Elektronikus fizetési szolgáltatás a helyi adóban is

Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy országosan bevezetésre került az előző évben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER), melynek következtében a helyi adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.

Bordány Nagyközség honlapján elérhető e-ügyintézés felületről, vagy a e-ügyintézés oldalon az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. iparűzési adó, kommunális adó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló kötelezettség is befizethető.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően csak saját adófolyószámlájukon fennálló fizetési kötelezettségüket tudják teljesíteni, családtagét csak abban az esetben, ha azt megelőzően meghatalmazást hivatalunk részére benyújtottak. Amennyiben a kapott értesítőn feltüntetett összeg nem jelenik meg a felületen, kérem adategyeztetés céljából szíveskedjenek felkeresni adóhatóságunkat.

Az elektronikus befizetés részletes leírása honlapunkon megtalálható.

Adóügyi tájékoztató – elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmébe!

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy adófizetési kötelezettségükről szóló értesítőket elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adóhatóság.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok, a szövetkezetek és az ügyvédi irodák.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem vett iratok kézbesítettnek minősülnek.

Ezért fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) első félévi összegének fizetési határideje 2024. március 15.

Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Döntöttek a képviselők, a BALI-ÉP BUILDING Kft. építheti meg a Zákányszék felé haladó kerékpárutat

A polgármester a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat bizottságainak döntéseiről szóló beszámolójával kezdődött önkormányzatunk idei első képviselő-testületi ülése. Ezt követően Tanács Gábor polgármester a civil szervezetekkel a tavalyi évi támogatásra kötött szerződések alapján a közösségek munkáját értékelte, valamint a beérkezett beszámolók és kérelmek alapján tett javaslatot a 2024. évi helyi kezdeményezések támogatására.  Mind a polgárőrség, mind  technikai és tömegsport klub támogatási igényét támogatta a testület.

A harmadik és negyedik napirendi pontban a Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft-ről tárgyaltak. Előbb elfogadták az idei évre vonatkozó üzleti tervet, majd a nonprofit Kft. és az önkormányzata között megkötendő temetőfenntartásra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról döntöttek a képviselők.

Az ötödik napirendi pontban önkormányzatunk 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotására került sor.  Tanács Gábor, polgármester elmondta, hogy az évek óta költséghatékony és kiegyensúlyozott gazdálkodást ebben az évben is meg szeretné valósítani az önkormányzat. A képviselő-testület prioritásként kezeli a takarékosságot.  A költséghatékony gazdálkodás nemcsak az intézmények és a nagyközség önkormányzatának stabilitást erősíti, hanem lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a közösség javára fordítsuk. Az elkötelezettség és szakértelem kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés és a közszolgáltatások minőségének fenntartása szempontjából. Az idei költségvetést is hiány nélkül tervezte meg a polgármesteri hivatal, kockázatokat a bevételek kiesése, az adóbevételek elmaradása jelenthetnek.

Döntés született a testületi ülésen a Bordány- Zákányszék kerékpárút kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről is. A legjobb érvényes ajánlatot a bíráló bizottság szerint a  BALI-ÉP BUILDING Kft. nyújtotta be, így – elfogadva a bizottság szakvéleményét – velük fog az önkormányzat szerződést kötni a munkára. Az ajánlati ár közel kétszáznyolcvan három és fél millió forint plusz az általános forgalmi adó.

A képviselő testület elfogadta az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát valamit pedagógiai programját. Erre a hetedik napirendi pontban került sor. 

A következő napirendben az  Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi közművelődési munkaterve került terítékre. Egyetértett vele a képviselők többsége, ahogyan az idei igazgatási szünet elrendelését is támogatták.

A településen tervezett kiszolgáló utak felülvizsgálatáról szóló döntés, amelyet a tizedik napirendben hoztak meg arról szól, hogy a testület felülvizsgálta a Helyi Építési Szabályzatban jelzett, a település közigazgatási területét érintő kiszolgáló út és lakóút megvalósítását biztosító szabályozási vonalakat, és mivel a közérdekű elrendelési indok a szabályozási vonalak tekintetében továbbra is fennállnak azokat további hét évre jóváhagyták.

Az Egyebek, Interpellációk, kérdések napirendi pontban többek között jóváhagyták a polgármester szabadság tervét, a testület támogatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjének, dr. Szenti Szabolcs Sándor r. alezredes úrnak 2024. április 01. napi hatállyal kapitányságvezető beosztásba történő kinevezését. A testület döntött a nagyközség tulajdonában lévő Iveco Daily 50c 15 típusú személyszállító gépkocsi értékesítéséről is, amit így hamarosan meghirdetnek majd.

A következő képviselő-testületi ülésre március utolsó csütörtökén kerül sor, ahol a tervek között szerepel a rendőrség, a tűzoltóság, a mezőőri szolgálat, a gyermekétkeztetési szolgáltatást ellátó vállalkozó valamint az egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatók tevékenységéről és a településen végzett munkájáról szóló beszámolók megvitatása. Várhatóan ezen az ülésen fogadják majd el a 2024. évi közbeszerzési tervet is.

Folytatódik a külterületi földutak felújítása

Az önkormányzat önerőből, a Településüzemeltetési Központ gépeivel és munkatársai segítségével folytatja a külterületi utak felújítását. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy-egy útszakaszon a lakosság is bekapcsolódik a munkába, van aki saját erőgépével, van aki kétkezi erejével segíti az utak rendberakását. Az önkormányzatnak több, mint száz kilométer hosszú földúthálózatot kellene folyamatosan karbantartani, ami lehetetlen vállalkozásnak bizonyul, a főbb dűlőutak rendberakása mellett sokszor nem marad idő a kisebb átkötő utak javítására, hiszen az időjárás azt már nem teszi lehetővé. A nagyon csapadékos vagy nagyon száraz időjárási körülmények között ugyanis lehetetlen az utak megfelelő karbatartása.
A tanyai utak mellett a Bordányi Zártkertekben is zajlanak munkálatok, a napokban a Mandula soron dolgoznak a településüzemeltetés munkatársai.

Az összes lámpatestet cserélték a buszvárókban

A külterületi buszmegállók világítási rendszerének teljes cseréjére lett szükség, mert a korábbi lámpatesteknél az akkumulátorok ismételt cseréje már nem jelentett megoldást. A halasi út mentén a szegedi oldalon még évekkel ezelőtt pályázati forrásból kiépített buszváró világítás sajnos teljesen elavulttá vált, így a teljes rendszert cserélni kellett. Az önkormányzat pályázati forrásra várt, azonban erre jó darabig nincs kilátás.  Az a döntés született, hogy a külterületen élők igényeit figyelembe véve saját forrásból valósul meg a fejlesztés.

A korábban felszerelt berendezések hatékonysága sajnos nem volt megfelelő, a legtöbbször pont akkor nem világítottak, amikor kellett volna. Éppen ezért bővíteni kellett volna mozgásérzékelővel, esetleg időzítővel ezeket lámpaoszlopokat, hiszen a legnagyobb segítséget pont a hajnali órákban jelentenék, amikor munkába indulnak a tanyákon, a kiskertekben élők. Az őszi-téli időszakban – szemben a napsütéses órák számával – a leghosszabb a sötét időszak, így kevesebb idő van az akkumulátorok feltöltésre, pedig egészen reggelig kellene hogy világítsanak ezek az eszközök. Sajnos ez sok esetben nem volt már így. Az elöregedett akkumulátorok egyre kevésbé tudtak helytállni.

A napokban felszerelt új világítótestek a korábbinál nagyobb teljesítményű energiatárolóval rendelkeznek, mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval is felszereltek. Alapesetben úgy lett beállítva minden lámpatest, hogy sötétedést követően egy halvány úgynevezett derengő fényt biztosítanak, majd ha a buszmegállóhoz utas érkezik, akkor érzékelve a mozgást egyből nagyobb fényt bocsássanak ki. Miután az utas elment a megállóból, pár percet követően a nyugalmi állapotnak megfelelően ismételten derengő fény jelzi a megálló helyét.

Ha elegendő a napsütéses órák száma, akkor minden lámpatest a hajnali világosig biztosít fényt ezekben a megállókban. sajnos a téli, szürke havas vagy esős időben előfordulhat, hogy nem tudnak teljesen feltöltődni az akkuk, ilyenkor reggelre már nem biztos, hogy lesz elég energia a szükséges fény biztosításához.

A fejlesztést az önkormányzat saját hatáskörében, önerőből valósította meg. A lámpatesteket és csatlakozókat még a tavalyi költségvetés terhére vásárolták meg, a kivitelezést a Településüzemeltetési Központ végezte el.

Díjmentes fenyőfabegyűjtés két alkalommal is

A mohu napokban megjelentetett  közleménye szerint a cég 2024. január 9-én és 16-án díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig azt kint hagyni oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Közzétették a 2024. évi hulladékgyűjtési naptárt

A Mohu kihirdette az idei évre érvényes edényzetürítési menetrendjét Bordányra vonatkozóan is. A naptár a pontos időpontokat tartalmazza, valamint azt is mikor melyik színű kukát vagy zsákot kell hihelyezni a házak elé.  Lomtalanítás háztartásonként továbbra is kettő kérhető ingyenesen egy évben, az ezzel kapcsolatos információk is megtalálhatók a közleményben.

Jó hír a településünkön élőknek, hogy a naptár adatai már a Bordány appba is feltöltésre kerültek, így a mobiltelefonunk előtte nap jelzi milyen hulladék gyűjtésére is kerül majd sor a következő keddi vagy csütörtöki napon.

Évet értékelt a polgármester – 2023 a közbeszerzések éve volt

Kedves Bordányiak!

2023 is egy nagyon nehéz év volt mindannyiunk számára. Szerencsére békésen eltelt ez az esztendő, és gyorsan átrohanva ezen az éven már az új iránti várakozás reménnyel töltheti meg a szívünket mind a családokban, mind a közösségeinkben.

Bordányban számos fejlesztést sikerült megvalósítanunk, és civil szervezeteinknek, intézményeinknek köszönhetően sok szép program örvendeztette meg az itt élőket. A takarékos, fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően pozitív mérleggel zárjuk az évet, a kis pénzmaradványunk pedig a remények szerint átsegít a jövő évi nehézségeken.

A költségvetés szempontjából a legfontosabb fejlesztésnek mindenképpen a közvilágítás korszerűsítését tartom. A LED technológiának köszönhetően jelentős összeget tudunk megspórolni mind havi, mind éves szinten. A meghirdetett lakossági LED csere programnak köszönhetően közel kétszáz háztartásban is az összes régi izzó kicserélése kerülhetett, ez a megtakarítás közvetlenül a bordányi családokat segíti.

A település vállalkozóit, szolgáltatóit segíti az az elképzelés, hogy a jövőben hangsúlyt szeretnénk fektetni a falusi turizmusra is. Ennek egyik nagy bástyája lehet a Szarmata Régészeti Park, amelynek átadását követően most már egy országosan egyedülálló turisztikai attrakcióval büszkélkedhetünk. Sikeresen zártunk az Intergrált Szociális és Egészségügyi központ felújítását célzó projektünket. Az ellátás színvonalának megtartása miatt mindenképpen fontos volt a közösségi terek felújítása, új eszközök beszerzése.

Jól látszik már az új bölcsődénk, állnak a falak, éppen a födémet építik a szakemberek. A 250 négyzetméteres különálló épületben két csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek készülnek el. Ugyancsak folyamatban van a külterületi záportározó és az azt tápláló belterületi esővíz elvezető rendszer felújítása. Településünk is csatlakozik a vízmegtartási programokhoz, azt szeretnénk, ha a településen keletkező, illetve az ide hulló vizet minél sokrétűbb megoldások alkalmazásával tudnánk helyben tartani.Ugyancsak zajlik a külterületi útjaink egy szakaszának felújítása. Ezen a nyolc kilométeres szakaszon egy megerősített útszakasz építése valósul meg jövő májusig. A fennmaradó, több, mint kilencven kilométeren pedig a meglévő úttest simításával, a máshonnan kitermelt homok és homokkő térítésével szeretnénk javítani az utak állapotán. Sajnos ezek a mezőgazdasági utak sosem lesznek lakóút minőségűek. A jelentős mezőgazdasági forgalom, és a termőföldeken végzett munkálatok miatt jelentős az erózió.

Még 2023-ban megindítottunk közbeszerzéseket, de ezek már csak az új esztendőben valósulnak meg. Ilyen fejlesztés lehet a Bordányt-Zákányszékkel és a Bordányt Zsombóval összekötő kerékpárutak megépítése. Több éve várjuk már ennek a megvalósítását, talán 2024 meghozza ezt nekünk. Évek óta szükségességét érezzük az önkormányzati étterem felújításának. Erre is sor kerülhet 24-ben. A teljes konyhatechnológia megújul, cserélik a közművezetékeket is. Bővítésre is sor kerül, újabb kiszolgáló helyiségek segítik majd a munkát. Ugyan még nem adtuk be, de hamarosan sor kerül egy közös pályázat benyújtására is. Ásotthalom, Bordány és Ruzsa községek egy közös legalább három éves programot szeretnének megvalósítani. Számos szociális és egészségügyi program, táborok szervezésére nyílna lehetőség. És ezzel már át is térhetünk a megvalósult programokra. A 2023 is egy programgazdag év volt. A legnagyobb program a Pünkösd Feszt volt, az idén palacsinta ünnepet is tartottunk a gyerekek legnagyobb örömére. A Szarmta park átadásához kapcsolódó nyílt nap, és az azt követő havi nagyrendezvények ugyancsak színesítették a helyi programkínálatot. Zajlott nálunk Családi nap és lovas felvonulás, volt anyáknapi nótázás és színházi programokkal is kedveskedtünk a kultúra szerelmeseinek. A Bordányi Kultúra Napja vagy a Tér-zene koncertek ugyancsak nagyban hozzájárultak a kulturális programok sokszínűségéhez.

A Faluház szervezésében zajló programok is nagyon népszerűek voltak. Gondoljunk csak a nagykőrösi szafarizásra, a mohácsi busójárásra. Helyben a Dolce vita Party , az operett délután, Lengyel Tamás estje, és az újévi hangverseny is teltházas volt. 

Mindenképp meg kell emlékeznünk a Farm festről, az októberi a Hermina tanyán megtartott családi programról. Összesen kilenc nyári tábor zajlott, ebből kettőbe teljesen ingyenesen tudtak bekapcsolódnia  bordányi gyerekek. Az MTTSZ bordányi klubja rendezte meg a jubileumi rádióamatőr találkozót, a nyugdíjas klubunk is számos baráti találkozót szervezett. A térségi nyugdíjas művészeti fesztivál ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett. Hálásak vagyunk a megyei veteránjármű egyesületnek, akik egy találkozót szerveztek hozzánk, több száz gépcsodát nézhettünk meg az ittlétük alatt. Az ünnepek közeledtével az adventi koszorúkötés, az ifjúsági önkormányzat által szervezett jótékonysági karácsonyi vásárok, vagy éppen az adventi falunaptár megszervezése adtak szép keretet az évnek.

Büszkék lehetünk arra, hogy szociális szövetkezetünk egyik terméke, a Legjava zserbó lekvár 2023-ban külön díjat hozott el az OMÉK-ról. Az év végén én vehettem át a Belügyminisztérium  márvány termében a közfoglalkoztatásban kiemelt eredményekért járó miniszteri elismerést, amit nagyközségünknek ítéltek.

Amikor azt kérdezik mitől olyan bordányi Bordány, azt tudom erre felelni, hogy az itt élő emberektől, az összefogástól. Ez az ami miatt jó itt élni. Nagyszerű dolognak tartom azt hogy nem csak karácsonykor, de folyamatosan gondoskodunk a rászorulókról. A szociális tűzifa, vagy az év végi plusz egy havi szociális juttatás segíti a megélhetést. A jól működő szociális hálónk mindig ott van, ha szüksége van valakinek támogatásra legyen szó akár gyógyszerről, élelmiszerről, szállításról, gondoskodásról vagy étkeztetésről. Jó dolog, hogy minden évben köszöntjük az új jövevényeket, a bordányi babákat. 

Nagyon szeretem hogy van egy folyamatosan szerkesztett Bordányi Hírek kiadványunk ami szinte minden héten ott van a postaládákban. Mind településünk honlapja, mind a közösségi felületek és az applikáció is gyorsan juttatják el a híreket a lakókhoz, csak hálásak lehetünk a sok önkéntesnek akik ezeket szerkesztik. Büszke vagyok az intézményeinkre, a szakmai munkájuk átlagon felüli. Öröm számunkra amikor tanulmányi utakon látogatnak meg bennünket, hogy egy-egy jó megoldásunkkal megismerkedhessenek. Nagyon fontosak nagyközségünk sporteredményei is. A fiatalok amellett, hogy érmeket hoztak haza, példaképei is kortársaiknak. A bordányi civil szervezetekről, közösségekről is csak hatalmas tisztelettel és szeretettel tudok beszélni. Az ő munkájuk nélkül sokkal szegényebb lenne közösségünk, nélkülük lehetetlen lenne, hogy Borány legyen a Homokhátság szíve!

Természetesen idén is vannak elmaradások. A nagy esőzések miatt a külterületi utak állapota több helyen katasztrofális. Az időjárás mellett az is hátráltatta a munkálatok indítását, hogy a tó és útépítés során kitermelt homokot nem tudtuk egyből az utakra szállítani, azt sajnos depózni kellett. Ez ráadásul a költségeket is jelentősen megnövelte. Most a hatóságokra és a jó időre várunk. Nagy segítség lenne, ha a gazdák segítenék a víz lefolyását az úttestről a termőföldjükrel, mert az útpadkák miatti  vízmegállások, kátyúk az évről-évre egyébként is növekvő járműforgalom miatt szinte azonnal kimélyülnek. 

A napelemes  világítótestek cseréje is várat magára. Nem találunk egy olyan beszállítót, aki egy az időjárási körülményeknek és a szabályozásnak megfelelő berendezést tudna szállítani, vállalva a garanciát és a határidőket. 

Köszönöm a megértésüket és a türelmüket. Remélem ezeket a feladatokat is minél előbb meg tudjuk valósítani az új évben.

Kedves Bordányiak! Találkozzunk az év első rendezvényén január 5-én az újévi koncerten. Fogadják el a képviselő-testület meghívását és koccintsunk egy sikeres új évre!

Ügyfélfogadás hulladékügyben

A településünkön hulladékszállítással foglalkozó DTkH Nonprofit Kft. a kiadott közlemény alapján a Bordányi Polgármesteri Hivatalban december 21. (csütörtök) napján 9:30 – 12:00 között tart ügyfélfogadást.

2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer lépett életbe, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi.

Az ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában működnek tovább az új rendszer életbe lépése után is.

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan maradt, minderről továbbra is a közszolgáltatók által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat.

A szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat ezentúl a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani az Ön részére, így kérjük Önt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését – választott fizetési módjának megfelelően – az alábbiak szerint módosítsa:

 1. Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:
  MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
  OTP Bank
  11794008-24030025
  Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.
 2. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs.
  Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.
 3. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.
 4. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként
 • a banki átutalást választotta, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint;
  • a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, Önnek további teendője nincs.
   Kérdéseivel kérjük, hogy forduljon bizalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája első oldalán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére; illetve általános információkért látogassa meg a www.mohu.hu és a www.nhkv.hu oldalak egyikét.

Jótékonysági vásár idén utoljára

Vasárnap lesz az idei utolsó Jótékonysági Karácsonyi Vásár a Park téren. A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésére létrejött vásároknak az évek során nagy hagyománya lett, az intézmények, civil szervezetek és közösségek örömmel készülnek a vasárnapi programra, ahol találkozhatnak támogatókkal, akik örömmel költik a karácsonyi valutát az árusító pavilonoknál.

Most hétvégén is lesznek fellépők a színpadon A Borostyán Dalkör és az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is készült, hogy ünnepi műsorukat előadhassák a fenyők előtt.

Az idén is forralt borral, teával kedveskednek a kilátogatóknak. Akik saját bögrét visznek ingyenesen, a helyszínen poharat választók pedig 5 talliért iszogathatnak késő délután

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support