A TeSzeddhez kapcsolódóan „Leszedd” és „Megesz” is lesz Bordányban

Bordány az idei évben is csatlakozott „A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű akcióhoz, amely ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal megvalósuló rendezvény célja, hogy a helyi emberek bevonásával közösen tisztítsuk meg szűkebb-tágabb környezetünket. A most hétvégén zajlódó országos felhíváshoz a Faluház koordinálásával településünk is csatlakozott, szeptember 15-én, pénteken Bordányban több helyszínen zajlódnak majd ezzel kapcsolatosan munkálatok. Egyrészt az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és pedagógusai az iskola és sportcsarnok közvetlen környékén, valamint a szomszédos játszótéren fognak szemetet szedni 14.00 és 16.00 óra között. Az akció fontos szemléletformáló erővel is bír a kis diákok számára, hiszen megtanulhatják, hogy az általuk használt intézményekben és közösségi tereken együtt kell vigyáznunk környezetünkre, annak tisztán tartására. A civil önkénteseket pénteken délután kettő órára a Faluházhoz várják, akik a Park teret, a Polgármesteri Hivatal környékét, a Benke Gedeon utcát, a Kossuth utca központi részeit és az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde melletti területeket fogják átnézni és az esetlegesen keletkező szemetet összegyűjteni. Az országos akció nevéhez és céljához kapcsolódva „Leszedd” is lesz Bordányban, aminek a lényege, hogy a településen található hirdetőtáblák is megtisztításra kerülnek, hiszen sok olyan régi reklám található ezeken a felületeken, amelyek már rég nem aktuálisak. A programhoz csatlakozó önkéntes segítők munkáját a szervezők a program végén egy-egy lekváros palacsintával jutalmazzák. A programmal kapcsolatosan további információ kérhető a Faluház ügyfélpultjánál személyesen, illetve telefonon a +36309650771-es számon kapható. Csatlakozzon a felhíváshoz Ön is!

Tájékoztató a kül- és belterületen történő égetés szabályairól

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.)  BM rendelet 226. § (1) értelmében: „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.” A külterületen történő égetést tehát a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. Tűzgyújtási tilalom időszakában azonban irányított égetés nem engedélyezhető.

Eszerint az eljárás menete a következő:

A kérelmet háromezer forint illetékbélyeggel ellátva, legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Bordány esetében ez a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6728 Szeged, Napos út 4.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A határozat a kézhezvételtől számított 15. napon válik jogerőssé. A kérelmezőnek, ha az égetés engedélyezett időpontja korábbi, mint a határozat jogerőre emelkedésének időpontja, akkor személyesen be kell menni a Katasztrófavédelmi Kirendeltségre, ahol le tud mondani a fellebbezési jogáról, ezzel a határozat jogerőssé válik és az égetés szabályosan elvégezhető.

A kérelmen lehetőség van pótnap megjelölésére az előre nem látható rossz időjárási viszonyokra tekintettel.

A kérelem mellékleteként csatolni kell a tulajdoni lap vagy földhasználati lap másolati példányát is (nem hiteles másolat is elfogadott). Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Kérelem nyomtatvány a csongrad.katasztrofavedelem.hu honlapról tölthető le.

A belterületi égetést Bordányban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendelet szabályozza, amely értelmében a belterületen való égetés tilos. Ugyanis a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 18. §-a értelmében: A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el, aki Bordány Nagyközség belterületén avart, kerti-, vagy más hulladékot éget. Ezen rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást megvalósító személyekkel szemben közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség.

 

Dr. Fodor Ákos ,  jegyző    

Hagyományteremtő céllal adták át a „Virágos Bordányért” díjakat az idei Pünkösd Feszten

Bordány Nagyközség Önkormányzata hagyományteremtő céllal, az idei Pünkösd Feszten adta át első alkalommal a „Virágos Bordányért” díjakat. Az önkormányzat legfőbb célja ezzel a felhívással, hogy elismerje mindazon ingatlantulajdonosok munkáját, akik az mellett, hogy sokat tesznek közvetlen környezetük rendben tartásáért, még pluszban virágosabbá is teszik a nagyközséget. Az első évben több mint hatvan családi ház részesült elismerésben, az önkormányzat köszönetét tartalmazó emléklapokat vasárnap este Tanács Gábor polgármestertől és Kiss-Patik Péter alpolgármestertől vehették át a kiválasztott házak lakói.  „Szerencsére nehéz helyzetben voltunk, hiszen ennél jóval több ingatlantulajdonos munkáját tudtuk volna elismerni. Nagyon sok szép rendezett és virágos ház van Bordányban, ezt a faluszépítő munkát ezúton is köszönjük mindenkinek! Aki most esetleg nem részesült díjban, annak sincs oka szomorkodni, hiszen szeretnénk hagyományt teremteni az eseményből, így a Pünkösd Feszten ezentúl minden évben kiosztjuk ezen elismeréseket is. Reméljük, hogy kellő ösztönző erőt ad ez az újfajta kezdeményezés és jövőre még több virágos ház közül válogathat a zsűri” – mondta el Kiss-Patik Péter a felhívás egyik ötletgazdája. Aki esetleg a hétvégén nem tudott részt venni az eseményen, de elismerésben részesült, az kérjük keresse a Faluház ügyfélpultját, ahol az intézmény munkatársaitól átveheti az önkormányzat köszönetét tartalmazó emléklapot.

Áprilisi papír- és fémhulladék gyűjtést szervez a GYIFÖ

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hulladékgyűjtő akciót rendez április 8-án, szombaton. A fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipálya melletti területről indulnak összegyűjteni a felajánlott papír- és fémhulladékot. Ez a terület több éve a gyűjtőpont is, ahová az akció ideje alatt a lakosok is beszállíthatják felajánlásaikat. A korábbi szokásnak megfelelően kérik a fiatalok a lakosságot, hogy a papírhulladékot helyezzék ki a ház elé legkésőbb reggel 8-ig. Amennyiben nagyobb mennyiségű papírt szeretnének leadni azt előzetesen jelezzék a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban (biip) személyesen, vagy a következő mobiltelefonszámon: + 36 30/383-6813. Ebben az esetben a fiatalok felkeresik a bejelentőt, és a megjelölt helyről viszik el a papírt. Amennyiben fémhulladékot is szeretnének felajánlani, azt a fémtolvajok miatt ugyancsak előre kellene jelezni a biip előbb felsorolt elérhetőségein. A bejelentések alapján a fémhulladékot a fiatalok az udvarból, a kerítésen belülről fogják elszállítani annak érdekében, hogy idegenek ne férjenek hozzá a felajánláshoz. A gyűjtés során mind a polgárőrség, mind a körzeti megbízottunk kiemelt támogatásról biztosította az ifjúsági önkormányzatot, tehát ha idegeneket látnak a településen, akik veszélyeztetik az akció sikerét, kérjük, haladéktalanul értesítsék rendőrünket, polgárőreinket. Palotás László, körzeti megbízott, elérhetősége: +36 70/364-0461.

Megérkeztek a zsákok a háztartásokhoz

A postaládákba kerültek a komposztálható hulladék szállítására alkalmas biológiailag lebomló zsákok! Ezentúl még egy gyűjtési nappal bővül a hulladékszállítási szolgáltatás. Mint ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az átlátszó, zöld feliratos zsákokat is elviszik majd a házak elől, így a komposzt is jó helyre kerül.

A napokban kerültek a postaládákba azok a biológiailag lebomló zsákok, amelyekbe ezentúl a komposztálható hulladékokat gyűjthetik össze a bordányiak. Minden háztartás két ilyen zsákot kapott. A telepakolt zsákokat a megadott időpontokban gyűjti be a szolgáltató, és helyettük újakat dobnak a postaládába a cég emberei, hasonlóan mint a sárga színű, csomagolási hulladék begyűjtésére szolgáló zsákok esetében.

A bordányi begyűjtési napok a következők: március 21; április 18; május 2,16 és 30; június 13, 27; július 11, 25; augusztus 8, 22; szeptember 5, 19; október 3, 17; november 14 és december 18.

A zsákba vágott füvet, virágot, falevelet, lágyszárú növényeket, kezeletlen kéreg darabokat, a háztartásban keletkezett konyhai és élelmiszer maradékot, fűrészport, fa forgácsot, száraz szalmát lehet elhelyezni. Ugyancsak a zsákba kerülhetnek a zöldség- és gyümölcs maradványok, a kávézacc, tealevelek, tojáshéj és egyéb növényi származékok is. Maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben, kévébe kötve kell kihelyezni a gallyakat, faágakat fanyesedékeket, amelyből egy alkalommal maximum 0,5 köbméternyit szállítanak majd el a ház elől. Természetesen a begyűjtött hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek.

Több, mint kétszáz facsemete talál otthonra tavasszal Bordányban – ezúttal a Rákóczi és a Kossuth utca nagy részén ültetnek majd fákat

Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy az őszi és a tavaszi időszakban jelentős mennyiségű fa telepítésére kerül sor Bordányban. Az önkormányzat által 2012-ben életre hívott tudatos fásítási program eredményeként már számos területen újult meg az utcakép. Az elmúlt időszakban a Benke Gedeon utcában kerültek kiültetésre gömbkőris fák, a Faluházhoz tartozó Park téren hársfák, míg a felújított Kistemplomtanya térre gömbkőris és platánfák kerültek elültetésre. A kerékpárúthoz pusztaszilfák telepítése történt meg, de az egységesebb utcaképek érdekében a Petőfi utcában hársfákat, míg az erről nyíló területeken magas kőrist, csörgőfát és virágos kőrist is telepítettek. 2015. őszén a főút és a kerékpárút közé gömbkőrisek kerültek. Tavaly a Kossuth utca kerékpárút felőli oldalán a bicikliút és a lakóházak közötti területre oszlopos szilfák telepítése történt meg, de faültetés valósult még meg a Tessedik, Honvéd és az Építő utcában is Az elmúlt öt évben összesen 1306 fa elültetésével gazdagodott nagyközségünk.

A munkálatok a napokban ismét folytatódnak, ezúttal a kiemelt telepítési terület a Rákóczi utca óvodától a Toldy utcáig érő szakasza lesz, ahová a tájépítész útmutatásai és a helyi környezetvédelmi, fenntarthatósági programoknak megfelelően több, mint száz vérszilva fát telepítenek. A nagyon szép sötét lilás-bordó levelű díszfa, 4-5 méter nagyra nő, így az utca légvezetékekkel érintett szakaszán sem fog gondot okozni a növekedése. Tavasszal gyönyörűen virágzik, nyáron különleges lombszínével a kertek, utcák dísze. A Kossuth utca páratlan oldalán, az Üllés felőli részétől egészen a központi részekig folytatódik a gömbkőrisek ültetése, összesen több, mint kétszáz facsemete kerül kihelyezésre a közterületekre, így az öt éve meghirdetett programban az elültetett fák száma már megfogja haladni az ezerötszáz darabot! A fásítással a település képviselő-testülete szeretné elérni azt, hogy csökkenjen a por- és zajszennyezés, egységesebb utcaképek alakuljanak ki, így egy sokkal élhetőbb homokháti településen élhetjük mindennapjainkat.

Döntés született a bordányi erdő megújításáról

A bordányi képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a bordányi erdő felújításáról. A testületi döntés szerint Kismarczi Attila erdőmérnököt bízták meg a bordányi erdő megújítási tervének, illetve az ehhez kapcsolódó támogatási pályázat elkészítésével. A falu tulajdonában álló erdőben már sok-sok éve nem folyt erdőgazdálkodási tevékenység. Mindhárom erdőrészlet elhanyagolt állapotú, sok a kidőlt és elpusztult fa, és sajnos rengeteg új, ínvázív faj is megjelent itt. Mivel ezek az inváziós fajok nem csak megtelepednek, hanem új területeket hódítanak meg, kiszorítva az őshonos fajokat, természetvédelmi, gazdasági problémákat is okoznak, indokolt az eltávolításuk, kivágásuk. Az erdő egy része hatalmas helyi közösségi értékkel bír a korábban itt tartott rendezvények, majálisok miatt. Ez az erdő ma már sajnos balesetveszélyes, így teljesen alkalmatlan közösségi rendezvények tartására, vagy bemutató célú óvodai- iskolai foglalkozások megtartására. Éppen ezért született meg a döntés az erdő megújításáról. Várhatóan az erdő fáinak egy részére a kivágás vár, helyettük új fákat ültetnek majd. Az ősi fenyves, az értékes feketefenyő erdőrész nagyobb hangsúlyt kap majd. Az egészséges fákból álló facsoportok, erdőrészek a szakszerű erdőgondozásnak köszönhetően minden bizonnyal a kilátogatók kedvenc helyeivé válnak. Az új erdő sétálóutakkal, tisztásokkal tagolt parkerdővé vagy népjóléti erdővé válik, míg a kitermelt beteg vagy ínvázív fákat a rászorulók között osztja majd szét az önkormányzat az elkövetkező években. A tervezés megkezdődött, a tényleges munkafolyamatok előreláthatólag a téli időszakban kezdődhetnek majd meg.

Még zöldebbé válik településünk

Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes begyűjtését Bordány nagyközség területén is. A hideg hónapokban havonta, a melegebb hónapokban kéthetente szervezik meg a gyűjtést. A hulladékot a társaság által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsákban kell majd kihelyezni a házak elé, a faágakat, gallyakat kévébe kötve tegyék majd a zsák mellé! A zsákokat a következő sárga zsákos gyűjtés során dobják be a postaládákba, egy háztartás kezdő készletként 2 zsákot kap, ezek helyett ad majd mindig újat a szolgáltató a szállítás során.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben udvarokban és konyhában keletkező minden szervesanyagtartalmú hulladék elszállítása valósul meg. Az átlátszó, zöld feliratos zsákokat hamarosan megkapják a háztartások. Ezekbe a zsákokba a vágott füvet, virágot, falevelet, lágyszárú növényeket, kezeletlen kéreg darabokat, a háztartásban keletkezett konyhai és élelmiszer maradékot, fűrészport, fa forgácsot, száraz szalmát kell elhelyezni. Ugyancsak a zsákba kerülhetnek a zöldség- és gyümölcs maradványok, a kávézacc, tealevelek, tojáshéj és egyéb növényi származékok is. Maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben, kévébe kötve kell kihelyezni a gallyakat,faágakat fanyesedékeket, amelyből egy alkalommal maximum 0,5 köbméternyit szállítanak majd el a ház elől. A hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek.

A bordányi begyűjtési napok a következők: március 21; április 18; május 2,16 és 30; június 13, 27; július 11, 25; augusztus 8, 22; szeptember 5, 19; október 3, 17; november 14 és december 18.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése során ne helyezzenek ki állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot!

Egy Bács-Kiskun megyei cég vette át a szemétszállítási szolgáltatást Bordányban

Bordány Nagyközség Önkormányzata hasonlóan Forráskút, Üllés és Zsombó önkormányzataihoz 2017. január elsejétől a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg a hulladékszállítással. A négy településen 2011 óta az önkormányzatok közös cége, a Négyforrás Nonprofit Kft. gyűjtötte a lakossági hulladékot, azonban a hulladékgazdálkodási törvényt követően életbe lépett finanszírozás mellett a kis cég nem tudott működni. Azért, mert a Négyforrás Nonprofit Kft. jelezte a tulajdonos önkormányzatoknak, hogy működése tartósan veszteségessé vált, a képviselő-testületek új közszolgáltató kijelölése mellett döntöttek. Mivel az állami finanszírozás szerint a nagyobb lakosságszámmal dolgozó vállalkozások nagyobb finanszírozást kapnak, az üzembiztonság érdekében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig a FBH-NP Kft-re került a választás. A céggel rövid idejű szerződést kötöttek az önkormányzatok, ezzel egyidejűleg a közbeszerzés megindítását is kezdeményezték. Várhatóan a második negyedévben már a nyertes céggel kötnek közszolgáltatási szerződést. A lakosság a szolgáltató váltásból semmit nem vett észre, hiszen a Felső- Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozóként továbbra is a Négyforrás Kft-t bízta meg a helyi szolgáltatás biztosításával. A megszokott napokon ugyanazon kukásautó, és ugyanazok az emberek végzik a munkát. A számlázásban sincs változás a korábbiakhoz képest, a hulladékszállítás díját már az állami cég számlájára kell befizetni. A négy önkormányzat egyenlőre ragaszkodik a saját cégéhez, szeretnék, ha a jövőben is alvállalkozóként részt tudna vállalni a közszolgáltatási feladatokban. Mint arról korábban is beszámoltunk, a négy település közös cége sikeres pályázatnak köszönhetően saját hulladékszállító járművet is nyert, így a modern gép továbbra is az itt élőket tudja majd szolgálni.

A mai naptól lehet nevezni az április 22-ei IV. Homokhát Félmaratonra – a bordányi versenyen az idei évben már chipes időmérés is lesz

A Bordány Sportkör tagjai, ezúttal főként a futással foglalkozók újabb rendezvény, program szervezésébe kezdtek az idei évben is. A lelkes csapat az elmúlt évek sikereire alapozva ismét egy félmaraton előkészítésébe vágott bele, melyet 2017. április 22-én, szombaton rendeznek meg a Homokhátság szíveként is nevezett Bordányban. A rendezvény célja elsősorban az egészséges életmód népszerűsítése, futás örömeinek megismertetése és természetesen versenylehetőség biztosítása, hogy bárki kipróbálhassa magát. „Az idei évben több újdonsággal is készülünk, így például 2017-ben már chipes időmérés lesz, valamint egy nagyon komoly időmérő pont is kialakításra kerül a bordányi sporteseményen. Bízunk benne, hogy az eddig is szép számmal látogatott viadal, így még tovább fejlődhet, kedvelt helyszín lehet továbbra is a futók körében ez a program.” – mondta el Kiss-Patik Péter, a Bordány Sportkör elnöke. A bordányi Deák térről induló futóversenyen 10,5 km és 21 km-es távon is rajthoz állhatnak a Bordány és Üllés közötti kerékpárúton rendezendő futáson. Regisztrálni a www.bordanysk.hu weboldalon lehet már január 16-tól. Nevezni folyamatosan lehet majd az előbb jelzett honlapon egészen április 12-ig!

A nevezési díjak a következőképpen alakulnak a két távon:

10,5 km-es táv

2017. január 31-ig: 2.500 Ft

2017. február 28-ig: 3.000 Ft

2017. március 31-ig: 3.500 Ft

2017. április 12-ig: 4.000 Ft

Verseny napján, a helyszínen: 5.500 Ft

21 km-es táv

2017. január 31-ig: 3.500 Ft

2017. február 28-ig: 4.000 Ft

2017. március 31-ig: 5.000 Ft

2017. április 12-ig: 5.500 Ft

Verseny napján, a helyszínen: 7.000 Ft

A nevezési díj tartalmaz pólót, rajtcsomagot (útvonaltérkép, fél liter ásványvíz, müzli szelet), útvonal biztosítást, verseny közbeni frissítést, egészségügyi biztosítást, időmérő chippel ellátott rajtszámot és befutó érmet is.

Minden kategória (18 év alattiak, 18-35 évesek, 35-50 évesek, 50 év felett) első három helyezett női és férfi indulója serleget és oklevelet kap, továbbá minden befutó a célban frissítőt kap, azaz ásványvizet, édességet és gyümölcsöt. Szintidő nincs, mindenkit megvárnak a célba érkezéssel. További információ kérhető a nevezéssel kapcsolatosan a +36306765910-es mobilszámon, vagy a bordanysportkor@gmail.com mail címen. Futásra fel!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support