Homlokrakodóval gazdagodott a településüzemeltetés

Homlokrakodó vásárlásáról döntött még a tavalyi év végén a képviselő-testület. Az eszköz beszerzése elsősorban a tűzifa kiszállítás meggyorsítása miatt vált sürgőssé, hiszen az erdészettől az állami ingyen fa településre való ideszállítása valamint a lakosokhoz való kiszállítása önkormányzati feladat. Hasonlóan a tavaly előtti évhez olyan most is olyan vastag törzsátmérőjű fákat kaptunk, amelyeknek kézi rakodása szinte lehetetlen még úgy is, hogy a telepüzemeltetésben dolgozók fűrészeléssel próbálják kezelhető méretűvé tenni a farönköket.

A homlokrakodót az önkormányzat saját forrásból vásárolta meg, az eszköz hétfőtől állt hadrendbe. Azért döntöttek a megvásárlása mellett, mert a rakodás mellett számos más feladatra is használható lesz, gondoljunk csak az utak karbantartására, területegyengetésekre.

A településüzemeltetési központ eszközállománya az elmúlt időszakban jelentősen bővült. Legutóbb, még a Magyar Falu Programnak köszönhetően egy magasnyomású mosó beszerzése valósulhatott meg. A berendezést a múlt héten szállították le. A tavalyi évben a legnagyobb értéket és segítséget ugyancsak az állami támogatású program keretében megvásárolt Solis traktor jelentette, amely azóta is jó szolgálatot tesz településünk mindennapi feladatainak elvégzésében.

A rászorultak támogatásáról is döntöttek az év végi testületi ülésen

Településünk önkormányzata december 21-én tartotta soron következő ülését, ahol összesen tizenegy napirendi pont került terítékre. Az év utolsó ülésének legfontosabb döntése a csatornafejlesztés közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztása volt. A képviselő-testület a tíz ajánlattevő közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Harmath és Társai Kft-t választották ki. A vállalkozó nettó 121.575.175 forintért vállalta beruházás megvalósítását. 

A két képviselő-testületi ülés legfontosabb eseményei között említette meg Tanács Gábor  TOP Plusz pályázat keretében elnyert támogatási forrást, amelyből az önkormányzati étterem konyhájának bővítését és fejlesztését tudják majd megvalósítani. 

Döntés született a települési ár- és díjtételek felülvizsgálatáról is, amely szerint az infláció mértékével emelték a rendeletben foglalt díjakat a képviselők.

Módosításra került az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata. Az SZMSZ mellékletében a kormányzati funkciókódok változtak, beemelésre kerültek a faluház tevékenységi körei, amelyeket ezentúl az önkormányzat látja el.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett észrevételek megvitatására a negyedik napirendi pontban került sor. A testület két észrevétellel értett egyet, ezek alapján a kötelező eljárás lefolytatását követően – várhatóan a jövő márciusi testületi ülésen – módosítani fogják majd az alaprendeletet.

A képviselők jóváhagyták a polgármesteri hivatal módosított munkarendjét, ezek alapján a Bordányi Polgármesteri Hivatal heti 40 óra munkaidő beosztását és ügyfélfogadását az energiaválság kezelésére való tekintettel a hivatal szervezeti és működési szabályzatában foglaltaktól eltérően 2023. március 15-ig módosították. Ez azt jelenti, hogy négy napos munkahetet vezettek be, illetve egy napon a dolgozók home office-ban kell, hogy dolgozzanak. A tapasztalatok szerint eddig ez az intézkedés az előző évi havi gázfogyasztást figyelembe véve 60%-os megtakarítást eredményezett. 

A hatodik napirendben tárgyalták a jövő évi közfoglalkoztatási  programot. Az elfogadott dokumentum szerint 2023-ban 5 fő foglalkoztatására kerül sor ebben a formában.

A képviselők a szociális tűzifa program lebonyolításának segítése érdekében, a farönkök hatalmas mérete miatt döntöttek egy traktorhoz szerelhető homlokrakodó megvásárlásáról is.

Telekalakításról is tárgyaltak, két Kossuth utcai ingatlan határvonalával kapcsolatosan kellett dönteniük terület értékesítéséről, illetve módosításról, amely 4 négyzetméternyi önkormányzati területet érintett.

Az év utolsó ülésén fogadták el a jövő évi ülés-, munka- és rendezvénytervet, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó tervet és az ellenőrzési stratégiát is. Módosult a helyi értéktár bizottság összetétele is. Elnöknek Boldog Anna Fannit, míg tagnak Farkasné Lippai Ágota mellé Szilágyiné Tari Gyöngyit választották meg.

A képviselő-testület a tavalyi évhez hasonlóan az idén is döntött rendkívüli települési támogatásokról. A települési lakhatási támogatásra jogosultak részére a december havi támogatás összegével megegyező, egy havi támogatási összeg, a november havi pénzbeli támogatásban részesülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 6000 Ft/fő, míg a szociális rászorultság alapján 2022. évben pénzbeli, természetbeni rendkívüli települési támogatásban részesülők számára 5000 Ft/fő összegű élelmiszer-utalvány odaítéléséről döntöttek.

Tanács Gábor polgármester megköszönte mind a bizottságok tagjainak, mind a képviselőknek az egész éves munkát. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánt.

A képviselők legközelebb februárban üléseznek majd, amikor is többek közt sor kerül a 2023. évi költségvetés elfogadására is.

Évet értékelt a polgármester

Kedves Bordányiak! Településünk elmúlt egy évébe szerencsére nagyon sok fejlesztés, sikeres pályázat belefért. Hálás vagyok munkatársaimnak és az intézményeknek, hogy bírták ezt a fokozott tempót, hiszen minden területen érződött a túlterheltség. Külön köszönöm azt a sok túlórát, valamint azt a sok önkéntes munkát, amely nélkül számos eredményről most nem is tudnék beszámolni. Öröm számomra, hogy egy ilyen összetartó, lelkes községnek lehetek a vezetője!

Ha a beruházásokat fejlesztéseket nézzük, azt gondolom nem panaszkodhatunk, folyamatosan fejlődtünk, bővültünk. A mobilapplikáción kértük ki a lakosság véleményét arról, milyen fejlesztéseknek örülnének leginkább. A közvilágítás és az utak fejlesztését jelölték meg a legtöbben. Ezek mellett természetesen számos más területen is valósultak meg beruházások. 

A Településüzemeltetési Központunk munkatársai egy új kisteherautónak és egy új kistraktornak örülhettek. Egy Ford Transit Duplakabinos 7 személyes gépkocsi és egy Solis fülkés kistraktor beszerzése valósult meg az idén. A támogatott pályázat lehetővé teszi még egy pótkocsi és tolólap, továbbá egy magassági ágvágó beszerzését is. A Településüzemeltetésben dolgozó munkatársak nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ettől a tanévtől már az önkormányzat közösségi házában kialakított új iskolai ebédlőben étkezhessenek a gyerekek.Mind a felújítás, mind az ebédbefizetés rendszerének megújítása önerőből valósulhatott meg. Az év vége közeledtével egy meghibásodás miatt szükségessé vált új gázkazán vásárlása a közösségi házba, ezt is önerőből valósítottuk meg,

Az önkormányzat újabb sikeres pályázatának köszönhetően megújult környezetben kezdhették meg a 2022/2023-as tanévet az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde intézmény gyermekei is. A beruházás során a „régi szárny” négy csoportszobájában megtörtént a laminált padlók cseréje, a szobák meszelése, a folyosó is teljesen új burkolatot kapott. A fejlesztőszoba, a mosoda, a személyzeti mosdók burkolata is kicserélődött, új ajtók kerültek a régiek helyére. A csoportszobák előtti teraszrészek újultak meg, a bejárati és az oldalsó terasszal együtt. Új napelemek is kerültek az intézményre. Az idén hetven éves óvoda méltón ünnepelhette meg születésnapját, hiszen az intézmény felújítása teljesen megvalósult. Örömmel számoltunk be egy új bölcsődei épület megépítésének lehetőségéról is. Az elnyert pályázati forrásból két csoportszobás, melegítőkonyhás bölcsőde épül majd a mostani épületegyüttes mellé, bővítve ezzel az óvodai férőhelyek számát is

A helyben élő fiatalok támogatásának egy fontos pillérei a bérlakások, amelyeket hatalmas kedvezménnyel tudnak bérelni. 2022-ben a Park téri bérlakások felújításra nyertünk támogatást, új nyílászárókat és falszigetelést kapott az épület.

Településünk igazából előre menekül, amikor képviselő-testületünk a közvilágítás korszerűsítése mellett döntött.  A LED-es lámpák ugyanis alkalmasak arra, hogy bizonyos időszak idején (például éjfél és hajnali négy óra között) akár 30-40%-kal kevesebb energiát fogyasztva halványabban világítsanak – tehát elkerülhető lenne a teljes sötétség. A lámpacseréből adódó közel 60%-os megtakarítás pedig éves szinten tízmillió forintnál többet érhet. 

Útfejlesztések is megvalósultak az idén, ehhez pályázati és lakossági hozzájárulásra is szükség volt. Az idei fejlesztés a következő közterületeket érintette: Park tér, Alkotmány tér, Építő utca, Toldy utca, Juhász Gyula utca, Széchenyi utca, Deák tér. Megvalósulhatott a Benke Gedeon utca felújítása is, így a település egyik legforgalmasabb önkormányzati útszakasza sokkal biztonságosabbá vált. A felújítások tovább folytatódhatnak, hiszen támogatást nyertünk a TOP plusz program keretében újabb belterületi szakaszok javításra. Járdaépítéseink is folytatódtak, a lakossági együttműködésnek köszönhetően ismét több száz méter gyalogút alakulhatott ki.

Sikeres pályázatnak köszönhetően összesen hétszáz millió forint érkezik kerékpárút fejlesztésre. Jövőre valósulhat meg a Bordány Zákányszék és Bordány Zsombó szakasz megépítése.

Ugyancsak támogatták a szociális feladataink megvalósításának feltételeit, az ISZEK fejlesztésére nyertünk pénzt. A ruzsai önkormányzattal is pályáztunk, és a jó hír, hogy ez is támogatást nyert. A forrásnak köszönhetően a település csapadékvíz megtartását tudjuk majd erősíteni, az újonnan kialakuló Kis-Puszta tó és a Kis-Simon tó újabb természetes víztározóként kerül bevonásra a meglévő csatornahálózat mellé. 

A környezetvédelem iránti elköteleződésünk tovább erősödhetett az idén is. Harminc fát nyertünk a településfásítási programban, amelyeket a két temető közötti időközben teljesen önkormányzati tulajdonú területen ültettünk el. További közel kétszáz fát útjaink mentén ültettünk el az idén. 

Minden évben küzdünk a száz kilométernél hosszabb külterületi úthálózatunk állagmegóvásával, felújításával. A megnövekedett személyautó és mezőgazdasági jármű forgalom miatt lehetetlen az utak rendben tartása. Apró öröm, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a külterületi helyi közutak fejlesztésére elkészített pályázatunk zöld utat kapott. A közbeszerzésben kiválasztott vállalkozóval év elején tudunk szerződést kötni, ezt követően megindul majd a munka.

Az idén elkészült az Ősfalu, jelenleg a kiállítástervezés, berendezés zajlik. A megnyitóra a falunapok keretében kerül majd sor. Forrást nyertünk a Dudás utca és a Benke Gedeon utca esővízelevezető csatornáinak felújítására, és egy zápor tó kialakítására az ősfalu mellett. 

Ugyancsak turisztikai fejlesztés lesz egy szabadidős pihenőpark kialakítása a Kispuszta tó mellett. 

Az év végi jó hír az Önkormányzati Étterem felújításának támogatása. A fejlesztésből bővítésre és a konyha és a konyhatechnológia teljes megújítására kerülhet sor.

Sokakat foglalkoztatnak a sportpálya fejlesztések, illetve egy multifunkcionális műfüves pálya kialakításnak megvalósulása. Ezek a fejlesztések itt nálunk valósulnak meg, azonban nem a település pénzén. Egy együttműködési megállapodás keretében a DAFC Szeged biztosítja a beruházási költségek száz százalékát. Az elsősorban az utánpótlás-nevelést segítő fejlesztések viszont nagyban hozzájárulnak ahhoz hogy településünk egy mikrotérségi központ legyen, jelenleg is már több, mint háromszáz fiatal sportol itt nálunk heti rendszerességgel. A sportcsarnok mellett kialakított pálya esetében pedig külön öröm, hogy az általános iskolások a testnevelés órák alkalmával tudják használni a területet, így a helyi gyerekek számára is fontos fejlesztés tud megvalósulni.

Örömteli hír, hogy az idén minden közösségi és önkormányzati szervezésű rendezvényünk nagyon sikeres volt. A Tér-zene programnak köszönhetően több, mint húsz szabadtéri koncertet élvezhettek a kultúra szerelmesei településünk különböző terein, épület udvaraiban. Jó hír, hogy a koncertsorozat jövőre is folytatódik majd.

A pandémia után újraindultak testvértelepülési kapcsolataink is. Csókai és dettai programokon is részt vettek közösségeink, illetve mindkét településről érkeztek hozzánk vendégek.

A Pünkösd Feszt rég nem látott érdeklődésnek örvendett. Jó volt látni a bordányiakat és a meghívott vendégeket, ahogy felhőtlenül szórakoznak. Az idén a faluünnep keretében elsőként a Borostyán dalkör kapta meg önkormányzatunk nívódíját. Az énekkar ráadásul az X-faktorban is szerepelt öregbítve településünk jó hírét. A falunapi kavalkádhoz kapcsolódott a Gyermek- és Ifjúsági Nap is, ahol a GYIFÖ-nek köszönhetően számos óriásjátékot próbálhattak ki ingyenesen a helyi és vendég gyerekek.

A sportkör szervezésében valósult meg a Rúzsa Magdi koncert, amely ugyancsak településünk ismeretségét növelte, feltett bennünket a legjobb programok térképére.

A Kistemplomtanya téren megrendezett Helyi ízek fesztiválja, és a Családi Futófesztivál ugyancsak nagy sikernek örvendett. A futóverseny keretében összesen 570 ember teljesítette a 2200 méteres távot.

Nem csak az óvodánk, hanem a faluházunk is születésnapot ünnepelt az idén. „Az özvegy Karnyóné” című zenés bohózatot a Szegedi SZC Vedres István Technikum Színész tagozatos diákjai mutatták be az ünneplő közönségnek. Az intézmény életének egy-egy pillanatát pedig fotókiállítás keretében mutattuk be. 

Az év végi rendezvények közül elsőként az: adventi koszorú kötést emelném ki. A program fantasztikus lehetőség volt az ünnepi készülődésre, megannyi gyönyörű koszorú vagy kopogtató készült. A Jótékonysági Karácsonyi Vásárok soha nem látott érdeklődés mellett zajlottak le. Több, mint egymillió forint gyűlt össze az óvoda, iskola és a civil szervezetek támogatására. Ezúton is köszönöm a fellépőknek, a felkészítőknek, és a jótékonysági vásárt lebonyolítóknak a sok és áldozatos munkát!

Az Adventi fénykaraván nálunk is hatalmas érdeklődésre tartott számot. A szebbnél szebb karácsonyi fénybe öltözött járművek hatalmas kört írtak le a településen, örömet okozva gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Az önkormányzat szociális feladatait is maradéktalanul ellátta. A legrászorultabbak folyamatosan kaptak támogatást, legyen szó gyógyszerről, élelmiszerről, vagy lakhatási támogatásról. A bordányi tanulók támogatása helyi alapítványon keresztül, valamint a Bursa Hungarica program segítségével valósult meg. 

Hamarosan 237 köbméter tűzifa is kiosztásra kerül, amelyet az állami program keretében nyertünk meg.

Azt gondolom az idén is a legnagyobb ajándék a rászorulóknak, ha abban segítünk számukra, amiben a legnagyobb szükségük van. A tavalyi gyakorlatot követve a képviselő-testület az idén is döntött a rendszeres szociális juttatások egy havi plusz összegének odaítéléséről. Ez azt jelenti, hogy például a gyermekvédelmi, lakhatási támogatások havi összegét plusz támogatásként a napokban minden rászoruló meg fogja kapni.

Természetesen az idei év megszorításokat is hozott. A rezsi és az árak emelkedése ugyanúgy mint egy családi költségvetésen, az önkormányzatiban is arra késztet bennünket, hogy hal tudunk spóroljunk, ütemezzük át a feladatokat, költségeket vagy keressünk olcsóbb megoldást. Ezzel a képviselő-testület is folyamatosan küzd, hiszen azt szeretnénk, hogy közösségünk minél gyorsabban, és minél kisebb veszteségekkel tudja átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Köszönöm az ehhez nyújtott támogatásukat, megértésüket és türelmüket!

Mindenkinek meghitt boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!

Tanács Gábor

Új kazánt kellett vásárolni a közösségi házba

Új kondenzációs gázkazánt kellett felszerelni a Dózsa téri közösségi házba, mert egy komolyabb elektromos hiba miatt tönkrement a régi gázkazán. Itt két kazán üzemelt annak idején, a másik már korábban elromlott. Sajnos a kettőből sem lehetett már egy üzemképeset összehozni. Mint a régiek leszerelésekor kiderült, ezek a fűtőberendezések 1984-ben lettek ebben az épületben beszerelve, és minden bizonnyal az elsők között gyulladt fel a készülékekben a vezetékes gáz lángja, hiszen anno  ünnepélyes keretek között itt adták át a falu legnagyobb közüzemi fejlesztését.  Annak érdekében, hogy a tanulók hétfőn már melegben tudjanak étkezni, a kazáncserét a hétvége folyamán kellett megoldani az önkormányzati épületben.

A képviselő-testület által elfogadott Energiagazdálkodási tervben kiemelt helyen szerepel a régi iskolaépület felújítása, mivel az egyik legrosszabb energiahatékonysággal működő épületünk. Az önkormányzat megkezdte egy pályázati projekt előkészítését, várva egy ilyen célú kiírásra. Az élet közbeszólt: most azonnal szükségessé vált a beruházás, amely az eleve nehéz pénzügyi helyzetben még nagyobb tehernek érződik. Jó hír, hogy a kazáncsere szombaton megvalósult, az új kazán jól ellátja feladatát.

Az Adventi fénykaravánban mutatkozik be önkormányzatunk új traktora

Vasárnap délután öt órától a Faluház parkjából startol el az Adventi fénykaraván, amelyet az idén nemzetközi és hazai példák nyomán Bordányban is meghirdetésre került. A felvonulásra mindenféle járművel lehetett jelentkezni, amelyeket karácsonyi fényekbe öltöztetnek. Lesz aki biciklivel, motorral, személygépkocsival, traktorral, kisteherautóval halad majd a karavánban. A járművek között megcsodálhatjuk az önkormányzat  új kistraktorát is, amely jövő hét pénteken érkezik meg. A járművet a Magyar Falu Programnak köszönhetően vásárolhattuk meg a Településüzemeltetési Központ részére. A támogatott pályázat lehetővé teszi a kistraktor mellett pótkocsi és tolólap, továbbá egy magassági ágvágó beszerzését is. Találkozzunk vasárnap délután a Jótékonysági Karácsonyi Vásárban!

Újabb pályázati sikerekről számolt be a polgármester a testületi ülésen

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én tartotta soron következő ülését a Faluház és Könyvtár dísztermében. A délután öt órakor kezdődő ülésen minden képviselő jelen volt. Elsőként a  két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről számolt be a polgármester, kiemelve három nyertes pályázatot is. Az önkormányzat támogatást nyert a TOP plusz program keretében belterületi útjavításra valamint szociális feladatainak támogatására: az ISZEK fejlesztésére. A ruzsai önkormányzattal is pályáztak, és a jó hír, hogy ez is támogatást nyert. A forrásnak köszönhetően a település csapadékvíz megtartását tudják majd erősíteni, a Kis-Puszta tó és a Kis-Simon tó újabb természetes víztározóként kerül bevonásra a meglévő csatornahálózat mellé. 

A következő napirendi pontban településünk adórendeleteinek felülvizsgálata történt meg. A Bordányi Zártkertekben ezentúl mindenkinek adót kell fizetnie, attól függetlenül, hogy a zártkertje milyen besorolású. Eddig csak azok fizettek adót azon a településrészen, akiknek épülete volt a területen. A kommunális adó mértéke továbbra sem változik, azaz marad a 4000 Ft/év/ingatlan, viszont a telekadó a jövő évtől 50 Ft/m2-re változik a testület döntése érdekében. Új adónemet sem vezet be az önkormányzat, tehát nálunk nem lesz magasles adó, vagy termőföld adó sem.

A képviselő-testület az energiamennyiség csökkentése érdekében igazgatási szünetet rendelt el a Bordányi Polgármesteri Hivatalban is. Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart. Ehhez igazodnak majd az önkormányzati intézmények is.

A képviselők többek között döntöttek a támogató szolgáltatás helyettes járművének törléséről valamint a támogató szolgáltatás feladat egységének növeléséről. Véleményezték az általános iskolai körzetek meghatározását. Módosították az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletet, véglegesítették az IKSZT megszüntetését.

Napirendre került a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről szóló beszámoló is, amelyet ugyancsak elfogadtak.

Megszületett a döntés a külterületi utak felújításának kivitelezőjéről is. A legkedvezőbb ajánlatot Bali-Ép Bulding Kft. (Baks) adta, így ő nyerte el a munkát. Az ülésen módosították az önkormányzat közbeszerzési tervét. A negyedik negyedévre belekerült a villamos energia beszerzése, amely a Kbt. 29. § (2) bekezdés alapján közös közbeszerzési eljárásban – keretmegállapodás alapján versenyújranyitás eljárás típusban valósul meg. A képviselők támogatásokról is szavaztak. A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány és a Polgárőrség jut így forráshoz.

A képviselők zárt ülés keretében döntöttek a Bursa Hungarica pályázatokról is.  Elfogadva az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság javaslatát minden érvényesen pályázó diák havi ösztöndíjat nyert. 

A következő képviselő-testületi ülésre december végén kerül majd sor.

Kis időre elbúcsúzik a napló

Kis időre elbúcsúzik a Bordányi Napló is. Pénteken érkezik a postaládákba az utolsó szám az idén. Az emelkedő rezsiköltségek és a papír árának folyamatos emelkedése miatt a Bordányi Napló nyomdaköltségei is folyamatosan emelkednek. A drágulás miatt döntött úgy a képviselő-testület, hogy a közel ötven milliós megtakarítási csomag részeként a helyi lap kiadását is szünetelteti. A helyben készülő Bordányi Hírek időszakosan továbbra is kiadásra kerülnek, a település friss hírei pedig a bordany.hu honlapon, a homokhátságszive közösségi oldalon valamint a mobil applikáción leszek azonnal elérhetőek. Bízunk benne, hogy a költségvetési egyensúly visszaállása lehetővé teszi kedvenc helyi lapunk újbóli nyomdai megjelentetését is.

A faluház délutánonként továbbra is nyitva tart

A Faluház és Könyvtár a helyi rendelkezések szerint november 1. és december 18. között a lakossági kérésre megváltoztatott délutánonkénti nyitva tartással (4 órás munkarenddel) működik tovább. Az óraállítást követően délután 2-től 6 óráig lesz nyitva a ház. Az épület fűtését az elektromos fűtő berendezésekkel oldják meg.  Az adventi vásárok is megrendezésre kerülnek majd a Park téren, ezt most is, mint mindig a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat szervezi meg, amelyhez a faluház munkatársai természetesen segítséget nyújtanak. Fontos változás, hogy a vásárokat követően, 2023. január 8-ig az intézmény zárva tart majd.

2023. január 9. és április 15. közötti nyitva tartást elsősorban a községi könyvtárra és az ügyfélszolgálatra minimalizálódik, 4 órás munkarendben lokális fűtési megoldásokkal folyamatosan figyelve a rendelkezésre álló (a napelemek által megtermelt) energiamennyiséget. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont pedig 2022. december 19. és 2023. április 15. között zárva tart majd.

Összesen hétszáz millió forint érkezik kerékpárút fejlesztésre

A Bordányt Zsombóval és a Bordányt Zákányszékkel összekötő kerékpárutak fejlesztését nagyon régóta tervezi településünk. A Széchenyi Terv Plusz pályázat kiírására mindkét tervet benyújtotta önkormányzatunk. A jó hírt, a pályázati kérelmek támogatásáról szóló levelet október 3-án kézbesítették a Polgármesteri Hivatalba.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője mindkét projektet támogatásra érdemesnek ítélte. Míg az előbbit 220 millió forinttal, addig az utóbbi projektet 480 millió forinttal támogatják.

A teljes zsombói szakaszra a bordányi önkormányzat pályázott, míg a zákányszéki szakaszra a két önkormányzat külön-külön adott be pályázatot, így a bordányi fejlesztés csak a határútig valósul meg, onnantól a zákányszéki önkormányzat beruházásában épülhet meg az útszakasz.

Elsőként a járásközpont felé vezető út mellett indulhat meg a beruházás, hiszen itt a kerékpárút tervei már nagyon régóta rendelkezésre állnak, sőt az engedélyes terv is megvan, tehát hamarosan kiírásra kerülhet a közbeszerzés. A bordányi szakasz hossza 2776 méter.

A zsombói átkötő út melletti szakasz tervezése még folyamatban van, itt a két önkormányzat a megyével kötött szerződést a beruházás megvalósítására, a terveket a megyei önkormányzat készítteti el. A kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza: 2 220 fm

A két új szakasz megépítésével Bordány külterületi útjai mellett végig kerékpárút fog haladni, ezt követően – ha a kerékpáros beruházásokat tekintjük át – a meglévő útszakaszok folyamatos karbantartására, felújítására, valamit a település belterületi kerékpárút szakaszainak bővítésére kerülhet majd sor a jövőben. A Kossuth utcai 2,2 kilométeres szakasz felújítása van prioritásban, hiszen ez a legrégebben megépült kerékpárutunk.

Hamarosan 237 köbméter tűzifa érkezik

Még az év elején született döntés a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról. A polgármester javaslatára a képviselők összesen 357 köbméter tűzifa – pályázat keretében történő – beszerzéséről döntöttek, amelyhez köbméterenként ezer forint önerőt is vállalt az önkormányzat.

A napokban érkezett meg a Belügyminisztérium levele, amelyben arról tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a rászorulók számára összesen 237 köbméter tűzifa beszerzését támogatja a Magyar Kormány.

A tüzelőt legkésőbb február közepéig kell majd kiszállítani, de mivel az erdészettől is várhatóan két részletben érkezik meg az ingyen fa, azt a Településüzemeltetési Központ is csak két körben, a legrászorultabbaknak decemberben, majd azt követően január-februárban szállítják ki a szociálisan rászorultaknak.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány honlapunkról is letölthető.

Tavaly összesen több, mint száz család kapott tüzelőt, az önkormányzat akkor 234 köbméter fát nyert el, amelyet az Ásotthalmi Erdészetből szállítottak ki településünkre.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support