Hamarosan 237 köbméter tűzifa érkezik

Még az év elején született döntés a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról. A polgármester javaslatára a képviselők összesen 357 köbméter tűzifa – pályázat keretében történő – beszerzéséről döntöttek, amelyhez köbméterenként ezer forint önerőt is vállalt az önkormányzat.

A napokban érkezett meg a Belügyminisztérium levele, amelyben arról tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a rászorulók számára összesen 237 köbméter tűzifa beszerzését támogatja a Magyar Kormány.

A tüzelőt legkésőbb február közepéig kell majd kiszállítani, de mivel az erdészettől is várhatóan két részletben érkezik meg az ingyen fa, azt a Településüzemeltetési Központ is csak két körben, a legrászorultabbaknak decemberben, majd azt követően január-februárban szállítják ki a szociálisan rászorultaknak.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány honlapunkról is letölthető.

Tavaly összesen több, mint száz család kapott tüzelőt, az önkormányzat akkor 234 köbméter fát nyert el, amelyet az Ásotthalmi Erdészetből szállítottak ki településünkre.

Bejelentkezés az „új” KATA hatálya alá

Megjelent a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata törvény), melynek 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a tisztelt adózók figyelmét.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója („régi KATA”) 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak az új Kata törvény („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

A „régi KATA” megszűnése miatti változást nem kell külön bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos részt az adóhatóságunk a folyószámlákon letörölte.

Az „új KATÁ-t” kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja. Azok akik megfelelnek az „új KATA” feltételeinek, nem válnak automatikusan az „új KATA” alanyává. Ha az „új KATA” szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé is.

A bejelentést az E-Önkormányzati Portálon keresztül a bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványon legkésőbb az „új KATA” alá kerülést követő 45 napon belül, azaz 2022. október 15. napjáig kell megtenni. A nyomtatvány V. pontjában kell jelölni a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozó adózási módot. Az időarányos adórészek esedékessége 2022. október 15. napja, illetve 2023. január 15. napja lesz.

Az „új KATA-t” nem választó, vagy „új KATÁ-sként” az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak illetve akik nem tudnak az „új KATA”-ba belépni iparűzési adó záró bevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs.  Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz. Az adózó a 2023. május 31-éig benyújtandó iparűzési adóbevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni.

Szeretnénk külön felhívni a figyelmet arra, hogy nem elegendő a NAV-nál választani az „új KATÁ-t”, amennyiben a helyi iparűzési adóban is ilyen alapon kívánnak adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választották, úgy ezt az igényét az önkormányzati adóhatóságnál külön be kell jelenteniük.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére.

A faluháznál minden marad a régiben, csak az üzemeltetés feltételei változnak

A képviselő-testület döntése értelmében jövő év elsejétől a Faluház önállósága megszűnik és az intézmény településünk közösségi színtereként működik tovább. Ez azt jelenti, hogy a faluház nem szűnik meg, csak az önkormányzat szervezeti egységeként üzemel majd! A változtatással jelentősen csökken az adminisztráció, hiszen megszűnik a külön könyvelés, nem kell külön bankszámlát fenntartani, vagy például külön adószámmal számlákat kiállítani. Az intézménytípus változtatása jelentős könnyebbséget jelent majd a különböző programok szervezésénél, pályázati elszámolásoknál, és mivel nem kell intézményen belül külön kötelezettségvállalónak, ellenjegyzőnek és utalványozónak jelen lennie jelentősen olcsóbbá válhat, felgyorsulhat egy-egy pénzügyi folyamat is. 

Az intézmény immár ötven éve szolgálja hűséggel településünket, igen szép múltra tekint vissza. A művelődési ház sosem viselte senki vagy semmi nevét, mint a „kultúra háza” adott otthont minden rendezvénynek, legyen az szabadidős foglalkozás, egészségmegőrző program, vagy kötetlen szórakozás. Itt működött a filmszínház, a bordányi mozi. Az ezredforduló óta a házban kapott helyet a Teleház, a mai Bordányi Ifjúsági Információs Pont is. Az eredetileg átadott Művelődési Ház és Filmszínházból Faluház lett, most pedig azt szeretnénk, ha közösségi házként, a Kulturális Törvényben meghatározott néven Közösségi Színtér, Könyvtári, Információs és Közösségi Helyként működhessen tovább.

A névtől függetlenül ebben az épületben összpontosul minden, amire egy közösségnek szüksége van, a hagyományoknak és a modernizációnak jól meg kell férniük egymás mellett, A ház falai között hagyományőrző programok éppúgy működnek, mint településfejlesztő előadások, nyugdíjas rendezvények és ifjúsági programok. A Községi Könyvtár feladata, hogy közreműködjön az általános műveltség terjesztésében, az ízlés, életmód és az értékek közvetítésében, szakmai tájékozódásban, a szabadidő hasznos eltöltésében.

Településünk önkormányzata,  együttműködve minden intézménnyel, civil szervezettel azon dolgozik, hogy az egyre nehezedő gazdasági környezet ellenére működtetni tudja az épületet. Fontosnak tartjuk, hogy minél több alkotó közösség továbbra is saját otthonának tekintse az immár fél évszázados házat, a Falu házát.

Az energiaárak jelentős emelkedése nem csak a saját háztartásainkban, de a falu intézményeiben is jelentős spórolásra ösztönöznek. Addig tudunk nyújtózkodni, míg a takarónk ér. Amint látszik, hogy a rendelkezésre álló források mire elegendőek, kialakul a ház végleges új nyitva tartása, és ehhez igazodik majd a házban dolgozók létszáma is, Az előre tervezett átalakítási folyamatot az év végéig szerette volna megvalósítani az önkormányzat, azonban a rezsicsökkentés csökkentése aktuálissá tette a változtatást.  

Az önkormányzat mindent megtesz azért hogy a településen működő intézmények, így a Faluház és Könyvtár is zavartalanul működni tudjanak. Érdemes elolvasni a Bordányi Naplóban (augusztusi szám) vagy településünk honlapján a testületi ülésről szóló beszámolót, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mi a képviselők szándéka az ügyben. Nehézséget a rezsiárak elszabadulása okozhat, ez miatt szükség lehet a nyitvatartási idők korlátozására esetleg majd fagyszünet elrendelésére intézményeinkben, de ezekről még nem született döntés. A témáról külön cikkben írunk is.

Egy új szakember megtalálása nem könnyű feladat, főleg úgy, ha az elképzelések szerint az új vezetőnek, mint kulturális menedzsernek nem csak a faluház és könyvtár, hanem az ősfalu és a Hermina tanya működtetésében is aktív szerepet szánna a település vezetése. A pályázat már kiíródott, a jelentkezők közül reméljük a képviselő-testület minél előbb megtalálja és kinevezi a ház korábbi vezetőinek méltó utódját. Lapzártánkig két pályázat érkezett, a képviselők a hónap végén dönthetnek a kinevezésről. Mindaddig az épületben az előre tervezett tevékenységek folyamatosan működnek. Az általános nyitva tartás mind a ház, mind a könyvtár tekintetében a lakossági igényekhez igazodva a délutáni órákra változott, így ezentúl hétköznapokon munka és iskola után elérhetővé válnak a szolgáltatások. Szombaton és vasárnap pedig az előre meghirdetett programok alkalmával lesz nyitva az épület. Fontos, hogy a falugazdász  a szokásos ügyfélfogadási renddel várja a gazdákat.

Indulnak az őszi gazdatájékoztatók

A Faluház az őszi időszakban ismételten megszervezi a gazdáknak és őstermelőknek szóló gazdaelőadás sorozatát. Az első alkalomra szeptember 21-én, 17 órától a ház nagytermében kerül sor, ahol aktuális kérdésekről kapnak tájékoztatást a téma iránt érdeklődők. Tóth András falugazdász érinti majd a KAP szabályozásával, közvetlen támogatásokkal és a vidékfejlesztési programmal kapcsolatos ügyeket, szól majd a területalapú támogatásokkal kapcsolatos változásokról, valamint az egységes kérelemhez kötődő kötelezettségekről is. Sok szeretettel várnak mindenkit a programra!

Visszakerült a mozgóbolt a bordányi telephelyre

Visszakerült az önkormányzathoz a Zabosfa KerTÉSZ Kft. részére bérbeadott mozgóbolt. Sokan érdeklődtek arról, hogy a nemrégiben bajba került zákányszéki cégnél lévő gépjárműnek mi lesz a sorsa, ezért most szeretnénk mindenkit megnyugtatni, a mozgóboltot hiánytalanul visszajuttatták az önkormányzat részére.

Hogy mi lesz a további sorsa, arról majd a képviselő-testület várhatóan a következő testületi ülésén dönt. Amennyiben szociális szövetkezetünk a továbbiakban se szeretne mozgóboltot üzemeltetni, előfordulhat, hogy a jármű értékesítésre kerül, hiszen az elkövetkező hónapokban településünkön is a megszorítások kerülnek előtérbe, azaz minden forint nagyon számít majd a helyi költségvetésben. A testület döntéséről természetesen beszámolunk majd.

A Zabosfa KerTész Kft. 2018 májusában nyitotta meg első zöldség boltját Zabosfai Zöldséges néven, Zákányszéken. A bolt kínálatában elsősorban helyi termelők zöldségei és gyümölcsei szerepeltek, hiszen a Zabosfai Zöldséges célja volt, hogy a haza kistermelőket és fogyasztókat összehozza, így biztosítva minden háztartás számára a garantáltan hazai, friss zöldségeket és gyümölcsöket. A bolthálózat növekedése mellett az on-line értékesítés is jelentősen fejlődött, ezért bérelték az önkormányzat kisteherautóját, amely a házhozszállításban segítette a céget. Most, hogy mind a bolti, mind az on-line értékesítést is szünetelteti a cég, az autó is feleslegessé vált, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy felmondja a bérleti szerződést és kéri az autó visszaszállítását.

Konyhát és csomagmegőrzőt létesítenek a hostelben

Folyamatos a nyüzsgés a Bordány Hostelben, ahol még zajlik a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés, de időközben az új minősítésnek megfelelően egy teakonyha és egy csomagmegőrző kialakítására is szükség van.

Jelenleg a korábban irodaként funkcionáló helyiség átalakítása zajlik, ide kerül majd be a konyha, amelyet a szállóvendégek használhatnak majd az elkövetkező időszakban. A szálláshelyek átminősítéséről szóló kormányrendeletnek megfelelően egy csomagmegőrző, értéktároló helyiség kialakítása is kötelező. Ez a lépcsőházban, a lépcső melletti – lépcső alatti területen fér már csak el, bár praktikusság szempontjából talán ez lesz a legideálisabb, hiszen a csomagokat, bőröndöket nem kell messzire cipelni.

A beruházást a közösségi szálláshelyet működtető alapítványnak saját forrásból kell megvalósítania.

Záró konferencián összegzik a bordányi partnerséggel megvalósult határon átnyúló projekt eredményeit

Hármas partnerségben, a temesvári Szórvány Alapítvány, a nagybánhegyesi Esélyt a Szórványnak alapítvány és a bordányi Kulturális és Szabadidós Egyesület közös gondozásában valósult meg a ”Határon átnyúló munkaerő piac” című projekt (ROHU 348), amelynek eredményeiről a június 29-én megrendezendő zárókonferencián számolnak be az együttműködők. A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósult meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam finanszírozásával. A projekt fő célkitűzései a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása volt, amunkaerőpiachoz történő hozzáférés javítása, valamint a foglalkoztatási lehetőségek növelése Temes, Békés és Csongrád-Csanád megyében. A projekt három fő pillérre támaszkodik: I. Közös tartalmak kifejlesztése melynek része ként román és magyar nyelvi képzésre, jogi ismeretekre vonatkozóan készül speciális módszertan, honlap és képzésianyagok. II. A közös határmenti munkaerőpiac fejlesztés elősegítését, a szomszédos országoknyelvének elsajátítását és legfontosabb foglalkozási jogszabályok megismertetését elősegítő képzések lebonyolítása (Romániában 40, Csongrád-Csanád megyében 24, valamint Békés megyében 24 résztvevő számára.) III. Képzési központok korszerűsítése, működtetése Temesváron, Nagybánhegyesen és Bordányban, valamint az oktatási tevékenységhez megfelelő felszerelések beszerzése, melynek révén képzési bútorzattal és technikai eszközökkel gazdagodnak a helyszínek.

Traktort és pótkocsit is vásárolhat a Településüzemeltetési Központ egy sikeres pályázatnak köszönhetően

A Magyar Falu Programnak köszönhetően fejleszthetjük a Településüzemeltetési Centrum eszközállományát. A program „Kommunális eszköz beszerzése” című felhívására elkészített pályázat támogatást nyert, így egy kistraktor, pótkocsi és tolólap, továbbá egy magassági ágvágó beszerzése valósulhat meg. A beszerzendő eszközöket jól tudjuk használni az intézményeinkhez kapcsolódó közterület karbantartások, a temető fenntartás továbbá a buszvárók, pihenő területek, kondiparkok környezeti állapotának rendezése során is. Az  traktor kiemelt szerepet kap a közterületeken, utak, járdák mellett elhelyezett hulladékgyűjtőkben keletkező települési hulladék elszállításában, és a kerékpárút hálózatunk tisztán tartásában.

Az árajánlat kérő leveleket a napokban postázták ki számos céghez, akik közül a legkedvezőbb ajánlatot adó, beszállítót majd a képviselő-testület választja ki soron következő, csütörtöki ülésén.

Tájékoztatás a 2022. évi országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás adatairól

A Bordányi Helyi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom a település lakosságát, hogy a 2022. április 3. napján lezajlott országgyűlési képviselők választása és országos népszavazáson Bordányban a település 3 szavazókörében a névjegyzékben szereplő 2620 fő választópolgár közül 1749 fő (66.76 %) jelent meg.

Folytatódik a Járdaépítési Program – új járdák építésére lehet támogatást kérni

Március 24-én döntött a képviselő-testület a Közösségi Járdaépítési Program folytatásáról, egyúttal a 2022. évi keret és pályázat meghirdetéséről. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. őszén hirdette meg először ezt a közösségi projektet, hiszen a település vezetése együttműködve a lakossággal évek óta kiemelt figyelmet fordít a megfelelő, rendezett településkép fenntartására, fejlesztésére. A rendezett ingatlanok, tiszta közterületek hosszú évek óta fontos ismérvei nagyközségünknek. Számos közösségi és lakossági program szolgálja ezek megvalósulását, így például a 2012-ben életre hívott fásítási program is, melynek eredményeként ez idáig közel kettőezer-hétszáz fa kiültetésére, telepítésére került sor. A fák ültetése az mellett, hogy javítja a településképet fontos szerepet játszik a por- és zajcsökkentésben is. Az aktuális kezdeményezés a belterületi ingatlanok előtti járdaépítéseket szeretné ösztönözni oly módon, hogy az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges sódert és cementet biztosítja a kivitelezéshez, a lakosság pedig munkájával járul hozzá a fejlesztéshez. A program az mellett, hogy járdák épülnek, fontos közösségi szereppel is bír, hiszen a szomszédok, kisebb lakóközösségek összefogásával megvalósuló fejlesztés során tovább erősödhet a bordányi lakosság közösségi szemlélete is.

Az önkormányzat az elmúlt időszakhoz hasonlóan ismét 1 millió forintot különített el a programra, az idei évre elkülönített keretre már be is lehet nyújtani a pályázatokat, kérelmeket. A támogatás a járda megépítéséhez szükséges építőanyag biztosításával történik. 1 m2 járda építéséhez 25 kg cementet és 0,15 m3 sódert biztosít az önkormányzat. A járdát Bordány Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlannal határos közterületen kell megépíteni. A járdát minimum 1,2 m szélességű, „babakocsi barát” járdaként kell megépíteni – szélesebb járda építhető, de az feletti járdarészhez térítés nem adható -, beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. A benyújtott kérelmeknél egyrészt előnyt jelent, ha az újonnan építendő járda építése a lakók, szomszédok együttműködése kapcsán minél nagyobb összefüggő területen valósul meg.

A részletes felhívás már elérhető itt weboldalunkon, a pályázatokat ADATLAP-on kell benyújtani. A benyújtás határideje 2022 április 22. (péntek). A beérkezett kérelmekről ezt követően dönt a testület, a járdát az időjárási körülményeket figyelembe vétele mellett 2022. október 15. kell majd elkészíteni.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support