Számlálóbiztos-toborzás nagyközségünkben is

A 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára számlálóbiztosok, felülvizsgálók jelentkezését várja Bordány Nagyközség Jegyzője:

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata: körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten), a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.), e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent: legalább középfokú végzettség, magabiztos számítógépes ismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség, az összeírás területén való helyismeret, rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele: a jelentkező kiválasztása, az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, keresse fel a Polgármesteri Hivatalt.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.                                                                                                   

                                                                                                        

Regionális amatőr művészeti fesztivált szerveznek nyugdíjasaink szeptemberben

Mindig örömmel számolunk be azokról az eseményekről, amelyek közös munkánkról vagy örömünkről szolgál információt. Ezt azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert minden nyugdíjaskorút, de az odakészülőket is szívesen várunk a közösségünkbe. A cikk megjelenésekor már megtörtént egy hangulatos félévzáró. Családias jellegű, beszélgetős, születésnaposokat köszöntő találkozón leszünk túl.

Szeretnénk bejelenteni, hogy a járványhelyzet miatt többször elmaradt Regionális Amatőr Művészeti Fesztivált az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületével  közösen 2022. szeptember 17-én, szombaton a Bordányi Faluházban megrendezzük. További  terveink a Nagyközségi Idősek Napjának ünnepségén való részvétel. 

Az ősz folyamán szeretnénk olyan beszélgetős találkozót szervezni, ahol a nyugdíjas szervezet további munkájának segítéséhez támogatókat keresünk. Elsősorban a közös érdeklődés és a közös lehetőségek feltárása volna az elsődleges cél. Szalai Antal klubvezető

Kisbuszra lenne szüksége támogató szolgálatunknak – pályáztunk

Településünk önkormányzata a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez nyújtott be pályázatot, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére jelentették meg “A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” elnevezésű felhívásukat.

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ által összeállított, “TámPont” avagy a támogató szolgálat személyi szállítás feltételeinek biztosítása a mikrotérségben címet viselő pályázati anyagban egy gépjárműbeszerzés valósulhat meg, amellyel az átfogó cél a támogató szolgálat működési területén (Üllés, Bordány, Pusztamérges, Forráskút, Zsombó) élő súlyos fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének elősegítése a szolgálat személyszállítási szolgáltatáselem feltételeinek javításával. A bordányi központtal működő szolgálat kiemelten fontos célja a kiszámítható szolgáltatásnyújtás biztosítása, a biztonságos, komfortos közlekedés feltételeinek megteremtése, az, hogy a klienskör szükségleteire válaszolva minél többen vehessék igénybe a szállító szolgáltatást. A gépjármű beszerzéssel – amely a tervek szerint egy Ford Transit Tourneo Custom 9 személyes, 2.OL TDCI (130Le) M6 Kombi Trend típusú mikrobusz – hosszútávon biztosítottá válik az ésszerű útvonaltervezés mellett a költséghatékony fenntartás is. A fejlesztés a személyi létszám bővítését is lehetővé teszi, hiszen a szállításhoz kapcsolódó személyi segítés megszervezésére is sor kerülhet. Mint arról már korábban mi is beszámoltunk, az önkormányzat szociális intézménye által működtetett Támogató szolgálat ugyanis a személyszállítás feladatellátását jelenleg a bordányi Sportkör tulajdonában álló mikrobusszal tudja ellátni megállapodás alapján, azonban ez hosszú távon nem jelent megoldást, ezért íródott most meg a pályázat is.

Záró konferencián összegzik a bordányi partnerséggel megvalósult határon átnyúló projekt eredményeit

Hármas partnerségben, a temesvári Szórvány Alapítvány, a nagybánhegyesi Esélyt a Szórványnak alapítvány és a bordányi Kulturális és Szabadidós Egyesület közös gondozásában valósult meg a ”Határon átnyúló munkaerő piac” című projekt (ROHU 348), amelynek eredményeiről a június 29-én megrendezendő zárókonferencián számolnak be az együttműködők. A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósult meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam finanszírozásával. A projekt fő célkitűzései a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása volt, amunkaerőpiachoz történő hozzáférés javítása, valamint a foglalkoztatási lehetőségek növelése Temes, Békés és Csongrád-Csanád megyében. A projekt három fő pillérre támaszkodik: I. Közös tartalmak kifejlesztése melynek része ként román és magyar nyelvi képzésre, jogi ismeretekre vonatkozóan készül speciális módszertan, honlap és képzésianyagok. II. A közös határmenti munkaerőpiac fejlesztés elősegítését, a szomszédos országoknyelvének elsajátítását és legfontosabb foglalkozási jogszabályok megismertetését elősegítő képzések lebonyolítása (Romániában 40, Csongrád-Csanád megyében 24, valamint Békés megyében 24 résztvevő számára.) III. Képzési központok korszerűsítése, működtetése Temesváron, Nagybánhegyesen és Bordányban, valamint az oktatási tevékenységhez megfelelő felszerelések beszerzése, melynek révén képzési bútorzattal és technikai eszközökkel gazdagodnak a helyszínek.

Hamarosan aszfaltoznak – szerdán kezdik az útalap javításával a munkálatokat

A tervek szerint szerdán megkezdődik az 1+1 Közösségi Útépítési Programban meghatározott újabb belterületi útszakaszok építése. A beruházás a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően valósulhat meg. A vállalkozó elsőként a meglévő útalapot javítja, illetve az útpadkát készíti el, majd ezt követően kezdődik meg az aszfaltozás: 5 cm vastag kopóréteg kerül terítésre gépi hengerléssel. A jelenlegi fejlesztés a következő közterületeket érinti: Park tér, Alkotmány tér, Építő utca, Toldy utca, Juhász Gyula utca, Széchenyi utca, Deák tér.

A még 2016-ban lakossági kezdeményezésre elindított 1+1 Közösségi Útépítési Program lényege, hogy a lakosság kezdeményezte az  út megépítését, vállalva annak költségeihez való hozzájárulást.  Az önkormányzat üdvözölte a kezdeményezést, és vállalta, hogy minden egy forinthoz további egy forinttal járul hozzá annak érdekében, hogy minél előbb megépülhessenek ezek az utak. Az önkormányzat továbbá azt is vállalta, hogy minél előbb saját forrás felhasználásával megépítteti az útalapokat, és pályázati forrásból további pénzt szereznek majd az útépítéshez, amellyel a lakossági hozzájárulás mértéke is csökken. Az első ütemben a falu keleti, most pedig a nyugati oldalán épülhetnek meg az új utak. A lakossági hozzájárulás mértéke a teljes bekerülési költség ismeretében kerül majd kiszámításra.

Felhívjuk a fenti utcákban, tereken lakók figyelmét, hogy gépjárműveikkel ne az útpadkákon parkoljanak, mert azzal akadályozzák a munkálatokat. Az aszfaltozás minden bizonnyal útszakaszok lezárásával is jár, de erről a kivitelező szórólapokon is értesíti majd az érintett szakaszokon lakókat.

A nagy munkagépek miatt kérjük a szokásosnál még elővigyázatosabban közlekedjenek, vigyázzanak egymásra.

Egyre több autóval parkolunk, ez miatt kevesebb a hely, és módosítások is történtek

Mint arról korábban is beszámoltunk, mind a főúton, mind a Benke Gedeon utcában felfestése kerültek az útburkolati jelek. A Kossuth utcában változatlan formában úgynevezett felülfestése történt, a Benke Gedeon utcában azonban megváltoztak a parkolókiosztások, ezért nagyobb figyelemre lesz szükség a következő parkolás alkalmával.

A Faluház előtti parkolók nagyobb mélységűek lettek, ugyanis a korábbi járdaszakasz eltűnt. Itt a gyalogosforgalom közvetlenül a Faluház előtti területre lett átirányítva annak érdekében, hogy biztonságosabbá váljon a parkolás, és a hosszabb járművek is elférjenek.

A mozgáskorlátozott parkoló közvetlenül az elektromos töltőpontok mellé került, így sokkal jobb helykihasználás valósulhatott meg.

A csomagautomata előtti területen azonban maradt a járdasáv, kérjük itt vegyék figyelembe a fehér vonalat, ha parkolnak, mivel a gyalogosoknak el kell férniük az automata és a kocsi között.

A Kossuth utca túloldalán a pékség épülete melletti parkoló felfestése is megváltozott. A változtatást itt is a biztonságosabb közlekedés, valamint az épület melletti járda vonalának megtartása indokolta. A korábbi halszálkás megállást a párhuzamos parkolás váltotta fel, noha ezt még egyes autósok nem veszik figyelembe és továbbra is merőlegesen állnak be a parkolóba zavarva mind a gyalogjárda mind a közút forgalmát. (Képünkön: A kisebb autók merőlegesen is elférnek, de sajnos ez már nem szabályos)

A parkolási lehetőségeket  várhatóan tovább szigorítják majd. Sok parkolót használnak akár napokig autósok, akik nem állnak be az udvarba, vagy kihasználva a főút forgalmát itt parkolják le eladó (lerobbant) gépjárművüket. Jó megoldásnak ígérkezik, ha a kiépített parkolók nagy részében időkorlátot vezethetnek be, amely maximum 2 órás ingyenes parkolást tesz majd lehetővé a közterületeken. Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz nem csak a főúton, hanem például a Benke Gedeon utcában vagy a Petőfi utcában több hete egy helyben parkoló gépjárművekről is. Ugyancsak problémát okoznak a közparkokba beparkoló járművek. A Park téren és Alkotmány téren a zöldterületeken parkolnak autókkal. Várhatóan itt is bírságok kiszabásával lehet csökkenteni a szabályszegéseket.

Elsőként a Borostyán dalkör kapta meg az önkormányzat nívódíját

A PünkösdFeszt programjainak sorában az idén is örömmel olvashattuk a Borostyán Dalkört. A helyi együttes minden évben külön produkcióval készül a település ünnepére, így volt ez az idén is. Azonban most a produkciót egy kis közjáték szakította félbe, a műsorvezető Tanács Gábor hívta a színpadra, aki a képviselő-testület által alapított nívódíjjal lepte meg a dalkörösöket.

A díj alapításakor Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy minden évben kiemelje és támogassa a legkiválóbb helyi kezdeményezéseket, együttműködéseket, ezért alapította meg Bordány nagyközség Nívódíját. 

Ezentúl azok a közösségek, civil szervezetek, nonprofit társaságok, szövetkezetek és az általuk megvalósított projektek kaphatnak nívódíjat, amelyek kimagasló színvonalú, példaértékű munkát, projekt tevékenységet végeznek. Ezek a projektek településünk közösségi életét színesebbé, míg a projektekben résztvevőket és az itt élő polgárokat motiváltabbá teszik a közös munka által, ösztönözve a közösségek közötti sikeres együttműködést. A nívódíj egy elismerő oklevél, tárgyjutalom vagy  pénzjutalom odaítélésével jár együtt.

Ezt a díjat kapta meg most elsőként 2022-ben a Borostyán dalkör, a nevükben Illés Mária, a dalkör vezetője vette át az oklevelet.

Veterán járművekben gyönyörködhetünk – szombaton Bordányban is megállnak a túraverseny résztvevői

Június 17-19. között zajlik a Kántor András emléktúra amely egyben a Veterán Autósok és Motorosok XXVII. Nemzetközi Találkozója is.

A résztvevők 18-án, szombaton egy túraversenyen vesznek részt, amelynek egyik állomása lesz településünk is. 9.30-tól 12 óráig a Bordányi Piactéren, majd 12 órától 14 óráig a Bordányi Faluház parkolójában állnak meg, így a helyben élőknek is lehetősége lesz megcsodálni a közel száz oldtimer járművet.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Vasárnap délelőtt a veteránok a halasi felvonulás során a katolikus temetőben idén is megkoszorúzták Kántor András sírját. Ezt követően díjazták a túraverseny legjobbjait, a legidősebb járműnek a tulajdonosát, valamint a legidősebb és legfiatalabb járművezetőket is.

Szalai Antal vehette át a Bordány Községért díjat

A vasárnapi faluünnep keretében adta át Tanács Gábor polgármester a Bordány Községért emlékérmet. A képviselő-testület döntése nyomán a díjat Szalai Antal, a bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője vehette át.

A díjátadást úgy ütemezték a szervezők, hogy minél többen jelen legyenek az eseményen, hiszen a Pünkösd Feszt két legnépszerűbb előadója Szandi és az Irigy Hónaljmirigy között, pontban nyolc órakor kerülhetett rá sor a nagyszínpadon.

Szalai Antal Pusztamérgesen született 1945. január 11-én. Édesapja a II. világháborúban esett el, így édesanyja egyedül nevelte fel a hét évvel idősebb nővérével együtt.

Az általános iskolát a lakóhelyén végezte el, majd Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett. Később szállítmányozási szakon tanult, amely a szakmai munkáját meghatározta egész életére. A Tisza Volán vállalatnál kezdett dolgozni az 1970-es Tiszai árvíz idején. 1990-ig egy eredményes csapatban végezte munkájáét. A Masped Rt. szegedi kirendeltségén nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig tevékenykedett.

Nős, felesége Dudás Dóra, akivel 2010-ben ismerkedtek meg és 2016-ban kötöttek házasságot. Egymást segítve és támogatva építették fel közös életüket. Két fia és 3 unokája van.

A közösségi munka mindig életének része volt, nyugdíjasként egyértelmű volt nyugdíjas klubhoz való csatlakozása 2010. évben. A bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klubot 2013. szeptembere óta vezeti. Sok közös élmény és munka köti a klubhoz, a klubtagokhoz. Úgy érzi, nehéz megfelelni az igényeknek, de számára jó érzés az örömet, jó kedvet megtapasztalni e körben.

Anti bácsi 2014. óta az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete elnökségének tagja, 2017. óta megyei elnöke. 2020. októberétől az Országos Szövetség Elnökségben alelnökként továbbra is lelkesen vesz részt a nyugdíjas közösség életében helyben és szélesebb körben is.

A képviselő-testület az idén csak egy kategóriában adományozott díjat, és a díszpolgári cím odaítéléséről sem döntöttek. Mint arról korábban is beszámoltunk már, folyamatban van a díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet átgondolása. Korábban minden évben döntöttek díszpolgári címről, és a településért végzett kiemelkedő munkát is több kategóriában ismerték el. Van olyan elképzelés, amely szerint a díszpolgári címet egy önkormányzati ciklusban csak egyszer ítélnék oda, és a Bordány községért elismeréseket is évente csak egy-egy kategóriában adnák át. Noha a helyi szabályozás még nem változott, a gyakorlatban a képviselők már egy új irányt követve döntöttek.

Arról, hogy a korábbi években kik kaptak kitüntetést, itt informálódhat.

A kép a díjátadáson készült. Tanács Gábor polgármester adja át a díjat a kitüntetett Szalai Antalnak. (Fotó: Gyuris János)

Hamarosan elkészülnek az új útszakasz festésével is

A vállalkozó időben elkészítette a Benke Gedeon utca felújítását, az ígéretek szerint a hétvégén megkezdik az útburkolati jelek felfestését is, és ezzel befejeződik a legforgalmasabb szakasz felújítása.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a Benke Gedeon utcai útburkolati jelek felfestésével egyidőben az önkormányzat saját forrásból megrendelte a Kossuth utca központi részén lévő parkolók felfestését is, hiszen a vonalak a legtöbb helyen már lekoptak az úttestről.

A festési munkálatok miatt várhatóan korlátozásokra lehet számítani, az érintett helyszíneken szalagokkal illetve bójákkal zárják majd el ideiglenesen az autók elől ezeket a területeket. A pontos időpontról a vállalkozó szórólapokon illetve  a település közösségi oldalán előzetesen tájékoztatja majd a lakosságot is.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support