Az elmúlt évek sikeres pályázati munkájának köszönhetően több mint 400 millió forint értékben zajlanak beruházások Bordányban. Három, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett pályázat eredményéről értesítették az önkormányzatot, mindhárom fejlesztési elképzelés megkapta a maximálisan igényelt támogatási összeget, ami ráadásul 100%-os támogatási intenzitású, azaz nem kell hozzá önerőt biztosítani a falunak. A legfontosabb és legnagyobb értékű beruházás az óvoda és bölcsőde bővítése lesz, két új csoportszoba építésére és a bölcsődei konyha bővítésére kerül majd sor.

Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát növelő pályázatból legnagyobb mértékben az általános iskola, a sportcsarnok és a polgármesteri hivatal fejlesztése valósul meg, de például az óvodában és a szociális központban is napelemeket szerelnek fel, amellyel kiváltják majd az áramszámla nagy részét. Az iskolában és a hivatalban is a kazáncsere, a falak szigetelése, és ahol szükséges nyílászáró- és fűtőtest csere is megvalósul, mindez annak érdekében, hogy csökkenjen a fűtés- számla is.

A Bordány 2020 program része a turisztikai fejlesztés. Ehhez kapcsolódik az ősfalu kialakítása a település szélén. A támogatásból egy falurekonstrukció, egy tanösvény és egy látogatóközpont épülhet majd meg a Dudás utca végén található önkormányzati területen.

További pályázatok elbírálását is várja az önkormányzat. Közel hatvan millió forintos támogatás iránti igényt nyújtott be a Faluház és Könyvtár. Mint ahogy erről korábban is beszámoltunk itt programokra és például a nagyterem székeinek cseréjére is pályáztak. Ugyancsak nem hirdettek még eredményt a szabadtéri fitneszparkok kialakítására beadott pályázatok esetében. Bordányban két helyszínen, a Hunyadi téren és a Deák téren szeretnének ilyen szabadidős fejlesztést megvalósítani. A Deák térre a tervek szerint egy rekortán borítású futópálya is kerül majd. Ismét benyújtásra került a sportcsarnok fejlesztését célzó pályázat, amelyet a tavalyi évben forráshiány miatt utasítottak el. A pályázati forrásból a vizesblokkok felújítására, az összes régi nyílászáró cseréjére is sor kerülhetne. Sajnos még ez esetben sincs döntés.

Megvalósuló projektjeinkről bővebb információt az alábbi füleken talál:

 • TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00015
 • TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00015
 • TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00006
 • TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00037
 • KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00419
 • EFOP-1.5.3-16-2017-00039
 • EFOP-1.8.5-17-2017-0017
 • EFOP-3.7.3-16-2017-00336
 • EFOP-3.9.2-16-2017-00006
 • Magyar Falu Program
 • RRF-1.1.2-21-2022-00037
 • TOP_PLUSZ-3.3.2-21
 • TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00016
 • Projekt száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00015

  Projekt címe: Bordány község csapadékvíz hálózatának fejlesztése
  Projekt bemutatása

  A projekt átfogó célja az éghajlat-változáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása.

  Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák fejlesztése, víz visszatartásra való törekvés záportározó létesítésével.

  A projekt szakmai-műszaki tartalma:
  Dudás utcában (Zákányszéki u.- Honvéd u. közötti szakaszon) épült nyílt burkolt csatorna lehetőségek szerint elhelyezett szikkasztó elemekkel.
  Benke G. utcában (Kossuth u.- Széchenyi u. közötti szakaszon) épült nyílt burkolt csatorna lehetőségek szerint elhelyezett szikkasztó elemekkel.
  Rákóczi utcában az óvoda előtt épült nyílt burkolt csatorna lehetőségek szerint elhelyezett szikkasztó elemekkel.
  Arany J. utcában (9. – 12. számú ingatlanok közötti szakaszon): épült nyílt burkolt csatorna lehetőségek szerint elhelyezett szikkasztó elemekkel.
  Bordányi csatorna: állapota és kapacitása nem megfelelő, ezért rekonstrukciója szükséges.
  Tározó építése: Dudás utcai csatorna és a befogadó, Seregélyes csatorna találkozásánál, kapacitása 2000 m 3 .

  Pályázatban szereplő csatornák hossza mintegy 1.920 méter.

  Költségvetése: 200.000.000,- Ft

  100 %-os támogatottság

  Projekt befejezése: 2023. december 31.

  Sajtóközlemény – projekt indításkor

  Sajtóközlemény – projekt zárásakor

 • Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00015
  Projekt címe: „Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció”
  Támogatás összege: 260 623 081 Ft
  Összköltség: 260 623 081 Ft
  A projekt megvalósításának kezdete: 2020-06-15
  A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023-12-22

  Jelen fejlesztés célja egy olyan helyi és térségi szintű tematikus és helyismereti bemutatóhely létrehozása, amely a honfoglalás előtti, az adott térségben letelepedő pusztai népcsoport, a szarmaták világának (elsősorban az építkezés, a foglalkozás, és a természeti környezet) régészeti alapokon nyugvó rekonstruálásával bemutatja az adott térség természeti és kulturális örökségét, illetve a környező táj értékeit. A projekt keretein belül egy teljes szarmata falu rekonstrukciója valósul meg földsánccal, palánkfallal, és kilátó-toronnyal, amit egy tanösvény egészít ki. A parkot egy látogatóközpont létesítése teszi teljessé, ahol a turisták további információt kapnak a szarmaták életéről audiovizuális és interaktív foglalkozások kereteiben. A projekt természet közeli központi szemlélete miatt a területre látogatók ingyenesen járhatják be a parkhoz kapcsolódó tanösvényt. Fontos szolgáltatás még az internetes és mobil alkalmazások, az online foglalási rendszer, a wifi elérhetőség. A fejlesztés legfőbb célcsoportja a családosok és a fiatalok, valamint a motiváció tekintetében a kulturális és természeti örökség látogatói. Ezt szem előtt tartva az Ős-Bordány Régészeti Park több korcsoport igényeit együttesen is kielégítik, az alábbi főbb látogató- és család-, illetve gyermekbarát attrakciókon keresztül:

  • Korhű szarmata lakóegység gazdasági építményekkel (állandó kiállítás)
  • Háztáji és termesztett szarmata növénybemutató (kültéri időszaki kiállítás)
  • Kézműipart bemutató műhelyek (állandó kiállítás)
  • Ős-bordányi táj kertje növénybemutató (kültéri időszaki kiállítás)
  • Élményelemek, szarmata közösség bemutatását segítő eszközök

  Sajtóközlemény 2020. június 18.

 • A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

  Projekt címe: A Bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése

  Projekt száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00006

  Megítélt támogatás: 190 775 776 Ft

  Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

  Projekt időbeli ütemezése: 2017-06-14 – 2019-11-03

  Projekt bemutatása:

  Pályázatunk az „A” A 10 000 fő alatti népességszámú települések önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére került benyújtásra.

  A projekt célja a település óvodai férőhely bővítése, valamint a bővítés okán a konyha bővítése valósulna meg, úgy hogy a megemelt férőhelyek ellátására képes legyen.  A fejlesztési célhoz illeszkedően önállóan támogatható tevékenységként a férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is) valósul meg. A fejlesztéshez kapcsolódó bútorok berendezési tárgyak (foglalkoztatók és konyhai berendezések valamint konyhai eszközök) beszerzése teszi egésszé a projektet. A projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz, a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. Szakmai szempontból a Köznevelési törvény 2014. szeptemberétől hatályba lépett rendelkezése a mérvadó, ugyanis a 3 éves kortól való kötelező óvodai nevelés megnövelte a gyermeklétszámot az intézményben. A fejlesztés célja nem csak a férőhelybővítés, a szakmai színvonal emelése, hanem a fenntarthatóság növelése, a működés gazdaságossá tétele. A konyhafejlesztésessel a teljes intézmény ellátása megvalósul saját konyhában főzött ételekkel. A projekt gazda Bordány Nagyközség Önkormányzata, mint helyi önkormányzat (GFO 321). Az önkormányzat a tulajdonosa és a fenntartója is a fejlesztendő intézménynek.

  A kialakításra kerülő 2 új csoportszoba a jelenlegi óvoda épületéhez való hozzáépítéssel valósul meg. Az intézmény megfelelő működtetése érdekében a főzőkonyha átalakítása és bővítése (alapterületi növekedéssel jár) elengedhetetlen. Az önállóan támogatható tevékenységként a férőhely bővítése átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is) valósul meg. A fejlesztéshez kapcsolódó bútorok berendezési tárgyak (foglalkoztatók és konyhai berendezések valamint konyhai eszközök) beszerzése teszi egésszé a projektet. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az akadálymentesítés valósul meg. Az energiahatékonysági intézkedések a tervezéskor figyelembe vételre kerülnek.  Megvalósul a nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

  Fényképes dokumentáció

 • ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

  Projekt címe

  A Bordányi Polgármesteri Hivatal valamint a Bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából

  Projekt száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00037

  Projekt bemutatása

  A projekt elsődleges célja az energiaracionalizálás valamint a megújuló energiaforrások kiaknázása Bordány Nagyközség Önkormányzata esetében. A Nagyközség már évek óta elkötelezett híve a megújuló energiaforrások használatának, azonban komplex energetikai korszerűsítésre kevés alkalommal kerülhetett sor. Jelen projektben a fő cél ezen energiapazarló hátrány leküzdése és a minél nagyobb energiamennyiség megtakarítása, mely révén a későbbiekben új beruházásokat és fejlesztéseket lehet indukálni, ezáltal közvetve új munkahelyeket lehet létrehozni.

  A projektben megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

  • külső hőszigetelés:
  1. Általános Iskola
  2. Tornaterem
  3. Polgármesteri Hivatal
  • fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
  1. Általános Iskola
  2. Tornaterem
  3. Polgármesteri Hivatal
  • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:
  1. Általános Iskola
  2. Óvoda
  3. Polgármesteri Hivatal
  4. Szociális intézmény

  Költségvetése: 144 673 075, Ft

  100 %-os támogatottság

  Fényképes dokumentáció

 • Gazdálkodási szabályzat 2017.09.01.pdf

  Informatika Biztonsági Szabályzat.pdf

  Iratkezelési szabályzat.pdf

  Közérdekű adatok megismerési szabályzat.pdf

 • Megítélt támogatás: 499.587.521 Ft, Bordány Nagyközség Önkormányzata részére: 20.003.010 Ft

  Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

  Projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01-2021.10.31

  Projekt tartalmának bemutatása:

  A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. A tanyás településszerkezet megnehezíti a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.

  A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.

  A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

  Konzorciumi partnerek:

  – Mórahalom Városi Önkormányzata
  – Ruzsa Község Önkormányzata
  – Ásotthalom Község Önkormányzata
  – Szatymaz Község Önkormányzata
  – Üllés Község Önkormányzata
  – Bordány Község Önkormányzata

   

  Mentori szolgáltatás sajtóközlemény

 • Bordány Ifjúságáért Alapítvány, mint az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit támogató alapítvány, az iskola vezetőségével egyeztetve pályázatot nyújtott be az EFOP-1.8.5-17. azonosítószámú Menő menzák az iskolákban – egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok pályázati kiírásra.

  A benyújtott pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 14.845.064,- Ft-tal támogatta. A támogatás mértéke 100 %-os.

  Rendezvényeink projektünk megvalósítási ideje, melyet 14 hónapra terveztünk: 2017.11.01-2018.12.31. A megvalósítás folyamán szükségessé vált a projekt hosszabbítása, így a befejezés: 2019.05.31-re tolódott.

   

  A pályázat keretében megvalósul:

  A projekt kezdetén és végén a mindennapos táplálkozási szokások felmérése kérdőíves módszerrel, különös tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az egészséges táplálkozásba nem illeszthető, illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból kevésbé kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálnivalók, chips, energiaital), valamint az ételallergiára, ételintoleranciára. A kérdőíveket dietetikus szakember kiértékeli és a szülők személyre szóló útmutatást, tanácsadást kapnak gyermekeik táplálkozási szokásaival kapcsolatosan. Mindenkinek elkészít egy személyre szabott ajánlást, amely tartalmazza majd azt, hogy milyen étrend javasolt figyelembe véve az adott diák érzékenységét, testtömeg indexét, örökölt családi vonásait.

   

  1. Ismeretterjesztő programok

  A részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése dietetikus szakmai irányításával előadások, iskolai foglalkozások keretében

  • Ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése
  • Mintaétrendek, mintareceptek bemutatása
  • Diétás igény miatt speciális étrendek bemutatása
  • Konyhai higiénés ismeretek
  • Konyhai eszközök biztonságos használata
  • Helytelen táplálkozással kapcsolatos betegségek, egészségkockázatok
  • Táplálkozással összefüggő betegségek (pl.: diabetes) ismertetése,
  • Krízishelyzetek kezelése
  • Diabeteses krízishelyzetek kezelése (hypo- és hyperglicaemia tünetei, teendők)
  • Energiaegyensúly és az ételek tápanyagtartalom kiszámítása – játékos feladatok
  • Ételallergia és tünetei

   

  1. Ivókút létrehozása
   • 3 db új ivókúttal népszerűsítjük a vízfogyasztást.

   

  1. Szemléletformálás és egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítés érdekében
   • Tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára
   • Egészségesen együtt
   • Főzőversenyek szervezése
    • Osztályharc
    • Falunapi futás
    • “kreatív konyha” – vetélkedő
   • Az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése közismert személyiségek segítségével
    • Egy ismert séf meghívása
    • Egy ismert sportoló meghívása
    • Egy ismert pszichológus meghívása
   • Egészséges táplálkozást ösztönző eszközök használata, valamint az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk megjelenítése
    • Nem ronda és finom
    • Zöldség és gyümölcs figura készítő verseny

   

  1. Eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében
   • Edényzet beszerzése (tankonyha felszerelésének bővítése)
   • Bútorzat beszerzése (egy 40 fős étkező kialakítása Dózsa tér 1. száma alatt)

  Fotódokumentáció

 • Sajtóközlemény_IKSZT_2018.01.16.
 • Megítélt támogatás: 499.949.100 Ft,  Bordány Nagyközség Önkormányzata részére: 36.998.132 Ft

  Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

  Projekt időbeli ütemezése: 2018.01.01-2021.12.31

  Projekt tartalmának bemutatása:

  A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

  A projekt megvalósításával hozzájárulunk a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítjuk az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, javítjuk a szegregációt, továbbá célunk a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése a jelentkező igények figyelembevételével.

  Közvetett célok a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe.

  Konzorciumi partnerek:

  – Mórahalom Város Önkormányzata

  – Ruzsa Község Önkormányzata

  – Ásotthalom Községi Önkormányzat

  – Szatymaz Községi Önkormányzat

  – Üllés Község Önkormányzata

  – Bordány Község Önkormányzata

  – Domaszék Községi Önkormányzat

  – Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

   

  Elérhető képzések

  EFOP-3.9.2-16-2017-00006

  Elérhető szociális képzések, melyek az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ munkatársait segítették:

  • Kinaesthetics az ápolásban bevezető képzés

  Elérhető óvodapedagógus képzések, melyek az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde intézményének pedagógusait segítették:

  • “Ahol a csodák kezdődnek”
 • Magyar Falu Program
 • „Bölcsődei nevelés fejlesztése Bordányban”

  Bordány Nagyközség Önkormányzatával az RRF-1.1.2-21-2022-00037 azonosítószámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése Bordányban” című projektre 315 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

  Főkedvezményezett neve: Bordány Nagyközség Önkormányzata

  Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00037

  A szerződött támogatás összege: 315 000 000 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

  A projekt tartalmának bemutatása:

  Bordány Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében meghirdetett „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra bölcsőde fejlesztése céljából. Az RRF-1.1.2-21-2022-00037 azonosítószámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése Bordányban” című projektjére XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 248.850.000 Ft, az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 66.150.000 Ft. A projekt 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.

  A bölcsődei ellátórendszer fejlesztésének célja, ahogy jelen projektünké is, hogy támogassuk azokat a családokat, amelyekben a szülők gyermeket vállalnak azzal, hogy a bölcsődei férőhelyhiány ne legyen akadálya a szülők munkavállalásának.

  A projekt eredményeképpen:

  – felépül egy 28 férőhelyes, 2 csoportszobás új bölcsődei épület az előírt kiszolgáló helyiségekkel, melegítő és tejkonyhával.

  – a működéshez, a nevelői feladatokhoz szükséges eszközök beszerzésre kerülnek.

  – 3 fő kisgyermekgondozó és 2 fő dajka foglalkoztatása történik.

  Projektünk a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által hozzájárul a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatásához, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez.

  A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

  További információ kérhető: bordany@bordany.hu, vagy a +36 62/588-510 elérhetőségen.

 • „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban”

   

  Bordány Nagyközség Önkormányzatával a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2022-00010 azonosítószámú „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” című projektre 35 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

  Főkedvezményezett neve: Bordány Nagyközség Önkormányzata

  Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2022-00010

  A szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

  A projekt tartalmának bemutatása:

  Bordány Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív

   

  Program Plusz keretében meghirdetett „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” (TOP_PLUSZ-3.3.2-21) pályázati felhívásra szociális alapszolgáltatások ellátása és fejlesztése céljából. A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2022-00010 azonosítószámú „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” című projektjére 35 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.

  A projekt keretében sor kerül a család és gyermekjóléti szolgálat fejlesztésére, mely a gyermekjóléti alapellátások részeként hozzájárul a szolgáltatások megerősítéséhez, a magasabb minőségű szolgáltatáshoz való jobb lakossági hozzáféréshez, a gyermekek családjukban történő nevelkedésének biztosításához. A fejlesztésünk célja a család és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás – időskorúak nappali ellátása (demens is) infrastrukturális és egyéb fejlesztése, ezáltal a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

  További információ kérhető: bordany@bordany.hu, vagy a +36 62/588-510 elérhetőségen.

 • „Belterületi utak fejlesztése Bordányban”

  Bordány Nagyközség Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00016 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Bordányban” című projektre 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

  Főkedvezményezett neve: Bordány Nagyközség Önkormányzata

  Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00016

  A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.05.31.

  A projekt tartalmának bemutatása:

  Bordány Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Belterületi utak fejlesztése” (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) pályázati felhívásra. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00016 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Bordányban” című projektjére 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.

  A fejlesztés közvetett célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, Bordány közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, a településkép épülése, a lakosság életminőségének javítása. A projekt eredménye hozzájárul Bordány nagyközség hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához.

  Jelen projektben a Benke Gedeon utcában 293 m hosszon, 4,20 m szélességben, a Rákóczi Ferenc utcában 261 m hosszon, 4,00 m szélességben, a Dudás utcában 255 m hosszon 3,60 m szélességben kerül a meglévő aszfaltburkolat felújításra. Az aszfaltburkolat felújítása előtt útalap cserére kerül sor.

  További információ kérhető: bordany@bordany.hu, vagy a +36 62/588-510 elérhetőségen.

   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support