Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: 57600022-11100001
Adószáma: 18465411-1-06
Célja: Bordány község kulturális örökségének megőrzése, a lakosság kulturális ellátásának színvonal javítása, valamint a településen élők életminőségének növelése. A Falunapok rendezvényeinek támogatása.

Bordány Sportjáért Alapítvány
Bankszámlaszám: 57600022-11100070
Adószáma: 18456406-1-06
Célja: a községben a versenysport, illetőleg a szabadidősport támogatása, a testnevelés, a diáksport felkarolása, tehetséges fiatalok versenyeztetése, a testedzéshez szükséges feltételek biztosítása.

Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11735005-20485760
Adószáma: 18464520-1-06
Célja: Bordány községben az óvodáskorú gyermekek támogatása, sportesemények, jutalmazások, eszközbeszerzések javára. Szakmai továbbképzések, tanulmányutak szervezési költségeinek, a résztvevő előadók útiköltségének, napidíjának és az előadáshoz szükséges eszközök finanszírozása.

Bordány Ifjúságáért Alapítvány
Bankszámlaszám:
Adószáma: 18461637-1-06
Célja: a tanulók támogatása, jutalmazása, tanulmányi versenyek szervezése és jutalmazása, szemléltetőeszközök vásárlása, az iskolakönyvtár fejlesztése.

Egérház Alapítvány
Bankszámlaszám: 57600022-11083580
Adószáma: 18478190-2-06
Célja: Ifjúsági közösségi színterek működtetése. Programszervezés az ifjúsági korosztály számára. Ifjúsági közösségi szálláshely működtetése.