Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása

A Településüzemeltetési Központ munkatársai megkezdték a szociális tűzifa kiszállítását. Az önkormányzat a Belügyminisztériumi pályázaton összesen 169 köbméter fát nyert el, ezt a múlt hónapban szállították le az ásotthalmi erdészetből. Az eddig beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, ennek ütemében indulhatott meg a kiszállítás is. Aki még nem adott be kérelmet és jogosult, azaz az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot (egyedülélő esetén a 114 ezer Ft-ot) havonta, akkor ne késlekedjen.
Annál is inkább, mert a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat Karácsonyig lehetőleg az összes fát ki szeretné szállítani a bordányi családoknak – mondta el Tanács Gábor polgármester.

Szarmata szombatra várják a kicsiket nagyokat

Ismét szarmata hagyományőrzőkkel népesül be a helyi szarmata park, megéri november 18-án kilátogatni a bordányi családoknak az ősfaluba. Vigyék magukkal lakcímkártyájukat is, éljenek a kedvezményes belépőjegy lehetőségével! Vásári forgatag, küldetések, régi sztorik és természetesen a hagyományos tárlatvezetések is várják a kicsiket nagyokat egyaránt, arról nem beszélve, hogy ajándékok is várnak a gyerekekre!

Szarmata Szombat a régészeti parkban

Befejeződtek a vihar utáni helyreállítási munkák

Bordányt is egyre többször súlytja a szélsőséges időjárás, az elmúlt időszakban a hatalmas szél okozott károkat mind a magántulajdonú, mind az önkormányzati épületekben. Több helyen bontotta meg a tetőket a szél, cserepeket, palákat kellett pótolni. Fákat is kicsavart a hatalmas erejű szél, és sok faág is letört.

Az önkormányzati épületek közül a polgármesteri hivatal és a ravatalozó teteje sérült. A hivatal esetében a tetőcserép pótlására került sor, a ravatalozóban pedig a bádoglemezt kellett visszahajlítani és újra rögzíteni.

A Széchenyi utcai bérlakásoknál, a Arany János utcai focipálya mezsgyéjén és a Petőfi utcai bérlakásnál fákat csavart ki, míg a Deák téren és a Hunyadi téren faágakat tört le a szél. Itt a fákat, ágakat kellett összevágni, elszállítani.

A vihar okozta károkat a Telepüzemeltetési Központ munkatársai hárították el. A munkálatok pénteken fejeződtek be.

Hősi halottainkra emlékeztünk

Az 1990-ben felavatott eímlékműnél koszorúztak az egyházközség, az önkormányzat és az ifjúsági önkormányzat képviselői november elsején Bordányban a Szt. István téren.

A II. világháborúban elesett bordányi áldozatok emlékére felállított emlékmű fekete gránitlapokkal fedett talapzatára az elesett bordányi hősök nevei vannak bevésve. A négy órakor kezdődő szentmisét követően a Szt. István térre vonultak át az emlékezők, akik szerettükre emlékezve helyezték el a megemlékezés virágait, mécseseit. Az egyházközség nevében Ocskó Zoltán és Lajkó Csaba, az önkormányzat nevében Tanács Gábor és Kiss-Patik Péter, míg az ifjúsági önkormányzat nevében Lehel Máté és Gábor Zalán koszorúztak.

FELHÍVÁS: „Pályázat tanulói támogatásra 2023.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, 3,5 átlagú tanulmányi eredményt meghaladó középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására.

Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak

  • akik nehéz anyagi körülmények között, bordányi lakcímen élnek.
  • a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28.500 Ft) 400 %-át (114.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében pedig az 500 %-át (142.500 Ft-ot).
  • előnyt élvez az a tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.

A PÁLYÁZATI ADATLAP letölthető a bordany.com honlapról, illetve a Bordányi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • lakcímigazolás
  • iskolalátogatási igazolás
  • tanulmányi eredményről szóló igazolás (2022/2023. I. félév; 2022/2023. II. félév)
  • rendszeres jövedelem igazolása (a pályázat benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családtámogatási ellátás)
  • nem rendszeres jövedelem igazolása (2022. évi adóbevallás)

A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 21.

A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.) zárt borítékban kell benyújtani.

A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2023.”

Az idén is biip halloween-t tartott a GYIFÖ

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat minden évben megrendezi a biip halloween elnevezésű programját a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. A Vida Patrícia által vezetett helyi érdekérvényesítő szervezet az idén is meghirdette és megszervezte a programot, a gyerekeket október 31-én délután három órára várták a fiataloknak kialakított közösségi térben.

Már délelőtt nagy volt a készülődés, az ifjúsági önkormányzat tagjai elkezdték a díszítést, a programhelyszínek berendezését.

A kezdés előtt még fiatal segítők díszítették a biip-be vezető lépcsőt, majd megérkeztek az első vendégek.

A délután folyamán gyerekek sikolyokban, kreatív töklámpa festésben, justdance-ben mérték össze erejüket. Részt vettek bátorságpróbán és jelmezversenyen is. A szervezők számos díjat kiadtak, sok cukorka és csoki kiosztásra került. A program végén pedig elfogyasztották a hozott süteményeket amelyeket gyerekek vagy a szülőkkel közösen, vagy tehetségüket megvillantva önállóan sütöttek.

A rendezvényről készült fotókat itt tekinthetik meg.

Rendeletmódosítások voltak túlsúlyban az októberi ülésen

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete október 26-án tartotta soros testületi ülését a Faluház és Könyvtár dísztermében. Tanács Gábor polgármester a meghívóban kilenc napirend megtárgyalására tett javaslatot. A képviselők majdnem teljes létszámmal vettek részt a hónap végi tanácskozáson. A testületi ülés előtt mindhárom bizottság is ülésezett.

A szokásoknak megfelelően elsőként a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről tartott beszámolót, a testület tájékoztatást kapott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban az idei év költségvetését tárgyalták képviselőink. Az idén második alkalommal módosították a költségvetést. Most beépítésre kerültek a különböző kiegészítő támogatások, uniós pályázati források. Korrigálásra került minden intézmény esetében az energia áremelkedés eredeti költségvetést meghaladó része.
A harmadik napirendi pontban a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról döntöttek. 

A következő napirendi pontban a térítési díjak mértékéről szóló rendelet módosítását tárgyalták. A Sportcsarnok bérleti díja emelkedett, igazodva a fűtési szezonhoz, amikor 50%-kal magasabb áron tudják majd igénybe venni az intézményt. 

Módosult az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata is. A jegyző előterjesztését egyhangúlag támogatták a képviselők. A módosítást a kormányhivatal kezdeményezte, pontosítani kellett a polgármester helyettesítésének rendjét. Ezentúl a képviselő- testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a legidősebb képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti.

A hatodik napirendi pontban a a településképi arculati kézikönyvre és a településképi rendelet beérkezett véleményeket kellett ismertetnie a jegyzőnek. Aki arról adott tájékoztatást , hogy az elmúlt évben nem érkezett ilyen irányú javaslat a hivatalhoz.

A képviselők tárgyalták a község csapadékvíz hálózatának fejlesztését célzó projekt vállalkozó szerződésének módosítását. A döntés értelmében csak a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő által támogatott tartalmat támogatja a testület, egyéb módosításra nincs lehetőség.

A nyolcadik napirendi pontban a Nefelejcs Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét tárgyalták. Mivel a kérelemben nem szerepelt a konkrét támogatási igény, végül nem született döntés. A képviselők kezdeményezik mind az idei támogatási összeg növelésével, mind a jövő évi jubileumi ünnepséggel kapcsolatos egyeztetést a klub vezetőségével. 

A sorban a kilencedik, egyebek napirendi pont következett. A képviselő-testület támogatta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását.

Önkormányzati ülés legközelebb a tervek szerint november utolsó csütörtökén lesz.  Többek között az alábbi napirendek kerülnek az asztalra: Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről; Bordány Nagyközség Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata; Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.

Szövetkezetünk az OMÉK-on állított ki és díjat is hazahozott

Sikeres bemutatkzáson van túl a bordányi Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet. A helyi nonprofit cég az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron mutatokozott be. Az október 20-22. között a HUNGEXPO területén zajló országos rendezvényt kétévente rendezi meg az Agrárminisztérium által megbízott Agrármarketing Centrum.
„Ahol életre kel a vidék” – ezzel a szlogennel hirdette a 81. OMÉK-ot az Agrármarketing Centrum.
A háromnapos rendezvényen közel 200 kistermelő és mintegy száz élelmiszeripari vállalkozás mutatkozott be szerte a Kárpát-medencéből. A szakmai kiállításra közel ötvenezer érdeklődő volt kíváncsi.
Október 22-én, az OMÉK-on vehették át a az AGRO-TREND Csoport által alapított „Kézműves Kiválóságok Díjat”. Nagy örömünkre a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet által gyártott Legjava Zserbólekvár a zsűri különdíját érdemelte ki. A Díjat Gubik Marianna Edit a szövetkezet ügyvezető elnöke vette át ünnepélyes keretek között Székely Ritától a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkárától.
A díjnak köszönhetően az idén így minden bizonnyal rengeteg bordányi finomság, közülük is a most díjazott zserbólekvár fog a karácsonyfák alá kerülni. A szövetkezet tájékoztatása szerint ugyanis a kiállítás és a díj hatására jelentősen megugrottak a megrendelések.

Hamarosan megújul az ISZEK

Zajlik az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ felújítása. Az épületben többek között festési munkálatokat, padlócserét valamit gépészeti munkákat, így például légkondícionáló berendezések beszerelését is végzik a szakemberek. A tervek szerint a hónap végére készül el a munka, addig az intézmény szolgáltatásai a volt Mihálffy iskola épületében vehetők igénybe.
Jó hír, hogy a pályázatnak köszönhetően számos a mindennapi működéshez szükséges eszköz, és kisebb berendezés, valamint egy hét személyes személyautó is beszerzésre kerül. Utóbbi az intézmény keretein belül működő Támogató szolgálat használatába kerül majd. A járművet már kiválasztották, reméljük hamarosan megérkezik és forgalomba állhat.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support