Iskolai étkezés befizetés

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2020. október havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

szeptember 24- én (csütörtökön) 8-16 óráig,

szeptember 25-én (pénteken) 8-12 óráig,

szeptember 28-án (hétfőn) 8-16 óráig,

és 2020. szeptember 29-én (kedden) 8-16 óráig

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

Az átutalással fizetők továbbra is emailben kapják meg a számlát.

Czombos Krisztina

élelmezésvezető

0630/62-55-542

 

Iskolai étkezés befizetés

Tisztelt Szülő!
Értesítjük, hogy a 2020. szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére
2020. augusztus 25-én (kedden) 8-16 óráig,
2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 8-16 óráig,
2020. augusztus 28-án (pénteken) 8-12 óráig,
és 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 8-16 óráig
a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.
Czombos Krisztina
élelmezésvezető
0630/62-55-542

Május havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

É R T E S Í T É S

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2019. május havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

április 25-én (csütörtökön) 8-16 óráig,
április 26-án (pénteken) 8-12 óráig,
április 29-én (hétfőn) 8-16 óráig,
április 30-án (kedden) 8-16 óráig

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN van lehetősége.

A május havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Változást minden hónap 20-ig írásban tudunk elfogadni a Polgármesteri Hivatalban.

 

Bordány, 2019. április 15.

Czombos Krisztina sk.
élelmezésvezető
30/62-55-542

Iskola igazgatói pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-tól 2023.08.15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható!

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Bordány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Pályázati_kiiras_A_2018

Pályázati_kiiras_B_2018

Csatolandó dokumentumok:

jövedelemnyilatkozat

munkáltatói igazolás

nem rendszeres jövedelem

nyilatkozat elbíráláshoz

nyilatkozat önfenntartásról

Október havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Kedves Szülők! Értesítjük, hogy a 2017. október havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére szeptember 25-én (hétfőn) 8-16 óráig, szeptember 26-án (kedden) 8-16 óráig, szeptember 28-án (csütörtökön) 8-16 óráig, szeptember 29-én (pénteken) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége. Az  október havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Szeptember havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Kedves Szülők! Értesítjük, hogy a 2017. szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére augusztus 28-án (hétfőn) 8-16 óráig, augusztus 29-én (kedden) 8-16 óráig, augusztus 31-én (csütörtökön) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége. A  szeptember havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Június havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a június havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére május 26-án (pénteken) 8-12 óráig, május 29-én (hétfőn) 8-16 óráig, május 30-án (kedden) 8-16 óráig a Bordányi Polgármesteri Hivatalban van lehetőség. A június havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Május havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők! 

Értesítjük, hogy a 2017. május havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére április 24-én (hétfőn) 8-16 óráig, április 25-én (kedden) 8-16 óráig, április 27-én (csütörtökön) 8-16 óráig és április 28-án (pénteken) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A  május havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Iskola igazgatói pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-tól 2022.08.15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható!

Gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Értesítjük, hogy a 2017. március havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére február 23-án (csütörtökön) 8-16 óráig, február 24-én (péntek) 8-12 óráig, valamint február 28-án ( kedden) 8-16 óráig, a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A  március havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Utazzon az AGROmashExpora!

Megfelelő létszámú jelentkező esetén, a gazdaelőadások sorozat keretében utazást szerveznek Bordányból január 25-én (szerdán) a budapesti AGROmashExpora, Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági kiállítására! A szabad helyek függvényéig, de legkésőbb január 20-ig várja a jelentkezéseket Kiss-Patik Péter a 0630/747-2068-as telefonszámon mindazoktól, akik szívesen részt vennének az eseményen! Kérjük, amennyiben van olyan környékbeli családtagja, ismerőse, akivel szívesen részt venne a programon neki is jelezze, hiszen a bordányiak mellett a környező települések gazdáinak jelentkezését is szívesen fogadják!

November 15-ig meghosszabbították a Bursa Hungarica pályázatok beadási határidejét!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59 A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu 

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázati felhívása

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

  • akik nehéz anyagi körülmények között élnek.
  • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft).
  • előnyt élvez az tanuló, aki előző két félévben a tanulmányi eredmény átlaga elérte vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázatában kérjük feltüntetni a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail)!

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • iskolalátogatási igazolás
  • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2015. évi adóbevallás)
  • tanulmányi eredményről szóló igazolása
  • nyilatkozat a családban élők számáról (név, születési idő, foglalkozás)

A pályázat benyújtható: 2016. november 21-ig. A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2016.“

Iskolai tájékoztató

Kedves Szülők!

Az őszi szünet 2016. november 2-4-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. (hétfő) „A” hét

  1. november 7-én (hétfőn) délután 1700-tól 18 óráig tantestületünk tagjai fogadóórát tartanak.

Ugyancsak ezen a napon 18 órától a Safer Internet Európai Uniós szervezet előadója, Krnács András egyetemi oktató tart előadást „Netezz biztonságosan!” címmel a Szülőknek.

Helye: 10-es terem.

Szintén november 7-én 18 órától a Tornateremben a 7. és 8. osztályos tanulóknak és Szüleiknek továbbtanulási, pályaorientációs tájékoztatót szervezzünk. Számos középiskola képviselője mutatja be Intézményét.

Szeretettel várunk Mindenkit rendezvényeinkre!

                                                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                            Dr. Kádár Péter

                                                                                                                                                                                                           igazgató

Gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2016. november havi gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

2016. október 24-25-én, (hétfőn, kedden) 800-1600 óráig

2016. október 27-én, (csütörtökön) 800-1600 óráig

2016. október 28-án (pénteken) 800-1200 óráig

a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük.

A  november  havi  ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

 

Gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2016. október havi gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

szeptember 26-27-én, (hétfőn, kedden) 800-1600 óráig

szeptember 29-én, (csütörtökön) 800-1600 óráig

szeptember 30-án (pénteken) 800-1200 óráig

a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük.

Az  október  havi  ebédjegy átvétele szintén a fenti időpontban lehetséges.

Gyermekbarátságos plakát nagyközségünkről – meglepetéssel készülnek az iskola diákjai

Az általános iskola diákjai meglepetéssel készülnek köszönteni településünket abból az alkalomból, hogy Bordány immár az UNICEF Gyermekbarát Települése címmel büszkélkedhet. 

Ebből az alkalomból az iskolások pénteken általuk készített plakáttal örökítik meg Bordány gyermekbarátságának elismerését, és ezt adják át a Diákönkormányzat képviselői Tanács Gábor polgármesternek.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support