Személyi jövedelemadójának 1 %-át a következő bordányi civil szervezetek és alapítványok javára ajánlhatja fel:

Bordány Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 18461637-1-06
Célja: a tanulók támogatása, jutalmazása, tanulmányi versenyek szervezése és jutalmazása, szemléltetőeszközök vásárlása, az iskolakönyvtár fejlesztése.

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Adószáma: 18465411-1-06
Célja: egyrészt Bordány község kulturális örökségének megőrzése, a lakosság kulturális ellátása színvonalának javítása, a településen élők életminőségének növelése, egészségügyi szűrőprogramok támogatása. Másrészt Bordány község tűzvédelme, közrendje, közbiztonságának védelme és erősítése érdekében a bűnmegelőzési, bűnüldözési tevékenység, az ilyen tevékenységű hivatalos szervek támogatása. Harmadrészt a bordányi lakhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező közép-, és felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákok támogatása.

Bordány Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 18456406-1-06
Célja: a községben a versenysport, illetőleg a szabadidősport támogatása, a testnevelés, a diáksport felkarolása, tehetséges fiatalok versenyeztetése, a testedzéshez szükséges feltételek biztosítása.

Bordány Sportkör
Adószáma: 19079646-1-06
Célja: rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása tagjai részére. Az utánpótlássport támogatása labdarúgás és a kézilabda sportágakban. Sport és szabadidős programok szervezése.

Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület
Adószáma: 18286681-1-06
Célja: a sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés, edzési lehetőség biztosítása, tehetségkutatás és gondozás.

Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18464520-1-06
Célja: a 3-7 éves korú gyermekek támogatása.

Bordányi Polgárőr Csoport
Adószáma: 18460863-1-06
Célja: bűnmegelőzés, közrendvédelem.

Egérház Alapítvány
Adószáma: 18478190-2-06
Célja: létrehozni és működtetni egy olyan közösségi házat, ifjúsági centrumot, multifunkciós közösségi teret, amely segíti és támogatja a már működő, illetve későbbiekben létrehozandó ifjúsági szervezeteket.

Kulturális és Szabadidős Egyesület
Adószáma: 18464551-2-06
Célja: az ifjúság összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén.

Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja
Adószáma: 19082318-1-06
Célja: a községben a lövészetet kedvelő lakosság részére a versenyek, illetve a szabadidősport szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása.

Felajánlásaikat a szervezetek nevében ezúton is köszönjük!