Támogatási lehetőség munkaadók számára

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya az alábbi pályázati lehetőségre hívta fel a munkaadók figyelmét:
A pályázati program célcsoportjába azok a 30 év feletti, GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről visszatérő álláskeresők tartoznak, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek, vagy jelenleg is részesülnek, vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.
A támogatás keretében a munkaadó a benyújtott kérelmére, annak pozitív elbírálása esetén vissza nem térítendő bértámogatást kaphat.
További információért kérjük forduljanak a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályához a következő elérhetőségek valamelyikén:
Telefonszám: (62) 681-389, e-mail cím: foglalkoztatas.morahalom@csongrad.gov.hu

A bölcsőde építés már folytatódik míg az útfejlesztés később indul újra

Az ünnepek idejére leáltak a településen zajló fejlesztések, így a bölcsőde építés és a külterület út felújítása is. Az időjárási körülmények miatt ideiglenesen szünetelhet a munka, hiszen a kemény fagyokban nem tudnak dolgozni a vállalkozók.

Január 8-án a bölcsőde építését végző vállalkozó ismét megkezdte a munkát, már a homlokzat és a tető kialakításán dolgoznak a szakemberek. Haladniuk kell a munkával, hiszen a tervek szerint szeptembertől már ebben az épületben szeretné fogadni az önkormányzat az újdonsült bölcsiseket.

A külterületi útfelújítás még nem indult meg, azt majd a jó idő beköszöntével folytatják. A vállalkozó elmondta, hogy az darált aszfalt leterítéséhez szükség lenne a jó időre, hiszen ez a réteg lesz majd egy zárófelület a rétegrenden. Előtte természetesen mégegyszer áthaladnak a felújítási területen, és feltöltik az időközben kialakult kátyúkat, rendbe teszik az egyenlőtlenségeket.

Étterem felújításra keresünk vállalkozót

Hűséges olvasóink még biztosan emlékeznek rá, hogy 2022. decemberében örömmel számoltunk be arról, hogy egy kiemelt projektünk támogatást kapott az Európai Uniótól és Magyarország Kormányától. Az EU társfinanszírozásával megvalósuló a helyi gazdaságfejlesztést célzó – az önkormányzati étterem konyhájának bővítése és felújítása –  projektünk annak idején száz százalékos támogatást kapott. 

Végre minden terv elkészült, minden szakhatóság engedélye megvan, így kiírásra kerülhetett a közbeszerzés. A kivitelezésre a szerződés aláírását követő hét hónapja lesz a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezőnek.

Az  önkormányzati tulajdonban lévő épület folyamatos fejlesztéseken esett át, a földszinten legutóbb éppen az étterem rész újult meg: a járólapok cseréje és festés valósulhatott meg. Az emeleten az Egérház Alapítvány a közösségi szálláshely megújításába kezdett, itt napelemek és légkondicionáló berendezések felszerelésére került sor, valamint megvalósult a szobák illetve a közösségi tér és a kiszolgáló helyiségek festése is. Folyamatban van egy az udvarban elhelyezhető rendezvénysátor beszerzése is.

A mostani tervek szerint az épület szükséges bővítését követően egy teljesen új konyha kialakítása valósulhat meg. Az új konyhatechnológia beszerelése, valamint a bővítésnek köszönhetően új kiszolgáló helyiségek kialakítása és berendezése lehetővé teszi egy modern, költséghatékony konyha működését.

Új, közös pályázat beadásáról egyeztetett Ásotthalom, Bordány és Ruzsa polgármestere

November 15-én a ruzsai polgármesteri hivatalban egyeztetett a három település polgármestere egy új közös pályázat benyújtásáról. Papp Renáta, Sánta Gizella és Tanács Gábor mellett pénzügyekben és pályázatokban jártas szakemberek is részt vettek a megbeszélésen. A helyi humán fejlesztéseket támogató, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent pályázatot január 17-ig lehet benyújtani, ennek az előkészítése kezdődött meg első körben a vezetők szintjén, majd ezt követően intézmények és civil szervezetek bevonására is sor kerül.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázat, a programok várhatóan a jövő év szeptemberében indulhatnak el és a tervek szerint a következő három év során valósulnak meg. Az önkormányzat által vállalt szociális alapszolgáltatások keretében a támogató szolgálat és a közösségi alapellátás keretében zajló programok, a demenciával élők és hozzátartozóikat segítő programok valamint idősek-nek, gyerekeknek szóló programok indulnak.
A fiatalok bevonásával tematikus ifjúsági táborokat, az ifjúsági önkormányzat programjainak támogatását is tervezik. Minden bizonnyal kiemelt szerepet kap a gyógypedógiai szolgáltatások fejlesztése, valamint a gyógytornászi szolgáltatás elérhetőségének megteremtése és fejlesztése, ahogyan nagy hangsúlyt fektetnek a térítésmentes életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzésére és szűrővizsgálatok helyben történő biztosítására is. Óvodai mozgásfejlesztés, iskolai, tanítás utáni sportprogramok és például elsősegélynyújtás képzés is szerepel a programba beépítendő elemek között, ahogyan a kerékpáros közlekedést népszerűsítő programokat valamint közbiz-tonság javítását segítő programokat is szeretnének majd szervezni a lakosság számára. A pályázati anyagot december 20-ig véglegesítik. Eddig kell minden tevékenységet egyenként megtervezni, beköltségelni, hogy ezt követően a ruzsai gesztor önkormányzat be tudja majd azt adni.

Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása

A Településüzemeltetési Központ munkatársai megkezdték a szociális tűzifa kiszállítását. Az önkormányzat a Belügyminisztériumi pályázaton összesen 169 köbméter fát nyert el, ezt a múlt hónapban szállították le az ásotthalmi erdészetből. Az eddig beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, ennek ütemében indulhatott meg a kiszállítás is. Aki még nem adott be kérelmet és jogosult, azaz az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot (egyedülélő esetén a 114 ezer Ft-ot) havonta, akkor ne késlekedjen.
Annál is inkább, mert a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat Karácsonyig lehetőleg az összes fát ki szeretné szállítani a bordányi családoknak – mondta el Tanács Gábor polgármester.

FELHÍVÁS: „Pályázat tanulói támogatásra 2023.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, 3,5 átlagú tanulmányi eredményt meghaladó középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

  • akik nehéz anyagi körülmények között, bordányi lakcímen élnek.
  • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28.500 Ft) 400 %-át (114.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében pedig az 500 %-át (142.500 Ft-ot).
  • előnyt élvez az a tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.

A PÁLYÁZATI ADATLAP letölthető a bordany.com honlapról, illetve a Bordányi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • lakcímigazolás
  • iskolalátogatási igazolás
  • tanulmányi eredményről szóló igazolás (2022/2023. I. félév; 2022/2023. II. félév)
  • rendszeres jövedelem igazolása (a pályázat benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családtámogatási ellátás)
  • nem rendszeres jövedelem igazolása (2022. évi adóbevallás)

A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 21.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani.

A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2023.”

Hamarosan megújul az ISZEK

Zajlik az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ felújítása. Az épületben többek között festési munkálatokat, padlócserét valamit gépészeti munkákat, így például légkondícionáló berendezések beszerelését is végzik a szakemberek. A tervek szerint a hónap végére készül el a munka, addig az intézmény szolgáltatásai a volt Mihálffy iskola épületében vehetők igénybe.
Jó hír, hogy a pályázatnak köszönhetően számos a mindennapi működéshez szükséges eszköz, és kisebb berendezés, valamint egy hét személyes személyautó is beszerzésre kerül. Utóbbi az intézmény keretein belül működő Támogató szolgálat használatába kerül majd. A járművet már kiválasztották, reméljük hamarosan megérkezik és forgalomba állhat.

Felújítási munkálatok az ISZEK-ben

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ főépülete (Bordány Kossuth utca 53/2)  szeptember 25-től (hétfő) felújítás miatt zárva tart, várhatóan október végéig. Az intézmény szolgáltatásai zavartalanul igénybevehetők az intézmény Bordány Szent István tér 1. szám alatti telephelyén (Régi Mihálffy iskola épülete). Telefonos elérhetőség ebben az időszakban: 62/288-187. A türelmüket ezúton is köszönjük!

Záró Konferenciával fejeződött be a határon átnyúló ifjúsági projekt

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség és a szabadkai székhelyű Etnolife Egyesület (Udruženje “Etnolife” Subotica) együttműködésében hónapokon keresztül zajlott egy határon átnyúló projekt, amely a “Fiatalok követik a hagyományokat” címet viselte.

A számos programot felvonultató közös munka eredményeit is bemutatták azon a záróeseményen, amelyet nagyközsgünkben, a faluház és könyvtár nagytermében rendeztek meg augusztus 29-én, kedden.

A tíz órakor kezdődő hivatalos projektzáró eseményen több, mint ötvenen vettek rész, a határ mindkét oldaláról érkeztek vendégek.

Dr. Juhász Anikó elnök (Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség) megnyitóját és Hulló István (Szabadkai Etnolife Egyesület) köszöntőjét követően szakmai előadások hangzottak el. .

Elsőként Szerb-Magyar együttműködés Mórahalmon címmel Pancza-Kovács Eszter a Móra-Tourist Nonprofit Kft. projektmenedzsere tartott előadást. Őt Vajda Árpád a Csongrád-Csanád Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács titkára követte. Előadásának címe: Katalizátorok – ifjúság, mint erőforrás. A fiatalember a jelenlévők legnagyobb örömére egy érdekes kísérletet is bemutatott, amelyben a katalizátorok fontosságára hívta fel a figyelmet. A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat polgármestere és alpolgármestere is előadók között volt. Míg Vida Patrícia A fiatalok és a hagyományok Bordányban címmel, addig Lehel Máté Az ifjúsági önkormányzat bemutatása, szerepe a település életében címmel prezentált. 

A Régészeti Parkok értékközvetítő szerepe – különös tekintettel a Bordányi Szarmata Régészeti Park munkásságára volt a címe Vasuth Kata Virág projektmenedzser előadásának. Ő a bordányi Szarmata Régészeti Park munkatársa. A Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet értékteremtő tevékenységéről pedig a szövetkezet ügyvezető igazgatója Gubik Marianna beszélt, ami azért is volt érdekes, mert az esemény részeként megtartott állófogadáson is kóstolhatók voltak a helyi termékek.

Bemutatásra került a délelőtt folyamán a projektről készült rövidfilm béta verziója, mint megtudtuk a végleges anyagban már a konferencia is szerepelni fog. A jelenlévőket a Duhaj együttes szórakoztatta. Ezt követően a résztvevők a tanya kiállítás megtekintésére is jelentkezhetnek, a Hermina tanyára a szövetség elnöke kísérte ki az érdeklődőket. 

A záróesemény az „Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020” elnevezésű pályázati program keretében, az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support