Az önkormányzat egy a település számára fontos kezdeményezés megvalósítása esetén akár kedvezményes bérleti díjért is biztosítja az épületet az ötlet(ek) megvalósulásához. 

A feladat, hogy maximum 20 oldalban minél részletesebben írja le mit, kivel, hogyan és miből szeretne megvalósítani, és ez miért jó a falunak, az itt élőknek? Kérjük az alábbi pályázati kiírás alapján, válaszolva az abban megfogalmazott kérdésekre mutassa be az ötletet!

 1. Ötletpályázat kiírója: Bordány Nagyközség Önkormányzata (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44.)
 2. Ötletpályázat lebonyolítója: Bordány Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44.)
 3. Ötletpályázat tárgya: A Bordány, Benke Gedeon utca 27. szám alatti megüresedett régi takarékszövetkezeti épület jövőbeli hasznosítására vonatkozó ötletpályázat
 4. Ötletpályázat célja:
  • Olyan pályázók felkutatása, akik az általuk javasolt ötlet megvalósítására, finanszírozására vagy az elkészült objektum működtetésére is vállalkoznának akár az önkormányzat nagyobb támogatása nélkül, piaci alapú megállapodással is.
  • A megüresedő épületbe új funkció keresése.
  • Az új funkcióval összhangban az épület felújítását, szükség szerinti átalakítsát, és finanszírozási lehetőségét tartalmazó javaslat.
  • A szolgáltató ház funkciójú épület értékeinek tiszteletben tartása mellett a javasolt új felhasználás a mai kor műszaki követelményeinek megfelelően legyen megvalósítható.
  • Lehetőség szerint a nagyközség mindennapi életének szerves része legyen az épület.
 5. Részvétel feltételei:
  • Az ötletpályázat résztvevője lehet:
   • természetes személy, vállalkozás, civil szervezet, alapítvány
   • aki pályázatát határidőben benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.
 6. Határidők
  • Az ötletpályázat meghirdetése: 2019. november 14.
  • Az épület megtekintése: e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban.
  • Pályaművek benyújtásának határideje: 2020. március 25. 16 óra.
  • Pályázat eredményének kihirdetése: a pályaművek benyújtását követő 30 napon belül.
 7. Kérdések, válaszok
  • A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a bordany@bordany.hu email címre küldhetik meg.
  • A kérdésekre adott válaszokat minden pályázó számára e-mailben küldi meg a Kiíró.
  • A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
  • A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt – a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével – módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.
 8. Pályázatok benyújtása
  • A pályázatokat postai úton, futárral, személyesen vagy a bordany@bordany.hu e-mail címre küldve elektronikusan lehet benyújtani.
  • A pályázatok benyújtási időpontjaként a konkrét beérkezést, tehát nem a feladás időpontját (pld. postai bélyegző  kelte) vesszük figyelembe!
  • A benyújtási határidőn túl érkezett pályaműveket a Kiíró a pályázatból kizárja.
 9. Pályázatok díjazása
  • A nyertes pályázóval Bordány Nagyközség Önkormányzata tárgyalásokat követően hasznosítási/bérleti szerződést köt, támogatva a pályázatban megfogalmazott tervek megvalósítását.
  • A Kiíró eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályázatot sem talál díjazásra alkalmasnak.
 10. Eredményhirdetés
  • A Kiíró a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a pályázat eredményét kihirdeti.
  • Az eredményhirdetés pontos idejéről és helyéről e-mailben tájékoztatja a pályázókat.
 11. Benyújtandó munkarészek, formai követelmények
  • A benyújtandó pályázatok terjedelme mellékletekkel együtt maximum 20 oldal lehet.
  • A benyújtandó dokumentum formai követelményére vonatkozóan a Kiíró nem tesz külön megkötést, de az anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
   • Ötletterv címe
   • Pályázó neve, címe, elérhetősége
   • Pályázó és/vagy megvalósító bemutatkozása
   • Az ötlet részletes bemutatása (Kérjük mutassa be milyen szolgáltatást szeretne az épületben megvalósítani)
   • A célcsoport bemutatása (Kérjük röviden mutassa be kinek szól az Ön által tervezett szolgáltatás. Amenyniben nem csak bordányiakat kíván elérni, kérjük ezt kiemelten jelezze!)
   • A szükséges épület átalakítások részletes bemutatása, külön kiemelve miben számít az önkormányzat segítségére, és mi az, amelyet saját forrásból valósít meg (Ha az átalakításról vannak rajzai, fotói, ábrái, kérjük csatolja!)
   • A szükséges épületfelújítások részletes bemutatása, , külön kiemelve miben számít az önkormányzat segítségére, és mi az, amelyet saját forrásból valósít meg
   • Mekkora időtávra tervez, mennyi ideig használná az épületet? Kérjük vegye figyelembe befektetéseinek megtérülési idejét is a kalkuláció során!)
   • Piacelemzés
   • Van-e jelenleg hasonló vagy ugyanilyen szolgáltatás a településen? Az ön ötlete miben különbözik ezektől?
   • Milyen árakon érhető el ez a szolgáltatás
   • Ütemezés (Az ön által tervezett szolgáltatás a tervek szerint mikortól érhető majd el az itt élők számára. Ha van lehetősége időterv becsatolására, az mindenképpen átláthatóbbá teszi az ötlet-terv bemutatását)
   • Együttműködők bemutatása (Kérjük sorolja fel, és mutassa be az ön által felvázolt szolgáltatáshoz milyen együttműködő partnereket szeretne bevonni, illetve kik azok, akikkel kötelezően együtt kell működnie (ha vannak ilyenek). A bevont partnerek feladatait is jelezze a projektfolyamat egészében.)
   • Költségterv bemutatása (Kérjük mutassa be az ötlet a projekt időszakára vonatkozó költségtervét  bevételek és kiadások tekintetében.)
 12. Bírálati szempontok
  • Az ötletpályázat megvalósíthatósága, gazdaságossága,
  • az ötlet megvalósításához szükséges források lehetőségének felkutatására tett javaslat,
  • az ötlet saját forrásból történő megvalósításának mértéke,
  • az ötlet minél kisebb önkormányzati támogatást igényeljen, esetlegesen a településnek bevételeket teremtsen
  • a települési környezetbe illeszkedő hasznosítás,
  •  többfunkciós, közösségi célokat is szolgáló hasznosítás
  • az épület szolgáltató házi jellegének figyelembevétele.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support