszéki út 1. – 23., 2. – 28.

2019.04.12. péntek 08:00 – 16:00
Széchenyi utca 15. – 19., 14. – 18.
Jókai utca 1. – 13., 2. – 10.
Jókai u. folytatása a Széchenyi u. kereszteződés után 3db kert
Rákóczi Ferenc utca 38. – 38.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support