Kormányablakbusz újra a faluház előtt

Csongrád-Csanád vármegyében a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat ismételten a településeken élők rendelkezésére áll. A kormányablakbusz segítségével minden olyan ügy elintézhető, mint a kormányablakokban.

Bordányban legközelebb március 20-án (hétfő) 08.00-10.30 között a Faluház előtt (Park tér 1.) várja Önöket a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálata, ahol hatósági ügyekben benyújthatják kérelmeiket, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Mindemellett intézhetik személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeiket is.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is lehetőségük van.

A fiatalok március 15-én délután koszorúztak

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat nevében Lehel Máté ifjúsági alpolgármester és Vas Sándor Nimród ifjúsági képviselő koszorúzott március 15-én, szerdán a bordányi Petőfi szobornál.

Bánvölgyi László szobrászművész alkotása az ifjúsági önkormányzat kezdeményezésére került felállításra a Park téren.  Egy, a szabadságharcnak emléket állító emlékmű elkészítésére még 2006-ban tett javaslatot a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat akkori képviselő-testülete (Kiss-Patik Péter ifjúsági polgármester, valamint Császár Norbert, Mészáros Norbert, Molnár Bence és Sándor László ifjúsági képviselők), mert nagyon fontosnak tartották, hogy legyen egy méltó hely a megemlékezésre. A tervből aztán közel tíz év elteltével valóság lett, és a Nemzeti dalt szavaló Petőfi Sándor szobor 2016. márciusától örök emléket állít forradalmunk és szabadságharcunk hőseinek.

Közgyűlést tartott a Bordányi Polgárőr Csoport

Március 11-én, a faluház nagytermében tartotta meg közgyűlését a Bordányi Polgárőr Csoport. A 64 tagot számláló egyesület törvényi kötelezettségének tett eleget, amikor a tagok elfogadták a tavalyi év szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint az idei évi terveket.

Horváth Sándor András a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége alelnöke és Turner Sándor elnök emléklapokat is átadott. 10 éves szolgálatért Kiss András, Tari Attila és Sztankovics Antal, 15 éves szolgálatért Kappan Tóth János, míg 25 éves szolgálatért Kálmán Sándor, Bogyó Ferenc, Szűcs Endre, Pintér Zoltán, Masír Sándor, Veres Antal, Nagy Imre, Sípos Pál, Szabó Gyula, Kisapáti Péter, Kisapáti Krisztián, Szabó János, Barna Lajos, Fábián Lajos , Fodor István, Turner Sándor, Botka István, Szabó Lajos, Fodor Csaba, Fodor Istvánné, Sándor Ferenc, Gyuris József, Jenei György, Gyuris Ernő, Rácz Gyula, Ráczné Tanács Aranka és Sziládi István vehettek át elismerést.

Az Országos Polgárőr Szövetség a bordányi szervezetet elismerő oklevéllel jutalmazta, amelyet Horváth Sándor András a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége alelnöke az országos szövetség nevében Turner Sándor egyesületi elnöknek adott át. 

A tavalyi évben is jól gazdálkodott a csoport, a pénzmaradvány teljes összegét az idei évi tartalékba helyezték át. A legnagyobb támogatást önkormányzatunktól kapták: a működésre 700 ezer forintot, míg a benzinár emelkedés miatti plusz tartalékként 300 ezer forintot kaptak. Az elnök beszámolójában elhangzott, hogy a település közbiztonsága jó, a polgárőrök mindent megtesznek azért, hogy a lakosság biztonságban élhessen. Folyamatosak a járőrözések, rendszeres a jelenlét a nagyobb helyi rendezvényeken. Kiemelt programok a falunapok, a különböző koncertek. De fokozott figyelem övezi a helyi diszkó működését, kiemelten kezelik a közintézmények éjszakai megfigyelését is.

A polgárőr autó tavaly járőrözéssel összesen 13844 kilométert tett meg, Az elmúlt évben összesen 5636 óra telt járőrözéssel.

Turner Sándor az idei év tervei között beszélt az egységes formaruhák beszerzéséről, amelyet az aktív tagok kapnának meg a járőrözéshez, és ugyancsak fontosnak tartaná a fiatalítást, fiatalok jelentkezését várnák a polgárőr csoport tagjai közé. Ezzel kapcsolatosan számíthatunk majd olyan rendezvényekre, programokra, amellyel felhívhatják munkájuk szükségességére az itt élő, a településért elkötelezett fiatalok figyelmét.

Tanács Gábor, településünk polgármestere megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját. Mind a polgárőrséggel, mind a rendőrséggel való együttműködést példaértékűnek nevezte. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tavalyi alapműködés támogatásához szükséges forrást a település önkormányzata a nehéz gazdasági helyzet ellenére is biztosítani fogja.

Dobó Attila r. őrnagy, a Mórahalmi rendőrőrs parancsnoka is a jó együttműködésről, és településünk közbiztonságának jó helyzetéről beszélt, miközben ő is megköszönte a jó együttműködést polgárőreinkkel. Az őrsparancsnok elmondta, az idei évben ismét lesznek közös járőrözések a két szervezet között, amely tovább erősítheti a jó kapcsolatokat.

A gyűlés egy közös vacsorával, és kötetlen beszélgetésekkel zárult.

Nagyböjti élelmiszergyűjtés templomunkban is

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a templomokban március 12- 19. között. Plébániánk is bekapcsolódik a gyűjtésbe. Az adományok a szentmisék előtt és után a sekrestyében adhatóak át. Alapvető mindennapi élelmiszerek (liszt, cukor, rizs, tészta, olaj, konzervek, tea, tartós tej, keksz, stb) adományozásával segíthetnek. Az élelmiszercsomagokat helyi családoknak juttatja el Húsvét előtt a bordányi Karitász Csoport. 

A hónap végéig kell a talajterhelési díjat megfizetni

Talajterhelési díjat kell fizetni mindazoknak, akik még nem kötötték rá rendszerüket a szennyvízcsatorna hálózatra. A polgármesteri hivatal felhívja azon lakosok figyelmét, akiket talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési díj bevallási, valamint díjfizetési kötelezettségüknek 2023. március 31-ig szíveskedjenek eleget tenni. Amennyiben az Alföldvíz Zrt. által közölt adatokkal nem ért egyet, észrevételét az ingyenesen hívható 06-80-922-334-es telefonszámon teheti meg. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány személyesen a Bordányi Polgármesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) kérhető, továbbá a www.bordany.com honlapról is letölthető. A bevallás elektronikus formában is benyújtható az  E-Önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül.

Elismerték a mobilgyűjtő munkát

Korábban részletesen is beszámoltunk arról az akcióról, amelyet a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tavaly hirdetett meg. A cél a használt, a fiókok mélyén vagy a garázsban a mindenes dobozban lapuló mobiltelefonok összegyűjtése volt. A bordányiak rengeteg használt telefont és a hozzájuk tartozó töltőt dobtak be a kihelyezett gyűjtőszekrénybe. Az eszközöket az ifjúsági önkormányzat a Jane Goodall Intézet javára ajánlotta fel, amelyeket az év elején Kálmán Lénárd településünk önkormányzati képviselője szállított fel a budapesti központba.

A gyűjtőmunkának köszönhetően összesen 173 db használt mobiltelefon, 5 db régi táblagép és 95 db mobilkészülék-töltő került így újrahasznosításra. Mindenkinek, aki segítette a kampányt, ezúton is köszönjük!

A gyűjtőmunka elismeréseként egy oklevél már postán van és hamarosan megérkezik a helyi szervezőkhöz, a lakosságnak pedig három kiadvánnyal kedveskedtek, amelyet a GYIFÖ a községi könyvtárnak adományoz, így minden érdeklődő elolvashatja majd a környezetvédelmet népszerűsítő anyagokat.

Intézményvezetői álláshely pályázatot írt ki a tankerület

A Szegedi Tankerületi Központ pályázatot hirdetett a Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében intézményvezetői beosztás betöltésére a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában.

A pályázati felhívás a Szegedi Tankerületi Központ honlapján valamint a Közszolgálati Állásportálon is megjelent. Pályázni a felhívásban közzétett feltételek szerint legkésőbb 2023. március 27-ig lehet. A benyújtott pályázatokról a köznevelésért felelős miniszter dönt. Az elbírálás határideje: június 26-a.

Szerdán megkezdődik a közvilágítás korszerűsítése településünkön

A képviselő-testület tavalyi döntése nyomán és a terveknek megfelelően március 1-én megkezdődik településünk belterületén a közvilágítás korszerűsítése. A régi, a főúton lévő narancs színű nátrium lámpák, valamint a mellékutcákban található kompakt fénycsöves lámpák helyett modern, szabályozható fényerejű LED lámpák kerülnek fel az oszlopokra.
Mint arról korábban már beszámoltunk, a beruházást az önkormányzat saját forrásból valósítja meg: a cél az energiaköltségek jelentős csökkentése. Az idei feszített költségvetés még inkább szükségessé teszi a működési kiadások csökkentését. Míg az önkormányzati intézmények villamosenergia szükségletének nagy részét már napelemek állítják elő, addig a közvilágítás működtetéséhez szükséges áramot meg kell vásárolnia az önkormányzatnak.
A munkálatok a tervek szerint március 10-ig tartanak majd, ezt követően már minden utcában az új energiatakarékos világítótestek működnek. Kérjük a lakosságot, hogy a beruházás ideje alatt fokozottan figyeljenek a közlekedés során, hiszen a munkavégzés alatt a nagyobb gépek kis időre akadályozhatják a közúti forgalmat.

Hatvanan kirándultak a mohácsi busójárásra

A bordányi Faluház és Könyvtár szervezésében hatvanan látogattak el a Mohácsi Történelmi Emlékhelyre, illetve Magyarország legkedveltebb és legrégebbi télűző farsangi karneváljára február 19-én, vasárnap. A Busójárás a mohácsi Sokácok népszokása, amely a hiedelem szerint télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó és termékenységet varázsló ünnep. Több mint kétezer busó, boszorkány vonult fel Mohács belvárosában, ahol liszt-tel, tollal szórták a vendégeket, de a szerencsésebb látogató még cukorkát is kapott. A legfittebbeket körbetán-colták, megsuhintották a jó hangulatban vonulók.

Rengeteg szelfi, közös kép született, mindenki sok sok élménnyel tért haza a kiránduló csoport tagjai közül, akik hősiesen végigsétálták a felvonulók útvonalát, majd mindenkit összevárva kisétáltak a központból a város széléig, ahol a busz várta őket. A rendezvény miatt ugyanis a nagyobb közlekedési járművek ki voltak tiltva  a belvárosból, és ha volt is lehetőség arra, hogy valameddig behajtsanak Mohácsra, megállni várakozni már nem lehetett itt a buszoknak. A kirándulásról készült képeket a faluház Facebook oldalán lehet megtekinteni.

Sokkal többe kerül, pedig 72%-kal kevesebb gáz fogyott intézményeinkben

Időarányosan az elmúlt időszakhoz viszonyítva 25 ezer köbméterrel kevesebb gázt fogyasztottunk önkormányzati szinten szeptember-január hónapokban, mint egy éve. Mindez 72%-os megtakarítást eredményez a fogyasztásban. Az önkormányzat és a szolgáltató között létrejött szerződés a lekötött és fel nem használt gáz után kötbér megfizetésére kötelezi településünket, az ezzel kapcsolatos kormányrendelet szerint viszont már van egy tolerancia sáv, ami 40% spórolást enged úgy, hogy ne kelljen kötbért fizetni. Települési szinten, a hátralévő időszakot tekintve még jó lehet ez az adat, azonban ha intézményi szinten nézzük biztosan lesz olyan fogyasztási helyünk, ahol csak minimális megtakarítást tudunk elérni, és lesz olyan is, ahol szinte teljesen gáz használat nélkül vészeljük át a hideg hónapokat.

Az óvoda 38, a faluház 79, a polgármesteri hivatal 69, az egészségügyi központ 63 százalékot, míg a többi intézményünk összesen 92 százalékot tudott spórolni a tavalyi mennyiséghez képest.  Forintálisan ezek a megtakarítások sajnos nem jelentkeznek a költségvetésben, sőt közel 10 millió forinttal kerül majd többe, hiszen a gáz ára köbméterenként az önkormányzatunknak tizenegyszer annyiba került mint egy éve.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support