Számlálóbiztos-toborzás nagyközségünkben is

A 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára számlálóbiztosok, felülvizsgálók jelentkezését várja Bordány Nagyközség Jegyzője:

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata: körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten), a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.), e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent: legalább középfokú végzettség, magabiztos számítógépes ismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség, az összeírás területén való helyismeret, rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele: a jelentkező kiválasztása, az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, keresse fel a Polgármesteri Hivatalt.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.                                                                                                   

                                                                                                        

Egyre több autóval parkolunk, ez miatt kevesebb a hely, és módosítások is történtek

Mint arról korábban is beszámoltunk, mind a főúton, mind a Benke Gedeon utcában felfestése kerültek az útburkolati jelek. A Kossuth utcában változatlan formában úgynevezett felülfestése történt, a Benke Gedeon utcában azonban megváltoztak a parkolókiosztások, ezért nagyobb figyelemre lesz szükség a következő parkolás alkalmával.

A Faluház előtti parkolók nagyobb mélységűek lettek, ugyanis a korábbi járdaszakasz eltűnt. Itt a gyalogosforgalom közvetlenül a Faluház előtti területre lett átirányítva annak érdekében, hogy biztonságosabbá váljon a parkolás, és a hosszabb járművek is elférjenek.

A mozgáskorlátozott parkoló közvetlenül az elektromos töltőpontok mellé került, így sokkal jobb helykihasználás valósulhatott meg.

A csomagautomata előtti területen azonban maradt a járdasáv, kérjük itt vegyék figyelembe a fehér vonalat, ha parkolnak, mivel a gyalogosoknak el kell férniük az automata és a kocsi között.

A Kossuth utca túloldalán a pékség épülete melletti parkoló felfestése is megváltozott. A változtatást itt is a biztonságosabb közlekedés, valamint az épület melletti járda vonalának megtartása indokolta. A korábbi halszálkás megállást a párhuzamos parkolás váltotta fel, noha ezt még egyes autósok nem veszik figyelembe és továbbra is merőlegesen állnak be a parkolóba zavarva mind a gyalogjárda mind a közút forgalmát. (Képünkön: A kisebb autók merőlegesen is elférnek, de sajnos ez már nem szabályos)

A parkolási lehetőségeket  várhatóan tovább szigorítják majd. Sok parkolót használnak akár napokig autósok, akik nem állnak be az udvarba, vagy kihasználva a főút forgalmát itt parkolják le eladó (lerobbant) gépjárművüket. Jó megoldásnak ígérkezik, ha a kiépített parkolók nagy részében időkorlátot vezethetnek be, amely maximum 2 órás ingyenes parkolást tesz majd lehetővé a közterületeken. Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz nem csak a főúton, hanem például a Benke Gedeon utcában vagy a Petőfi utcában több hete egy helyben parkoló gépjárművekről is. Ugyancsak problémát okoznak a közparkokba beparkoló járművek. A Park téren és Alkotmány téren a zöldterületeken parkolnak autókkal. Várhatóan itt is bírságok kiszabásával lehet csökkenteni a szabályszegéseket.

Szalai Antal vehette át a Bordány Községért díjat

A vasárnapi faluünnep keretében adta át Tanács Gábor polgármester a Bordány Községért emlékérmet. A képviselő-testület döntése nyomán a díjat Szalai Antal, a bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője vehette át.

A díjátadást úgy ütemezték a szervezők, hogy minél többen jelen legyenek az eseményen, hiszen a Pünkösd Feszt két legnépszerűbb előadója Szandi és az Irigy Hónaljmirigy között, pontban nyolc órakor kerülhetett rá sor a nagyszínpadon.

Szalai Antal Pusztamérgesen született 1945. január 11-én. Édesapja a II. világháborúban esett el, így édesanyja egyedül nevelte fel a hét évvel idősebb nővérével együtt.

Az általános iskolát a lakóhelyén végezte el, majd Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett. Később szállítmányozási szakon tanult, amely a szakmai munkáját meghatározta egész életére. A Tisza Volán vállalatnál kezdett dolgozni az 1970-es Tiszai árvíz idején. 1990-ig egy eredményes csapatban végezte munkájáét. A Masped Rt. szegedi kirendeltségén nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig tevékenykedett.

Nős, felesége Dudás Dóra, akivel 2010-ben ismerkedtek meg és 2016-ban kötöttek házasságot. Egymást segítve és támogatva építették fel közös életüket. Két fia és 3 unokája van.

A közösségi munka mindig életének része volt, nyugdíjasként egyértelmű volt nyugdíjas klubhoz való csatlakozása 2010. évben. A bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klubot 2013. szeptembere óta vezeti. Sok közös élmény és munka köti a klubhoz, a klubtagokhoz. Úgy érzi, nehéz megfelelni az igényeknek, de számára jó érzés az örömet, jó kedvet megtapasztalni e körben.

Anti bácsi 2014. óta az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete elnökségének tagja, 2017. óta megyei elnöke. 2020. októberétől az Országos Szövetség Elnökségben alelnökként továbbra is lelkesen vesz részt a nyugdíjas közösség életében helyben és szélesebb körben is.

A képviselő-testület az idén csak egy kategóriában adományozott díjat, és a díszpolgári cím odaítéléséről sem döntöttek. Mint arról korábban is beszámoltunk már, folyamatban van a díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet átgondolása. Korábban minden évben döntöttek díszpolgári címről, és a településért végzett kiemelkedő munkát is több kategóriában ismerték el. Van olyan elképzelés, amely szerint a díszpolgári címet egy önkormányzati ciklusban csak egyszer ítélnék oda, és a Bordány községért elismeréseket is évente csak egy-egy kategóriában adnák át. Noha a helyi szabályozás még nem változott, a gyakorlatban a képviselők már egy új irányt követve döntöttek.

Arról, hogy a korábbi években kik kaptak kitüntetést, itt informálódhat.

A kép a díjátadáson készült. Tanács Gábor polgármester adja át a díjat a kitüntetett Szalai Antalnak. (Fotó: Gyuris János)

Régen nem volt ilyen hosszú a képviselő-testületi ülés, huszonnégy napirendet tárgyaltak képviselőink

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi, május 26-ai ülésén összesen 24 napirendi pontot tárgyalt. Az utolsó, huszonnegyedik napirendi pont zárt ülés volt, mivel most döntöttek a díszpolgári cím adományozásáról, illetve a Bordány községért díjazottak személyéről. a hagyomány szerint a díj átadására a falu ünnepén kerül majd sor, addig a díjazottak nevei sem nyilvánosak.

A testület elsőként a polgármester beszámolóját hallgatta meg majd fogadta el. A beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről szólt továbbá tájékoztató hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. A második napirendi pontban az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása történt meg, amelyet a tavalyi állami támogatások összegének pontosítása tett szükségessé.

Ezt követően a képviselők a Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről szóló beszámolót és az idei évre  vonatkozó üzleti tervet vitatták meg, amely elfogadásra került. Ugyancsak beszámoló elfogadásáról döntöttek a következő napirendi pontban is, az önkormányzati tulajdonnal is bíró Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet éves beszámolóját tárgyalták képviselőink. Az ötödik napirendi pontban a bordányi székhellyel működő társulás által elkészített éves belső ellenőrzési jelentés elfogadására került sor. 

A hatodik napirendi pontban az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása valósult meg, és ezt követőn -a zárszámadásban kimutatott pénzmaradványnak köszönhetően- az idei évi költségvetési rendelet módosítására is sor került.  A képviselő-testület a nyolcadik napirend tárgyalása során módosította az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletét. A kilencedik napirendi pont a Magyar Államkincstár által lefolytatott átfogó ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentés megtárgyalásáról szólt, míg a tizedikben a Bordányi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények közötti feladatmegosztási megállapodás jóváhagyásáról szavaztak előjáróink. Ezután az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására, majd pedig  mind az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ mind az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására kerülhetett sor a testület tagjainak megerősítő szavazatainak köszönhetően. A tizenharmadik napirendi pontban döntés született az Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról, amely így a napokban meg is indulhat majd. Az ős falu után képviselőink megint beszámolót hallgathattak meg, ezúttal a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról tájékoztatta a testületet Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető. A tizenötödik napirendi pontban is tájékoztató hangzott el, ezúttal az önkormányzati alapítású Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről számolt be Fodor Csaba, kuratóriumi elnök. A képviselő-testület döntött településünk közvilágítási hálózatfejlesztésnek megterveztetéséről, ezek után lehet majd a korszerűsítést célzó pályázatot-beruházást megvalósítani, tudtuk meg Tanács Gábor polgármestertől. A képviselő-testület döntött egy a bordányi erdő melletti ingatlan megvásárlásáról, ezt követően a képviselők hozzájárultak a Forrás-4 Társulás megszűnéséhez, amelynek eredményeképpen még pénzforráshoz is jut a falu, hiszen a társulás vagyonát a négy alapító település között osztják majd fel. A tizenkilencedik napirendi pontban Börcsök Roland faluház vezető számolt be a közelgő Bordányi falunapok előkészületeiről. Ezután döntöttek képviselőink az Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde napelem bővítést végző vállalkozó személyéről, a legkedvezőbb ajánlatot tévő bordányi székhelyű Energiatudás Kft. nyerte el a munkát. Ugyancsak döntés született a Bordány belterületi utak (2. ütem) aszfaltozását végző vállalkozóról, itt a legkedvezőbb ajánlatot a Norbo-ÉP Kft. adta, ők kezdhetik el a szerződéskötést követően a munkálatokat. Az ülésen döntöttek pályázat benyújtásáról is: a Bordány Nagyközség Önkormányzata által működtetett támogató szolgálat részére gépjármű beszerzését célozza meg az önkormányzat, erre íródik pályázat a közeljövőben.  Az utolsó előtti napirendi pontban még újabb témák kerültek terítékre. A képviselő-testület ingatlanértékesítésről döntött, valamint hozzájárult a fogorvosi rendelő pénteki nyitva tartásának fél órával történő bővítéséhez is.

 A képviselő-testület legközelebb a kiadott programtervek szerint  június végén ül majd össze, ahol a mostaninál kevesebb napirendet tárgyalnak majd. Az önkormányzat ülés és munkatervében a következő témák szerepelnek: Várhatóan módosítják a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletet. Tájékoztatókat hallgatnak meg az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, illetve a 2022/2023. évi nevelési év terveiről, valamint az  Apraja falva Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 évi nevelési évéről. Ugyancsak tervben van az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2022/2023 évi nevelési évének meghatározása, munkatervének jóváhagyása, bár ez az előző években későbbi időpontban tárgyalta a testület, előfordulhat, hogy most is a nyári szünetet követően kerül majd napirendre. A tervek között szerepel még a 2022. évi Bordányi Falunapok rendezvényről szóló beszámoló tárgyalása is, ez a rendezvényt követően mindenképpen időszerű lesz. Ne feledjék, az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az ülésekre szóló előterjesztések valamint az ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók településünk honlapján is.

Megkezdődik a Benke Gedeon utca legforgalmasabb szakaszának felújítása, a kivitelezés miatt forgalomkorlátozások várhatók

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően – pályázati forrásból – valósulhat meg a Benke Gedeon utca egy szakaszának felújítása. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a kivitelezőről, a legolcsóbb ajánlatot a Norbo-ÉP Kft. adta, így ők végezhetik el a munkát.

A vállalkozó a szerződéskötést követően azonnal meg is kezdi a munkát, várhatóan május 23. és június 5. között így megvalósulhat az útburkolati rekonstrukció: a pékség és a faluház közötti szakaszon az út és a hozzá kapcsolódó parkolók új aszfaltburkolatot kapnak. A felújított utat a Falunapon tudják majd először használatba venni az erre járók.

Fontos információ, hogy a kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon a forgalom korlátozott lesz az ott lakók számára viszont a bejárás biztosított marad. A zavartalan munkavégzés miatt az a kérés, hogy a parkolókban illetve az út szélén ne hagyják ott járműveiket, azokkal az udvarban, vagy ha az nem lehetséges a közeli utcában parkoljanak. A lakókat a kivitelező szórólapokon is tájékoztatja az egyes munka szakaszokról, különösen majd az aszfaltréteg leterítésének időpontjáról, amikor is teljesen akadályozva lesz a bejárás.

Kedves Bordányiak! Kérjük Önöket, hogy a felújítás ideje alatt különösen körültekintően közlekedjenek, ha lehetőségük van kerüljék az érintett útszakaszt! Mind az önkormányzat, mind a kivitelező cég nevében türelmüket és megértésüket kérjük!

Kormányablak busz május 16-án

Csongrád-Csanád megyében a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat ismételten a kistelepüléseken élők rendelkezésére áll. A kormányablakbusz segítségével minden olyan ügy elintézhető, mint a kormányablakokban.

Mint arról korábban is beszámoltunk, Bordányban legközelebb május 16-án (hétfő) 08.00-10.30 között a Faluház előtt (Park tér 1.) várja Önöket a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálata, ahol hatósági ügyekben benyújthatják kérelmeiket, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Mindemellett intézhetik személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeiket is.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is lehetőségük van.

Testületi ülés lesz május 5-én

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete május 5-én tartja soron következő ülését a Faluház dísztermében. A szokásostól eltérő időpontnak az az oka, hogy több beérkező árajánlatról is döntenek majd a képviselők, hiszen a nyertes pályázatoknak köszönhetően ajánlatokat kért be a polgármesteri hivatal.

Döntés születhet a Benke Gedeon utca felújítását végző cégről, az 1+1 útépítési program aszfaltozási munkáinak kivitelezőjéről, valamint a településüzemeltetési Központ eszközbeszerzéseiről is, ahol többek között egy traktor és egy pótkocsi megvásárlására kerülhet sor, ha kiválasztják a nyertes szállítót.

A délután öt órakor kezdődő ülésen a képviselők foglalkoznak még a Falunapi rendezvények előkészületeivel, és a tervek szerint két beszámolót is meghallgatnak. A Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló anyagok kerülnek a testület elé. Ezen az ülésen fogadják el várhatóan az éves belső ellenőrzési jelentést is.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására és Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására csak a májusi ülésen kerül majd sor. 

Az ülés, mint mindig, most is nyilvános, várják az érdeklődőket.

Mondja el véleményét a közösségi közlekedésről

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda menetrendi egyeztetésre hívja az önkormányzatokat többek között annak érdekében, hogy összegyűjtse a módosítását igénylő javaslatokat, észrevételeket a vasúti és autóbusz menetrenddel kapcsolatban. Az önkormányzat kérdőíves felméréssel szeretné kérni a lakossági javaslatokat, észrevételeke annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben tudja képviselni az itt élők érdekeit. Amennyiben sokat utazik a közösségi közlekedés igénybevételével, kérjük töltse ki az alábbi kérdőívet:

https://forms.gle/qN8A3vsqxAsW827f6

Tájékoztatás a 2022. évi országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás adatairól

A Bordányi Helyi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom a település lakosságát, hogy a 2022. április 3. napján lezajlott országgyűlési képviselők választása és országos népszavazáson Bordányban a település 3 szavazókörében a névjegyzékben szereplő 2620 fő választópolgár közül 1749 fő (66.76 %) jelent meg.

Országgyűlési választások – rájuk lehet
szavazni április harmadikán

Mint ahogyan arról a Bordányi Napló is korábban beszámolt, megvannak az idei az országgyűlési képviselők általános választásának jelöltjei. A jelölt állítást követően az egyéni választókerületünkben (Csong-rád-Csanád, 02. számú országgyűlési egyéni választókerület) összesen hat főnek sikerült össze-gyűjtenie a legalább ötszáz érvényes ajánlást, így ők kerülhetnek fel a szavazólapra. Nevüket a szavazólapra kerülés sorrendjében közöljük: Gonda Benjámin Norbert (MEMO), Mihálik Edvin (DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD), Lévainé Kovács Mariann (NORMÁLIS PÁRT), Toroczkai László (MI HAZÁNK), Mihálffy Béla (FIDESZ, KDNP), Tóth-Benedek Csanád (MKKP).
Mint minden országgyűlési választáson, így most is szavazhatunk pártlistára is. A számunkra legszimpatikusabb pártra egy másik szavazólapon ikszelhetünk. Összesen hat lista közül választhatunk. A pártokat, pártlistákat is a szavazólapra kerülés sorrendjében közöljük: DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD (közös lista). A listán szereplő első öt képviselő neve: Dr. Márki-Zay Péter – Párbeszéd Magyarországért Párt, Dobrev Klára – Demokratikus Koalíció, Karácsony Gergely – Párbeszéd Magyarországért Párt, Jakab Péter – Jobbik Magyarországért Mozgalom, Fekete-Győr András – Momentum Mozgalom; NORMÁLIS PÁRT (önálló lista). A Normális Élet Pártja listán szereplő első öt képviselő neve: Dr. Gődény György, Marton Ádám, Seres Mária, Dr. Kovács János Ferenc, Lévainé Dr. Kovács Mariann; MKKP (önálló lista). A Magyar Kétfarkú Kutya Párt listán szereplő első öt képviselő neve: Kovács Gergely, Döme Zsuzsanna, Terdik Roland, Bürger Zoltán, Sándor Balázs; MEMO (önálló lista). A Megoldás Mozgalom listán szereplő első öt képviselő neve: Gattyán György Zoltán, Huszár Viktor Dénes, Dr. Bajusz Krisztina Ilona, Veszelinov Annamária, Dr. Helmeczy László; MI HAZÁNK (önálló lista). A Mi Hazánk Mozgalom listán szereplő első öt képviselő neve: Toroczkai László, Dúró Dóra, Dr. Apáti István, Novák Előd, Szabadi István; FIDESZ-KDNP (közös lista). A listán szereplő első öt képviselő neve: Orbán Viktor – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Dr. Semjén Zsolt – Kereszténydemokrata Néppárt, Kövér László – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Dr. Mátrai Márta – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Gál Kinga – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség.

Ne feledjék Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A szavazati jog a legmagasabb szintű részvételt biztosítja a demokratikus társadalmakban élő polgárok számára, ezért fontos, hogy mindenki a legteljesebb mértékben éljen ezzel a joggal. A választásokon való szavazással azon demokratikus jogunkat gyakorolhatjuk, hogy részt vegyünk a jövőnket érintő döntések meghozatalában, ugyan-akkor legitimitást is adunk a választott országgyűlésnek feladatai elvégzéséhez. Bordányban 2018-ban 2591 fő, míg most 2022-ben 2620 fő járulhat majd az urnák elé. Legyünk ott minél többen!

Ha még nem tudja kire szavazzon, tesztelje magát. A vokskabinban kérdésekre válaszolva megtudhatja melyik párthoz állnak a legközelebb az ön által megfogalmazott vélemények.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support