Újra kinyit a fenyőfa kölcsönző

Kivágott fenyők milliói kerülnek a hulladéktelepekre az ünnepek után minden évben. A környezetvédők és természetbarátok már régóta hangoztatják, van ennél jobb megoldás, nem kell elpusztítani fenyők tömkelegét. Bordány Nagyközség Önkormányzata ehhez a gondolatmenethez csatlakozva indította el 2020. decemberében közösségi kezdeményezését, a karácsonyi fenyőfa kölcsönzést.
A program első évében harminc, míg most az elmúlt évhez hasonlóan harminchárom darab, körülbelül egy-másfél méter magas földlabdás fa kölcsönzésére lesz lehetőség, az idei bérleti díj tízezer forint lesz. Amennyiben a bérlő a fát kiültethető állapotban január elején visszaszállítja, akkor ötezer forintot a díjból visszakap.
Külön öröm, hogy az a kölcsönző már a település új 2024-es akciójához is csatlakozhat egyben, hiszen a bérleti díj másik feléért egy egynyári virág vásárlásához alkalmas 5.000 Ft-os utalvány jár majd. A kezdeményezések összekapcsolásával a környezettudatosság, zöld gondolkodás mellett, a településszépítésre, virágosításra is szeretné felhívni a képviselő-testület a figyelmet.
A családoknak tehát – ha megfelelően gondozzák a kölcsönbe kapott fát – egy forintjába sem kerül a fenyő. A fák átvételére december 21-én (csütörtökön) lesz lehetőség a Polgármesteri Hivatal (Benke Gedeon utca 44.) udvarán lesz lehetőség 08.00-17.30 között.
A fák visszavételének időpontja 2024. január 9. (kedd) és 10-e (szerda) lesz.
December 17-ig (vasárnap) a bordányi lakóhellyel rendelkező családok jelentkezését várják, ezt követően pedig a szabad készlet függvényében a környező településeken élők is kölcsönözhetnek fenyőfát! Kölcsönözhető fenyőfa regisztráció itt: https://forms.gle/A74uPnyzRiKMpLHm7

Díjazták az Év sportolóit is a BSK évzáró rendezvényén

2019-ben szervezte meg legutóbb a Bordány Sportkör a BSK Sportbál nevű rendezvényét, melyet nagy készülődés, várakozás előzött meg a szervezők és a résztvevő családok, baráti társaságok és a sportolók részéről egyaránt. A résztvevőket Kiss-Patik Péter egyesületi elnök köszöntötte, aki az elmúlt időszakban elért eredményekről, az együttműködések keretében megvalósuló fejlesztésekről és a közösségi erőből fakadó új célkitűzésekről is beszélt. Díjátadásra is sor került, ezúttal az év női sportolóját valamint az év férfi sportolója elismerést adták át. A lányoknál a labdarúgás, mellett a tollaslabdában is évek óta kimagasló teljesítményt nyújtó Vér Zsófit, míg a fiúknál a már öt éve a felnőtt labdarúgó csapatban játszó, mára már a csapat kapitányaként is szereplő Visnyei Dávid részesült díjazásban. Ezt követően még a vacsora előtt bemutatkozott az est zenekara a Party Art’s OK együttes, majd a félórás táncparkett próbát követően volt lehetőség a zsombói Jóbarát Vendéglő által készített finom és bőséges svédasztalos vacsorán részt venni, melyet desszertként süteményekkel lehetett kiegészíteni. Az étkezést követő órákban a buli és a tombola vásárlás került középpontba, fél tizenegykor pedig megérkezett a várva várt sztárvendég, az Animal Cannibals! A fiúk pillanatok alatt magával ragadták a közönséget és elrepítették a bálazokat a 90-es, 2000-es évekbe. A több, mint fél órás program után következett a tombola, ahol a sok-sok-felajánlásnak köszönhetően értékes nyeremények leltek gazdára. A tombola felajánlásokat ezúton is köszönik a szervezők, a felajánlók névsorát közösségi felületeiken teszik közzé. Egy nagyon jó visszajelzés is tapasztalható volt az éjszaka folyamán, hiszen a sorsolást követően együtt maradt a társaság, volt aki újra a tánctér felé vette az irányt és volt aki az egész estés svédasztalos vacsorát kihasználva egy újabb falatozást iktatott be. Amennyiben minden lehetőség adott lesz, akkor 2024. november 30-án újra bálozhatunk! 

Tizenkilenc laptop érkezett iskolánkba

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő november 15-én adta át a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának Koczkás Ágnesnek azokat a laptopokat, amelyeket egy országos több éves átfogó program keretében pedagógusok és diákok részére biztosítanak. A most átadott 19 laptopot diákok kapják majd meg iskolánkban.

A képviselő úr elmondta, hogy 1462 településen 2572 iskolában, több mint 3000 feladatellátási helyen osztanak ki ilyen eszközöket. A szolgáltató állam koncepciójába illeszkedő módon azt tűzték ki célul, hogy az 5. évfolyamtól a 12. évfolyamig minden tanulónak aki igényli, rendelkezésére bocsássanak egy hordozható számítógépet, amellyel hozzá tudnak férni mindazon fejlesztéshez, amely eddig megvalósult, illetve a jövőben megvalósul. Ez 579 ezer hordozható számítógépet jelent, ebből 55 ezret már tavaly tavasszal megkaptak a pedagógusok. Az első 65 ezer eszközt akkor a 9. évfolyamosoknak osztották ki. Most a program második eleméhez érkeztek el: a 7. és 10. évfolyamon tanulóknak osztanak notebookokat, és még két alkalommal valósul majd meg eszközátadás az elkövetező két évben.

A Homokhátságra összesen 214 db laptop érkezett az elmúlt napokban, ebből Bordányba 19 darabot személyesen Mihálffy Béla adott át.

Új, közös pályázat beadásáról egyeztetett Ásotthalom, Bordány és Ruzsa polgármestere

November 15-én a ruzsai polgármesteri hivatalban egyeztetett a három település polgármestere egy új közös pályázat benyújtásáról. Papp Renáta, Sánta Gizella és Tanács Gábor mellett pénzügyekben és pályázatokban jártas szakemberek is részt vettek a megbeszélésen. A helyi humán fejlesztéseket támogató, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent pályázatot január 17-ig lehet benyújtani, ennek az előkészítése kezdődött meg első körben a vezetők szintjén, majd ezt követően intézmények és civil szervezetek bevonására is sor kerül.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázat, a programok várhatóan a jövő év szeptemberében indulhatnak el és a tervek szerint a következő három év során valósulnak meg. Az önkormányzat által vállalt szociális alapszolgáltatások keretében a támogató szolgálat és a közösségi alapellátás keretében zajló programok, a demenciával élők és hozzátartozóikat segítő programok valamint idősek-nek, gyerekeknek szóló programok indulnak.
A fiatalok bevonásával tematikus ifjúsági táborokat, az ifjúsági önkormányzat programjainak támogatását is tervezik. Minden bizonnyal kiemelt szerepet kap a gyógypedógiai szolgáltatások fejlesztése, valamint a gyógytornászi szolgáltatás elérhetőségének megteremtése és fejlesztése, ahogyan nagy hangsúlyt fektetnek a térítésmentes életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzésére és szűrővizsgálatok helyben történő biztosítására is. Óvodai mozgásfejlesztés, iskolai, tanítás utáni sportprogramok és például elsősegélynyújtás képzés is szerepel a programba beépítendő elemek között, ahogyan a kerékpáros közlekedést népszerűsítő programokat valamint közbiz-tonság javítását segítő programokat is szeretnének majd szervezni a lakosság számára. A pályázati anyagot december 20-ig véglegesítik. Eddig kell minden tevékenységet egyenként megtervezni, beköltségelni, hogy ezt követően a ruzsai gesztor önkormányzat be tudja majd azt adni.

Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása

A Településüzemeltetési Központ munkatársai megkezdték a szociális tűzifa kiszállítását. Az önkormányzat a Belügyminisztériumi pályázaton összesen 169 köbméter fát nyert el, ezt a múlt hónapban szállították le az ásotthalmi erdészetből. Az eddig beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, ennek ütemében indulhatott meg a kiszállítás is. Aki még nem adott be kérelmet és jogosult, azaz az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot (egyedülélő esetén a 114 ezer Ft-ot) havonta, akkor ne késlekedjen.
Annál is inkább, mert a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat Karácsonyig lehetőleg az összes fát ki szeretné szállítani a bordányi családoknak – mondta el Tanács Gábor polgármester.

Befejeződtek a vihar utáni helyreállítási munkák

Bordányt is egyre többször súlytja a szélsőséges időjárás, az elmúlt időszakban a hatalmas szél okozott károkat mind a magántulajdonú, mind az önkormányzati épületekben. Több helyen bontotta meg a tetőket a szél, cserepeket, palákat kellett pótolni. Fákat is kicsavart a hatalmas erejű szél, és sok faág is letört.

Az önkormányzati épületek közül a polgármesteri hivatal és a ravatalozó teteje sérült. A hivatal esetében a tetőcserép pótlására került sor, a ravatalozóban pedig a bádoglemezt kellett visszahajlítani és újra rögzíteni.

A Széchenyi utcai bérlakásoknál, a Arany János utcai focipálya mezsgyéjén és a Petőfi utcai bérlakásnál fákat csavart ki, míg a Deák téren és a Hunyadi téren faágakat tört le a szél. Itt a fákat, ágakat kellett összevágni, elszállítani.

A vihar okozta károkat a Telepüzemeltetési Központ munkatársai hárították el. A munkálatok pénteken fejeződtek be.

FELHÍVÁS: „Pályázat tanulói támogatásra 2023.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, 3,5 átlagú tanulmányi eredményt meghaladó középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

  • akik nehéz anyagi körülmények között, bordányi lakcímen élnek.
  • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28.500 Ft) 400 %-át (114.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében pedig az 500 %-át (142.500 Ft-ot).
  • előnyt élvez az a tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.

A PÁLYÁZATI ADATLAP letölthető a bordany.com honlapról, illetve a Bordányi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • lakcímigazolás
  • iskolalátogatási igazolás
  • tanulmányi eredményről szóló igazolás (2022/2023. I. félév; 2022/2023. II. félév)
  • rendszeres jövedelem igazolása (a pályázat benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családtámogatási ellátás)
  • nem rendszeres jövedelem igazolása (2022. évi adóbevallás)

A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 21.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani.

A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2023.”

Szövetkezetünk az OMÉK-on állított ki és díjat is hazahozott

Sikeres bemutatkzáson van túl a bordányi Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet. A helyi nonprofit cég az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron mutatokozott be. Az október 20-22. között a HUNGEXPO területén zajló országos rendezvényt kétévente rendezi meg az Agrárminisztérium által megbízott Agrármarketing Centrum.
„Ahol életre kel a vidék” – ezzel a szlogennel hirdette a 81. OMÉK-ot az Agrármarketing Centrum.
A háromnapos rendezvényen közel 200 kistermelő és mintegy száz élelmiszeripari vállalkozás mutatkozott be szerte a Kárpát-medencéből. A szakmai kiállításra közel ötvenezer érdeklődő volt kíváncsi.
Október 22-én, az OMÉK-on vehették át a az AGRO-TREND Csoport által alapított „Kézműves Kiválóságok Díjat”. Nagy örömünkre a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet által gyártott Legjava Zserbólekvár a zsűri különdíját érdemelte ki. A Díjat Gubik Marianna Edit a szövetkezet ügyvezető elnöke vette át ünnepélyes keretek között Székely Ritától a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkárától.
A díjnak köszönhetően az idén így minden bizonnyal rengeteg bordányi finomság, közülük is a most díjazott zserbólekvár fog a karácsonyfák alá kerülni. A szövetkezet tájékoztatása szerint ugyanis a kiállítás és a díj hatására jelentősen megugrottak a megrendelések.

Hamarosan megújul az ISZEK

Zajlik az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ felújítása. Az épületben többek között festési munkálatokat, padlócserét valamit gépészeti munkákat, így például légkondícionáló berendezések beszerelését is végzik a szakemberek. A tervek szerint a hónap végére készül el a munka, addig az intézmény szolgáltatásai a volt Mihálffy iskola épületében vehetők igénybe.
Jó hír, hogy a pályázatnak köszönhetően számos a mindennapi működéshez szükséges eszköz, és kisebb berendezés, valamint egy hét személyes személyautó is beszerzésre kerül. Utóbbi az intézmény keretein belül működő Támogató szolgálat használatába kerül majd. A járművet már kiválasztották, reméljük hamarosan megérkezik és forgalomba állhat.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt hétfőn

Szeptember 11-én délután négy órától a Faluház és Könyvtár dísztermében tartott rendkívüli képviselő-testületi ülést településünk önkormányzata. Tanács Gábor polgármester öt napirendi pont megtárgyalására hívta össze a képvselőket. Elsőként a Helyi adókról szóló 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak, majd el is fogadták a Dr. Fodor Ákos jegyző által előterjesztetteket. A módosításra kormányhatározat kötelezte az önkormányzatot, a beépítetlen kiskertekre kivetett négyezer forintos adót – mivel az föld adónak számít – nem szedheti be az önkormányzat, sőt a kivetett és befizetett adókat vissza is kell fizetnie. 

Második napirendi pontban is rendelet módosításról döntöttek. A térítési- és szolgáltatási díjak mértékéről szóló 3/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az Integrált  Szociális és Egészségügyi Központ szolgáltatási díjainak megállapítását tartalmazó része módosult.  Átlagosan öt és tizenöt százalékos emelést fogadott el a testület. Ez az összeg nagyban függ a támogatott szociális helyzetétől.

A képviselő-testület tárgyalta, majd módosította Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletét is.  A tevékenységi körök közé bekerült a Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása, amelyet a Szarmata Régészeti Park megnyitása tett szükségessé.

Mint arról külön is beszámoltunk, a képviselő-testület döntött a bölcsődefejlesztési pályázat során lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról is. Nyertesnek a legjobb ajánlatot tevő Bauszer Kft-t választotta ki az önkormányzat.

Az ötödik, utolsó napirendi pontban a még önkormányzati tulajdonban lévő, de az Alföldvíznek vagyonhasznosításba adott települési vízikörmű rendszer 2024-2038 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról döntöttek.

A képviselő-testület a tervek szerint legközelebb szeptember utolsó csütörtökén ülésezik majd. Az öt órakor kezdődő nyilvános ülés ugyancsak a faluházban kerül megtartásra.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support