Az új gazdaság program nyomán harmincöt fejlesztést készítenek elő

Első körben harmincöt fejlesztést készítenek elő a polgármesteri hivatalban, amelyeket az elkövetkező időszakban szeretnének majd megvalósítani. Megvalósíthatósági tanulmányok, projekttervek, engedélyes tervek készülnek a háttérben, hogy amennyiben pályázati források nyílnak az önkormányzat szinte kész anyagokkal rendelkezzen. Az idén áprilisban elfogadott 2020-2024 közötti időszakra szóló települési szintű gazdasági program számos fejlesztést irányoz elő, ezek bővülnek folyamatosan a felmerülő igények, és a megnyíló lehetőségek tükrében.

A tervek között továbbra is kiemelkedő helyen szerepel a Bordányt Zákányszékkel összekötő kerékpárút, és az önkormányzati utak felújítása bel- és külterületen egyaránt. Ugyancsak nagy hangsúlyt kap a csapadékvíz-elvezetés és vízmegtartás, vagy éppen a közparkok öntözésének kérdése, amely a klímaváltozás miatt időszerűbb, mint valaha.

Elodázhatatlannak tűnik az önkormányzati étterem felújítása, de egyre nagyobb igény van a nappali idősellátás, otthonápolás, gondozás kapacitásbővítésére is, ez is szerepel a készülő anyagban. A bérlakásépítés is a prioritások között szerepel, ahogyan például egy központi buszváró/buszforduló kialakítása, vagy akár az iskolaudvar felújítása, illetve egy újrahasznosító park létrehozása is tervezés alatt áll.

A nagyobb fejlesztési elképzelések mellett számos kisebb terv is formálódik, így többek között az utcanévtáblák cseréje, a hulladékszigetek rendberakása, a kamerarendszer bővítése. A tervek között láttuk a kerékpárút hálózat felújítását, a Községháza bővítését, vagy éppen a Dózsa téri Közösségi Ház felújítását is, amelyek teljesen pályázat függőek, ahogyan egy másik nagy terv, a közvilágítás felújítása és LED rendszerre való átállása is.

A terveken dolgoznak a szakemberek, amennyiben elkészülnek az első látványtervek, tervleírások, örömmel mutatjuk majd be Önöknek.

Megújulhat a bordányi erdő

A vidékfejlesztési program keretén belül az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások támogatására jelent meg felhívás még 2017-ben, amelyre annak idején a bordányi önkormányzat is kérelmet nyújtott be.  A napokban érkezett a jó hír, hogy a falu tulajdonában álló bordányi erdő teljes erdőszerkezet átalakítására önkormányzatunk 8912 euró (körülbelül 3 119 200 Ft) támogatást nyert.

A három erdő részletből álló terület úgynevezett 1A részlete hatalmas helyi közösségi értékkel bír, többek között a régen itt tartott majálisok miatt is. Ez az erdőterület ma sajnos teljesen elöregedett, sok benne a kidőlt, kiszáradt fa – azt is mondhatjuk, hogy balesetveszélyes -, így teljesen alkalmatlan közösségi rendezvények tartására, de például még bemutató célú óvodai-iskolai foglalkozások megtartására sem használható.

A munkálatok megkezdésére az jövő évben kerül sor. Bizonyos területek sajnos az érvényes erdőtervi előírás alapján tarvágásra kerülnek, de lehetőség van hagyásfacsoportok kialakítására, megtartására, kvázi tanúfa-, illetve tájképi és hagyománytiszteleti okokból. Ezen területek meghatározása, egészségügyi alkalmassági vizsgálata, kijelölése várhatóan még az idei év végéig megtörténik. A széleken határos erdőrészletek tájképileg felértékelődnek, mivel azok takarásában elvégezhető a fakitermelés és erdősítés.

A tervek szerint a szerkezetváltást követően egy olyan parkerdő jöhet létre, amelyet újból birtokba vehetnek a bordányiak közösségi programjaik megszervezésére, egyéni vagy családi kirándulásokra egyaránt.

A korábbi terveknek megfelelően bővült az urnafal a temetőben

Mint arról korábban beszámoltunk, önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében a temető felújítására. Már akkor is leírtuk, hogy a temetkezési szokások megváltozása miatt egyre nagyobb igény van a hamvasztásos temetésekre. Ennek következtében az urnafalak az elmúlt évek során szinte teljesen beteltek Bordányban. A képviselő-testület még tavaly augusztus végén döntött az urnafal bővítéséről. Akkor az a döntés született, hogy a jelenleg meglévők mellé mindkét irányba újabbakat építtetnek, amelyet a Magyar Falu program keretében pályázati forrásból valósítanának meg. Sajnos időközben kiderült, hogy a pályázat nem nyert. A képviselő-testület a döntés kézhezvételét követően úgy döntött, nem várja meg az újabb pályázati lehetőséget, önerőből készítteti el egy helyi vállalkozóval a tizenhat férőhelyes bővítést. Örömmel számolunk be arról, hogy vállalkozó a napokban átadta a munkát. 

Ugyancsak ebből a támogatásból tervezték korábban a vizesblokk nyílászáróinak és szerelvényeinek cseréjét, valamint új padok telepítését és a ravatalozó hangtechnikai berendezésének fejlesztését is. Ezeket a terveket sem vetették el képviselőink, az újonnan kiírt felhívásra ismételten elkészül a pályázat, remélve, hogy az idén támogatást kapnak az elképzelések. A pályázati keretösszeg továbbra is ötmillió forint, és amennyiben támogatásban részesül a település, önerő nélkül valósulhat meg a temetőfejlesztés.

Megindult a felújítási munka az óvodában

Mint arról már korábban is beszámoltunk, Bordány Nagyközség Önkormányzata a Belügyminisztériumtól az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására még a múlt évben kiírt pályázat sikerességének köszönhetően közel húsz millió forint összegű támogatást nyert a nagyközség óvodájának felújításra. A munkálatokat hétfőn kezdte meg a kivitelező NorboÉP Kft.

A fejlesztés keretében az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde négy csoportszobájához tartozó régi vizesblokkok és öltözők teljes körű felújítására, valamint az épületrész központi fűtésének korszerűsítésére, az épületrész gázkazánjának cserére kerül sor. A munkákat a vállalt szerződés alapján legkésőbb május 31-ig kell befejeznie a vállalkozónak.

A négy szociális helyiség felújításával, illetve a fűtéskorszerűsítéssel a bordányi óvoda és bölcsőde nagy felújítási és bővítési programja szinte teljesen lezárul. Az elkövetkező időszakban még az udvar felújítását, többek között locsolórendszer kiépítését és a kültéri játékok cseréjét, felújítását szeretnénk megvalósítani. Ehhez abban az esetben tudunk hozzáfogni ha sikerül pályázati forrást találni.

– mondta el Tanács Gábor polgármester. A település vezető nagyon büszke az épületegyüttesre, szerinte a térség legszebb óvodája a bordányi. Arról nem is beszélve, hogy az új konyhában napról-napra nagyon egészséges és finom ételek készülnek a gyerekeknek – tette hozzá.

Kezdődik a templomi orgona felújítása

Az elmúlt időszak sokunk számára a visszahúzódást, az elcsendesülést és egy kicsit a lelassulást is elhozta. A nyilvános szentmisék felfüggesztése miatt a templom környéke is csendesebb lett. De terveinket, álmainkat és reményeinket nem kell szüneteltetnünk. Várjuk az újrakezdést, az újraélesztést, amikor ismét közösségben találkozhatunk. Amíg ez a pillanat el nem érkezik, addig egyházközségünk nagy örömét szeretnénk megosztani.

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. pályázata révén 3,5 millió Ft állami támogatást kaptunk templomunk kis orgonájának felújítására és a bővítés megkezdésére. Így az eddigi nagylelkű adományok és az elnyert támogatás révén elérkezett a pillanat, hogy nekikezdhettünk a munkának. A napokban már járt is itt az orgonaépítő, és hozzálátott a munkálatok előkészítésének, melynek végeredményeként új elektronikát kap és teljesen megújul a Győrből kapott hárommanuálos játszóasztal. Erről megszólaltathatóvá válik a jelenlegi hangszerünk, immár megújult és korszerűsített állapotban. A folyamat végére elkészül a bővítés látványterve is, valamint megvásároljuk a 2. ütemhez szükséges speciális orgona-alkatrészeket is.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét és adományát, mely által ezt a munkafolyamatot elindíthattuk. Bízunk abban, hogy a második szakasz megvalósításához is remélhetjük segítségüket és támogatásukat, hogy mihamarabb meghallhassuk a megújult és kibővült hangszer hangját. Hisszük, hogy a közös fáradozásunk e nemes ügyért a közösségünket is építeni és erősíteni fogja.

Kisbusz vásárlására sajnos nem, az ősfalu megépítésére viszont kapunk pályázati pénzt

Önkormányzatunk folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, és megpróbál élni azokkal, legyen szó felújításról, vagy építésről, eszközbeszerzésről vagy programról.

Az elmúlt időszakban is számos pályázat sikerének köszönhetően zajlottak programok a faluban, de ilyen támogatási forrásnak köszönhetően valósulhat meg többek között a napokban bejelentett aszfaltozás is.

Most két újabb pályázat eredményéről kapott értesítést a polgármesteri hivatal. Forráshiány miatt nem támogatták az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ munkáját segítő egy kilenc személyes kisbusz beszerzését. Mint arról már korábban is beszámoltunk, régóta jelent gondot a támogató szolgálat  munkatársainak, a napi rendszerességű szállítási feladat. Sérült gyerekeket szállítanak ugyanis különböző vizsgálatokra, fejlesztésekre illetve a különböző ellátó intézményekbe, azonban ezt a feladatot már több éve az intézmény régi Peugeot-jával oldják meg, amely a magas gyermeklétszám miatt szinte megoldhatatlan feladat. Az öreg gépkocsival naponta többet is kell fordulni, és bizonyos esetekben a mozgásában korlátozott gyermek az autóba való beültetése is gondot jelent. A pályázatot sokszor sok helyre beadta vagy az intézmény vagy az önkormányzat, és így lesz ez a továbbiakban is. Önerőből nincs pénz a négy falu sérült gyerekeinek szállítását végző autó beszerzésére. 

A Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Intézethez a beérkezett pályázati igény a rendelkezésre álló forrás közel hatszorosa volt, így minden bizonnyal jövőre is kiírásra kerül a pályázat.

Sikerről tájékoztatta a bordányi önkormányzatot a Csongrád Megyei Közgyűlés. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására nyújtotta be ismételten pályázatát a falu, ugyanis a korábban már megítélt pénzből nem lehetett volna befejezni a beruházást.

Rendkívül jó hír, hogy a támogató úgy döntött, hogy az emelt összeggel is támogatja a bordányi elképzeléseket, így a döntés kézhezvételét követően azonnal megkezdődött a közbeszerzés előkészítése annak érdekében, hogy hamarosan ki tudják választani a legkedvezőbb ajánlattevőt, és megkezdődhessen az ősfalu megépítése

– tudtuk meg a polgármestertől.

A településvezető elmondta szinte minden megjelenő pályázatot beadnak, ami a falu fejlődését szolgálhatja, jelenleg is két újabb pályázat írása zajlik a hivatalban. Hogy pontosan milyen projekteken dolgoznak, arról a következőkben mi is beszámolunk.

Utat épít és óvodai öltözőket javít az önkormányzat

A napokban két beruházásra is ajánlatokat kért több vállalkozótól Bordány Nagyközség Önkormányzata. A Magyar Falu program keretében nyert a település forrást belterületi utak aszfaltozására. Az elkövetkező hónapokban a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég készítheti el az útburkolatot a Hunyadi János téren, a Beke Gedeon utca és a Móra Ferenc utca még burkolatlan szakaszán, a Bartók Béla utcában, valamint a Liszt Ferenc utcában.

A meglévő útalapra összesen közel kétszáz köbméternyi aszfalt kerül leterítésre 5 cm-es vastagságban, és az utak mentén több, mint ezer négyzetméter útpadka kialakítása valósul meg. A kivitelezési munkák befejezésének határideje 2020. október 15. lesz.

A másik fejlesztésére a Belügyminisztériumtól elnyert pályázati forrás ad lehetőséget. Ennek keretében az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde négy csoportszobájához tartozó régi vizesblokkok felújítására, valamint gázkazán cserére kerülne sor. Ebben az esetben is a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat, a munkákat pedig május 31-ig kell majd befejezni.

Díjakkal ismerték el településünk munkáját

Bordány immár nyolcadik éve minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz és szervez évről-évre különböző kerékpáros és autómentes programokat a településen. Ezt a szervezőmunkát ismerték el 2019. december 16-án az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap zárórendezvényén az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Az eseményen Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár adta át a legjobb szervező önkormányzatoknak szóló elismeréseket és a legszorgosabb helyi szervezőknek járó díjakat. Bordány Nagyközség Önkormányzat példaértékű hozzájárulását oklevéllel ismerték el, melyet Kiss-Patik Péter alpolgármester vett át. Továbbá a tíz legszorgosabb helyi szervező munkatárs kimagasló teljesítményét is díjazták. Ezt a díjat és egy kerékpárt Börcsök Roland, a Faluház és Könyvtár vezetője vehette át.

Ötletpályázat a régi takarék épület hasznosításra

Az önkormányzat egy a település számára fontos kezdeményezés megvalósítása esetén akár kedvezményes bérleti díjért is biztosítja az épületet az ötlet(ek) megvalósulásához. 

A feladat, hogy maximum 20 oldalban minél részletesebben írja le mit, kivel, hogyan és miből szeretne megvalósítani, és ez miért jó a falunak, az itt élőknek? Kérjük az alábbi pályázati kiírás alapján, válaszolva az abban megfogalmazott kérdésekre mutassa be az ötletet!

 1. Ötletpályázat kiírója: Bordány Nagyközség Önkormányzata (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44.)
 2. Ötletpályázat lebonyolítója: Bordány Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44.)
 3. Ötletpályázat tárgya: A Bordány, Benke Gedeon utca 27. szám alatti megüresedett régi takarékszövetkezeti épület jövőbeli hasznosítására vonatkozó ötletpályázat
 4. Ötletpályázat célja:
  • Olyan pályázók felkutatása, akik az általuk javasolt ötlet megvalósítására, finanszírozására vagy az elkészült objektum működtetésére is vállalkoznának akár az önkormányzat nagyobb támogatása nélkül, piaci alapú megállapodással is.
  • A megüresedő épületbe új funkció keresése.
  • Az új funkcióval összhangban az épület felújítását, szükség szerinti átalakítsát, és finanszírozási lehetőségét tartalmazó javaslat.
  • A szolgáltató ház funkciójú épület értékeinek tiszteletben tartása mellett a javasolt új felhasználás a mai kor műszaki követelményeinek megfelelően legyen megvalósítható.
  • Lehetőség szerint a nagyközség mindennapi életének szerves része legyen az épület.
 5. Részvétel feltételei:
  • Az ötletpályázat résztvevője lehet:
   • természetes személy, vállalkozás, civil szervezet, alapítvány
   • aki pályázatát határidőben benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.
 6. Határidők
  • Az ötletpályázat meghirdetése: 2019. november 14.
  • Az épület megtekintése: e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban.
  • Pályaművek benyújtásának határideje: 2020. március 25. 16 óra.
  • Pályázat eredményének kihirdetése: a pályaművek benyújtását követő 30 napon belül.
 7. Kérdések, válaszok
  • A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a bordany@bordany.hu email címre küldhetik meg.
  • A kérdésekre adott válaszokat minden pályázó számára e-mailben küldi meg a Kiíró.
  • A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
  • A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt – a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével – módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.
 8. Pályázatok benyújtása
  • A pályázatokat postai úton, futárral, személyesen vagy a bordany@bordany.hu e-mail címre küldve elektronikusan lehet benyújtani.
  • A pályázatok benyújtási időpontjaként a konkrét beérkezést, tehát nem a feladás időpontját (pld. postai bélyegző  kelte) vesszük figyelembe!
  • A benyújtási határidőn túl érkezett pályaműveket a Kiíró a pályázatból kizárja.
 9. Pályázatok díjazása
  • A nyertes pályázóval Bordány Nagyközség Önkormányzata tárgyalásokat követően hasznosítási/bérleti szerződést köt, támogatva a pályázatban megfogalmazott tervek megvalósítását.
  • A Kiíró eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályázatot sem talál díjazásra alkalmasnak.
 10. Eredményhirdetés
  • A Kiíró a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a pályázat eredményét kihirdeti.
  • Az eredményhirdetés pontos idejéről és helyéről e-mailben tájékoztatja a pályázókat.
 11. Benyújtandó munkarészek, formai követelmények
  • A benyújtandó pályázatok terjedelme mellékletekkel együtt maximum 20 oldal lehet.
  • A benyújtandó dokumentum formai követelményére vonatkozóan a Kiíró nem tesz külön megkötést, de az anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
   • Ötletterv címe
   • Pályázó neve, címe, elérhetősége
   • Pályázó és/vagy megvalósító bemutatkozása
   • Az ötlet részletes bemutatása (Kérjük mutassa be milyen szolgáltatást szeretne az épületben megvalósítani)
   • A célcsoport bemutatása (Kérjük röviden mutassa be kinek szól az Ön által tervezett szolgáltatás. Amenyniben nem csak bordányiakat kíván elérni, kérjük ezt kiemelten jelezze!)
   • A szükséges épület átalakítások részletes bemutatása, külön kiemelve miben számít az önkormányzat segítségére, és mi az, amelyet saját forrásból valósít meg (Ha az átalakításról vannak rajzai, fotói, ábrái, kérjük csatolja!)
   • A szükséges épületfelújítások részletes bemutatása, , külön kiemelve miben számít az önkormányzat segítségére, és mi az, amelyet saját forrásból valósít meg
   • Mekkora időtávra tervez, mennyi ideig használná az épületet? Kérjük vegye figyelembe befektetéseinek megtérülési idejét is a kalkuláció során!)
   • Piacelemzés
   • Van-e jelenleg hasonló vagy ugyanilyen szolgáltatás a településen? Az ön ötlete miben különbözik ezektől?
   • Milyen árakon érhető el ez a szolgáltatás
   • Ütemezés (Az ön által tervezett szolgáltatás a tervek szerint mikortól érhető majd el az itt élők számára. Ha van lehetősége időterv becsatolására, az mindenképpen átláthatóbbá teszi az ötlet-terv bemutatását)
   • Együttműködők bemutatása (Kérjük sorolja fel, és mutassa be az ön által felvázolt szolgáltatáshoz milyen együttműködő partnereket szeretne bevonni, illetve kik azok, akikkel kötelezően együtt kell működnie (ha vannak ilyenek). A bevont partnerek feladatait is jelezze a projektfolyamat egészében.)
   • Költségterv bemutatása (Kérjük mutassa be az ötlet a projekt időszakára vonatkozó költségtervét  bevételek és kiadások tekintetében.)
 12. Bírálati szempontok
  • Az ötletpályázat megvalósíthatósága, gazdaságossága,
  • az ötlet megvalósításához szükséges források lehetőségének felkutatására tett javaslat,
  • az ötlet saját forrásból történő megvalósításának mértéke,
  • az ötlet minél kisebb önkormányzati támogatást igényeljen, esetlegesen a településnek bevételeket teremtsen
  • a települési környezetbe illeszkedő hasznosítás,
  •  többfunkciós, közösségi célokat is szolgáló hasznosítás
  • az épület szolgáltató házi jellegének figyelembevétele.

Pályázati felhívás „Pályázat tanulói támogatásra 2019.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákoknak

– akik nehéz anyagi körülmények között élnek.

– a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át (71.250 Ft-ot).

– előnyt élvez az tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázati lap letölthető a bordany.com honlapról.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • iskolalátogatási igazolás
 • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2018. évi adóbevallás)
 • tanulmányi eredményről szóló igazolás

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 20.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2019.”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support