Óvodánk 95, telephelyi óvodánk 48 férőhelyes. Intézményünkben 5 óvodai csoport működik. Programunk: Kompetencia alapú nevelés. A programunk a tapasztalás útján való tanuláshoz teremt megfelelő környezetet. Folyamatos napirenddel, homogén életkorú csoportokkal dolgozunk. 2010 évtől a két év feletti gyermekek részére 14 férőhelyszámmal bölcsőde is megkezdte munkáját. Olyan gyermekeket nevelünk, akik egyedi személyiséggel és más-más családi háttérrel rendelkeznek, ezért életvitelük is különböző. A mi célunk, hogy testi és mentális egészségük, valamint környezetük megóvása elsődleges szempontjaik közé tartozzon. Ezen ismereteik segítségével fejlődjenek testi, értelmi, szociális képességeik, így az óvodáskor végére alkalmassá váljanak az iskola megkezdésére. Az óvodának jó kapcsolatrendszere épült ki az utóbbi években mind a szülőkkel, más község óvodai intézményeivel, helyi civil szervezetekkel. Óvodás Kistérségi Egyesületének szervezésében rendszeresen részt veszünk a nagycsoportosokkal a homokháti gyermeknapon. Ünnepségekre a pedagógusok együtt készülnek a gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Pl.: farsangi mulatságra a nagyszülők sütnek fánkot az apróságok részére.

 • Óvodánk adataia
 • Óvodánk bemutatása
 • Személyi feltételek
 • Óvodaképünk
 • Dokumentumok
 • Rendezvények
 • TÁMOP-3.1.5-09
 • Az óvoda hivatalos elnevezése: Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, Bordány

  Az óvoda működési helye: Bordány, Rákóczi u. 32-36. szám

  Az óvoda címe: 6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36. szám

  Telephely címe: 6795 Bordány, Dózsa György tér 1.

  Az óvoda típusa: Napköziotthonos Óvoda

  Csoportjaink:

  • Vuk
  • Pillangó
  • Tücsök
  • Katica
  • Süni

  Óvodai férőhely: 95+48 fő

  Telefon: 06-62/588-075

  E-mail cím: ovoda@bordany.hu

  Honlap cím: www.bordany.com

  Az intézményvezető neve: Lázárné Borbola Márta

  Az óvoda fenntartója: Bordány Nagyközség Önkormányzata

  A fenntartó címe: 6795 Bordány, Benke Gedeon u.44.

  Alapító és felügyeleti szerv: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

  Az óvoda OM azonosítója: 202677

  Nyitva tartás

  • Óvodánk reggel 6.30-tól délután 17-ig várja az idejáró gyermekeket
  • Óvodánk rendjének zavartalan működéséhez a gyermekeknek (ill. szüleiknek) 8.30 óráig kérjük a beérkezést.
  • A gyermekeket közvetlenül ebéd után, ill. délutáni pihenés után vihetik el a szülők.
  • Az óvodai év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
  • Óvodánkban nyári ügyelet működik összevont csoportokkal, június 3. hetétől
  • Augusztus utolsó két hetében intézményünk zárva tart. A téli szünetben (az iskolához igazodva) óvodánk zárva tart. Az iskolai őszi és tavaszi szünet idején intézményünk nyitva tart. Minden oktatási évben 5 nevelés nélküli munkanapot tartunk, amelyek időpontjairól a szülőket 7 munkanappal előre értesítjük.
 • Óvodánk az Alföld déli részén, Szegedtől 20 km-re, egy 3000 fő feletti lélekszámú községben található. Lakóinak egy része mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozik, másik része Szegedre jár, ill. helyi vállalkozásban tevékenykedik.

  A környező tanyákról számos kisgyermeket hordanak be óvodánkba. A családok változó anyagi háttérrel rendelkeznek. Megváltozott az értékszemlélet, egyre inkább az anyagi értékek dominálnak. A szülők idejét, és energiáját leköti az anyagi biztonság megteremtése a család számára, s így kevesebb idejük marad örömteli, biztonságot adó nevelő hatásokat biztosító együttes élményszerzésre, beszélgetésre, mesélésre. Ezért fokozottabban előtérbe kerül az óvoda szociális funkciója, de a gyermekek nevelése elsősorban a család joga, és kötelessége. Nagy figyelmet fordítunk a hátrány kompenzálására és az esélyegyenlőség kezelésére. Nevelőtestületünk megérti a családok gondjait, mentális és szociális problémáit, ezért ezek megoldásában együttműködünk a helyi Családsegítő Szolgálattal. A gyermekvédelmi felelős, az óvónők és a Családsegítő Szolgálat együttes szakmai kapcsolattartása által segíteni tudjuk a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és családok körülményeinek javítását. A gyermekek személyiségfejlesztését, képességeik kibontakoztatását, a nevelési folyamat egészén belül, az egész napos óvodai ellátás keretein belül valósítjuk meg.

  Kiemelt helyet kap nevelőmunkánkban az egészséges életmódra való igény kialakítása, és a mozgásfejlesztés, valamint a néphagyományok ápolása.

  Szem előtt tartjuk a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, annak ütemét, és különös figyelmet fordítunk a differenciált fejlesztésre az oktató – nevelő munkákban.

  Nevelőtestületünk nyitott az új módszerek, nevelési eljárások fogadására, az innovatív, inkluzív pedagógiánkkal elősegítjük a gyermekek minél harmonikusabb fejlődését. Nagyfokú szociális érzékenységgel, szakmai hozzáértéssel, és a gyermeki jogok tiszteletben tartásával dolgozunk. Programunk a gyermekek egyéni adottságaira épít, ezért a kompetencia alapú készség, képesség fejlesztést bátran magunkénak vallhatjuk.

  Az óvoda tárgyi feltételei

  Az óvoda épülete:

  Az óvoda épülete a község kevésbé forgalmas, de jól frekventált részén helyezkedik el. Az óvoda épületével egybeépített bölcsőde külön bejárattal rendelkezik. A bölcsőde és óvoda között az átjárhatóság biztosított a dolgozók számára. Az épület korszerű, esztétikus, a XXI. századi oktatási intézményeknek megfelelő körülményekkel rendelkezik. A gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését, és fejlesztését e tárgyi feltételek között biztosítani tudjuk.

  Az épület belső elrendezése az óvodában folyó munka, és gyermekellátás igényeihez igazodik, ahol lehetőséget tudunk biztosítani a szülők fogadására is. A különleges ellátást igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására az épület megfelelően felújított és eszközökkel ellátott.

  Az óvoda telephelye:

  A megnövekedett gyermeklétszám miatt szükséges volt a férőhelyek számának növelése. A fenntartó az iskola épületénél lévő két tantermet alakította át úgy, hogy az megfeleljen az óvodáskorú gyermekek fogadására. Két csoportszoba, egy mosdó, egy melegítőkonyha került kialakításra. A mindenkori nagycsoportosok elhelyezése történik a telephelyen, részben az iskola közelsége miatt.

  Az óvoda udvara:

  Az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Nagysága optimális, hiszen egy gyermekre 3,2 m2 terület jut. Ezen a nagy, tágas területen az árnyékolást hatalmas platán, bükk, és fűzfák biztosítják. A gyermekek szabad, biztonságos mozgását, edzését változatos tevékenységét megfelelő méretű mászókák, hinták, fejlesztő játékok teszik lehetővé. Ezek nagyrészt beépített mozgásfejlesztő eszközök, melyek megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. Esztétikus udvari játékok szolgálják a gyermekek kényelmét, mozgás-és játékigényének kielégítését. Az idei évben 13 új udvari játékkal egészült ki az eddigi készletünk.

  Kialakításra került egy esztétikus fedett pavilon, ahol a gyermekek rossz idő esetén is tudnak szabad levegőn tartózkodni, illetve nyáron az erős napsugárzástól védi őket. Miden csoportszobának külön nagy terasza van, ahol mozgásos és csoportszobában megkezdett tevékenységeket lehet folytatni.

  A csoporttermek:

  Megfelelnek az előírásoknak. A zsúfoltság csökkentésére, és a kuckósítás érdekében galériákat hoztunk létre. A csoportszobák három funkciót töltenek be: a mozgás, a játék, valamint a napi háromszori étkezés színterei. Három csoportszobába modern új bútorok kerültek, a negyedik csoport bútorzata a következő időszakban kerül felújításra. A csoportok megvilágítását az esztétikus nagy ablakok, valamint a korszerű világítótestek biztosítják.

  A gyermekek öltözői:

  A folyosóról nyílnak. Egy öltöző új, fából készült bútorral van berendezve, mely biztosítja a gyermekek számára a kényelmes öltözködést. A többi öltöző bútorzata szerényebb színvonalú, de az előírásoknak megfelelő.

  A folyosó:

  Innen nyílnak a csoportszobák, illetve az öltözők. Itt van lehetőségünk a gyermekek munkáinak kiállítására. Ebből nyílnak más helyiségek, mint például a melegítő konyha, a tárgyaló, az iroda, a fejlesztő szoba, és a mozgáskorlátozottak részére kialakított mellékhelység.

  A tárgyaló helyiség:

  A nevelőtestület szakmai megbeszéléseinek színtere. Itt kerültek elhelyezésre az informatikai, és audiovizuális eszközeink.

  A fejlesztő szoba:

  Megfelelő bútorzattal és fejlesztő játékokkal felszerelt helyiség, ahol a fejlesztő pedagógus és logopédus nyugodt körülmények között végezheti munkáját.

  Terveinkben szerepel a teljes-test tükör felszerelése, mely szükséges a testséma fejlesztés gyakorlásához.

  A melegítő konyhánk:

  Modern technikai eszközökkel van felszerelve: mosogató gép, nagyteljesítményű 3 szintes sütő, mikrohullámú sütő és gáztűzhely.

  A mosókonyha:

  Automata mosógéppel felszerelt; vasalásra és szárításra is itt nyílik lehetőség.

 • Az óvoda dolgozói: 28 fő

  Felsőfokú végzettségű főállású pedagógus: 5 fő

  Középiskolai végzettségű pedagógus: 2 fő

  Részmunkaidős óvodapedagógus: 5 fő

  Kisgyermeknevelő főállású: 2 fő

  Kisgyermeknevelő részmunkaidős: 1 fő

  Pedagógiai asszisztens: 1 fő

  Szakképzett dajka: 5 fő

  Óvodatitkár: 1 fő

  Élelmezésvezető: 1 fő

  Szakács: 1 fő

  Konyhai dolgozó: 1 fő

  Közfoglakoztatott dolgozó: 3 fő

 • „ A mi feladatunk,hogy hagyjuk szabadon megnyilvánulni, a lehető legkevesebb kényszerrel, hogy éreztessük vele gazdagságát, és felismertessük vele értékeit.”

  (Célestin Freinet)

  Óvodaképünk

  Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésükig. Az óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

  Fontosnak tartjuk, hogy olyan óvodai életet szervezzünk, amely a szabadság és az ésszerű korlátok rendszere alapján biztonságot nyújt a gyermekeknek. Ez az alapja a testi, érzelmi, és szocializációs fejlődésüknek.

  Biztosítjuk az önérvényesítés, az alkalmazkodás harmóniájának kialakulását, ezzel fejlesztjük a gyermekek pozitív énképét. Az óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások kifejlődését. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

  Nevelésünk átfogja a sajátos nevelési igényű és a különböző fejlettségi fokon álló gyermekek komplex nevelését, fejlesztését. Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális, és az értelmi képességek egyéni, és életkor-specifikus alakításáról. Különös figyelmet fordítunk – a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak, és fejlettségnek megfelelő tevékenységekre – a mással nem helyettesíthető játékra. A tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítésére, és a fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetre nagy hangsúlyt fektetünk.

  Feladatunk az esztétikus, élményekben gazdag óvodai környezetet megteremteni minden gyermek számára. Nyitottságunkkal biztosítjuk, hogy a szülők gyermekük mindennapi óvodai életébe betekintést nyerhetnek. Olyan otthonos környezetet alakítunk ki, ahol mód van együttlétre, de az elkülönülésre is.

  A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a nyelvi nevelést és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

  A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.

  Óvónőképünk

  Óvodánkban a nevelés kulcsszereplője az olyan óvodapedagógus, akit a gyermekszeretet, a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértés és a segítőkészség jellemez, valamint:

  • Felkészíti a gyermekeket az óvodából az iskolába való minél zökkenő mentesebb átlépésre.
  • Megvalósítja a pedagógiai integrációt és elfogadja az inkluzív pedagógiát.
  • Differenciáltan értékeli és fejleszti a gyermekeket, mert hiszi, hogy minden gyermek fejleszthető.
  • Tiszteletben tartja a gyermekek egyéniségét, személyiség jegyeiket és másságát.
  • Megfelelő eszköztárral rendelkezik ahhoz, hogy cselekvéseken keresztül fejleszteni tudja a készségeket, képességeket.
  • Segítő odafigyeléssel együtt él a gyerekekkel, vidámságban, szeretetben, feltétel nélküli elfogadásban felismeri bennük az értékeket, tehetséget.
  • Legyen önálló, tevékeny, leleményes, rugalmas, figyelmes, kitartó, őszinte, kreatív, és minden jóra nyitott.

  Fontos feladatunknak tartjuk, hogy (szükség esetén) megteremtsük annak lehetőséget, hogy a migráns gyermekek megismerhessék egymás kultúráját és anyanyelvét.

  Ezen tulajdonságokat óvodánk filozófiájának, alappillérének tekintjük.

  Gyermekképünk

  Közös szemléletünk alapja, hogy minden gyermek a felnőttektől függő, egyszeri, egyedi, egyenként változó testi, lelki szükségletekkel rendelkező érzékeny személyiség. Az alapprogram a nevelésünk alapja. Mindig a gyermek személyiségére alapozva végezzük nevelő munkánkat, amely gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

  Az egyénre való figyelés elengedhetetlen, hiszen a gyermekek különböző genetikai adottságokkal születnek, különböző körülmények között nevelődnek. A különbségek természetesek, melyeket tudomásul kell vennünk, akár érésük sajátos törvényszerűségeit, élményeiket, érzelmeiket, magatartásukat, értelmi képességeiket tekintve is, ezért a velük való bánásmód sem lehet azonos.

  A gyermekeinket életkori sajátosságaik, egyéni képességeik figyelembe vételével differenciált módon, játékosan, főként tapasztalati úton szerzett megfigyeléseikre építve neveljük. Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Hisszük, hogy így kialakul az óvodás gyermekek tartása, önállósága, tevékennyé, önállóvá válnak. Jó érzéssel tölti el őket a felfedezés, a kreatív gondolkodás és a rácsodálkozás öröme.

  Olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk, melyeknek meghatározó szerepe van a gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatásában, és elősegítik a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását.

  Nevelőmunkánkkal segítjük a gyermekeket az iskolai közösségbe, majd a társadalomba történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlesztésében. Segítjük és támogatjuk azon gyerekek fejlődését, akiknek fejlettségi szintje elmarad az átlagostól.

 • Pedagógiai Program

  Szervezeti és működési szabályzat

  Munkaterv 2019-2020

  Beszámoló a 2018-2019-es tanévről

  Munkaterv 2017-2018

  Házirend óvoda

  Gyakornoki szabályzat

  Helyi értékelési szabályzat

  Szakmai program

  Bölcsődei házirend

  Óvodavezetői pályázat Lázárné Borbola Márta

  Jegyzőkönyvek óvodavezetői pályázatról

 • Gyereknap

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”4″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Húsvéti nyílt nap

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”6″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Föld napja

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Madarak és fák napja

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”7″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Mikulás

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”8″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Szüret

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”9″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  Tökfesztivál

  [ngg_images source=”galleries” container_ids=”10″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Bélyegképek megjelenítése]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 • TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0041. – Pedagógus továbbképzés

  A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a pedagógiai kultúra korszerűsítése érdekében pedagógusok továbbképzését támogató pályázat jelent meg, melyen az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde 3.401.524 Ft támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

  A konstrukció célja a pedagógiai kultúra népszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer, stb.) eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.

  A pályázatban 1 fő pedagógus továbbképzése valósul meg.

  A program 2010. július 1-jétől 2012. július 31-ig valósul meg.

  Egyre nagyobb szükség van a közoktatásban, a gyermekek egyéni differenciált fejlesztésére. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a szarvasi Szent István Egyetem Pedagógiai Karán, fejlesztő óvodapedagógus, szakvizsgás képzésen vehetek részt. A TÁMOP 3.1.5. pályázat finanszírozza a tandíjamat, a szállásomat, a jegyzeteimet, egyszóval számomra teljesen ingyenes ez a négy féléves képzés.

  Kívánom mindenkinek, hogy hasonló feltételekkel lépjen az élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning) útjára.

  Lázárné Borbola Márta

  Sajtóközlemény_TÁMOP-3.1.5.pdf

  Fotódokumentáció_TÁMOP-3.1.5.pdf

  TÁMOP-3.1.4/08/2. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

  LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

  1. Elnyert támogatás.doc

  2. APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 .pdf

  3. NÉPI_HAGYOMÁNYAINK_A_MINDENNAPJAINKBAN[1].pdf

  4. Óvónök beszámolója (2010.08.31).pdf

  5. Projekt indítás (2009. 08. 05.).pdf

  6. projektzáró (2010.08.31).pdf

  7. SNI – saját innováció (2010.06.30).pdf

  8. Tökfesztivál (2009. 12. 28.).pdf

  9. A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba (2010. 05. 19.).pdf

  10. Detta (2010. 03. 18.).ppt

  11. Húsvéti projekt (2010. 06. 30).pdf

  12. Húsvétváró nyuszinap (2010. 04. 08.).ppt

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support