Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt hétfőn

Szeptember 11-én délután négy órától a Faluház és Könyvtár dísztermében tartott rendkívüli képviselő-testületi ülést településünk önkormányzata. Tanács Gábor polgármester öt napirendi pont megtárgyalására hívta össze a képvselőket. Elsőként a Helyi adókról szóló 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak, majd el is fogadták a Dr. Fodor Ákos jegyző által előterjesztetteket. A módosításra kormányhatározat kötelezte az önkormányzatot, a beépítetlen kiskertekre kivetett négyezer forintos adót – mivel az föld adónak számít – nem szedheti be az önkormányzat, sőt a kivetett és befizetett adókat vissza is kell fizetnie. 

Második napirendi pontban is rendelet módosításról döntöttek. A térítési- és szolgáltatási díjak mértékéről szóló 3/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az Integrált  Szociális és Egészségügyi Központ szolgáltatási díjainak megállapítását tartalmazó része módosult.  Átlagosan öt és tizenöt százalékos emelést fogadott el a testület. Ez az összeg nagyban függ a támogatott szociális helyzetétől.

A képviselő-testület tárgyalta, majd módosította Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletét is.  A tevékenységi körök közé bekerült a Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása, amelyet a Szarmata Régészeti Park megnyitása tett szükségessé.

Mint arról külön is beszámoltunk, a képviselő-testület döntött a bölcsődefejlesztési pályázat során lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról is. Nyertesnek a legjobb ajánlatot tevő Bauszer Kft-t választotta ki az önkormányzat.

Az ötödik, utolsó napirendi pontban a még önkormányzati tulajdonban lévő, de az Alföldvíznek vagyonhasznosításba adott települési vízikörmű rendszer 2024-2038 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról döntöttek.

A képviselő-testület a tervek szerint legközelebb szeptember utolsó csütörtökén ülésezik majd. Az öt órakor kezdődő nyilvános ülés ugyancsak a faluházban kerül megtartásra.

Megindult a bölcsőde közbeszerzési eljárása

Mint arról korábban már többször is beszámoltunk, önkormányzatunk sikeresen pályázott új bölcsőde építésre. A háttérben folyamatosan zajlottak a munkafolyamatok, elkészültek a kiviteli tervek, így lehetőség nyílt a közbeszerzési eljárás megindítására. Erről a képviselő-testület legutóbbi július végén megtartott rendkívüli ülésén döntött, a kiírás a napokban fog megjelenni a hivatalos értesítőkben.

A nyertes vállalkozónak az óvoda melletti területen egy modern, közel 250 négyzetméteres épületet kell majd megépítenie, amelyben két csoportszobát és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket és melegítő konyhát kell majd kialakítani.

Az ajánlatokat legkésőbb augusztus 24-ig kell benyújtani, a döntést követően a nyertesnek a szerződés aláírását követő 9 hónap áll majd rendelkezésére, hogy megépítse az épületkomplexumot.

Szociális fejlesztések az ISZEK-ben

A legutóbbi önkormányzati ülésen született döntés arról, hogy megkezdődhet az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ fejlesztését célzó „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” elnevezésű projekt megvalósítása. A pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően  a képviselők árajánlatkérők kiküldéséről döntöttek, ugyanis a támogatásnak köszönhetően eszközbeszerzésekre, épületfeújításra, valamint a támogató szolgálat számára egy gépjármű beszerzésére is sor kerülhet. Utóbbihoz maximum 15%-os önerőt is vállalt a testület annak érdekében, hogy minél előbb saját tulajdonú járművel tudják szállítani a rászorult gyerekeket.

Rendkívüli ülésen rendkívüli döntések

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete július 28-án tartott rendkívüli ülést. Tanács Gábor polgármester öt napirendi pont megtárgyalására hívta össze a képviselőket. Elsőként zárt ülés keretében egy díjazással kapcsolatos javaslatot tárgyaltak meg: Bordány Községért Emlékérem adományozására került sor. A képviselő-testület dr. Janes Zoltán plébánosnak a civil kategóriában ítélte oda az elismerést.  A második napirendi pontban a 013/10 hrsz.-ú külterületi ingatlanra érkezett indikatív vételi ajánlatot vitatták meg, majd a költségvetés helyzetére tekintettel el is fogadták azt. Ezzel tizenegy és fél millió forinthoz jut az önkormányzat, amely részben megoldja likviditási gondjait. 

Az önkormányzat sikeresen pályázott bölcsőde építésre. A pályázati program újabb fontos szakasza indulhat el azzal, hogy elindulhat a bölcsődei nevelés fejlesztése című közbeszerzési eljárás, amelynek megindításáról is ezen az ülésen döntöttek. A Bordány-Zákányszék kerékpárút közbeszerzési eljárása is megindulhat, ennek is zöld jelzést adtak képviselőink.  

Az ötödik napirendi pontban is pályázattal kapcsolatos döntésekre volt szükség a „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatosan a képviselők árajánlatkérők kiküldéséről döntöttek. A pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzésekre, épületfelújításra, valamint a támogató szolgálat számára egy gépjármű beszerzésére kerülhet sor. Utóbbihoz maximum 15%-os önerőt is vállalt a testület.

A soron következő ülésre a tervek szerint augusztus utolsó csütörtökén kerül majd sor a faluház dísztermében.

Hírek a hulladékudvarokkal kapcsolatosan

Július elsejétől az ország minden hulladékudvara minden Magyarországon lakcímmel rendelkező magánszemély számára hozzáférhető lesz erről adott ki tájékoztatást MOHU Zrt. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. célja a jelenlegi szolgáltatási színvonal növelése. A mohu.hu oldalon a lakossági tájékoztatóban közölték, hogy eltekintenek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének igazolásától a hulladékudvarokban. A nyitvatartással kapcsolatosan, amely településünkön is problémát jelent csak annyi jelent meg, hogy a hulladékudvarok minden tízezer fő feletti településen, minimum heti 48 óra nyitvatartással fognak működni. Az ötezer fő alatti településekről nem szól a közlemény. Ismét megjelent a közleményben, hogy a könnyebb elérhetőség biztosítása érdekében a lakosok ezentúl az eddig érvényes területi megkötések nélkül bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik igazoló okmány felmutatásával.

Ugyancsak jó hír, hogy 2035-ig további nyolcvanhárom új hulladékudvart kívánnak a lakosság szolgálatába állítani, ezzel tovább növelve a hulladékudvari szolgáltatások elérhetőségét.

Az interneten elérhető hírek szerint hétfőtől már számos hulladékudvarban a szemetet előre külön kellett válogatni és fajtánként leméretni, majd visszapakolni a kocsiba és átgördülni vele a konténerhez. Szombaton nálunk is kiderül, milyen változások lesznek a bordányi hulladékudvarban, erről előzetesen nem kaptunk tájékoztatást.

A bordányi udvar működésével kapcsolatosan továbbra is az alábbi elérhetőségek valamelyikén várják a lakosság jelzéseit: Telefonszám: +36-79/524-821, Fax: +36-79/572-052 E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

A nehézségek ellenére is lesz szociális étkeztetés a nyáron

A június végi Képviselő-testületi ülésen döntés született a nyári szociális gyermekétkeztetés támogatásáról is. Összesen tizenhét gyermek kaphat majd meleg ételt a nyári szünetben az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

A testület megszavazta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítását, amely a támogatási összegek megemelkedésére ad lehetőséget. Elfogadták az óvoda és bölcsőde beszámolóját, valamint a következő nevelési év legfontosabb kritériumait. Módosult egy előterjesztés alapján a pedagógiai program is.

Korábban beszámoltunk róla hogy a Védőnői Szolgálat július 1-től már nem az önkormányzat keretei között működik. A képviselő-testület elfogadta az ezzel kapcsolatos megállapodásokat, valamint az iskola-egészségügyi védőnői ellátás nyújtására vonatkozó feladatellátási megállapodást is.

Döntöttek két közterület módosításról is. Az új telekosztásokon a meglévő utcák folytatólagosan kerülnek kialakításra, ezért a nevüket is továbbviszik majd mind  Tessedik Sámuel, , mind az Erkel utca vonatkozásában.

Ugyancsak elfogadták az önkormányzat idei belső ellenőrzési tervének módosítását és számos beszámolót is meghallgattak, elfogadtak. Így többek között az önkormányzat közreműködésével működő társulások tevékenységéről, a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány tevékenységéről, valamint az idei pünkösdi fesztivál eseményről szóló beszámolókat.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyre nehézkesebb, mindenképpen szüksége lesz a helyi kincstárnak újabb bevételekre ahhoz, hogy ugyanezen a színvonalon tudjon a falu tovább működni. Az átmeneti likvid problémák megoldására felhatalmazást kért a bérlakás számla illetve a víziközmű számla keretének ideiglenes felhasználására. Ugyancsak a stabil gazdálkodás érdekében döntöttek arról is, hogy az önkormányzat megvizsgálja az értékesíthető és jelenleg felesleges vagyonelemeinek eladásának lehetőségét. A következő testületi ülésre ezen ingó és ingatlanokról leltár is készül, kiemelve azokat, amelyek nem vagy ritkán használatosak, és esetlegesen jelentős fenntartási költségeik is vannak.

A képviselő-testület legközelebb a nyári szünetet követően augusztus végén ülésezik majd. Természetesen, ha szükséges, soron kívüli ülést hív össze a polgármester, amelyre most előreláthatólag szükség is lesz, hiszen a Bordány-Zákányszék kerékpárút és az önkormányzati étterem közbeszerzési eljárását minél előbb szeretnék megindítani.

Mindenki szépíti a háza környékét, hamarosan kész a hivatal előtti kert is

A Településüzemeltetési Központ és a Bordányi Polgármesteri Hivatal dolgozóink közreműködésével elkészült a hivatal előtti kert növénytelepítése. A következő pár napban a fűvetés valamint az öntözőrendszer teljes beüzemelése zajlik majd.

A terveket még évekkel ezelőtt, az épület felújításának tervezésekor készítette el Vakula Réka okleveles tájépítészmérnök, amelyet most a napokban sikerült megvalósítani. Noha sok idő eltelt a terv és a megvalósítás között, a gazdasági helyzet miatt még így is hiányzik egy-két utcabútor. Mivel azok már nem fértek bele a projekt költségvetésébe a beszerzésükre várhatóan majd később kerül sor. 

Az öntözőrendszert és a növénytelepítéseket is a korábbi projekt alapján tudta csak finanszírozni az önkormányzat. Az alapanyagok megvásárlását követően mind az öntözőrendszer kialakítását mind a növénytelepítést önerőből, a munkatársak segítő közreműködésének köszönhetően sikerült megvalósítani.  Az előbbiben a Bordány Sportkör munkatársai nagyban segítették az önkormányzatot.

Tanács Gábor polgármester elmondta, nagyon büszke arra, hogy a településen élők mennyire szeretik a falut és mennyire sokat is tesznek azért, hogy szép legyen a lakókörnyezetük: 

“A településünkre érkező látogatók sokszor dicsérik a települést. A rendezett utcák, terek mind-mind hívogatók, barátságosak. A közterületek rendezése a kis létszámmal működő Településüzemeltetési Központ dolgozóinak érdeme, de mindez nem működhetne az itt élők áldozatos munkája nélkül, akik rendszeresen nyírják a füvet a házaik előtt, locsolással, növénytelepítésekkel teszik szebbé otthonuk környékét és az utcafrontot. Köszönet érte!”

A hivatal előtti kertbe a régi fenyők helyére díszkörtefák kerültek. A beültetett növények a korábbi évektől eltérően már nem egynyáriak hanem évelők, így nem kell megújítani évente a növényzetet.  Ha a kertben olyan tartósabb növényeket is elhelyezünk, mint például évelők, bokrok vagy fák, akkor az anyagi előny mellett azt is elmondhatjuk, hogy sok időt és energiát takaríthatunk meg. Nem lesz ez másként a mostani esetben sem.

A napokban kerül még sor a fűvetésre, ugyanis külön látványosság lesz, hogy bizonyos parcellákba nem kerültek most növények. Az a terület füvel borított lesz annak érdekében, hogy még inkább kiemelje a most beültetett növényvilág szépségét. Érdemes megnézni, ha valaki arra jár, hiszen a növénytelepítés méginkább kiemeli a felújított, de a valóságban több, mint hetven éves épület új karakterét.

Lovai Mihály lett településünk díszpolgára

A képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött a díszpolgári címről, amelyet most szombaton vehetett át Lovai Mihály, a falunap ünnepélyes megnyitójának is szánt Szarmata Régészeti Park átadóján. A díszpolgári címről szóló oklevelet, egy erre az alkalomra készített emlékplakettet és egy a bordányi Szt. István szobor kicsinyített mását Tanács Gábor, nagyközségünk polgármestere adta át.

A településen csak Misi bácsiként ismert nyugdíjas szakember 1957. júliusában született. Feleségével Vlasits Évával 1984-ben kötöttek házasságot. Éva lányuk védőnő, Ádám fiuk szakács, 3 unokájuk van. Általános iskolai tanulmányait helyben, a Rákóczi iskolában végezte. Szegeden a 600. Ipari Szakmunkásképző Iskolában kőműves szakmunkás bizonyítványt szerzett 1974-ben. A Vedres István Szakközépiskola esti tagozatán érettségizett, és magasépítési ipari technikusi végzettséget szerzett. A Magyar Építészkamara tagja volt 16 éven keresztül. 2002. évben kazánfűtői tanfolyamot végzett, 2003-ban a PTE Szegedi kihelyezett tagozatán műszaki ellenőr végzettséget szerzett. 2004-ben kezdte tanulmányait a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági, víz, környezetgazdálkodási szakon, ahol 2008-ban vette át településüzemeltetési szakirányú oklevelét. 2009-2011. között a gödöllői Szent István
Egyetemen növényorvosi oklevelet, 2016-ban nehézgépkezelői képesítést szerzett. A Magyar Növényvédő mérnöki és Növényorvosi Kamara megyei szervezetének és bizottságának tagja. Munkáját 2020. évben az „év növényorvosa” arany gyűrűvel ismerték el.
A Délépnél 1974-től 1991-ig dolgozott. Ez idő alatt megbízott művezetőként először a Paksi Atomerőmű vezérlőépülete kivitelezésében tevékenykedett. Sorkatonai szolgálatát követően panelszerelő művezetőként Szegeden, Ópusztaszeren a Feszty-körkép csarnok építésében, majd több megyei településen lakásépítéseken végezte munkáját. A Deák Ferenc Gimnázium tetőszerkezete, és Tornacsarnoka, a Régi Hungária bontási, építési munkái, a Reök-Palota felújítási munkálataiban, bankok építési munkáiban dolgozott.
Bordányban 1989. május 2-től az iskola bővítési, építési feladataiban vett részt, a főállása mellett. 1992. március 16-tól kezdett dolgozni az Önkormányzatnál. Aktív időszaka alatt az Önkormányzati intézmények építése, felújítása körében az iskola tetőtér beépítése, Tornacsarnok építése, Vadgesztenye Étterem átalakítási munkái, Ravatalozó építése, ÖNO felújítása, I. számú Háziorvosi Rendelő építése valósult meg.
Településüzemeltetési feladatok körében az intézmények karbantartási, fenntartási munkái, a közterületek gondozása a mindennapos feladatok közé tartozott. Nagy kihívást jelentett a belvíz elleni védekezés, mely 1999-2000., 2006., illetve 2010. években jelentős terhet és feladatot adott számára és az önkormányzat dolgozóinak. A munkálatok során a védekezés a szivattyúzás, illetve homokzsákok telepítésével valósult meg, a technikai szervezésben vezető szerepet vállalt.
A településen lévő köztéri műalkotások kivitelezésében a szobrászművész tevékenységét támogatva segített.
2022. évben 50 és fél év munkában töltött idő után vonult nyugdíjba. Szabadidejében előadásokon többek között a környezetvédelem, gyógy-és fűszernövények világába kalauzolja az érdeklődőket, szakmai körökben is hívják előadásokra. Ezévben indult az Erdő-menő túra, melynek során családi programként a lakókörnyezetünket mutatja be az érdeklődők számára.

A település közösségi életében tanácstagként és VB-tagként vett részt, később az Önkormányzat munkájában Pénzügyi Bizottság tagjaként tevékenykedett. 2000. éven Bordány Községért emlékérmet kapott. Rendszeres véradó – ehhez az indíttatást a szegedi véradóállomás építése adta számára – eddig
115 alkalommal segített a rászorulókon.

A friss díszpolgárnak a polgármester mellet Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, Gémes László a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat elnöke és Dr. Szekeres Veronika, a Szegedi Regionális Vérellátó Központ régióigazgatója is gratulált a díjátadón.

Ügyintézési lehetőség a Kormányablakbuszban!

2023. május 15-én (hétfő) 08.00-10.30 között Bordányban a Park téren a faluház előtt várja Önöket a Kormányablakbusz.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is lehetőségük van.

Áramszünet május 4-én

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:
2023.05.04. 08:00 – 12:00

Területek:
Bordány
Alkotmány tér 1-3,2
Bordány dűlő 97-247,110-248
Dudás utca 61/B-247/11,68-108
Juhász Gyula utca 5-315/25,12-20
Kistemplomtanya tér 61/A
Kossuth utca 142
Külterület 1
Mező dűlő
Október huszonharmadika utca 3-9
Rákóczi Ferenc utca 61-79
Teréz utca 17-29,36-50
Toldy utca 1-21,2-26
Zákányszéki út 1-23,2-28
tanya 167-525,140/15-184/M
Építő utca 1-23,2-14

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support