Kerékpárút építésről egyeztettek a polgármesterek

Március 16-án délután a felújított Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban egyeztetett Matuszka Antal zákányszéki és Tanács Gábor bordányi polgármester a településeket összekötő kerékpárút építésének jelenlegi helyzetéről.

A két település külön-külön pályázott a falvakat összekötő kerékpárút megépítésére, de mind az előkészítési mind a kivitelezési munkálatok során folyamatosan egyeztetnek a településvezetők. A mostani egyeztetést Matuszka Antal polgármester úr kezdeményezte.

A  Széchenyi Terv Plusz pályázati program keretében megépülő Bordány-Zákányszék közötti új kerékpárút szakasz összesen 6253 méter hosszú lesz a tervek szerint. Ebből Bordánynak 2776 métert kell majd megépítenie, míg Zákányszék község 3477 méter hosszú szakaszt épít.

Az engedélyes tervek mindkét településen rendelkezésre állnak, jelenleg a kiviteli tervek készülnek. Párhuzamosan hamarosan elkészül majd minden olyan egyéb dokumentum is, amely a közbeszerzés kiírásához szükséges. A sikeres közbeszerzési eljárást követően a nyertes pályázókkal aláírt szerződés szerint indulhat majd meg a beruházás, amelynek köszönhetően Bordány is bekapcsolódhat a Mórahalom környéki kerékpárút hálózatba, azaz az itt élők biztonságosan érhetik el két keréken is a járásközpontot, akár munkába járásról, akár turizmusról legyen is szó.

Tanács Gábor Bordány nagyközség polgármestere elmondta, hogy folyamatban van a Bordány-Zsombó szakasz megépítésének előkészítése is, a Zsombóval közösen benyújtott pályázat sikerének köszönhetően ez a 2220 folyóméteres szakasz is elkészülhet ez elkövetkező időszakban, így Bordány minden irányból elérhetővé válik kerékpárúton is.

Intézményvezetői álláshely pályázatot írt ki a tankerület

A Szegedi Tankerületi Központ pályázatot hirdetett a Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében intézményvezetői beosztás betöltésére a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában.

A pályázati felhívás a Szegedi Tankerületi Központ honlapján valamint a Közszolgálati Állásportálon is megjelent. Pályázni a felhívásban közzétett feltételek szerint legkésőbb 2023. március 27-ig lehet. A benyújtott pályázatokról a köznevelésért felelős miniszter dönt. Az elbírálás határideje: június 26-a.

Mindenkihez időben megérkezik a szociális tűzifa

Időben mindenkihez megérkezik a szociális tüzifa, jól haladnak a településüzemeltetés munkatársai a kiszállítással-tudtuk meg a mai tájékoztatón. A homlokrakodó beszerzése jó beruházásnak minősült, hiszen jelentősen megkönnyíti a fa ferakodását, így egy nap háromszor annyi fuvart tudnak teljesíteni a kollégák, mint a korábbiakban.

Az önkormányzat összesen 237 erdei köbméter fát nyert el az állami pályázaton, amellyel a szociálisan rászorulókat támogatják, akik ingyenesen vehetik át a tüzelőt. Az idén összesen A kérelem alapján megítélt mennyiségeket folyamatosan szállítják ki a háztartásokba, hogy azokból minél előbb tűzifát tudjanak hasogatni a kedvezményezettek.

Aláírta a polgármester a támogatási szerződést, indulhat a szociális fejlesztés

A TOP Plusz pályázat keretében nyert településünk  35 millió Ft pályázati forrást a “Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” című pályázatával. Korábban örömmel számoltunk be a sikerről, most pedig arról tudósíthatunk, hogy polgármesterünk ma alá is írta a támogatási szerződést, és hamarosan megkezdődhetnek a fejlesztések az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban.

Az Európai Uniós forrásnak köszönhetően közel tizenegy millió forint értékben kerülnek beszerzésre különféle eszközök, amelyek egyrészről az intézmény és a szakfeladatok ellátásához nélkülözhetetlenek másrészről pedig az ellátottak fejlesztését, életkörülményeinek javítását és kényelmét szolgálják.

A fennmaradó összegből az épület felújítása valósul meg, több helyiségben a meglévő linóleum burkolatok vagy laminált burkolat cseréjét tudják elvégezni, de a tervek szerint megújulnak például a napelemes kandeláberek, megjavítják a kétszárnyú kaput, amelyre elektromos kapunyitót is felszerelnek. Jó hír, hogy a dolgozóknak is létesítenek egy fedett kerékpártárolót, amelyre ugyancsak már régóta nagy igény volt.

Az Adventi fénykaravánban mutatkozik be önkormányzatunk új traktora

Vasárnap délután öt órától a Faluház parkjából startol el az Adventi fénykaraván, amelyet az idén nemzetközi és hazai példák nyomán Bordányban is meghirdetésre került. A felvonulásra mindenféle járművel lehetett jelentkezni, amelyeket karácsonyi fényekbe öltöztetnek. Lesz aki biciklivel, motorral, személygépkocsival, traktorral, kisteherautóval halad majd a karavánban. A járművek között megcsodálhatjuk az önkormányzat  új kistraktorát is, amely jövő hét pénteken érkezik meg. A járművet a Magyar Falu Programnak köszönhetően vásárolhattuk meg a Településüzemeltetési Központ részére. A támogatott pályázat lehetővé teszi a kistraktor mellett pótkocsi és tolólap, továbbá egy magassági ágvágó beszerzését is. Találkozzunk vasárnap délután a Jótékonysági Karácsonyi Vásárban!

FELHÍVÁS: „Pályázat tanulói támogatásra 2022.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

  • akik nehéz anyagi körülmények között, bordányi lakcímen élnek.
  • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 400 %-át (114.000 Ft-ot).
  • előnyt élvez az jó tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.

A „Pályázati adatlap 2022.” innen tölthető le: Pályázati adatlap 2022 (.doc formátum) (egér jobb gomb, majd link mentése másként) vagy Pályázati adatlap 2022 (.pdf formátum). Aki nem tudja letölteni, a Bordányi Polgármesteri Hivatalban az információs pultnál is beszerezheti a nyomtatványt.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • iskolalátogatási igazolás
  • tanulmányi eredményről szóló igazolás (2021/2022. I. félév; 2021/2022. II. félév)
  • rendszeres jövedelem igazolása (a pályázat benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családtámogatási ellátás)
  • nem rendszeres jövedelem igazolása (2021. évi adóbevallás)

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 21.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani.

A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2022.”

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet rászoruló fiataloknak. A pályázat a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (érettségiző, vagy már érettségizettek) számára, a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozik. A pályázat beadása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik (EPER), amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) lehet benyújtani 2022. november 3. napjáig. Ügyintéző: Gyémánt Éva, telefonszám: 62/588-514.

A pályázatról bővebb tájékoztatás:

pályázati kiírás A

pályázati kiírás B

Összesen hétszáz millió forint érkezik kerékpárút fejlesztésre

A Bordányt Zsombóval és a Bordányt Zákányszékkel összekötő kerékpárutak fejlesztését nagyon régóta tervezi településünk. A Széchenyi Terv Plusz pályázat kiírására mindkét tervet benyújtotta önkormányzatunk. A jó hírt, a pályázati kérelmek támogatásáról szóló levelet október 3-án kézbesítették a Polgármesteri Hivatalba.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője mindkét projektet támogatásra érdemesnek ítélte. Míg az előbbit 220 millió forinttal, addig az utóbbi projektet 480 millió forinttal támogatják.

A teljes zsombói szakaszra a bordányi önkormányzat pályázott, míg a zákányszéki szakaszra a két önkormányzat külön-külön adott be pályázatot, így a bordányi fejlesztés csak a határútig valósul meg, onnantól a zákányszéki önkormányzat beruházásában épülhet meg az útszakasz.

Elsőként a járásközpont felé vezető út mellett indulhat meg a beruházás, hiszen itt a kerékpárút tervei már nagyon régóta rendelkezésre állnak, sőt az engedélyes terv is megvan, tehát hamarosan kiírásra kerülhet a közbeszerzés. A bordányi szakasz hossza 2776 méter.

A zsombói átkötő út melletti szakasz tervezése még folyamatban van, itt a két önkormányzat a megyével kötött szerződést a beruházás megvalósítására, a terveket a megyei önkormányzat készítteti el. A kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza: 2 220 fm

A két új szakasz megépítésével Bordány külterületi útjai mellett végig kerékpárút fog haladni, ezt követően – ha a kerékpáros beruházásokat tekintjük át – a meglévő útszakaszok folyamatos karbantartására, felújítására, valamit a település belterületi kerékpárút szakaszainak bővítésére kerülhet majd sor a jövőben. A Kossuth utcai 2,2 kilométeres szakasz felújítása van prioritásban, hiszen ez a legrégebben megépült kerékpárutunk.

Barnakőszén igények előzetes lakossági felmérése

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. A fentiekre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A fentiek alapján felhívjuk  a tisztelt bordányi lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek  a kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségének (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül történő bejelentésére.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, s szeretne barnakőszenet igényelni, kérjük hívja a Polgármesteri Hivatalt az 588-510-es telefonszámon, és nyomja meg a 9-es gombot! Kolléganőnk rögzíteni fogja az adatait.

Határidő: szeptember 29. 16 óra

Pályázz ingyenes vasúti bérletre és utazd be Európát!

Október 11-től újabb 35 ezer ingyenes vasúti bérletre pályázhatnak a 18 éves európai fiatalok a következő DiscoverEU pályázat keretében. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az októberi pályázati fordulóban azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik az Erasmus+ programban részt vevő országok valamelyikében élnek, és 2004. január 1. és 2004. december 31. között születtek. Akik a jövő év második felében töltik be a 18. életévüket, azok majd a 2023. márciusi fordulóban pályázhatnak.

A pályázat október 11-én, kedden délben nyílik meg, és október 25-én, csütörtökön délben zárul. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol öt kvízkérdést és egy kiegészítő kérdést kell megválaszolni. Azok a pályázók, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek és sikeresen válaszolnak a pályázati kérdésekre, 2023. március 1. és 2024. február 29. közötti időszakban használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton.

Mivel az ifjúság európai éve program keretében megnövelt költségvetésnek köszönhetően idén két pályázatot is kiírt az Európai Bizottság, 2022-ben összesen 70 ezer utazási igazolványra lehet pályázni. A kiválasztott pályázók ezúttal kedvezménykártyát is kapnak, amellyel több, mint 40 ezer féle kedvezményt vehetnek igénybe tömegközlekedési eszközökön, kulturális rendezvényeken, szállásokon, éttermekben, sportrendezvényeken és egyéb helyeken – közölte az uniós bizottság.

A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb 5 fős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support