Adventi koszorú készítő pályázat

A bordányi Faluház és Könyvtár adventi koszorú készítő pályázatot hirdet. Készítsetek adventi koszorút saját kezűleg. Fotózzátok le és küldjétek el nekünk a faluhaz. bordany@gmail.com email címre 2021. november 30-ig. A fotókat a Faluház facebook oldalán tesszük közzé, ahol december 1-3-ig lehet majd rájuk szavazni. Az első három – legtöbb „like”-ot kapó – alkotás ajándékcsomagban részesül.

“A Mikulás éjszakája” rajzpályázat

A bordányi Faluház és Könyvtár rajzpályázatot hirdet „A Mikulás Éjszakája” címmel. Minden év december 5-én éjjel a jóságos Szent Miklós útra kél, hogy megjutalmazza azokat a gyermekeket, akik egész évben jók voltak. A Mikulásnak bizony nincs könnyű dolga, hiszen egyetlen éjszaka alatt kell végeznie az ajándékok kiosztásával a Föld minden szegletében, a jó gyermekek listája pedig évről évre egyre csak növekszik… De hogyan érkezik a Mikulás? Autóval? Gyalog? Szánon vagy kerékpáron, netán ejtőernyőn? És hogyan fér be hatalmas zsákjával a kéménybe? Talán nem is a kéményen át jut be a szobádba? Hogyan csinálja?
Feladat: rajzold le, szerinted hogyan érkezik a Mikulás és hogyan csempészi be ajándékait a csizmákba?
Nevezési kategóriák: 1. kategória: óvodások, 2. kategória: alsó tagozatosok, 3. kategória: felső tagozatosok. Nevezési feltételek: a rajzpályázatra A4-es méretű és a rajzeszközök bármelyikével készített (ceruza, vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, zsírkréta) művek nevezhetők.
Az alkotás elejére kerüljön rá a készítő neve, életkora, a hátulját e-mail címmel, telefonszámmal ellátva várjuk a Faluházba legkésőbb 2021. december 3-ig.
Eredményhirdetés: 2021. december 7-én. Kategóriánként 3-3 ajándékot kapnak a nyertesek.
Álmodd meg, rajzold le és hozd be nekünk!

Bordány örömmel együttműködik a térség vizeinek megtartását célzó programokban

A ruzsai jó példa ragadós. A november végén záruló ruzsai LIFE MICCAC program is minden bizonnyal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a járás és két hozzá szorosan kapcsolódó vízgyűjtő terület településein is számos fejlesztéssel szeretnék helyben tartani a vizet.

November 12-én péntek délelőtt a ruzsai polgármesteri hivatalban került sor egy úgynevezett vízgyűjtő szintű partneri egyeztetésre, amelynek keretében a résztvevő települések polgármesterei egy megállapodást is aláírtak. (Képünkön Tanács Gábor polgármester írja alá az együttműködésről szóló dokumentumokat.)

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a ruzsai önkormányzat sikeresen bonyolított le egy Life MICCAC projektet, amely replikálható modellként szolgál majd a teljes Duna-Tisza köze és Európa más száraz területei számára a talajvíz-tartalékok visszatöltését célzó kombinált vízmegtartó intézkedéseken keresztül. A cél a csapadékvíz helyben tartása a bel- és külterületeken egyaránt.

A projektben a ruzsaiak vállalták, hogy a vízgyűjtő területen fekvő településekkel, azaz Balotaszállás, Bordány, Öttömös, Mórahalom, Pusztamérges, Röszke, Üllés, Zákányszék és Zsana települések önkormányzataival egy vízgyűjtő-szintű partnerségi megállapodást is kötnek annak érdekében, hogy a jövőben olyan közös programokat valósítsanak meg, amelyek nagyban elősegítik a felszíni és felszín alatti vizek megtartásán alapuló vízgazdálkodás kialakítását és a fenntartható erőforrás-gazdálkodást. 

Az egyeztetésre a polgármestereken kívül meghívást kapott Balla Iván vízügyi szakember, Kerpely Klára szakértő, a WWF munkatársa, továbbá Kékes-Szabó Kálmán a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője is, akik egy következő, a klímaváltozásnak ellenálló élhető jövő megteremtése érdekében vállalt közös projekt céljainak kialakításában voltak a döntéshozók segítségére.

Az új közös elképzelések megszülettek, az elkövetkező időszakban dől majd el, hogy a településeknek sikerül-e a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP plusz) forrást találni a ruzsai eredményekre alapozó, a vizek megtartását célzó terveikhez. Minderre konzorciumi együttműködés keretében még az idén szeretnének pályázni.

Felrögzítették a kérdőíveket, már az elemzés zajlik

Mint arról október legelején is beszámoltunk, önkormányzatunk egy sikeres pályázatnak köszönhetően az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. kutatásmódszertani támogatásával ifjúságkutatást végez Bordány nagyközségben. A kutatásba az itt élő 12-25 év közötti fiatalokat vonták be, akik kérdőív kitöltésén keresztül mutathatták be élethelyzetüket, mondhatták el véleményüket. A településen élő közel ötszáz fiatalból 111-en segítették ezt a munkát, és válaszoltak a kérdésekre. A kitöltők egyike egy elektromos rollerral lett gazdagabb

A kérdőívek felrögzítése befejeződött, Gondi-Bokányi Zita kutató megkezdte az elemzést. A tervek szerint a hónap végéig egy átfogó tanulmány készül, bemutatva többek között a Bordányban élő fiatalok élethelyzetét, véleményét, valamint az elkövetkező időszakra vonatkozó ötleteit, terveit. Ez a szakmai anyag jó alapja lehet mind az elkövetkező időszak új ifjúságpolitikai koncepciójának elkészítésekor, mind a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)  felülvizsgálatakor is.

A fiatalokról készült átfogó kutatás eredményeiről természetesen mi is beszámolunk majd.

Pályázat tanulói támogatásra 2021

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

– akik nehéz anyagi körülmények között élnek.

– a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 300 %-át (85.500 Ft-ot).

– előnyt élvez az tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.

A „Pályázati adatlap 2021.” letölthető a bordany.com honlapról.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • iskolalátogatási igazolás
  • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2020. évi adóbevallás)
  • tanulmányi eredményről szóló igazolás

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 22.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2021.”

Játszótér építésről is döntöttek a képviselők

A bordányi képviselő-testület az eredeti tervek szerint csak szeptemberben ülésezett volna, azonban a polgármester egy pályázat benyújtása miatt soron kívül összehívta a képviselőket. A testületi ülésre július 29-én, csütörtökön került sor.

Mint minden évben most is meghirdetésre kerül a kormány a szociális célú tüzelőanyag-programja. Ennek keretében az ötezer fő alatti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázhatnak. A vissza nem térítendő költségvetési támogatás tűzifa, illetve barnakőszén megvásárlásához igényelhető. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A pályázatok beadásának határideje 2021. augusztus 31-e.

A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. február 15-éig oszthatják ki a rászorulók részére. Az önkormányzat a testületi ülésen úgy döntött, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelen az idén is részt vesznek a pályázaton azonban amennyiben az erdészet nem tud megfelelő méretű fát biztosítani, eláll a pályázat megvalósításától, hiszen a tavalyi évben szinte megoldhatatlanná vált a hatalmas méretű farönkök kiszállítása a támogatottakhoz.

A képviselők elé került egy játszótér kialakítását célzó javaslat is. Az Alkotmány téren korábban meglévő, és az EU szabványnak nem megfelelő játszótér került elbontásra még 2020-ban. Ennek helyére most egy új játszóteret szeretnének építeni. Ezt az elképzelést erősítették meg a képviselők, és bízták meg a polgármestert az árajánlatok begyűjtésével. A tervek szerint legkésőbb jövő tavaszra készül majd el a játszótér a régi víztorony téren.

Ugyancsak ezen a testületi ülésen döntöttek az önkormányzat által végzett közmű építésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 4/2015 (II.27.) számú rendelet módosításáról is, valamint módosították az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet. Az alaprendelet felülvizsgálata azért vált szükségessé, mert a rendeletben a fogorvosi ügyelet korábban nem került megfogalmazásra, továbbá technikai módosítások, kijavítások történtek.

A képviselők az önkormányzat ülés és rendezvényterve szerint legközelebb szeptemberben üléseznek majd, de természetesen ha szükséges, és mint ahogyan a mostani eset is bizonyítja soron kívül is összehívásra kerülhet a testület.

Bízunk a támogatásban, beérkezett a pályázat külterületi útjaink fejlesztésére

Közel nyolc kilométer külterületi utat szeretne fejleszteni Bordány Nagyközség Önkormányzata. A lehetőséget egy májusban megjelent a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című uniós pályázati felhívás teremtette meg, amelynek keretében vidéki térségekben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások nyújthattak be támogatási kérelmet. A felhívás keretösszege 50 milliárd forint és az érintettek 95%-os támogatási intenzitás mellett, maximum 300 millió forintra pályázhattak. Az önkormányzat határidőben benyújtotta a dokumentációt, siker esetén a fejlesztés részeként felújításra és megerősítésre kerül 5 db földútszakasz Bordány település külterületén, amelyek mellett az egyik oldalon teljes hosszúságban szikkasztó árkok is kiépítésre kerülhetnek.  A meglévo nyomvonalából a felső 10-15 cm talajt kiemelik, ezt a földmennyiséget később a földpadkák rendezésére használják fel. A legyalult, majd tömörített altalajra egy szőtt geotextilía kerül, erre úgynevezett mechanikai stabilizációs útalapot terítenek majd 25 centiméter vastagságban. Kiegyenlítő rétegként pedig 6 centiméter mart aszfalt kerül az útfelületre.

Mint megtudtuk, ezek az utak a külterület legfontosabb és legforgalmasabb útjaiként úgynevezett kiemelt dűlőútként szerepelnek a Településszerkezeti tervben is. A most megpályázott felújítás egyébként egy tudatos fejlesztés része, hiszen a külterületi utak rendbetétele Bordány 2020-2024. évekre elfogadott Gazdasági programjában is prioritást élvez. A közel száz kilométernyi földútnak most a legforgalmasabb szakaszain valósulhatna meg a fejlesztés.  

Településünk alpolgármestere elmondta bízik abban, hogy az elképzelés támogatást nyer. A képviselő-testület közel tizenhat millió forint önerőt is vállalt a megvalósulás érdekében. Kiemelte, hogy a fejlesztendő útszakaszok megfelelő műszaki kialakításához terület kisajátítások válnak szükségessé, amelyeknek majd a pályázati felhívás útmutatója szerinti határidőig meg kell, hogy valósuljanak. Nyertes pályázat esetén minél előbb ezt a feladatot kezdik majd meg a hivatal munkatársai. A gyors lebonyolításhoz számítanak a külterületi földtulajdonosok együttműködésére.

A pályázatot eredményéről tájékoztatjuk majd kedves olvasóinkat!

Megvan a pénz a záportóra és 1974 méter esővízelvezető csatorna megépítésére

A napokban érkezett jó hír a Pénzügyminisztérium regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságáról önkormányzatunkhoz. Az értesítésben a Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra elkészített pályázat támogatásáról tájékoztatják az önkormányzatot, a bordányi fejlesztési elképzeléseket kétszáz millió forinttal támogatják a Széchenyi2020 program keretében.

A támogatásnak köszönhetően a Dudás utcában a Zákányszéki utca és a Honvéd utca közötti szakaszon épül nyílt burkolt medrű esővíz elvezető csatorna. Ugyanilyen profilú esővíz elvezető csatorna épül még a Benke Gedeon utcában a Kossuth utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon , valamint az Arany János utcában a 9. és a 12. számú ingatlanok közötti szakaszon is.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az Erkel utca Teréz utca felőli végében található Bordányi csatorna a település belterületének mintegy egyharmad részéről fogadja a keletkező vizeket. Állapota és kapacitása nem megfelelő ezért szükségessé vált annak is a rekonstrukciója.  A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert forrásnak köszönhetően most ez is megvalósulhat.

A településvezető kiemelte, hogy a Dudás utcai főgyűjtő csatorna Bordány település Kossuth utcától délre fekvő belterületéről érkező vizeit fogadja és vezeti le. Ez a település mintegy kétharmad része, tehát jelentős vízmennyiség terheli a befogadó csatornákat. Ennek szabályozása kapcsán és annak érdekében, hogy a településen keletkező esővizet minél nagyobb arányban itt is tarthassuk, a Dudás utcai csatorna és a befogadó, Seregélyes csatorna találkozásánál egy záportó kialakítására kerül sor. Ennek a tározónak a tervezett kapacitása kétezer köbméter.

A beruházás természetesen még később, majd csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődhet meg. Először még csak a támogatási szerződés aláírására kerülhet sor, majd azt követően kezdődhet meg az előkészítő munka.

Megindul az Arany János utca és a Honvéd utca felújítása

Örömmel tájékoztattuk olvasóinkat korábban arról, hogy önkormányzatunk pályázatot nyert az Arany János utca és a Honvéd utca felújítására. A két utca teljesen új aszfaltburkolatot kap, a kivitelezési munkálatok meg is kezdődtek, az önkormányzat hétfőn átadta a területet a kivitelezőnek.

Elsőként a Honvéd utcában kezdődik meg a munka, amely kisebb kellemetlenséggel jár majd, lesznek olyan időszakok, amikor nem tudnak behajtani az utcába, így mind az iskolához, mind a Bem utcába és a Bordány dűlői útra csak a Dózsa tér felőli kerülővel lehet bejutni. A Kossuth utcai kereszteződéstől a gyermekorvosi rendelőig lesz felújítva az aszfaltburkolat, így egy napra a Honvéd utca felől a Deák térre sem tudnak majd behajtani, vagy onnan kihajtani az ott lakók. Ők járműveikkel a Rákóczi utcában, vagy a Honvéd utca végén tudnak majd parkolni.

Ugyancsak terelésre kell számítani mindazoknak, akik az Arany János utcán szoktak közlekedni. Itt is egynapos teljes lezárásra kell számítani az aszfaltréteg leterítését követően. Természetesen a kivitelező értesíti majd a lakosokat az aszfaltozás, és az azt követő teljes útzár napjáról.

Az egyik diákcsapatunk dobostortával jutott be a vetélkedő döntőjébe

Iskolánk tanulói a tavalyi verseny folytatásaképpen idén is jelentkeztek a hungarikum vetélkedőre. A tavaly hetedikesként induló csapat, idén nyolcadikosként folytatta a versenyt. Sajnos a járvány miatt nem valósulhatott meg személyes jelenlétben, viszont a vetélkedőt így is folytatták. Az elődöntőben egy hungarikumot[1] kel-lett bemutatniuk egy kiselőadás (ppt) keretein belül. A nyolcadikos csapatunk, az Éjjeli baglyok a Kodály-módszert választották. A bemutatót énekléssel, zongoraszóval színesítették. Ezt a zsűribíróság díjazta is, hiszen továbbjutottak a döntőbe, ami szintén online kerül megrendezésre egy újabb prezentáció formájában. Az Éjjeli baglyok az alföldi citerát fogják hungarikumnak ajánlani, amit dalokkal, képekkel fognak ezúttal is színesíteni.
A nyolcadikosok mellett egy újabb csapattal neveztünk, immár a hetedikes kategóriában. Itt a Legjava csapat képviselhette iskolánkat, akik az első feladatban egy totót töltöttek ki, valamint a településünket mutatták be egy kiselőadásban. Majd az elődöntőben nekik is egy újabb prezentációt kellett készíteniük. A Legjavák ebben a fordulóban a dobostortát választották, amit a még szemléletesebb előadás kedvéért meg is sütöttek. Azonban nem a klasszikus változatát, hanem egy újra gondolt, modernebb variációt. Az íze viszont így is a régi krémes maradt, így nem is csoda, hogy gyorsan el is fogyott. A zsűrinek is tetszett, hiszen ez a csapatunk is továbbjutott a döntőbe, ahol egy számukra fontos értéket kell hungarikumnak ajánlaniuk. A Legjavák a csiramálét fogják bemutatni, ami reméljük, újból elnyeri a zsűri tetszését. A vetélkedő során nyújtott segítséget ezúton is köszönjük mindenkinek, aki csak egy kicsi segítséget, támogatást nyújtott!

[1] A “hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support